<<
>>

Наказ МВС України від 24.01.2018 № 42 "Про затвердження Змін до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2018  № 42

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2018 р.

за № 184/31636

Про затвердження Змін до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до підпункту 6 частини другої статті 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», статті 20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу першого пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підпункту 20 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою забезпечення реалізації заходів реагування на порушення суб’єктами господарювання адміністративного законодавства та законодавства у сфері ліцензування під час провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2016 року № 1250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2016 року за № 1682/29812, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів виконавчої влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України та Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Т.в.о. Голови

Державної прикордонної служби України

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

С.М. Князєв

О. Бляшенко

М.Ю. Соколюк

М. Чечоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

24.01.2018 № 42

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2018 р.

за № 184/31636

ЗМІНИ

до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Доповнити Порядок новим розділом XI такого змісту:

«ХІ. Порядок взаємодії МВС і Національної поліції України під час установлення факту порушення суб’єктами господарювання умов ліцензування

1. Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 КУпАП, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції).

2. З метою забезпечення належної ефективної та дієвої взаємодії між посадовими особами МВС, уповноваженими здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС (далі - посадові особи МВС), та Національної поліції України при встановленні фактів порушення умов ліцензування:

1) посадові особи МВС:

в останній день здійснення заходу державного нагляду (контролю) повідомляють територіальний орган Національної поліції України (міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України) або його територіальний (відокремлений) підрозділ (далі - територіальний орган поліції) за місцезнаходженням ліцензіата, у діяльності якого виявлено порушення умов ліцензування, про вчинення адміністративного правопорушення;

після прибуття посадової особи територіального органу поліції надають їй копії документів, що підтверджують допущення ліцензіатом порушень умов ліцензування;

у разі здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, подають особисто або надсилають до відповідного територіального органу поліції за місцем учинення протиправних дій цим ліцензіатом письмовий запит на інформацію щодо наявності або відсутності зареєстрованого факту описаної у зверненні події;

2) посадові особи Національної поліції України:

за запитом МВС на інформацію, визначену в абзаці четвертому підпункту 1 цього пункту, готують та у визначений законодавством України строк надсилають до МВС або його структурного підрозділу, що надіслав цей запит, письмову відповідь із запитуваною інформацією;

у разі якщо строк проведення заходу державного нагляду (контролю) обмежений, запитувану інформацію надають до вказаної в запиті дати особисто посадовим особам МВС, які уповноважені на здійснення цього заходу;

у разі надходження повідомлення про виявлення в діяльності ліцензіатів порушень умов ліцензування забезпечують його приймання та реєстрацію відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943;

направляють за місцем установлення факту порушення ліцензіатом умов ліцензування посадову особу, що уповноважена складати протоколи про адміністративні правопорушення, яка:

від посадових осіб МВС, що здійснювали заходи державного нагляду (контролю), отримує під підпис копії документів, що підтверджують допущення ліцензіатом порушень умов ліцензування;

за наявності підстав у встановленому законодавством України порядку складає протокол про адміністративне правопорушення;

у визначений законодавством строк надсилає матеріали справи про адміністративне правопорушення до суду.

3. Територіальний орган поліції інформує МВС про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного рішення суду.».

Т.в.о. директора Департаменту

формування політики

щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

С.Є. Житняк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.03.2018 — 2018 р., № 21, стор. 113, стаття 706, код акта 89340/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -