<<
>>

Наказ МВС України від 22.10.2015  № 1274/677 "Про затвердження Змін до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2015  № 1274/677


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1409/27854

Про затвердження Змін до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства

На виконання вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами) та з метою упорядкування роботи з контролю за фактичним виконанням іноземцями та особами без громадянства рішень про примусове повернення НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України від 23 квітня 2012 року № 353/271/150, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за № 806/21119, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голів Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Служби безпеки відповідно до функціональних обов’язків.

Міністр внутрішніх
справ України


А.Б. Аваков

Голова Служби
безпеки України


В.С.

Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
закордонних справ України

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України

В.о. Голови Державної
міграційної служби УкраїниН.М. Галібаренко


В.М. Серватюк


М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Служби безпеки України
22.10.2015  № 1274/677


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1409/27854

ЗМІНИ
до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства

1. У розділі ІІ:

у пункті 2.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Інформація надсилається відомчою електронною поштою (факсимільним зв’язком): територіальними органами, територіальними підрозділами ДМС – до ДМС; органами охорони державного кордону – до Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України; регіональними органами СБУ – до Центрального управління СБУ.»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Начальник територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ, який прийняв рішення про заборону подальшого в’їзду іноземця в Україну, у п’ятиденний строк інформує про це Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України (далі – ГЦОСІ), шляхом надсилання доручення, оформленого з дотриманням вимог Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280.»;

абзац перший пункту 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Про факт затримання іноземця на строк, що перевищує три години, посадова особа територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ упродовж доби з моменту затримання повідомляє акредитоване в Україні дипломатичне представництво або консульську установу держави, громадянином якої є затримана особа.».

2. У розділі ІІІ:

у пункті 3.8:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«не пізніше ніж за дві доби до видворення іноземця надати інформацію відповідно до ДМС або Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України про:»;

в абзаці десятому слова «транспортною міліцією» замінити словом «поліцією»;

у пункті 3.9 слова «транспортної міліції» замінити словом «поліції»;

абзац перший пункту 3.15 викласти в такій редакції:

«3.15. Начальник органу охорони державного кордону, на ділянці якого здійснено виїзд іноземця, протягом трьох діб інформує територіальний орган, територіальний підрозділ ДМС або орган охорони державного кордону, за позовом якого було прийнято рішення про примусове видворення, про факт виїзду іноземця з України.»;

пункт 3.16 після цифр «765/14032» доповнити словами «(далі – Положення)»;

пункт 3.17 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«З метою здійснення контролю за фактичним виконанням рішення про примусове повернення начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС та органу СБУ, яким прийнято таке рішення, надсилається відповідний запит до ГЦОСІ з дотриманням вимог Положення.

ГЦОСІ на виконання такого запиту надає інформацію про перетинання іноземцем державного кордону на виїзд з України без його згоди у місячний строк після отримання відповідного запиту.»;

у пункті 3.19 слова «Департамент охорони державного кордону» замінити словами «Департамент аналізу та оцінки інформації».

Начальник
Департаменту юридичного
забезпечення МВСД.В. Горбась

Перший заступник Голови
Служби безпеки України –
керівник Антитерористичного
центру при Службі
безпеки України

В.В. Маліков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.12.2015 — 2015 р., № 94, стор. 289, стаття 3234, код акта 79520/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -