Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 24.05.2022 № 311 "Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»". МВС України. 2022

Документ актуальний на 04.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2022  № 311

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2022 р.

за № 629/37965

Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

Відповідно до статей 23, 25-27, 33 Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 40 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пунктів 3, 4 розділу III Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676, з метою покращення стандартів захисту прав затриманих осіб унаслідок запровадження електронної фіксації всіх дій щодо затриманої особи під час перебування під контролем поліції (фіксація, накопичення, зберігання) та пошуку інформації про затриманих осіб з моменту фактичного затримання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», що додається.

2. Департаменту взаємодії з Національною поліцією України Міністерства внутрішніх справ України (Мозгова В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Виконувач обов’язків Керівника

Секретаріату Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини

Голова Національної поліції України

Заступник Генерального прокурора

Ю. Щиголь

О. Вискуб

І. Савицька

І. Клименко

О. Симоненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

24 травня 2022 року № 311

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2022 р.

за № 629/37965

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні завдання, призначення, формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» (далі - ІП «Custody Records») інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - система «ІПНП»), обліку інформації щодо фіксації дій із затриманими особами.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Кримінальному кодексі України (далі - КК України), Кримінальному процесуальному кодексі України (далі - КПК України), Законах України «Про Національну поліцію», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні комунікації», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання», Положенні про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024, Положенні про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927.

3. Основними завданнями та призначенням ІП «Custody Records» є:

1) запобігання незаконному затриманню осіб, удосконалення системи їх захисту від катувань і належного поводження, а також підвищення стандартів захисту прав поліцейських від можливих неправдивих звинувачень у неправомірних діях;

2) об’єднання інформації про затриманих осіб з моменту їх фактичного затримання, перебування в територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах Національної поліції України, їх територіальних (відокремлених) підрозділах (далі - органи (підрозділи) поліції), та звільнення або поміщення до спеціальних установ інших органів державної влади в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерного та комунікаційного обладнання;

3) здійснення опитування затриманої особи та поліцейського, який здійснив затримання, щодо обставин та підстав затримання, а також фіксації всіх дій із затриманою особою під час її перебування в органі (підрозділі) поліції;

4) забезпечення оперативного реагування та прийняття управлінських рішень посадовими особами органів (підрозділів) поліції в разі неналежного поводження із затриманими;

5) запровадження автоматизованого формування витягу з електронної картки затримання за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції.

4. Формування ІП «Custody Records» здійснюється уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції за допомогою програмно-технічних засобів системи «ІПНП» з дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

5. Мова формування ІП «Custody Records» - державна, для установчих даних особи - російська та англійська додатково.

6. Під час роботи в ІП «Custody Records» системи «ІПНП» забороняється:

заходити в інформаційну підсистему не під своїм логіном та паролем;

передавати іншим особам свій логін і пароль доступу до системи «ІПНП»;

розголошувати в будь-який спосіб інформацію, указану в ІП «Custody Records» системи «ІПНП», яка їм стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Електронна ідентифікація та автентифікація користувача, з метою надання доступу до системи «ІПНП» здійснюється за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» (за технічної можливості).

7. Захист інформації в ІП «Custody Records» забезпечується створенням у системі «ІПНП» комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

II. Порядок формування та ведення ІП «Custody Records»

1. Формування ІП «Custody Records» здійснюється шляхом створення електронної картки затримання уповноваженою посадовою особою, яка здійснює наповнення цієї картки, що складається з таких розділів:

1) затримання та перебування затриманої особи в органі (підрозділі) поліції.

Уноситься інформація про:

реєстрацію факту затримання (реєстраційний номер в автоматизованій ІП «Custody Records», дата, час створення картки, час фактичного затримання, підстава, опис обставин, місце затримання (адреса та/або географічні координати);

поліцейського, який затримав (спеціальний жетон, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), орган, служба, контактний номер телефону поліцейського);

затриману особу (унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), індивідуальний податковий номер (за наявності), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, місце народження (країна народження, область, район, населений пункт), стать, громадянство, необхідність участі перекладача, місце проживання, невідкладні зобов’язання, опис зобов’язань);

очевидців затримання (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер телефону очевидця, адреса проживання, примітка);

повідомлення третіх осіб про затримання (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), спосіб повідомлення, контактна інформація, дата, час повідомлення);

місце доставлення (найменування та адреса органу (підрозділу) поліції, електронна пошта чергової служби органу (підрозділу) поліції, телефон чергової служби органу (підрозділу) поліції;

час фактичного доставлення затриманої особи до органу поліції;

інформування регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - РЦБВПД) (реєстраційний номер, найменування РЦБВПД, дата, час повідомлення, прізвище особи, ім’я, по батькові (за наявності), номер телефону поліцейського, який поінформував РБЦВПД);

повідомлення з РЦБВПД (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер телефону адвоката РЦБВПД, доручення про підтвердження повноважень на надання безоплатної вторинної правової допомоги, дата, час повідомлення);

роботу адвоката (час прибуття та вибуття адвоката);

опитування поліцейського (фіксуються відповіді поліцейського на питання щодо обставин затримання особи, застосування відеофіксації, повідомлення третіх осіб про факт затримання, повідомлення про права затриманій особі, вилучені предмети, у разі затримання особи за підозрою в учиненні суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого КК України або статтею 268 КУпАП, у випадку вчинення правопорушень передбачених КУПАП, застосування заходів примусу, інших питань, які необхідні для забезпечення гарантованих Конституцією та Законами України прав, а також роз’яснення прав та обов’язків, передбачених статтею 29, частиною третьою статті 66, частиною шостою статті 104, частиною сьомою статті 223 КПК України особам, які були очевидцями затримання);

опитування затриманої особи (фіксуються відповіді на питання затриманої особи стосовно уточнення персональних даних затриманої особи (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, місце народження, громадянство, необхідність участі перекладача, серія (за наявності) та номер паспорта, орган, що його видав), місця роботи, невідкладних зобов’язань, обставин затримання (пояснення особи щодо обставин затримання, застосування заходів примусу, вилучені предмети, повідомлення про права), зауважень, скарг, клопотань, повідомлення третіх осіб про факт затримання, стану здоров’я затриманої особи, а також інші питання, які необхідні для забезпечення гарантованих Конституцією та Законами України прав);

рішення уповноваженої особи (коментар рішення, час прийняття рішення, підтвердження рішення);

документування затриманої особи, а саме збирання та накопичення мультимедійної інформації (фото-, відео-, звукозапис) та біометричних даних (фотозображення, дактилоскопічна картка, словесний портрет);

переміщення особи (дата і час переміщення, місцезнаходження особи, з ким вибув, підстава вибуття, примітка, прізвище та номер поліцейського жетона відповідальної особи);

фіксацію наявних чи відсутніх видимих тілесних ушкоджень (скарги на стан здоров’я, час, коли надійшла скарга на стан здоров’я, вид огляду, дата та час огляду, опис тілесних ушкоджень, рекомендації лікаря, ужиті заходи, протипоказання щодо утримання в кімнаті для затриманих, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) лікаря, найменування закладу охорони здоров’я, цифрова копія у вигляді графічного файла);

виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - БШД), (дата та час виклику, посада, прізвище та номер жетона поліцейського, який викликав, номер заявки БШД, час прибуття БШД, номер БШД;

харчування (час та короткий опис отриманого харчування, прізвище та номер поліцейського жетона відповідальної особи);

передачі, листування (отримав/відправка, тип, час отримання/відправки, час вручення, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) поліцейського, який отримав / дав дозвіл, вміст передачі/посилки, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка передала/прийняла, адреса, вид документа, серія та номер документа (за наявності), найменування організації, повернуто причина, дата повернення, примітки).

Після збереження інформації формується електронна картка затримання з автоматичним присвоєнням їй відповідної серії та номера, яка роздруковується за допомогою спеціальних технічних пристроїв удвох примірниках, і підписується затриманою та уповноваженою особами.

Підписаний документ сканується та вноситься уповноваженою особою до ІП «Custody Records».

Про кожен випадок затримання особи створюється нова електронна картка затримання.

2) доставлення та перебування затриманої особи в ізоляторі тимчасового тримання (далі - ІТТ).

Уноситься інформація про:

реєстрацію особи в ІТТ (реєстраційний номер та дата, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи ІТТ, найменування органу (підрозділу) поліції з якого прибула затримана особа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, що доставила до ІТТ, підстава поміщення до ІТТ, строк на який поміщається особа до ІТТ, стаття КК України або КУпАП);

протокол затримання (номер, дата, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка склала протокол, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада особи, яка затримала, дата та час фактичного затримання, місце затримання, вручення письмового повідомлення про підозру в учиненні злочину згідно зі статтями 208, 278 КПК України, дата та час його вручення, орган, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) посадової особи);

інформування РЦБВПД (реєстраційний номер, найменування РЦБВПД, дата, час повідомлення, прізвище особи, ім’я, по батькові (за наявності); номер телефону поліцейського, який поінформував РБЦВПД);

повідомлення з РЦБВПД (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер телефону адвоката РЦБВПД; доручення про підтвердження повноважень на надання безоплатної вторинної правової допомоги, дата, час повідомлення, час прибуття та вибуття адвоката);

повідомлення третіх осіб про затримання та поміщення до ІТТ (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), спосіб повідомлення, контактна інформація, дата, час повідомлення);

рішення суду (рішення, дата, найменування суду, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) слідчого судді);

документування особи, яка поміщується до ІТТ (фотозображення, дактилоскопічна картка, словесний портрет);

переміщення особи (дата і час переміщення, місцезнаходження особи, з ким вибув, підстава вибуття, примітка, прізвище та номер поліцейського жетона відповідальної особи, причина, конвойний підрозділ, видача продуктів; примітки);

харчування (час та короткий опис отриманого харчування, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та номер поліцейського жетона відповідальної особи);

медична карта (відомості про стан здоров’я, дата та час проведення медичного огляду, виявлені захворювання, скарги на здоров’я, діагноз та/або опис тілесних ушкоджень, тілесні ушкодження отримані/завдані, реєстрація єдиного обліку, номер, вид, рекомендації лікаря, лікар/черговий прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), найменування закладу охорони здоров’я, виклик БШД, час виклику, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка викликала БШД, номер заявки БШД, час прибуття БШД, номер БШД, повідомлено заклад/родичів, найменування закладу/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) родичів, дата, хто повідомив, номер телефону, вихідний номер, примітки);

події (категорія заходу, опис, назва медичного препарату, кількість, одиниця виміру, час початку і закінчення заходу, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) працівника ІТТ, прийняті міри, дата, прийняті міри опис, повідомлено заклад, найменування закладу, дата, хто, повідомив, вихідний номер, примітки);

передачі, листування (отримав/відправка, тип, час отримання/відправки, час вручення, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) поліцейського, який отримав / дав дозвіл, уміст передачі/посилки, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка передала/прийняла, адреса, вид документа, серія та номер документа, найменування організації, причина і дата повернення, примітки);

анкету затриманого (обставини затримання, застосування відео- фіксації, повідомлення третіх осіб про факт затримання, вилучені предмети, повідомлення про права, реалізацією права на захист та безоплатну правову допомогу, стан здоров’я затриманої особи, а також інші питання, які необхідні для забезпечення гарантованих Конституцією та Законами України прав);

вибуття з ІТТ (підстави, дата, місце вибуття, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) чергового).

III. Доступ до відомостей ІП «Custody Records»

1. Надання доступу користувачам до інформаційних ресурсів, що обробляються в ІП «Custody Records», забезпечується адміністратором системи «ІПНП».

2. Категорії користувачів та введення інформації в ІП «Custody Records»:

категорія 1 - поліцейський, який фактично затримав особу, має право первинного створення запису в ІП «Custody Records» системи ІПНП на планшетному пристрої, доповнювати електронну картку затримання, яку він зберіг у цій підсистемі, крім реквізитів первинного збереження (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце народження, стать). Строк дозволеного доповнення електронної картки затримання з планшетного пристрою складає 1 годину з моменту створення запису в системі;

категорія 2 - поліцейський, старший інспектор-черговий (інспектор-черговий), помічник чергового чергової частини територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП, інспектор з дотримання прав людини органу (підрозділу) поліції мають право первинного створення запису та доповнення необхідною інформацією вже створену з планшетного пристрою. Строк дозволеного редагування інформації про затримання становить до 24 годин з моменту первинного створення запису в системі;

категорія 3 - уповноважена службова особа (поліцейський), відповідальна за перебування осіб в ІТТ.

3. Рівні доступу користувачів на перегляд в ІП «Custody Records»:

рівень 1 - центральний орган управління поліції;

рівень 2 - ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, міжрегіональні територіальні органи Національної поліції України;

рівень 3 - територіальні (відокремлені) підрозділи ГУНП.

4. Доступ користувачів до інформації здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та «Про захист персональних даних». Інформація, що міститься в ІП «Custody Records», не підлягає поширенню та передачі третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

5. Відомості з ІП «Custody Records» надаються безкоштовно на запит суду, прокурора, слідчого, дізнавача, органів державної влади, що оформлені відповідно до вимог частини четвертої статті 16 Закону України «Про захист персональних даних», в електронній формі з використанням прикладного програмного інтерфейсу або в паперовому виглядів разі відсутності можливостей для електронного інформаційного обміну.

Для отримання відомостей з ІП «Custody Records» користувачем обов’язково вказується підстава їх отримання (відповідні норми закону про покладення на користувача повноважень, для здійснення яких проводиться пошук відомостей та реквізити провадження, справи тощо).

Кожній особі забезпечується реалізація права на одержання будь-яких відомостей про неї, які зберігаються в ІП «Custody Records» системи «ІПНП» у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

IV. Строк зберігання електронних карток затримання та видалення даних

1. Електронні картки затримання зберігаються в ІП «Custody Records» системи «ІП» протягом двадцяти п’яти років з дати їх унесення. Після закінчення терміну зберігання інформації автоматизовано знеособлюється.

2. Електрона картка затримання, утворена в ІП «Custody Records», автоматично знеособлюється, після завершення строків зберігання.

Знеособлення зазначених відомостей здійснюється шляхом їх видалення, що виключає подальшу можливість поновлення таких відомостей.

Директор Департаменту

взаємодії з Національною

поліцією України

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Мозгова

Додаток

до Інструкції з формування та ведення

інформаційної підсистеми

«Custody Records»

інформаційно-комунікаційної системи

«Інформаційний портал

Національної поліції України»

(пункт 3 розділу І)

ФОРМА

витягу з інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.06.2022 — 2022 р., № 49, стор. 491, стаття 2800, код акта 111871/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
 8. Наказ МВС України від 15.02.2022 № 133/96 "Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України". МВС України. 2022 рікк
 9. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 125/70/91/78/65/59/311 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2022 рікк
 10. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду та її форми". МВС України. 2022 рікк
 11. Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194 "Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 12. Наказ МВС України від 13.01.2022 № 18 "Про внесення зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2022 рікк
 13. Наказ МВС України від 18.03.2022 № 195 "Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 14. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 69 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань затвердження тарифів на платні послуги". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 34 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 122 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676". МВС України. 2022 рікк
 17. Наказ МВС України від 03.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 2018 року № 1007". МВС України. 2022 рікк
 18. Наказ МВС України від 08.02.2022 № 103 "Про внесення змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України". МВС України. 2022 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 36 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725". МВС України. 2022 рікк
 20. Наказ МВС України від 22.03.2022 № 197 "Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні". МВС України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -