<<
>>

Наказ МВС України від 22.11.2010 N 884/570/589/1410 " Про затвердження Норм використання наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік". МВС України. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.11.2010 N 884/570/589/1410
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2011 р.

за N 71/18809

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 245/384/140 ( z0394-19 ) від 04.04.2019 }

Про затвердження Норм використання
наркотичних засобів і психотропних речовин
у навчальних цілях з розрахунку
на одного собаку на рік

Відповідно до пункту 5 Порядку використання наркотичних
засобів і психотропних речовин під час дресирування службових
собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 831
( 831-2009-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Норми використання наркотичних засобів і
психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного
собаку на рік, що додаються.
2. Департаменту охорони державного кордону Адміністрації
Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників керівників Державної прикордонної служби України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та
Державної митної служби України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова
Державної прикордонної служби
України М.М.Литвин
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов
Голова
Служби безпеки України В.І.Хорошковський
Голова
Державної митної служби
України І.Г.Калєтнік
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Голова Державного комітету
України з питань контролю
за наркотиками В.Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Служби безпеки України,
Державної митної служби
України
22.11.2010
N 884/570/589/1410
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2011 р.

за N 71/18809

НОРМИ
використання наркотичних засобів
і психотропних речовин
у навчальних цілях з розрахунку
на одного собаку на рік

------------------------------------------------------------------ | N | Міжнародна непатентована |Кількість у грамах | |з/п| назва наркотичного засобу або |наркотичного засобу| | | психотропної речовини | або психотропної | | | | речовини у формі | | | | субстанції (у | | | | готовій лікарській| | | | формі) на одного | | | | собаку на рік | |----------------------------------------------------------------| | Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини | | і обіг яких допускається для промислових цілей | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Рослини виду мак снотворний | до 200,0 | | |(Papaver somniferum L) | | |---+----------------------------------------+-------------------| | 2 |Рослини роду коноплі (Cannabis) | до 200,0 | |----------------------------------------------------------------| | Наркотичні засоби, обіг яких обмежено | |----------------------------------------------------------------| | 3 |Алілпродин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| | 4 |Алфентаніл | до 0,001 | |---+----------------------------------------+-------------------| | 5 |Альфамепродин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| | 6 |Альфаметадол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| | 7 |Альфапродин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| | 8 |Альфацетилметадол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| | 9 |Анілеридин | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |10 |Ацетилдигідрокодеїн | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |11 |Ацетилметадол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |12 |Безитрамід | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |13 |Бензетидин | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |14 |Бетамепродин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |15 |Бетаметадол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |16 |Бетапродин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |17 |Бетацетилметадол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |18 |Бупренорфін | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |19 |Гідрокодон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |20 |Гідроксипетидин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |21 |Гідроморфінол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |22 |Гідроморфон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |23 |Декстроморамід | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |24 |Декстропропоксифен | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |25 |Дигідрокодеїн | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |26 |Дигідроморфін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |27 |Димелгептанол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |28 |Дименоксадол (естоцин) | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |29 |Диметилтіамбутен | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |30 |Дипіпанон | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |31 |Дифеноксилат | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |32 |Дифеноксин | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |33 |Діампромід | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |34 |Діетилтіамбутен | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |35 |Діоксафетил бутират | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |36 |Дротебанол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |37 |Екгонін, його складні ефіри та похідні, | до 0,05 | | |які можуть бути перетворені в екгонін і | | | |кокаїн | | |---+----------------------------------------+-------------------| |38 |Етилметилтіамбутен | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |39 |Етилморфін | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |40 |Етоксеридин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |41 |Етонітазен | до 0,0001 | |---+----------------------------------------+-------------------| |42 |Ізометадон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |43 |Клонітазен | до 0,0001 | |---+----------------------------------------+-------------------| |44 |Кодеїн | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |45 |Кодоксим | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |46 |Кокаїн | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |47 |Левометорфан | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |48 |Левоморамід | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |49 |Леворфанол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |50 |Левофенацилморфан | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |51 |Метадон (фенадон) | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |52 |Метадону проміжний продукт | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |53 |Метазоцин | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |54 |Метилдезорфін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |55 |Метилдигідроморфін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |56 |Метопон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |57 |Мірофін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |58 |Мораміду проміжний продукт | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |59 |Морферидин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |60 |Морфін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |61 |Морфін метобромід та інші азотисті | до 0,1 | | |похідні морфіну | | |---+----------------------------------------+-------------------| |62 |Морфін-N-оксид | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |63 |Нікодикодин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |64 |Нікокодин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |65 |Нікоморфін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |66 |Норациметадол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |67 |Норкодеїн | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |68 |Норлеворфанол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |69 |Норметадон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |70 |Норморфін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |71 |Норпіпанон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |72 |Оксикодон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |73 |Оксиморфон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |74 |Омнопон | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |75 |Пентазоцин | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |76 |Петидин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |77 |Петидину проміжний продукт А | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |78 |Пімінодин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |79 |Піритрамід | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |80 |Прогептазин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |81 |Проперидин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |82 |Пропірам | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |83 |Рацеметорфан | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |84 |Рацеморамід | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |85 |Рацеморфан | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |86 |Суфентаніл | до 0,0001 | |---+----------------------------------------+-------------------| |87 |Тебаїн | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |88 |Тебакон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |89 |Тилідин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |90 |Трамадол | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |91 |Тримеперидин (промедол) | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |92 |Фенадоксон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |93 |Феназоцин | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |94 |Фенампромід | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |95 |Феноморфан | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |96 |Феноперидин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |97 |Фентаніл | до 0,001 | |---+----------------------------------------+-------------------| |98 |Фолькодин | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |99 |Фуретидин | до 0,1 | |----------------------------------------------------------------| | Психотропні речовини, обіг яких обмежено | |----------------------------------------------------------------| |100|Амфетамін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |101|Глютетимід | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |102|Дексамфетамін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |103|Дронабінол ((-)-транс-дельта-9- | до 0,3 | | |тетрагідроканабінол) | | |---+----------------------------------------+-------------------| |104|Левамфетамін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |105|Левометамфетамін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |106|Меклоквалон | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |107|Метаквалон | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |108|Метамфетамін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |109|Метамфетамін-рацемат | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |110|Метилфенідат | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |111|Секобарбітал | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |112|Фенетилін | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |113|Фенметразин | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |114|Ціпепрол | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |115|2С-В | до 0,1 | |----------------------------------------------------------------| | Наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких | | допускаються виключення деяких заходів контролю | |----------------------------------------------------------------| |116|Препарати ацетилдигідрокодеїну | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |117|Препарати декстропропоксифену | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |118|Препарати дигідрокодеїну | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |119|Препарати дифеноксилату | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |120|Препарати дифеноксину | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |121|Препарати етилморфіну | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |122|Препарати кодеїну | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |123|Препарати кокаїну | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |124|Порошок кореня іпекакуани та опію | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |125|Препарати морфіну | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |126|Препарати нікодикодину | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |127|Препарати нікокодину | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |128|Препарати норкодеїну | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |129|Препарати опію | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |130|Препарати пропіраму | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |131|Препарати фолькодину | до 0,1 | |----------------------------------------------------------------| | Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких | | допускаються виключення деяких заходів контролю | |----------------------------------------------------------------| |132|Алобарбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |133|Альпразолам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |134|Амінорекс | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |135|Амобарбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |136|Амфепрамон | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |137|Барбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |138|Бензфетамін | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |139|Бромазепам | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |140|Бротізолам | до 0,001 | |---+----------------------------------------+-------------------| |141|Буталбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |142|Бутобарбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |143|Вінілбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |144|Галазепам | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |145|Галоксазолам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |146|Делоразепам | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |147|Діазепам | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |148|Естазолам | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |149|Етил лофлазепат | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |150|Етиламфетамін | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |151|Етинамат | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |152|Етхлорвінол | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |153|Камазепам | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |154|Катин ((+) - норпсевдоефедрин) | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |155|Кетазолам | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |156|Клобазам | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |157|Клоксазолам | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |158|Клоназепам | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |159|Клоразепат | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |160|Клотіазепам | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |161|Лефетамін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |162|Лопразолам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |163|Лоразепам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |164|Лорметазепам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |165|Мазиндол | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |166|Медазепам | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |167|Мезокарб | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |168|Мепробамат | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |169|Метилфенобарбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |170|Метиприлон | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |171|Мефенорекс | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |172|Мідазолам | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |173|Німетазепам | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |174|Нітразепам | до 0,05 | |---+----------------------------------------+-------------------| |175|Нордазепам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |176|Оксазепам | до 0,4 | |---+----------------------------------------+-------------------| |177|Оксазолам | до 0,4 | |---+----------------------------------------+-------------------| |178|Пемолін | до 0,4 | |---+----------------------------------------+-------------------| |179|Пентобарбітал (етамінал натрію) | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |180|Піназепам | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |181|Піпрадрол | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |182|Піровалерон | до 0,4 | |---+----------------------------------------+-------------------| |183|Праземам | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |184|Секбутабарбітал | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |185|Темазепам | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |186|Тетразепам | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |187|Тофізопам (грандоксин) | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |188|Тріазолам | до 0,001 | |---+----------------------------------------+-------------------| |189|Феназепам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |190|Фендиметразин | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |191|Фенкамфамін | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |192|Фенобарбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |193|Фенпропорекс | до 0,2 | |---+----------------------------------------+-------------------| |194|Фентермін | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |195|Флудіазепам | до 0,001 | |---+----------------------------------------+-------------------| |196|Флунітразепам | до 0,01 | |---+----------------------------------------+-------------------| |197|Флуразепам | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |198|Хлордіазепоксид | до 0,3 | |---+----------------------------------------+-------------------| |199|Циклобарбітал | до 1,0 | |---+----------------------------------------+-------------------| |200|GHB | до 0,5 | |---+----------------------------------------+-------------------| |201|Золпідем (INN) | до 0,1 | |---+----------------------------------------+-------------------| |202|Мефентермін | до 0,05 | | |(метилфентермін) | | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник
Голови Державної
прикордонної служби України П.А.Шишолін
Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України С.П.Черних
Заступник
Голови Служби безпеки України В.М.Породько
Заступник
Голови Державної митної
служби України С.Д.Дериволков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.02.2011 — 2011 р., № 6, стор. 178, стаття 303, код акта 54641/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -