<<
>>

Наказ МВС України від 24.09.2012  № 825 "Про затвердження Положення про інформаційно-пошукову систему “Скорпіон” Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2012  № 825

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2012 р.

за № 1726/22038

Про затвердження Положення про інформаційно-пошукову систему “Скорпіон” Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України

Відповідно до статей 10 та 11 Закону України „Про міліцію”, статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, статті 19 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Законів України „Про інформацію”, „Про державну таємницю”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про Національну програму інформатизації”, „Про захист персональних даних”, „Про доступ до публічної інформації”, Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 383 „Про затвердження Положення про Міністертво внутрішніх справ України”, від 21 жовтня 2011 року № 1000 „Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю” та з метою вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-службової діяльності Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, підвищення ефективності її використання у профілактиці правопорушень, розкритті та розслідуванні злочинів, розшуку злочинців НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про інформаційно-пошукову систему „Скорпіон” Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, що додається.

2. ГУБОЗ МВС України (Коряк В.В.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації в установленому порядку.

3. Скасувати наказ МВС України від 1 грудня 1998 року № 075 „Про затвердження Положення про інтегровану інформаційно-пошукову систему „Скорпіон”.

4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С.П.

6. Наказ надіслати за належністю.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Г.А. Резніков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

24.09.2012  № 825

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2012 р.

за № 1726/22038

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційно-пошукову систему „Скорпіон” Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає мету, призначення, завдання, структуру та склад інформаційно-пошукової системи „Скорпіон” Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України (далі - ІПС „Скорпіон”).

1.2. Правовою основою діяльності ІПС „Скорпіон” є Закони України „Про міліцію”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про інформацію”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про захист персональних даних”, „Про Національну програму інформатизації”.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України „Про міліцію”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про Національну програму інформатизації”, „Про інформацію”, „Про телекомунікації”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

1.4. ІПС „Скорпіон” - це сукупність програмно-технічних, інформаційно-телекомунікаційних засобів та організаційно-розпорядчих заходів, що забезпечують формування та ведення довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків і авторизований доступ до інформаційних ресурсів.

ІІ. Мета, призначення, завдання інформаційно-пошукової системи „Скорпіон”

2.1. Метою діяльності ІПС „Скорпіон” є об’єднання існуючих у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України (далі - ГУБОЗ) та управліннях по боротьбі з організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління БОЗ) інформаційних ресурсів у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс із використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання для забезпечення оперативно-службової діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України (далі - спецпідрозділи БОЗ), зміцнення їх спроможності до протидії та профілактики злочинності.

2.2. Призначення ІПС „Скорпіон” - інформаційно-аналітичне та організаційно-технологічне забезпечення оперативно-службової діяльності спецпідрозділів БОЗ.

2.3. Відповідно до свого призначення ІПС „Скорпіон” виконує такі завдання:

автоматизацію процесів обліку отриманої оперативної інформації, обробки інформаційних запитів, пошук та відбір необхідної інформації;

здійснення інформаційно-пошукових заходів, проведення аналітичної роботи;

обмін інформацією між інтегрованими банками даних інформаційно-пошукових систем відповідних рівнів та забезпечення постійного зв'язку між ними, уніфікацію технологічних процедур опрацювання документів, збирання, реєстрацію, накопичення та обробку інформації, що надходить до спецпідрозділів БОЗ;

постійне формування, оновлення та адміністрування банків даних, забезпечення достовірності, оперативного доступу та збереження інформаційних ресурсів;

формалізацію технологічних процесів обробки інформації, визначення типових маршрутних технологічних схем для їх виконання;

забезпечення надійного зберігання інформаційних обліків, максимально зручну їх систематизацію;

забезпечення комплексного захисту інформації та розмежування доступу до інформації, що зберігається в ІПС „Скорпіон”.

ІІІ. Інформаційні ресурси інформаційно-пошукової системи „Скорпіон”

3.1. Інформаційними ресурсами (об'єктами обліку) ІПС „Скорпіон” є об'єктивно поєднаний набір відомостей, що безпосередньо стосуються осіб, подій (злочинів, адміністративних правопорушень), надзвичайних подій, які накопичуються в процесі оперативно-службової діяльності спецпідрозділів БОЗ, в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, покладеними на них відповідно до чинного законодавства.

3.2. До складу інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон” належить інформація про події і факти, що свідчать про організовану злочинну діяльність, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в організованій злочинній діяльності.

3.3. Основними джерелами формування інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон” є інформація, яка отримана від:

оперативного складу спецпідрозділів БОЗ;

інших оперативних підрозділів та служб МВС України;

інших правоохоронних органів України;

державних органів та установ;

правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних об’єднань;

засобів масової інформації та глобальних комп’ютерних мереж;

інших джерел інформації.

3.4. Інформація, що обробляється в ІПС „Скорпіон”, є власністю держави і підлягає захисту відповідно до чинного законодавства.

IV. Суб'єкти правових відносин інформаційно-пошукової системи „Скорпіон”

4.1. Суб'єктами правових відносин ІПС „Скорпіон” є:

утримувач (власник) ІПС „Скорпіон”;

розпорядник ІПС „Скорпіон”;

адміністратор ІПС „Скорпіон”;

адміністратор безпеки ІПС „Скорпіон”;

користувачі ІПС „Скорпіон”.

4.2. Утримувачем (власником) ІПС „Скорпіон” є ГУБОЗ.

4.3. Розпорядником ІПС „Скорпіон” є інформаційно-аналітичний відділ „Скорпіон” (далі - ІАВ „Скорпіон”) управління кримінальної розвідки ГУБОЗ.

Повноваження розпорядника ІПС „Скорпіон” на регіональному рівні надаються інформаційно-аналітичним підрозділам „Скорпіон” управлінь БОЗ.

Завдання розпорядника - управління ІПС „Скорпіон” та відповідними складовими системи, контроль за формуванням та підтриманням в актуальному стані інформаційних ресурсів, надання користувачам прав доступу до ІПС „Скорпіон”, ведення їх обліку, ужиття заходів щодо розвитку і вдосконалення.

4.4. Адміністратор ІПС „Скорпіон” - керівник або визначений керівництвом ГУБОЗ працівник ІАВ „Скорпіон” ГУБОЗ, відповідальний за експлуатацію інформаційно-пошукової системи. Повноваження адміністратора ІПС „Скорпіон” на регіональному рівні надаються керівникові структурного інформаційно-аналітичного підрозділу „Скорпіон” управління БОЗ, відповідальному за експлуатацію регіонального вузла системи. Адміністратор ІПС „Скорпіон” координує діяльність адміністраторів регіональних вузлів системи.

Адміністратор ІПС „Скорпіон” відповідає за:

цілодобове функціонування ІПС „Скорпіон”;

супроводження типових програмних засобів інформаційних підсистем ІПС „Скорпіон”;

технологічне забезпечення обміну інформаційними ресурсами між ІПС “Скорпіон” відповідних рівнів;

здійснення контролю за формуванням та підтриманням в актуальному стані інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон”;

здійснення контролю за дотриманням правил, процедур, технології обробки інформації користувачами.

4.5. Адміністратор безпеки ІПС „Скорпіон” - працівник ІАВ „Скорпіон” ГУБОЗ, який згідно зі своїми функціональними обов’язками відповідає за дотримання політики безпеки в ІПС „Скорпіон”. Повноваження адміністратора безпеки ІПС “Скорпіон” на регіональному рівні надаються працівнику інформаційно-аналітичного підрозділу „Скорпіон” управління БОЗ, відповідальному за дотримання політики безпеки в регіональному вузлі ІПС „Скорпіон”. Адміністратор безпеки ІПС „Скорпіон” координує діяльність адміністраторів безпеки регіональних вузлів системи.

Адміністратор безпеки ІПС „Скорпіон” відповідає за:

цілодобовий та безперервний захист інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон”;

розмежування доступу до інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон”, реєстрацію та авторизацію користувачів;

забезпечення захисту відомостей інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон” від блокування, порушення цілісності та несанкціонованого доступу;

здійснення контролю за дотриманням правил і процедур обробки інформації користувачами;

збереження інформаційних масивів шляхом створення резервного банку даних.

4.6. Користувачі ІПС „Скорпіон” - працівники інформаційно-аналітичних підрозділів „Скорпіон” спецпідрозділів БОЗ, яким розпорядником ІПС “Скорпіон” відповідно до вимог чинного законодавства надано право доступу до інформації в ІПС „Скорпіон”.

V. Створення, функціонування, розвиток та технічний захист інформаційно-пошукової системи „Скорпіон”

5.1. Організаційно-кадрове забезпечення, створення, функціонування та розвиток ІПС „Скорпіон” здійснюються ІАВ „Скорпіон” ГУБОЗ та інформаційно-аналітичними підрозділами „Скорпіон” управлінь БОЗ.

5.2. Оснащення технічними та технологічними засобами базується на використанні сучасних інформаційних технологій, засобів комп'ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, загальносистемного та прикладного програмного забезпечення.

5.3. Інформаційне забезпечення базується на цілісності та несуперечливості інформації в єдиному інформаційному просторі організаційної інфраструктури обліків ІПС „Скорпіон”, що забезпечується використанням типового програмного забезпечення, єдиної технології обробки та обміну даними, типовою структурою даних та правилами їх інтеграції, уніфікованою системою класифікації, кодування та контролю інформації. Розроблення та внесення змін до програмного забезпечення ІПС „Скорпіон” є прерогативою ГУБОЗ.

5.4. Захист інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон” здійснюється шляхом створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, визначеному вимогами Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 820/14087.

КСЗІ забезпечує захист інформаційних ресурсів (банків даних) ІПС „Скорпіон” шляхом упровадження комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.

Завданням КСЗІ ІПС „Скорпіон” відповідно до нормативних документів з технічного захисту інформації є забезпечення встановленої політики безпеки та реалізація необхідних організаційних, інженерно-технічних заходів і програмно-технічних засобів захисту, ефективне протистояння ймовірним загрозам інформаційним ресурсам ІПС „Скорпіон” з надання основних функціональних послуг безпеки: конфіденційності, цілісності, доступності, спостережливості.

VI. Структура інформаційно-пошукової системи „Скорпіон”

6.1. ІПС „Скорпіон” побудована за дворівневою ієрархічною структурою, що відповідає організаційній структурі ГУБОЗ:

перший рівень - центральний вузол (банк даних) ІПС „Скорпіон” (розташований у спеціально виділених службових приміщеннях ГУБОЗ);

другий рівень - регіональні вузли (банки даних) ІПС „Скорпіон” (розташовані в спеціально виділених службових приміщеннях управлінь БОЗ).

6.2. До складу центрального вузла ІПС „Скорпіон” належать:

центральний банк даних, що складається з основного сервера та сервера резервного копіювання баз даних, системи керування базами даних, програмного забезпечення, призначеного для зберігання та обробки інформаційних ресурсів, системних журналів реєстрації роботи користувачів, програмних та технічних засобів КСЗІ;

комутаційний центр, призначений для виконання функції комутації та маршрутизації потоків інформації ІПС „Скорпіон” у захищеній локальній мережі ГУБОЗ;

автоматизоване робоче місце адміністратора центрального вузла ІПС „Скорпіон”, яке є складовою КСЗІ центрального вузла і призначене для моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних та технічних засобів, аналізу порушень у роботі системи, налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів центрального вузла;

автоматизоване робоче місце адміністратора безпеки, яке є складовою КСЗІ центрального вузла і призначене для реалізації технології надання доступу користувачам до інформації в системі відповідно до наданих розпорядником ІПС „Скорпіон” прав доступу, моніторингу системних журналів реєстрації роботи користувачів та програмних засобів;

автоматизовані робочі місця, які забезпечують авторизований доступ користувачів ІПС „Скорпіон” до інформаційних ресурсів (баз даних) центрального банку даних ІПС „Скорпіон”.

6.3. До складу регіонального вузла ІПС „Скорпіон” належать:

регіональний сервер баз даних, програмне забезпечення, призначене для зберігання та обробки інформаційних ресурсів, системні журнали реєстрації роботи користувачів, програмних та технічних засобів, що входять до складу КСЗІ;

комутаційний центр, призначений для виконання функції комутації та маршрутизації потоків інформації ІПС „Скорпіон” у захищених локальних мережах управлінь БОЗ;

автоматизоване робоче місце адміністратора регіонального вузла ІПС „Скорпіон”, яке є складовою КСЗІ регіонального вузла і призначене для моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних та технічних засобів, аналізу порушень у роботі системи, налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів регіонального вузла;

автоматизоване робоче місце адміністратора безпеки, яке є складовою КСЗІ регіонального вузла і призначене для реалізації технології надання доступу користувачам до інформації в системі відповідно до наданих розпорядником ІПС „Скорпіон” прав доступу, моніторингу системних журналів реєстрації роботи користувачів та програмних засобів;

автоматизовані робочі місця, які забезпечують авторизований доступ користувачів ІПС „Скорпіон” до інформаційних ресурсів (баз даних) регіонального вузла ІПС „Скорпіон”.

6.4. На центральному рівні накопичується та систематизується інформація, здобута в результаті оперативно-службової та оперативно-розшукової діяльності ГУБОЗ та його регіональних підрозділів. На регіональному рівні здійснюються первинне накопичення, зберігання та використання інформації управліннями БОЗ.

6.5. ІПС „Скорпіон” забезпечує введення, обробку, конвертування, ототожнення, накопичення, систематизацію, перевірку за запитами та надання повнотекстової, графічної, табличної та статистичної інформації, а також фото- і відеозображень. Бази даних за допомогою таблиць зв’язків утворюють електронне досьє.

6.6. За допомогою локальних та міжрегіональних телекомунікаційних мереж центральна та регіональні системи можуть бути інтегровані в єдиний інформаційний простір. Обмін інформацією між вузлами та доступ користувачів до ІПС “Скорпіон” забезпечуються між структурними спецпідрозділами БОЗ засобами єдиної цифрової телекомунікаційної мережі МВС України.

VII. Використання та доступ до інформаційних ресурсів інформаційно-пошукової системи “Скорпіон”

7.1. Авторизований доступ до інформаційних ресурсів ІПС „Скорпіон” здійснюється безпосередньо з автоматизованих робочих місць.

Право доступу до інформаційних ресурсів центрального вузла ІПС „Скорпіон” надається розпорядником ІПС “Скорпіон” користувачам ГУБОЗ.

Право доступу до інформаційних ресурсів регіональних вузлів ІПС „Скорпіон” надається відповідним розпорядником ІПС „Скорпіон” на регіональному рівні користувачам управлінь БОЗ.

7.2. Факт внесення, обробки, отримання інформації, виконання запиту користувачем стосовно об’єкта обліку ІПС „Скорпіон” фіксується в системному журналі реєстрації роботи користувачів ІПС „Скорпіон”.

7.3. ГУБОЗ забезпечує використання інформації, яка зберігається в банках даних ІПС „Скорпіон”, виключно зі службовою метою згідно із чинним законодавством. Строки зберігання інформації в ІПС „Скорпіон” визначаються відповідно до чинного законодавства.

7.4. ГУБОЗ забезпечує реалізацію права кожної особи знайомитися з інформацією про себе, яка зберігається в банках даних ІПС „Скорпіон”, відповідно до чинного законодавства.

Начальник ГУБОЗ МВС України

генерал-майор міліції

В.В. Коряк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.11.2012 — 2012 р., № 82, стор. 13, стаття 3309, код акта 63911/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -