<<
>>

Наказ МВС України від 23.05.2016  № 409/552/547 "Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 409/552/547


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2016 р.
за № 818/28948

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху

Відповідно до Законів України «Про Національну поліцію», «Про дорожній рух», «Про загальну середню освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою активізації роботи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, організації змістовного дозвілля дітей НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України від 12 червня 2015 року № 690/617/604 «Про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 951/27396.

3.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національної поліції України, на заступника Міністра освіти і науки України та на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх
справ України


А.Б. Аваков

Міністр освіти
і науки України


Л.М. Гриневич

Міністр соціальної
політики України


А.О. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України


Х. ДеканоідзеЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства соціальної
політики України
23.05.2016  № 409/552/547


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2016 р.
за № 818/28948

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху (далі – ЮІР) та гри команд Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху (далі – КВН ЮІР), які щороку проходять серед учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів України, з метою запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, організації змістовного дозвілля школярів та неповнолітніх.

2. Завдання ЮІР та КВН ЮІР:

попередження дорожньо-транспортних пригод за участю дітей;

закріплення знань з безпечної поведінки дітей на дорозі;

залучення дітей до участі в пропаганді правил безпечної поведінки на вулицях та дорогах;

розвиток діяльності загонів юних інспекторів руху.

ІІ. Учасники ЮІР та КВН ЮІР

1. До складу загону юних інспекторів руху входять 10 осіб віком від 9 до 16 років включно.

2. До складу команди КВН ЮІР входять 15 осіб віком від 9 до 16 років включно.

3. До участі у ЮІР та КВН ЮІР залучаються діти, які потребують особливої уваги та підтримки.

ІІІ. Організатори ЮІР та КВН ЮІР

Організаторами змагань ЮІР та КВН ЮІР є:

Національна поліція України;

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство соціальної політики України;

державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» (далі – ДП «УДЦ «Молода гвардія»);

обласні, Київська міська державні адміністрації.

ІV. Програма проведення ЮІР та КВН ЮІР

1. ЮІР проводиться щороку в три тури:

1-й (міський) тур – на районному, міському рівнях;

2-й (регіональний) тур – на обласному рівні;

3-й (всеукраїнський) тур – всеукраїнський фінал.

2. КВН ЮІР проводиться щороку в чотири тури:

1-й (міський) тур – на районному, міському рівнях;

2-й (регіональний) тур – на обласному рівні;

3-й (зональний) тур – змагання переможців обласних рівнів;

4-й (всеукраїнський) тур – всеукраїнський фінал.

V. Проведення міського, регіонального турів ЮІР та міського, регіонального і зонального турів КВН ЮІР

1. Для організації та проведення турів ЮІР та КВН ЮІР створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники уповноважених підрозділів Національної поліції України, місцевих органів управління освітою, з питань сім’ї та дітей (далі – оргкомітет).

2. Склад оргкомітету:

голова оргкомітету, який координує роботу з підготовки та проведення турів ЮІР та КВН ЮІР;

секретар оргкомітету, який веде документацію;

члени оргкомітету, які підпорядковані голові оргкомітету.

3. Оргкомітет:

забезпечує якісну підготовку та реалізацію програми турів ЮІР та КВН ЮІР;

визначає організаційні умови проведення турів;

організовує роботу з проведення змагань;

подає пропозиції щодо нагородження учасників;

сприяє висвітленню проведення та результатів турів ЮІР та КВН ЮІР у засобах масової інформації.

4. Тури ЮІР та КВН ЮІР проводяться згідно з умовами, які затверджуються відповідним оргкомітетом і доводяться до учасників не пізніше ніж за 30 днів до початку нового навчального року.

5. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів загонів, команд та визначення переможців створюється журі.

6. До складу журі турів ЮІР та КВН ЮІР входять представники уповноважених підрозділів Національної поліції України, місцевих органів управління освітою, з питань сім’ї та дітей, а також заінтересованих підприємств, установ та організацій (за згодою).

7. Склад журі:

голова журі, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів турів ЮІР та КВН ЮІР, затверджує список переможців і призерів;

секретар журі, який забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів турів ЮІР та КВН ЮІР;

члени журі, які забезпечують об’єктивність оцінювання, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців та призерів.

8. За кожний конкурс змагань журі виставляє бали. Переможці визначаються за максимальною сумою балів. Загони турів ЮІР та команди КВН ЮІР, які за сумою набраних балів посіли перше, друге і третє місця, нагороджуються дипломами й отримують призи.

Крім того, оргкомітетом та журі можуть установлюватися спеціальні нагороди загонам, командам і окремим учасникам, які виявилися кращими на певному етапі змагань або в конкурсі.

9. До участі в організації турів ЮІР і КВН ЮІР та до складу журі можуть залучатися представники благодійних фондів та інших заінтересованих установ і організацій (за згодою).

VІ. Проведення всеукраїнських фіналів ЮІР та КВН ЮІР

1. Всеукраїнські фінали ЮІР та КВН ЮІР проводяться щороку в рамках тематичної оздоровчої зміни в ДП «УДЦ «Молода гвардія».

2. Строки проведення всеукраїнських фіналів ЮІР та КВН ЮІР визначаються Мінсоцполітики та погоджуються з ДП «УДЦ «Молода гвардія».

3. Для організації та проведення всеукраїнських фіналів створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники уповноважених підрозділів Національної поліції України, МОН, Мінсоцполітики, ДП «УДЦ «Молода гвардія» та інших заінтересованих підприємств, установ та організацій (за згодою).

4. Організаційний комітет ЮІР та КВН ЮІР за місяць до початку тематичної зміни в ДП «УДЦ «Молода гвардія» подає Мінсоцполітики списки учасників всеукраїнських фіналів.

5. Склад організаційного комітету:

голова комітету (координує роботу з підготовки та проведення всеукраїнських фіналів);

секретар комітету (веде документацію);

члени організаційного комітету.

6. Організаційний комітет:

забезпечує якісну підготовку та реалізацію програми всеукраїнських фіналів;

визначає організаційні умови їх проведення;

організовує роботу з проведення всеукраїнських фіналів;

подає пропозиції щодо нагородження учасників;

сприяє висвітленню в засобах масової інформації проведення всеукраїнських фіналів та їх результатів.

7. Всеукраїнські фінали проводяться згідно з умовами, які затверджуються організаційним комітетом.

8. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів загонів, команд та визначення переможців створюється журі всеукраїнських фіналів.

9. До складу журі всеукраїнських фіналів входять представники відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції України, МОН, Мінсоцполітики, ДП «УДЦ «Молода гвардія» та інших заінтересованих підприємств, установ та організацій (за згодою).

10. Склад журі:

голова журі (організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів всеукраїнських фіналів, затверджує список їх переможців і призерів);

секретар журі (забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів всеукраїнських фіналів);

члени журі (забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення всеукраїнських фіналів, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців та призерів).

11. За кожний конкурс змагань журі виставляє бали. Переможці визначаються за максимальною сумою балів. Загони ЮІР та команди КВН ЮІР, які за сумою набраних балів посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються дипломами та отримують призи.

Крім того, організаційним комітетом та журі можуть установлюватися спеціальні нагороди загонам, командам і окремим учасникам, які виявилися кращими на певному етапі змагань або в конкурсі.

12. Мінсоцполітики передбачає відповідну квоту путівок для учасників всеукраїнських фіналів ЮІР та КВН ЮІР.

13. Проїзд учасників всеукраїнських фіналів ЮІР та КВН ЮІР до ДП «УДЦ «Молода гвардія» та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством.

14. Витрати на організацію та проведення всеукраїнських фіналів ЮІР та КВН ЮІР здійснюються за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.

15. За підсумками всеукраїнських фіналів ЮІР та КВН ЮІР організаційний комітет готує звіт та інформує уповноважені підрозділи Національної поліції України, МОН, Мінсоцполітики.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


В.Є. Боднар

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України

Ю.Г. Кононенко

Директор
Департаменту оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування Міністерства
соціальної політики України

І.О. Хохленков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.06.2016 — 2016 р., № 48, стор. 79, стаття 1740, код акта 82230/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -