<<
>>

Наказ МВС України від 23.05.2016  № 406 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Національній поліції України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 406


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2016 р.
за № 858/28988

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 760 від 17.09.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Національній поліції України

Відповідно до підпункту 48 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877, та Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302, з метою врегулювання правил видачі посвідчень і нагрудних знаків та листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості учасникам бойових дій з числа поліцейських та інших працівників Національної поліції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Національній поліції України, що додається.

2.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Х. Деканоідзе.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Національної поліції України
підполковник поліції

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


П. Розенко


Х. ДеканоідзеА.В. Дерев'янкоА.І. ШироковО. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх
справ України
23.05.2016  № 406


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2016 р.
за № 858/28988

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Національній поліції України

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» (далі - нагрудні знаки) і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів) у Національній поліції України.

2. Підставою для видачі посвідчень учасників бойових дій і нагрудних знаків є рішення:

комісії територіального органу поліції з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України;

комісії центрального органу управління Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України;

міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

суду про надання статусу учасника бойових дій.

3. Підставою для видачі листів талонів є посвідчення учасника бойових дій та перебування такої особи на обліку учасників бойових дій центрального органу управління Національної поліції України, територіального (міжрегіонального) органу поліції.

Громадяни, які мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) до Національної поліції України, одержують листи талонів після надання довідки з датою останнього їх отримання, серією та номером з органу (установи, організації), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) до Національної поліції України.

Поліцейським, державним службовцям та іншим працівникам Національної поліції України, які мають статус учасника бойових дій та переміщуються по службі до центрального органу управління Національної поліції України, в інший територіальний (міжрегіональний) орган поліції, кадровий підрозділ органу поліції, з якого вони переміщуються (перебувають на обліку), долучає до особової справи довідку з датою останнього отримання листів талонів, їх серією та номером.

4. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються кадровими підрозділами територіальних органів Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України:

1) поліцейським, державним службовцям та іншим працівникам Національної поліції України - за місцем проходження служби (роботи) та за місцем оформлення таких матеріалів;

2) поліцейським, державним службовцям та іншим працівникам Національної поліції України, які звільнені зі служби (роботи), - за місцем реєстрації або оформлення матеріалів щодо надання статусу учасника бойових дій;

3) поліцейським, державним службовцям та іншим працівникам Національної поліції України, яким наданий статус учасника бойових дій за рішенням суду, - за місцем їх реєстрації.

5. Кадрові підрозділи центрального органу управління Національної поліції України та територіальних органів поліції видають посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів усім особам, зазначеним у пункті 4 цієї Інструкції.

Керівникам територіальних (міжрегіональних) органів поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України, посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються кадровим підрозділом центрального органу управління Національної поліції України.

6. Посвідчення учасників бойових дій та листи талонів підписуються керівником кадрового підрозділу центрального органу управління поліції (керівником територіального органу поліції), за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються печаткою із зображенням Державного Герба України.

7. Зберігання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів здійснюється відповідно до законодавства.

8. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів видаються особисто учасникам бойових дій або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, про що вони ставлять свій підпис у відповідних документах.

Видача посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів здійснюється безкоштовно та реєструється у книзі обліку осіб, яким видані посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості згідно з додатком до цієї Інструкції.

Видача посвідчення учасника бойових дій також фіксується на зворотній стороні рішення про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, де зазначаються серія і номер посвідчення, коли і ким воно видане. Запис скріплюється печаткою підрозділу поліції, який його видав.

9. Якщо до посвідчення учасника бойових дій або листа талонів внесено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи, якій вони видані, видається нове посвідчення або лист талонів у порядку, встановленому пунктом 8 цієї Інструкції. Зіпсовані посвідчення учасника бойових дій і листи талонів вилучаються та знищуються в установленому порядку.

10. Якщо посвідчення учасника бойових дій зазнало значних пошкоджень, у зв’язку з чим стало непридатним, або було втрачено, то за рапортом (заявою) особи у порядку, встановленому пунктом 8 цієї Інструкції, видається нове посвідчення (пошкоджене посвідчення вилучається та знищується в установленому порядку). У рапорті (заяві) зазначаються пояснення щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

11. У разі втрати або фізичного псування нові листи талонів та нагрудні знаки не видаються.

12. Особам, які мають право на отримання кількох посвідчень відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається лише одне посвідчення за їх вибором.

Ветеранам війни, яким одночасно встановлено правовий статус згідно із статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається одне посвідчення за їх вибором, в якому робиться відмітка про встановлення іншого правового статусу.

13. У разі виникнення підстав, за якими поліцейський, державний службовець чи інший працівник Національної поліції України втрачає право на статус, визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видане їм раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.

Вилучення посвідчення учасника бойових дій фіксується на зворотній стороні рішення про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, де зазначаються серія і номер вилученого посвідчення, коли і ким воно вилучене. Запис скріплюється печаткою підрозділу поліції, який його вилучив. Запис також дублюється на зворотній стороні рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій.

14. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів здійснюється підрозділом матеріального забезпечення Національної поліції України за заявкою кадрових підрозділів центрального органу управління поліції та територіальних органів поліції.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків «Ветеран війни -
учасник бойових дій» і листів
талонів на право одержання
ветераном війни і особою, на яку
поширюється чинність
Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою
їх вартості у Національній поліції
України
(пункт 8)

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, яким видані посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Спеціальне звання, ранг (за наявності)

Підрозділ

Прізвище, ім’я, по батькові

Підстава для видачі (номер та дата рішення, найменування комісії, суду)

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата отримання посвідчення

Серія, номер листа талонів

Термін дії листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

Підпис, дата отримання нагрудного знака

Примітка

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.07.2016 — 2016 р., № 50, стор. 113, стаття 1780, код акта 82269/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -