<<
>>

Наказ МВС України від 25.04.2016  № 319 "Про затвердження Інструкції про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2016  № 319

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2016 р.

за № 749/28879

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 968 від 29.11.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 року № 1043 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол", з метою врегулювання питань, пов’язаних із направленням до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол працівника Національної поліції України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 17 жовтня 2014 року № 1088 "Про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу у представництво до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1383/26160.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію".

4. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Х. Деканоідзе


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25.04.2016  № 319

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2016 р.

за № 749/28879

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення працівників Національної поліції України до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол (далі - МОКП - Інтерпол).

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, Закону України "Про Національну поліцію", постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 року № 1043 "Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол", інших актів законодавства України, а також Статуту та актів МОКП - Інтерпол.

3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються в таких значеннях:

направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до МОКП - Інтерпол (далі - направлення Представника) - здійснення представництва у Генеральному секретаріаті МОКП - Інтерпол (далі - Генеральний секретаріат Інтерполу), м. Ліон, Французька Республіка;

представник Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол (далі - Представник) - працівник Національної поліції України, який направлений у представництво до Генерального секретаріату Інтерполу;

представництво - перебування працівника Національної поліції України у Генеральному секретаріаті Інтерполу за принципом ротації у строки, передбачені цією Інструкцією.

4. Призначення Представника на посаду оформлюється наказом організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України та Генеральним секретаріатом Інтерполу на підставі подання, яке вноситься начальником Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

II. Порядок направлення Представника

1. Направлення Представника оформлюється наказом організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України. У наказі вказується період представництва із зазначенням конкретних дат його початку та закінчення, що визначаються відповідно до пропозиції Генерального секретаріату Інтерполу.

2. Строк направлення Представника встановлюється до трьох років.

3. Рішення про дострокове відкликання Представника або продовження строку здійснення ним представництва погоджується Національною поліцією України та Генеральним секретаріатом Інтерполу й оформлюється наказом організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

4. Службові відрядження Представника в межах держави перебування, а також в Україну в період представництва за рішенням керівництва Національної поліції України погоджуються Генеральним секретаріатом Інтерполу та оформлюються наказами організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

III. Забезпечення Представника

1. На період направлення на Представника поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

2. Для забезпечення належних умов проживання та роботи Представника на території Французької Республіки під час представництва Національна поліція України:

1) закріплює за Представником службовий автомобіль;

2) виплачує Представникові кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов’язаної із соціальним страхуванням, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік;

3) виплачує Представникові кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, у розмірі 3400 євро на місяць.

3. Національна поліція України також відшкодовує Представникові в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (далі - Постанова № 98) та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (зі змінами):

1) витрати, пов’язані з переїздом Представника до Французької Республіки, а також поверненням в Україну;

2) витрати, пов’язані зі службовими відрядженнями Представника в Україну або в межах держави перебування.

4. У разі службового відрядження Представника в межах держави перебування Національна поліція України відшкодовує йому добові витрати в розмірі 80 відсотків суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови № 98. У разі службового відрядження Представника в межах держави перебування строком на одну добу Національна поліція України відшкодовує йому добові витрати в розмірі 40 відсотків суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови № 98, для відповідної держави.

5. Представник подає до Національної поліції України документи, що підтверджують здійснені витрати, пов’язані зі службовим відрядженням, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного після здійснення такого відрядження. При поверненні в Україну після завершення представництва відповідні документи подаються Представником у терміни, визначені Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (зі змінами).

6. Представник подає до Національної поліції України документи, що підтверджують здійснені ним витрати, пов’язані із соціальним страхуванням, щороку до 05 січня року, наступного за звітним.

IV. Організація роботи Представника

1. Завданням Представника в Генеральному секретаріаті Інтерполу є координація взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав з питань, що належать до компетенції МОКП - Інтерпол.

2. Функціональні обов’язки Представника визначаються начальником Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та відповідними актами МОКП - Інтерпол.

3. Координація діяльності Представника здійснюється Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу.

4. Контроль за діяльністю Представника здійснюється першим заступником або заступником Голови Національної поліції України, який відповідно до розподілу обов’язків координує і контролює діяльність Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

5. Звіти про результати своєї роботи в Генеральному секретаріаті Інтерполу Представник до 15 січня наступного за звітним року подає першому заступнику або заступнику Голови Національної поліції України, який відповідно до розподілу обов’язків координує і контролює діяльність Робочого апарату Укрбюро Інтерполу.

Директор Департаменту

формування політики щодо

підконтрольних Міністрові

органів влади та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2016 — 2016 р., № 44, стор. 55, стаття 1626, код акта 82074/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -