<<
>>

Наказ МВС України від 23.07.2018 № 626 "Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту". МВС України. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2018  № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 серпня 2018 р.
за № 910/32362

Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Відповідно до частини шостої статті 90 Кодексу цивільного захисту України, з метою вдосконалення організації службової підготовки в органах та підрозділах цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2017 року № 511, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за № 835/30703, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
23 липня 2018 року № 626


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 серпня 2018 р.
за № 910/32362

ЗМІНИ
до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

1.

Розділ І доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

«12. З метою аналізу, обміну досвідом та визначення пріоритетних завдань за напрямами службової діяльності з особами середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту проводяться навчально-методичні збори у строки, визначені планами основних заходів ДСНС, територіальних органів та підрозділів цивільного захисту на поточний рік.».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Планувальною документацією в системі службової підготовки є наказ ДСНС, наказ органу та підрозділу цивільного захисту про організацію службової підготовки особового складу на навчальний рік, якими затверджуються:

тематичний план зі службової підготовки (далі - тематичний план) (додаток 1);

календарний план розподілу навчального часу за видами службової підготовки за місяцями навчання на навчальний рік (далі - календарний план) (додаток 2).»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У наказах про організацію службової підготовки визначаються порядок планування, проведення занять, ведення обліку і контролю за станом службової підготовки, кількість і перелік навчальних груп з урахуванням особливостей та профілю службової діяльності, підрозділ або особи, відповідальні за розроблення розкладів занять, керівники і заступники керівників навчальних груп.»;

3) пункт 11 після слів «службової підготовки» доповнити словами «та графік проведення додаткових занять»;

4) пункт 14 виключити.

У зв’язку з цим пункти 15-19 вважати відповідно пунктами 14-18;

5) у пункті 14:

в абзаці шостому слова «практичні заняття з тактичної підготовки» замінити словами «перевірні практичні заняття з відпрацюванням тактичних завдань»;

в абзаці сьомому слово «надзвичайних» замінити словом «небезпечних».

3. У розділі ІІІ:

1) в абзаці першому пункту 7 слова «відповідного керівника структурного підрозділу» замінити словами «безпосереднього керівника»;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Нічні перевірні практичні заняття з відпрацюванням тактичних завдань проводяться один раз на місяць особами, визначеними керівником органу та підрозділу цивільного захисту, з кожною(им) черговою зміною (караулом), групою, черговим відділенням.».

4. Пункт 1 розділу VІІІ після слів «тестових питань» доповнити словами «з кожного».

5. У пункті 1 розділу ІХ слово «надзвичайних» замінити словом «небезпечних».

6. У додатках до Порядку:

додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додаються.

у додатку 4:

пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 2-4;

у графі «Навчальна група» пункт 2 викласти в такій редакції:

«Керівники та особовий склад територіальних органів управління, підрозділів, підпорядкованих територіальним органам управління, формувань центрального підпорядкування ДСНС, закладів освіти, науково-дослідних установ цивільного захисту та їх структурних підрозділів, які:

безпосередньо залучаються до організації управління силами та засобами під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків НС і небезпечних подій;

безпосередньо не залучаються до організації управління силами та засобами під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків НС і небезпечних подій»;

у додатках 8, 9 слова «керівник органу та підрозділу цивільного захисту» замінити словами «безпосередній керівник».

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. СкакунДодаток 1
до Порядку організації службової
підготовки осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту
(пункт 2 розділу II)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
зі службової підготовки


Додаток 2
до Порядку організації службової
підготовки осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту
(пункт 2 розділу II)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
розподілу навчального часу за видами службової підготовки за місяцями навчання


Документи та файли

Сигнальний документ — f477119n55.doc
Сигнальний документ — f477119n56.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.08.2018 — 2018 р., № 65, стор. 119, стаття 2212, код акта 91177/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -