<<
>>

Наказ МВС України від 23.02.2015  № 197 "Про затвердження Порядку відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2015  № 197

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2015 р.

за № 290/26735

Про затвердження Порядку відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 629 від 29.07.2019}

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою визначення процедури відбору вступників на навчання до вищих навчальних закладів цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Тимчасово виконуюча обов'язки

Міністра освіти і науки України

С. Бочковський

І.Р. Совсун


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства внутрішніх справ

України

23.02.2015  № 197

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2015 р.

за № 290/26735

ПОРЯДОК

відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору та прийому вступників на навчання до вищих навчальних закладів цивільного захисту (далі - ВНЗ ЦЗ) за державним замовленням.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про засади державної мовної політики", Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167 (далі - Умови прийому до вищих навчальних закладів України).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

ВНЗ ЦЗ - вищі навчальні заклади державної форми власності, підпорядковані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), що засновані і діють згідно із законодавством України з метою підготовки громадян для проходження служби цивільного захисту за контрактом на посадах осіб начальницького складу в органах (підрозділах) ДСНС України;

вступний екзамен з фізичної підготовки - оцінювання (перевірка рівня) фізичної підготовки вступників, що проводиться у ВНЗ ЦЗ у формі виконання вступниками відповідних вправ з фізичної підготовки;

вступник - особа, яка подала заяву (рапорт) до органу (підрозділу) ДСНС України щодо вступу на навчання за державним замовленням до ВНЗ ЦЗ;

конкурсний бал - сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за вступний екзамен з фізичної підготовки, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності;

органи (підрозділи) ДСНС України - головні управління (управління) ДСНС України в областях, місті Києві, підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальні заклади, що належать до сфери управління ДСНС України, які є замовниками підготовки кадрів у ВНЗ ЦЗ;

підрозділ роботи з персоналом - кадровий підрозділ органу (підрозділу) ДСНС України, що здійснює відбір та вивчення вступників до ВНЗ ЦЗ за державним замовленням.

4. Прийом на навчання до ВНЗ ЦЗ здійснюється на конкурсній основі. Загальні засади організації прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі, організації і проведенні конкурсного відбору для вступу на навчання, вступних випробувань і зарахування на навчання, забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до ВНЗ ЦЗ визначаються Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України.

Правила прийому до ВНЗ ЦЗ розробляються згідно із законодавством України, в тому числі цим Порядком, затверджуються вченою радою ВНЗ ЦЗ та погоджуються ДСНС України.

5. Обсяги прийому на навчання до ВНЗ ЦЗ за освітніми та освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), бакалавра, спеціаліста та магістра за державним замовленням визначаються щороку ДСНС України з урахуванням видатків державного бюджету та потреб органів (підрозділів) ДСНС України.

6. Вступник має право вільно обирати ВНЗ ЦЗ, у якому він бажає навчатися.

Вік вступника обчислюється станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ ЦЗ.

7. Фінансування підготовки фахівців у ВНЗ ЦЗ за державним замовленням здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених ДСНС України для підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.

8. Організацію прийому вступників до ВНЗ ЦЗ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника ВНЗ ЦЗ, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ВНЗ ЦЗ, затвердженим вченою радою ВНЗ ЦЗ.

II. Вимоги до рівня освіти вступників

1. До ВНЗ ЦЗ за державним замовленням приймаються громадяни України, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) приймаються такі категорії вступників:

1) на денну форму навчання:

громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах (підрозділах) ДСНС України, віком від 17 до 25 років, та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, за умови вступу на споріднену спеціальність, що визначається відповідно до законодавства;

особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту до 25 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, за умови вступу на споріднену спеціальність, що визначається відповідно до законодавства;

2) на заочну форму навчання - особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 30 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, мають строк служби в органах (підрозділах) ДСНС України (після закінчення навчання у навчальних закладах цивільного захисту) не менше одного року, за умови вступу на споріднену спеціальність, що визначається відповідно до законодавства.

3. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються такі категорії вступників:

1) на денну форму навчання:

громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах (підрозділах) ДСНС України, віком від 17 до 25 років, з повною загальною середньою освітою;

особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років з повною загальною середньою освітою;

особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, що визначається відповідно до законодавства;

2) на заочну форму навчання:

особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 30 років з повною загальною середньою освітою;

особи начальницького складу служби цивільного захисту віком до 30 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання), за умови вступу на споріднений напрям підготовки, що визначається відповідно до законодавства.

4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра приймаються такі категорії вступників:

1) на денну форму навчання:

особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули ступінь бакалавра у ВНЗ ЦЗ у поточному році;

особи середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 35 років, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями ступеня магістра, та мають строк служби в органах (підрозділах) ДСНС України (після закінчення навчання у ВНЗ ЦЗ) не менше двох років;

2) на заочну форму навчання:

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули ступінь бакалавра у ВНЗ ЦЗ у поточному році;

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які здобули ступінь бакалавра, мають строк служби в органах (підрозділах) ДСНС України (після закінчення навчання у ВНЗ ЦЗ) не менше одного року після його здобуття і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання);

особи середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 40 років, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями ступеня магістра, та мають строк служби в органах (підрозділах) ДСНС України (після закінчення навчання у ВНЗ ЦЗ) не менше двох років.

5. Категорії вступників, зазначені в абзаці третьому підпункту 1 та підпункті 2 пункту 2 цього розділу, приймаються до ВНЗ ЦЗ на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), а зазначені в абзаці четвертому підпункту 1 та абзаці третьому підпункту 2 пункту 3 цього розділу - на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця).

6. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році.

ІІІ. Відбір вступників для здобуття вищої освіти у ВНЗ ЦЗ

1. За організацію роботи з відбору вступників безпосередньо відповідає керівник органу (підрозділу) ДСНС України.

Відбір та вивчення вступників, оформлення на них відповідних документів для вступу до ВНЗ ЦЗ здійснюються підрозділом роботи з персоналом органу (підрозділу) ДСНС України за місцем розташування цих органів (підрозділів).

2. Підрозділам роботи з персоналом забороняється проводити в будь-яких формах попередні перевірки рівня підготовки вступників.

3. Вступники з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та які виявили бажання навчатись у ВНЗ ЦЗ подають рапорт за командою.

Вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та які виявили бажання навчатись у ВНЗ ЦЗ, особисто звертаються до органу (підрозділу) ДСНС України, найближчого до місця їх постійного проживання, з письмовою заявою на ім’я керівника цього органу (підрозділу) ДСНС України.

Форму заяви (рапорту) щодо вступу на навчання наведено в додатку 1 до цього Порядку.

4. ВНЗ ЦЗ повинні до 01 січня року вступу забезпечити підрозділи роботи з персоналом інформацією щодо наявної ліцензії і сертифікатів про акредитацію відповідних освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти.

5. Факт ознайомлення підрозділом роботи з персоналом вступника з цим Порядком, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми, обов’язковістю проходження спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, пов’язаних із виконанням функцій держави, переліком відомостей, які підлягають перевірці відповідно до законодавства, та наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві (рапорті) і підтверджується його особистим підписом.

6. До заяви (рапорту) вступник додає:

копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка або посвідчення про приписку;

копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копії інших документів, які підтверджують право на пільги при зарахуванні на навчання;

характеристику з останнього місця роботи (навчання) або військової служби (для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту) за наявності;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см (без головного убору, на матовому папері, без куточка - для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, у повсякденній формі одягу - для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які вступають на денну та заочну форми навчання).

Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають до підрозділу роботи з персоналом (після отримання результатів) сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (або його (її) копію(ї)) з кількістю балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі до ВНЗ ЦЗ.

Усі копії засвідчуються з оригіналів документів у підрозділі роботи з персоналом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

7. На підставі рапорту (заяви), поданих документів та за результатами вивчення вступника підрозділи роботи з персоналом у встановленому порядку оформляють:

1) на денну форму навчання: справу вступника, до якої долучаються автобіографія, анкета вступника (власноруч заповнена вступником і засвідчена підрозділом роботи з персоналом), анкета вступника з результатами професійно-психологічного відбору, атестаційний лист (для осіб рядового і начальницького складу), висновок про направлення на навчання до вищого навчального закладу цивільного захисту (додаток 2), картка медичного огляду вступника до вищого навчального закладу цивільного захисту (додаток 3), картка медичного обстеження з висновком постійно діючої лікарсько-експертної комісії ДСНС України щодо придатності вступника до навчання у ВНЗ ЦЗ (для осіб рядового і молодшого начальницького складу), медична карта амбулаторного хворого за формою № 025/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 661/20974 (далі - медична картка амбулаторного хворого (форма № 025/о)), довідка про відсутність чи наявність судимості, яку підрозділи роботи з персоналом отримують від органів внутрішніх справ;

2) на заочну форму навчання: справу вступника, до якої долучаються атестаційний лист, висновок про направлення на навчання до ВНЗ ЦЗ.

8. Оформлені справи вступників з урахуванням часу на доставку направляються підрозділами роботи з персоналом до ВНЗ ЦЗ у такі строки:

для денної форми навчання - не пізніше 01 липня року вступу;

для заочної форми навчання - не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсного відбору та вступних випробувань.

Копії сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, документа про повну загальну середню освіту з додатком до нього, завірені в установленому порядку, окремо від справи вступника підрозділи роботи з персоналом направляють до ВНЗ ЦЗ не пізніше ніж за 5 днів до початку вступних випробувань та конкурсного відбору.

9. Паспорт громадянина України, оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього, оригінали сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання вступника, інших документів, які підтверджують право на пільги при зарахуванні на навчання, військовий квиток (посвідчення про приписку), заяву про участь у конкурсному відборі вступник подає (пред’являє) особисто до приймальної комісії ВНЗ ЦЗ.

10. Чергова відпустка вступникам з числа осіб рядового і начальницького складу органів (підрозділів) ДСНС України надається до направлення їх для участі у конкурсному відборі.

11. Вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, в обов'язковому порядку проходять попередній медичний огляд у постійно діючих лікарсько-експертних комісіях ДСНС України того органу (підрозділу) ДСНС України, до якого вони подали заяву про направлення на навчання до ВНЗ ЦЗ.

12. Придатними до навчання у ВНЗ ЦЗ вважаються вступники, які за станом здоров'я визначені постійно діючими (штатними) лікарсько-експертними комісіями ДСНС України придатними до проходження служби в органах (підрозділах) ДСНС України.

Перелік обмежень при визначенні лікарсько-експертними комісіями ДСНС України придатності вступника до навчання у ВНЗ ЦЗ визначається згідно з чинним законодавством.

13. Перед проходженням попереднього медичного огляду вступником до постійно діючої лікарсько-експертної комісії органу (підрозділу) ДСНС України подаються медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/о) та картка профілактичних щеплень.

14. На підставі вивчення та аналізу довідок лікарів-спеціалістів постійно діюча лікарсько-експертна комісія органу (підрозділу) ДСНС України робить висновок щодо придатності вступника до навчання у ВНЗ ЦЗ, який заноситься у картку медичного огляду вступника.

15. Тимчасово діюча (штатна) лікарсько-експертна комісія при ВНЗ ЦЗ до початку конкурсного відбору та вступних випробувань протягом шести днів вивчає медичну документацію вступників, організовує і контролює проходження ними остаточного медичного огляду з обов'язковим психофізіологічним дослідженням, за результатами якого визначає їх придатність до навчання у ВНЗ ЦЗ (із зазначенням придатності до роботи в засобах захисту органів дихання).

Організація проходження вступниками остаточного медичного огляду покладається на начальника медичної служби (частини) ВНЗ ЦЗ та голову приймальної комісії цього ВНЗ ЦЗ.

16. У разі незгоди з результатами остаточного медичного огляду вступник подає відповідну заяву до тимчасово діючої (штатної) лікарсько-експертної комісії при ВНЗ ЦЗ, яка направляється до Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС України для розгляду в п'ятиденний строк з дня її подання.

ІV. Порядок відбору вступників для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів у ВНЗ ЦЗ

1. На навчання до ВНЗ ЦЗ за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів приймаються вступники, зазначені в абзаці третьому підпункту 1 та абзаці четвертому підпункту 2 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку.

2. Кандидатури вступників попередньо обговорюються на засіданні атестаційної комісії органу (підрозділу) ДСНС України.

3. Підрозділ роботи з персоналом у встановленому порядку оформляє на вступника справу, до якої долучаються:

рапорт;

копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

атестаційний лист;

картка медичного обстеження з висновком постійно діючої лікарсько-експертної комісії ДСНС України щодо придатності вступника до навчання у ВНЗ ЦЗ;

витяг з рішення атестаційної комісії органу (підрозділу) ДСНС України;

чотири фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу), засвідчені підрозділом роботи з персоналом;

рекомендація, форма якої наведена у додатку 4 до цього Порядку.

4. Порядок проходження лікарсько-експертної комісії та психофізіологічного обстеження вступників для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів на період вступних випробувань регламентується згідно з чинним законодавством.

5. Чергова відпустка вступникам для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів надається до направлення їх для участі у конкурсному відборі.

6. До зарахування на навчання вступники для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів із займаних посад не звільняються.

V. Строки прийому заяв та документів від вступників, конкурсного відбору, вступних випробувань та зарахування на навчання

1. Прийом підрозділами роботи з персоналом заяв (рапортів) і документів від вступників, визначених пунктами 2, 3, 4 розділу ІІ цього Порядку (крім вступників, визначених абзацом другим підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку), проводиться з 01 січня до 01 червня року вступу до ВНЗ ЦЗ.

Прийом ВНЗ ЦЗ документів вступників, визначених абзацом другим підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, на навчання за ступенем магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста розпочинається не раніше 06 червня року вступу.

2. Строк проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти за заочною формою навчання визначається правилами прийому до ВНЗ ЦЗ.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

1. Справи вступників, що надійшли до ВНЗ ЦЗ, розглядаються приймальною комісією ВНЗ ЦЗ, яка приймає попереднє рішення щодо допуску вступників до складання вступних випробувань та конкурсного відбору, про що сповіщає вступників та підрозділи роботи з персоналом.

2. Остаточне рішення щодо участі вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, у вступних випробуваннях та конкурсному відборі приймається приймальною комісією ВНЗ ЦЗ після подання вступником сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (оригіналу або його копії) за визначеними правилами прийому до ВНЗ ЦЗ конкурсними предметами із зазначенням рівня складності (базовий або поглиблений) для результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ ЦЗ у разі їх неучасті в рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають особи рядового та молодшого начальницького складу органів (підрозділів) ДСНС України, категорії яких визначено абзацом третім підпункту 1 та абзацом другим підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ цього Порядку.

4. Вступний екзамен з фізичної підготовки є обов'язковим для всіх категорій вступників, які вступають на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) та бакалавра.

За підсумками вступного екзамену з фізичної підготовки вступнику виставляються результат та кількість балів згідно з нормативами виконання вправ з фізичної підготовки для вступників до вищих навчальних закладів цивільного захисту (додаток 5), які заносяться спочатку до відомості результатів вступного екзамену з фізичної підготовки, а потім - до його екзаменаційного листа та оголошуються вступнику в день складання вступного екзамену.

Загальний бал вступного екзамену з фізичної підготовки розраховується як середній бал за виконання трьох вправ.

Якщо хоча б за одну вправу отримано 99 балів і менше, то вступний екзамен з фізичної підготовки вважається нескладеним.

Звільняються від вступного екзамену з фізичної підготовки з виставленням в екзаменаційному листі та відомості "200 балів" особи, які мають спортивні звання майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу та заслуженого майстра спорту з усіх видів єдиноборств, багатоборств, важкої і легкої атлетики та пожежно-прикладних видів спорту.

Перескладання вступного екзамену з фізичної підготовки не дозволяється.

5. На період проведення конкурсного відбору та вступних випробувань вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, не забезпечуються безкоштовним житлом, харчуванням та проїздом.

VII. Цільовий прийом до ВНЗ ЦЗ

1. Відповідно до суми набраних балів при поданні сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче встановленого правилами прийому до ВНЗ ЦЗ рівня та одержанні позитивних результатів під час складання вступного екзамену з фізичної підготовки (100 балів та вище) відповідно до установленої квоти (не повинна перевищувати 25 відсотків доведеного ДСНС України обсягу підготовки за державним замовленням) у ВНЗ ЦЗ організовується цільовий прийом:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості";

відповідно до наказу ДСНС України, що розробляється у рік вступу, вступників з числа випускників поточного року ліцею цивільного захисту.

2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються ДСНС України разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

VIIІ. Зарахування до ВНЗ ЦЗ за співбесідою

1. У разі одержання позитивних результатів під час складання вступного екзамену з фізичної підготовки (100 балів та вище) до ВНЗ ЦЗ за результатами співбесіди зараховуються вступники з числа осіб, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право.

2. Особи, яких за результатами співбесіди не рекомендовано до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому ВНЗ ЦЗ, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІX. Зарахування до ВНЗ ЦЗ поза конкурсом

1. При поданні заяви про участь у конкурсному відборі та документів на вступ, за умови подання оригіналів сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче встановленого рівня (одержанні позитивних результатів на вступних екзаменах), інших документів, що підтверджують право на прийом поза конкурсом, та в разі одержання позитивних результатів під час складання вступного екзамену з фізичної підготовки (100 балів та вище) зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

діти загиблих (померлих) під час виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб відповідно до Кодексу цивільного захисту України.

2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією ВНЗ ЦЗ і не повинна бути більше 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

X. Право на першочергове зарахування до ВНЗ ЦЗ

Право на першочергове зарахування до ВНЗ ЦЗ в такій послідовніості мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" надане таке право;

{Абзац четвертий розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 629 від 29.07.2019}

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

переможці Всеукраїнського збору-змагання "Школа безпеки", завершального етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників імені Василя Давиденка, які під час проведення змагань (фестивалів) навчалися у поточному навчальному році в 11 (12)-х класах загальноосвітньої школи або на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів і здобули повну загальну середню освіту;

особи, нагороджені нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації";

особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які мають стаж служби в органах (підрозділах) ДСНС України не менше одного року, у разі їх вступу на денну форму навчання;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до ВНЗ ЦЗ.

Начальник

Департаменту юридичного

забезпечення

Міністерства внутрішніх

справ України

полковник міліції

Д.В. Горбась

Додаток 1

до Порядку відбору та прийому

до вищих навчальних закладів

цивільного захисту

(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВА (РАПОРТ)

Додаток 2

до Порядку відбору та прийому

до вищих навчальних закладів

цивільного захисту

(пункт 7 розділу ІІІ)

ВИСНОВОК

про направлення на навчання до вищого навчального закладу цивільного захисту

Додаток 3

до Порядку відбору та прийому

до вищих навчальних закладів

цивільного захисту

(пункт 7 розділу ІІІ)

КАРТКА

медичного огляду вступника до вищого навчального закладу цивільного захисту

Додаток 4

до Порядку відбору та прийому

до вищих навчальних закладів

цивільного захисту

(пункт 3 розділу ІV)

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Додаток 5

до Порядку відбору та прийому

до вищих навчальних закладів

цивільного захисту

(пункт 4 розділу VІ)

НОРМАТИВИ

виконання вправ з фізичної підготовки для вступників до вищих навчальних закладів цивільного захисту


Документи та файли

Сигнальний документ — f440959n174.doc
Сигнальний документ — f440959n163.doc
Сигнальний документ — f440959n175.doc
Сигнальний документ — f440959n165.doc
Сигнальний документ — f440959n167.xls

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.04.2015 — 2015 р., № 24, стор. 307, стаття 703, код акта 76130/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -