>>

Наказ МВС України від 23.02.2021 № 147 "Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021

Документ актуальний на 08.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2021  № 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 329/35951

Про затвердження Змін до Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 327 «Деякі питання відвідування адміністративних будівель із застосуванням відображення інформації, що міститься в документах, в електронному вигляді», з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 квітня 2016 року № 318, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2016 року за № 716/28846 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту з питань режиму та службової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Терещенко Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Голова Національної поліції України

Голова Державної прикордонної служби України

генерал-майор

Голова Державної міграційної служби України

О.

Вискуб

Л. Денісова

М. Чечоткін

І. Клименко

С. Дейнеко

М. Соколюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

23 лютого 2021 року № 147

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 329/35951

ЗМІНИ

до Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України

1. У пункті 5 розділу I слова «управління з питань внутрішньооб’єктового і пропускного режимів Департаменту з питань режиму та службової діяльності (далі - УПВПР ДПРСД)» замінити словами «підрозділи Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС, відповідальні за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів та організацію внутрішньооб’єктового і пропускного режимів (далі - відповідальні підрозділи ДПРСД МВС)».

2. У розділі III:

1) абзаци шостий - восьмий підпункту 5 пункту 1 викласти в такій редакції:

«керівництва Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України»;

керівництва підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів;

керівництва Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», робочі місця яких знаходяться в адміністративних будівлях на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ).»;

2) у пункті 2:

абзац перший після слів «на підставі яких вона була видана» доповнити словами «(у тому числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без додаткового пред’явлення оригіналів таких документів)»;

в абзаці третьому слова «УПВПР ДПРСД МВС» замінити словами «підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за організацію внутрішньооб’єктового і пропускного режимів»;

3) абзац перший пункту 6 після слів «документа, що посвідчує особу» доповнити словами «(у тому числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без додаткового пред’явлення оригіналів таких документів)»;

4) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. У разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру працівники аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони пропускаються без перепустки на територію Міністерства внутрішніх справ України з усного дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря або особи, яка виконує його обов’язки, керівників Департаменту організаційно-апаратної роботи МВС, Департаменту державного майна та ресурсів МВС, ДПРСД МВС, керівництва підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів, а також керівництва Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» та головного інспектора-чергового чергової частини із забезпечення діяльності Ситуаційного центру Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України. Інформація про надання дозволів на прохід працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони, а також щодо їх входу та виходу повідомляється черговому підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів, та черговому роти охорони.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У неробочий час, святкові та вихідні дні, якщо є необхідність термінового допуску осіб без перепустки на територію апарату Міністерства внутрішніх справ України, пропуск здійснюється з усної вказівки Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря або особи, яка виконує його обов’язки, керівників структурних підрозділів МВС та їх заступників, Голови Національної поліції України, першого заступника та заступників Голови Національної поліції України, керівників органів (підрозділів) Національної поліції України, робочі місця яких знаходяться на території апарату МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ), а також керівництва підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів, або чергового цього підрозділу та керівництва Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», про що повідомляється черговому роти охорони. За перебування цих осіб на території та об’єктах МВС відповідають посадові особи, які дозволяли їх прохід. Супроводжують цих осіб працівники структурних підрозділів МВС або Національної поліції України, до яких вони прибули.»;

в абзаці п’ятому слова «УПВПР ДПРСД МВС» замінити словами «підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів»;

5) у пункті 8 слова «управління з питань внутрішньооб’єктового і пропускного режимів ДПРСД МВС» замінити словами «підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів»;

6) у пункті 9 слова «УПВПР ДПРСД МВС» замінити словами «підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів»;

7) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Вхід на територію апарату МВС дітей віком до 14 років дозволяється лише в супроводі батьків, опікунів, піклувальників, патронатних вихователів.»;

8) у пункті 16 слова «по УПВПР ДПРСД МВС» замінити словами «підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів».

3. У розділі IV:

1) пункт 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«У разі пред’явлення відображення інформації, що міститься у відповідних документах в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без додаткового пред’явлення оригіналів таких документів, постовий зобов’язаний за допомогою технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон (далі - технічні засоби), перевірити достовірність таких документів.».

У зв’язку із цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У разі виявлення неправильно оформленого документа або підозри щодо його підроблення, а також невідповідності особи зображенню на фотографії, що відтворюється на моніторі системи контролю доступу, постовий має право вилучити документ. У зазначених випадках та в разі виявлення за допомогою технічних засобів недостовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в документах, що посвідчують особу, постовий зобов’язаний негайно доповісти про це черговим підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів, і роти охорони та діяти за їх командою. Пропуск осіб за такими документами та магнітними перепустками не здійснюється.»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Працівники відповідальних підрозділів ДПРСД МВС та постові роти охорони мають право перевіряти дотримання вимог цих Правил усіма особами, що перебувають на території апарату МВС, при вході, виході або в’їзді, виїзді цих осіб на автотранспорті, а також їх перепустки та документи, що посвідчують особу (у тому числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без додаткового пред’явлення оригіналів таких документів).».

4. У розділі V:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. У разі виникнення надзвичайної ситуації автомобілі аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони пропускаються без перепустки на територію МВС з усного дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, керівників Департаменту організаційно-апаратної роботи МВС, Департаменту державного майна та ресурсів МВС, ДПРСД МВС, керівництва підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів або чергового цього підрозділу, а також керівництва Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».

У разі виникнення нагальної службової необхідності, що потребує термінового допуску автотранспорту без перепустки на територію МВС, пропуск автотранспорту здійснюється з усного дозволу Міністра або особи, яка виконує його обов’язки, його першого заступника, заступників, державного секретаря МВС або особи, яка виконує його обов’язки, керівництва ДПРСД МВС, підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів, або чергового цього підрозділу.

Інформація про надання дозволів на проїзд автомобілів аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони та іншого автотранспорту, допущеного на територію апарату МВС, а також щодо їх в’їзду та виїзду повідомляється черговому підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів, та черговому роти охорони.

Зазначений автотранспорт зустрічають, супроводжують на території та проводять за межі території апарату МВС відповідальні працівники структурних підрозділів МВС або Національної поліції України, а у вихідні та святкові дні, а також у неробочий час протягом доби - відповідальний поліцейський роти охорони.

За перебування автотранспорту на території апарату МВС без перепустки відповідають посадові особи, які дали дозвіл на в’їзд на територію.»;

2) в абзаці третьому пункту 5 слова «УПВПР ДПРСД МВС» замінити словами «підрозділу ДПРСД МВС, відповідального за здійснення контролю доступу до режимних територій і об’єктів,»;

3) пункт 8 після слів «документи, що посвідчують особу водія» доповнити словами «(у тому числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без додаткового пред’явлення оригіналів таких документів)».

Директор Департаменту

з питань режиму

та службової діяльності

Міністерства внутрішніх

справ України

Ю. Терещенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2021 — 2021 р., № 23, стор. 419, стаття 1103, код акта 103551/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -