<<
>>

Наказ МВС України від 23.05.2019 № 398/376 "Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2019

Документ актуальний на 30.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2019  № 398/376


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2019 р.
за № 607/33578

Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Відповідно до абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року № 833 «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі» (зі змінами), з метою відстеження рекомендованих листів з повідомленням про вручення з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що додається.

2. Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України разом з Головним сервісним центром МВС, Національною поліцією України та національним оператором поштового зв’язку в тримісячний строк із дня набрання чинності цим наказом забезпечити підготовку та затвердження протоколів обміну інформацією і належне виконання цього наказу.

3. Визначити адміністраторами з питань обміну інформацією, що забезпечують та здійснюють технічне супроводження інформації про стан проходження постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, збереження та захист даних, відповідають за належне функціонування автоматизованих інформаційних систем та програмного забезпечення, Головний сервісний центр МВС, Національну поліцію України та національного оператора поштового зв’язку.

4.

Начальникові Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України Криклію В.А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр
внутрішніх справ України


А. Аваков

Міністр
інфраструктури України


В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Голова Національної поліції України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
генерал-лейтенант
Л. Денісова

С.М. Князєв


О. РиженкоЛ.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства інфраструктури
України
23 травня 2019 року № 398/376


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2019 р.
за № 607/33578

ПОРЯДОК
взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України та національним оператором поштового зв’язку під час формування та пересилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення, якими надсилаються постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (далі - постанова), а також взаємного обміну інформацією щодо вручення/невручення або відмови від отримання рекомендованих листів відповідальними особами, зазначеними в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особами - резидентами України, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, або особами, які фактично керували транспортними засобами на момент учинення зазначених правопорушень.

Взаємодія уповноваженого(их) підрозділу(ів) Національної поліції України та національного оператора поштового зв’язку під час пересилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення здійснюється відповідно до законодавства України у сфері поштового зв’язку та вимог цього Порядку.

2. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, національний оператор поштового зв’язку.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням:

підсистеми взаємодії системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі з інформаційно-телекомунікаційною системою національного оператора поштового зв’язку (далі - підсистема взаємодії);

комплексу інформаційно-телекомунікаційних систем національного оператора поштового зв’язку обробки пошти (далі - система обробки пошти).

II. Вимоги до організації інформаційного обміну

1. Формат, структура даних обміну, форма журналу їх обліку, параметри обміну інформацією, вимоги до захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємного обміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями суб’єктів інформаційного обміну, які оформлюються окремими протоколами.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється в електронній формі технічними засобами телекомунікацій.

3. Суб’єкти інформаційного обміну забезпечують своєчасне та в повному обсязі надання інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на суб’єктів інформаційного обміну функцій.

III. Інформаційна взаємодія між суб’єктами інформаційного обміну під час формування та доставлення адресату рекомендованих листів з постановами та повідомленням про їх вручення

1. Для формування системою фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі - система автофіксації) постанови та рекомендованого листа з повідомленням про вручення (далі - поштове відправлення) використовується інформація, отримана підсистемою взаємодії від системи обробки пошти, із:

бази даних поштових адрес та індексів;

штрихових кодових ідентифікаторів.

2. Під час підготовки та відправлення згрупованих поштових відправлень:

списки згрупованих поштових відправлень, сформованих в електронному вигляді системою автофіксації та засвідчених кваліфікованим електронним підписом посадової особи уповноваженого(их) підрозділу(ів) Національної поліції України, передаються підсистемою взаємодії в електронному вигляді до системи обробки пошти;

звірені відповідальною особою національного оператора поштового зв’язку та засвідчені його кваліфікованим електронним підписом списки згрупованих поштових відправлень, отримані системою обробки пошти в електронному вигляді, отримуються в електронному вигляді підсистемою взаємодії для внесення відповідної інформації до системи автофіксації.

3. Відстеження рекомендованих листів здійснюється способом отримання підсистемою взаємодії інформації з системи обробки пошти в електронному вигляді.

4. Інформація про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи) з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, із зазначенням дати вручення чи повернення до підрозділу національного оператора поштового зв’язку передається із системи обробки пошти до підсистеми взаємодії у форматі запиту/відповіді з подальшою автоматизацією процесу.

5. Інформація про надходження до підрозділу національного оператора поштового зв’язку повідомлення про вручення або повернення рекомендованого листа передається із системи обробки пошти до підсистеми взаємодії у форматі запиту/відповіді з подальшою автоматизацією процесу.

6. Під час підготовки та відправлення повідомлень про вручення або повернення рекомендованих листів:

підсистема взаємодії отримує в електронному вигляді сформовані системою обробки пошти накладні-реєстри згрупованих повідомлень про вручення та невручення рекомендованих листів, засвідчені кваліфікованим електронним підписом відповідальної особи національного оператора поштового зв’язку, для внесення відповідної інформації до системи автофіксації;

звірені накладні-реєстри згрупованих повідомлень про вручення та невручення рекомендованих листів, отримані підсистемою взаємодії в електронному вигляді, засвідчені кваліфікованим електронним підписом посадової особи уповноваженого(их) підрозділу(ів) Національної поліції України, передаються в електронному вигляді підсистемою взаємодії до системи обробки пошти.

IV. Використання інформації

Інформація, що надається суб’єктами інформаційного обміну, використовується з дотриманням вимог чинного законодавства.

Начальник
Головного сервісного центру
Міністерства внутрішніх
справ України
В. Криклій

Генеральний директор
Директорату цифрової
інфраструктури на транспорті
Міністерства інфраструктури
України

Ф. Сафаров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2019 — 2019 р., № 52, стор. 102, стаття 1806, код акта 95018/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -