<<
>>

Наказ МВС України від 25.08.2015  № 545/493/1017 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України та Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.08.2015  № 545/493/1017

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2015 р.

за № 1100/27545

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 475/265/917 від 12.09.2016}

Про затвердження Інструкції про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України та Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 5 статті 7 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, статті 17 Закону України “Про Службу безпеки України”, статті 14 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” та пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України та Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління спеціального зв’язку Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Служби безпеки України, Начальника Управління державної охорони України і Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Служби безпеки України

В. Грицак

Начальник Управління

державної охорони України

В. Гелетей

Міністр

внутрішніх справ України

А. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України,

Управління державної

охорони України,

Міністерства внутрішніх

справ України

25.08.2015 № 545/493/1017

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2015 р.

за №1100/27545

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України та Міністерства внутрішніх справ України

1. Ця Інструкція визначає організацію взаємного використання систем відеоспостереження, що належать Службі безпеки України (далі - СБУ), Управлінню державної охорони України (далі - УДО України) і Міністерству внутрішніх справ України і встановлюються ними у громадських місцях.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

використання систем відеоспостереження - експлуатація систем відеоспостереження власником, підключення до системи відеоспостереження віддалених користувачів;

віддалені користувачі системи відеоспостереження - уповноважені підрозділи СБУ, УДО України, МВС;

власник системи відеоспостереження - СБУ, УДО України та МВС є власниками систем відеоспостереження;

картка доступу - картка з даними або дані, що призначені для підключення до системи відеоспостереження з метою розмежування та/або обмеження доступу до відеоінформації;

кінцевий термінал - пристрій, що призначений для відображення візуальної інформації, отриманої за допомогою системи відеоспостереження;

система відеоспостереження - сукупність відеокамер, телевізійних камер, каналів зв’язку, пристроїв для збереження, обробки, відтворення, перетворення відеоінформації, інших технічних засобів та кінцевих терміналів.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у законах України “Про інформацію” та “Про телекомунікації”.

3. Система відеоспостереження не призначена для обробки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством України.

4. Встановлення систем відеоспостереження здійснюється власником, виходячи з аналізу оперативної та криміногенної обстановки у громадських місцях та за умови відповідного фінансування.

5. Взаємне використання систем відеоспостереження СБУ, УДО України та МВС здійснюється на безоплатній основі.

6. Підключення віддалених користувачів до системи відеоспостереження здійснюється:

в СБУ - на підставі мотивованого письмового звернення Начальника УДО України та/або Міністра внутрішніх справ України або їх заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків до Голови СБУ або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

в УДО України - на підставі мотивованого письмового звернення Голови СБУ та/або Міністра внутрішніх справ України або їх заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків до Начальника УДО України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

в МВС - на підставі мотивованого письмового звернення Голови СБУ та/або Начальника УДО України або їх заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків до Міністра внутрішніх справ України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

7. На підставі звернення власник системи відеоспостереження розробляє технічні вимоги на підключення відповідно до законодавства України.

8. Порядок проведення робіт із проектування, будівництва та прокладання телекомунікацій, монтажу, введення в експлуатацію та експлуатації систем відеоспостереження та кінцевих терміналів систем відеоспостереження СБУ, УДО України та МВС визначається державними стандартами України, технічними регламентами, технічними вимогами та здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, виділених на утримання СБУ, УДО України та МВС відповідно.

9. Власник системи відеоспостереження:

забезпечує налаштування та програмування карток доступу для підключення віддалених користувачів системи відеоспостереження;

розробляє методичні рекомендації (пам’ятки) для програмування кінцевих терміналів системи відеоспостереження та користування системою відеоспостереження;

покладає організацію та виконання цих заходів на відповідні підрозділи СБУ, УДО України або МВС згідно з розподілом функціональних обов’язків.

10. СБУ, УДО України та МВС забезпечують свої об’єкти кінцевими терміналами та створюють умови, що унеможливлюють безконтрольне використання систем відеоспостереження.

11. Гранична кількість кінцевих терміналів системи відеоспостереження в СБУ, УДО України та МВС визначається з урахуванням технічних можливостей системи відеоспостереження, погоджується з власником системи відеоспостереження та затверджується відповідно Головою СБУ, Начальником УДО України, Міністром внутрішніх справ України або їх заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

12. У разі невиконання положень методичних рекомендацій (пам’ятки) для програмування кінцевих терміналів системи відеоспостереження та користування системою відеоспостереження кінцеве обладнання системи відеоспостереження відключається власником системи до усунення порушень, про що відповідний підрозділ власника системи письмово інформує СБУ, УДО України або МВС відповідно.

13. Загальне оперативно-технічне управління системою відеоспостереження здійснюють в межах компетенції уповноважені підрозділи СБУ, УДО України та МВС.

14. У разі виникнення будь-яких несправностей (відмови) у роботі системи відеоспостереження, перерви у роботі кінцевих терміналів системи відеоспостереження, СБУ, УДО України або МВС повідомляє чергового відповідного уповноваженого підрозділу власника системи відеоспостереження.

Начальник Управління

спеціального зв’язку СБУ

В. Ригін

Начальник Департаменту

підготовки та проведення

охоронних заходів

УДО України

С. Логвін

Начальник

Департаменту матеріального

забезпечення МВС

І. Наумов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.10.2015 — 2015 р., № 77, стор. 43, стаття 2556, код акта 78721/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -