<<
>>

Наказ МВС України від 25.05.2015  № 604 "Про затвердження Порядку виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2015  № 604

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2015 р.

за № 684/27129

Про затвердження Порядку виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України

Відповідно до пункту 12 Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 831, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назаренка В.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

прикордонної служби України

Тимчасово виконуючий обов'язки

Голови Державної служби України

з контролю за наркотиками

В.О. Назаренко

О.П.

Дзісяк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства внутрішніх справ

України

25.05.2015  № 604

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2015 р.

за № 684/27129

ПОРЯДОК

виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних) та перепакування навчальних зразків наркотичних засобів і психотропних речовин, установлення ідентичності наркотичних засобів, психотропних речовин та навчальних зразків, обліку, відпуску, використання навчальних зразків для дресирування собак, знищення зразків наркотичних засобів і психотропних речовин та паковань із залишками цих засобів і речовин, а також умови, яких необхідно дотримуватися під час виготовлення та зберігання зразків в органах охорони державного кордону й Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України, які відповідно до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1387, отримали ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме придбання, перевезення, зберігання, реалізації (відпуску), використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - уповноважені органи).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відповідальна особа підрозділу - посадова особа структурного підрозділу уповноваженого органу, яка наказом начальника уповноваженого органу призначена відповідальною за облік і зберігання навчальних зразків у певному підрозділі;

відповідальна особа уповноваженого органу - посадова особа уповноваженого органу, яка наказом начальника уповноваженого органу призначена відповідальною за облік та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, навчальних і контрольних зразків в уповноваженому органі;

запахоносії наркотичних засобів (психотропних речовин) - предмети, речі, серветки або тампони, що мають додаткові запахи наркотичних засобів (психотропних речовин), запахові властивості яких вони отримали під час їх безконтактного зберігання в герметичній ємності;

ідентифікація навчального зразка наркотичного засобу (психотропної речовини) з використанням сертифікованого спеціального собаки - процес установлення тотожності контрольного і навчального зразків наркотичного засобу (психотропної речовини), коли як інструмент (технічний засіб) спеціаліст-кінолог використовує біологічний детектор, а саме - нюх спеціального собаки. Під час дослідження навчальних зразків інспектор-кінолог дає собаці занюхати контрольний зразок і за командою направляє його до установки для диференціювання запахів для самостійного розшуку та виявлення навчального зразка серед різних пахучих речовин;

імітатор наркотичного засобу (психотропної речовини) - суміш хімічних речовин, які не містять наркотично активних алкалоїдів наркотичного засобу або психотропної речовини, а мають тільки близькі їм запахові властивості;

кінологічна група - структурний підрозділ у складі інспектора-кінолога і закріпленого за ним службового собаки;

контрольний зразок - паковання з наркотичним засобом або психотропною речовиною з кожної отриманої партії (запаховий зразок), призначене для порівняння з навчальними зразками засобу або речовини одної партії надходження, у разі встановлення ідентичності запаху наркотичного засобу або психотропної речовини навчального зразка із запаховим зразком одної партії надходження;

навчальний зразок - розфасований у необхідній кількості та упакований у передбаченому порядку наркотичний засіб або психотропна речовина, що призначені для використання в дресируванні службових собак;

підконтрольна речовина - вилучений з незаконного обігу наркотичний засіб (психотропна речовина), який відповідно до законодавства передається органом досудового розслідування до уповноваженого органу для використання в дресируванні службових собак до розшуку цього засобу (речовини);

сертифікований спеціальний собака з пошуку наркотиків - службовий собака, на якого є сертифікат про його підготовку, де зазначено напрям підготовки, присвоєну йому категорію та інформацію про те, до пошуку яких наркотичних засобів і психотропних речовин собака підготовлений;

уповноважена особа - посадова особа уповноваженого органу, на яку наказом начальника уповноваженого органу, начальника регіонального управління або Адміністрації Державної прикордонної служби України покладено завдання з отримання та перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин (навчальних зразків), з числа осіб, які відповідно до письмового наказу начальника уповноваженого органу мають доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин;

установка для диференціювання запахів - комплект у складі дошки розміром приблизно 2,5 х 0,15 м з пристроями для тримання на ній 6-8 банок та не менше 20 банок зі скла місткістю 0,5 л, закритих пластмасовими кришками з отворами.

3. Перелік найменувань підконтрольних речовин, які необхідно використовувати для дресирування собак, визначається наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби) відповідно до Норм використання наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік, затверджених наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України від 22 листопада 2010 року № 884/570/589/1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2011 року за № 71/18809, з урахуванням ризиків та загроз у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та зловживання ними.

4. Обсяг річної потреби уповноваженого органу в підконтрольних речовинах затверджує Адміністрація Держприкордонслужби. Розрахунок обсягу річної потреби в підконтрольних речовинах подається уповноваженим органом до Адміністрації Держприкордонслужби на затвердження за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Порядку, до 01 грудня року, що передує року їх отримання.

5. Заявки на придбання імітаторів підконтрольних речовин уповноважений орган подає в довільній формі до Адміністрації Держприкордонслужби в цей самий термін.

ІІ. Допуск відповідальних осіб уповноваженого органу та його структурних підрозділів до роботи з підконтрольними речовинами

1. Відповідальні особи уповноваженого органу та його структурних підрозділів допускаються до роботи з підконтрольними речовинами на підставі наказу начальника уповноваженого органу і складання заліків зі знання основних вимог законодавства в частині, що стосується обігу підконтрольних речовин, відповідальності особи в разі порушення цих вимог.

2. На відповідальну особу уповноваженого органу покладаються функції із замовлення та приймання підконтрольних речовин, виготовлення навчальних і контрольних зразків, перепакування навчальних зразків, відпуску підконтрольних речовин та навчальних зразків, ведення обліку, зберігання та знищення підконтрольних речовин та їх зразків.

3. На відповідальну особу підрозділу покладаються функції з приймання, ведення обліку, зберігання та відпуску навчальних зразків на заняття з дресирування службових собак.

ІII. Порядок виготовлення навчальних і контрольних зразків

1. Підконтрольні речовини застосовуються для виготовлення навчальних зразків. На кожну партію отриманих підконтрольних речовин виготовляється контрольний зразок. Паковання зразків містить ярлик, на якому зазначають інформацію, передбачену пунктом 10 Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 831 (далі - Порядок використання підконтрольних речовин для дресирування собак). Результати виготовлення навчальних і контрольних зразків оформлюються актом виготовлення зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) за формою, зазначеною в додатку 3 Порядку використання підконтрольних речовин для дресирування собак.

З метою збереження індивідуальних запахових властивостей підконтрольних речовин, що використовуються для дресирування службових собак, навчальні зразки періодично перепаковуються, але не рідше ніж раз на рік.

2. Виготовлення та перепакування навчальних зразків здійснюється в приміщенні, призначеному для зберігання підконтрольних речовин, відповідальною особою уповноваженого органу в присутності постійно діючої комісії з приймання підконтрольних речовин, виготовлення та упакування навчальних і контрольних зразків, перепакування навчальних зразків, ідентифікації, інвентаризації та знищення підконтрольних речовин, навчальних і контрольних зразків (далі - комісія). Комісія утворюється наказом керівника уповноваженого органу. До складу комісії входять заступник начальника органу, відповідальна особа, начальник кінологічної служби та представник фінансово-економічного відділу уповноваженого органу.

Технологічний процес виготовлення навчальних і контрольних зразків включає:

зважування паковання з підконтрольною речовиною (вага - брутто), що надійшла до уповноваженого органу, розрізання паковання, висипання і зважування підконтрольної речовини (вага - нетто) та зіставляння показника ваг з інформацією, що значиться на ярлику паковання;

зважування (вага - нетто) та розфасування підконтрольної речовини по пакованнях, призначених для виготовлення зразків;

заклеювання (зашивання) паковань;

унесення передбаченої інформації до ярликів, прикріплення (приклеювання) ярликів до паковань;

зважування паковань зі зразками (вага - брутто) та внесення зазначеної інформації до ярлика, який підписується головою комісії та скріплюється печаткою уповноваженого органу;

заклеювання (зашивання), опечатування, зважування паковань із залишками підконтрольної речовини, підготовлених до знищення;

унесення до ярлика паковання із залишками підконтрольної речовини інформації щодо номера та найменування підконтрольної речовини за журналом обліку, кількості підконтрольної речовини, що залишилася в пакованні (вага - нетто), загальної ваги паковання (вага - брутто) та номера акта виготовлення зразків, яка засвідчується підписом голови комісії та скріплюється печаткою уповноваженого органу;

складення акта виготовлення зразків наркотичних засобів (психотропних речовин), підписання його членами комісії, які взяли участь у виготовленні зразків, та відповідальною особою уповноваженого органу про прийняття зразків та паковань із залишками підконтрольної речовини на зберігання;

унесення відповідальною особою уповноваженого органу запису до журналу обліку наркотичних засобів і психотропних речовин, що використовуються під час дресирування службових собак для їх розшуку, про здійснення операції з виготовлення навчальних і контрольних зразків.

3. Технологічний процес перепакування навчальних зразків такий самий, як і при виготовленні зразків. Під час перепакування використовуються навчальні зразки, що були в користуванні. Після завершення зазначеної операції складається акт про перепакування навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) та обсяг їх втрати за формою, зазначеною в додатку 4 до Порядку використання підконтрольних речовин для дресирування собак.

4. У разі встановлення втрат через висихання підконтрольних речовин рослинного походження (цілі рослини або подрібнені будь-які частки чи їх суміші, сік, смоли та концентрат з цих рослин) під час виготовлення зразків та перепакування навчальних зразків складається акт установлення втрат наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження (цілі рослини або подрібнені будь-які частки або їх суміші, сік, смоли та концентрат з цих рослин), включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, за формою, зазначеною в додатку 2 до цього Порядку.

5. Залишки підконтрольних речовин, що залишилися після упакування зразків та перепакування навчальних зразків перед знищенням, зберігаються в пакованнях у приміщенні уповноваженого органу, призначеному для зберігання підконтрольних речовин, навчальних і контрольних зразків.

6. Увесь посуд та інвентар, що використовувалися під час виготовлення навчальних і контрольних зразків та перепакування навчальних зразків, миють, а папір і тканину - спалюють.

Миття й обробка предметів, посуду та інвентарю, що використовувалися під час подрібнення, зважування, вимірювання, упакування підконтрольних речовин, здійснюються тільки під контролем відповідальної особи уповноваженого органу.

7. Виготовлення запахоносіїв підконтрольних речовин здійснюється в такому порядку: на дно скляної банки під решітку кладеться навчальний зразок одної з підконтрольних речовин, зверху на решітку - серветки або тампони без запаху, банка щільно закривається кришкою і поміщається в сейф (металеву шафу), який призначений для зберігання підконтрольних речовин (навчальних зразків). Через 2 - 3 доби запахоносії підконтрольних речовин можуть використовуватися для дресирування службових собак.

IV. Порядок прийняття на зберігання підконтрольних речовин, навчальних зразків

1. Прийняття на зберігання підконтрольних речовин здійснюється відповідальною особою уповноваженого органу в день їх надходження до уповноваженого органу в присутності комісії.

Про прийняття підконтрольних речовин, що надійшли до уповноваженого органу, складається акт прийняття наркотичних засобів і психотропних речовин у двох примірниках за формою, зазначеною в додатку до Порядку передачі та перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин до органів, установ, закладів Держприкордонслужби, МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України від 29 листопада 2010 року № 903/586/595/1433, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2011 року за № 102/18840 (далі - акт прийняття наркотичних засобів і психотропних речовин). Один примірник залишається у відповідальної особи уповноваженого органу, інший - передається до фінансово-економічного відділу уповноваженого органу для відображення в бухгалтерському обліку.

У разі якщо під час приймання підконтрольної речовини, яка надійшла до уповноваженого органу, виявлено розбіжності між даними фактичної кількості підконтрольної речовини, яка встановлена під час її комісійного зважування, і кількістю, яка зазначена в супровідному документі, акт прийняття наркотичних засобів і психотропних речовин складається у трьох примірниках. Третій примірник акта, скріплений печаткою уповноваженого органу, разом із супровідним листом надсилається до органу, який передав підконтрольну речовину, для виправлення помилки в супровідних документах про передачу підконтрольної речовини.

2. Прийняття на зберігання навчальних зразків, що надійшли до структурного підрозділу уповноваженого органу, здійснюється відповідальною особою підрозділу. Факт отримання навчальних зразків підтверджується підписом відповідальної особи підрозділу в накладній (вимозі) на внутрішнє переміщення матеріальних цінностей (навчальних зразків наркотичних засобів і психотропних речовин) за формою, зазначеною в додатку 3 до цього Порядку. Зазначена накладна виписується відповідальною особою уповноваженого органу в трьох примірниках. Перший примірник передається до фінансово-економічного відділу органу, другий - повертається відповідальній особі уповноваженого органу, третій - залишається у відповідальної особи підрозділу.

Про прийняття навчальних зразків відповідальна особа підрозділу робить запис у журналі обліку відпуску та повернення навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин), що використовуються для дресирування службових собак, форма якого наведена у додатку 6 до Порядку використання підконтрольних речовин для дресирування собак.

V. Порядок зберігання підконтрольних речовин (навчальних зразків)

1. Підконтрольні речовини та зразки уповноважений орган зберігає в окремому приміщенні, обладнаному згідно з Вимогами до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 травня 2009 року № 216, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 року за № 759/16775 (далі - Вимоги).

Навчальні зразки зберігаються в структурних підрозділах уповноваженого органу в окремому приміщенні або в спеціально відгородженому місці окремого приміщення, які обладнуються згідно з Вимогами і знаходяться в користуванні кінологічних відділень.

У сейфі (металевій шафі) вивішується опис із зазначенням найменування і кількості підконтрольних речовин (навчальних зразків), що зберігаються в ньому.

Кожна підконтрольна речовина та зразки, виготовлені з цієї речовини, однієї партії надходження зберігаються окремо в герметичних контейнерах.

Переносні об’єкти огляду (валізи, сумки тощо), у які кладуться навчальні зразки, зберігаються окремо від навчальних зразків.

2. Ключі від сейфів та металевих шаф, у яких зберігаються підконтрольні речовини (навчальні зразки), а також металева печатка (пломбір), якою опечатуються приміщення, сейфи і металеві шафи, зберігаються у відповідальної особи уповноваженого органу (відповідальної особи підрозділу).

3. Приміщення, сейфи та металеві шафи, у яких зберігаються підконтрольні речовини (навчальні зразки), після операцій з ними замикаються, а після закінчення робочого дня - опечатуються і здаються під охорону оперативному черговому уповноваженого органу (оперативному черговому структурного підрозділу уповноваженого органу). Про здавання приміщення, у якому зберігаються підконтрольні речовини (навчальні зразки), а також опечатаного тубуса з ключами від цього приміщення робиться відповідний запис у журналі приймання (здавання) під охорону та зняття охорони з приміщення, у якому зберігаються наркотичні засоби і психотропні речовини (навчальні зразки), за формою, зазначеною в додатку 4 до цього Порядку.

4. Вхід до приміщень, у яких зберігаються підконтрольні речовини (навчальні зразки), посадових осіб, які мають доступ до цих приміщень, здійснюється в присутності відповідальної особи уповноваженого органу (відповідальної особи підрозділу).

5. Приміщення уповноваженого органу, призначене для зберігання підконтрольних речовин, обладнується виробничим устаткуванням, лабораторним обладнанням, вимірювальними приладами, шафами, стелажами, сейфами (металевими шафами) тощо. Для виготовлення навчальних і контрольних зразків та перепакування навчальних зразків приміщення забезпечується гігрометром-термометром, терезами, лійками, ступками, циліндрами, іншим посудом, інвентарем і пакувальним матеріалом, що використовуються для подрібнення, зважування, вимірювання, упакування, опечатування (пломбування) підконтрольних речовин.

6. Приміщення структурного підрозділу органу, у якому зберігаються навчальні зразки, обладнується сейфами (металевими шафами).

7. Поверхня стін, стелі, перегородок та підлоги приміщень, у яких зберігаються підконтрольні речовини (навчальні зразки), має бути гладкою, легкодоступною для вологого прибирання.

Двері і вікна приміщення щільно зачиняються, постійно працює опалення і припливно-витяжна вентиляція. Фрамуги або кватирки, що використовуються для провітрювання приміщення, захищаються знімною металевою або пластмасовою сіткою з розміром чарунок не більше 2 х 2 мм.

Приміщення обладнується раковиною з підведеною до неї водою. Безпосередньо біля раковин установлюється пристрій, у якому є засіб для дезінфекції рук і мийний засіб. Висушування рук проводиться електрорушником або рушниками разового використання.

Для прибирання приміщення виділяється окремий інвентар (відро, щітка, ганчір’я тощо), який маркується і використовується тільки за призначенням. Зберігання його здійснюється в спеціально визначеному місці (шафа тощо) окремо.

Серветки, призначені для протирання виробничого устаткування, після прання і сушіння зберігають у чистій промаркованій щільно закритій тарі.

Під час виготовлення та перепакування зразків працівники вдягають на обличчя захисні маски (марлеві пов’язки).

Зберігання та вживання їжі в приміщенні, призначеному для зберігання підконтрольних речовин і навчальних зразків, забороняються.

8. Начальник уповноваженого органу зобов’язаний забезпечити відповідні умови зберігання підконтрольних речовин (навчальних зразків).

VI. Облік підконтрольних речовин, навчальних і контрольних зразків

1. Облік підконтрольних речовин, навчальних і контрольних зразків в уповноваженому органі ведеться в журналі обліку наркотичних засобів і психотропних речовин, що використовуються під час дресирування службових собак для їх розшуку (далі - журнал обліку підконтрольних речовин), за формою, зазначеною в додатку 5 до Порядку використання підконтрольних речовин для дресирування собак.

Облік навчальних зразків у структурних підрозділах органу ведеться в журналі обліку відпуску та повернення навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин), що використовуються для дресирування службових собак (далі - журнал обліку навчальних зразків), за формою, зазначеною в додатку 6 до Порядку використання підконтрольних речовин для дресирування собак.

Зазначені журнали реєструються у відділенні документального забезпечення штабу уповноваженого органу. Сторінки журналів обліку пронумеровують, прошнуровують і засвідчують підписом начальника уповноваженого органу та скріплюють печаткою цього органу. Унесення недостовірних відомостей до журналів забороняється. У разі допущення граматичних або технічних помилок їх виправляють. Виправлення засвідчують підписом начальника уповноваженого органу.

2. Ведення журналу обліку підконтрольних речовин та журналу обліку навчальних зразків покладається на відповідальних осіб уповноваженого органу і підрозділів. Записи в зазначених журналах відповідальні особи роблять за кожним фактом здійснення операцій з надходження, виготовлення навчальних і контрольних зразків, перепакування навчальних зразків, відпуску, приймання та знищення підконтрольних речовин і зразків цих речовин.

3. Журнали обліку підконтрольних речовин та журнали обліку навчальних зразків, а також документи з надходження, відпуску, знищення підконтрольних речовин, виготовлення навчальних і контрольних зразків, перепакування навчальних зразків постійно зберігають у приміщеннях, які використовують для зберігання підконтрольних речовин (навчальних зразків).

4. Відповідальна особа уповноваженого органу щомісяця станом на перше число звіряє інформацію про фактичну наявність підконтрольних речовин, навчальних і контрольних зразків із записом про залишки в журналі обліку підконтрольних речовин та письмово повідомляє про результати звірки начальника уповноваженого органу. Письмові повідомлення з резолюцією начальника уповноваженого органу зберігаються разом із зазначеним журналом.

5. У разі виявлення відповідальною особою уповноваженого органу факту відхилення показників наявності підконтрольних речовин від зазначених у журналі обліку підконтрольних речовин начальник уповноваженого органу зобов’язаний протягом трьох календарних днів провести у визначеному законодавством порядку інвентаризацію підконтрольних речовин, облік яких веде відповідальна особа, зі складанням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою, зазначеною в додатку 6 до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589 (далі - Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів).

6. Після закінчення терміну зберігання журнали обліку підконтрольних речовин, журнали обліку навчальних зразків та документи про надходження підконтрольних речовин, виготовлення навчальних і контрольних зразків, перепакування навчальних зразків, відпуск, приймання та знищення підконтрольних речовин та зразків цих речовин знищуються на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби. Знищення зазначених журналів та документів проводиться в присутності комісії зі складенням акта знищення журналів та документів з обліку надходження, приймання, відпуску, виготовлення та перепакування зразків, інвентаризації та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин та їх зразків за формою, зазначеною в додатку 5 до цього Порядку.

VII. Відпуск підконтрольних речовин (навчальних зразків)

1. Відпуск підконтрольних речовин одним уповноваженим органом іншому здійснюється за письмовим наказом Адміністрації Держприкордонслужби - у межах України.

2. Факт відпуску-приймання підконтрольних речовин підтверджується підписами відповідальної особи уповноваженого органу та уповноваженої особи (відправника і отримувача) в накладній (вимозі) на відпуск матеріальних цінностей (наркотичних засобів, психотропних речовин) за формою, зазначеною в додатку 6 до цього Порядку.

3. Накладна (вимога) на відпуск матеріальних цінностей (наркотичних засобів, психотропних речовин) виписується фінансово-економічним відділом у трьох примірниках та затверджується начальником уповноваженого органу. Після оформлення відпуску-приймання підконтрольних речовин перший примірник зазначеної накладної надсилається до уповноваженого органу, який отримав підконтрольні речовини, другий - передається до фінансово-економічного відділу уповноваженого органу, який відпустив підконтрольні речовини, третій - залишається у відповідальної особи уповноваженого органу, яка відпустила підконтрольні речовини.

4. Уповноважена особа, призначена відповідальною за отримання та перевезення підконтрольних речовин (навчальних зразків):

отримує інформацію про мету, місце та термін відрядження, які підконтрольні речовини (навчальні зразки), де і в якій кількості отримати та куди доставити, який транспорт для їх перевезення використовувати, як організувати приймання, перевезення та охорону підконтрольних речовин (навчальних зразків), коли і кому доповідати під час відрядження та кому і коли передати підконтрольні речовини (навчальні зразки);

отримує документи про відрядження (посвідчення про відрядження, витяг з наказу начальника уповноваженого органу про призначення особи, відповідальної за перевезення підконтрольних речовин (навчальних зразків) та довіреність на отримання підконтрольних речовин), бланки актів про прийняття та передачу підконтрольних речовин (навчальних зразків);

отримує підконтрольні речовини (навчальні зразки) і підписує всі примірники актів, накладних або ставить свій підпис у журналі обліку підконтрольних речовин (навчальних зразків);

перевіряє міцність та щільність паковань з підконтрольними речовинами (навчальними зразками), наявність на пакованнях (ярликах) рельєфно вираженого відбитку печатки (пломби), написів із зазначенням назви і кількості речовини (брутто і нетто), підпису посадової особи, що проводила зважування (в уповноваженому органі - голови комісії), а також відповідність назви і кількості речовин, що зазначені на пакованні (ярлику) та в документах (акті, накладній);

забезпечує схоронність підконтрольних речовин (навчальних зразків) під час їх перевезення;

передає підконтрольні речовини (навчальні зразки) відповідальній особі уповноваженого органу (відповідальній особі підрозділу).

5. Відпуск навчальних зразків структурним підрозділам уповноваженого органу здійснюється за письмовим наказом начальника уповноваженого органу.

6. Перед відпуском навчальних зразків структурним підрозділам відповідальна особа уповноваженого органу:

виписує накладну (вимогу) на внутрішнє переміщення матеріальних цінностей (навчальних зразків наркотичних засобів і психотропних речовин) за формою, зазначеною в додатку 3 до цього Порядку;

перевіряє за порядковими номерами навчальні зразки, що підготовлені до видачі, цілісність паковань, наявність на них печаток (пломб) і ярликів.

7. Факт відпуску навчальних зразків для структурних підрозділів в уповноваженому органі підтверджується підписами відповідальної особи уповноваженого органу та уповноваженої особи в журналі обліку підконтрольних речовин.

8. Факт здавання-отримання навчальних зразків у структурному підрозділі підтверджується підписами уповноваженої особи, що їх доставила, та відповідальної особи підрозділу в накладній (вимозі) на внутрішнє переміщення матеріальних цінностей (навчальних зразків наркотичних засобів і психотропних речовин).

9. У разі виявлення порушення цілісності паковання, нечітких написів на пакованні (ярлику) та відбитків печатки (пломби) або порушення цілісності печатки (пломби) під час приймання навчальних зразків такі зразки не приймаються. Про факт вищезазначених порушень начальник структурного підрозділу негайно доповідає начальнику уповноваженого органу або особі, яка тимчасово виконує його обов’язки.

10. Повернення навчальних зразків зі структурних підрозділів до уповноваженого органу для перепакування або знищення здійснюється за письмовим наказом начальника уповноваженого органу. Одержання навчальних зразків у структурних підрозділах та їх перевезення до уповноваженого органу здійснюються уповноваженою особою.

11. Перелік посадових осіб, які мають право отримувати навчальні зразки на заняття з дресирування службових собак (отримують доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин), та особливості відпуску навчальних зразків на навчальні заняття визначаються письмовим наказом начальника уповноваженого органу. Витяг з наказу зберігається в приміщеннях, призначених для зберігання навчальних зразків.

12. Підставою для отримання навчальних зразків є план тренувань інспекторів-кінологів із службовими собаками підрозділу на місяць або розклад навчальних занять.

13. Для заняття з дресирування службових собак навчальні зразки відпускаються керівникам занять та інспекторам-кінологам відповідальною особою підрозділу.

14. Після закінчення занять навчальні зразки повертаються особі, яка їх видала.

15. Про відпуск та отримання навчальних зразків для заняття, їх повернення після закінчення занять посадова особа, яка використовувала навчальні зразки, та відповідальна особа підрозділу ставлять свої підписи у відповідних графах журналу обліку навчальних зразків.

16. У разі виявлення порушень цілісності паковань зразків, відбитків печаток або пломб на пакованнях чи ярликах, а також інших порушень відповідальна особа підрозділу негайно доповідає начальнику структурного підрозділу, а той в свою чергу - начальнику уповноваженого органу або особі, яка тимчасово виконує його обов’язки.

VIII. Вимоги, яких необхідно дотримуватися під час використання навчальних зразків

1. З метою забезпечення схоронності навчальних зразків під час навчальних занять з дресирування службових собак необхідно дотримуватися таких вимог:

для захисту від пошкодження собаками під час занять навчальні зразки використовувати в спеціальних міцних контейнерах;

посадова особа, яка отримала навчальні зразки для проведення навчальних занять, особисто закладає їх в об’єкти, складає картку із зазначенням місць їх схову і організовує їх охорону та спостереження за навчальним майданчиком;

у разі якщо всі спроби знайти на навчальному об’єкті закладений з навчальною метою навчальний зразок не мали успіху, керівник заняття негайно про це доповідає безпосередньому начальнику;

спостереження за навчальним майданчиком припиняється (знімається його охорона) тільки після перевірки наявності контейнерів, що використовувалися для дресирування службових собак, та навчальних зразків у них.

2. Забороняється:

передавати отримані навчальні зразки іншим посадовим особам, у тому числі й для використання під час дресирування службових собак;

додавати підконтрольні речовини в корм собакам з метою їх привчання до розшуку цих речовин, а також активізації роботи собак;

використовувати для дресирування службових собак навчальні зразки, які втратили свої запахові властивості.

3. Терміни використання навчальних зразків:

наркотичних засобів і психотропних речовин напівсинтетичного та синтетичного походження - протягом 5 років;

рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, - протягом 2 років;

наркотичних (психотропних) лікарських засобів - упродовж терміну їх використання, визначеного підприємством-виробником.

ІХ. Порядок дослідження придатності навчальних зразків для дресирування службових собак та порядок їх знищення

1. Придатність підконтрольних речовин для використання під час дресирування службових собак досліджується в присутності комісії шляхом ідентифікації навчального зразка з контрольним зразком за допомогою сертифікованого спеціального собаки з пошуку наркотиків першої та другої категорій. Для дослідження зразків використовуються тільки ті спеціальні собаки, які пройшли відповідну підготовку з розшуку підконтрольних речовин, які досліджуються. Дослідження навчальних зразків здійснюється згідно з алгоритмом дослідження придатності навчальних зразків наркотичного засобу (психотропної речовини) для дресирування службових собак, зазначеним у додатку 7 до цього Порядку.

Фіксація результатів дослідження придатності для дресирування службових собак навчальних зразків здійснюється шляхом складення протоколу за результатами аналізу дослідження придатності для дресирування службових собак навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку.

2. Знищення навчальних зразків, строк придатності яких закінчився, або таких, що втратили свої запахові властивості через вплив фізичних і хімічних факторів, а також підконтрольних речовин, що залишилися після перепакування на внутрішніх стінках паковання, здійснюється згідно з письмовим наказом начальника уповноваженого органу в присутності комісії. До складу комісії входить представник територіального органу МВС, присутність якого під час знищення підконтрольних речовин обов’язково забезпечується начальником уповноваженого органу.

3. Знищення навчальних зразків та паковання із залишками підконтрольних речовин здійснюється уповноваженим органом за методом, визначеним ДСКН України.

Для визначення методу знищення уповноважений орган подає до ДСКН України такі документи:

заяву за формою, зазначеною в додатку 3 до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів;

протокол за результатами аналізу дослідження придатності для дресирування службових собак навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) за формою, зазначеною в додатку 8 до цього Порядку;

копію ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме діяльності, пов’язаної зі знищенням підконтрольних речовин, якщо їх знищення здійснюється власними силами;

засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення підконтрольних речовин із суб’єктом, який має ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме діяльності, пов’язаної зі знищенням підконтрольних речовин, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;

копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого уповноваженим органом до територіального органу МВС.

4. За результатами знищення підконтрольних речовин складається акт у трьох примірниках за формою, зазначеною в додатку 4 до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів. Один примірник акта залишається в уповноваженому органі, інші надсилаються територіальному органу МВС та ДСКН України.

5. Знищення підконтрольних речовин іншим суб’єктом господарювання на договірних умовах здійснюється відповідно до абзацу другого пункту 14 Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів.

Х. Контроль за діяльністю з використання підконтрольних речовин для дресирування службових собак

1. Контроль за дотриманням законодавства щодо провадження діяльності, пов’язаної з використанням підконтрольних речовин для дресирування службових собак в органах Державної прикордонної служби України, здійснює Адміністрація Держприкордонслужби.

Безпосередній контроль за провадженням зазначеного виду діяльності здійснює кінологічний відділ Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби.

2. Начальники уповноважених органів проводять щоквартальну інвентаризацію підконтрольних речовин у визначеному законодавством порядку зі складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою, зазначеною в додатку 6 до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів.

3. Під час перевірок підпорядкованих уповноважених органів та їх структурних підрозділів перевіряється стан ведення обліку та зберігання підконтрольних речовин і навчальних зразків посадовими особами, які мають доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. За результатами перевірки наявності підконтрольних речовин, навчальних і контрольних зразків складається акт перевірки наявності наркотичних засобів, психотропних речовин та їх зразків, що використовуються для дресирування службових собак за формою, зазначеною в додатку 9 до цього Порядку.

4. Про кожний факт порушення вимог чинного законодавства у сфері обігу підконтрольних речовин уповноважений орган повідомляє Адміністрацію Держприкордонслужби та ДСКН України.

5. У разі встановлення факту наявності залишків або нестачі підконтрольних речовин начальник уповноваженого органу невідкладно доповідає керівнику вищого рівня, якому він підпорядкований, і повідомляє про це територіальний орган МВС.

6. Уповноважені органи відповідно до абзацу третього пункту 18 Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, подають щороку до 31 березня ДСКН України звіт про кількість підконтрольних речовин, що отримані, відпущені та використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року. Копія зазначеного звіту надсилається в той самий термін до кінологічного відділу Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби.

Начальник Департаменту

юридичного забезпечення МВС

полковник міліції

Д.В. Горбась

Додаток 1

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 4 розділу I)

РОЗРАХУНОК

обсягу річної потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах

Додаток 2

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 4 розділу III)

АКТ

установлення втрат наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження (цілі рослини або подрібнені будь-які частки або їх суміші, сік, смоли та концентрат з цих рослин), включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770

Додаток 3

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 2 розділу IV)

НАКЛАДНА (ВИМОГА)

на внутрішнє переміщення матеріальних цінностей (навчальних зразків наркотичних засобів і психотропних речовин)


Додаток 4

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 3 розділу V)

ЖУРНАЛ

приймання (здавання) під охорону та зняття охорони з приміщення, у якому зберігаються наркотичні засоби і психотропні речовини (навчальні зразки)

Про приймання під охорону приміщення

Про зняття охорони з приміщення

час, число, місяць, рік

номер металевої печатки, якою опечатано приміщення

підпис, прізвище та ініціали відповідальної особи про здавання під охорону приміщення

підпис, прізвище та ініціали оперативного чергового про приймання під охорону приміщення

час, число, місяць, рік

підпис, прізвище та ініціали оперативного чергового про здавання приміщення

підпис, прізвище та ініціали відповідальної особи про приймання приміщення

__________

Примітка.

Разом зі здаванням під охорону приміщення здається й опечатаний тубус з ключами від цього приміщення.

Додаток 5

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 6 розділу VI)

АКТ

знищення журналів та документів з обліку надходження, приймання, відпуску, виготовлення та перепакування зразків, інвентаризації та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин та їх зразків

Додаток 6

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 2 розділу VII)

НАКЛАДНА (ВИМОГА)

на відпуск матеріальних цінностей (наркотичних засобів, психотропних речовин)


Додаток 7

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 1 розділу IX)

АЛГОРИТМ

дослідження придатності навчальних зразків наркотичного засобу (психотропної речовини) для дресирування службових собак

Дослідження придатності навчального зразка наркотичного засобу (психотропної речовини) для дресирування службових собак здійснюється:

шляхом ідентифікації навчального зразка з контрольним зразком одної партії надходження (контрольний і навчальний зразки мають один і той самий реєстраційний номер за журналом обліку) за допомогою сертифікованого службового собаки у присутності комісії уповноваженого органу;

на установках для диференціювання запахів;

з використанням однієї або декількох кінологічних груп.

Дослідження має такі стадії:

ознайомлення комісії з контрольним і навчальними зразками одної партії надходження, документами обліку наркотичних засобів і психотропних речовин, виготовлення контрольного і навчальних зразків, перепакування навчальних зразків і документами, що підтверджують спроможність службового собаки ідентифікувати подані для дослідження контрольний і навчальні зразки, та умовами їх дослідження;

з’ясування комісією, як сертифікований спеціальний собака з пошуку наркотиків розшукує на установці для диференціювання запахів контрольний зразок серед різних пахучих речовин та як поводиться під час виявлення зразка. Для цього інспектор-кінолог, що знаходиться в укритті, дає собаці занюхати контрольний зразок. Після цього один із членів комісії переносить контрольний зразок до однієї з ємностей установки для диференціювання запахів, а інспектор-кінолог за сигналом голови комісії командою та жестом направляє собаку в бік зазначеної установки, в ємностях якої знаходяться контрольний зразок і різні пахучі речовини. За результатами роботи службового собаки комісія має дійти висновку, чи підготовлений собака до розшуку наркотичного засобу (психотропної речовини), придатність якої досліджується, та зафіксувати особливості поведінки собаки, коли він розшукує засіб (речовину) та коли його виявляє;

з’ясування комісією, наскільки навчальні зразки придатні для використання у дресируванні службових собак. Для цього один із членів комісії непомітно від інспектора-кінолога і службового собаки кладе навчальний зразок в одну з ємностей установки для диференціювання запахів. Потім за сигналом голови комісії інспектор-кінолог зі службовим собакою виходить з укриття, дає собаці занюхати контрольний зразок і за командою та жестом направляє собаку в бік установки для диференціювання запахів, в ємностях якої знаходяться навчальний зразок і різні пахучі речовини. У разі якщо навчальний зразок придатний для використання, службовий собака має самостійно цей зразок розшукати і проявити певну поведінку в разі його знаходження. У дослідженні використовуються вибірково 2 - 3 навчальних зразки з кожної партії надходження. Ідентифікація кожного навчального зразка, що досліджується, з контрольним проводиться три рази поспіль.


Додаток 8

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 3 розділу IX)

ПРОТОКОЛ

за результатами аналізу дослідження придатності для дресирування службових собак навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)

Додаток 9

до Порядку виготовлення, упакування

зразків (контрольних, навчальних),

перепакування навчальних зразків,

установлення ідентичності

наркотичних засобів і психотропних

речовин та навчальних зразків в органах

Державної прикордонної служби України

(пункт 3 розділу X)

АКТ

перевірки наявності наркотичних засобів, психотропних речовин та їх зразків, що використовуються для дресирування службових собак


Документи та файли

Сигнальний документ — f445294n198.doc
Сигнальний документ — f445294n197.doc
Сигнальний документ — f445294n199.doc
Сигнальний документ — f445294n200.doc
Сигнальний документ — f445294n201.doc
Сигнальний документ — f445294n202.doc
Сигнальний документ — f445294n203.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.07.2015 — 2015 р., № 52, стор. 359, стаття 1687, код акта 77524/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -