<<
>>

Наказ МВС України від 23.04.2015  № 475 "Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2015  № 475

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

15 травня 2015 р.

за № 544/26989

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 623 від 20.07.2018}

Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 592 від 17.07.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 червня 2008 року № 447 “Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за № 612/15303 (із змінами).

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Виконуючий обов’язки Голови

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Заступник Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України

С.М. Кондрюк

З. Шкіряк

Р.П. Качур

П. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

23.04.2015  № 475

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

15 травня 2015 р.

за № 544/26989

ІНСТРУКЦІЯ

про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі – особи рядового і начальницького складу), а також порядок виплат одноразової грошової допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу зі служби цивільного захисту.

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постанов Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків експертів з питань таємниць» та від 11 липня 2013 року № 593 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу визначається залежно від посади, спеціального звання, тривалості та умов служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

3. До грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу належать: посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, що мають постійний характер, премії) та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

4. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

займають посади осіб рядового і начальницького складу, передбачені штатами в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України), її територіальних органах, підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (аварійно-рятувальних формуваннях центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формуваннях спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морських та інших формуваннях, державних пожежно-рятувальних підрозділах (частинах), навчальних центрах, формуваннях та підрозділах забезпечення), навчальних закладах цивільного захисту, наукових установах та інших підрозділах, в яких особи рядового і начальницького складу проходять службу цивільного захисту (далі – органи управління (підрозділи));

навчаються у вищих навчальних закладах цивільного захисту (далі – навчальні заклади);

перебувають у розпорядженні відповідних керівників (начальників) органів управління (підрозділів) (далі – перебувають у розпорядженні), з урахуванням розділу ХІІ цієї Інструкції.

5. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках – до шести років, не виплачується. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з чинним законодавством.

6. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день перебування на службі визначається шляхом поділу суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, за правилами, викладеними в цьому пункті, особа рядового чи начальницького складу набуває права на отримання первинної чи чергової надбавки за вислугу років, а також інших додаткових видів грошового забезпечення, то за час з дня виникнення цього права грошове забезпечення виплачується з урахуванням згаданих змін.

7. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, визначених у кошторисі органу управління (підрозділу) на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу.

8. За час відсутності особи рядового чи начальницького складу на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

Підставою припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу є матеріали службового розслідування на підставі мотивованого рапорту безпосереднього керівника про обставини невиходу на службу та наказ начальника (керівника) органу управління (підрозділу), у якому вказується, за який період припиняється виплата грошового забезпечення.

9. Підставами для виплати грошового забезпечення є:

наказ керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, та встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо;

наказ керівника (начальника) навчального закладу про зарахування на навчання із встановленням відповідних окладів, надбавок, доплат тощо;

наказ про зарахування у розпорядження;

наказ про усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від повноважень на посаді.

Проекти зазначених наказів по особовому складу органів управління (підрозділів) готуються підрозділами по роботі з персоналом (кадрами) та погоджуються з відповідними фінансовими і юридичними підрозділами.

10. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем їх постійної служби.

Виплата грошового забезпечення не за місцем постійної служби здійснюється особам рядового і начальницького складу, яких направлено у навчальні заклади цивільного захисту, на навчальні збори та на курси перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації кадрів.

При направленні осіб рядового і начальницького складу на навчальні збори і на курси перепідготовки, удосконалення й підвищення кваліфікації кадрів на термін до трьох місяців виплата грошового забезпечення проводиться кожного місяця за місцем постійної служби.

11. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового забезпечення проводиться один раз за поточний місяць у період з 20 по 25 числа.

У той самий термін виплачується грошове забезпечення за перерахунками у зв’язку з присвоєнням чергового спеціального звання, призначенням на іншу посаду, зміною розміру відсоткової надбавки за вислугу років тощо.

12. Виплата грошового забезпечення раніше встановленого терміну допускається лише у випадках:

вибуття осіб рядового і начальницького складу у щорічні основні відпустки або переміщення по службі – за поточний і наступний місяці, але не раніше ніж за три дні до вибуття у щорічну основну відпустку або до нового місця служби, не враховуючи вихідних і святкових днів;

вибуття осіб рядового і начальницького складу у службові відрядження – за поточний місяць, якщо вони на день виплати грошового забезпечення за поточний місяць не можуть прибути до місця служби, але не раніше ніж за день до вибуття у відрядження, не враховуючи вихідних і святкових днів.

При переведеннях по службі, пов’язаних із переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі й при направленні у навчальні заклади цивільного захисту із звільненням з посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується по день прибуття до нового місця служби, зазначений у приписі відповідного начальника.

Виплата грошового забезпечення авансом не допускається.

13. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, що діяли в момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього особами рядового і начальницького складу повністю або частково надалі втрачене.

Виплачене грошове забезпечення стягується на підставі наказу начальника (керівника) органу управління (підрозділу) лише у випадку, якщо особа одержала грошове забезпечення у зв’язку з переведенням по службі (пункт 12 цього розділу), а переведення не відбулося.

14. Заяви і скарги осіб рядового і начальницького складу щодо грошового забезпечення беруться на облік і розглядаються в установленому чинним законодавством України порядку.

15. Роз’яснення підпорядкованим органам управління (підрозділам) з питань застосування норм цієї Інструкції та інших нормативно–правових актів з питань виплати грошового забезпечення надаються фінансовим підрозділом апарату ДСНС України відповідно до чинного законодавства України.

II. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу

1. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у штаті органу управління (підрозділу).

Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, за якими встановлено посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів встановлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу), якому надано право призначати осіб рядового і начальницького складу на посади, залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов’язків.

При цьому особам рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаними посадами оклади у розмірах, передбачених у межах окладів від мінімуму до максимуму, призначеним на рівнозначні (з однаковими окладами) або вищі посади, посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але не менше окладів, що їм виплачувалися за попередніми посадами.

2. У разі призначення осіб рядового і начальницького складу на посади оклади за цими посадами виплачуються з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

Призначення здійснюється наказами по особовому складу керівників (начальників) органів управління (підрозділів), яким надано право призначати осіб рядового і начальницького складу на посади. Дата, коли особа рядового і начальницького складу приступила до виконання обов’язків за посадою, зазначається у наказі начальника (керівника) органу управління (підрозділу).

3. Особам рядового та молодшого начальницького складу з дня присвоєння спеціального звання осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, в тому числі після закінчення навчальних закладів екстерном, крім окладів за спеціальними званнями осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, виплачуються:

особам, які на день присвоєння спеціального звання займають посади середнього, старшого та вищого начальницького складу, – посадові оклади, встановлені за цими посадами для осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу;

особам, які на день присвоєння спеціальних звань середнього, старшого та вищого начальницького складу займають посади рядового та молодшого начальницького складу, – мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною посадою середнього начальницького складу – “інспектор”, а з дня вступу до виконання обов’язків за посадою середнього, старшого та вищого начальницького складу, але не раніше дня підписання наказу про призначення, – оклад за цією посадою (з урахуванням пункту 2 розділу ІХ та пунктів 1 – 3 розділу ХІІ цієї Інструкції).

Якщо до надходження наказу про присвоєння спеціального звання середнього, старшого і вищого начальницького складу грошове забезпечення за поточний місяць особі рядового і начальницького складу виплачене, то за період з дня присвоєння звання виплачується відповідна різниця у грошовому забезпеченні.

4. За особами рядового і начальницького складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді за їх бажанням зберігаються протягом одного року посадові оклади за попередньою посадою відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

III. Оклади за спеціальним званням

1. Особам рядового і начальницького складу, яких призначено на посади в органи управління (підрозділи), виплачуються оклади за присвоєними їм спеціальними званнями рядового і начальницького складу.

Виплата окладів за спеціальним званням особам рядового і начальницького складу проводиться з дня підписання наказу про присвоєння відповідного спеціального звання.

2. Особам рядового і начальницького складу, які звільнені зі служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, виплачується щомісячна грошова допомога відповідно до чинного законодавства в розмірі окладу за спеціальним званням протягом одного року після звільнення.

IV. Надбавки і доплати

1. Порядок виплати надбавки за вислугу років:

1) особам рядового і начальницького складу виплачується надбавка за вислугу років до посадових окладів та окладів за персонально присвоєними спеціальними званнями у таких розмірах:

від 1 до 2 років

5 відсотків;

від 2 до 5 років

10 відсотків;

від 5 до 10 років

20 відсотків;

від 10 до 15 років

25 відсотків;

від 15 до 20 років

30 відсотків;

від 20 до 25 років

35 відсотків;

25 років і більше

40 відсотків;

2) до вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються у календарному обчисленні періоди:

військової служби;

служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

роботи (служби) в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих та згодом реабілітованих;

роботи в судових органах та органах прокуратури на посадах суддів, прокурорів, слідчих, які перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;

військової служби у Збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки СРСР, держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством СРСР, держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

перебування на посадах службовців у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які надалі були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, визначених чинним законодавством;

3) до вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в пільговому обчисленні періоди:

за два місяці – місяць служби на посадах льотного складу; на посадах, служба яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом і які входять у склад екіпажів пошуково-рятувальних літаків, вертольотів за умови виконання норм нальоту, установлених чинним законодавством для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах;

за півтора місяця – місяць служби особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах, служба в яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом.

При обчисленні вислуги років особам рядового і начальницького складу, служба яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом, враховуються періоди служби за умови виконання річних норм стрибків з парашутом, установлених чинним законодавством для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах;

за півтора місяця – місяць служби на посадах, де виконання обов’язків пов'язано з роботами із знешкодження вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких установлено чинним законодавством;

за півтора місяця – місяць служби на посадах водолазів;

4) якщо особа рядового чи начальницького складу перебувала на льотній роботі (проходила службу на посадах у підрозділах, служба в яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом) неповний календарний рік, то норма нальоту годин (стрибків з парашутом) для зарахування цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні визначається пропорційно до часу фактичного перебування на льотній роботі (на посадах у підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом);

5) особам рядового і начальницького складу, які отримали тяжкі травми під час здійснення польотів на літаках, вертольотах чи стрибків з парашутом, служба на відповідних посадах у календарному році, в якому отримана травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні. Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених випадках є довідка Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС України.

У разі перенавчання осіб рядового і начальницького складу льотного складу на нову льотну спеціальність чи на нові для них типи літаків, вертольотів перший календарний рік перенавчання зараховується при обчисленні вислуги років за два роки;

6) особам рядового і начальницького складу, що займають посади, за якими вислуга років для виплати надбавки за вислугу років обчислюється у пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні. Після закінчення календарного року вислуга років особам рядового і начальницького складу за наявності відповідної підстави для обчислення її у пільговому порядку перераховується з урахуванням пільгового обчислення служби в минулому році й оголошується наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу), для керівників (начальників) органів управління (підрозділів) – наказом ДСНС України. Вислуга років зазначених осіб рядового і начальницького складу у випадках призначення їх до кінця року на посади, за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або звільнення зі служби чи направлення на навчання без збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо після настання таких випадків і оголошується наказом відповідних керівників (начальників).

Якщо виявиться, що з урахуванням пільгового обчислення вислуги років надбавка за вислугу років за окремі місяці року підлягає виплаті особі рядового чи начальницького складу у більшому розмірі, ніж вона фактично виплачувалася, то йому виплачується відповідна різниця;

7) вислуга років особам рядового і начальницького складу для виплати надбавки за вислугу років визначається на підставі їх особових справ, витягів з наказів про залучення до виконання відповідних робіт, актів виконання робіт та інших документів, що підтверджують проходження служби;

8) періоди служби, що підлягають зарахуванню у вислугу років згідно з підпунктами 3 - 6 цього пункту в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого особа рядового і начальницького складу стала до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в установленій відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та на навчанні за спеціальністю – у випадках збереження посад за місцем служби;

9) визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років рядовому і начальницькому складу здійснюється комісіями органів управління (підрозділів).

Персональний склад комісії ДСНС України визначається наказом ДСНС України, інших комісій – наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу);

10) у випадку зменшення вислуги років у зв’язку з введенням в дію цієї Інструкції перерахунок вислуги років в сторону зменшення не проводиться;

11) виплата надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі висновків про вислугу років (додаток 1 до цієї Інструкції), що складаються відповідною комісією органу управління (підрозділу), в якому особа рядового чи начальницького складу проходить службу, та оголошується наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу).

2. Порядок виплати надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби:

1) особам рядового і начальницького складу за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо розробляють проекти нормативно-правових актів та проводять їх експертизу, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, виконують спеціальні завдання, пов’язані з антитерористичною діяльністю, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Розробкою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірах, визначених цим пунктом, уважаються як самостійні, так і спільні з іншими визначеними виконавцями опрацювання проекту акта, організація його погодження (візування), здійснення фінансово-економічного та правового обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів, спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового акта.

Експертизою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірах, визначених цим пунктом, уважається юридична (правова) та фахова експертиза проекту акта, що надійшов на погодження (візування) до органу управління (підрозділу);

2) розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби встановлюється наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу) на початку року із зазначенням конкретного розміру кожній особі рядового і начальницького складу залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань з урахуванням асигнувань на грошове забезпечення на поточний рік.

Особам рядового і начальницького складу, що прибули до нового місця служби, переведені на іншу посаду тощо, виплата надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби здійснюється на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про вступ до виконання обов’язків за посадою (основною чи тимчасовою), в якому зазначається розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби скасовується або розмір її зменшується у разі несвоєчасного, неякісного виконання завдань, що оформляється відповідними наказами керівника (начальника) органу управління (підрозділу) із зазначенням причини скасування надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби або розміру її зменшення;

3) виплата надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

3. Порядок виплати надбавки за знання та використання іноземної мови:

1) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, на яких передбачено обов’язкове знання та використання іноземних мов, що визначається їх посадовими інструкціями, виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за знання:

однієї європейської мови – 10 відсотків;

однієї східної, угро-фінської або африканської мови – 15 відсотків;

двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки здійснюється з дня, з якого особи рядового і начальницького складу приступили до виконання обов’язків за посадою, яка передбачає обов’язкове знання та використання іноземних мов, що визначається їх посадовими інструкціями, але не раніше дня підписання наказу про призначення їх на зазначену посаду та за умови володіння іноземною мовою на рівні, не нижчому мінімального стандартизованого мовного рівня.

Перелік посад, пов’язаних із необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови, та умови встановлення особам рядового і начальницького складу і працівникам надбавки за її знання та використання установлюються згідно з чинним законодавством;

2) надбавка за знання та використання у службовій діяльності іноземної мови виплачується:

особам рядового і начальницького складу, яких призначено на посади, пов’язані з необхідністю знання та використання іноземних мов у службовій діяльності, та які вперше отримали (підтвердили) певний рівень володіння іноземною мовою, – з дня видання наказу про виплату надбавки;

особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, пов’язані з необхідністю знання та використання іноземних мов у службовій діяльності, які мають необхідний рівень володіння іноземними мовами, – з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення;

3) особам рядового і начальницького складу, які отримують надбавку за знання і використання іноземної мови та на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за вакантними посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов’язків за цими посадами надбавка не виплачується.

4. Порядок виплати доплати за науковий ступінь:

1) особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо їхня діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, у таких розмірах від посадового окладу:

особам начальницького складу апарату та територіальних органів управління ДСНС України:

за науковий ступінь доктора наук – у розмірі 10 відсотків;

за науковий ступінь кандидата наук – у розмірі 5 відсотків;

особам начальницького складу, що проходять службу в органах управління (підрозділах), крім зазначених у абзаці другому пункту 1 цієї глави:

за науковий ступінь доктора наук – у розмірі 25 відсотків;

за науковий ступінь кандидата наук – у розмірі 15 відсотків;

2) відповідність наукового ступеня профілю службової діяльності особи начальницького складу на займаній посаді визначається керівником (начальником) органу управління (підрозділу), якому надано право призначення цих осіб на посади, за результатами розгляду відповідними комісіями;

3) у разі наявності в особи начальницького складу двох наукових ступенів доплата виплачується за одним (вищим) науковим ступенем;

4) доплата за науковий ступінь особі начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу;

5) особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, профіль діяльності за якою відповідає науковому ступеню, але не раніше дня підписання наказу про призначення;

6) особам начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності відповідають науковому ступеню, і яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється на підставі рішення Міністерства освіти і науки України про присудження наукового ступеня кандидата або доктора наук;

7) виплата особам начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цієї глави, доплати за науковий ступінь припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади або покладання тимчасового виконання обов’язків за посадами, профіль діяльності за якими не відповідає науковому ступеню.

5. Порядок виплати доплати за вчене звання:

1) доплата за вчене звання виплачується особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання:

доцента, старшого наукового співробітника – 25 відсотків посадового окладу;

професора – 33 відсотки посадового окладу;

2) у разі наявності в особи начальницького складу двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

3) доплата за вчене звання особам начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу;

4) особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, вказана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов’язану з педагогічною або науковою діяльністю;

5) особам начальницького складу, які займають посади, що пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і яким присвоєно вчене звання у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється:

на підставі рішення Міністерства освіти і науки України про присвоєння вченого звання доцента або професора;

на підставі рішення Міністерства освіти і науки України про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;

6) виплата особам начальницького складу, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, доплати за вчене звання припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади або покладання тимчасового виконання обов’язків за посадами, що не пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю.

6. Порядок виплати надбавки за спортивні звання:

1) особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць:

за спортивні звання “Заслужений тренер”, “Заслужений майстер спорту” – 20 відсотків від посадового окладу;

за спортивне звання “Майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків від посадового окладу;

за спортивне звання “Майстер спорту” - 10 відсотків від посадового окладу;

2) надбавка за спортивне звання виплачується зазначеним особам рядового і начальницького складу, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або були членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік і їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

Відповідність спортивного звання профілю діяльності особи рядового чи начальницького складу на займаній посаді визначається керівником (начальником) органу управління (підрозділу), якому надано право призначення цих осіб на посади;

3) у разі наявності двох або більше спортивних звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) спортивним званням;

4) надбавка за спортивне звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки з дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади чи вступу у тимчасове виконання обов’язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена.

Підставами для видання наказу є:

довідка Міністерства молоді та спорту України, відповідних органів державного управління з фізичної культури і спорту СРСР, держав СНД та Балтії про термін перебування осіб рядового і начальницького складу членами національної збірної команди України, СРСР, країн СНД та Балтії;

засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання.

У разі відсутності вищенаведених документів надбавка виплачується з дня їх надання на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки.

7. Порядок виплати надбавки за почесне звання:

1) особам рядового і начальницького складу органів управління виплачується надбавка за почесне звання “заслужений” у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Особам рядового і начальницького складу підрозділів виплачується надбавка за почесне звання “заслужений” у розмірі 20 відсотків посадового окладу, за почесне звання “народний” у розмірі 40 відсотків посадового окладу;

2) надбавка за почесне звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки. Підставою для видання наказу є копія посвідчення до почесного звання, засвідчена підрозділом по роботі з персоналом (кадрами). У разі відсутності засвідченої копії посвідчення до почесного звання надбавка виплачується з дня його надання на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки;

3) надбавка за почесні звання “народний” і “заслужений” виплачується особам рядового і начальницького складу у разі, коли виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням.

8. Порядок виплати надбавки фахівцям, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць:

особам начальницького складу, які займають посади, визначені Переліком посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженим Указом Президента України від 01 грудня 2009 року № 987, та особам начальницького складу апарату ДСНС України, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, виплачується надбавка у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць».

9. Порядок виплати надбавки за кваліфікаційну категорію:

1) особам начальницького складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади медичного та фармацевтичного персоналу за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць: вища – 15 відсотків, перша – 10 відсотків та друга – 5 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію медичного і фармацевтичного складу з числа осіб начальницького складу проводиться відповідно до Переліку медичних та фармацевтичних посад і спеціальностей, за якими начальницькому складу служби цивільного захисту виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію (додаток 2);

2) особам рядового і начальницького складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, та проходять службу на посадах водіїв, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць: перший клас – 10 відсотків та другий клас – 5 відсотків посадового окладу;

3) надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується особам начальницького складу з того дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади, і до дня звільнення з цих посад чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, вступу до виконання обов’язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

Особам начальницького складу, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов’язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується з дня підписання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка у нових розмірах виплачується з дня підписання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

10. Порядок виплати надбавки за кваліфікацію:

1) особам начальницького складу, які проходять службу на посадах льотчиків і штурманів в екіпажах літаків та вертольотів, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць: 2-й клас – 5 відсотків, 1-й клас – 8 відсотків посадового окладу;

2) особам рядового і начальницького складу (крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту), які проходять службу на посадах інженерно-технічного складу, бортових радистів, груп керівництва польотами, наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць: 2-й клас – 3 відсотки посадового окладу, 1-й клас – 5 відсотків посадового окладу, клас майстра – 7 відсотків посадового окладу;

3) порядок присвоєння, переліки спеціальностей і посад осіб рядового і начальницького складу, за якими може присвоюватися (підтверджуватися) клас кваліфікації, встановлюються згідно з чинним законодавством;

4) надбавка за кваліфікацію особам рядового і начальницького складу, які мають відповідний клас кваліфікації, виплачується:

особам рядового і начальницького складу, починаючи з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про призначення на ці посади;

особам рядового і начальницького складу, які займають посади, за якими встановлена виплата надбавки, і отримали клас кваліфікації в період виконання обов’язків за цими посадами, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про присвоєння наступного класу або пониження в кваліфікації;

5) особам рядового і начальницького складу, які мають клас кваліфікації за двома і більше спеціальностями, надбавка виплачується за тією спеціальністю, за якою вони працюють на займаних посадах;

6) виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди:

навчання в навчальних частинах, на курсах, якщо навчання пов'язане з підвищенням кваліфікації за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації;

перенавчання осіб начальницького складу льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

перебування в установленій відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, а також у службовому відрядженні – у разі збереження за місцем служби посад, за якими встановлена виплата надбавки за кваліфікацію;

тимчасового виконання обов’язків за вакантними і невакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки, якщо в період виконання обов’язків за посадою особи рядового чи начальницького складу виконують обов’язки за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації;

7) особам рядового і начальницького складу, у тому числі зазначеним у підпункті 6 цього пункту, які не пройшли в установлені строки випробувань на підтвердження класу кваліфікації з незалежних від них причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) до проведення наступних випробувань.

Особам начальницького складу, які мали перед зарахуванням на навчання у навчальні заклади цивільного захисту клас кваліфікації і після прибуття до місця служби після закінчення навчання здали випробування на підтвердження (присвоєння) класу кваліфікації в установленому порядку, виплата надбавки за клас кваліфікації за підтвердженим (присвоєним) класом здійснюється з дотриманням правил, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту.

Особам рядового і начальницького складу, які мають відповідний клас кваліфікації, але не мають права на одержання надбавки за кваліфікацію за займаними посадами і приступили до тимчасового виконання обов’язків за вакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки за кваліфікацію, на період тимчасового виконання обов’язків за зазначеними посадами виплачується надбавка за кваліфікацію (з урахуванням вимог розділу IX цієї Інструкції).

Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у цьому підпункті, які приступили до тимчасового виконання обов’язків за невакантними посадами, надбавка за кваліфікацію не виплачується;

8) виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, наступного за днем:

звільнення з посад, за якими встановлена виплата надбавки;

направлення до навчального закладу на навчання;

видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3-го класу;

коли особа рядового чи начальницького складу приступила до тимчасового виконання обов’язків за вакантними і невакантними посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, чи посадами, не пов’язаними з роботою за спеціальністю, за якою присвоєна кваліфікація;

закінчення встановленого для підтвердження присвоєної кваліфікації строку без поважних причин.

11. Порядок виплати надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі:

1) особам рядового і начальницького складу, безпосередньо зайнятим шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв’язку, виплачується надбавка до посадових окладів за безперервний стаж на шифрувальній роботі в такому розмірі:

від 1 до 3 років

10 відсотків;

від 3 до 5 років

15 відсотків;

понад 5 років

20 відсотків;

2) до безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв’язку належать особи рядового і начальницького складу, які за своїми функціональними обов'язками займаються обліком, зберіганням та використанням шифрів, прирівняних до них документів та шифрувальної техніки, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв’язку, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи;

3) у безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки до посадового окладу зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у підпункті 2 цього пункту, враховуючи шифрувальну роботу в період проходження служби цивільного захисту за контрактом;

безперервної шифрувальної роботи у шифрувальних підрозділах інших центральних органів виконавчої влади особам, які в шестимісячний термін з дня звільнення призначені на штатні посади зі спеціального зв’язку в структурні підрозділи органів управління (підрозділів) і виконують роботу згідно з підпунктом 2 цього пункту;

4) у разі направлення осіб рядового і начальницького складу, які мають право на отримання надбавки, на навчання у навчальні заклади без збереження посад за місцем служби або зарахування у розпорядження безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування у розпорядженні призначені на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Період перебування осіб рядового і начальницького складу на навчанні без збереження посад за місцем служби та зарахування у розпорядження відповідних начальників у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується;

5) виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за безперервний стаж шифрувальної роботи здійснюється на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу).

Безперервний стаж шифрувальної роботи обчислюється підрозділами кадрового забезпечення за матеріалами особової справи особи рядового чи начальницького складу.

Результати обчислення безперервного стажу шифрувальної роботи затверджуються керівником (начальником) органу управління (підрозділу) і долучаються до особової справи особи рядового чи начальницького складу;

6) надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується особам рядового і начальницького складу одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць;

7) надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується через рік з дня, з якого особа рядового та начальницького складу приступила до виконання обов’язків за посадою, пов’язаною з виконанням робіт згідно з підпунктом 2 цього пункту, але не раніше дня видання наказу про виплату надбавки;

8) безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо особа рядового і начальницького складу не виконувала роботи, вказані у підпункті 2 цього пункту, понад 6 місяців з дня звільнення або призначення на посаду, не пов’язану з шифрувальною роботою;

9) виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі зберігається у період перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, службових відрядженнях, а також за час перебування на навчанні у навчальних закладах служби цивільного захисту, із збереженням за особами рядового і начальницького складу штатних посад зі спеціального зв’язку в структурних підрозділах органів управління (підрозділів);

10) безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки, нарахований до введення у дію Інструкції, за умов, що діяли раніше, не перераховується.

12. Порядок виплати надбавки за операторське обслуговування і збереження засобів засекреченого автоматичного зв’язку:

1) особам рядового і начальницького складу, які займають посади водіїв, механіків-водіїв, механіків-водіїв-радистів машин, обладнаних абонентними засобами зв’язку, здійснюється виплата надбавки за операторське обслуговування і збереження засобів засекреченого автоматичного зв’язку в розмірі 10 відсотків посадового окладу;

2) надбавка за операторське обслуговування виплачується особам рядового і начальницького складу з того дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня підписання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про призначення на ці посади, і до дня звільнення з цих посад чи вступу до виконання обов’язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена.

13. Порядок виплати доплати за службу в нічний час:

1) особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов’язки в нічний час, виплачується доплата за службу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу;

2) службою в нічний час вважається виконання особами рядового і начальницького складу органів та установ службових обов’язків у період з 22 до 06 години.

Під виконанням зазначених службових обов’язків потрібно розуміти:

несення служби в складі чергових підрозділів, оперативно-аварійних груп тощо;

виконання функцій з контролю за роботою органів та установ, а також сил і засобів, залучених для несення служби;

участь у навчаннях та перевірках;

3) підставами для виконання службових обов’язків у нічний час є:

графіки нарядів та чергувань, затверджені в установленому порядку керівниками (начальниками) органів управління (підрозділів);

затверджені плани проведення навчань (перевірок);

письмові накази керівників (начальників) органів управління (підрозділів) про залучення працівників до роботи в нічний час. У наказі вказуються причини, що викликали необхідність залучення осіб рядового і начальницького складу до служби в нічний час, перелік працівників, які залучаються для її виконання, тривалість служби;

4) облік несення особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в нічний час для нарахування доплати здійснюється шляхом оформлення довідки (додаток 3 до цієї Інструкції);

5) виплата особам рядового і начальницького складу, що залучалися до служби в нічний час, доплати за службу у нічний час за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

14. Порядок виплати надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя:

1) особам рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів), виконання службових обов’язків яких пов’язано з ризиком для життя або здоров’я, встановлюється надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя (далі – надбавка за ризик), у таких розмірах:

особам рядового і начальницького складу підрозділів з охорони атомних електростанцій – до 50 відсотків посадового окладу;

особам рядового і начальницького складу за час проходження служби на атомних електростанціях у період проведення навчань, участі в ліквідації пожеж та аварій – до 50 відсотків посадового окладу;

особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в екіпажах літаків, вертольотів, надводних кораблів (суден), наземним авіаційним спеціалістам, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у підрозділах, служба в яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом, відповідно – від 5 до 40 відсотків посадового окладу;

особам рядового і начальницького складу в органах управління (підрозділах) за виконання службових обов’язків, пов’язаних з ризиком для життя або здоров’я, – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальне звання;

2) перелік посад, за якими встановлено щомісячну виплату надбавки за ризик особам рядового і начальницького складу та її конкретний розмір, визначений Переліком посад осіб рядового і начальницького складу, за якими встановлено виплату надбавки за особливі умови служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя (далі – Перелік) (додаток 4 до цієї Інструкції).

Якщо посада особи рядового і начальницького складу має подвійне найменування, то надбавка за ризик встановлюється, якщо хоча б одну з посад передбачено Переліком.

Надбавка за ризик особам рядового і начальницького складу, які проходять службу на посадах, передбачених Переліком, виплачується, починаючи з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлено виплату надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади;

3) особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачено вищезазначеним Переліком, у разі їх залучення для організації, керівництва та проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, гасіння пожеж, проведення піротехнічних (вибухотехнічних), водолазних та інших аварійно-рятувальних робіт відповідно до наказів керівника (начальника) органу управління (підрозділу) виплата надбавки за ризик здійснюється за фактичний час залучення до зазначених заходів.

При розрахунку фактичної суми надбавки за ризик, яка належить до виплати особі рядового чи начальницького складу, враховуються:

розмір надбавки за ризик, зазначений у наказі керівника (начальника) органу управління (підрозділу);

розрахункова сума денного посадового окладу та окладу за спеціальним званням, яка визначається шляхом поділу суми місячного посадового окладу (установленого на день залучення) та окладу за спеціальним званням на календарну кількість днів у місяці залучення;

фактичні дні залучення для організації, керівництва та проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (або для проведення піротехнічних (вибухотехнічних) та водолазних робіт).

Підставою для видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про виплату надбавки за ризик вищезазначеним особам є наказ керівника (начальника) про залучення осіб рядового і начальницького складу до робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. У наказі керівника (начальника) органу управління (підрозділу) зазначаються період, протягом якого особа рядового і начальницького складу залучалася до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, та конкретний розмір надбавки за ризик;

4) особам рядового і начальницького складу, які не мають права на одержання надбавки за ризик за займаними посадами і допущені до тимчасового виконання обов’язків за вакантними посадами, за якими встановлено виплату надбавки за ризик, надбавка виплачується в порядку та розмірі, установленими підпунктом 1 цього пункту.

Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у цьому пункті, допущеним до тимчасового виконання обов’язків за невакантними посадами (передбаченими в підпункті 2 цього пункту), надбавка за ризик не виплачується.

15. Порядок виплати надбавки за роботу в захисних ізолювальних дихальних апаратах:

1) особам рядового і начальницького складу за роботу в захисних ізолювальних дихальних апаратах виплачується надбавка за роботу в ізолювальних апаратах у таких розмірах:

за роботу у не придатному для дихання середовищі (у тому числі під час практичних тренувань) – 10 відсотків посадового окладу за одну годину роботи;

за час практичних тренувань на чистому повітрі – 5 відсотків посадового окладу за одну годину роботи;

2) виплата надбавки за роботу в захисних ізолювальних дихальних апаратах здійснюється за фактично відпрацьований час.

Фактичний розмір надбавки розраховується шляхом поділу надбавки за роботу в ізолювальних апаратах, установленої особі рядового чи начальницького складу за займаною штатною посадою (підпункт 1 цього пункту), на 60 хвилин та множення на час (у хвилинах), фактично відпрацьований в ізолювальних апаратах відповідно до табеля;

3) виплата надбавки за час несення особами рядового і начальницького складу служби в захисних дихальних апаратах здійснюється за місцем їх служби, де вони обіймають штатні посади, за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу).

Підставою для видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) є довідка обліку часу несення особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в захисних ізолювальних дихальних апаратах (додаток 5 до цієї Інструкції).

16. Порядок виплати курсантської посадової надбавки:

1) курсантам (з числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) навчальних закладів ДСНС України виплачується курсантська посадова надбавка за посадами:

командир відділення – 10 відсотків посадового окладу;

заступник командира взводу (командира групи) – 15 відсотків посадового окладу;

старшина курсу – 20 відсотків посадового окладу;

2) виплата курсантам (з числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання) курсантської посадової надбавки здійснюється з дня видання наказу про призначення на відповідні посади;

3) виплата зазначеної надбавки припиняється з дня видання наказу:

про звільнення курсантів від виконання обов’язків за посадами сержантів, старшин за стройовим розподілом чи посадами старшин навчальних рот, командирів навчальних взводів;

про присвоєння курсантам першого спеціального звання середнього, старшого і вищого начальницького складу;

4) курсантська посадова надбавка виплачується за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

17. Порядок виплати надбавки за службу у високогірних місцевостях:

1) особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах управління (підрозділах), дислокованих у населених пунктах, яким відповідно до чинного законодавства надано статус гірських, виплачується надбавка в розмірі 25 відсотків до посадового окладу за основною або тимчасово виконуваною посадою;

2) надбавка за службу у високогірних місцевостях України особам рядового і начальницького складу виплачується:

тим, які прибули в зазначені місцевості й пункти у зв’язку з призначенням на посади, зміною постійної дислокації органу управління (підрозділу):

в індивідуальному порядку – з дня зарахування наказом до списків особового складу органу управління (підрозділу);

у складі органу управління (підрозділу) – з дня прибуття до пункту постійної дислокації, про що оголошується наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу);

тим, які вибувають із зазначених місцевостей і пунктів:

в індивідуальному порядку без збереження посад за місцем служби – по день виключення наказом керівника (начальника) зі списків особового складу органу управління (підрозділу);

у складі підрозділу в зв’язку зі зміною постійної дислокації чи в складі органу управління (підрозділу) тимчасово – до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що оголошується наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу).

18. Порядок виплати надбавки за службу в умовах режимних обмежень:

1) особам начальницького складу, які проходять службу в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка за службу в умовах режимних обмежень у відсотках до посадових окладів залежно від ступеня секретної інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “особливої важливості”, – 20 відсотків;

відомості та носії, що мають ступінь секретності “цілком таємно”, – 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “таємно”, – 10 відсотків;

2) виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється на підставі затвердженої начальниками органів управління (підрозділів) номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

3) надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу) на підставі мотивованих рапортів начальників структурних підрозділів органів управління (підрозділів), погоджених з режимно-секретним підрозділом.

У рапорті зазначаються: дата оформлення допуску особи рядового чи начальницького складу до державної таємниці, форма допуску, ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з якими за функціональними обов’язками за посадою постійно працює особа рядового чи начальницького складу, пункт номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

4) проект наказу погоджується з фінансовим та режимно-секретним підрозділами органів управління (підрозділів).

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується особам рядового чи начальницького складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня оформлення доступу до секретної інформації з відповідним ступенем секретності;

5) при призначенні на іншу штатну посаду або покладенні на особу рядового чи начальницького складу тимчасового виконання обов’язків за посадою, яку включено до номенклатури посад осіб рядового і начальницького складу, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, надбавка за службу в умовах режимних обмежень встановлюється з дотриманням вимог підпункту 4 цього пункту;

6) виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень припиняється:

з дня звільнення із займаної посади;

з дня скасування допуску до державної таємниці;

7) виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється з дня підписання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про встановлення особі рядового чи начальницького складу надбавки за службу в умовах режимних обмежень;

8) виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за службу в умовах режимних обмежень за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

19. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення виплати додаткових видів грошового забезпечення, передбачені пунктами 9 – 17 цього розділу (крім щомісячних виплат особам рядового і начальницького складу льотного та наземного складу авіації, плаваючого складу, а також тим, які виконують водолазні роботи), здійснювати в обсязі до 50 відсотків установленого згідно із цією Інструкцією розміру.

V. Преміювання осіб рядового і начальницького складу

1. Керівники (начальники) органів управління (підрозділів) мають право здійснювати преміювання осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальні результати діяльності.

Преміювання осіб рядового і начальницького складу здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі, визначеному наказом ДСНС України на відповідний рік, але не менше 10 відсотків фонду посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

При обчисленні фонду преміювання осіб рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів) ураховується фактична чисельність осіб рядового і начальницького складу. У разі зміни фактичної чисельності осіб рядового і начальницького складу, розмірів посадових окладів у розрахунок фонду преміювання вносяться відповідні зміни.

Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів) здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого органом управління (підрозділу) з метою визначення порядку матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу органів управління (підрозділів), з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасності і точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і вказівок керівників (начальників) органів управління (підрозділів).

2. Керівники (начальники) органів управління (підрозділів) позбавляють осіб рядового і начальницького складу премії повністю або частково за грубі дисциплінарні проступки та порушення службової дисципліни, передбачені статтями 58 та 59 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту.

3. Особи рядового і начальницького складу позбавляються премії в повному обсязі або частково виключно за той календарний місяць, у якому вони допустили порушення (проступок) або стало відомо про порушення (проступок). Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформляється наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу) із зазначенням причин зменшення розміру премії на підставі поданих в кінці кожного місяця рапортів безпосередніх керівників (начальників) з клопотанням про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим особам рядового і начальницького складу. У разі позбавлення премії повністю або частково в рапортах зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього, та надаються матеріали службового розслідування.

4. Премія особам рядового і начальницького складу виплачується з того дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов’язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов’язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних керівників (начальників) органів управління (підрозділів).

Премія особам рядового і начальницького складу також виплачується за час перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, у службовому відрядженні в разі збереження посад за місцем служби.

5. Премія у місяці звільнення зі служби не виплачується особам рядового і начальницького складу:

які звільняються зі служби за службовою невідповідністю та у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

направленим за кордон для виконання обов’язків у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу – за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений чинним законодавством;

у разі допущення в органі управління (підрозділі) подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини осіб рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов’язків, чи скоєння злочинів – керівнику та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання подіям і злочинам.

6. Наказ про преміювання (витяг з наказу) за минулий місяць передається до фінансового підрозділу не пізніше ніж за 10 днів до встановленого строку виплати грошового забезпечення за поточний місяць.

7. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах, що утримуються за рахунок об’єктів (за рахунок спеціального фонду), премія, у тому числі додаткова, виплачується в межах затвердженого в кошторисі фонду грошового забезпечення з урахуванням пункту 1 цього розділу.

8. Нагородження грошовою премією осіб рядового і начальницького складу до державних і професійних свят, за виконання термінових і непередбачених робіт, за професіоналізм та відвагу при ліквідації надзвичайних ситуацій, за спортивні досягнення, за підсумками роботи за рік (квартал) може здійснюватися понад фонд преміювання, визначений у пункті 1 цього розділу, у межах економії фонду грошового забезпечення і дозволяється за окремими рішеннями ДСНС України.

Нагородження грошовою премією осіб рядового і начальницького складу до ювілейних дат може здійснюватися керівником (начальником) органу (підрозділу) понад фонд преміювання, визначений у пункті 1 цього розділу, у межах економії фонду грошового забезпечення у розмірі, що не перевищує посадового окладу.

9. Виплата премій здійснюється щомісяця за минулий місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць у межах фонду преміювання за розрахунковий період. Розмір премій визначається наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу), керівникам органу управління (підрозділу) – наказами вищих начальників.

VI. Виплата винагород

1. Порядок виплати винагороди за стрибки з парашутом:

1) за здійснені особами рядового і начальницького складу стрибки з парашутом (десантування з технікою) з літаків і вертольотів, передбачені планом дій за призначенням, а також експериментальні стрибки, виконані за завданнями Голови ДСНС України або першого заступника Голови ДСНС України, виплачується винагорода в таких розмірах:

Категорії осіб рядового і начальницького складу

Винагорода за кожен стрибок (у відсотках від мінімального посадового окладу за посадою командира парашутно-рятувальної групи)

1-й

стрибок

2 – 25-й

стрибки

26 – 50-й

стрибки

51 – 100-й

стрибки

101-й

і наступні стрибки

1. Особи рядового і начальницького складу (крім тих, хто має звання інструктора з парашутно-десантної підготовки)

6

5

7

9

10

2. Особи рядового і начальницького складу, що мають звання інструктора з парашутно-десантної підготовки

9

10

11

;

2) особам рядового і начальницького складу, які мають звання «Майстер парашутного спорту», «Майстер міжнародного класу» або «Заслужений майстер парашутного спорту», винагорода за стрибки з парашутом виплачується в розмірах, передбачених підпунктом 1 цього пункту, а за кожен стрибок з літака чи вертольота, починаючи з 201 до 1000 стрибка, – у розмірі 12 відсотків за кожен стрибок, починаючи з 1001 стрибка, – у розмірі 13 відсотків від мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи;

3) за кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення, розмір винагороди, обчислений у порядку, установленому підпунктами 1, 2 цього пункту, збільшується на 2 відсотки мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи за кожне ускладнення.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов’язки випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі із стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча заданої висоти викиду);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою більше 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

слідом за технікою, що десантується;

з висоти менше 500 м і понад 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту понад 200 км/год;

4) за стрибки з парашутом, здійснені на воду, розміри винагороди, обчислені в порядку, установленому підпунктами 1 та 2 цього пункту, збільшуються за рішенням начальника органу управління (підрозділу) на 4 відсотки мінімального посадового окладу командира парашутно-рятувальної групи;

5) особам рядового і начальницького складу спортивно-парашутних команд при органах управління (підрозділах) за стрибки з парашутом, виконані протягом даного року за планом підготовки до дій за призначенням, винагорода виплачується за перші 50 стрибків – за нормами, установленими підпунктами 1 – 4 цього пункту, а за 51 і наступні оплачувані стрибки – у половинному розмірі цих норм;

6) винагорода особам рядового і начальницького складу першої категорії, зазначеним у таблиці підпункту 1 цього пункту, виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а особам рядового і начальницького складу другої категорії – не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день;

7) протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану підготовки до дій за призначенням, але не більше ніж у межах річних норм оплачуваних стрибків, установлених для окремих категорій осіб рядового і начальницького складу посадовими особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, а для осіб рядового і начальницького складу спортивно-парашутних команд при органах управління (підрозділах) – у межах норм оплачуваних стрибків, установлених Головою ДСНС України.

Винагорода за стрибки з парашутом виплачується органом управління (підрозділом), у якому здійснені стрибки, на підставі наказу начальника (керівника) органу управління (підрозділу) із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення (підпункт 3 цього пункту) і яким за порядком є стрибок.

При визначенні розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом, здійснені особами рядового і начальницького складу, у тому числі в період до служби в органах управління (підрозділах);

8) винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені: не за планом підготовки до дій за призначенням, понад 2 або 3 стрибки на день (підпункт 6 цього пункту), під час проведення святкових заходів, понад установлену для даної категорії осіб рядового і начальницького складу річну норму оплачуваних стрибків;

9) до упорядкування додаткових видів грошового забезпечення виплата винагороди за стрибки з парашутом (крім виплати особам рядового і начальницького складу льотного та наземного складу авіації) здійснюється в обсязі до 50 відсотків установленого згідно із цією Інструкцією розміру.

2. Порядок виплати винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів:

1) особам рядового і начальницького складу, які займають штатні посади в групах розмінування (піротехнічні підрозділи (частини, відділи, відділення, групи, обслуги), положенням яких передбачено виконання піротехнічних робіт) органів управління (підрозділів), допущені в установленому порядку до виконання піротехнічних робіт та безпосередньо виконують роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, підйому, перенесення, транспортування, а також знищення (далі – піротехнічні роботи) боєприпасів різного калібру, інших вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів, підривних засобів, вибухових речовин, крім вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою (далі – вибухонебезпечні предмети), виплачується винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів (далі – винагорода) в таких розмірах:

за виконання піротехнічних робіт щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються з терористичною метою), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, військових формувань, – згідно з розділами I та II додатка 6 до цієї Інструкції залежно від характеру зазначених робіт;

за виконання піротехнічних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань (за умови рішення відповідного органу державного управління), – згідно з розділом III додатка 6 до цієї Інструкції;

2) розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування визначається шляхом множення мінімального посадового окладу начальника обслуги піротехнічної групи на відсоток винагороди, передбачений у підпункті 1 цього пункту за відповідні піротехнічні роботи за найбільшим калібром вибухонебезпечного предмета, який вказаний в акті про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів (далі – акт виконання робіт з очищення) в одному населеному пункті.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення в межах одного населеного пункту в один день розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування визначається за актом виконання робіт з очищення, у якому зазначено вибуховий предмет, що передбачає більший розмір винагороди.

За наявності двох і більше актів виконання робіт з очищення за один день у межах різних населених пунктів розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування визначається окремо за кожним з актів виконання робіт з очищення у порядку, зазначеному в абзаці першому (з урахуванням абзацу другого) цього підпункту.

Розмір винагороди особі рядового і начальницького складу групи розмінування за один день виконання піротехнічних робіт не повинен перевищувати 40 відсотків мінімального посадового окладу начальника обслуги піротехнічної групи;

3) винагорода виплачується за місцем служби осіб рядового і начальницького складу, де вони обіймають штатні посади в складі піротехнічних та спеціальних (спеціалізованих) піротехнічних підрозділів, за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу).

Підставою для видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) є:

оформлені в установленому порядку заявки на проведення розмінування (з обов’язковим зазначенням місця знешкодження і виду вибухового предмета), які надійшли від органів управління (підрозділів);

наказ органу управління (підрозділу) на виконання завдання з розмінування, у якому визначений поіменно особовий склад, що залучається до складу групи розмінування;

затверджений керівником (начальником) органу управління (підрозділу) та погоджений з відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування примірник акта про виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів;

4) у разі залучення осіб рядового і начальницького складу до виконання робіт з розмінування при ліквідації надзвичайних ситуацій на військових та господарських об’єктах – залежно від специфіки наказом ДСНС України може бути визначено інші підстави для виплати винагороди;

5) фахівці піротехнічних підрозділів органів управління (підрозділів) можуть бути залучені до піротехнічних робіт у разі виникнення ситуацій з великими обсягами робіт (склади боєприпасів), знищення авіаційних бомб калібру понад 250 кг, знищення морських мін та при проведенні піротехнічних робіт безпосередньо в межах населеного пункту;

6) особам рядового і начальницького складу, які відбувають з органу управління (підрозділу) раніше від дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми грошової винагороди виплачуються при вибутті.

VII. Порядок виплати грошового забезпечення за час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

1. Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово вибувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси і збори початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у навчальні заклади, підрозділи, установи тощо, а також за час дороги до місця навчання і назад виплачується грошове забезпечення за основною штатною посадою.

2. Особам рядового і начальницького складу, які під час навчання одержують грошове забезпечення за посадами, що за ними зберігаються, у разі призначення їх у період навчання на іншу штатну посаду (унаслідок переходу на нові штати та з інших причин) розмір посадового окладу за період навчання не змінюється.

Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією посадою, що зберігається, то виплата грошового забезпечення проводиться з урахуванням нового окладу з моменту його встановлення.

VIII. Порядок виплати грошового забезпечення слухачам, курсантам, докторантам та ад’юнктам

1. Слухачам і курсантам навчальних закладів ДСНС України денної форми навчання з дня зарахування на навчання виплачуються:

1) прийнятим на навчання з числа осіб рядового і начальницького складу – посадовий оклад за останньою основною штатною посадою в органах управління (підрозділах); оклад за спеціальним званням; відсоткова надбавка за вислугу років та інші доплати і надбавки постійного характеру, які особа отримувала за останньою штатною посадою на день направлення на навчання, та премія відповідно до розділу V цієї Інструкції;

2) прийнятим з числа цивільних осіб – посадовий оклад залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня, курсу навчання та інших чинників.

2. У разі набуття слухачами або курсантами (зазначеними у підпункті 1 пункту 1 цього розділу) навчальних закладів ДСНС України права на отримання надбавок і доплат у більшому розмірі, зміни відсоткової надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або зміни згідно з чинним законодавством системи грошового забезпечення в системі ДСНС України у цілому розмір грошового забезпечення підлягає перерахунку з урахуванням нових умов.

3. Курсантам, зазначеним у підпункті 2 пункту 1 цього розділу, які отримали за результатами чергової екзаменаційної сесії добрі і відмінні оцінки, посадові оклади підвищуються:

для тих, які отримали тільки відмінні оцінки, – на 50 відсотків посадового окладу;

для тих, які отримали добрі та відмінні оцінки, – на 25 відсотків посадового окладу.

4. Особам начальницького складу, зарахованим до очної докторантури та ад’юнктури при навчальних закладах ДСНС України, за час навчання виплачується: посадовий оклад за останньою штатною посадою, яку вони обіймали до направлення на навчання, або посадовий оклад, який вони отримували після закінчення навчального закладу; оклад за спеціальним званням; надбавка за вислугу років та інші доплати і надбавки постійного характеру, які особа отримувала за останньою штатною посадою на день направлення на навчання, та премія відповідно до розділу V цієї Інструкції.

5. Особам рядового і начальницького складу, рекомендованим для вступу до ад’юнктури безпосередньо після закінчення вищих навчальних закладів, виплата грошового забезпечення здійснюється до дня зарахування на навчання, але не більше 2 місяців після закінчення вищого навчального закладу (у цей строк входить відпустка, надана після закінчення вищого навчального закладу), з розрахунку:

1) для випускників, які були зараховані на навчання з числа осіб цивільної молоді, – мінімального посадового окладу за посадою інспектора, окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років;

2) для випускників, за якими в період навчання зберігалося грошове забезпечення за останньою займаною посадою, – грошового забезпечення, яке вони отримували під час навчання, але не менше грошового забезпечення, обрахованого в порядку, визначеному підпунктом 1 цього пункту.

Виплата грошового забезпечення у випадках, передбачених підпунктом 1 цього пункту та абзацом першим цього підпункту, здійснюється вищими навчальними закладами, що рекомендували осіб рядового і начальницького складу для вступу до ад’юнктури.

6. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади з присвоєнням спеціального звання лейтенанта служби цивільного захисту і направлені за розподілом на службу до відповідних органів управління (підрозділів), з дня закінчення навчання та надання їм відпустки до того, як вони приступили до виконання обов’язків за штатною посадою, виплачується грошове забезпечення з розрахунку: мінімальний посадовий оклад за посадою інспектора, оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

7. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади з присвоєнням спеціального звання «прапорщик» служби цивільного захисту і направлені за розподілом на службу до органів управління (підрозділів), з дня закінчення навчання та надання їм відпустки до того, як вони приступили до виконання обов’язків за штатною посадою, виплачується грошове забезпечення з розрахунку: мінімальний посадовий оклад за І тарифним розрядом осіб рядового і молодшого начальницького складу, оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

8. Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу одноразовою грошовою допомогою відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

IX. Порядок виплати грошового забезпечення при тимчасовому виконанні обов’язків за іншою посадою

1. Особам рядового і начальницького складу, що призначені на штатні посади, на яких у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов’язків за іншими посадами з вищими посадовими окладами в тому самому органі управління (підрозділі), виплачуються (з урахуванням пунктів 4 і 8 цього розділу) посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

2. Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого особа рядового чи начальницького складу приступила до виконання службових обов’язків за посадою, але не раніше дня видання начальником органу управління (підрозділу) наказу про покладення на особу тимчасового виконання обов’язків за посадою, і завершується днем звільнення від тимчасового виконання обов’язків за посадою.

При тимчасовому виконанні особою рядового і начальницького складу обов’язків за посадою неатестованого працівника до розрахунку береться посадовий оклад, передбачений штатом (штатним розписом) для осіб рядового і начальницького складу за відповідною посадою.

Особам рядового і начальницького складу, на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за вакантними посадами з більшими окладами, ніж ті, які вони тимчасово виконували, оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов’язків за посадою.

3. За час перебування осіб рядового і начальницького складу (на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за посадою) у відпустці, службовому відрядженні, не пов’язаному з тимчасовим виконанням обов’язків за посадою, на навчанні, лікуванні в лікувальних закладах, а також за час звільнення від службових обов’язків понад 3 дні (незалежно від причини) виплачуються оклади за основними посадами.

4. Штатним заступникам незалежно від їх службових обов’язків під час тимчасового виконання ними обов’язків за невакантними посадами своїх безпосередніх начальників виплата грошового забезпечення проводиться за їх основною посадою.

При тимчасовому виконанні зазначеними особами обов’язків за вакантними посадами безпосередніх начальників їм виплачуються оклади за тимчасовими посадами.

5. Якщо за тимчасово виконувані обов’язки за посадою оклади встановлюються в межах від мінімуму до максимуму, то тимчасово виконуючому обов’язки за посадою виплачується мінімальний оклад, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною посадою.

Виплата відсоткової надбавки за вислугу років та інших видів грошового забезпечення, що обчислюються від посадових окладів, за тимчасове виконання обов’язків за посадою здійснюється з урахуванням фактично отримуваного окладу.

6. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а особам рядового і начальницького складу, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим зі служби, – при вибутті з органу управління (підрозділу).

7. Особам рядового і начальницького складу, які зараховані у розпорядження і на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за вакантними посадами, оклади виплачуються за час фактичного виконання цих обов’язків за посадою, що тимчасово виконується, але не більше шести місяців безперервного виконання обов’язків.

Оклади за невакантними посадами, які особи рядового і начальницького складу обіймали тимчасово, їм не виплачуються.

{Пункт 7 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 592 від 17.07.2017}

8. У разі безперервного тимчасового виконання особою рядового чи начальницького складу обов’язків за невакантною посадою понад чотири місяці, а за вакантною посадою – понад шість місяців виплата грошового забезпечення за тимчасово виконуваною посадою припиняється і здійснюється за останньою штатною посадою.

{Абзац другий пункту 8 розділу IX виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 592 від 17.07.2017}

X. Порядок виплати грошового забезпечення за час хвороби

1. Особам рядового і начальницького складу, яких звільнено від виконання службових обов’язків на підставі документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність у зв’язку із захворюванням, пораненням, травмуванням, доглядом за хворим членом сім’ї, та тим, які перебувають у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, одержуваному особою на день звільнення від виконання службових обов’язків на підставі документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність (з урахуванням пункту 3 розділу XІІ цієї Інструкції), але не більше ніж за чотири місяці підряд, крім випадків, коли законодавством України передбачено триваліші строки перебування на лікуванні.

Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні до дня, коли особа приступила до виконання обов’язків за посадою або звільнена з органу управління (підрозділу) за висновком Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС України щодо придатності особи рядового чи начальницького складу до подальшої служби в органах управління (підрозділах).

2. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад строки, зазначені в пункті 1 цього розділу, допускається за рішенням ДСНС України, прийнятим на підставі висновку Центральної експертно-лікарської комісії ДСНС України щодо придатності особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в органах управління (підрозділах).

3. За час хвороби в період перебування в розпорядженні особам рядового і начальницького складу виплачується грошове забезпечення в порядку, встановленому пунктами 2, 3 розділу ХІІ цієї Інструкції.

4. Якщо в період перебування на лікуванні чи у відпустці через хворобу в особи рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, то виплата грошового забезпечення в нововстановлених розмірах проводиться з дня виникнення зазначеного права.

5. Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 12 розділу І цієї Інструкції, у разі їх хвороби на день виходу з відповідної відпустки для догляду за дитиною з дня, наступного за днем закінчення відпустки для догляду за дитиною, виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою з урахуванням пункту 4 цього розділу.

XI. Порядок виплати грошового забезпечення при зміні штату

1. При зміні штату (повністю чи частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня, коли вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня, зазначеного в наказі, або дня підписання наказу про призначення, якщо дату призначення на посаду не вказано.

Якщо найменування посад, на які призначено осіб рядового і начальницького складу, у зміненому штаті залишились без змін, але змінилися оклади за ними, то нововстановлені оклади виплачуються з дня видання наказу ДСНС України, якщо в ньому не вказано інший термін виплати нововстановлених окладів.

2. Особам рядового і начальницького складу, призначеним у зв’язку зі зміною штату органу управління (підрозділу) на нові посади в період, коли вони перебувають у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, у службовому відрядженні або на навчанні (у всіх випадках із збереженням посад за місцем служби), до того, як приступити до виконання обов’язків за новими посадами, виплачуються оклади за посадами, на які їх призначено раніше.

3. Особам рядового і начальницького складу, допущеним у зв’язку з переходом органу управління (підрозділу) на новий штат до виконання обов’язків за новими для них посадами та які приступили до їх виконання, вибули у відпустку зі збереженням грошового забезпечення, на лікування, у службове відрядження або на навчання із збереженням посад за місцем служби, виплачуються посадові оклади за новими посадами.

4. Викладені у пунктах 2, 3 цього розділу правила виплати посадових окладів застосовуються також у разі внесення змін до штату.

XII. Порядок виплати грошового забезпечення за час перебування у розпорядженні

1. Особам рядового і начальницького складу, яких звільнено із займаних посад та для вирішення питання щодо подальшого проходження служби зараховано в розпорядження відповідних керівників (начальників) органів управління (підрозділів) з підстав, передбачених пунктом 79 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593, виплата грошового забезпечення зберігається в розмірі, визначеному пунктом 2 цього розділу, на весь період перебування в розпорядженні, але не більше двох місяців.

{Пункт 1 розділу XII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 592 від 17.07.2017}

2. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цього розділу, здійснюється з розрахунку: посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які мають постійний характер (у тому числі премія у розмірі, визначеному в розділі V цієї Інструкції, крім винагород), що були встановлені особам рядового і начальницького складу за останньою штатною посадою на момент зарахування у розпорядження.

3. Під час визначення права на грошове забезпечення в передбачений пунктом 1 цього розділу строк не зараховуються періоди перебування осіб рядового і начальницького складу:

1) на стаціонарному лікуванні (обстеженні, медичному огляді);

2) у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – відпустки тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А», - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку).

{Підпункт 2 пункту 3 розділу XII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 592 від 17.07.2017}

4. Загальний строк, коли особа рядового чи начальницького складу, перебуваючи в розпорядженні відповідного керівника (начальника) органу управління (підрозділу), має право на грошове забезпечення у розмірі, передбаченому пунктом 2 цього розділу, не повинен перевищувати шести місяців.

У разі наявності підстав для продовження строку лікування осіб рядового і начальницького складу за висновком Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС України право на продовження строків виплати грошового забезпечення у передбаченому пунктом 2 цього розділу розмірі може бути продовжено Головою ДСНС України до завершення лікування.

5. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового забезпечення, на одержання якого вони втратили право, поновлюється:

1) призначеним на посади – з дня видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про призначення, при цьому за період з дня видання наказу про призначення і до дня, з якого особи рядового і начальницького складу приступили до виконання обов’язків за посадою, виплачуються оклади за основними посадами, які вони раніше займали. Нові посадові оклади виплачуються після вступу осіб рядового і начальницького складу на посаду;

2) слухачам та курсантам, зарахованим у навчальні заклади на стаціонарне навчання або очну ад’юнктуру чи докторантуру, – з дня направлення на навчання.

6. Особам рядового і начальницького складу, які у встановленому порядку були прикомандировані із залишенням на службі цивільного захисту до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, з дня їх повернення до ДСНС України, але не раніше дня, до якого їм виплачена заробітна плата в зазначених органах, і до дня, з якого особи рядового чи начальницького складу стали до виконання обов’язків за новими посадами, на які призначені, зараховані на навчання у навчальні заклади ДСНС України, грошове забезпечення виплачується відповідно до посадового окладу за останньою штатною посадою, яку вони займали до прикомандирування до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років у порядку, визначеному пунктами 4 - 6 цього розділу.

Особам рядового і начальницького складу, які у встановленому порядку були відряджені із залишенням на службі цивільного захисту до державних органів, установ та організацій, з дня їх повернення до ДСНС України, але не раніше дня, до якого їм виплачено грошове забезпечення в зазначених органах, і до дня, з якого особи рядового чи начальницького складу стали до виконання обов’язків за новими посадами, на які призначені, зараховані на навчання у навчальні заклади ДСНС України, грошове забезпечення виплачується відповідно до посадового окладу за посадою, яку вони займали в державних органах, установах та організаціях, окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років у порядку, визначеному пунктами 4 – 6 цього розділу.

XIII. Порядок виплати грошового забезпечення за час усунення від виконання службових обов’язків за посадою, відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відсторонення від посад, а також виплат поновленим на службі

{Назва розділу XIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 592 від 17.07.2017}

1. Особам рядового і начальницького складу, яких відповідно до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту усунено від виконання службових обов'язків за посадою, відсторонено від виконання службових повноважень, повноважень на посаді, з наступного після усунення (відсторонення) дня за період, протягом якого вони не виконували службові обов’язки за посадою (службові повноваження або повноваження на посаді), виплачуються посадові оклади, оклади за спеціальними званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів керівників (начальників) органів управління (підрозділів) про усунення осіб рядового або начальницького складу від виконання службових обов’язків за посадою (якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися) або наказів про відсторонення від виконання службових повноважень, повноважень на посаді (у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення) за період, протягом якого особи рядового чи начальницького складу не виконували службові обов’язки за посадою (службові повноваження, повноваження на посаді), виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв’язку з усуненням (відстороненням) від виконання службових обов'язків за посадою (службових повноважень або повноважень на посаді).

{Пункт 1 розділу XIII в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 592 від 17.07.2017}

2. Особам рядового і начальницького складу, відстороненим від посад відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за спеціальними званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування постановами слідчих (прокурорів) постанов про відсторонення від посад особам рядового і начальницького складу за період, протягом якого вони не перебували на посадах внаслідок відсторонення від посад, грошове забезпечення, на отримання якого вони втратили право, не виплачується.

3. Особам рядового і начальницького складу, заарештованим за постановою слідчих або судових органів, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня арешту.

У разі якщо до осіб рядового чи начальницького складу, відсторонених від посад, яких утримували під вартою, обрано інший запобіжний захід, а не утримання під вартою, з дня прибуття до органу управління (підрозділу) і до дня отримання органом управління (підрозділом) повідомлення суду про набрання вироком законної сили про засудження особи рядового чи начальницького складу до позбавлення волі грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 2 цього розділу.

4. У разі постановлення виправдувального вироку суду, закриття кримінальної справи (відмови в порушенні кримінальної справи) за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину особам рядового чи начальницького складу, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв’язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою.

При цьому грошове забезпечення, яке втратили особи рядового чи начальницького складу внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду”.

5. У разі винесення обвинувального вироку суду про умовне засудження особам рядового чи начальницького складу, які були відсторонені від посад, із дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв’язку з відстороненням від посад.

XIV. Порядок виплати грошового забезпечення за час відпустки

1. Особам рядового і начальницького складу, які відповідно до чинного законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні відпустки, у тому числі під час навчання у навчальних закладах цивільного захисту; додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у навчальних закладах цивільного захисту та інших вищих навчальних закладах без відриву від служби, а також у зв’язку з допуском до складання вступних іспитів у навчальні заклади цивільного захисту та інші вищі навчальні заклади; для лікування у зв’язку з хворобою; відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин; інші додаткові відпустки, що визначені відповідними законами України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

Тривалість щорічної основної відпустки у році початку служби обчислюється відповідно до частини сьомої статті 129 Кодексу цивільного захисту України.

2. Особам рядового і начальницького складу, які вибули у додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення (соціальні відпустки; відпустки в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; інші додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення, що визначені законами України), за час перебування в цих відпустках грошове забезпечення не виплачується.

Особам рядового і начальницького складу за час перебування у відпустках для догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується. Особам рядового і начальницького складу, яким надається додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення, призначається державна допомога для догляду за дитиною згідно із Законом України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”.

3. Особам рядового і начальницького складу за час відпусток, зазначених у пункті 1 цього розділу, грошове забезпечення виплачується в розмірі, встановленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на день вибуття у відпустку.

Якщо в період перебування у відпустках, зазначених у пункті 1 цього розділу, в особи рядового або начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення окладу чи надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, то після повернення з відпустки проводиться відповідний перерахунок. Перерахунок не проводиться, якщо в період перебування у відпустці посадовий оклад особи рядового і начальницького складу змінився у зв’язку з призначенням її на іншу посаду.

XV. Порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби цивільного захисту

1. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з органу управління (підрозділу), виплата грошового забезпечення проводиться:

тим, хто обіймав на день звільнення посади, - до дня здачі справ включно, при цьому на здавання справ надається не більше 10 днів із дня отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення;

слухачам і курсантам навчальних закладів цивільного захисту - до дня виключення із списків перемінного складу навчальних закладів ДСНС України включно;

тим, хто на день звільнення перебував у розпорядженні, – до дня здачі справ включно (з урахуванням пунктів 1 та 2 розділу ХІІ цієї Інструкції). На здавання справ надається не більше 5 днів з дня отримання органу управління (підрозділу) наказу про звільнення.

2. Особам рядового і начальницького складу, які на день отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення перебувають на лікуванні, грошове забезпечення виплачується до дня повернення на місце служби включно, але не більше ніж за чотири місяці з дня отримання органом управління (підрозділом) наказу про звільнення, а особам, які були в черговій відпустці, – до дня закінчення відпустки включно. При цьому особам рядового і начальницького складу, які не здали справи до вибуття на лікування чи у відпустку, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ (не більше 10 днів).

3. Особам рядового і начальницького складу, звільненим із служби цивільного захисту за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів, які щорічну основну відпустку за поточний рік тривалістю, передбаченою частиною другою статті 129 Кодексу цивільного захисту, не використали, виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки.

4. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби цивільного захисту (крім звільнених за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів), які щорічну основну відпустку за поточний рік не використали, виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки, яка надається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення, за кожний повний місяць служби.

5. При виплаті грошової компенсації за невикористану у році звільнення зі служби цивільного захисту відпустку до розрахунку береться грошове забезпечення особи рядового чи начальницького складу, яке вона отримувала на день звільнення.

6. У разі звільнення особи рядового чи начальницького складу зі служби цивільного захисту до закінчення календарного року, за який вона уже використала щорічну основну відпустку (крім звільнених за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів), проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення особи рядового чи начальницького складу.

Розрахунок суми грошового забезпечення, яка підлягає відрахуванню з грошового забезпечення, здійснюється, виходячи з грошового забезпечення, яке отримала особа рядового чи начальницького складу за дні щорічної основної відпустки, пропорційно дням, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після її звільнення.

7. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби цивільного захисту за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

8. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби цивільного захисту за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням відповідного органу управління (підрозділу), за наявності вислуги 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

9. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби цивільного захисту через сімейні обставини або з інших поважних причин згідно з Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

10. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби цивільного захисту у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу, у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або службовою невідповідністю, грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту не виплачується.

11. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби цивільного захисту повторно, одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули право на отримання такої допомоги.

12. Особам рядового і начальницького складу, які в разі звільнення зі служби цивільного захисту мають право на отримання одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби цивільного захисту, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця грошова допомога, включаються:

для осіб рядового і начальницького складу, що звільняються з посад, на які вони були призначені, – оклад за штатною посадою, оклад за спеціальним званням і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (надбавки, доплати, премії);

для осіб рядового і начальницького складу, які на день звільнення зі служби перебували у розпорядженні відповідних начальників органів управління (підрозділів), – посадовий оклад за останньою штатною посадою, оклад за спеціальним званням, встановлений на день звільнення зі служби, додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (надбавки, доплати, премії), що отримували особи рядового і начальницького складу за останніми штатними посадами відповідно до чинного законодавства.

13. До вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби цивільного захисту в разі звільнення зараховуються періоди, визначені у статті 17 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та главах 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей».

14. Особам рядового і начальницького складу, які отримують посадові оклади у підвищених розмірах, одноразова грошова допомога при звільненні зі служби цивільного захисту виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

XVI. Виплата грошового забезпечення в разі загибелі (смерті) особи рядового або начальницького складу

1. У разі загибелі (смерті) особи рядового і начальницького складу спадкоємцям виплачується грошове забезпечення повністю за той місяць, у якому сталася загибель (смерть), якщо виплату не одержувала сама особа рядового і начальницького складу, а також проводяться інші виплати, право на які виникло у особи рядового чи начальницького складу до дня загибелі (смерті) включно.

2. У разі смерті особи рядового чи начальницького складу відрахування з його грошового забезпечення за використані дні щорічної основної відпустки не проводяться.

3. Грошове забезпечення спадкоємцям виплачується, якщо вони звернулися із заявою про його одержання до закінчення трьох років з дня загибелі (смерті) особи рядового і начальницького складу.

XVII. Особливі умови виплати додаткових видів грошового забезпечення

1. Особам рядового і начальницького складу, які мають право на одержання за основними посадами додаткових видів грошового забезпечення, установлених пунктами 1 – 12 і 14 розділу ІV цієї Інструкції (для осіб рядового і начальницького складу, посади яких включені до Переліку посад осіб рядового і начальницького складу, за якими встановлена виплата надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя), пунктами 16–18 розділу ІV цієї Інструкції, які тимчасово вибули з органів управління (підрозділів) із збереженням посад за місцем служби, виплата цих додаткових видів грошового забезпечення не припиняється у разі вибуття:

у відпустку із збереженням грошового забезпечення – за час перебування у відпустці;

на лікування – за час перебування на лікуванні (з урахуванням пункту 1 розділу Х цієї Інструкції);

у службове відрядження в одиничному порядку, у тому числі на збори і курси, або в складі підрозділу – за час перебування у відрядженні.

2. Інші додаткові види грошового забезпечення, не передбачені цією Інструкцією, підлягають виплаті відповідно до чинного законодавства.

XVІІІ. Порядок виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

1. Особам рядового і начальницького складу за рішенням керівника (начальника) органу управління (підрозділу) один раз на рік може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.

2. Підставою для виплати особі рядового чи начальницького складу матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань є рапорт особи рядового чи начальницького складу з проханням надати їй зазначену матеріальну допомогу та відповідний наказ керівника (начальника) органу управління (підрозділу) на здійснення виплати (із обов'язковим зазначенням суми) зазначеної матеріальної допомоги.

Керівнику (начальнику) органу управління (підрозділу) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається на підставі його рапорту та наказу вищого керівника (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і начальницького складу надається за місцем проходження служби.

3. При визначенні розміру матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань до розрахунку місячного грошового забезпечення беруться: посадові оклади, оклади за спеціальним званням, доплати і надбавки постійного характеру та щомісячна премія у розмірі, що не перевищує розміру, затвердженого положенням про преміювання осіб рядового і начальницького складу (пункт 1 розділу V цієї Інструкції), які встановлені особі рядового або начальницького складу на день звернення.

При наданні матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань особам рядового і начальницького складу, які зараховані у розпорядження, до розрахунку беруться посадові оклади, оклади за персонально присвоєними спеціальними званнями, доплати та надбавки (в тому числі щомісячна премія у розмірі, визначеному в розділі V цієї Інструкції), які вони отримували за останніми штатними посадами.

4. Випускникам навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на службі перед зарахуванням на навчання, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається в органах управління (підрозділах), у які вони направлені для подальшого проходження служби, після вступу до виконання обов’язків за посадами, на які вони призначені.

5. Особам рядового і начальницького складу, прийнятим (призваним) на службу із запасу, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань перший раз надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов’язків за посадами, на які призначені.

6. Особам рядового і начальницького складу, звільненим зі служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в новому році не надається.

7. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, коли дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, – не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони приступили до виконання обов’язків за посадою.

8. У разі переміщення особи рядового і начальницького складу по службі в інші органи управління (підрозділи) в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період особі рядового і начальницького складу виплачена матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Якщо матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не надавалася, робиться запис «матеріальна допомога за ____ рік не виплачувалася».

9. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за минулий рік у поточному році не виплачується.

XІX. Порядок виплати допомоги для оздоровлення

1. Особам рядового і начальницького складу, в тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні органу управління (підрозділу), за рішенням начальника органу управління (підрозділу) один раз на рік може надаватися допомога для оздоровлення в розмірах, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

2. Підставою для виплати особі рядового і начальницького складу допомоги для оздоровлення є рапорт особи рядового і начальницького складу з проханням надати їй зазначену матеріальну допомогу та відповідний наказ начальника органу управління (підрозділу) на здійснення виплати грошової допомоги для оздоровлення (із обов'язковим зазначенням суми).

Керівнику (начальнику) органу управління (підрозділу) допомога для оздоровлення надається на підставі його рапорту та наказу вищого керівника (начальника);

допомога для оздоровлення особам рядового і начальницького складу надається за місцем проходження служби.

3. Визначення розміру місячного грошового забезпечення для обрахунку допомоги для оздоровлення проводиться у тому ж порядку, що і при обрахунку матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, визначеному пунктом 3 розділу ХVІІІ цієї Інструкції.

4. У разі переміщення особи рядового і начальницького складу по службі в інші органи управління (підрозділи) в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період особі рядового і начальницького складу виплачена допомога для оздоровлення.

Якщо допомога для оздоровлення не надавалася, робиться запис «допомога для оздоровлення за ______ рік не виплачувалася».

XX. Грошові атестати

1. При переміщеннях по службі, переведеннях, а також при звільненні осіб рядового і начальницького складу фінансовий підрозділ (бухгалтерія) зобов'язаний задовольнити їх усіма належними видами грошового забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні записи в грошовому атестаті (додаток 7).

Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу видається:

в усіх випадках переміщення по службі з одного органу управління (підрозділу) до іншого, у тому числі при направленні у навчальні заклади для навчання. У тому разі, коли грошовий атестат з будь-яких причин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ (бухгалтерія) зобов'язаний надіслати цей атестат за новим місцем служби вибулого;

при направленні з органу управління (підрозділу) для подальшого проходження служби до військових формувань або правоохоронних органів;

при відрядженні до органів державної влади та в інших випадках, коли особу рядового і начальницького складу залишено на службі;

при звільненні у запас або відставку з призначенням пенсії.

Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий атестат на руки не видається, а передається разом з іншими документами у відповідний підрозділ управління Пенсійного фонду України для призначення пенсії.

2. Грошовий атестат видається під розписку в журналі, де реєструються грошові атестати. Крім того, у журналі зазначаються:

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім'я та по батькові власника атестата, займана ним посада, звання;

куди вибув власник атестата;

до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачені надбавки.

3. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються керівником органу управління (підрозділу) та начальником фінансової служби (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою.

4. Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або заздалегідь не обумовленими виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними.

У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.

5. Особі, яка прибула до нового місця служби і не надала грошового атестата (у зв’язку із втратою або з інших причин), виплачується грошове забезпечення, починаючи з першого числа наступного за поточним місяця, на підставі рапорту, у якому прибулий вказує причину неподання грошового атестата, розмір грошового забезпечення за останнім місцем роботи та дату отримання атестата.

6. Одночасно начальник фінансової служби (бухгалтерії) запитує дублікат грошового атестата за колишнім місцем служби зазначеної особи, і в разі невідповідності даних рапорту та дубліката грошового атестата здійснюється перерахунок грошового забезпечення, яке було видано.

7. При переведенні осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців до органів управління (підрозділів) ДСНС України з інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства, підтвердження (корінці) грошових атестатів, заповнені відповідно до основної частини, завірені підписами керівника установи і начальника фінансового підрозділу (бухгалтерії), скріплені гербовою печаткою, надсилаються листом до підрозділу, з якого прибула особа рядового і начальницького складу, у термін не більше одного місяця.

Начальник

Департаменту юридичного

забезпечення Міністерства

внутрішніх справ України

полковник міліції

Д.В. Горбась


Додаток 1

до Інструкції про виплату грошового

забезпечення та одноразової грошової

допомоги при звільненні особам

рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту

(підпункт 11 пункту 1 розділу ІV)

ВИСНОВОК


Додаток 2

до Інструкції про виплату грошового

забезпечення та одноразової грошової

допомоги при звільненні особам

рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту

(підпункт 1 пункту 9 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК

медичних та фармацевтичних посад і спеціальностей, за якими начальницькому складу служби цивільного захисту виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію

№ з/п

Найменування посад

Найменування спеціальностей

1

2

3

I. Лікарі і провізори

Лікувально-профілактичні заклади та підрозділи

(мобільні госпіталі, медико-санітарні частини, медичні центри, санаторії)

1

Начальник, завідувач, головний лікар

Організація і управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю

2

Заступники начальника, завідувача, головного лікаря з числа лікарів

Організація і управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю

3

Начальник, завідувач структурного підрозділу, кабінету

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу, кабінету

4

Лікарі-спеціалісти*

Лікарська спеціальність згідно з наказом МОЗ від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180 (далі – Наказ)

Медичні структури органів управління (підрозділів) (у тому числі медичні служби, пункти охорони здоров’я (здоровпункти), медичні взводи, лабораторії, окремі посади лікарів-спеціалістів)

1

Начальник медичної служби

Організація і управління охороною здоров’я

2

Начальник (завідувач), лікар пункту охорони здоров’я (здоровпункту); командир медичного взводу (відділення) - лікар

Будь-яка спеціальність лікувального профілю

3

Начальник (завідувач) психофізичної лабораторії

Психофізіологія

4

Лікарі-спеціалісти*

Лікарська спеціальність згідно з Наказом

5

Заступник командира (начальник) аварійно-рятувального загону (центру, взводу) з медичного забезпечення – лікар

Організація і управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю

6

Лікар аварійно-рятувального (гірничорятувального, водолазного) підрозділу

Медицина невідкладних станів, терапія

Підрозділи (окремі посади лікарів-спеціалістів) медичного забезпечення та охорони здоров’я у складі органів управління ДСНС України; відділи (сектори) медичного забезпечення аварійно-рятувальних служб ДСНС України; медичні відділи (сектори) за напрямом організаційно-методичної роботи

1

Начальник, завідувач

Організація і управління охороною здоров’я

2

Заступники (начальника, завідувача)

Організація і управління охороною здоров’я

3

Головний, провідний фахівець

Організація і управління охороною здоров’я (фармацією)

Фармацевтичні (аптечні) заклади (підрозділи)

1

Начальник (завідувач) медичного (аптечного) складу, аптеки, відділення медичного постачання та зберігання

Організація і управління фармацією або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2

Провізори-спеціалісти

Будь-яка провізорська спеціальність

Лікарсько-експертні комісії (у тому числі центральна лікарсько-експертна комісія, льотна лікарсько-експертна комісія, водолазна лікарсько-експертна комісія)

1

Начальник (голова), члени центральної лікарсько-експертної комісії

Організація і управління охороною здоров’я або будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

2

Начальник (голова), члени лікарсько-експертної комісії

Будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

3

Начальник (голова), члени льотно-лікарської експертної комісії

Авіаційна та космічна медицина або будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

4

Лікар-експерт лікарсько-експертної комісії

Будь-яка спеціальність лікувального профілю відповідно до посади

II. Посади і спеціальності молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою

1

Начальник (завідувач) фельдшерським пунктом

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан) або сестринська справа

2

Фельдшер

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

3

Фельдшер аварійно-рятувального підрозділу

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

4

Фельдшер у складі повітряних суден авіації ДСНС України та рятувально-парашутно-десантних груп

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

5

Фельдшер-лаборант

Лабораторна справа (клініка)

6

Заступник командира (начальника) аварійно-рятувального підрозділу з медичного забезпечення – фельдшер

Лікувальна справа, лікарська справа (невідкладний стан)

7

Сестра медична усіх найменувань (крім операційних та анестезистів)

Сестринська справа

8

Сестра медична операційна, сестра медична-анестезист

Сестринська справа (операційна)

9

Статистик медичний

Медична статистика

10

Провідний фахівець (спеціаліст), фахівець (спеціаліст) відділу (сектору) охорони здоров’я або медичного підрозділу за напрямом організаційно-методичної роботи

Будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з медичною (фармацевтичною) освітою

11

Рентгенлаборант

Рентгенологія

12

Секретар (лікарсько-експертної комісії)

Будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з медичною (фармацевтичною) освітою

13

Начальник (завідувач) медичного (аптечного) складу, аптеки

Будь-яка спеціальність молодшого спеціаліста з фармацевтичною (медичною) освітою

14

Фармацевт

Фармація

__________

* Посади лікарів-спеціалістів, які передбачено діючими штатами органів управління (підрозділів) відповідно до Класифікатора професій (ДК 003:2005) та Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженого Наказом.


Додаток 3

до Інструкції про виплату грошового

забезпечення та одноразової грошової

допомоги при звільненні особам

рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту

(підпункт 4 пункту 13 розділу ІV)

ДОВІДКА

обліку несення особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в нічний час


Додаток 4

до Інструкції про виплату грошового

забезпечення та одноразової грошової

допомоги при звільненні особам

рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту

(підпункт 2 пункту 14 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК

посад осіб рядового і начальницького складу, за якими встановлено виплату надбавки за особливі умови служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя

№ з/п

Посади осіб рядового і начальницького складу

Розмір надбавки

1

2

3

I. Посади осіб рядового, молодшого, середнього та старшого начальницького складу, які виконують польоти в складі екіпажу на повітряних суднах та в підрозділах, служба яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом (у відсотках від посадового окладу)

1

Командир (загону, ескадрильї, ланки, корабля, літака, вертольота)

до 40

2

Начальник штабу – перший заступник командира загону

до 40

3

Начальник штабу (загону, ескадрильї)

до 40

4

Перший заступник командира загону

до 40

5

Заступник командира загону

до 40

6

Старший штурман – начальник штурманської служби

до 40

7

Старший штурман

до 40

8

Штурман штурманської служби

до 40

9

Штурман (загону, ескадрильї, ланки, корабля, літака, вертольота)

до 40

10

Начальник зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів – старший бортовий радист-інструктор

до 40

11

Начальник зв’язку та радіотехнічного забезпечення – старший повітряний радист

до 40

12

Начальник служби безпеки польотів

до 40

13

Льотчик служби безпеки польотів

до 40

14

Льотчик-інструктор служби безпеки польотів

до 40

15

Заступник командира ескадрильї

до 40

16

Льотчик (вертольота, літака)

до 40

17

Льотчик-штурман (ланки, вертольота)

до 40

18

Старший льотчик ланки

до 40

19

Старший льотчик

до 40

20

Помічник командира корабля (літака)

до 40

21

Старший бортовий інженер

до 40

22

Старший бортовий інженер-інструктор

до 40

23

Бортовий інженер-інструктор

до 40

24

Бортовий інженер

до 40

25

Бортовий інженер-оператор

до 40

26

Старший бортовий авіаційний технік

до 40

27

Бортовий авіаційний технік

до 40

28

Бортовий авіаційний технік-оператор

до 40

29

Старший бортовий оператор

до 40

30

Бортовий оператор-інструктор

до 40

31

Бортовий оператор

до 40

32

Старший повітряний радист – бортовий оператор

до 40

33

Старший повітряний радист-оператор

до 40

34

Старший повітряний радист

до 40

35

Старший бортовий радист

до 40

36

Старший бортовий механік-рятувальник

до 40

37

Старший бортовий механік

до 40

38

Бортовий механік

до 40

39

Бортовий механік-рятувальник

до 40

40

Бортовий механік (бортпровідник)

до 40

41

Бортпровідник

до 40

42

Начальник парашутно-десантної підготовки і пошуково-рятувальної служби (частини)

до 40

43

Начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби (частини)

до 40

44

Старший інструктор парашутно-десантної підготовки – начальник складу парашутно-десантного майна, старший інструктор парашутно-десантної підготовки – укладач парашутів, інструктор парашутно-десантної підготовки – укладач парашутів, старший укладач парашутів, укладач парашутів пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби (частини)

до 40

45

Командир (начальник), старший інструктор парашутно-десантної підготовки – рятувальник, старший інструктор парашутно-десантної підготовки, старший фельдшер-рятувальник, фельдшер-рятувальник, інструктор- рятувальник, рятувальник пошуково-рятувальної групи (відділення)

до 40

II. Посади осіб рядового і начальницького складу наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів і займають нижчезазначені посади

1

Заступник командира загону

до 30

2

Інженер з аварійно-рятувальних робіт

до 30

3

Начальник контрольно-технічного пункту

до 30

4

Заступник начальника штабу загону

до 30

5

Начальник, заступник начальника – старший оперативний черговий, старший оперативний черговий, оперативний черговий, помічник оперативного чергового, провідний фахівець (авіаційний диспетчер), фахівець (авіаційний диспетчер), технік – старший диспетчер (з перельотів і посадок), технік-диспетчер (з перельотів і посадок), старший диспетчер (з перельотів і посадок), диспетчер (з перельотів і посадок), технік-водій відділу (відділення) планування, координації та контролю

до 30

6

Начальник, старший інженер, інженер, старший технік-метеоролог, технік-метеоролог, старший метеоспостерігач, метеоспостерігач метеорологічної служби (групи, відділення)

до 30

7

Начальник метеорологічної станції, начальник метеорологічного поста метеорологічної служби (групи, відділення)

до 30

8

Начальник, керівник польотів, керівник польотів – заступник начальника, старший помічник керівника польотів, помічник керівника польотів відділення з управління польотами (групи, відділу керівництва польотами)

до 30

9

Заступник командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби (інженерно-авіаційного забезпечення)

до 30

10

Начальник, старший авіаційний технік корабля (вертольота), старший авіаційний технік, авіаційний технік корабля (вертольота), авіаційний технік, старший авіаційний механік, авіаційний механік технічно-експлуатаційної частини (групи, відділення, ланки) ескадрильї

до 30

11

Начальник, старший авіаційний технік, авіаційний технік, старший технік, технік, старший авіаційний механік, авіаційний механік, старший механік, механік групи (відділення, обслуги) обслуговування ескадрильї

до 30

12

Начальник, заступник начальника, провідний інженер, старший інженер, інженер інженерно-авіаційної служби (відділу інженерно-авіаційного забезпечення)

до 30

13

Начальник, заступник начальника технічно-експлуатаційної частини (групи, відділення)

до 30

14

Начальник, старший авіаційний технік, авіаційний технік, старший технік, технік, старший авіаційний механік, старший авіаційний механік-водій, старший механік, авіаційний механік, авіаційний механік-водій, механік (групи, відділення, обслуги) регламенту та ремонту технічно-експлуатаційної частини (групи, відділення)

до 30

15

Начальник, інженер, старший технік, технік, старший механік, механік, механік-водій групи (служби, відділення) засобів розпізнавання

до 30

16

Начальник, старший інженер, інженер, старший технік, технік, старший механік, механік відділення (групи) об'єктивного контролю та оброблення інформації

до 30

17

Начальник, заступник начальника частини (відділу) авіаційно-технічного та матеріального забезпечення

до 30

18

Начальник, старший інженер, інженер, фахівець, технік авіаційно-технічної, автомобільної та електрогазової, енергетичної, продовольчої, інженерно-аеродромної служби (групи, відділення)

до 30

19

Начальник, інженер, фахівець, старший лаборант, технік-лаборант, лаборант служби (групи, відділення) пально-мастильних матеріалів

до 30

20

Начальник, водій-моторист складу авіаційного пального

до 30

21

Начальник, старший технік, технік групи (відділення) засобів наземного забезпечення польотів

до 30

22

Начальник, старший водій-електрик, водій-електрик, водій відділення електрозабезпечення

до 30

23

Начальник, старший водій-заправник, старший водій-оператор, водій-заправник, водій-оператор, водій відділення заправки

до 30

24

Начальник, старший технік, технік групи (відділення) аеродромно-технічного забезпечення

до 30

25

Начальник, старший механік, механік, старший водій-механік, старший водій, водій-механік, водій відділення технічного забезпечення аеродрому

до 30

26

Начальник, старший механік, механік, старший водій-механік, старший водій, старший тракторист, водій-механік, водій-кранівник, водій, тракторист, тракторист-екскаваторник, тракторист-бульдозерист відділення інженерної техніки

до 30

27

Начальник, старший технік, технік групи (відділення) автотехнічного та газового забезпечення

до 30

28

Начальник, начальник станції – водій, начальник станції, старший водій, водій-оператор, водій-компресорник, лаборант (з контролю якості газів) відділення газозабезпечення

до 30

29

Начальник, начальник станції, старший електрик-акумуляторник, електрик-акумуляторник відділення обслуги агрегатів (комбінованої зарядно-акумуляторної станції)

до 30

30

Начальник, старший технік, технік групи (відділення) аеродромного обслуговування та забезпечення польотів

до 30

31

Начальник, старший водій-електрик, старший водій, водій-електрик, водій відділення аеродромно-технічного забезпечення

32

Начальник вузла (частини) зв’язку, заступник начальника вузла (частини) зв’язку – старший інженер, заступник начальника вузла (частини) зв’язку

до 30

33

Начальник, заступник начальника радіотехнічного центру (відділення, групи)

до 30

34

Начальник, начальник зміни, начальник радіостанції, старший технік, технік, старший механік, механік групи (відділення) зв’язку і телемеханіки (командно-диспетчерського пункту)

до 30

35

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік групи (відділення) радіонавігації та посадки літаків

до 30

36

Начальник, технік, старший механік-водій, старший механік, механік радіомаркерного пункту

до 30

37

Начальник, технік, начальник радіостанції, старший механік-водій, старший механік, механік-водій, механік радіомаяка

до 30

38

Начальник, старший оператор, механік-оператор, механік, оператор радіопеленгаторного пункту

до 30

39

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік групи (відділення) радіотехнічної системи ближньої навігації

до 30

40

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, начальник радіолокаційної станції – технік, старший оператор-водій, старший оператор, оператор-водій, механік-оператор, оператор, водій радіолокаційної групи (відділення) виявлення і вказування цілей

до 30

41

Начальник, старший технік, технік, начальник радіолокаційної станції – технік, старший механік, механік, старший оператор, оператор-водій, оператор, водій групи (відділення) радіолокаційної системи посадки літаків

до 30

42

Начальник групи (відділення) електротехнічних засобів

до 30

43

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, старший електрик, електрик, електрик-дизеліст групи (відділення) електропостачання

до 30

44

Начальник, старший технік, технік, начальник прожекторного пункту, старший механік, механік, старший водій-прожекторист, старший водій, водій-електрик, водій-прожекторист групи (відділення) світлотехнічного забезпечення

до 30

45

Начальник (центру, групи, відділення) зв’язку

до 30

46

Начальник групи (відділення) зв’язку (телеграфно-телефонного)

до 30

47

Заступник начальника (центру, групи) зв’язку

до 30

48

Начальник, старший технік, технік, старший механік, механік, старший радіотелеграфіст, радіотелеграфіст, старший радист, радист приймального (передавального) радіовідділення (радіогрупи)

до 30

49

Начальник, старший технік, технік, старший телефоніст, телефоніст, механік відділення телефонного зв’язку

до 30

50

Начальник, старший інженер, інженер, старший технік, технік, старший механік, технік-водій, механік, водій-електрик групи (відділення) технічного обслуговування та ремонту засобів зв’язку, радіотехнічного забезпечення та телекомунікаційних систем вузла (частини) зв’язку

до 30

51

Начальник медичної служби (голова амбулаторно- лікарської комісії)

до 30

52

Начальник медико-санітарної частини (лікар за фахом); начальник, лікар (за фахом), фельдшер, водій-санітар амбулаторно-поліклінічного (стаціонарного) відділення

до 30

III. Посади осіб рядового і начальницького складу, які передбачають виконання службових обов’язків, пов’язаних з ризиком для життя або здоров’я (у відсотках від посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням)

Головні управління (управління) ДСНС України в областях та місті Києві

1

Начальник головного управління (управління)

до 50

2

Перший заступник начальника головного управління (управління)

до 50

3

Заступник начальника головного управління (управління) з питань: цивільного захисту; запобігання надзвичайним ситуаціям; реагування на надзвичайні ситуації; роботи з об’єктовими підрозділами

до 50

4

Начальник водолазної служби

до 50

5

Начальник управління з питань: цивільного захисту; запобігання надзвичайним ситуаціям; реагування на надзвичайні ситуації головного управління

до 40

6

Начальник, заступник начальника районного (міського, міськрайонного) управління (відділу, сектору) головного управління

до 40

7

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань: цивільного захисту; запобігання надзвичайним ситуаціям; реагування на надзвичайні ситуації; роботи з об’єктовими підрозділами головного управління

до 30

8

Заступник начальника відділу з питань: цивільного захисту; запобігання надзвичайним ситуаціям; реагування на надзвичайні ситуації; роботи з об’єктовими підрозділами головного управління

до 20

9

Начальник, заступник начальника відділу з питань: цивільного захисту; запобігання надзвичайним ситуаціям; реагування на надзвичайні ситуації; роботи з об’єктовими підрозділами управління

до 20

10

Начальник, заступник начальника районного (міського, міськрайонного) відділу (сектору) управління

до 20

11

Головний фахівець водолазної служби

до 20

Оперативно-координаційні центри

1

Начальник центру

до 40

2

Заступник начальника центру

до 40

3

Заступник начальника центру з питань оперативного реагування

до 40

4

Старший помічник начальника зміни (з питань оперативного реагування)

до 50

5

Помічник начальника зміни (з питань оперативного реагування)

до 50

6

Помічник начальника зміни (з питань забезпечення)

до 50

7

Начальник чергової зміни з постійним місцем дислокації (у містах області)

до 50

Спеціальні регіональні (міжрегіональні) центри швидкого реагування, спеціальні аварійно-рятувальні загони, аварійно-рятувальні загони, державні пожежно-рятувальні загони, частини, пости та інші підрозділи

1

Начальник спеціального (регіонального, міжрегіонального) центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування, центру рятувальних робіт підвищеного ризику, загону (аварійно-рятувального, спеціального морського, державного пожежно-рятувального), частини (аварійно-рятувальної, піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, водолазно-рятувальної, державної пожежно-рятувальної), пожежної частини спеціальної техніки, частини спеціальних пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт на водних об’єктах, аварійно-відновлювальних та невідкладних робіт, державного пожежно-рятувального поста

до 50

2

Перший заступник, заступник начальника (крім заступників по роботі з персоналом, матеріально-технічного забезпечення) спеціального (регіонального, міжрегіонального) центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування, центру рятувальних робіт підвищеного ризику, загону (аварійно-рятувального, спеціального морського, державного пожежно-рятувального), частини (аварійно-рятувальної, піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, водолазно-рятувальної, спеціальних водолазних робіт, державної пожежно-рятувальної), пожежної частини спеціальної техніки, частини спеціальних пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт на водних об’єктах, аварійно-відновлювальних та невідкладних робіт, державного пожежно-рятувального поста

до 50

3

Заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, з питань технічного забезпечення, аварійно-відновлювальних та невідкладних робіт

до 50

4

Начальник відділення відновлення енергомереж (тепломереж, мереж водопостачання) групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт, відділення забезпечення рятувальних робіт групи спеціальних рятувальних робіт, відділення спеціальних робіт, інженерного відділення групи спеціальних аварійно-відновлювальних робіт, відділення висотних робіт групи спеціальних аварійно-відновлювальних робіт, начальник електростанції, відділення енергозабезпечення групи забезпечення життєдіяльності, фільтрувальної станції відділення водопостачання групи забезпечення життєдіяльності, відділення підготовки мінно-пошукових собак кінологічного центру

до 50

5

Начальник, заступник начальника водолазної, кінологічної служби

до 50

6

Інженер (інженер-експерт, фахівець-експерт) відділу (відділення, групи) з організації цивільного захисту та оперативного реагування, спеціальних робіт

до 30

7

Старший інженер (інженер) відділу (відділення, групи) запобігання надзвичайним ситуаціям та цивільного захисту об’єктів

до 50

8

Начальник групи (рятувальних, піротехнічних, вибухотехнічних робіт, спеціальної пожежної техніки, підводного та гуманітарного розмінування, водолазно-рятувальних робіт, газодимозахисної служби, піротехнічних, спеціальних водолазних, аварійно-відновлювальних робіт, спеціальних робіт з радіаційного та хімічного захисту)

до 50

9

Заступник начальника групи (рятувальних, піротехнічних, вибухотехнічних робіт, спеціальної пожежної техніки, підводного, гуманітарного розмінування, водолазно-рятувальних робіт, газодимозахисної служби, піротехнічних, спеціальних водолазних, аварійно-відновлювальних робіт, спеціальних робіт з радіаційного та хімічного захисту)

до 50

10

Начальник зміни (пожежно-рятувального підрозділу)

до 50

11

Начальник чергової зміни частини (групи) спеціальної пожежної техніки

до 50

12

Начальник караулу (варти)

до 50

13

Командир (заступник командира, начальник, заступник начальника) пожежно-рятувального (пожежного) корабля (катера)

до 50

14

Командир відділення (пожежного, рятувального, водолазного), командир газодимозахисної служби, командир відділення - водій у складі чергової зміни, караулу, пожежно-рятувального підрозділу, частини (групи) спеціальної пожежної техніки

до 50

15

Начальник відділення, обслуги (рятувального, пошуково-рятувального, пожежно-рятувального, радіаційної та хімічної розвідки, спеціальної обробки, піротехнічних, вибухових, вибухотехнічних робіт, перевірки якості розмінування, водолазно-рятувального, підводного та гуманітарного розмінування, газодимозахисної служби)

до 50

16

Старші: рятувальник, пожежний, пожежний-рятувальник, водій, майстер (інструктор) газодимозахисної служби, хімік, водолаз, водолаз-респіраторник, респіраторник, інструктор службового собаківництва - рятувальник

до 50

17

Майстер газодимозахисної служби

до 50

18

Водій (частини (групи) спеціальної пожежної техніки, пожежного, рятувального, пошуково-рятувального відділення, відділення водолазно-рятувальних робіт)

до 50

19

Рятувальник, пожежний, пожежний-рятувальник, інструктор газодимозахисної служби, респіраторник, рятувальник-водолаз, інструктор службового собаківництва - рятувальник

до 50

20

Старший водолаз (водолазно-рятувального підрозділу)

до 50

21

Старший водолаз-рятувальник (водолазно-рятувального підрозділу)

до 50

22

Старший моторист (моторист) пожежно-рятувального підрозділу, водолазно-рятувального підрозділу з підводного розмінування

до 50

23

Старший водолаз-сапер

до 50

24

Старший водолаз-електрозварник

до 50

25

Старший водій-сапер

до 50

26

Старший інструктор службового собаківництва - сапер

до 50

27

Старший сапер (піротехнічного підрозділу)

до 50

28

Сапер (піротехнічного підрозділу)

до 50

29

Водій-сапер (піротехнічного підрозділу)

до 50

30

Водолаз-сапер (підрозділу з підводного розмінування)

до 50

31

Водолазний спеціаліст

до 50

32

Водолазний фахівець

до 50

33

Водолаз (водолазно-рятувального підрозділу)

до 50

34

Водолаз-рятувальник (водолазно-рятувального підрозділу)

до 50

35

Моторист (водолазно-рятувального підрозділу)

до 50

36

Водолаз-моторист (водолазно-рятувального підрозділу)

до 50

37

Моторист-сапер (підрозділу з підводного розмінування)

до 50

38

Водолазний лікар (водолазний фельдшер)

до 50

39

Лікар відділення спеціальних робіт центру рятувальних робіт підвищеного ризику

до 50

40

Водій рятувального відділення, автотранспортного відділення групи спеціальних аварійно-відновлювальних робіт, відділення спеціальних робіт групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, водій-хімік, водій-машиніст компресора відділення забезпечення рятувальних робіт, водій-електрик, водій-оператор відділення відновлення енергомереж, відділення енергозабезпечення, відділення водопостачання групи забезпечення життєдіяльності, відділення санітарної обробки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, хіміко-радіометричної лабораторії, водій-слюсар, водій-моторист відділення відновлення тепломереж, відновлення мереж водопостачання, водій-механік інженерного відділення групи спеціальних аварійно-відновлювальних робіт, водій-електрик відділення спеціальних робіт групи спеціальних аварійно-відновлювальних робіт

до 30

41

Електромонтер відділення відновлення енергомереж групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт, електрогазозварник відділення відновлення тепломереж, відділення відновлення мереж водопостачання групи спеціальних невідкладно-відновлювальних робіт, старший дизеліст-електрик відділення енергозабезпечення групи забезпечення життєдіяльності

до 30

42

Фельдшер, хімік-дозиметрист (для пожежного, водолазного, рятувального відділення), хімік відділення спеціальної обробки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, хімік-розвідник відділення радіаційної та хімічної розвідки

до 30

43

Особи рядового і начальницького складу, які постійно виконують службові обов’язки щодо пожежної охорони об’єктів зі шкідливими й небезпечними умовами праці, якщо чинним законодавством для працівників цих об’єктів установлено відповідні пільги з оплати праці

до 50

44

Особи рядового і начальницького складу, які зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресорною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням

до 25

45

Особи начальницького складу, які несуть чергування в заглиблених пунктах управління

до 25

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 592 від 17.07.2017}

Додаток 5

до Інструкції про виплату грошового

забезпечення та одноразової грошової

допомоги при звільненні особам

рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту

(підпункт 3 пункту 15 розділу ІV)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник (начальник)

органу управління (підрозділу) __________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

«_____» ________________20____ року

ДОВІДКА

обліку часу несення особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в захисних ізолювальних дихальних апаратах

№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посад

Місце роботи

Відомості про роботу

Підпис

початок роботи

закінчення роботи

період роботи

Керівник

__________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 6

до Інструкції про виплату грошового

забезпечення та одноразової грошової

допомоги при звільненні особам

рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту

(підпункт 1 пункту 2 розділу VІ)

РОЗМІРИ

винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів

№ з/п

Типи вибухонебезпечних предметів (речовин, засобів)

Розмір винагороди у відсотках від мінімального посадового окладу начальника обслуги піротехнічної групи

1

2

3

I. Роботи із знешкодження вибухових предметів на місці знаходження (за межами населених пунктів)

1

Різноманітні підривники, вибухові речовини та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї)

3

2

Гранати (ручні, пістолетні, протитанкові), інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

5

3

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібром від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії калібром від 158,5 до 320 мм; авіаційні бомби калібром від 2 до 50 кг

10

4

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше; авіаційні бомби калібром від 50 до 500 кг

15

5

Авіаційні бомби калібром від 500 кг та більше, торпеди, морські міни, глибинні бомби, скупчення боєприпасів (крім боєприпасів стрілецької зброї) від 25 одиниць та більше

20

II. Роботи з розшуку, підйому, знешкодження, перенесення, транспортування, знищення вибухонебезпечних предметів (речовин, засобів) та роботи із знешкодження вибухових предметів на місці знаходження в межах населених пунктів

1

Різноманітні підривники, вибухові речовини та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї)

5

2

Гранати (ручні, пістолетні, протитанкові), інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

10

3

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібру від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії калібром від 158,5 до 320 мм; авіаційні бомби калібром від 2 до 50 кг

20

4

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше; авіаційні бомби калібром від 50 до 500 кг

30

5

Авіаційні бомби калібром від 500 кг та більше, торпеди, морські міни, глибинні бомби, скупчення боєприпасів (крім боєприпасів стрілецької зброї) від 25 одиниць та більше

40

III. Роботи з розшуку, розмінування, підйому, знешкодження, перенесення, транспортування вибухонебезпечних предметів при ліквідації надзвичайних ситуацій на військових арсеналах та інших об'єктах

1

Вибухові речовини, засоби підриву та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї), різні підривники, ручні гранати, постріли гранатометів, інженерні боєприпаси, артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

20

2

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібром від 50 до 150 мм; боєприпаси реактивної артилерії, авіаційні бомби кількістю до 100 одиниць

30

3

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше; боєприпаси реактивної артилерії, авіаційні бомби кількістю 100 одиниць і більше

40

Додаток 7

до Інструкції про виплату грошового

забезпечення та одноразової грошової

допомоги при звільненні особам

рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту

(пункт 1 розділу ХХ)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f443896n529.doc
Сигнальний документ — f443896n530.doc
Сигнальний документ — f443896n533.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.06.2015 — 2015 р., № 45, стор. 31, стаття 1426, код акта 77206/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -