<<
>>

Наказ МВС України від 25.11.2003  № 1432 "Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"". МВС України. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2003  № 1432

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2004 р.

за № 943/9542

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 577 від 07.07.2017}

Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 674 від 15.07.2014}

З метою вдосконалення організації службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони, оптимізації їх організаційно-штатної структури НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про спеціальні підрозділи міліції охорони "Титан" (додається).

1.2. Інструкцію про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан" (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й., Керівника апарату Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Шаповала В.І.

Міністр

генерал-лейтенант міліції

М.В. Білоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

25.11.2003  № 1432

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2004 р.

за № 943/9542

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальні підрозділи міліції охорони "Титан"

Розділ I

Загальні положення

1.

Спеціальні підрозділи міліції охорони "Титан" (далі - підрозділи "Титан") є складовою частиною Державної служби охорони при органах внутрішніх справ, призначені для здійснення на договірній основі охорони власності фізичних та юридичних осіб, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (далі - Замовники) від злочинних посягань, надання спеціальних охоронних послуг.

2. У своїй діяльності підрозділи "Титан" керуються Конституцією України, Законом України "Про міліцію", іншими законодавчими актами України, наказами МВС України, наказами Департаменту Державної служби охорони при МВС України (далі - Департамент), ГУМВС України в АР Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі, відповідних управлінь-відділів Державної служби охорони при ГУМВС-УМВС України (далі - УДСО (ВДСО)) за підлеглістю і цим наказом.

3. При виконанні службових завдань за межами України особовий склад підрозділів "Титан" керується законами держав, на території яких перебуває, міждержавними та міжурядовими угодами, а також іншими формами і найменуваннями міжнародних договорів.

4. Підрозділи "Титан" створюються, реорганізовуються та ліквідовуються наказом Департаменту, діють відповідно до цього Положення та можуть мати статус юридичної особи.

5. Підрозділи "Титан" можуть створюватись в структурі УДСО (ВДСО), відділах-відділеннях Державної служби охорони УДСО (ВДСО).

6. Підрозділи "Титан" утримуються за рахунок коштів, одержаних за організацію і надання послуг з охорони та безпеки за договорами, та інших надходжень, передбачених законодавством.

7. Структура та штати підрозділів "Титан" затверджуються в установленому порядку відповідно до типових штатів стройових підрозділів міліції охорони.

8. Підрозділи "Титан" перебувають у прямому підпорядкуванні начальника Департаменту, а в безпосередньому - начальника відповідного УДСО (ВДСО), при якому вони створені.

9. Основними завданнями підрозділів "Титан" є:

забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;

охорона уповноважених осіб, що перевозять цінні папери;

охорона туристичних груп та делегацій;

охорона екіпажів морських та повітряних суден;

охорона та супроводження вантажів, що перевозяться;

інкасація, охорона грошових знаків і цінних паперів (документів) при переміщенні їх від власників до установ банків та у зворотному напрямку, між підприємствами або установами банків, забезпечення їх схоронності, охорона касирів з грошовою готівкою;

охорона власності юридичних та фізичних осіб за місцем її розміщення;

забезпечення охорони мереж енергопостачання, магістральних трубопроводів, у т.ч. і газо-, нафтотрубопроводів та об'єктів паливно-енергетичного комплексу;

обстеження об'єктів на предмет знаходження на них радіоактивних та вибухових речовин і пристроїв, а також їх локалізація.

10. За договорами підрозділами "Титан" відповідно до основних завдань діяльності може забезпечуватися комплексна охорона об'єктів Замовників та здійснюватися контроль за несенням служби охоронними підрозділами.

11. Структура підрозділів "Титан" та їх чисельність залежать від специфіки договорів, тривалості виконання договірних обов'язків, попиту на охорону та забезпечення їх окупності.

12. Матеріально-технічне забезпечення, норми належності автотранспорту, зброї, спеціальних засобів, оперативно-технічного та іншого майна, нарукавного та беретного знака для підрозділів "Титан" визначаються наказами МВС України, Департаменту та цим Положенням (додатки 1, 2, 3).

{Пункт  12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 674 від 15.07.2014}

Розділ II

Комплектування підрозділів "Титан"

1. Особовий склад міліції підрозділів "Титан" комплектується на конкурсній основі з числа найбільш професійно підготовлених працівників міліції (фахівців), які мають необхідний рівень загальнопрофільної підготовки та стаж роботи в органах внутрішніх справ не менше 1 року.

2. Працівники підрозділу "Титан" на цивільні посади приймаються за наявності медичного висновку та при укладенні трудового договору (контракту) відповідно до діючих нормативних документів з питань комплектування цивільних посад у підрозділах Державної служби охорони.

3. Працівники, які приймаються на роботу за трудовими договорами (контрактами), можуть висуватися на атестовані посади через рік постійної роботи на посадах охоронців, охоронників підрозділів "Титан".

4. Працівники міліції охорони та співробітники, які приймаються на роботу за трудовими договорами у випадках, передбачених законами України, можуть прийматися на службу (роботу) у підрозділи "Титан" на контрактній основі. Форма та умови контрактів затверджуються у встановленому порядку.

5. Призначення або звільнення з посади керівника підрозділу "Титан" погоджується з Департаментом.

6. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників, які приймаються на роботу за трудовими договорами (контрактами), рядового та начальницького складу підрозділів "Титан" здійснюються за окремою програмою в училищах професійної підготовки працівників охорони. При необхідності їх навчання може бути організовано в інших навчальних закладах системи МВС України.

Розділ III

Службова діяльність підрозділів "Титан"

1. Виконуючи покладені на них завдання, підрозділи "Титан":

взаємодіють у встановленому порядку з питань, віднесених до їх компетенції, з відповідними структурними підрозділами органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної митної служби України, юридичними особами із статутними завданнями в галузі майнової та особистої безпеки;

вивчають попит на охорону та здійснюють відповідні рекламні заходи;

вивчають та впроваджують досвід ефективного використання сил та засобів у попередженні розкрадань грошових коштів, вантажів, інших матеріальних цінностей, що охороняються, та злочинів проти особи;

вивчають та впроваджують нові форми і методи охорони власності, а також забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;

за рахунок коштів, отриманих за договорами, зміцнюють власну навчально-методичну та матеріально-технічну базу.

2. Взаємовідносини підрозділів "Титан" із Замовниками визначаються договорами, що укладаються між Замовниками та відповідними УДСО (ВДСО) за підлеглістю підрозділу або безпосередньо підрозділом "Титан", якщо його керівнику надані такі повноваження.

3. Оплата за договорами охорони та безпеки проводиться згідно з діючим законодавством України.

4. З метою забезпечення виконання службових завдань згідно з укладеними договорами для особового складу нарядів підрозділу "Титан" може встановлюватися цілодобовий режим роботи за графіком.

5. Працівники підрозділу "Титан" можуть залучатися до понаднормової роботи з відповідною щомісячною компенсацією за фактично відпрацьований понадурочний час у межах половини затвердженої норми робочого часу кожного місяця та в розмірах, передбачених чинним законодавством, за рахунок коштів Замовників.

6. У підрозділах "Титан" у залежності від чисельності та виду охоронних функцій можуть створюватися відділення з організації об'єктової охорони та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, охорони вантажів, охорони міжбанківських перевезень, служба інкасації, договірної і аналітичної роботи та інші за напрямком діяльності, створюватись підрозділи цивільної охорони, бухгалтерія, а також можуть бути організовані чергова частина, допоміжний автотранспортний підрозділ, функціонувати окремі приміщення зберігання зброї і спеціальних засобів, обладнані згідно з вимогами МВС України.

7. Форма одягу для особового складу, задіяного на службі, та спорядження визначаються командиром (керівником) підрозділу за узгодженням із Замовником, у залежності від специфіки службових завдань.

8. Виконання підрозділами "Титан" зобов'язань за договорами охорони здійснюється шляхом виставлення (відрядження) службових нарядів з числа працівників підрозділу, які пройшли курс відповідної спеціальної підготовки за даним видом охоронної діяльності.

9. До складу нарядів підрозділів "Титан" можуть залучатися співробітники міліції та фахівці інших, крім міліції охорони, галузевих служб органів внутрішніх справ, працівники, які приймаються на роботу за трудовими договорами (контрактами) інших підрозділів Державної служби охорони.

10. Забезпечення підрозділів "Титан" зброєю та боєприпасами, спеціальними засобами та засобами зв'язку, речовим майном і спецодягом, транспортними засобами та пально-мастильними матеріалами здійснюється за рахунок коштів Державної служби охорони, одержаних від виконання договорів з виробниками, органами постачання МВС України, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

полковник міліції

О.П. Угровецький


Додаток 1

до пункту 12 розділу I Положення

про спеціальні підрозділи міліції

охорони "Титан"

НОРМИ НАЛЕЖНОСТІ

оперативно-технічного майна для спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"

№ з/п

Назва виробу

Одиниця виміру

Потрібно на спецпідрозділ міліції охорони "Титан"

Примітки

10 чол.

20-40 чол.

40-80 чол.

80-120 чол.

120 і більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Засоби індивідуального захисту

1.1

Бронежилет потайного носіння не нижче 2-го класу захисту

1 шт.

На кожну одиницю наряду для забезпечення особистої безпеки фізичних осіб

1.2

Бронежилет не нижче 2-го класу захисту

1 шт.

На кожну одиницю наряду охорони, але не менше ніж 50% від штатної чисельності

1.3

Кийок гумовий або тонфа

1 шт.

На кожну штатну одиницю

1.4

Виріб "БР-С" (наручники)

1 шт.

На кожну штатну одиницю

1.5

Виріб типу "Терен-4"

1 шт.

На кожну штатну одиницю

1.6

Пістолет газовий

1 од.

На розсуд керівника підрозділу

1.7

Пристрій для відстрілу набоїв, споряджених снарядами несмертельної дії

1 од.

На розсуд керівника підрозділу

2. Озброєння

2.1

5,45-мм автомат Калашникова АКСУ-74У (укорочений зі складним прикладом)

1 од.

50% від штатної чисельності особового складу

2.2

9-мм пістолет ПМ-ФОРТ

1 од.

На кожну штатну одиницю

2.3

9-мм пістолет АПС або ФОРТ-14

1 од.

На кожну штатну одиницю для забезпечення особистої безпеки фізичних осіб

3. Засоби інженерного забезпечення

3.1

Шанцевий інструмент

1 к-т

на 10 чоловік особового складу

3.2

Міношукач

1 шт.

На підрозділ

3.3

Термос армійський

Кількість термосів і літраж визначаються з розрахунку 2,5 літра на людину на добу

3.4

Ліхтарик акумуляторний

5 шт.

На кожні 20 чоловік

3.5

Солдатський казанок

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

3.6

Чашка

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

3.7

Загальновійськовий захисний комплект

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу при виконанні охоронних функцій, пов'язаних з охороною хімічних та вибухових речовин

Закуповується самостійно

3.8

Ліхтарик електричний

1 шт.

На кожного працівника

3.9

Сонцезахисні окуляри

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

4. Криміналістична й оперативна техніка

4.1

Металошукач

Не менше 1 шт.

На підрозділ

4.2

Фотоапарат

Не менше 1 шт.

На підрозділ

4.3

Фотоспалах

Не менше 1 шт.

На підрозділ

4.4

Відеомагнітофон

Не менше 1 шт.

На підрозділ

4.5

Відеокамера

Не менше 1 шт.

На підрозділ

4.6

Телевізор

Не менше 1 шт.

На підрозділ

4.7

Прилад нічного бачення

Не менше 1 шт.

На підрозділ

4.8

Комплект для огляду об'єкта та автомобіля

1 к-т

На кожен наряд для забезпечення особистої безпеки фізичної особи

4.9

Сповіщувач охоронний обривної дії

1 шт.

На кожну штатну одиницю

5. Оперативна техніка і зв'язок

5.1

Агрегат аварійного електроживлення

За необхідності

На підрозділ

5.2

Електричний мегафон

к-т

1

1

2

2

2

5.3

Мобільний телефон

шт.

На кожний наряд (екіпаж)

5.4

СГУ

шт.

На кожний автомобіль

5.5

Радіостанції

Норми належності зв'язку визначаються у відповідності до наказу МВС України

5.6

Факс

шт.

На кожен підрозділ

5.7

Телефон з автоматичним визначальником номера

шт.

На кожен підрозділ

5.8

ПЕОМ

шт.

1

1

2

3

4

6. Спеціальний одяг, засоби виконання службових завдань, постільні речі, намети, ліжка, спортивний одяг

6.1

Куртка зимова (чорного кольору)

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.2

Напівкомбінезон зимовий (чорного кольору)

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.3

Костюм літній (чорного кольору)

1 к-т

На кожну штатну одиницю особового складу

6.4

Кепі літнє (чорного кольору) або берет (малиновий або краповий)

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.5

Куртка із штучної шкіри

1 шт.

Начальницькому та командному складу підрозділу

6.6

Шапка зимова (чорного кольору)

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.7

Шапка-маска

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.8

Шапочка напівшерстяна

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.9

Светр чорного кольору

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.10

Сорочка літня з змішаної тканини чорного кольору

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.11

Сорочка чорного кольору з короткими рукавами

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.12

Брюки літні чорного кольору

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.13

Фуфайка трикотажна чорного кольору з довгими рукавами

2 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.14

Фуфайка трикотажна білого кольору

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.15

Поясне спорядження

1 к-т

На кожну штатну одиницю особового складу

6.16

Рукавички п'ятипалі (чорного кольору)

1 пара

На кожну штатну одиницю особового складу

6.17

Черевики шкіряні з високими берцями

1 пара

На кожну штатну одиницю особового складу

6.18

Черевики шкіряні з високими берцями утеплені

1 пара

На кожну штатну одиницю особового складу

6.19

Мішок речовий

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.20

Подушка

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.21

Наволочки для подушки верхні

3 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.22

Простирадло

2 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.23

Матрац ватяний

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.24

Рушник

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.25

Намет табірний

1 шт.

На 80% штатної чисельності особового складу

6.26

Черевики легкоатлетичні

пара

На кожну штатну одиницю особового складу

6.27

Костюм тренувальний бавовняний

1 к-т

На кожну штатну одиницю особового складу

6.28

Куртка самбіста або кімоно

2 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

6.29

Черевики самбіста

пара

На кожну штатну одиницю особового складу

7. Спортивні снаряди (інвентарне майно)

7.1

Штанга розбірна

к-т

1

1

2

2

3

7.2

Гирі спортивні (16, 24, 32)

к-т

3

3

3

5

5

7.3

Гантелі різні

пара

2

8

16

32

50

7.4

Граната спортивна

шт.

4

8

8

16

25

7.5

Мати гімнастичні

шт.

2

4

6

8

8

7.6

Килим борцівський

шт.

1

1

2

4

4

7.7

Покривало для борцівського залу

шт.

1

1

2

4

4

7.8

М'яч футбольний

шт.

1

2

4

4

5

7.9

М'яч волейбольний

шт.

1

2

4

4

5

7.10

Насос для м'ячів

шт.

1

1

1

1

2

7.11

Рукавиці боксерські

пара

3

12

16

16

25

7.12

Лапи для боксерів

пара

2

6

8

8

12

7.13

Шоломи захисні боксерські

шт.

3

12

16

16

25

7.14

Груша боксерська

шт.

1

2

3

3

4

7.15

Мішок боксерський

шт.

1

2

3

3

4

7.16

Еспандер

шт.

3

10

20

20

30

7.17

Секундомір

шт.

1

2

2

4

8

7.18

Опудало ростове 150-160 см

шт.

1

2

2

4

8

7.19

Трамплін на амортизаторах

шт.

1

1

2

2

4

7.20

Бруси паралельні

шт.

1

1

2

2

4

7.21

Жердини до брусів (запасні)

шт.

1

1

2

2

4

7.22

Турнік розбірний

шт.

1

1

2

2

4

7.23

Передбачити оснащення спеціальними тренажерами

При наявності своєї спортивної бази

8. Спорядження для рукопашного бою

8.1

Жилет захисний

1 шт.

На кожну штатну одиницю особового складу

8.2

Накладки на кисті

пара

На кожну штатну одиницю особового складу

8.3

Накладки на передпліччя

пара

На кожну штатну одиницю особового складу

8.4

Накладки на голені

пара

На кожну штатну одиницю особового складу

8.5

Наколінники

пара

На кожну штатну одиницю особового складу

8.6

Налокітники

пара

На кожну штатну одиницю особового складу

8.7

Макети ножів з гуми

шт.

5

15

30

30

40

8.8

Макети пістолетів з гуми

шт.

5

15

30

30

40

8.9

Макети автоматів (дерев'яні)

шт.

3

10

15

15

20

__________

Примітки:

1. Норми належності автотранспорту визначаються в залежності від специфіки укладених договорів наказами МВС України та Департаменту ДСО при МВС України.

2. Майно, передбачене пунктами 4.9, 6.5, 6.20-6.29, 7 та 8, закуповується в повному об'ємі тільки в разі наявності джерела фінансування та при виконанні нарядом охорони функцій, які не можуть бути якісно виконані без певних видів майнового забезпечення.

3. Стаціонарний спортивний інвентар закуповується при наявності відповідного джерела фінансування та своєї спортивної бази.

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

полковник міліції

О.П. Угровецький


Додаток 2

до пункту 12 розділу I Положення

про спеціальні підрозділи міліції

охорони "Титан"

НАРУКАВНИЙ ЗНАК

спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"

Має форму щита, який складається з двох зон, блакитної і жовтої, та зображення малого Державного Герба України в центрі, двох щитів, розміщених з боків сірого кольору, та перехрещених мечів, розташованих за щитом з малим Державним Гербом України. У верхній частині знака напис "ТИТАН", з лівого боку - напис "СПЕЦПІДРОЗДІЛ", з правого - "МВС УКРАЇНИ", над центральним щитом - напис "МІЛІЦІЯ".

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

полковник міліції

О.П. Угровецький


Додаток 3

до Положення про спеціальні підрозділи

міліції охорони «Титан»

(пункт 12 розділу I)

НАРУКАВНИЙ ЗНАК

працівників цивільної охорони спеціальних підрозділів міліції охорони «Титан»

Нарукавний знак має форму щита, у центрі якого на чорному тлі зображені на передньому плані щит жовто-синього кольору із зображенням малого Державного Герба України (тризуба), на задньому плані - два перехрещені мечі жовтого кольору, обабіч - два щити світло-сірого кольору. У верхній частині знака - напис «ТИТАН», на поверхні основної частини щита по внутрішньому периметру нанесено напис «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ОХОРОНИ». Контур знака та напис жовтого кольору. Нарукавний знак кріпиться на правому рукаві спеціального форменого одягу на відстані 50 мм від лінії вшивання рукава. Розмір нарукавного знака 95х125 мм.

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

генерал-майор міліції

А.М. Назаренко

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 674 від 15.07.2014}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.08.2004 — 2004 р., № 31, стор. 103, стаття 2090, код акта 29697/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -