<<
>>

Наказ МВС України від 26.09.2018 № 790 "Про затвердження Правил організації пропускного режиму на території апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2018

Документ актуальний на 23.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2018  № 790

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 жовтня 2018 р.

за № 1177/32629

Про затвердження Правил організації пропускного режиму на території апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 672 від 09.08.2019}

Відповідно до пункту 232 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, з метою організації охорони, визначення основних вимог і порядку організації пропускного режиму, допуску до службових приміщень адміністративної будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила організації пропускного режиму на території апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

М.О. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

26 вересня 2018 року № 790

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 жовтня 2018 р.

за № 1177/32629

ПРАВИЛА

організації пропускного режиму на території апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I.

Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють порядок організації пропускного режиму, допуску до службових і режимних приміщень адміністративних будівель, організації охорони апарату ДСНС.

2. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про державну таємницю» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

3. Дія цих Правил не поширюється на підрозділи ДСНС, розташовані поза територією адміністративної будівлі ДСНС (вул. О. Гончара, 55-А, м. Київ).

4. Запровадження пропускного режиму на території, до службових і режимних приміщень адміністративних будівель апарату ДСНС здійснюється з метою:

забезпечення порядку пропуску до будівель та їх охорони;

запобігання проникненню до будівель сторонніх осіб, внесенню (винесенню) або ввезенню (вивезенню) майна на/з територію(ї) апарату ДСНС та до/з її будівель без відповідного дозволу.

5. Організація та забезпечення пропускного режиму на території апарату ДСНС та її охорони покладається на Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (далі - Управління).

6. Контроль щодо організації охорони та здійснення пропускного режиму на території апарату ДСНС покладається на керівника режимно-секретного органу ДСНС.

7. Для забезпечення допуску державних службовців та осіб начальницького складу апарату ДСНС, працівників та осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, робочі місця яких знаходяться в адміністративних будівлях апарату ДСНС (далі - особовий склад ДСНС), на території установлюються технічні засоби відеоспостереження та система контролю і управління доступу (далі - СКУД).

8. Основними завданнями системи відеоспостереження та СКУД є:

контроль за переміщенням осіб на підконтрольній території;

забезпечення регулювання доступу на територію та до приміщень адміністративної будівлі апарату ДСНС, де встановлено СКУД;

отримання відеозображення в режимі реального часу з місць контрольованого доступу, а також з місця події;

збирання інформації про переміщення всіх осіб в адміністративній будівлі та на території апарату ДСНС, де встановлено СКУД.

9. СКУД установлюються:

на центральному вході до адміністративної будівлі апарату ДСНС (вул. М. Коцюбинського, м. Київ);

на службовому вході до адміністративної будівлі апарату ДСНС із громадської приймальні (вул. В. Липинського, м. Київ);

на виході з адміністративної будівлі ДСНС до внутрішньої території.

II. Організація охорони

1. Для забезпечення охорони та здійснення пропускного режиму, своєчасного вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням щодня призначається добовий наряд зі складу Управління, до повноважень якого віднесено питання забезпечення охорони та здійснення пропускного режиму.

2. Цілодобова охорона виставляється біля центрального входу до адміністративної будівлі ДСНС (вул. М. Коцюбинського, м. Київ) та біля в’їзних воріт на внутрішню територію адміністративної будівлі апарату ДСНС (вул. В. Липинського, м. Київ).

Денна охорона виставляється в робочий час біля бокового входу до бюро перепусток та громадської приймальні адміністративної будівлі апарату ДСНС (вул. В. Липинського, м. Київ).

3. Охорона адміністративної будівлі здійснюється шляхом постійного візуального та відеоспостереження, у нічний час - шляхом додаткового погодинного обходу і огляду внутрішньої та зовнішньої об’єктових територій.

4. Особовий склад ДСНС після закінчення робочого дня замикає та опечатує особистою номерною металевою печаткою вхідні двері до службових приміщень. Дублікати ключів від службових і режимних приміщень зберігаються в тубусах, опечатаних особистими номерними металевими печатками відповідальних за приміщення осіб, в оперативного чергового з охорони адміністративних будівель (далі - оперативний черговий).

5. Режимні приміщення адміністративної будівлі апарату ДСНС здають під охорону оперативному черговому та знімають з охорони посадові особи, які мають на це право, згідно зі списком, що надається оперативному черговому, під підпис у відповідному журналі обліку.

6. У разі виникнення в районі місцезнаходження адміністративної будівлі апарату ДСНС порушень громадського порядку або масових заворушень, блокування території об’єкта, спрямованих на дезорганізацію роботи ДСНС, спроби незаконного проникнення на територію та до приміщень адміністративної будівлі апарату ДСНС сповіщається начальник чергової зміни ДСНС, який повідомляє відповідний орган (підрозділ) Національної поліції України.

III. Організація пропускного режиму

1. Допуск особового складу ДСНС, представників державних органів, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, іноземців та інших відвідувачів на територію апарату ДСНС здійснюється через центральний вхід.

Прийом громадян з особистих питань проводиться у визначений час у приміщенні приймальні громадян без оформлення перепусток до адміністративної будівлі апарату ДСНС.

2. На територію апарату ДСНС мають право входу (виходу):

1) цілодобово в робочі, святкові, неробочі та вихідні дні, безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Міністр внутрішніх справ України;

Голова ДСНС та його заступники;

2) за службовими посвідченнями безперешкодно:

народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти;

Генеральний прокурор України та його заступники;

Голова Верховного Суду України та його заступники;

Голова Конституційного Суду України та його заступники;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступник;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 672 від 09.08.2019}

заступники Міністра внутрішніх справ України, державний секретар Міністерства внутрішніх справ України;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства;

3) за електронною перепусткою або посвідченням (далі - СІР-картка):

особовий склад ДСНС;

начальники територіальних органів ДСНС;

керівники навчальних закладів цивільного захисту;

працівники спеціалізованих аварійно-рятувальних служб ДСНС, які забезпечують роботу відділу оперативно-чергової служби та готовності пунктів управління Департаменту реагування на надзвичайні ситуації;

працівники підприємства, що здійснює обслуговування їдальні в адміністративній будівлі апарату ДСНС;

4) за посвідченнями ДСНС:

заступники начальників територіальних органів ДСНС;

заступники керівників навчальних закладів цивільного захисту;

керівники науково-дослідних установ, організацій, підприємств, що належать до сфери управління ДСНС, підрозділів центрального підпорядкування ДСНС та їх заступники;

5) без оформлення перепустки:

відвідувачі - з усного дозволу Голови ДСНС або його заступників у супроводі помічника оперативного чергового. Усні дозволи доводяться через приймальні керівництва ДСНС або начальника чергової зміни ДСНС із відповідним записом у Журналі обліку реєстрації відвідувачів (додаток 1);

представники засобів масової інформації - за списком, підписаним начальником структурного підрозділу апарату ДСНС, відповідального за зв’язки із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю, погодженим начальником режимно-секретного органу, у супроводі представника структурного підрозділу апарату ДСНС, відповідального за зв’язки із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю;

особи, що прибули для виконання господарських і будівельних робіт,- за окремим списком, підписаним керівником структурного підрозділу апарату ДСНС, що відповідає за господарську діяльність.

3. У разі проведення в адміністративній будівлі апарату ДСНС за рішенням керівництва ДСНС спільних нарад, семінарів та інших заходів (із визначеною кількістю осіб) допуск запрошених осіб здійснюється за списками, підписаними керівником структурного підрозділу, відповідальним за проведення заходу, погодженими з керівником режимно-секретного органу, керівником структурного підрозділу Управління, що відповідає за організацію пропускного режиму (далі - комендант), та які передаються оперативному черговому.

4. Допуск до адміністративної будівлі апарату ДСНС працівників аварійних і медичних служб, які прибули на виклик, здійснюється в супроводі оперативного чергового або його помічника.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії тощо) вихід з адміністративної будівлі апарату ДСНС здійснюється без перевірки посвідчень і перепусток через центральний (основний) та запасні виходи.

5. СІР-картки, призначені для пропуску до адміністративної будівлі апарату ДСНС та виходу з адміністративної будівлі, видаються та приймаються під особистий підпис у Журналі обліку постійних СІР-карток (додаток 2), Журналі обліку тимчасових СІР-карток (додаток 3).

6. Користувач СІР-картки забезпечує її збереженість. У разі її втрати або пошкодження користувач СІР-картки негайно повідомляє безпосереднього керівника та коменданта.

Користувачу СІР-картки забороняється передавати її будь-кому для проходу через СКУД.

7. Облік та видача СІР-карток, ведення електронної бази даних СКУД здійснює комендант.

СІР-картки видаються:

особам начальницького складу та державним службовцям апарату ДСНС, особам рядового і начальницького складу та працівникам Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС, Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби ДСНС України - на підставі витягів із наказів про призначення на посаду;

працівникам підприємства, яке здійснює обслуговування їдальні в адміністративній будівлі ДСНС, - за поданням списків, підписаних керівником відповідного підприємства і погоджених керівником структурного підрозділу ДСНС, який відповідає за господарську діяльність.

8. Видачу разових перепусток відвідувачам здійснює працівник бюро перепусток на підставі заявки на пропуск відвідувача для оформлення разової перепустки, форму якої наведено в додатку 4 до цих Правил, підписаної керівником структурного підрозділу апарату ДСНС або начальником чергової зміни ДСНС, за наявності документа, що посвідчує особу відвідувача, про що робить відповідний запис у Журналі обліку разових перепусток (додаток 5).

Допуск відвідувачів, відряджених осіб, які прибули до адміністративної будівлі апарату ДСНС, здійснюється лише в супроводі посадової особи структурного підрозділу, до якого вони прибули. Керівник структурного підрозділу, до якого прибули відвідувачі, організовує супровід таких осіб з моменту входу та до моменту виходу з адміністративної будівлі апарату ДСНС і відповідає за дотримання ними порядку, правил поведінки та своєчасний їх вихід за межі адміністративної будівлі апарату ДСНС (території).

Представники іноземних держав допускаються до адміністративної будівлі апарату ДСНС за одноразовими перепустками з дозволу Голови ДСНС або його заступників у супроводі посадової особи Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва згідно з програмою прийому, погодженою керівником режимно-секретного органу.

9. Вхід на територію апарату ДСНС дітей віком до 16 років дозволяється лише в супроводі батьків, вихователя або адвоката.

10. Під час входу до адміністративної будівлі апарату ДСНС відвідувач показує постовому разову перепустку разом з документами, на підставі яких вона була видана. Контрольний корінець разової перепустки постовий залишає в себе, а відвідувачу повертає перепустку, на якій керівник структурного підрозділу апарату ДСНС, що замовив виготовлення разової перепустки, ставить відмітку про час і дату входу та виходу відвідувача, яку скріплює особистим підписом.

Відповідно оформлену разову перепустку відвідувач повертає постовому перед виходом із адміністративної будівлі апарату ДСНС.

11. У разі звільнення користувача СІР-картки з посади чи переведення на іншу посаду СІР-картки підлягають поверненню коменданту.

Про звільнення користувача СІР-картки з посади чи переведення на іншу посаду керівники Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України, Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, підприємства, яке здійснює обслуговування їдальні ДСНС, інформують коменданта адміністративної будівлі та забезпечують повернення СІР-карток.

У разі звільнення осіб начальницького складу та працівників апарату ДСНС структурний підрозділ ДСНС, який відповідає за кадрову політику, забезпечує своєчасне надання коменданту відповідної інформації.

12. У разі блокування СІР-картки користувач цієї СІР-картки з метою з’ясування причин та вжиття заходів звертається до коменданта.

13. Технічну експлуатацію, функціонування та ведення бази СКУД забезпечує Центр оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ДСНС України.

14. У разі виходу з ладу СКУД доступ до адміністративної будівлі апарату ДСНС здійснюється за службовими посвідченнями ДСНС та разовими перепустками.

15. Забороняється пропуск до адміністративної будівлі апарату ДСНС осіб:

з боєприпасами, спеціальними засобами та зброєю (за винятком осіб начальницького складу фельд’єгерського та спеціального зв’язку і Управління державної охорони України, які прибувають для доставки урядових документів або здійснюють охорону посадових осіб згідно із чинним законодавством, працівників Національної поліції України, Національної гвардії України під час виконання службових обов’язків);

з отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров’я предметами;

з вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними та наркотичними речовинами.

IV. Порядок пропуску транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей

1. Матеріальні цінності, які перебувають на балансі ДСНС, вносять (виносять) або ввозять (вивозять) за матеріальною перепусткою на внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей, форму якої наведено в додатку 6 до цих Правил, що підписує керівник структурного підрозділу апарату ДСНС, який відповідає за господарську діяльність.

2. Під час внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей перепустку подають оперативному черговому, який робить відповідний запис у Журналі обліку внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей (додаток 7).

3. Дозволяється вхід (вихід) без оформлення матеріальної перепустки з особистими речами (валізи, жіночі сумки тощо). Особисту побутову техніку, оргтехніку та майно, що не знаходяться на обліковому балансі ДСНС, вносять (виносять) та ввозять (вивозять) з (до) території апарату ДСНС тільки з дозволу оперативного чергового із відповідним записом у Журналі обліку тимчасового внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей (додаток 8).

4. Контроль за дотриманням порядку вивезення (винесення) матеріальних цінностей здійснює комендант.

5. Перелік службового автотранспорту ДСНС, який має право перебувати на території апарату ДСНС, визначає окремим дорученням заступник Голови ДСНС. В’їзд та виїзд здійснюється через в’їзні ворота з боку вул. В. Липинського.

6. В’їзд іншого автомобільного транспорту ДСНС, підприємств, установ та організацій на територію апарату ДСНС здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу ДСНС, який відповідає за господарську діяльність.

7. Вивезення сміття, будівельних відходів з території апарату ДСНС здійснюється під контролем оперативного чергового або його помічника.

8. Контроль за організацією та здійсненням допуску автомобільного транспорту на територію апарату ДСНС покладається на керівника структурного підрозділу ДСНС, який відповідає за господарську діяльність.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Державною службою України

з надзвичайних ситуацій

Міністерства внутрішніх

справ України

О.М. Єремєєв

Додаток 1

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(підпункт 5 пункту 2 розділу III)

ЖУРНАЛ

обліку реєстрації відвідувачів

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Прізвище особи, що надала дозвіл

Час входу

Час виходу

Примітки

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 2

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 5 розділу III)

ЖУРНАЛ

обліку постійних СІР-карток

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер СІР-картки

Номер, дата видачі посвідчення посадової особи

Номер, дата наказу про призначення

Дата, підпис про отримання СІР-картки

Номер, дата наказу про звільнення

Дата, підпис посадової особи про повернення СІР-картки

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Додаток 3

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 5 розділу III)

ЖУРНАЛ

обліку тимчасових СІР-карток

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Установа, посада

Номер, дата видачі посвідчення посадової особи

№ СІР-картки, термін дії

Підстава для надання допуску до адмінбудівлі

Дата, підпис про отримання СІР-картки

Підстава для скасування допуску до адмінбудівлі

Дата, підпис посадової особи про скасування допуску до адмінбудівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 4

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 8 розділу III)

ЗАЯВКА

на пропуск відвідувача для оформлення разової перепустки


Додаток 5

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 8 розділу III)

ЖУРНАЛ

обліку разових перепусток

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Установа, посада

Номер, дата видачі посвідчення посадової особи

Номер разової перепустки

Підстава для надання допуску до адмінбудівлі

Номер службового (домашнього) телефону

Дата, підпис про отримання разової перепустки

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток 6

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 1 розділу IV)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА

на внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей


Додаток 7

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 2 розділу IV)

ЖУРНАЛ

обліку внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей

№ з/п

Дата вивезення (ввезення), винесення (внесення)

Час

Назва матеріальних цінностей

Серійний, заводський або інвентарний номер

Підрозділ, структурний підрозділ

Посада, прізвище, ініціали відповідальної особи

Посада, прізвище, ініціали особи, яка надала дозвіл

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток 8

до Правил організації

пропускного режиму

на території апарату

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 3 розділу IV)

ЖУРНАЛ

обліку тимчасового внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей

Дата, час внесення (ввезення)

Назва майна

Серійний (інвентарний) номер

Посада, прізвище, ініціали відповідальної особи

Посада, прізвище, ініціали особи, яка надала дозвіл

Дата, час винесення (вивезення)

Посада, прізвище, ініціали особи, яка надала дозвіл

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8


Документи та файли

Сигнальний документ — f479128n138.doc
Сигнальний документ — f479128n139.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2018 — 2018 р., № 86, стор. 100, стаття 2855, код акта 91994/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -