<<
>>

Наказ МВС України від 23.11.2018 № 944 "Про затвердження Інструкції про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів". МВС України. 2018

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2018  № 944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1428/32880

Про затвердження Інструкції про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів

Відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пункту 6 Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2012 року № 179, пунктів 53-55 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 784, пункту 11 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1073, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів, що додається.

2.

Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарова C.М.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Голова Державної міграційної служби України
Л. Денісова

М.Ю. Соколюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23 листопада 2018 року № 944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1428/32880

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пункту 6 Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2012 року № 179, пунктів 53-55 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 784, пункту 11 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1073, визначає порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів (далі - органи ДМС) під час виконання повноважень і завдань, визначених Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

2. Дія цієї Інструкції не поширюється на порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців посадовими особами органів ДМС під час оформлення (у тому числі замість утрачених або викрадених), обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

біометричні дані (параметри) - відцифровані відбитки пальців рук, відцифроване зображення обличчя;

фіксація біометричних даних (параметрів) - процес сканування відбитків пальців рук, фотографування обличчя особи та внесення отриманих її відцифрованих відбитків пальців рук, відцифрованого зображення обличчя до відомчої інформаційної системи ДМС.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

4. Фіксація біометричних даних (параметрів) іноземців здійснюється з метою ідентифікації, верифікації та встановлення особи для протидії нелегальній міграції, а також виконання органами ДМС повноважень, визначених статтями 25, 26, 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та статтею 7 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

5. Фіксацію біометричних даних (параметрів) посадові особи органів ДМС відповідно до цієї Інструкції здійснюють:

у разі подання іноземцем заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

у разі подання іноземцем заяви про добровільне повернення в країну походження або третю країну;

щодо іноземців, зазначених у частині першій статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

для ідентифікації та верифікації іноземців, затриманих за незаконне перебування або порушення правил перебування в Україні.

6. Фіксацію біометричних даних (параметрів) іноземців посадові особи органів ДМС здійснюють тільки для цілей та у випадках, визначених пунктами 4, 5 цієї Інструкції.

7. Органи ДМС забезпечують зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відомостей про іноземців, їх біометричних даних (параметрів), отриманих відповідно до цієї Інструкції.

8. Керівник органу ДМС із числа посадових осіб, які виконують функції із запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення, а також прийняття та розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, визначає осіб, що здійснюють фіксацію біометричних даних (параметрів) іноземців.

До відомчої інформаційної системи ДМС уносяться відомості про посадову особу органу ДМС, яка фіксувала біометричні дані (параметри) іноземця, а також зазначаються час і дата вчинення такої дії.

9. Біометричні дані (параметри) іноземця посадова особа органу ДМС вносить до відомчої інформаційної системи ДМС після відповідної авторизації з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису та робочих станцій з дотриманням вимог Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1073.

Під час фіксації біометричних даних (параметрів) посадова особа органу ДМС також уносить до відомчої інформаційної системи ДМС такі відомості про іноземця: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце народження, вік, дата народження, стать, реквізити паспортного документа та його електронний вигляд (за наявності).

10. Посадова особа органу ДМС за допомогою робочої станції сканує відбитки всіх пальців рук іноземця та вносить отримані відцифровані відбитки пальців його рук до відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі пошкодження або відсутності пальця (пальців) руки (рук) складається акт, який затверджує керівник відповідного органу ДМС.

Зазначений акт сканується та вноситься до відомчої інформаційної системи ДМС, а також у системі робиться відмітка про те, відбитки яких пальців рук іноземця внесено до відомчої інформаційної системи ДМС.

Відцифровані відбитки пальців рук іноземця не отримуються до досягнення ним 12-річного віку, про що робиться відмітка у відомчій інформаційній системі ДМС.

11. Фотографування обличчя іноземця, унесення відцифрованого образу його обличчя до відомчої інформаційної системи ДМС здійснюється за допомогою робочої станції відповідно до рекомендацій (IKAO) Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

12. Відомості про іноземця, його біометричні дані (параметри), отримані відповідно до цієї Інструкції, зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС протягом сімдесяти п’яти років з метою ідентифікації, верифікації та встановлення особи, затриманої за незаконне перебування або порушення правил перебування в Україні.

Доступ та використання відомостей про іноземця, що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС, здійснюють посадові особи органів ДМС, які виконують функції із запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення, а також прийняття та розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Після закінчення строків зберігання відомості про іноземця, його біометричні дані (параметри) знищуються.

Уповноважена посадова особа ДМС складає електронний акт про знищення відомостей про іноземця та особу без громадянства, їх біометричних даних (параметрів), що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС, за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції.

Акт створюється протягом робочого дня станом за минулий робочий день та зберігається у форматі для текстових електронних документів.

На електронний акт накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої посадової особи ДМС, що склала акт.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
міграційною службою України
Міністерства внутрішніх
справ України

І.В. Ковалевська


Додаток
до Інструкції про порядок фіксації
біометричних даних (параметрів)
іноземців та осіб без громадянства
посадовими особами Державної
міграційної служби України,
її територіальних органів
і територіальних підрозділів
(пункт 12)

АКТ
від _______________ № _______
про знищення відомостей про іноземця та особу без громадянства, їх біометричних даних (параметрів), що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС

Знищено такі відомості про іноземця та особу без громадянства, їх біометричні дані (параметри), що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС, у зв’язку із закінченням строку їх зберігання:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Посилання на запис у відомчій інформаційній системі та ім’я файла, в якому зберігаються біометричні дані (параметри)

Примітка

1

2

3

4

5______________________
(посада)

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)


____ _______________ 20___ року


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.01.2019 — 2019 р., № 3, стор. 56, стаття 82, код акта 92864/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 9. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 14. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -