<<
>>

Наказ МВС України від 22.07.2019 № 592 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 02.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2019  № 592


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 серпня 2019 р.
за № 882/33853

Про затвердження Змін до Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України

Відповідно до статті 36-1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 жовтня 2014 року № 1067, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 року за № 1375/26152, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Балану М.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С.А.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Міністр молоді та спорту України



У. Супрун

І. Жданов



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22 липня 2019 року № 592


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 серпня 2019 р.
за № 882/33853

ЗМІНИ
до Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова та абревіатуру «вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ)» замінити словами та абревіатурою «вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ)»;

2) друге речення пункту 9 викласти в такій редакції: «З військовослужбовцями, що займаються самостійно, начальник служби фізичної підготовки і спорту проводить інструктаж щодо змісту і методики занять, ураховуючи рекомендації начальника медичної служби.».

2. У розділі II:

1) пункт 1 після слів «інструктора з фізичної підготовки і спорту» доповнити словами «(із розрахунку не менше одного на батальйон, роту спеціального призначення, роту розвідки)»;

2) пункт 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«8) дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час організації фізичної підготовки та спортивних заходів.»;

3) в абзаці восьмому пункту 6 слово «підсумки» виключити;

4) у пункті 21:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) організацію і проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів військовослужбовців з метою визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонального стану організму;»;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) участь у перевірці санітарно-гігієнічного стану спортивних споруд, інвентарю та місць для занять фізичною підготовкою і спортом;»;

підпункт 6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7-10 вважати відповідно підпунктами 6-9.

3. У розділі III:

1) абзац третій пункту 10 виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий-восьмий вважати відповідно абзацами третім-сьомим;

2) абзац третій пункту 17 після слова «неолімпійських» доповнити словами «, службово-прикладних, військово-прикладних»;

3) абзац третій пункту 22 виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами третім-п’ятим.

4. У розділі IV:

1) у пункті 5:

після абзацу сімдесят четвертого доповнити новими абзацами сімдесят п’ятим, сімдесят шостим такого змісту:

«Вправа 3а. Піднімання тулуба в сід.

Виконується протягом 1 хв з положення лежачи на спині, руки за головою в замку, ноги закріплені, максимальна кількість підйомів тулуба в положення сід до торкання ліктями колін (допускається згинання ніг, при поверненні в початкове положення обов’язкове торкання підлоги лопатками).».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят п’ятий-сто тридцять перший вважати відповідно абзацами сімдесят сьомим-сто тридцять третім;

абзац дев’яностий викласти в такій редакції:

«Вправа виконується протягом 1 хв в упорі лежачи, руки прямі (на долонях або кулаках, дозволяється використання упорів), згинаючи руки в ліктьових суглобах, опуститися вниз до утворення прямого кута в ліктьових суглобах (тіло пряме) та випрямитися на прямі руки.»;

після абзацу сто сьомого доповнити новими абзацами сто восьмим, сто дев’ятим такого змісту:

«Вправа 14б. Комплексна швидкісно-силова вправа (мал. 13а).

Виконується в такій послідовності: згинання і розгинання рук в упорі лежачи (виконується аналогічно вправі 8а) - 10 повторень, зміна положення з упору лежачи на упор сидячи: поштовхом ніг прийняти упор сидячи, поштовхом, випрямляючи ноги назад, прийняти упор лежачи - 10 повторень, з положення лежачи на спині (руки прямі долонями догори (продовження тіла)) - одночасне піднімання тулуба та ніг, зігнутих у колінах, до торкання долонями зовнішньої частини стопи - 10 повторень, присідання зі стрибком та одночасною зміною ніг (з положення стоячи, руки за головою в замок, виконати стрибком присідання, сівши на коліно однієї ноги, другу ногу зігнути в коліні) - 10 повторень. Виконання зазначених чотирьох вправ є одним циклом. Комплексна силова вправа складається із чотирьох циклів.».

У зв’язку з цим абзаци сто восьмий-сто тридцять третій вважати відповідно абзацами сто десятим-сто тридцять п’ятим;

2) в абзаці двадцять восьмому пункту 6 слово та літери «модуль ВВ» замінити словами та цифрами «спеціального класу або 4 класу захисту без бронеелементів, у яких передбачено конструкцією зміну класу захисту від 1 до 4, у кулезахисному шоломі»;

3) у пункті 19:

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:

«Вправа 31а. Біг на 2 км (у забігу до 25 осіб).».

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший-тридцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим-тридцять п’ятим;

абзац двадцять четвертий після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «31а,», друге речення виключити;

після абзацу двадцять четвертого доповнити новими абзацами двадцять п’ятим, двадцять шостим такого змісту:

«Вправа 32б. Функціональна витривалість.

Виконується на гребному тренажері протягом трьох хвилин з будь-яким рівнем навантаження.».

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий-тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим-тридцять сьомим;

в абзаці тридцять другому перше речення викласти в такій редакції: «Кожен військовослужбовець повинен мати автомат (штурмову гвинтівку) з пристебнутим магазином, сумку (кармани) для магазинів із трьома вкладеними в неї магазинами, протигаз (бронежилет, шолом кулезахисний - для військовослужбовців І категорії та курсантів ВВНЗ третього і старших курсів).»;

4) в абзаці чотирнадцятому пункту 20 слово «карабін» замінити словами «штурмову гвинтівку», слова «сумку для магазинів з двома магазинами» замінити словами «сумку (кармани) для магазинів із трьома вкладеними в неї магазинами».

5. У розділі V:

1) у пункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«І категорія - військовослужбовці груп спеціального призначення (бойових груп) загонів (підрозділів) спеціального призначення та роти (підрозділи) розвідки;»;

абзац п’ятий після слів «охорони підсудних» доповнити словами «, підрозділів бойового забезпечення загонів (підрозділів) спеціального призначення та розвідки (групи спеціального призначення (снайперські, кінологічні), застосування (екіпажі) безпілотних авіаційних комплексів);»;

абзац шостий після слів «управлінь військових частин» доповнити словами «, управлінь загонів (підрозділів) спеціального призначення»;

в абзаці сьомому слова «військовослужбовці-жінки» замінити словами «військовослужбовці підрозділів тилового забезпечення загонів (підрозділів) спеціального призначення та розвідки (групи спеціального призначення бойового та матеріально-технічного забезпечення, медичного забезпечення, бронегрупи, екіпажі командно-штабних машин, групи легкових та вантажних автомобілів, водії бойових груп)»;

абзац тринадцятий після цифр «14» доповнити цифрами та літерами «, 14а, 14б», після цифр «32» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзац чотирнадцятий після цифр «32» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «, 31а», після цифр та літери «32а» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзац дев’ятнадцятий після цифр «14» доповнити цифрами та літерами «, 14а, 14б», після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «, 31а», після цифр «32» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзац двадцятий після цифр «32» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзац двадцять четвертий після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «, 31а», після цифр та літери «32а» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзац двадцять п’ятий після цифр «14» доповнити цифрами та літерами «, 14а, 14б», після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «, 31а», після цифр «32» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзац тридцять перший після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «, 31а», після цифр та літери «32а» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

абзац тридцять третій після цифр «14» доповнити цифрами та літерами «, 14а, 14б», після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «, 31а», після цифр «32» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

в абзаці тридцять восьмому слова «спеціалістів військово-медичної служби» замінити словами «враховуючи рекомендації лікарів, фахівців медичної служби»;

2) абзаци двадцять перший, двадцять другий пункту 2 після цифр «31» доповнити цифрами та літерою «, 31а», після цифр та літери «32а» доповнити цифрами та літерою «, 32б»;

3) у пункті 3:

абзац п’ятий після цифри «№№ 1» доповнити цифрою та літерою «, 3а», після цифр та літери «14а» доповнити цифрами та літерою «, 14б», після цифр «31» доповнити цифрами та літерами «, 31а, 32б»;

абзац шостий після цифри «4» доповнити цифрою «, 5», після цифри «1» доповнити цифрою та літерою «, 3а», після цифр та літери «14а» доповнити цифрами та літерою «, 14б», після цифр «31» доповнити цифрами та літерами «, 31а, 32б»;

абзац п’ятнадцятий виключити.

6. У розділі VI:

1) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вікова група визначається за роком народження станом на 01 січня поточного року.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Зарахування військовослужбовців до групи лікувальної фізичної культури або їх переведення з групи відбувається відповідно до висновку закладу охорони здоров’я за результатами обов’язкового періодичного медичного огляду або в окремих випадках на підставі довідки, виданої закладом охорони здоров’я з відповідними рекомендаціями.

Заняття із цією категорією військовослужбовців проводять фахівці служби фізичної підготовки і спорту за індивідуальною програмою, ураховуючи рекомендації фахівців медичної служби.»;

3) пункт 8 після цифр та слова «100 % військовослужбовців» доповнити словами «підрозділів військових частин, які підлягають перевірці»;

4) у пункті 16:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Фізична підготовка громадян, які вступають на військову службу за контрактом, оцінюється за результатами та умовами виконання фізичних вправ, які характеризують фізичні якості відповідно до вимог Єдиного тесту фізичної придатності для громадян, які вступають на військову службу за контрактом (додаток 17). Військовослужбовці строкової служби, які вступають на військову службу за контрактом, перевіряються за вправами №№ 2 (6, 8а), 28, 32 (31) згідно з нормативами з фізичної підготовки (додаток 18) і повинні отримати оцінку з фізичної підготовки не нижче «задовільно».»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Кандидати для вступу до ВВНЗ Національної гвардії України з числа цивільних осіб складають іспит з фізичної підготовки за трьома вправами (підтягування на перекладині (комплексна силова вправа № 14 або № 14а для жінок), біг на 100 м, біг на 1, 2 або 3 км); із числа офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом складають іспити відповідно до своєї вікової групи за трьома вправами - підтягування на перекладині (комплексна силова вправа для жінок), біг на 100 м, біг на 1, 2 або 3 км.»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці, які знаходяться на диспансерному обліку, перевіряються з фізичної підготовки після зняття з диспансерного обліку або з урахуванням рекомендацій закладу охорони здоров’я за результатами проведеного медичного огляду.»;

абзац дванадцятий доповнити новим реченням такого змісту: «Як виняток, за рішенням перевіряючого рівень фізичної підготовленості військовослужбовця може бути оцінений за результатами виконання однієї з нижченаведених вправ: 14б (комплексна швидкісно-силова вправа), 31, 31а, 32 (біг на 1, 2, 3 км) або 32б (функціональна витривалість) за умови отримання оцінки не нижче «добре».»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«За рішенням перевіряючого перевірка фізичної підготовленості військовослужбовців проводиться в польовій (спеціальній) або єдиній спортивній формі одягу, за винятком вправ зі спеціальної фізичної підготовки, які виконуються в польовій (спеціальній) формі одягу.»;

в абзаці двадцять другому слова та цифру «(крім військовослужбовців I категорії)» виключити;

абзац тридцять другий після слів «падіння зі снаряда)» доповнити цифрою та словом «- 0 балів»;

після абзацу сорок першого доповнити новим абзацом сорок другим такого змісту:

«незадовільно» - якщо виконано менше трьох прийомів - 0 балів.».

У зв’язку з цим абзаци сорок другий-сімдесят другий вважати відповідно абзацами сорок третім-сімдесят третім;

абзаци сорок п’ятий, сорок шостий після слів «відповідну кількість балів» доповнити словами «за умови виконання порогового рівня (нарахування мінімуму балів з кожної вправи)»;

в абзаці сорок сьомому слова та цифру «або отримано відповідну кількість балів (для військовослужбовців І категорії), або якщо одна оцінка «незадовільно» за наявності не менше однієї оцінки «добре» замінити словами «або якщо одна оцінка «незадовільно» за наявності не менше однієї оцінки «добре», або отримано відповідну кількість балів за умови виконання порогового рівня (нарахування мінімум балів з кожної вправи);»;

після абзацу сорок сьомого доповнити новим абзацом сорок восьмим такого змісту:

«незадовільно» - якщо отримано одну незадовільну оцінку, а решта - «задовільно», або отримано дві та більше незадовільних оцінки, або не отримано відповідної кількості балів за виконання призначених для перевірки фізичних вправ, або не виконано порогового рівня в одній з вправ (не нараховано мінімуму балів).».

У зв’язку з цим абзаци сорок восьмий-сімдесят третій вважати відповідно абзацами сорок дев’ятим-сімдесят четвертим;

5) у пункті 17:

в абзаці третьому:

слова та цифри «не менше 90 %» замінити словами та цифрами «не менше 70 %»;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: «До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України;»;

в абзаці четвертому:

слова та цифри «не менше 80 %» замінити словами та цифрами «не менше 70 %»;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: «До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України;»;

абзац п’ятий доповнити новим реченням такого змісту: «До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України;»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«Якщо до перевірки залучалося менше 70 % списочного складу підрозділу (категорії військовослужбовців), оцінка знижується на один бал. Якщо до перевірки залучалося менше 60 % списочного складу підрозділу (категорії військовослужбовців), підрозділ (категорія військовослужбовців) оцінюється незадовільно. До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України.».

У зв’язку з цим абзаци шостий-двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-двадцять першим;

абзаци дев’ятий, десятий, одинадцятий доповнити новим реченням такого змісту: «До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України;»;

в абзаці тринадцятому:

слова та цифри «не менше 90 %» замінити словами та цифрами «не менше 70 %»;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: «До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України;»;

в абзаці чотирнадцятому:

слова та цифри «не менше 80 %» замінити словами та цифрами «не менше 70 %»;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: «До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України;»;

абзац п’ятнадцятий доповнити новим реченням такого змісту: «До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України.»;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«Якщо до перевірки залучалося менше 70 % списочного складу військовослужбовців перевірених підрозділів, оцінка знижується на один бал. Якщо до перевірки залучалося менше 60 % списочного складу військовослужбовців перевірених підрозділів, військова частина оцінюється незадовільно. До списочного складу не враховувати військовослужбовців, які знаходяться у відрядженні за розпорядженням командувача Національної гвардії України.».

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий-двадцять перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим-двадцять другим.

7. У тексті Інструкції абревіатуру «ВНЗ» замінити абревіатурою «ВВНЗ», слова «навчального закладу» та «військово-навчальних закладів» замінити відповідно словами «вищого військового навчального закладу» та «вищих військових навчальних закладів».

8. У додатках до Інструкції:

1) форму 1 додатка 5 викласти в новій редакції, що додається;

2) додаток 6 доповнити новою позицією такого змісту:

«

20

Мобільний спортивний комплекс
у комплекті з майном, обладнанням та інвентарем

-

-

1

1

»;

3) додатки 7, 9 викласти в новій редакції, що додаються;

4) примітку додатка 13 виключити;

5) додаток 14 після мал. 13 доповнити новим мал. 13а:

«

Мал. 13а. Комплексна швидкісно-силова вправа

»;

6) додатки 17-21 викласти в новій редакції, що додаються.

Начальник управління
взаємодії з Національною
гвардією України
Міністерства внутрішніх
справ України





В.В. Михайловський



Додаток 5
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 16 розділу II)

ВІДОМІСТЬ
результатів перевірки з фізичної підготовки



Додаток 7
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 20 розділу II)

ПЕРЕЛІК
спортивного інвентарю для обладнання казарм, кімнат (місць) для занять з фізичної підготовки в роті

№ з/п

Найменування спортивного майна

Кількість

1

2

3

1

Стінка шведська

1 шт.

2

Навісна перекладина

1 шт.

3

Навісні бруси

1 шт.

4

Навісна лавка для преса

1 шт.

5

Гриф для штанги

1 шт.

6

Замки до грифа для штанги

2 шт.

7

Диски до штанги 2,5, 5, 10, 15, 20, 25 кг

по 2 шт. кожної ваги

8

Гантелі (комплект від 1 до 10 кг або розбірні)

1 комплект

9

Підставка під диски від штанги

1 шт.

10

Підставка під гантелі

1 шт.

11

Гирі 16, 24, 32 кг

по 2 шт. кожної ваги

12

Багатофункціональний (універсальний) тренажер або:
тренажер для жиму лежачи
тренажер для м’язів живота
тренажер силовий

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

13

Поміст для штанги, гир та гантелей (2 х 2 м)

1 шт.

__________
Примітка.


У цьому переліку визначено мінімально необхідний перелік спортивного інвентарю.


Додаток 9
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 20 розділу II)

ПЕРЕЛІК
переносної навчально-матеріальної бази підрозділу ротної ланки

№ з/п

Найменування

Кількість

1

2

3

1

Рулетка 50 (100 м) або мірний шнур

1 шт.

2

Прапорець стартовий (чорно-білий, решітка-клітка - 10 х 10 см, ткане полотно - 50 х 50 см, ручка завдовжки 70 см)

2 шт.

3

Червоний прапорець (полотно 25 х 30 см, ручка завдовжки 40 см)

2 шт.

4

Білий прапорець (полотно 25 х 30 см, ручка завдовжки 40 см)

2 шт.

5

Макет гранати для метання (навчальна граната) Ф-1 (600 г)

6 шт.

6

Вказівник дальності метання на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м

1 комплект

7

Макети ножів (гумові)

15 шт.

8

Макети малої піхотної лопати (гумові)

15 шт.

9

Макети автомата

15 шт.

10

Макети пістолета (гумові)

15 шт.

11

Еспандер гумовий до 4 м

2 шт.

12

Нагрудні номери (25 х 20 см)

на кожного військовослужбовця

13

Планшети під аркуш А4

3 шт.

14

Тумби «Старт - Фініш» (складані - 60 х 30 см)

2 шт.

15

Тумба «Поворот» (складана - 60 х 30 см)

1 шт.

16

Стрічка обмежувальна або мотузка з прапорцями (200 м)

1 шт.

17

Секундомір

1 шт.

18

Нормативи з фізичної підготовки та норми і вимоги ВСК

1 шт.

19

Методична література з фізичної підготовки і спорту


__________
Примітка.


З внутрішнього боку на кришці ящика ротної навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки в правому верхньому куті надається опис майна (формат А5); зліва на місці, що залишилося, великими літерами - «НОРМАТИВИ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА НОРМИ І ВИМОГИ ВСК».


Додаток 17
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 16 розділу VI)

ЄДИНИЙ ТЕСТ
фізичної придатності для громадян, які вступають на військову службу за контрактом



Додаток 18
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 16 розділу VI)

НОРМАТИВИ
з фізичної підготовки


Додаток 19
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 16 розділу VI)

ТАБЛИЦЯ
нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки


Додаток 20
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 16 розділу VI)

ТАБЛИЦЯ
кваліфікаційного рівня фізичної підготовленості військовослужбовців



Додаток 21
до Інструкції з організації
фізичної підготовки
в Національній гвардії України
(пункт 16 розділу VI)

ПОПРАВКИ
до нормативів з фізичної підготовки

№ з/п

Найменування вправи

Номер вправи

Одиниця виміру

Поправки

1

2

3

1

Підтягування на турніку

2

рази

1

-

-

2

Підйом ніг до турніка

3

рази

1

-

-

3

Підйом переворотом на турніку

4

рази

1

-

-

4

Підйом силою на турніку

5

рази

1

-

-

5

Комбінована силова вправа на турніку

6

рази

1

-

-

6

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

8

рази

1

-

-

7

Кут в упорі на брусах

9

с

2

-

-

8

Комплексна акробатична вправа

13

с

0,5

-

-

9

Лазіння по канату (жердині)

17

м

1

-

-

10

Загальна контрольна вправа на єдиній смузі перешкод (400 м)

22

с

-

3

4

11

Загальна контрольна вправа на єдиній смузі перешкод (200 м)

22а

с

-

1

2

12

Спеціальна контрольна вправа на єдиній смузі перешкод (600 м)

23

с

-

8

10

13

Біг на 100 м

28

с

0,5

-

-

14

Човниковий біг 10 х 10 м

29

с

0,5

-

-

15

Біг на 400 м

30

с

2

-

2,0

16

Човниковий біг 4 х 100 м

30а

с

2,5

-

2,5

17

Біг на 1 км

31

с

5

10/15

15/20

18

Біг на 2 км

31а

хв, с

-

20

40

19

Біг на 3 км

32

хв, с

0,15

0,30

1,00

20

Біг на 5 км

32а

хв, с

50

1,30

2,30

21

Марш-кидок на 5 км

34

хв, с

-

1,30

2,00

22

Марш-кидок на 10 км

35

хв, с

-

3,00

5,00

23

Марш на лижах у складі підрозділу на 5 км

36

хв, с

-

2,30

-

24

Марш на лижах у складі підрозділу на 10 км

37

хв, с

-

5,00

-

__________
Примітки:


1. Ускладнення нормативів при виконанні вправ у спортивній формі (форма одягу № 1).
2. Полегшення нормативів під час виконання вправ при температурі повітря нижче -10 °C, для маршів на лижах - нижче -20 °C або вище +1 °C.
3. Полегшення нормативів при температурі повітря вище +30 °C.
4. Чоловіки/жінки.


Документи та файли

Сигнальний документ — f488311n177.doc
Сигнальний документ — f488311n178.doc
Сигнальний документ — f488311n179.doc / zip
Сигнальний документ — f488311n180.doc / zip
Сигнальний документ — f488311n181.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 303, стаття 2484, код акта 95920/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -