<<
>>

Наказ МВС України від 26.03.2018 № 234 "Про затвердження Інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 15.05.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2018  № 234

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 квітня 2018 р.

за № 459/31911

Про затвердження Інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України

Відповідно до статті 17, частини першої статті 21 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», частин другої, п’ятої статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль», з метою врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою інспекторів-кінологів і службових собак, а також їх використанням в охороні державного кордону та прикордонному контролі, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України Цигикала П.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби України

Міністр освіти і науки України

Заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України

з питань європейської інтеграції

П. Цигакал

Лілія Гриневич

О.

Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

26.03.2018 № 234

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 квітня 2018 р.

за № 459/31911

ІНСТРУКЦІЯ

з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція регулює діяльність, пов’язану з комплектуванням органів охорони державного кордону та забезпечення (далі - органи) інспекторами-кінологами і службовими собаками, їх підготовкою та використанням в охороні державного кордону і прикордонному контролі, а також діяльність, пов’язану з утриманням, годуванням, перевезенням та розведенням службових собак Держприкордонслужби.

2. Комплектування органів інспекторами-кінологами і службовими собаками, їх підготовка та використання в охороні державного кордону і прикордонному контролі, а також утримання, годування, перевезення та розведення службових собак регламентуються законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами та цією Інструкцією.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів зі службовими собаками - організація, порядок, тактичні прийоми і способи застосування в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів зі службовими собаками, враховуючи напрям їх підготовки, завдання, умови несення служби та обстановку на ділянці державного кордону;

дресирування стройових собак - формування за певними методиками у собак необхідних навичок для їх використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі;

запахоносії наркотичних засобів, вибухових речовин тощо -предмети, речі, серветки або тампони, що мають додаткові запахи цих засобів та речовин, запахові властивості яких вони отримали під час їх безконтактного зберігання в герметичній ємності;

імітатор наркотичного засобу, вибухової речовини тощо - суміш речовин, які не містять цих засобів та речовин, а мають наближені до них запахові властивості;

кінологічне забезпечення - комплекс заходів з підготовки та використання інспекторів-кінологів із службовими собаками для виконання завдань з охорони державного кордону та прикордонного контролю, а також розведення, вирощування, утримання службових собак в органах та підрозділах Держприкордонслужби;

містечко утримання службових собак - комплекс об’єктів, призначених для розміщення, приготування їжі, догляду та виведення службових собак;

мобільна кінологічна група - тимчасово зведена група інспекторів-кінологів зі службовими собаками, призначеними для раптових дій на напрямках протиправної діяльності з метою реалізації даних обстановки на ділянці підрозділу (органу) охорони державного кордону;

підготовка інспекторів-кінологів із службовими собаками - система занять, тренувань та тренінгів, спрямованих на формування в інспекторів-кінологів необхідних знань, умінь і навичок, а також дресирування службових собак для виконання завдань з охорони державного кордону та прикордонного контролю, навчання, розведення службових собак;

павільйон - споруда з вольєрів, призначена для розміщення службових собак;

племінна справа - система зоотехнічних, селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і робочих якостей службових собак;

підрозділ відтворення службових собак (далі - ПВСС) - комплекс об'єктів, призначених для розведення, вирощування, проведення моціону, виховання, дресирування, розміщення, годування та лікування племінних, стройових собак і щенят;

спеціальна підготовка інспекторів-кінологів - система послідовних, взаємопов’язаних практичних заходів, які проводяться з інспекторами-кінологами із закріпленими за ними службовими собаками з метою підтримання та удосконалення знань, умінь і навичок в інспекторів-кінологів та навичок у закріплених за ними службових собак, набутих у процесі підготовки;

спеціалізація службових собак - поділ собак, що використовуються в охороні державного кордону та прикордонному контролі, за напрямом підготовки і використання;

спрацювання службового собаки - позначення службовим собакою (посадкою, укладкою, голосом або іншим способом) запаху людини, наркотичного засобу, психотропної, вибухової речовини, стрілецької зброї, боєприпасів та інших речовин чи речей, до пошуку яких він підготовлений;

тренування інспектора-кінолога із службовим собакою - практичне заняття, яке проводиться з метою закріплення та подальшого удосконалення набутих знань, умінь і навичок в інспектора-кінолога та закріпленого за ним службового собаки.

4. В органах використовуються такі види службових собак:

1) розшукові собаки прикордонної служби - службові собаки, підготовлені до використання в прикордонній службі (для охорони державного кордону поза пунктами пропуску) для пошуку й виявлення правопорушників та їх слідів, переслідування, затримання і конвоювання правопорушників;

2) розшукові собаки прикордонного контролю - службові собаки, підготовлені до використання в пунктах пропуску (пунктах контролю, контрольних пунктах в’їзду-виїзду) (далі - пункти пропуску) через державний кордон для пошуку і виявлення правопорушників у транспортних засобах і вантажах, їх переслідування, затримання та конвоювання;

3) спеціальні собаки - службові собаки, підготовлені для пошуку й виявлення наркотичних засобів та психотропних, вибухових речовин, стрілецької зброї і боєприпасів тощо;

4) мінно-розшукові собаки - службові собаки, підготовлені для виявлення мін, вибухонебезпечних боєприпасів та інших вибухових пристроїв;

5) вартові собаки - службові собаки, підготовлені для охорони окремих ділянок кордону та об'єктів;

6) племінні собаки - чистопородні або високопородні службові собаки, які мають високі робочі якості і використовуються для подальшого розведення;

7) стройові собаки - службові собаки (віком більш як 4 місяці), які не мають сертифіката про підготовку службового собаки та відповідної спеціалізації за напрямом підготовки та використання;

8) щенята - службові собаки віком до 4 місяців включно.

ІІ. Комплектування органів інспекторами-кінологами із службовими собаками

1. Органи і центри комплектування Держприкордонслужби проводять відбір військовослужбовців або цивільних осіб для підготовки та проходження служби на посадах інспекторів-кінологів у порядку, визначеному законодавством.

2. Органи комплектуються стройовими собаками або щенятами, вирощеними в ПВСС, закупленими, безкоштовно переданими та власними собаками інспекторів-кінологів.

Стройові собаки мають відповідати стандарту породи, до якої вони належать, бути вгодованими, клінічно здоровими та щепленими від основних інфекційних захворювань, фізично розвиненими, витривалими та швидкими, віком не більш як три роки, урівноваженими, стійкими до стороннього впливу, мати активно-оборонну реакцію, виражену реакцію здобуття предмета, добру пошукову реакцію поведінки, розвинені зір та слух, не боятися пострілів.

Перевірка стройових собак здійснюється комісією з розведення, вирощування, дресирування та вибракування службових собак, оцінки їх вартості, робочих якостей та перевірки натренованості (далі - комісія), за результатами якої складається акт комісійної оцінки робочих якостей та вартості стройового собаки (додаток 1). Комісія утворюється на підставі наказу начальника органу. До складу комісії входять заступник начальника органу, начальник кінологічного підрозділу штабу органу, спеціаліст ветеринарної медицини, представник фінансово-економічного підрозділу органу, а для органів, у структуру яких входять ПВСС , - начальник ПВСС або уповноважена особа ПВСС, відповідальна за племінну роботу. За необхідності за рішенням начальника органу до складу комісії можуть додатково бути включені інші посадові особи (за їх згодою).

На кожного стройового собаку оформлюється обліково-ветеринарна картка службового собаки (додаток 2), яка зберігається в кінологічній службі штабу органу.

Службовий собака закріплюється за інспектором-кінологом. У підрозділах охорони державного кордону за одним військовослужбовцем закріплюється не більше двох службових собак, у навчальних підрозділах та ПВСС (крім слухачів) - до трьох службових собак.

ІІІ. Підготовка інспекторів-кінологів із службовими собаками

1. Система підготовки інспекторів-кінологів із службовими собаками

1. Підготовка інспекторів-кінологів та службових собак організовується Адміністрацією Держприкордонслужби в межах повноважень, передбачених статтею 8 Закону України «Про професійно-технічну освіту», та здійснюється в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби (далі - КНЦ).

2. Система підготовки інспекторів-кінологів із службовими собаками включає:

1) первинну підготовку інспекторів-кінологів;

2) перепідготовку інспекторів-кінологів (дресирування стройових собак);

3) підвищення кваліфікації інспекторів-кінологів;

4) спеціальну підготовку інспекторів-кінологів в органах.

2. Підготовка інспекторів-кінологів із службовими собаками в КНЦ

1. Первинну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації інспектори-кінологи проходять у КНЦ. Наказом начальника КНЦ військовослужбовці, які прибули на навчання та відповідають Типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, зараховуються слухачами.

Стройові собаки військовослужбовців, зарахованих на навчання, перевіряються комісією. Стройові собаки, робочі якості яких не відповідають вимогам пункту 2 розділу ІІ цієї Інструкції, не менше ніж через десять діб перевіряються повторно. Якщо під час повторної перевірки комісія встановила непридатність стройового собаки, він підлягає заміні в перший місяць навчання.

Слухачам, які виконали всі вимоги навчального плану й програми, а також успішно склали іспити та заліки, наказом начальника КНЦ присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за фахом інспектор-кінолог.

На кожного слухача, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за фахом інспектор-кінолог, відповідно до статті 16 Закону України «Про професійно-технічну освіту» оформлюються свідоцтво про закінчення КНЦ (диплом) та присвоєння кваліфікації, а також службова характеристика.

Стройовим собакам, які отримали позитивні оцінки за результатами випробувань (іспитів), наказом начальника КНЦ присвоюється відповідна спеціалізація та видається сертифікат про підготовку службового собаки, опис та зразок якого наведено у додатку 3 до цієї Інструкції. У сертифікаті про підготовку спеціального собаки має бути додаткова інформація про те, до пошуку яких наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин тощо собака підготовлений.

2. Інспектори-кінологи, що не мають закріплених за ними службових собак або мають собак, які за віком, станом підготовки та здоров’я не можуть використовуватися на службі, направляються на перепідготовку (дресирування стройових собак) до КНЦ.

Стройові собаки, підготовка яких здійснювалася в інших навчальних закладах або самостійно, за погодженням із кінологічним підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби направляються до КНЦ для сертифікації за відповідним напрямом підготовки. Інспектори-кінологи із службовими собаками, які не склали випробування (не отримали сертифікат на службового собаку), проходять повний курс перепідготовки інспекторів-кінологів (дресирування стройових собак) відповідно до навчальної програми.

3. З метою підвищення професійного рівня інспекторів-кінологів проводяться курси підвищення кваліфікації. Час, терміни та спрямованість курсів підвищення кваліфікації визначаються КНЦ за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби.

3. Спеціальна підготовка інспекторів-кінологів із службовими собаками в органах

1. Спеціальна підготовка інспекторів-кінологів із службовими собаками в органах здійснюється під час настановчих і навчально-методичних зборів, самостійної підготовки, тренувань службових собак, змагань серед інспекторів-кінологів та під час проведення дня кінолога.

2. Спеціальна підготовка інспекторів-кінологів із службовими собаками в органах організовується і проводиться з урахуванням особливостей ділянок державного кордону, що охороняються, завдань, загального рівня підготовки інспекторів-кінологів і закріплених за ними службових собак та має забезпечити їх результативне використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі.

3. З інспекторами-кінологами, які прибули в органи після проходження первинної підготовки, проводиться настановчий збір. Строк проведення збору - 5 діб.

4. Завдання настановчого збору:

1) вивчення особистих якостей інспекторів-кінологів і рівня підготовки службових собак;

2) ознайомлення інспекторів-кінологів з особливостями охорони ділянки державного кордону і прикордонного контролю та особливостями використання службових собак на цій ділянці кордону;

3) доведення до відома інспекторів-кінологів вимог розпорядчих документів щодо використання службових собак в охороні державного кордону та прикордонному контролі;

4) акліматизація та адаптація собак до умов їх використання на службі.

5. Орган видає наказ про проведення настановчого збору. Штаб органу розробляє план підготовки збору, програму та розпорядок дня його проведення.

У програмі проведення настановчого збору зазначаються мета, місце та терміни проведення збору; тематика занять; назва заходів за визначеними завданнями; розрахунок часу на проведення занять та заходів і прізвища осіб, відповідальних за їх проведення. Підготовка до проведення збору має бути закінчена до прибуття інспекторів-кінологів із службовими собаками з навчання.

Після закінчення настановчого збору орган видає наказ про призначення інспекторів-кінологів на посади в підрозділах.

6. Навчально-методичний збір інспекторів-кінологів із закріпленими за ними службовими собаками в органах проводиться двічі на рік (у першому та другому півріччях), щоразу впродовж не менше 3 діб.

7. Завдання навчально-методичного збору:

1) перевірка знань, умінь та навичок інспекторів-кінологів за фахом, натренованості закріплених за ними службових собак, наявність і стан ведення службових документів із підготовки та використання інспекторів-кінологів;

2) удосконалення професійної підготовки інспекторів-кінологів та закріплених за ними службових собак;

3) обмін досвідом та впровадження ефективних методик підготовки інспекторів-кінологів та службових собак, прийомів і способів використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі службових собак;

4) вивчення організаційно-розпорядчих документів на наступне півріччя з питань підготовки інспекторів-кінологів із службовими собаками та їх використання на службі;

5) комісійне прийняття заліків в інспекторів-кінологів і випробування службових собак, закріплених за ними.

8. Орган видає наказ про проведення навчально-методичного збору. Штаб органу розробляє план підготовки збору, програму, розпорядок дня його проведення, а також розрахунок поетапного залучення інспекторів-кінологів до зборів.

Після завершення навчально-методичного збору видається наказ органу про результати проведення збору.

Використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі службових собак, які за підсумками перевірки їх натренованості показали незадовільні результати, забороняється. Протягом місяця службовий собака перевіряється повторно комісією органу. У разі виявлення незадовільної підготовки службового собаки під час повторної перевірки органом з’ясовуються причини та за необхідності проводиться службове розслідування. Інспектора-кінолога до з’ясування причин незадовільної підготовки службового собаки та прийняття рішення про його подальше використання дозволяється використовувати для виконання інших службових завдань із наданням йому достатнього часу для проведення тренувань службового собаки та всього комплексу заходів щодо його утримання.

9. Самостійна підготовка інспекторів-кінологів здійснюється з метою підтримання високого рівня їх професійної майстерності. Перелік питань для самостійної підготовки визначається штабом органу.

10. Тренування інспекторів-кінологів із службовими собаками проводяться не менше 4 годин на тиждень у визначений день (за рахунок зменшення часу несення служби з охорони державного кордону та прикордонного контролю, передбаченого на тиждень). Під час охорони державного кордону за посиленим варіантом порядок, кількість та час проведення тренувань визначаються начальниками підрозділів охорони державного кордону та забезпечення, але не менше ніж 12 годин на місяць. Час, затрачений на тренування службових собак, зараховується інспекторам-кінологам та їх помічникам як служба з охорони державного кордону.

Тренування інспекторів-кінологів і закріплених за ними службових собак проводяться начальниками кінологічних відділень (груп), офіцерами підрозділів охорони кордону та забезпечення відповідно до плану проведення тренувань інспекторів-кінологів із службовими собаками (додаток 4) та обліковуються в журналі обліку тренувань службового собаки (додаток 5).

У плані проведення тренувань зазначаються дата, час, місце проведення та тема тренування; військові звання та прізвища інспекторів-кінологів, клички закріплених за ними собак та напрям їх підготовки; військові звання й прізвища керівників занять (тренувань).

Тематика тренувань визначається штабом органу.

11. Вимоги до планування, організації та проведення тренувань інспекторів-кінологів і закріплених за ними службових собак:

1) тренування інспекторів-кінологів із закріпленими за ними службовими собаками проводиться переважно за невідомих їм умов, у різний час, у різних місцях, у різних погодних умовах та за різними завданнями з охорони державного кордону та прикордонного контролю, до виконання яких підготовлений інспектор-кінолог і закріплений за ним службовий собака;

2) тренування слід проводити, враховуючи напрям та рівень підготовки інспектора-кінолога і закріпленого за ним службового собаки, за принципом від простого до складного з поступовим ускладненням завдань як для інспектора-кінолога, так і для службового собаки;

3) тренування інспекторів-кінологів із службовими собаками проводяться в умовах, наближених до їх використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі;

4) не менше ніж 40 % тренувань інспекторів-кінологів із службовими собаками слід проводити в темну пору доби та на загрозливих напрямах;

5) дії інспектора-кінолога із собакою оцінює керівник заняття безперервно від його початку і до кінця, вибірково або за кінцевими результатами виконаного навчального завдання;

6) усі особи, які беруть участь у тренуванні, повинні дотримуватися заходів безпеки під час пересування на різних ділянках місцевості, огляду різних транспортних засобів та поводження із собаками;

7) кожне завдання має бути забезпечено належною навчально-матеріальною базою для дресирування та використання на службі службового собаки.

12. У підрозділах охорони державного кордону в останній тиждень місяця проводиться день кінолога. Під час проведення дня кінолога організовуються та проводяться огляд (виведення) службових собак, перевірка їх натренованості, заняття із спеціальної підготовки, організаційні та практичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності інспекторів-кінологів та ефективності використання службових собак.

13. З метою визначення кращих інспекторів-кінологів, поширення набутого ними досвіду з підготовки та використання на службі закріплених за ними службових собак проводяться змагання серед інспекторів-кінологів підрозділу, органу, регіонального управління та Держприкордонслужби. Порядок, терміни та місця проведення цих змагань визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

14. Спеціальна підготовка інспекторів-кінологів оцінюється шляхом:

1) перевірки рівня знань, умінь та навичок інспекторів-кінологів;

2) випробування службового собаки.

Загальна оцінка спеціальної підготовки інспектора-кінолога не може бути вищою за оцінку, отриману під час випробування службового собаки.

4. Засоби навчання для підготовки інспекторів-кінологів із службовими собаками

1. Навчальні місця слухачів забезпечуються засобами навчання відповідно до пункту 26 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти».

2. Засоби навчання в органі та підрозділі охорони кордону включають смугу перешкод, майданчики з відпрацювання навичок захисту, оглядові майданчики та комплекти переносних установок для диференціювання запаху, навчальні зразки наркотичних засобів та психотропних речовин, вибухових речовин, інженерних та інших боєприпасів, зброї тощо.

3. Смуга перешкод для собак обладнується бар’єрами, драбинами, бумом, містком, дротяною загорожею, канавою (рівчаком), наземними та підземними (вузькими і низькими) отворами та іншими об’єктами, якими собака має рухатися під час служби або перетинати їх.

4. Майданчик для відпрацювання навичок захисту - це ділянка місцевості розміром 200х200 м, на якій обладнується не менш як 6 місць для переховування помічника. Це можуть бути стаціонарно виставлені або переносні курені, ями, ходи сполучення під землею, обладнані місця для переховування на деревах та в чагарнику.

5. Оглядові майданчики - це макети приміщень, автомобілів, купе вагона, частини салону повітряного судна і каюти морського судна, візки з вантажем, рухома або нерухома стрічка, площадки з різним вантажем (ящики та ємності з різних матеріалів, тюки, сипучі матеріали) та багажем. Перелік таких майданчиків та порядок їх облаштування визначаються з врахуванням завдань та особливостей використання службових собак на службі.

6. До комплекту переносної установки для диференціювання запахів (вибирання шуканого запаху) людей, наркотиків, психотропних, вибухових речовин тощо серед запахів інших людей, органічних і неорганічних речовин входить дошка розміром близько 2,5х0,15 м із пристроями для тримання на ній 6-8 банок та не менше 20 банок зі скла місткістю 0,5 л і така сама кількість пластмасових кришок з отворами.

7. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час підготовки та застосування службових собак здійснюється відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 831, та Порядку виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2015 року № 604, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2015 року за № 684/27129.

8. Використання вибухових речовин, інженерних та інших боєприпасів під час підготовки і застосування службових собак здійснюється відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06 вересня 2016 року № 898/ДСК, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2016 року за № 1333/29463.

5. Заходи безпеки під час підготовки службових собак

1. Під час підготовки службових собак необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

1) кожне заняття слід розпочинати тільки після інструктажу всіх осіб, які залучаються до занять, щодо правил поводження із собаками;

2) рух із собакою має здійснюватися без повода, якщо до такого використання собака підготовлений, або на короткому поводі з одягненим на нього намордником;

3) під час занять у складі групи інспекторів-кінологів із собаками слід дотримуватися необхідних інтервалів та дистанції (у строю на місці - не ближче двох кроків, у русі - 4 кроки, під час моціону собак - не ближче 15 кроків);

4) своєчасно має стримуватися агресивна реакція собаки на людей і тварин, слід постійно стежити за поведінкою собаки і своєчасно запобігати його небажаним діям;

5) перед пуском собак на перешкоди потрібно впевнитися в їх справності і відсутності на землі гострих предметів;

6) даючи ласощі, тримати їх на долоні, а не кінчиками пальців;

7) під час заняття собак слід прив’язувати на справні ланцюги, відстань між якими повинна виключати контакт між собаками;

8) потрібно використовувати справне й підігнане за розміром спорядження;

9) під час дресирування собак з навичок захисту помічник (фігурант) повинен бути у справному та надійно застебнутому (зав’язаному) спеціальному захисному одязі;

10) у разі виникнення бійки між собаками інспектори-кінологи, тримаючи собак за нашийники, скручують їх так, щоб задушливим прийомом примусити їх зупинитись. Забороняється бити собак, розтягувати їх у різні сторони, хапати за горло;

11) не виробляти у службових собак небажані умовні рефлекси (не створювати відповідних умов для їх вироблення), що можуть призвести в майбутньому до травмування персоналу і самого собаки;

12) не допускати контакту службових собак з іншими собаками.

2. Керівник заняття організовує та забезпечує дотримання заходів безпеки під час проведення занять з підготовки службових собак.

ІV. Використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів із службовими собаками

1. Загальні положення використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів із службовими собаками

1. З метою забезпечення якісного використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів із службовими собаками штаб спільно з іншими структурними підрозділами управління органу організовує та забезпечує:

1) добір, спеціальну підготовку інспекторів-кінологів;

2) якісне, систематичне і цілеспрямоване тренування інспекторів-кінологів із службовими собаками;

3) ефективне за метою, місцем та часом використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів із службовими собаками, враховуючи напрям і рівень підготовки службових собак;

4) застосування на практиці ефективних методик підготовки, тактичних прийомів та способів використання інспекторів-кінологів із службовими собаками;

5) правильне утримання, годування та збереження службових собак;

6) високий рівень підготовки офіцерського та сержантського складу підрозділів охорони кордону щодо використання службових собак на службі прикордонних нарядів.

2. Використання службового собаки в охороні державного кордону та прикордонному контролі вважається результативним у разі, якщо інспектор-кінолог із закріпленим собакою:

1) переслідував по запаховому сліду та затримав правопорушника особисто або у складі прикордонного наряду;

2) переслідував по запаховому сліду правопорушника до місця його посадки в транспортний засіб або місця перетинання ним державного кордону;

3) переслідував по запаховому сліду розшукувану особу до затримання її іншими прикордонними нарядами;

4) виявив на ділянці місцевості, у будівлі, споруді, транспортному засобі, вантажі, багажі й інших місцях наркотичні засоби, психотропні, вибухові речовини, стрілецьку зброю, боєприпаси, інші контрабандні товари, до пошуку яких собака підготовлений;

5) виявив та затримав правопорушника, який рухався ділянкою місцевості до об'єкта, що охороняється;

6) за результатами проведеної одорологічної ідентифікації запахових слідів та речей осіб виявив правопорушника;

7) відбив напад на прикордонний наряд та громадян, залучених до охорони кордону, і затримав правопорушників.

3. Використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів із службовими собаками організовує:

1) в органі охорони державного кордону - начальник органу охорони державного кордону;

2) у підрозділі охорони державного кордону - начальник підрозділу охорони державного кордону;

3) у зміні прикордонних нарядів підрозділу охорони державного кордону - старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон);

4) у прикордонному наряді - старший прикордонного наряду.

4. Начальник органу охорони державного кордону в розпорядчих документах з організації охорони державного кордону визначає, де, коли, з якою метою та якими службовими собаками посилювати прикордонні наряди; порядок використання інспекторів-кінологів із службовими собаками у разі ускладнення обстановки під час охорони державного кордону та прикордонного контролю.

5. Начальник підрозділу охорони державного кордону на підставі пропозицій начальника кінологічного відділення (групи) визначає, де, коли, в яких видах прикордонних нарядів використовувати інспекторів-кінологів із службовими собаками, час та місце проведення тренувань службових собак.

6. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон) організовує використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів із службовими собаками, підготовку, утримання, годування та водопій службових собак.

7. Старший прикордонного наряду під час постановки завдання складу прикордонного наряду, посиленому службовим собакою, визначає інспекторові-кінологу місце його розташування в прикордонному наряді, мету, час, об’єкти, ділянку місцевості, які необхідно охороняти або оглядати за допомогою службового собаки, а також порядок дій у разі виявлення ознак порушення державного кордону (правопорушників, наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин, стрілецької зброї тощо), переслідування, виявлення і затримання осіб, які порушили законодавство про державний кордон.

8. Інспектор-кінолог, використовуючи в охороні державного кордону та прикордонному контролі службового собаку, керує ним за допомогою команд, жестів чи технічних засобів, виходячи з отриманого завдання, виду прикордонного наряду, конкретної обстановки на ділянці кордону та дій правопорушників, а також ураховуючи напрям та рівень підготовки службового собаки.

9. З метою створення сприятливих умов для результативного використання службових собак під час охорони державного кордону та прикордонного контролю старший прикордонного наряду (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон):

1) ставить інспекторові-кінологу конкретні завдання щодо використання службового собаки під час несення служби;

2) перевіряє під час безпосередньої підготовки зміни прикордонних нарядів працездатність службового собаки;

3) роботу собаки чергує з відпочинком, ураховуючи його працездатність та складність умов використання;

4) під час служби робить навчальні закладки (осіб, їх запахових слідів і речей, запахоносіїв або імітаторів наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин тощо) для підтримання зацікавленості службового собаки щодо їх пошуку (активізації роботи собаки);

5) забезпечує використання службового собаки для тих завдань і в тих місцях, де він збільшує можливості прикордонного наряду щодо виявлення правопорушників, наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин, стрілецької зброї, боєприпасів та інших контрабандних товарів;

6) організовує дії складу прикордонного наряду, які не ускладнювали б умов роботи службового собаки та здійснювалися з урахуванням його роботи.

10. Під час використання в охороні державного кордону та прикордонному контролі службового собаки інспектор-кінолог:

1) обирає прийоми і способи використання службового собаки;

2) робить висновок щодо якості роботи собаки, за потреби перевіряє надійність його роботи;

3) визначає, коли собаку використовувати на поводі та без нього, у наморднику і без нього;

4) вимагає від складу прикордонного наряду та інших фізичних осіб виконати певні дії чи утримуватися від них для створення сприятливих умов для роботи собаки;

5) спільно зі старшим прикордонного наряду визначає доцільність використання службового собаки, режим його роботи та відпочинку.

11. Під час використання на службі службовим собакам через кожні 20-30 хвилин безперервної роботи надається відпочинок на 8-10 хвилин. Через кожні дві години їх використання їм надається додатковий відпочинок на 20-30 хвилин, під час якого службових собак напувають та вигулюють (за межами місця використання). У разі використання собаки впродовж тривалого часу збільшується час його відпочинку. Відпочинок службового собаки після служби складає не менше 12 годин.

Під час пошукових дій, охорони ділянок місцевості та об’єктів службові собаки можуть використовуватися безперервно впродовж більшого часу, якщо зберігається їх працездатність.

12. У разі виявлення інспектором-кінологом вибухонебезпечних предметів чи предметів зі схожими запахами забороняється їх торкатися та переміщати. Інспектор-кінолог доповідає старшому прикордонного наряду (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон) та за його вказівкою вживає заходів щодо захисту джерела запаху та обмеження доступу до нього сторонніх осіб.

13. Інспектори-кінологи, які використовуються в охороні державного кордону та прикордонному контролі із закріпленими за ними службовими собаками, крім загального екіпірування, передбаченого для прикордонних нарядів, повинні додатково мати спорядження для собак (нашийник, короткий та довгий повід, намордник), одорологічний прилад та шлейку із сигнальним ліхтариком (у разі ведення пошукових дій), ліхтарик (у разі використання собаки в умовах обмеженої видимості), ключі від дверей і люків (під час огляду пасажирських вагонів), налобник, панчохи для захисту лап та фляжку з водою для собаки (у разі використання собаки у спеку), захист для службового собаки (за потреби).

14. У час, відведений на підготовку прикордонного наряду до служби, інспектор-кінолог, крім виконання передбачених загальних заходів, оглядає службового собаку та готує його до служби.

Після повернення зі служби в підрозділ інспектор-кінолог оглядає, годує, напуває службового собаку та надає йому відпочинок, доглядає за спорядженням та приладами.

15. Доставка інспекторів-кінологів із службовими собаками до місць несення служби (на відстань 5 км і більше) та назад до місць постійного утримання собак здійснюється службовим автотранспортом.

16. За неможливості використовувати службового собаку на службі через хворобу дозволяється призначати інспектора-кінолога для виконання службових завдань у межах підрозділу (органу) із наданням йому достатнього часу для догляду за хворим собакою та виконання лікувальних заходів, визначених лікарем ветеринарної медицини (фельдшером).

17. Забороняється використання службових собак:

1) хворих, а також сук у період еструсу;

2) для виконання завдань, до яких вони не підготовлені;

3) у племінній справі (у тому числі власних службових собак інспекторів-кінологів), крім племінних собак ПВСС.

18. Забороняється використовувати в охороні державного кордону та прикордонному контролі інспекторів-кінологів без закріплених за ними службових собак.

2. Особливості використання інспекторів-кінологів з розшуковими собаками прикордонної служби в охороні державного кордону

(під час виконання завдань поза пунктами пропуску)

1. В охороні державного кордону розшукові собаки прикордонної служби використовуються для огляду різних ділянок місцевості та ведення пошукових дій з метою виявлення осіб, які скоїли або мають намір скоїти правопорушення (далі - правопорушники), їх запахових слідів і речей; виявлення в умовах обмеженої видимості на ділянці місцевості осіб, які рухаються або переховуються; переслідування правопорушників, їх затримання, охорони та конвоювання; огляду вантажних транспортних засобів у контрольованому прикордонному районі та виявлення осіб, які переховуються в цих засобах; одорологічної ідентифікації запахових слідів затриманих осіб та їх речей; посилення особистої безпеки прикордонників під час несення служби; психологічного впливу на правопорушників.

2. Інспектори-кінологи з розшуковими собаками прикордонної служби в прикордонних нарядах, які несуть службу поза пунктами пропуску, використовуються з метою:

1) посилення прикордонних нарядів на ділянках, де рельєф місцевості не дає змоги активно використовувати технічні засоби спостереження;

2) збільшення можливостей прикордонних нарядів щодо виявлення правопорушників.

3. Дії інспектора-кінолога щодо використання закріпленого за ним розшукового собаки прикордонної служби під час несення служби залежать від обстановки, що складається на ділянці, що охороняється, певного порядку дій кожного прикордонника в прикордонному наряді та підготовки собаки до визначеного використання.

4. У разі виявлення слідів та інших ознак перебування правопорушників інспектор-кінолог:

1) визначає межі ділянки місцевості, що підлягає огляду за допомогою розшукового собаки;

2) обирає спосіб поставлення розшукового собаки на запаховий слід правопорушника для його переслідування.

5. Інспектор-кінолог із розшуковим собакою прикордонної служби під час несення служби завжди перебуває попереду основного складу прикордонного наряду. Відстань між собакою та кінологом, кінологом і основним складом наряду має забезпечувати сприятливі умови для роботи собаки та надійне керування ним.

3. Особливості використання інспекторів-кінологів із службовими собаками під час здійснення прикордонного контролю

1. Під час здійснення прикордонного контролю використовуються:

1) розшукові собаки прикордонного контролю - для пошуку та виявлення правопорушників у вантажних транспортних засобах і вантажах, що перевозяться в них, їх переслідування, затримання, охорони та конвоювання;

2) спеціальні собаки - для пошуку та виявлення наркотичних засобів та психотропних, вибухових речовин, стрілецької зброї, боєприпасів тощо в пасажирських і вантажних транспортних засобах, вантажах та багажі.

2. Інспектори-кінологи з розшуковими собаками прикордонного контролю та спеціальними собаками можуть використовуватися в прикордонних нарядах з метою:

1) збільшення можливостей прикордонних нарядів щодо підвищення інтенсивності та результативності огляду транспортних засобів, вантажів та багажу, що переміщуються через державний кордон України, протидії незаконній міграції та перевезенню через кордон наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин, стрілецької зброї та боєприпасів тощо;

2) огляду опломбованих транспортних засобів, контейнерів та інших великогабаритних і складних вантажів;

3) спільного огляду (переогляду) транспортних засобів, вантажів та багажу, які були оглянуті іншими прикордонниками наряду;

4) переслідування по запахових слідах правопорушників;

5) психологічного впливу на правопорушників під час локалізації конфліктних ситуацій у пункті пропуску через державний кордон;

6) затримання, охорони та конвоювання правопорушників.

3. Під час використання розшукового (спеціального) собаки прикордонного контролю для огляду транспортних засобів, вантажів та багажу інспектор-кінолог:

1) визначає, які транспортні засоби слід оглядати з допомогою службового собаки ззовні, які - усередині, а які - як ззовні, так і всередині, який вантаж (багаж) оглядати в транспорті, а який - перед завантаженням чи після його вивантаження;

2) обирає, з якого місця розпочинати та з якого боку проводити огляд транспортного засобу ззовні, як використовувати службового собаку під час огляду транспортного засобу всередині, де і як рухатися чи утримуватися від руху інспекторові-кінологу під час роботи службового собаки, як керувати собакою та мотивувати його до активного пошуку;

3) вимагає виконання необхідних заходів для створення сприятливих умов роботи службового собаки;

4) приймає рішення щодо повторного огляду за допомогою службового собаки транспортного засобу, вантажу та багажу.

4. Використання в прикордонному контролі службових собак організовується з урахуванням типу пункту пропуску та наявності в ньому оглядових майданчиків, обладнаних належним чином; затвердженої технологічної схеми пропуску через державний кордон транспортних засобів, вантажів; визначеної технологічними картками послідовності огляду транспортних засобів; створених у пункті пропуску умов для роботи та відпочинку службових собак; конструктивних особливостей транспортних засобів і місць ймовірного укриття в них правопорушників, наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин, зброї, боєприпасів тощо; наявності чи відсутності відомостей про можливі правопорушення в пункті пропуску; визначеного порядку дій для кожного прикордонника в прикордонному наряді; обстановки, що складається на ділянці кордону та в пункті пропуску; підготовки інспекторів-кінологів і службових собак до визначеного використання.

Спрацювання службового собаки є підставою для поглибленого огляду і спільного огляду (переогляду) транспортного засобу, вантажу та багажу.

5. Під час руху інспектора-кінолога із службовим собакою до місця служби і у зворотному напрямку, територією пункту пропуску (за межами оглядового майданчика) собака знаходиться поряд із ним на короткому поводі.

Огляд транспортних засобів за допомогою службових собак слід розпочинати тільки після їх цілковитої зупинки.

6. Огляду за допомогою службових собак підлягають усі транспортні засоби або вибірково залежно від наявності чи відсутності оперативної інформації про намір скоїти правопорушення на підставі аналізу та оцінки ризиків, інтенсивності руху транспортних засобів через пункт пропуску, часу їх зупинки (огляду), кількості, рівня підготовки та фізичного стану інспекторів-кінологів і службових собак, що одночасно використовуються в пункті пропуску, та часу, необхідного для огляду кожної одиниці транспортного засобу.

Транспортні засоби за допомогою розшукових і спеціальних собак можуть оглядатися як ззовні (зовнішній огляд), так і всередині (внутрішній огляд).

7. Під час використання розшукового (спеціального) собаки він завжди повинен бути попереду інспектора-кінолога. Відстань між інспектором-кінологом і собакою, дії інспектора-кінолога та працівників державних контрольних органів (служб) у пункті пропуску та осіб, які перетинають державний кордон у пункті пропуску, мають забезпечувати сприятливі умови для роботи собаки та надійне керування ним.

8. Забороняється використовувати службових собак для огляду транспортних засобів, у яких перевозяться отруйні речовини, розчинники, окислювачі, хімічні добрива, паливно-мастильні матеріали, тварини.

4. Використання інспекторів-кінологів із службовими собаками в мобільних кінологічних групах

1. Мобільні кінологічні групи створюються та діють за рішенням начальника органу або регіонального управління Держприкордонслужби. Ці групи призначаються для виконання конкретних завдань і на певний термін. До складу мобільної кінологічної групи входять старший групи (офіцер або прапорщик кінологічної служби, відділу прикордонної служби або відділу прикордонного контролю штабу), три і більше інспекторів-кінологів із закріпленими за ними службовими собаками. До складу мобільних кінологічних груп можуть залучатися працівники інших правоохоронних органів.

2. Кожна група забезпечується автомобілем для перевезення інспекторів-кінологів із собаками та необхідною кількістю пального; засобами зв’язку; розбірними пристроями, інвентарем і майном для тимчасового автономного розміщення та утримання собак; ліхтарями; спальними мішками; спорядженням та приладами для використання собак; комплектами для оглядової роботи; сухим пайком для військовослужбовців та сухим кормом для собак; запахоносіями (імітаторами) наркотичних засобів і психотропних, вибухових речовин.

3. Старший групи повинен мати службове завдання, посвідчення про відрядження групи, відомість про проведення інструктажу персоналу групи щодо порядку несення служби та дотримання заходів безпеки.

4. Під час несення служби з охорони державного кордону мобільна кінологічна група тимчасово посилює охорону окремих ділянок кордону та прикордонний контроль в окремих пунктах пропуску; здійснює окремі заходи з протидії незаконній міграції через державний кордон та в межах контрольованого прикордонного району; прикриває небезпечні ділянки кордону з метою припинення випадків незаконного переміщення через державний кордон правопорушників, наркотичних засобів, психотропних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів тощо; повторно (додатково) оглядає за допомогою службових собак транспортні засоби, вантажі та багаж пасажирів у пунктах пропуску та поза ними.

5. З метою забезпечення раптовості, ефективності та маскування дій мобільної кінологічної групи обмежується доступ до інформації щодо підготовки та дій групи.

6. Мобільна кінологічна група може розміщуватися та діяти автономно. Під час несення служби з охорони державного кордону та прикордонного контролю службове навантаження на персонал кінологічної групи збільшується до 10 годин на добу.

5. Особливості використання службових собак в охороні державного кордону в різних умовах

1. Службові собаки, що прибувають після дресирування в орган охорони державного кордону, використовуються на службі тільки після їх адаптації до місцевих умов. Термін адаптування собак залежить від того, наскільки різняться умови їх дресирування та використання, психологічних і фізіологічних можливостей собак швидко адаптуватися. У цей період (удень і вночі) собак знайомлять із місцевістю в місцях несення служби прикордонних нарядів на кордоні та в тилу, проводять їх тренування, поступово збільшуючи навантаження на них.

У разі переміщення інспекторів-кінологів із службовими собаками з одного підрозділу в інший визначається додатковий термін для адаптування собак до нових умов.

2. Для використання в горах слід добирати фізично здорових службових собак, з міцним кістяком і добре розвиненою мускулатурою.

Служба прикордонних нарядів у гірській місцевості (маршрут руху, місця для прослуховування собакою місцевості) організовується з урахуванням домінуючого напрямку вітру ущелинами гір у різний час доби та складного гірського рельєфу місцевості.

Під час переслідування правопорушників по їх запахових слідах використовуються 2-3 службові собаки по черзі.

3. Під час несення служби прикордонними нарядами в лісистій місцевості потрібно робити зупинки і використовувати службових собак для прослуховування місцевості та пошуку запахових слідів правопорушників. У місцях лісорозробки, косовиці, випасу худоби, збирання грибів та ягід місцевими жителями службовий собака використовується на поводі.

4. На відкритій місцевості у вітряну холодну погоду (у місцях протягу на майданчику) на собак надягаються попони, періодично розтираються мочка носа, кінчики вух, кінцівки. У нерухомих нарядах використовується підстилка. За наявності насту, тористого льоду на кінцівки собак надягаються панчохи.

5. У спеку на відкритій місцевості (у відкритих місцях на майданчиках) на собак слід одягати білі бавовняні налобники, для захисту лап від опіків - панчохи, через кожні 10-15 хвилин роботи собаці потрібно надавати відпочинок протягом 5-10 хвилин і поїти його водою, за потреби - змочувати голову та протирати мочку носа (у спеку інспектор-кінолог повинен мати одну фляжку з водою для себе, іншу - для собаки). Рух і зупинки (відпочинок) здійснювати на місцевості (у місцях), де немає застою теплого повітря.

У місцях постійного й тимчасового розміщення собак цілодобово потрібно мати в годівницях свіжу й прохолодну воду та захист від прямих сонячних променів.

6. Забороняється без гострої оперативної потреби використання службових собак в умовах високих та низьких температур (вище +25 -0С та нижче -20 -0С). Тривалість безперервної роботи службового собаки в таких умовах не має перевищувати 10 хвилин, а відпочинок після цієї роботи має бути не менше 30 хвилин.

6. Заходи безпеки під час використання службових собак

1. Під час використання на службі службових собак необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

1) постійно бути насторожі та своєчасно запобігати небажаним діям службового собаки;

2) не використовувати на службі непідготовлених службових собак;

3) не використовувати на службі службових собак без передбаченого або несправного спорядження;

4) тримати собак слід на поводі під час руху до місць несення служби або назад, територією пункту пропуску, опрацювання запахових слідів у населених пунктах, у місцях проведення робіт та відпочинку місцевого населення, перебування диких і свійських тварин;

5) не допускати використання службових собак на необладнаних оглядових майданчиках;

6) не розміщувати собак у місцях інтенсивного руху транспортних засобів та людей, у місцях, незахищених у холодну пору від опадів і вітру, а влітку - від прямих сонячних променів, у місцях з високою концентрацією окису вуглецю, вуглекислоти та інших шкідливих речовин;

7) не дозволяти стороннім особам гладити й годувати службових собак;

8) не допускати утримання в пункті пропуску інших тварин.

2. Старший прикордонного наряду організовує та забезпечує дотримання заходів безпеки під час несення служби.

V. Утримання, годування, перевезення та ветеринарне обслуговування службових собак

1. Умови утримання службових собак

1. Утримання службових собак у підрозділах охорони кордону та забезпечення здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про ветеринарну медицину» та «Про захист тварин від жорстокого поводження» і включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення фізіологічних потреб організму, підтримання високої працездатності собак та запобігання їх захворюванням.

Службові собаки в органах та їх підрозділах тримаються в спеціально обладнаних містечках для утримання службових собак. Інспекторам-кінологам дозволяється утримувати службових собак у себе вдома з дотриманням усього комплексу заходів утримання.

2. Комплекс заходів щодо утримання службових собак включає розміщення та догляд за собаками, підтримання нормального повітряного середовища в місцях їх розміщення, догляд за приміщеннями і територією містечка для їх утримання.

3. У розпорядку дня кожного підрозділу, що використовує службових собак, передбачаються заходи з догляду, годування та водопою службових собак та час (не менше 1 години) для їх проведення.

4. Усі посадові особи, службова діяльність яких пов’язана з використанням службових собак на службі, повинні дотримуватися передбачених умов щодо утримання службових собак.

5. Вибір місця для будівництва містечка для утримання службових собак здійснюється за участю ветеринарних спеціалістів органу.

Містечко для утримання службових собак не має розміщуватися поблизу курних та шумних доріг, автопарку, складу паливно-мастильних матеріалів, котельні, гноєзбірника, туалету та інших об’єктів підрозділу, з яких у повітря виділяються шкідливі гази.

6. У містечку для утримання службових собак мають бути такі будівлі та споруди: павільйон, майданчик для чищення собак, приміщення спеціальної кухні (якщо приготування корму собакам здійснюється з натуральних продуктів) та гардеробної-комори, навіс для зберігання соломи, дров та інвентарю.

Площі території містечка для утримання службових собак має бути достатньо для розміщення на ній необхідних об’єктів і споруд. До містечка мають бути підведені під’їзні дороги, електромережа, водопровід, опалення.

Містечко для утримання службових собак облаштовується суцільною огорожею не менше ніж на 2 метри. В огорожі обладнуються ворота та хвіртка з надійними двосторонніми засувами.

7. Розміщення собак у вольєрах здійснюється з урахуванням їх статі, віку і поведінки. За кожним собакою закріплюються окремий вольєр та будка. На передній стінці вольєра прикріплюється табличка, де вказуються номер вольєра, кличка собаки та рік його народження. Переведення собак з одного вольєра в інший може проводитися у виняткових випадках із дозволу ветеринарного спеціаліста і тільки після дезінфекції того місця, куди переводять собаку.

Забороняється розміщувати собак разом з іншими домашніми тваринами (у свинарниках, конюшнях) та поблизу них.

2. Умови тимчасового розміщення службових собак

1. У пунктах пропуску для відпочинку, годування та водопою службових собак під час їх використання в прикордонному контролі обладнується місце для розміщення собак. Це місце має бути на території пункту пропуску, де переважаючі вітри дмуть у бік шумних об’єктів та об’єктів, з яких у повітря виділяються шкідливі гази.

На огородженій території мають бути відкриті вольєри з будками (за кількістю собак, що одночасно використовуються на службі), навіс для розміщення спорядження, одягу та інвентарю для догляду за собаками.

2. Під час тривалого несення служби на віддалених ділянках кордону (у польових умовах) службові собаки для відпочинку розміщуються в стандартних будках (боксах, спеціальних причепах). За необхідності місця розміщення службових собак утеплюються солом’яними матами, а вхід завішується цупкою тканиною.

3. Спеціальний одяг та спорядження для утримання та використання службових собак

1. Забезпечення інспекторів-кінологів спеціальним одягом та спорядженням на службового собаку здійснюється відповідно до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року № 1132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1537/29667.

2. Спорядження для службового собаки видається інспекторові-кінологу і закріплюється за окремим собакою.

3. Інвентар для утримання службових собак закріплюється індивідуально за кожним інспектором-кінологом та включає інвентар для прибирання місць утримання та інвентар для чищення службового собаки.

Інвентар для прибирання утримується поза вольєром у спеціально обладнаному місці.

Інвентар для чищення, призначений для догляду за шкірним покривом собаки, зберігається в спеціальних шафах. Кожен предмет інвентарю позначається номером вольєра собаки, за яким він закріплений.

Інвентар для утримання службових собак періодично (не менше одного разу на місяць) дезінфікується.

4. Догляд за службовими собаками

1. Усі приміщення містечка для утримання службових собак щодня прибираються та дезінфікуються з періодичністю, зазначеною у пункті 2 цієї глави.

2. Планове механічне очищення та дезінфекція всіх приміщень містечка для утримання собак проводяться двічі на рік (навесні і восени). Влітку місця розміщення собак дезінфікуються щомісяця. За вказівками служби ветеринарної медицини проводяться заходи щодо знищення мух, комах і гризунів на території та об’єктах містечка для утримання собак.

3. Догляд за службовими собаками включає такі зоогігієнічні заходи: огляд, вигулювання (моціон), чищення, миття, купання, захист собак від мух, кліщів, бліх.

4. Огляд собак проводиться щодня, а також перед і після їх використання на службі. Під час щоденного огляду увага звертається на загальний стан собаки, вгодованість, стан очей, вух, ротової порожнини, носа, лап, шерстяного покриву. Оглядаються очі та їх слизова оболонка; вуха - на наявність кліщів, вушної сірки та невеликих чужорідних предметів; ротова порожнина - щодо стану зубів та наявності чужорідних предметів між ними; ніс - на наявність виділень різного роду та стан вологості мочки носа; лапи - щодо стану подушечок (наявність ран, чужорідних тіл) і кігтів; шерстяний покрив - щодо загального стану, наявності блиску, випадіння шерсті, ураження шкірними паразитами; пульс (підрахування пульсу проводиться на стегновій артерії внутрішньої поверхні стегна або безпосередньо за поштовхами серцевого м’яза на грудній клітці позаду лівої лопатки).

5. У разі виявлення під час огляду собаки ознак його захворювання інспектор-кінолог доповідає про це безпосередньому начальнику, інформує службу ветеринарної медицини та діє за її рекомендаціями.

6. Вигулювання собак проводиться 2-3 рази на день в час, установлений розпорядком дня. Тривалість кожного вигулу має бути не менше 15-20 хвилин. Під час групового вигулювання собак кожному спеціалісту визначається окрема ділянка місцевості. Собаки вигулюються на довгому поводі або без нього, агресивні - у намордниках.

7. Чищення собак проводиться для видалення зі шкірного покриву відмерлих клітин шкіри, уламків шерсті, пилу та бруду. Чищення проводиться раз на день (уранці або ввечері) між вигулом та годівлею собак.

8. Миття собак у літню пору проводиться двічі на місяць на відкритих і захищених від вітру та пилу місцях, взимку - один раз на 2-3 місяці в теплих приміщеннях, де є можливість обсохнути. Вода має бути теплою. Для миття собак використовується спеціальний шампунь або мило.

Взимку після миття собаку тримають у теплому приміщенні до повного висихання.

9. Купання собак здійснюється з дозволу керівника підрозділу і під керівництвом начальника кінологічного відділення (групи).

Купання собак проводиться влітку у водоймищах з проточною і чистою водою за температури навколишнього середовища +20 -0С та вище.

Забороняється купати собак одразу після служби, тренувань і годування.

10. Влітку з метою убезпечення собак від теплових ударів у приміщеннях знижують вологість, збільшують швидкість руху повітря (поліпшують звичайну вентиляцію) та уникають скупченого розміщення тварин, напувають собак прохолодною водою.

11. З метою огляду і визначення стану здоров’я, утримання і годування службових собак проводиться їх виведення. Порядок виведення службових собак та їх оцінювання встановлено главою 5 цього розділу. Під час виведення також перевіряються стан об’єктів та території містечка для утримання службових собак, інвентар для утримання, годування, підготовки та використання на службі собак.

5. Порядок виведення службових собак та їх оцінювання

1. Планове виведення службових собак проводиться за розпорядженням начальника органу не менше одного разу на місяць у навчальних підрозділах і в підрозділах відтворення службових собак та не менше одного разу на півріччя в органах. Виведення собак також проводиться під час інспектування (перевірки) органів, комплектування навчальних підрозділів службовими собаками та проведення випускних іспитів у цих підрозділах.

У підрозділах охорони державного кордону виведення службових собак проводиться щомісяця під час проведення дня кінолога.

2. Виведення проводиться прямими начальниками або особами, які проводять інспектування (перевірку). Напередодні план проведення виведення доводиться до відома керівників підрозділів.

Виведенню підлягають усі службові собаки органу (підрозділу), крім хворих та щінних сук у другий період щінності, сук-годувальниць, які мають щенят до 2 місяців від народження.

3. Виведення службових собак кожного підрозділу здійснюється згідно зі стройовим розрахунком. Під час виведення собака рухається поруч з військовослужбовцем на короткому поводі.

4. У ПВСС з метою племінної оцінки кобелів, сук та племінних пар на якість потомства після огляду всі собаки шикуються за племінними лініями (собаки розміщуються у виді піраміди). До огляду собак за племінними лініями залучається все потомство племінних кобелів і сук. Під час племінної оцінки собак оцінюються племінні якості кобелів та сук, правильність добору племінних пар методом порівняння їх фенотипних ознак, результатів перевірки робочих якостей й інших показників, які свідчать про сходження або згасання якості потомства.

Не менше одного разу на квартал під час виведення собаки оцінюються за конституцією і екстер’єром.

5. Під час виведення службових собак перевіряються вгодованість, чищення, стан місць розміщення, стан спеціального спорядження та інвентарю з утримання, годівлі, підготовки та використання службових собак.

6. Угодованість собаки оцінюється:

«відмінно» (10-12 балів) - якщо м'язи міцні, добре розвинені та рельєфно виражені, жировий прошарок достатній, ребра непомітні, шерстяний покрив блискучий, стан здоров'я хороший, тварина жвава на вигляд;

«добре» (7-9 балів) - якщо ребра ледь помітні, а інші показники такі, як і для відмінної оцінки;

«задовільно» (4-6 балів) - якщо м'язи міцні, жировий прошарок недостатній, ребра помітні, маклаки виражені, виступають хребці, шерстяний покрив тьмяний, неблискучий, ламкий. Оцінка «задовільно» виставляється також собакам занадто вгодованим (округла, широка спина, провислий живіт, жировий прошарок надмірний, кволий вигляд);

«незадовільно» (1-3 бали) - якщо м'язи недостатньо розвинені, загальна слабкість, жировий прошарок відсутній, ребра та кістки плечей виділяються, маклаки, хребці різко виступають, шерстяний покрив матовий, має місце випадіння шерсті, енергійний собака став малорухомим і кволим.

7. Чищення собаки оцінюється:

«відмінно» (10-12 балів) - якщо на тулубі, шиї, голові, хвості та кінцівках немає бруду та лупи, у вухах чисто, шерстяний покрив пригладжений і розчесаний, відсутні ознаки ураження нашкірними та шерстяними паразитами;

«добре» (7-9 балів) - якщо на нижніх частинах кінцівок ледь помітні сліди лупи, а інші показники такі, як для відмінної оцінки;

«задовільно» (4-6 балів) - якщо є в незначній кількості лупа, відсутній бруд, але не вичищена в період линьки відмерла шерсть або занадто виражені ознаки перенесених уражень нашкірними паразитами;

«незадовільно» (1-3 бали) - якщо на тулубі, шиї, голові та хвості є лупа, шерсть жирна, липка та брудна або собака уражений нашкірними паразитами.

8. У разі незадовільної оцінки собаки за вгодованість або чищення з причин, що не залежать від кінолога (тривале за часом захворювання, перебої з годівлею), оцінка з розділу кінологу не виставляється. У цьому разі під час виведення загальної оцінки за вгодованість та чищення відділенню, підрозділу отримані індивідуальні незадовільні оцінки з цих розділів не враховуються.

9. Загальна оцінка відділенню (групі, сектору), підрозділу та органу охорони за вгодованість або чищення собак виставляється:

«відмінно» - якщо не менше ніж 70 % собак оцінені «відмінно», а інші - «добре» та «задовільно»;

«добре» - якщо не менше ніж 95 % собак отримало позитивні оцінки, з яких не менше 60 % мають оцінки «відмінно» та «добре», а інші - «задовільно»;

«задовільно» - якщо не менше ніж 85 % отримало оцінки не нижче «задовільно»;

«незадовільно» - якщо більше ніж 15 % собак отримало оцінку «незадовільно».

10. Оцінка стану місця розміщення собак:

1) кінолог оцінюється:

«відмінно» (10-12 балів) - якщо вольєр, в якому розміщується службовий собака, перебуває в доброму стані, утримується в чистоті, у вольєрі є годівниця з водою, суха підстилка в холодну пору або за високої вологості повітря;

«добре» (7-9 балів) - якщо вольєр (місце), у якому розміщується закріплений за ним службовий собака, утримується без порушень ветеринарних або санітарно-зоотехнічних вимог;

«задовільно» (4-6 балів) - якщо утримання вольєра (місця), у якому розміщується закріплений за ним службовий собака, проводиться з недоліками, що призводять до незначного порушення основних ветеринарно-санітарно-зоотехнічних вимог;

«незадовільно» (1-3 бали) - якщо стан розміщення собаки не відповідає вимогам оцінки «задовільно»;

2) підрозділ (відділення, група, сектор) оцінюється:

«відмінно» - якщо не менше ніж 60 % вольєрів (місць) утримуються з оцінкою «відмінно», а інші - з оцінкою «добре» і «задовільно», територія містечка для утримання собак підтримується в чистоті, інвентар для догляду за собаками закріплений, справний і очищений від бруду;

«добре» - якщо не менше ніж 90 % вольєрів (місць) утримуються з оцінкою не нижче «задовільно», з яких не менше 60 % - з оцінкою «відмінно» і «добре», а інші показники відповідають вимогам оцінки «відмінно»;

«задовільно» - якщо не менше ніж 80 % вольєрів (місць) утримуються з оцінкою не нижче «задовільно», є незначні недоліки в підтриманні чистоти території містечка для утримання собак, утриманні закріпленого за кінологами інвентарю для догляду за собаками;

«незадовільно» - якщо більше ніж 20 % вольєрів (місць) утримуються «незадовільно» або територія містечка для утримання собак перебуває в антисанітарному стані, 30 % інвентарю по догляду за собаками несправні й брудні;

3) орган оцінюється:

«відмінно» - якщо містечка (місця) для утримання собак підрозділів обладнані згідно з типовими вимогами, з яких не менше ніж 60 % утримуються на оцінку «відмінно», а інші - на «добре» і «задовільно»;

«добре» - якщо не менше ніж 90 % містечок (місць) для утримання собак підрозділів обладнані згідно з типовими вимогами й утримуються з оцінкою не нижче «задовільно», з яких не менше ніж 60 % - на «відмінно» і «добре»;

«задовільно» - якщо не менше ніж 80 % містечок (місць) для утримання собак підрозділів обладнані згідно з типовими вимогами й утримуються з оцінкою не нижче «задовільно»;

«незадовільно» - якщо стан розміщення собак не відповідає вимогам оцінки «задовільно».

11. Оцінка стану спеціального спорядження та інвентарю для утримання, годівлі, підготовки та використання службових собак (далі - інвентар):

1) кінолог оцінюється:

«відмінно» (10-12 балів) - якщо інвентар, закріплений за кінологом, є в наявності, використовується за прямим призначенням, справний і знаходиться у хорошому стані;

«добре» (7-9 балів) - якщо інвентар, закріплений за кінологом, є в наявності, справний, використовується за прямим призначенням, але утримується з незначними недоліками;

«задовільно» (4-6 балів) - якщо інвентар, закріплений за кінологом, є в наявності, але не завжди використовується за прямим призначенням або утримується зі значними недоліками (своєчасно не ремонтується, не очищається від бруду);

«незадовільно» (1-3 бали) - якщо стан збереження, використання й утримання інвентарю не відповідає вимогам оцінки «задовільно»;

2) підрозділ (відділення, група, сектор) оцінюється:

«відмінно» - якщо весь інвентар є в наявності, закріплений за персоналом, утримується не менше ніж у 60 % кінологів на «відмінно», у інших - на «добре» і «задовільно»;

«добре» - якщо весь інвентар є в наявності, закріплений за персоналом, утримується в 90 % кінологів з оцінкою не нижче «задовільно», з яких не менше ніж 60 % - на «відмінно» і «добре»;

«задовільно» - якщо інвентар утримується не менше ніж у 80 % кінологів з оцінкою не нижче «задовільно» або коли він використовується зі значними недоліками;

«незадовільно» - якщо стан використання й утримання інвентарю не відповідає вимогам оцінки «задовільно»;

3) орган оцінюється:

«відмінно» - якщо в не менше ніж 60 % підрозділів стан інвентарю оцінено на «відмінно», в інших - на «добре» і «задовільно», замовлення, розподіл, облік, використання, утримання і його ремонт організовано;

«добре» - якщо в не менше ніж 90 % підрозділів стан інвентарю оцінено не нижче «задовільно», з яких не менше ніж 60 % - на «відмінно» і «добре»;

«задовільно» - якщо в не менше ніж 80 % підрозділів стан інвентарю оцінено не нижче оцінки «задовільно» або коли є суттєві недоліки щодо його замовлення, розподілу, обліку, використання, утримання й ремонту;

«незадовільно» - якщо стан використання й утримання інвентарю не відповідає вимогам оцінки «задовільно».

12. Загальна оцінка за виведення службових собак інспектору-кінологу, відділенню (групі, сектору), підрозділу та органу виставляється:

«відмінно» - якщо службовий собака (службові собаки) за вгодованість і чищення оцінений на «відмінно», а стан місць розміщення собак і стан використання й утримання спеціального спорядження та інвентарю - не нижче «добре»;

«добре» - якщо за всіма показниками виведення службових собак отримано оцінки не нижче «добре»;

«задовільно» - якщо за всіма показниками виведення службових собак отримано оцінки не нижче «задовільно»;

«незадовільно» - якщо за одним з показників виведення службових собак отримано оцінку «незадовільно».

6. Основні правила та вимоги до годування та напування службових собак

1. Годування службових собак здійснюється відповідно до Норм годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби (далі - Норми годування), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 року № 1348.

2. Годування службових собак проводиться у визначений розпорядком дня час.

Забороняється годувати собак безпосередньо перед службою і проведенням тренувань. Після годування до початку роботи службові собаки повинні мати перерву для відпочинку не менше ніж на 2 години.

Час годування собак установлюють залежно від часу їх використання на службі. З метою повного й кращого засвоєння корму важливо годувати собаку в одному й тому самому місці, у знайомій і спокійній обстановці.

3. Собак годують інспектори-кінологи, за якими вони закріплені. Після закінчення годування годівниці від собак забирають. Забороняється залишати залишки корму біля собак або згодовувати його іншим собакам.

4. Годування службових собак сухими концентрованими кормами здійснюється з врахуванням рекомендацій виробника і енергетичної цінності корму, робочого навантаження на собак та потреби організму в поживних речовинах для покриття енергетичних затрат, висновків за результатами експериментального годування кормом контрольної групи собак. Перехід до годування такими кормами здійснюється поступово (спочатку шляхом часткового підмішування їх у корм, а потім - поступового збільшення до повного переходу на основний корм).

5. Напування службових собак здійснюється тільки свіжою водою. Під час використання їх на службі інспектор-кінолог повинен брати із собою додатковий запас води з розрахунку 3-5 літрів на добу для одного собаки.

Взимку напування собак здійснюється після годування та повернення зі служби. Після напування залишки води з напувалок виливаються.

6. Ємності для годування та напування собак мають бути чистими. Після кожного використання їх потрібно очищати від залишків корму та води і мити в гарячій воді з милом чи миючими засобами, а потім - у проточній воді.

7. Перевезення службових собак

1. Службові собаки перевозяться з дотриманням вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» та відповідно до Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402.

Собаки перевозяться в супроводі інспекторів-кінологів, за якими вони закріплені, або під наглядом спеціально призначених для цього осіб (коли собаки перевозяться у вантажних вагонах або спеціально обладнаних автомобілях).

Один кінолог може перевозити одну або дві собаки (якщо собаки не проявляють агресію до нього або один до одного). Під час перевезення в транспортному засобі собака має розміщуватися між ногами кінолога (біля них) або в клітках (боксах).

2. Особи, які організовують перевезення собак, зобов'язані забезпечити персонал, який залучається до цього заходу, належним спорядженням, інвентарем для догляду, годування та напування собак, а в передбачених випадках - будками або боксами.

3. Годування службових собак проводиться не пізніш як за 2 години до виїзду. На тривалих зупинках собак вигулюють, годують і напувають.

4. Заходи безпеки під час перевезення службових собак:

1) під час посадки в транспортний засіб інспектор-кінолог піднімається за собакою, під час висадки спускається першим;

2) посадка і висадка з вантажної автомашини проводиться через відкритий задній борт;

3) поруч із сильно збудженими та злими собаками доцільно розміщувати більш спокійних і менш злих собак, кобелів із суками;

4) під час руху в транспортних засобах інспектори-кінологи мають тримати собак на короткому поводі, агресивних - у намордниках (крім тих собак, що перевозяться в клітках або контейнерах);

5) під час перевезення собак інспектори-кінологи не повинні залишати їх без нагляду, мають вчасно запобігати їх небажаним діям;

6) автотранспорт має бути справним і чистим, у кузові не повинно бути предметів, які можуть травмувати собак;

7) автомобіль має бути обладнаний лавками для сидіння військовослужбовців, які перевозять собак, тентом і трапом для посадки й висадки кінологів із собаками, а бортові запори - бути надійними;

8) місця постійної посадки й висадки персоналу із собаками слід обладнувати спеціальними естакадами;

9) перед посадкою й висадкою собак із вантажного автомобіля простір між днищем кузова і відкинутим заднім бортом потрібно закривати гумовою стрічкою або шматком цупкого брезенту;

10) на кожен автомобіль має призначатися старший із інспекторів-кінологів, який відповідає за виконання всіх правил перевезення;

11) начальник, який організовує перевезення, під час інструктажу водія і старшого машини повинен зазначити мету, маршрут, порядок, швидкість і час руху, а також заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися під час перевезення собак;

12) у разі перевезення військовослужбовців із собаками в автомобілях їх кількість не повинна перевищувати 2/3 норми перевезення, встановленої для цього автомобіля;

13) інспектори-кінологи в транспортних засобах мають розміщуватися таким чином, щоб собаки не дихали повітрям із домішками пилу та чадного газу, що негативно впливає на їхню працездатність;

14) під час тривалого перевезення собак автотранспортом слід робити зупинки для вигулювання, відпочинку, годування та напування собак: через 2-3 години - не менше ніж на 10 хвилин; 6-8 годин - не менше ніж на 1 годину; 14-16 годин - на 8 годин.

5. Залізничним транспортом службові собаки перевозяться відповідно до чинного законодавства України.

6. У літаках вітчизняних та іноземних авіакомпаній собак слід перевозити в боксах для перевезення тварин, у вертольотах і літаках Держприкордонслужби - поруч із кінологом.

8. Правила особистої гігієни та заходи безпеки під час поводження із службовими собаками

1. Правила особистої гігієни під час поводження із службовими собаками:

1) догляд, підготовку та використання собаки інспектор-кінолог має здійснювати в спецодязі;

2) не слід дозволяти собаці лизати руки та обличчя;

3) не слід давати корм і воду собаці з власного посуду;

4) не слід використовувати предмети особистого використання (гребінець, носова хустинка) для догляду за собакою;

5) не слід приймати їжу, воду, курити під час догляду, підготовки та використання собаки;

6) щоразу після закінчення догляду, підготовки та використання собаки і перед прийняттям їжі потрібно обов’язково мити руки з милом;

7) чищення собаки має проводитися раз на добу в спеціально відведеному для цього місці;

8) фекалії, вичесану шерсть собак та інше сміття з вольєрів, місць для чищення та вигулювання собак потрібно прибирати у сміттєзбірник, розташований не менше ніж за 50 м від приміщень;

9) періодично з профілактичною метою або за показаннями потрібно проводити дезінфекцію містечка для утримання собак (території, приміщень (місць) утримання собак, кухні);

10) спорядження для собак, інвентар і предмети догляду за ними слід тримати в чистоті, провітрювати і регулярно піддавати механічному очищенню, обмиванню та дезінфекції;

11) щодня слід ретельно оглядати собак;

12) спеціалісти ветеринарної медицини своєчасно повинні оглядати собак для здійснення профілактичних заходів (щорічні щеплення від сказу, дегельмінтизація тощо) та запобіжних заходів профілактики хвороб, які можуть передаватися від тварин до людини.

2. Заходи безпеки під час поводження із службовими собаками:

1) стороннім особам забороняється заходити та перебувати на території містечка для утримання службових собак;

2) у містечку для утримання собак не слід розміщувати сторонніх (нештатних) собак;

3) ворота та хвіртки містечка для утримання службових собак, двері вольєрів повинні бути постійно зачиненими на засув, у тому числі і під час роботи інспектора-кінолога у вольєрі;

4) тимчасове тримання службових собак на прив’язі потрібно здійснювати на справному спорядженні, правильно підібраному та підігнаному;

5) під час чищення, годування та моціону собак, прибирання приміщень (місць), у яких вони розміщуються, має використовуватися тільки закріплений та справний інвентар;

6) під час руху поза межами містечка для утримання собак службовий собака має бути поруч з інспектором-кінологом на короткому поводі або без нього (якщо собака до цього підготовлений) і в наморднику (для собак великих та середніх порід);

7) не слід дозволяти собакам їсти знайдений на землі корм, пити з випадкових джерел;

8) не слід дражнити собак під час їх догляду, годування та вигулювання;

9) персоналу забороняється доглядати та годувати не закріплених за ним собак;

10) у поводженні із собакою інспектор-кінолог повинен проявляти рішучість, вимогливість, наполегливість, терплячість і обережність.

3. Про кожен випадок тілесних ушкоджень, завданих собакою, у тому числі і незначних, доповідається безпосередньому начальнику та у підрозділ охорони здоров’я для вжиття заходів щодо запобігання зараженню інфекційними захворюваннями.

4. Службові собаки, у яких виявлено зміни в поведінці, підвищення температури тіла, ознаки ураження шкірного покриву та інші ознаки, що можуть свідчити про хворобу, ізолюються від здорових тварин. Інспектор-кінолог доповідає про це начальнику підрозділу та в службу ветеринарної медицини.

Особи, призначені доглядати за ізольованими собаками, забезпечуються необхідним спецодягом та інвентарем і перебувають під наглядом лікаря (фельдшера). Після догляду за ізольованими собаками ці особи зобов’язані ретельно мити та дезінфікувати руки і взуття.

5. У разі втрати (загибелі, втечі) службового собаки, його захворювання чи травмування, що призвело до втрати його робочих якостей, через невиконання відповідних заходів безпеки, неналежне утримання, годування або напування службового собаки, а також якщо було закуплено непридатного до дресирування стройового собаку, проводиться службове розслідування.

9. Ветеринарне обслуговування службових собак

1. Проведення профілактичної та лікувальної роботи, безпосередній контроль за виконанням санітарних заходів, ветеринарне забезпечення переміщення чи транспортування службових собак покладаються на спеціалістів ветеринарної медицини, загальний контроль - на керівника підрозділу.

2. Під час щоденного огляду службових собак інспектор-кінолог, крім виконання заходів, визначених пунктом 4 глави 4 розділу V цієї Інструкції, контролює санітарний стан місць розміщення та прилеглої території.

3. Карантин проводиться щодо собак, які прибули до підрозділу та для яких передбачено ізольоване утримання і проведення ветеринарно-санітарних заходів. У зазначений період із дозволу спеціаліста ветеринарної медицини допускаються проведення занять та використання на службі після завершення процесу адаптації службового собаки.

4. Профілактична вакцинація службових собак здійснюється з метою набуття ними імунітету до основних інфекційних захворювань. Вакцинація собак проводиться виключно спеціалістами ветеринарної медицини.

5. У разі захворювання службового собаки інспектор-кінолог, за яким він закріплений, повинен негайно доповісти про це безпосередньому начальнику та спеціалісту ветеринарної медицини органу. До прибуття спеціаліста інспектор-кінолог виконує його вказівки та в межах своєї компетенції надає лікарську допомогу службовому собаці. Хворого собаку звільняють від несення служби (дресирування) і надають йому кваліфіковану ветеринарну допомогу.

Для стаціонарного лікування хворих службових собак у ветеринарному лазареті органу (іншому закладі ветеринарної медицини) інспектори-кінологи разом із закріпленими за ними службовими собаками відряджаються до місця лікування.

6. Підрозділи охорони державного кордону та забезпечення органів забезпечуються ветеринарними аптечками для надання невідкладної долікарської ветеринарної допомоги.

7. Службові собаки та щенята, в яких у процесі життєдіяльності знайдено неусувні недоліки, зазначені у Переліку вад, хвороб та недоліків, що виключають використання службового собаки в службовій і племінній діяльності, вибраковуються (додаток 6).

Вибракування службових собак здійснюється комісією двічі на рік (навесні та восени). В окремих випадках (хвороба собаки) дозволяється позачергове вибракування. На собак, які вибраковуються, складається Акт вибракування службових собак (додаток 7).

Строк служби службового собаки закінчується після досягнення ним 8-річного віку, після чого подальша його придатність для використання визначається комісією.

Службові собаки, які частково втратили працездатність, можуть за рішенням комісії переводитись у вартові.

VІ. Племінна справа

1. Завдання та права ПВСС

1. Виконання завдань із племінної справи покладається на ПВСС.

2. Основною метою племінної справи є розведення та вирощування службових собак із добрими службовими і племінними якостями для комплектування ними підрозділів охорони державного кордону та забезпечення.

3. Основними завданнями ПВСС із питань племінної справи є:

1) удосконалення, закріплення найкращих породних, племінних та робочих якостей собак службових порід шляхом їх цілеспрямованого відбору та добору;

2) здійснення заходів з організації, планування та проведення племінної справи;

3) пошук ефективних методів розведення, вирощування, годування, утримання та виховного дресирування всіх категорій собак ПВСС та визначення можливостей для запровадження їх у практичну діяльність.

4. Органи, у структуру яких входять ПВСС:

1) взаємодіють з приватними племінними розплідниками та розплідниками інших міністерств і відомств України;

2) оформлюють і видають відомчі племінні родоводи (сертифікати) на племінних і службових собак, вирощених у ПВСС;

3) направляють необхідні документи в кінологічні організації на вирощених собак для отримання родоводів від міжнародних організацій, що мають право на їх видачу;

4) проводять оцінку екстер'єру, конституції та родоводу в межах компетенції і добір племінних собак ПВСС;

5) планують і проводять належні організаційні та практичні заходи з питань племінної роботи;

6) беруть участь у заходах, що проводяться громадськими кінологічними організаціями (семінари, виставки, чемпіонати, племінні огляди собак).

5. Особовий склад ПВСС, який має закріплених племінних, стройових собак та щенят, залучається до робіт і внутрішніх нарядів, пов’язаних тільки із забезпеченням діяльності підрозділу. Залучати особовий склад ПВСС до несення служби в нарядах, виконання робіт із забезпечення навчального процесу частини, а також в їдальні заборонено.

2. Порядок планування та звітності племінної справи

1. У ПВСС із питань організації та проведення племінної справи розробляються такі обліково-звітні документи:

1) перспективний план племінної справи - на 5 років;

2) план племінної справи - на поточний рік;

3) план в’язок та реєстрації щеніння племінних собак (додаток 8);

4) книга обліку поголів'я службових собак (додаток 9);

5) племінна книга (додаток 10);

6) книга подекадного обліку ваги та росту щенят (додаток 11);

7) акт в’язки племінних собак (додаток 12);

8) акт щеніння та племінного огляду щенят (додаток 13);

9) акт пустування та огляду суки (додаток 14);

10) акт оприбуткування та племінного огляду щенят (додаток 15);

11) акт таврування щенят у віці 45 днів (додаток 16);

12) акт зважування службових собак (додаток 17);

13) картка племінного огляду щенят у віці 45 днів (додаток 18).

За потреби (для звітності) за рішенням начальника ПВСС може вестися додаткова документація.

2. Перспективний план племінної справи ПВСС розробляється строком на п’ять років та включає:

1) характеристику стану здоров’я; загальну кількість собак і кількість використання в розведенні; результати реалізації минулого перспективного плану; оцінку поголів’я за конституцією та екстер’єром, походженням і робочими якостями із зазначенням позитивних і негативних особливостей; генеалогічну структуру породи за групами, лініями і сімействами, кількісний і якісний склад; поширені недоліки за конституцією і екстер’єром, потомством та робочими якостями; коротку характеристику відомих кобелів і сук, що позитивно вплинули на розвиток генеалогічних груп і породи загалом, за якістю потомства;

2) основні завдання щодо подальшого розвитку та вдосконалення породи: поліпшення конституції та екстер’єру собак, робочих якостей за лініями і сімействами; найбільш перспективні з них, які необхідно зберегти, закріпити і розвинути; яких негативних особливостей конституції, екстер’єру, спадковості та надресированості необхідно позбутися, які групи кількісно збільшити і які скоротити;

3) методи і заходи щодо поліпшення племінних якостей собак;

4) оцінку плідників за якістю потомства, аналіз виникнення недоліків і вад, використання цілеспрямованих інбридингів видатних плідників.

Для наочності план ілюструється таблицями і графічними додатками, що пояснюють стан породи та завдання з її розвинення і поліпшення.

3. План племінної справи ПВСС на поточний рік включає в себе пояснювальну записку, в якій відображаються:

1) основні завдання з реалізації перспективного плану племінної справи в поточному році;

2) аналіз виконання попереднього річного плану племінної справи, основні недоліки та проблемні питання, що виникали;

3) характеристика племінного поголів'я, їх оцінка за конституцією, екстер'єром, службовими якостями та напрямом підготовки;

4) характеристика генеалогічних груп, позитивні якості, наявність екстер’єрних недоліків і вад, характерних для представників певних груп, ліній, та їх поширення в породі;

5) кількість щенят, яку планується отримати згідно з планом;

6) кількість запланованих інбридингів за кожним плідником із зазначенням їх ступеня;

7) кількість в’язок племінних собак на рік.

План племінної справи розробляється до 01 листопада поточного року. Позапланове розведення щенят забороняється.

4. В основу плану в’язок та реєстрації щеніння племінних собак покладаються дані бонітування кожного службового собаки, забезпеченості собак належними умовами утримання та догляду, загального стану собаки з урахуванням віку, статевого ритму, плодовитості, тривалості племінного використання.

Облік результатів щеніння, комісійних заходів проведення племінної справи, крім в’язок, проводиться протягом календарного року з 01 січня по 31 грудня поточного року.

Акти в’язок племінних собак, проведених після 01 листопада поточного року, обліковуються у племінній книзі та нумеруються, починаючи з першого номера, і переносяться на наступний рік для проведення аналізу племінної справи за рік.

Протягом поточного року за рішенням комісії може проводитися заміна племінних собак залежно від обставин, що склалися на момент виконання плану племінної справи.

5. З метою якісного планування заходів племінної справи та визначення кількості отримання щенят на наступний рік ПВСС має право направити запит до Адміністрації Держприкордонслужби з метою уточнення прогнозу потреби у службових собаках.

Дані проведеного запиту враховуються в планах племінної справи ПВСС. Запит подається в установленому порядку у вересні поточного року до початку проведення бонітування і складання плану племінної справи на наступний рік.

6. У племінній книзі ПВСС обліковуються в’язки та щеніння племінних собак із числовими показниками огляду приплоду.

Племінна книга ПВСС є єдиною для всіх порід службових собак з обов’язковим занесенням до неї відомостей про всі в’язки та щеніння службових собак.

3. Порядок організації заходів племінної справи, умови допуску та використання племінних собак ПВСС у розведенні

1. У племінній справі використовуються собаки службових порід, необхідність розведення яких спричинена інтересами охорони державного кордону та визначена планом племінної справи ПВСС.

2. До основних заходів з організації племінної справи у ПВСС належать: проведення в’язок, огляд виводків, таврування собак і присвоєння їм кличок, здійснення комплексної оцінки собак - бонітування, племінний добір, виведення службових собак, перевірка їх робочих якостей, вирощування і виховне дресирування щенят.

3. Допуск службового собаки до розведення передбачає переведення в категорію племінних собак.

4. Умовою зарахування до категорії племінних собак є:

1) проходження і успішне завершення курсу підготовки з отриманням диплома та сертифіката про спеціалізацію підготовки;

2) рішення комісії за результатами огляду та племінного відбору про доцільність використання у якості племінної собаки;

3) наявність документа, що засвідчує походження собаки (родовід);

4) документи встановленого зразка, що засвідчують стан здоров’я собаки.

5. Один раз на квартал проводиться бонітування службових собак за основними лініями та сімействами. Під час проведення цього заходу за потреби можуть використовуватися засоби фото- та відеозйомки. Результати бонітування використовуються в майбутньому під час складання плану племінної справи.

Щороку (у жовтні) проводяться підсумкове бонітування племінного поголів’я, комісійна перевірка (підтвердження) робочих якостей, племінний добір поголів’я службових собак ПВСС та надання допуску для включення до плану племінної справи.

6. Собаки, відібрані для розведення за селекційними ознаками, повинні відповідати затвердженому стандарту породи, до якої вони належать, мають бути клінічно здоровими, досягти фізіологічної зрілості, мати здатність запліднювати і бути заплідненими, мати міцний тип нервової системи, міцний тип конституції та отримати такі оцінки:

1) для сук - не нижче ніж "добре";

2) для кобелів - не нижче ніж "дуже добре".

7. Не допускаються до проведення племінного добору собаки меланхолійного та флегматично-меланхолійного типів, а також собаки з важкою формою дисплазії, крипторхи, пасивно-оборонною реакцією поведінки, боязливістю до пострілів та сильних звукових подразників, явно вираженими породними вадами (у будові хвоста, поставі кінцівок, положенні вух, зубній системі, з вадами пігментації, непритаманним породі кольором очей та шерсті, що мають м'який підшерсток, довгу остьову шерсть, яка не щільно прилягає, помітними очосами на вухах та передпліччях), собаки рихлого, ніжного типу конституції, з ожирінням або надто худі, які отримали на виведенні оцінку за вгодованість нижче ніж «добре».

8. До розведення допускаються лише собаки категорії племінні:

1) малих і середніх порід:

кобелі

-

з 18 місяців;

суки

-

з 16 місяців;

2) великих порід:

кобелі

-

з 20 місяців;

суки

-

з 18 місяців.

9. Граничний вік для використання в розведенні для кобелів і сук - до 8 років (включно). Цінним племінним собакам за рішенням комісії строк використання в розведенні може бути продовжено на 1-2 роки.

10. Племінні собаки можуть переводитися в категорію стройових за рішенням комісії у разі, якщо їх подальше використання для розведення та отримання потомства не є доцільним, через такі причини:

1) досягнення граничного віку;

2) втрата племінних якостей - слабкі приплоди, високий відсоток смертності щенят під час народження та в підсосний період;

3) високий відсоток прохолостів сук із вини плідника;

4) племінні та робочі якості від отриманого потомства нижче ніж «добре»;

5) захворювання, що знижують племінні якості;

6) втрата робочих якостей.

Результат їх використання враховується в аналізі племінної справи за рік до написання наступного плану племінної справи на рік.

11. За якістю отриманого потомства та результатами перевірки його робочих якостей визначають подальше застосування та використання собаки в категорії племінних. Аналіз якості потомства проводиться від моменту постановки на забезпечення до моменту передавання до підрозділів для дресирування.

12. Допускається не більше однієї результативної в’язки сук за рік. Інтервал між в’язками або пологами не має бути меншим ніж шість місяців.

Одна племінна сука не може мати більше семи виводків протягом службового використання.

13. Кобеля можна використовувати впродовж усього року. У перший рік використання (з 2 до 3 років) за кобелем закріплюється не більше 3-4 сук на рік; з 3 до 8 років використання за плідником можна закріплювати 6-8 сук.

14. За кожною племінною сукою закріплюються основний кобель та запасний (дублер) відповідно до плану в’язок та реєстрації щеніння племінних сук. За рішенням начальника ПВСС може бути здійснена заміна основного кобеля на додаткового або на того, до якого проводиться виїзна в’язка. Заміна кобеля обґрунтовується отриманням цінних племінних якостей та ситуацією, що склалася на час проведення в’язки.

15. У разі якщо плідник частково або повністю винний у прохолості сук або в отриманому від нього приплоді є тільки одне щеня, його використання в розведенні частково припиняється (до з'ясування причини). Висновок про доцільність подальшого використання кобеля надається після його оцінки за якістю потомства протягом року до моменту передавання на навчання.

Якщо від різних маток буде отримано більше ніж 30 % потомства з однотипними вадами, подальше використання плідника в розведенні забороняється.

У разі якщо три суки, покриті одним і тим самим плідником, у поточному році залишилися пустими, його направляють на дослідження репродуктивної здатності. У разі втрати репродуктивної здатності кобель від племінного використання відсторонюється.

16. Висновок про доцільність подальшого використання суки у відтворенні щенят робиться за результатами не менше двох отриманих приплодів від різних плідників.

Якщо від суки після перших пологів отримано 80 % неповноцінних щенят або є великий відсоток смертності в підсосний період, її перевіряють за результатами в'язок з іншим плідником, який не має родинних зв’язків із першим. У разі отримання від другої в'язки аналогічних результатів самку від подальшого використання в розведенні відсторонюють.

17. У разі прохолосту суки протягом двох в’язок поспіль від різних плідників (а в цей період буде отримано потомство від цих плідників іншими матками) матку за рішенням комісії виключають із розведення або можуть залишити до з’ясування причин прохолосту спеціалістами ветеринарної медицини.

18. Сука, яка залишилася незаплідненою через 60 днів після в’язки, оглядається комісією, про що складається акт пустування суки.

У разі виявлення прохолостів кобеля і суку досліджують спеціалісти ветеринарної медицини на визначення репродуктивної здатності.

19. В'язка суки тільки для використання її у якості годувальниці або для цієї самої мети з фальшивою вагітністю забороняється. У разі загибелі суки або неможливості нею через різні причини годувати щенят проводяться всі заходи для їх збереження. Можливе вигодовування щенят іншою сукою або з допомогою штучного годування.

4. Основні вимоги щодо годування, розведення, вирощування, фізичного розвитку та виховного дресирування щенят, племінних і стройових собак

1. Для розведення собак службових порід застосовується тільки чистопородне спарювання (однієї породи). Основним завданням чистопородного розведення є збереження та поліпшення якостей, властивих породі, отримання тварин зі стійкими високими якостями і бажаного типу, що відповідають стандарту породи.

2. Пар для в'язки добирають індивідуально, враховуючи всі позитивні і негативні якості та вік собак. При цьому враховують вік плідників та їх відповідність екстер'єру, фізичний стан, індивідуальні недоліки та переваги, необхідність закріплення найкращих екстер'єрних і робочих якостей (кобель повинен бути покращувачем породи).

3. Для сук у віці до 5 років рекомендується добирати кобелів на півтора-два роки старших, для самок від шести до восьми років - на два-три роки молодших.

4. Сплановані до в'язки кобелі не пізніше ніж за два тижні до її проведення підлягають якісному ветеринарно-зоотехнічному огляду, за потреби їм призначають індивідуальний режим утримання, годування, тренування.

5. В'язку проводять на 2-4 день еструсу суки, коли статеве бажання до спарювання в неї є найбільшим. Повторна в'язка є обов'язковою і проводиться через 24-48 годин після першої. Про в’язку племінних собак складається акт в’язки племінних собак.

6. Щінна сука, починаючи із четвертого тижня в'язки, має отримувати максимальну кількість поживних речовин.

7. Кожний отриманий приплід на 3-5 день оглядається комісією, під час огляу встановлюються стан суки, кількість щенят, їх стать, масть, особливі ознаки, наявність вад і відповідність ваги та зросту віку, а також приймається рішення про подальше вирощування або вибракування. За результатами огляду складається акт щеніння та племінного огляду щенят, який реєструється в племінній книзі. Окремо описуються наявність смоктального рефлексу та життєздатність приплоду. Визначають щенят, які підлягають подальшому вирощуванню або вибракуванню.

8. У випадку загибелі щенят до моменту постановки на забезпечення комісією складається акт вибракування службового собаки із зазначенням причин. Такі самі дії проводяться у разі прояву канібалізму сукою-годувальницею.

9. Критеріями для вибракування щенят є:

1) вага щеняти великих порід менше ніж 300 г;

2) вага середніх і малих порід менше ніж 250 г;

3) нежиттєздатність.

10. Нормальною вважається вага новонародженого щеняти:

1) для собак великих порід - 350-400 г, у «сильних» приплодах - 400-500 г;

2) для собак середніх і малих порід - 250-300 г, у «сильних» приплодах - 350-400 г;

3) добре виражений біотонус - здатність щеняти в перші дні шукати, утримувати і ссати сосок.

11. У підсосний період щенята утримуються разом із сукою. У разі наявності в однієї із сук великої кількості щенят, а в іншої - одного або двох, можливе їх підкладання від однієї до іншої.

12. Приплід щенят у 14-денному віці оглядається комісією, про що складається акт оприбуткування та племінного огляду щенят. Щенятам присвоюють клички та номери. На кожне щеня заводиться обліково-ветеринарна картка. Усі клички у виводку розпочинаються з однієї літери.

13. Повторний племінний огляд щенят проводиться комісією після досягнення ними віку 30 та 45 днів. Після 45 днів проводиться таврування виводку, про що складається акт таврування щенят. У правому вусі ставиться тавро, яке обов’язково складається із п’яти цифр (перші дві - означають рік, наступні три - порядковий номер упродовж цього року). Перед цифрами для об’єктивності можуть стояти не більше двох або трьох літер, які ідентифікують ПВСС у структурі Держприкордонслужби. За потреби допускається таврування в паховій частині живота для порід, в яких значно змінюється розмір вушних раковин з віком. Для ідентифікації службових собак допускається їх чипування. Номер проставляється в усіх облікових документах та є незмінним протягом усього життя собаки.

14. Відлучання щенят від сук проводиться у віці двох місяців і здійснюється поступово протягом 5-6 днів. Ослаблених щенят дозволяється залишати разом із сукою на довший термін.

15. Після відлучення щенята утримуються групами (виводком). У тримісячному віці щенят ділять на групи по 2-3 щенят. У кожну групу добираються щенята з однаковим фізичним розвитком.

16. Догляд і годування щенят проводять з урахуванням їх віку та розпорядку дня. У міру зростання та вирощування щенят режим їх утримання, годування та вирощування має поступово наближатися до режиму утримання дорослих собак.

17. У віці чотирьох місяців проводиться племінний огляд з метою переведення в категорію стройових собак. Після переведення щенят у категорію стройових собак їх розміщують по одному у вольєрі й закріплюють за кожним окремі предмети догляду та утримання.

18. На вирощених у ПВСС собак складаються родоводи (витяги з племінної книги про походження). Номером родоводу собаки є його номер та додані дві останні цифри року народження.

VІІ. Облік інспекторів-кінологів та службових собак, їх підготовки та використання на службі

1. В органах Держприкордонслужби ведеться облік інспекторів-кінологів - у кінологічній службі штабу та кадровому підрозділі органу; службових собак - у кінологічній службі штабу, у фінансово-економічному підрозділі та у службі ветеринарної медицини (облік проведених з ними профілактичних та лікувальних заходів).

У разі якщо в органах таких підрозділів не передбачено за рішенням керівника органу ведення обліку, облік покладається на інший підрозділ або уповноважену особу.

2. Перевірка рівня підготовки кожного інспектора-кінолога за фахом і закріпленого за ним службового собаки проводиться:

1) начальником кінологічного відділення (групи) підрозділу охорони державного кордону та забезпечення - не менше одного разу на місяць;

2) начальником підрозділу охорони державного кордону та забезпечення - не менше одного разу на квартал;

3) начальником кінологічної служби (начальником кінологічної групи) штабу органу охорони державного кордону - не менше одного разу на півріччя;

4) начальником кінологічної служби штабу регіонального управління Держприкордонслужби - не менше одного разу на рік.

Перевірка стану підготовки інспекторів-кінологів і закріплених за ними службових собак проводиться під час планових тренувань (тренінгів, занять), навчально-методичних та настановчих зборів і перевірки несення служби прикордонних нарядів.

Перевірка інспекторів-кінологів проводиться як раптово, так і після їх завчасного попередження про час, місце та умови проведення такої перевірки.

3. Результати підготовки та використання в охороні державного кордону інспекторів-кінологів із закріпленими за ними службовими собаками аналізуються в:

1) підрозділі охорони державного кордону та забезпечення - за кожен місяць;

2) органі охорони державного кордону та забезпечення - за кожні місяць, квартал, півроку, рік;

3) регіональному управлінні Держприкордонслужби - за кожні квартал, півроку, рік;

4) Департаменті охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби - за півроку, рік.

4. Органи щотижня подають до кінологічного підрозділу Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби інформацію про результати підготовки та використання інспекторів-кінологів із службовими собаками за тиждень.

Інші відомості з кінологічних питань опрацьовуються та подаються в порядку, визначеному Адміністрацією Держприкордонслужби.

Т. в. о. директора

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

С.Є. Житняк

Додаток 1

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(пункт 2 розділу ІІ)

АКТ

комісійної оцінки робочих якостей та вартості стройового собаки

Додаток 2

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(пункт 2 розділу ІІ)

ОБЛІКОВО-ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА

службового собаки


Додаток 3

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(пункт 1 глави 2 розділу ІІІ)

ОПИС

сертифіката про підготовку службового собаки

1. Сертифікат про підготовку службового собаки в кінологічних навчальних підрозділах Держприкордонслужби (далі - сертифікат) виготовляється на білому аркуші розміром 210х297 мм, щільність якого не менше 100 г/кв. м. У центрі сертифіката на тлі зображення голови собаки - німецької вівчарки - розміщена таблиця, обрамлена рамкою чорного кольору.

2. У верхній частині розміщено напис «ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ КІНОЛОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР», під ним «СЕРТИФІКАТ №___ про підготовку службового собаки» (після знака «№» зазначається порядковий номер виданого сертифіката).

У лівій частині сертифіката розташовуються написи: «ПОРОДА», «КЛИЧКА», «СТАТЬ», «МАСТЬ», «КЛЕЙМО», «ЧИП», «ДАТА НАРОДЖЕННЯ», «ЗАВОДЧИК», «ВЛАСНИК», «ВИД СЛУЖБИ», у правій частині - місця для написання відповідних даних.

3. У нижній лівій частині розміщено напис «Підготовлений до:» та місце для зазначення відомостей про навички, за якими підготовлений службовий собака.

У нижній правій частині розміщено напис «Номер наказу, підпис керівника, печатка:» та місце для зазначення цих відомостей.

4. Ескіз сертифіката про підготовку службового собаки наведено нижче.


Додаток 4

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(пункт 10 глави 3 розділу ІІІ)

ПЛАН

проведення тренувань інспекторів-кінологів із службовими собаками


Додаток 5

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(пункт 10 глави 3 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ

обліку тренувань службового собаки

Час, дата проведення тренування

Тема, навчальні питання, умови та місце тренування

Результати роботи інспектора-кінолога та службового собаки

Оцінка, підпис керівника занять

1

2

3

4

Додаток 6

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(пункт 7 глави 9 розділу V)

ПЕРЕЛІК

вад, хвороб та недоліків, що виключають використання службового собаки в службовій і племінній діяльності

1. Загальна фізична недорозвиненість кістяка і мускулатури.

2. Основні різко виражені вади в екстер’єрі:

1) зуби із сильно зруйнованою емаллю, відсутність іклів на одній або обох щелепах;

2) тонка зі слабкою мускулатурою шия або шия з відвислою складчастою шкірою;

3) надмірно провисла або горбата спина;

4) провислий або горбатий вузький поперек з недорозвиненою мускулатурою;

5) дуже скошений круп;

6) кругла з опуклими вигнутими ребрами непропорційно широка спереду, надмірно вузька або мала грудна клітка;

7) опущений або надмірно підтягнутий живіт;

8) вузька постава передніх кінцівок, вивернуті назовні або всередину лікті, різко виражений розмір або клишоногість, козинець, шаблиста постава задніх кінцівок, зближеність або вивернутість скакальних суглобів, плоскі розчепірені лапи.

3. Порушення і ураження центральної нервової системи (мозку і його оболонок) за наявності розладів руху.

4. Захворювання периферійних нервів, що спричинили невиліковний функціональний розлад тих чи інших органів.

5. Кульгавість, спричинена атрофією м’язів плеча, стегна. Хронічне запалення сухожиль, зв’язок і суглобів.

6. Тривалий, різко виражений, що не піддається лікуванню, розлад травлення у зв`язку з перенесеними гострими захворюваннями, що перейшли у хронічну форму, отруєннями та інтоксикаціями.

7. Хронічні хвороби дихальних шляхів, легенів, плеври з явно вираженими симптомами: задишка, кашель, хрипи, ціаноз слизових оболонок. Порушення дихання внаслідок зміни, переродження слизової оболонки носа або новоутворення.

8. Хронічні хвороби серця і великих кровоносних судин.

9. Хронічний ревматизм мускулатури і суглобів, що супроводжується хворобливістю, кульгавістю та втратою рухливості.

10. Деформація суглобів, сухожиль та м’яких тканин, що перешкоджає нормальному руху.

11. Хронічне ураження лімфатичних залоз з нагноєнням, утворенням наривів.

12. Неправильно зрослі переломи, що спричинили зв’язаність рухів.

13. Непереборні пухлини або хронічні процеси, що ускладнюють надягання нашийника.

14. Злоякісні новоутворення.

15. Грижі з випадінням кишечника та сальника.

16. Невиліковні захворювання пальців і пазурів, що заважають рухам.

17. Хронічне гнійне запалення вуха зі зміною функцій лабіринту, барабанної перетинки, що супроводжується частковою втратою слуху.

18. Слабке чуття.

19. Хронічні запалення сльозового мішка, кон’юнктиви, слізний свищ, надмірна хронічна сльозотеча, часткова втрата зору.

20. Старість (8-10 років) - за рішенням комісії.

21. Кастрати.

22. Хронічні, що не піддаються лікуванню, паразитарні хвороби (стригучий лишай, парша, залозниця), екземи при значному поширенні на тілі.

23. Травматичні пошкодження (рани, забиття тощо), хвороби (не зазначені в цьому Переліку), що викликають незворотню втрату працездатності і не виправдовують витрат на лікування.

24. Переважання в поведінці собаки орієнтовної, орієнтовно-статевої та пасивно-оборонної реакцій.

25. Недоліки основних типологічних властивостей нервової діяльності (надвисока або вкрай низька збудливість).


Додаток 7

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(пункт 7 глави 9 розділу V)

АКТ

вибракування службових собак

Додаток 8

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 3 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

ПЛАН

в’язок та реєстрації щеніння племінних собак


Додаток 9

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

КНИГА

обліку поголів'я службових собак

у __________________________________

(найменування підрозділу відтворення службових собак)

№ з/п

Кличка собаки

Тавро

Дата народження

Стать

Порода

Окрас

Інвентарний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

Ціна, грн

Категорія

Звідки прибув

Наказ

Куди вибув

Наказ

від

від

9

10

11

12

13

14

15

16

Додаток 10

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 5 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

ПЛЕМІННА КНИГА

_______________________________________

(найменування підрозділу відтворення службових собак)

№ з/п

Кличка суки, тавро, порода, масть, дата народження, тип ВНД

Батьки суки, клички, дати народження

Тип ВНД батьків

Кличка кобеля, тавро, порода, масть, дата народження, тип ВНД

Батьки кобеля, клички, дати народження

Тип ВНД батьків

1

2

3

4

5

6

7

Дані про в’язку

Дані про щеніння або пустування

Народилося

Підлягає знищенню (або мертвонароджені)

1 в’язка

2 в’язка

№ акта

дата

№ акта

кобелів

сук

кобелів

сук

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Залишено під сукою

Підсаджено до іншої суки

Вибракувано (загинуло) до переведення в стройові

Переведено в стройові

Підписи відповідальних осіб

кобелів

сук

кобелів

сук

кобелів

сук

кобелів

сук

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Додаток 11

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 6 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

КНИГА

подекадного обліку ваги та росту щенят

____________________________________________

(найменування підрозділу відтворення службових собак)

№ з/п

Дата народження щенят

Клички батьків

Клички щенят

Загальна вага виводка, кг

Дані контрольного зважування за місяцями

1 місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

Дані контрольного зважування за місяцями

2 місяць

3 місяць

4 місяць

5 місяць

6 місяць

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Додаток 12

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 7 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

АКТ

в’язки племінних собак

Додаток 13

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 8 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

АКТ

щеніння та племінного огляду щенят

Додаток 14

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

АКТ

пустування та огляду суки

Додаток 15

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 10 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

АКТ

оприбуткування та племінного огляду щенят

Додаток 16

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 11 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

АКТ

таврування щенят

Додаток 17

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 12 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

АКТ

зважування службових собак

Додаток 18

до Інструкції з організації кінологічного

забезпечення в Державній прикордонній

службі України

(підпункт 13 пункту 1 глави 2 розділу VІ)

КАРТКА

племінного огляду щенят


Документи та файли

Сигнальний документ — f474809n647.doc
Сигнальний документ — f474809n648.doc
Сигнальний документ — f474809n651.doc
Сигнальний документ — f474809n655.doc
Сигнальний документ — f474809n656.doc
Сигнальний документ — f474809n661.doc
Сигнальний документ — f474809n662.doc
Сигнальний документ — f474809n663.doc
Сигнальний документ — f474809n664.doc
Сигнальний документ — f474809n665.doc
Сигнальний документ — f474809n667.doc
Сигнальний документ — f474809n668.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.05.2018 — 2018 р., № 38, стор. 39, стаття 1345, код акта 10110/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -