<<
>>

Наказ МВС України від 26.03.2013  № 289/540/5 "Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу - тримання під вартою під час кримінального провадження". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2013  № 289/540/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 квітня 2013 р.

за № 602/23134

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 806/3105/5 від 01.10.2018}

Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу - тримання під вартою під час кримінального провадження

Відповідно до пункту 21 розділу XІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України та з метою недопущення порушень вимог кримінального процесуального законодавства під час затримання без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, та обрання стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також додержання встановлених строків тримання підозрюваних під вартою НАКАЗУЄМО:

1. Першим заступникам начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті - начальникам слідчих управлінь (відділів) (далі - начальники слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС):

1.1. Уживати заходів щодо недопущення порушень Кримінального процесуального кодексу України слідчими підпорядкованих слідчих підрозділів при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також стосовно дотримання строків тримання підозрюваних під вартою, у тому числі своєчасності інформування адміністрації місць ув’язнення про їх продовження.

1.2. Щомісяця узагальнювати відомості щодо осіб, звільнених:

1.2.1. Безпосередньо слідчими або службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, які затримувалися без ухвали слідчого судді, суду, без подання клопотання прокурору про обрання запобіжного заходу, з ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ (далі - ІТТ).

1.2.2.

З місць ув’язнення у зв’язку із скасуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміною на інший запобіжний захід; внесенням застави; закінченням строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою.

1.3. Щомісяця проводити взаємозвірки з ІТТ та слідчими ізоляторами Державної пенітенціарної служби України (далі - СІЗО) щодо відповідності інформації про осіб, зазначених у підпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункту 1.2 цього наказу. Результати розглядати на підсумкових нарадах слідчих підрозділів. Вивчати питання обґрунтованості затримання та подальшого звільнення осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, а також підстав для обрання стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

1.4. Здійснювати контроль за станом розслідування в кримінальних провадженнях, у яких підозрюваних звільнено з-під варти, до закінчення досудового розслідування.

1.5. Щокварталу організовувати в підпорядкованих слідчих підрозділах перевірки стану дотримання працівниками органів внутрішніх справ вимог законодавства при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та застосуванні стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Результати перевірок розглядати на засіданнях колегій та оперативних нарадах головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС). Уживати заходів з усунення виявлених недоліків та недопущення їх надалі. До керівників слідчих підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ, які не забезпечили дотримання вимог законодавства, уживати заходів дисциплінарного впливу.

1.6. Протягом 10 діб з дня виявлення порушення вимог кримінального процесуального законодавства організовувати в установленому порядку проведення службових розслідувань за кожним фактом:

обґрунтованої підозри, що доставлення до органу досудового розслідування уповноваженою службовою особою затриманої особи тривало довше, ніж це необхідно;

неповідомлення або несвоєчасного повідомлення слідчим, іншою службовою особою затриманій особі, підозрюваній у вчиненні злочину, про підстави затримання та про те, в учиненні якого злочину вона підозрюється, а також нероз’яснення її права мати захисника, отримувати медичну допомогу, надавати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри щодо неї;

неповідомлення про затримання особи та місце її перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи;

невручення негайно затриманому копії протоколу про затримання під підпис, а також у разі ненадіслання такого протоколу прокуророві;

звільнення з ІТТ затриманої особи, підозрюваної в учиненні злочину, безпосередньо слідчим або службовою особою, відповідальною за перебування затриманих, без подання слідчим клопотання прокурору про обрання запобіжного заходу;

звільнення підозрюваних з-під варти через невнесення слідчим за погодженням з прокурором клопотання про продовження строку тримання під вартою в порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України;

ухвалення судом виправдувального вироку, прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення або відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення щодо особи, яка трималася під вартою.

1.7. За результатами службового розслідування в межах компетенції складати письмовий мотивований висновок, який затверджувати особисто та в 5-денний строк з дня його затвердження разом з матеріалами реагування подавати до Головного слідчого управління МВС України.

1.8. Про заходи, вжиті щодо службових осіб, які допустили порушення вимог законодавства, доводити до відома кожного працівника підпорядкованих слідчих підрозділів на підсумкових нарадах.

2. Першим заступникам начальників міських, районних, лінійних управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС - начальникам слідчих відділів (відділень) (далі - слідчий відділ):

2.1. Приймати щоденні письмові звіти від службової особи, відповідальної за перебування затриманих, про дотримання прав затриманої особи, підозрюваної в учиненні злочину. У разі їх порушення негайно письмово доповідати про це начальнику слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС та вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.2. Здійснювати контроль за веденням службовою особою, відповідальною за перебування затриманих, обліків затриманих слідчими осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також підозрюваних, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

2.3. Вести облік кримінальних проваджень, у яких стосовно підозрюваного згідно з ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стан досудового розслідування в таких кримінальних провадженнях тримати на особистому контролі.

2.4. Вивчати всі кримінальні провадження, за якими вносяться клопотання щодо продовження строків тримання підозрюваних під вартою. Давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора, у разі потреби створювати слідчі групи.

2.5. З метою недопущення порушення строків тримання під вартою здійснювати контроль за своєчасністю повідомлення підозрюваному про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

2.6. Негайно подавати до адміністрації СІЗО письмове повідомлення щодо продовження строку тримання під вартою та завірену в установленому порядку копію відповідної ухвали слідчого судді, суду.

2.7. У разі передачі кримінального провадження, у якому стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до іншого органу досудового розслідування протягом доби направляти письмове повідомлення до адміністрації СІЗО.

2.8. Протягом доби з моменту вчинення працівниками органів внутрішніх справ порушень, зазначених у підпункті 1.6 пункту 1 цього наказу, або з моменту їх виявлення направляти повідомлення про це на ім’я начальників слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС.

3. Начальникам територіальних органів внутрішніх справ, у складі яких функціонують ІТТ, начальникам ІТТ, підпорядкованих ГУМВС, УМВС, до 3-го числа кожного місяця направляти до слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС списки всіх осіб, звільнених з ІТТ безпосередньо слідчими або службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, які затримувалися без ухвали слідчого судді, суду, без подання прокурору клопотання про обрання запобіжного заходу.

4. Начальникам СІЗО:

4.1. У разі якщо строк тримання взятої під варту особи закінчується через 7 діб, а ухвала слідчого судді, суду про його продовження або повідомлення про закінчення досудового слідства не надійшла, за своїм підписом надсилати відповідне повідомлення-нагадування до органу, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, його копії - прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, прокурору, який здійснює нагляд за СІЗО, та начальнику слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС.

4.2. Негайно звільняти підозрюваного у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову в продовженні строку тримання під вартою, про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на інший запобіжний захід, про звільнення особи з-під варти або у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою, а також після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави.

Про прийняте рішення в день звільнення письмово повідомити слідчого, який здійснює кримінальне провадження, начальника слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, та слідчого суддю, суд.

4.3. Забезпечити сприяння у виконанні підпункту 1.3 пункту 1 цього наказу для проведення взаємозвірки відповідності інформації про осіб, яким згідно з ухвалою слідчого судді, суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, яких звільнено зі слідчих ізоляторів у зв’язку із зміною запобіжного заходу, унесенням застави, закінченням строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою.

5. Начальникам ІТТ, СІЗО не допускати до затриманих та підозрюваних, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, працівників оперативних підрозділів, інших службових осіб органів внутрішніх справ без письмового дозволу слідчого, який здійснює розслідування в кримінальному провадженні, або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 квітня 2001 року № 300/73 "Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержання встановлених законом строків затримання і тримання під вартою під час досудового слідства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2001 року за № 761/5952 (із змінами).

7. Головному слідчому управлінню МВС України (Фаринник В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

внутрішніх справ України

В.Ю. Захарченко

Міністр юстиції України

О.В. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Генерального прокурора України

державний радник юстиції 2 класу

Виконуючий обов'язки Голови

Державної пенітенціарної службиУкраїни

Ю. Ударцов

С.М. Сидоренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.05.2013 — 2013 р., № 36, стор. 337, стаття 1294, код акта 67046/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -