<<
>>

Наказ МВС України від 23.05.2016  № 404 "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної прикордонної служби України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 404


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2016 р.
за № 869/28999

Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної прикордонної служби України

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 227 (зі змінами), з метою проведення заходів з профілактики та запобігання аварійності на транспортних засобах Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС України (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Голова Державної
прикордонної служби України


Х.

ДЕКАНОІДЗЕ


В. НАЗАРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
23.05.2016 № 404


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2016 р.
за № 869/28999

ПОЛОЖЕННЯ
про службу безпеки дорожнього руху Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Служба безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) Держприкордонслужби призначена для забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортним пригодам (далі - ДТП) на відомчих транспортних засобах, яка складається з:

СБДР Адміністрації Держприкордонслужби;

СБДР регіональних управлінь Держприкордонслужби;

СБДР органів центрального підпорядкування;

СБДР органів охорони державного кордону, морської охорони, забезпечення та навчальних закладів Держприкордонслужби (далі - інші органи Держприкордонслужби).

2. СБДР Адміністрації Держприкордонслужби та СБДР органів центрального підпорядкування підпорядковуються заступнику Голови Держприкордонслужби, а СБДР регіональних управлінь та СБДР органів Держприкордонслужби - безпосередньо керівникам.

3. СБДР Держприкордонслужби у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС України та Адміністрації Держприкордонслужби України і цим Положенням.

4. СБДР Держприкордонслужби має свій кутовий штамп і печатку.

5. СБДР Держприкордонслужби у своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Національної поліції України, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, та іншими органами, діяльність яких пов’язана з безпекою дорожнього руху.

6. Методичне керівництво роботою підрозділів СБДР здійснює СБДР Адміністрації Держприкордонслужби. Приписи і вказівки СБДР Адміністрації Держприкордонслужби щодо запобігання ДТП та забезпечення безпеки дорожнього руху обов’язкові для виконання посадовими особами органів Держприкордонслужби.

7. Усі документи, які регламентують забезпечення безпеки дорожнього руху, що розробляються Адміністрацією Держприкордонслужби, іншими органами Держприкордонслужби, погоджуються із відповідною СБДР.

II. Основні завдання СБДР Держприкордонслужби

1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху на транспортних засобах, закріплених за органами Держприкордонслужби (далі - відомчі транспортні засоби).

2. Проведення заходів щодо здійснення відомчої реєстрації (перереєстрації), зняття та ведення обліку відомчих транспортних засобів.

3. Проведення обов’язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів.

4. Контроль за дотриманням водіями відомчих транспортних засобів вимог актів законодавства з безпеки дорожнього руху.

5. Організація безпеки руху під час здійснення маршу колони  відомчих транспортних засобів та здійснення їх супроводження.

6. Проведення аналізу стану аварійності та фактів порушення особовим складом Держприкордонслужби, який керує відомчими транспортними засобами, вимог безпеки дорожнього руху, розроблення заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів.

7. Облік звітної інформації про ДТП за участю відомчих транспортних засобів та їх наслідки.

III. Функції, що покладені на СБДР Держприкордонслужби

1. СБДР Адміністрації Держприкордонслужби відповідно до покладених завдань:

організовує роботу, спрямовану на забезпечення безпеки дорожнього руху;

здійснює методичне забезпечення діяльності, пов’язаної із запобіганням ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби, інформує органи Держприкордонслужби про стан аварійності, причини виникнення ДТП та порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху);

бере участь у розробленні державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням;

організовує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху;

здійснює розподіл та ведення обліку номерних знаків відомчих транспортних засобів між органами Держприкордонслужби за серіями та цифровими позначеннями;

організовує заходи з безпеки руху під час здійснення маршу колони відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

організовує та контролює проведення заходів з відомчої реєстрації (перереєстрації), а також обов’язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів;

перевіряє технічний стан відомчих транспортних засобів;

перевіряє діяльність органів Держприкордонслужби з безпеки дорожнього руху;

забезпечує підвищення кваліфікації особового складу СБДР Держприкордонслужби, видає інформаційні матеріали з питань безпеки дорожнього руху;

надає підрозділам СБДР обов’язкові для виконання письмові доручення з питань безпеки дорожнього руху, одержує від них звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

проводить наради, семінари, конференції щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та безаварійної експлуатації відомчих транспортних засобів;

контролює в органах та підрозділах Держприкордонслужби дотримання правил, норм і стандартів з організації перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів відомчими транспортними засобами;

організовує ведення обліку та подає в установленому порядку заступнику Голови Держприкордонслужби інформацію про ДТП за участю водіїв відомчих транспортних засобів, виявляє випадки порушень чинних нормативно-правових актів з питань безпеки дорожнього руху та їх наслідки;

за розпорядженням Голови Держприкордонслужби або його заступників організовує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;

аналізує стан аварійності та факти порушення водіями відомчих транспортних засобів правил безпеки дорожнього руху, розробляє разом з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби заходи щодо запобігання ДТП і контролює їх проведення;

готує проекти законодавчих актів, правила, стандарти і довідки з питань безпеки дорожнього руху.

2. СБДР регіональних управлінь та СБДР органів центрального підпорядкування відповідно до покладених завдань:

надають практичну та методичну допомогу органам Держприкордонслужби з питань безпеки дорожнього руху;

розробляють та погоджують в установленому порядку документи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

проводять наради, семінари, конференції щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та безаварійної експлуатації відомчих транспортних засобів;

здійснюють проведення заходів з відомчої реєстрації (перереєстрації), а також обов’язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів;

здійснюють ведення обліку номерних знаків відомчих транспортних засобів за серіями та цифровими позначеннями;

перевіряють технічний стан відомчих транспортних засобів;

організовують та проводять інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;

здійснюють контроль за проведенням медичного огляду водіїв перед виїздом у рейс;

організовують та здійснюють контроль за використанням відомчих транспортних засобів;

забезпечують заходи з безпеки руху під час здійснення маршу колони відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

організовують вивчення водіями та посадовими особами, пов’язаними з експлуатацією відомчих транспортних засобів, вимог актів законодавства з питань безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;

надають СБДР органів Держприкордонслужби обов’язкові для виконання письмові доручення з питань безпеки дорожнього руху, одержують звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

за розпорядженням начальника регіонального управління організовують та беруть участь у службовому розслідуванні ДТП з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення, подають в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;

здійснюють контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху відомчих транспортних засобів;

з дозволу слідчого або прокурора беруть участь в установленому законом порядку в огляді місць ДТП і причетних до них відомчих транспортних засобів;

протягом трьох діб після вчинення ДТП готують запит до відповідних підрозділів Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, з метою отримання облікових даних про ДТП і потерпілих;

розробляють плани робіт СБДР;

організовують заходи з підвищення кваліфікації водіїв;

здійснюють контроль за облаштуванням територій органів Держприкордонслужби засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками;

систематично проводять вивчення та аналіз причин ДТП за участю відомчих транспортних засобів, ведуть їх облік, розробляють і вживають необхідних заходів щодо запобігання ДТП;

ведуть облік водіїв, контролюють їх стажування на відомчих транспортних засобах та додержання ними вимог Правил дорожнього руху, режиму праці та відпочинку;

щомісяця звіряють у відповідних територіальних підрозділах Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, відомості про ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби, і порушення Правил дорожнього руху водіями органів Держприкордонслужби;

забезпечують постійне функціонування класу (приміщення) з безпеки дорожнього руху, інформують посадових осіб, відповідальних за експлуатацію відомчих транспортних засобів, і водіїв про стан аварійності, причини та обставини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху;

готують і подають до СБДР Адміністрації Держприкордонслужби звіти, довідки й іншу інформацію про ДТП за участю відомчих транспортних засобів, їх наслідки та про стан роботи щодо запобігання ДТП.

3. СБДР органів Держприкордонслужби відповідно до покладених завдань:

організовує вивчення водіями та посадовими особами, пов’язаними з експлуатацією відомчих транспортних засобів, вимог актів законодавства, правил, норм і стандартів з питань безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;

проводить обов’язковий технічний контроль відомчих транспортних засобів;

перевіряє технічний стан відомчих транспортних засобів;

проводить інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;

здійснює контроль за проведенням медичного огляду водіїв перед виїздом у рейс;

забезпечує постійне функціонування класу (приміщення) з безпеки дорожнього руху, інформує посадових осіб, відповідальних за експлуатацію відомчих транспортних засобів, і водіїв про стан аварійності, причини та обставини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху;

забезпечують заходи з безпеки руху під час здійснення маршу колони відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

веде облік водіїв, організовує їх стажування на відомчих транспортних засобах, контролює додержання ними вимог Правил дорожнього руху, режиму праці та відпочинку;

перевіряє роботу всіх структурних підрозділів органу Держприкордонслужби, діяльність яких пов’язана з експлуатацією відомчих транспортних засобів, щодо виконання ними вимог нормативних документів з безпеки дорожнього руху;

з дозволу слідчого або прокурора бере участь у встановленому законом порядку в огляді місць ДТП і причетних до них відомчих транспортних засобів підрозділу;

готує і подає до СБДР регіонального управління (СБДР органів центрального підпорядкування) звіти, довідки й іншу інформацію про ДТП за участю відомчих транспортних засобів, їх наслідки та про стан роботи щодо запобігання ДТП.

4. Посадові особи СБДР Держприкордонслужби під час виконання службових обов’язків повинні дотримуватися вимог чинного законодавства з питань експлуатації транспортних засобів.

5. Виконання посадовими особами СБДР Держприкордонслужби обов’язків, що не належать або виходять за межі їх компетенції, не допускається.

IV. Права СБДР Держприкордонслужби

1. Посадові особи СБДР Держприкордонслужби під час виконання службових обов’язків мають право:

вимагати від посадових осіб відповідного рівня і водіїв письмових пояснень та інших матеріалів щодо порушення правил, норм і стандартів з питань безпеки дорожнього руху;

перевіряти діяльність органів та підрозділів Держприкордонслужби з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, порядку планування та експлуатації відомчих транспортних засобів;

робити в дорожніх листах  записи  про  порушення водіями Правил дорожнього руху;

з дозволу керівництва відповідного структурного підрозділу залучати посадових осіб до проведення службового розслідування ДТП, пов’язаних з безпекою дорожнього руху;

у межах компетенції представляти інтереси Держприкордонслужби у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади (для СБДР Адміністрації Держприкордонслужби) та місцевих органах державної виконавчої влади (для СБДР регіональних управлінь) з питань безпеки дорожнього руху;

оглядати відомчі транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право керування та дорожні листи;

вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також притягнення до відповідальності особового складу за невиконання правил, норм і стандартів з питань безпеки дорожнього руху;

організовувати взаємодію з відповідними підрозділами Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.

2. Посадові особи СБДР Держприкордонслужби мають право забороняти експлуатацію відомчих транспортних засобів у разі:

наявності технічних несправностей і невідповідностей вимогам, визначеним Правилами дорожнього руху;

відсутності технічного талона транспортного засобу;

відсутності документа про проходження чергового технічного контролю відомчого транспортного засобу;

відсутності або неправильно оформленого дорожнього листа;

невідповідності номерних знаків вимогам чинного законодавства;

порушення порядку встановлення і використання на відомчому транспортному засобі спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв;

відсутності у водія визначених законодавством документів для перевезення великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів.

Начальник органу Держприкордонслужби, експлуатація транспортного засобу якого заборонена, невідкладно організовує здійснення відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень.

Експлуатація транспортного засобу відновлюється після здійснення встановленої порядком доповіді до СБДР про вжиті заходи.

V. Організація роботи СБДР Держприкордонслужби

1. СБДР Держприкордонслужби організовує свою роботу у взаємодії з відповідними підрозділами Національної поліції, на які покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, з питань:

участі в заходах щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчими транспортними засобами;

отримання інформації про порушення Правил дорожнього руху, ДТП, вчинені з вини водіїв відомчих транспортних засобів;

проведення профілактичних заходів щодо пропаганди безпеки дорожнього руху в органах Держприкордонслужби з водіями відомчих транспортних засобів.

2. Облік ДТП у Держприкордонслужбі ведеться відповідно до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року № 538.

Посадові особи СБДР Держприкордонслужби ведуть облік ДТП в електронному вигляді.

Відомості про ДТП та про роботу СБДР за звітний квартал подаються до СБДР Адміністрації Держприкордонслужби щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

3. Посадовими особами СБДР Держприкордонслужби проводяться такі основні заходи щодо запобігання ДТП на відомчих транспортних засобах:

систематичне вивчення особовим складом Держприкордонслужби, діяльність якого пов’язана з безпекою дорожнього руху, правил безпечної експлуатації та ремонту транспортних засобів;

постійне вдосконалення навичок водіння відомчих транспортних засобів з неухильним дотриманням Правил дорожнього руху;

проведення інструктажу для водіїв транспортних засобів перед виконанням поставлених завдань;

постійний контроль за дотриманням правил експлуатації та ремонту відомчих транспортних засобів;

контроль за використанням відомчих транспортних засобів у святкові та вихідні дні;

проведення зборів, семінарів з особовим складом, що відповідає за безпеку дорожнього руху, з обговоренням методів використання та безпечної експлуатації відомчих транспортних засобів.

VI. Матеріально-технічне забезпечення СБДР Держприкордонслужби

1. Матеріально-технічне забезпечення СБДР Держприкордонслужби здійснюється з розрахунку виділених асигнувань на встановлений період.

2. В органах Держприкордонслужби обладнується клас з безпеки дорожнього руху, у відділах Держприкордонслужби - куточок з безпеки дорожнього руху.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.07.2016 — 2016 р., № 51, стор. 79, стаття 1810, код акта 82306/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -