<<
>>

Наказ МВС України від 26.10.2004 N 1264 " Про внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України"". МВС України. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.10.2004 N 1264

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 листопада 2004 р.

за N 1428/10027

Про внесення змін і доповнень до наказу

МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію

матеріально-технічного забезпечення службової

діяльності Державної служби охорони

при МВС України"

З метою вдосконалення організації зв'язку в підрозділах

Державної служби охорони при МВС України та скорочення витрат на

його утримання Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу МВС України від 25.11.2003 N 1428

( z0511-04 ) "Про організацію матеріально-технічного забезпечення

службової діяльності Державної служби охорони при МВС України",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2004

за N 511/9110, такі зміни і доповнення:

1.1. Підпункт 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції: "4.2. Здійснювати придбання в централізованому порядку за

кошти підрозділів ДСО засобів зв'язку, виходячи з табелів

належності, складених відповідно до цього наказу і затверджених в

установленому порядку, погоджуючи з Управлінням зв'язку

при МВС України їх тип".

1.2. Додатки 1, 6 викласти в новій редакції (додаються).

1.3. Доповнити наказ додатком 8 (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта

міліції Жука В.О.

Міністр

генерал-полковник міліції М.В.Білоконь

Додаток 1

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

( z0511-04 )

(у редакції наказу

МВС України

від 26.10.2004 N 1264)

НОРМИ

належності засобів радіозв'язку

для підрозділів ДСО при МВС України

----------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Одиниця|Кількість| Кому належить | Примітка | | техніки |виміру | | | | | зв'язку | | | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |1. |компл.

| 2 |черговій частині: |відповідно до | |Радіостанція| | | ДДСО при МВС України, |погодженої з | |УКХ | | |УДСО при ГУМВС України в|центрами зв'язку | |діапазону | | |Автономній Республіці |(ЦЗ) УМВС в | |стаціонарна | | |Крим, м. Києві і |областях та | | | | |Київській області, УДСО,|відділом | | | | |ВДСО при УМВС України в |телекомунікацій | | | | |областях і |(ВТ) ДДСО при МВС | | | | |м. Севастополі, |України схеми | | | | |Криворізького ВДСО УДСО |організації зв'язку| | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області; | | | | | | стройових підрозділів | | | | | |міліції або цивільної | | | | | |охорони ДСО; | | | | | | підрозділів | | | | | |СПМО "Титан"; | | | | | | вищих професійних | | | | | |училищ ДСО. | | | |-"- | 2 |Пункту централізованого | | | | | |спостереження, що | | | | | |розташований в окремій | | | | | |від чергової частини | | | | | |стройового підрозділу | | | | | |ДСО будівлі. | | | |-"- | 1 |Спеціалізованому | | | | | |навчальному класу вищого| | | | | |професійного училища | | | | | |ДСО. | | | |-"- | 1 |Пункту централізованого | | | | | |спостереження, що | | | | | |розташований в одній | | | | | |будівлі з черговою | | | | | |частиною стройового | | | | | |підрозділу ДСО. | | | |-"- | 1 |Караульному приміщенню | | | | | |на об'єкті, який | | | | | |охороняється стройовим | | | | | |підрозділом міліції або | | | | | |цивільної охорони ДСО. | | | |-"- | 1 |Стаціонарному посту на | | | | | |особливо важливому | | | | | |об'єкті, який | | | | | |охороняється стройовим | | | | | |підрозділом міліції або | | | | | |цивільної охорони ДСО | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |2. |компл. | 1 |на кожний службовий |відповідно до вимог| |Радіостанція| | |автомобіль і |МВС України | |УКХ | | |оперативно-службовий | | |діапазону | | |мотоцикл. | | |автомобільна|-"- | 2 |На кожний гелікоптер, | | | | | |штабний автобус, | | | | | |моторний човен УДСО при | | | | | |ГУМВС України в | | | | | |Автономній Республіці | | | | | |Крим, м. Києві і | | | | | |Київській області, УДСО,| | | | | |ВДСО при УМВС України в | | | | | |областях і | | | | | |м. Севастополі, | | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО | | | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |3. |компл. |40% від |стройовому підрозділу | | |Радіостанція| |чисель- |міліції або цивільної | | |УКХ | |ності |охорони ДСО | | |діапазону | |особового| | | |переносна | |складу | | | | | | | | | | |-"- |70% від |підрозділу | | | | |чисель- |СПМО "Титан" | | | | |ності | | | | | |особового| | | | | |складу | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |4. | | |черговій частині: |забезпечення | |Радіостанція|компл. | 20 | ДДСО при МВС України; |оперативних планів | |УКХ |-"- | 15 | УДСО при ГУМВС |здійснюється | |діапазону | | |України в Автономній |відповідно до | |переносна | | |Республіці Крим |розпорядження по | | | | |і м. Києві; |зв'язку за рахунок | | |-"- | 10 | УДСО при ГУМВС |використання | | | | |України в Київській |радіостанцій | | | | |області, УДСО, ВДСО при |підрозділів, | | | | |УМВС України в областях |задіяних згідно з | | | | |і м. Севастополі, |планами, резерву | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |ДДСО при МВС | | | | |при УМВС України в |України, УДСО при | | | | |Дніпропетровській |ГУМВС України в | | | | |області; |Автономній | | |-"- | 5 | стройовому підрозділу |Республіці Крим, | | | | |міліції або цивільної |м. Києві і | | | | |охорони ДСО |Київській області, | | | | | |УДСО, ВДСО при УМВС| | | | | |України в областях | | | | | |і м. Севастополі | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |5. |компл. |100% від |підрозділу СПМО "Титан" | | |Радіостанція| |чисель- | | | |УКХ | |ності | | | |діапазону | |особового| | | |потайно- | |складу, | | | |переносна | |що | | | | | |задіяний | | | | | |для | | | | | |охорони | | | | | |фізичних | | | | | |осіб | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |6. |компл. |згідно |ДДСО при МВС України, |забезпечення | |Ретранслятор| |зі |УДСО при ГУМВС України в|стійкого | |УКХ | |схемою |Автономній Республіці |радіообміну: | |(сімплек- | |органі- |Крим, м. Києві і | при закритому | |сний) | |зації |Київській області, УДСО,|радіоканалі; | | | |зв'язку |ВДСО при УМВС України в | при великих | | | | |областях і |відстанях між | | | | |м. Севастополі, |пунктами зв'язку | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |(до 80 км за | | | | |при УМВС України в |наявності прямої | | | | |Дніпропетровській |видимості). | | | | |області; |Відповідно до | | |-"- |згідно |підрозділу СПМО "Титан" |погодженої з ЦЗ | | | |зі | |УМВС в областях та | | | |схемою | |ВТ ДДСО при МВС | | | |органі- | |України схеми | | | |зації | |організації зв'язку| | | |зв'язку | | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |7. |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України, |зв'язок | |Радіорелейні| |проектом |УДСО при ГУМВС України в|організовується за | |станції всіх| | |Автономній Республіці |наявності | |типів | | |Крим, м. Києві і |дозволених | | | | |Київській області, УДСО,|частотних номіналів| | | | |ВДСО при УМВС України в |та схеми | | | | |областях і |організації | | | | |м. Севастополі, |зв'язку, погодженої| | | | |Криворізькому ВДСО УДСО |з ЦЗ УМВС в | | | | |при УМВС України в |областях та ВТ ДДСО| | | | |Дніпропетровській |при МВС України | | | | |області | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |8. |компл. | 1 |на кожний службовий |відповідно | |Сигнальний | | |автомобіль і |до вимог | |гучномовний | | |оперативно-службовий |МВС України | |пристрій | | |мотоцикл | | |------------+-------+---------+------------------------+-------------------| |9. |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України, |належність і | |Пейджинговий| |проектом |УДСО при ГУМВС України в|кількість пейджерів| |зв'язок: | | |Автономній Республіці |визначаються | | базове | | |Крим, м. Києві і |відповідно до схеми| |устаткуван- | | |Київській області, УДСО,|оповіщення | |ня; | | |ВДСО при УМВС України в |особового складу | | термінали | | |областях і | | | | | |м. Севастополі, | | | | | |Криворізькому ВДСО УДСО | | | | | |при УМВС України в | | | | | |Дніпропетровській | | | | | |області | | -----------------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 6

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

( z0511-04 )

(у редакції наказу

МВС України

від 26.10.2004 N 1264)

ТАБЕЛЬ

належності засобів мобільного зв'язку мережі загального

користування для підрозділів ДСО при МВС України

------------------------------------------------------------------ | Посада | Мобільний | Примітка | | (або призначення телефону) |радіотелефон| | | | (шт.) | | |----------------------------------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Департамент ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |1. Начальник Департаменту | 2 | | |----------------------------------------+------------+----------| |2. Перший заступник начальника | 1 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |3. Заступник начальника Департаменту | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |4. Начальник Штабу Департаменту | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |5. Начальник управління в складі | 1 |кожному | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |6. Заступник начальника управління в | 1 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |7. Начальник відділу в складі управління| 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |8. Начальник сектору СПМО "Титан" | 1 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |9. Начальник самостійного відділу в | 1 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |10. Начальнику центру при Департаменті | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |11. Головному ревізору | 1 |кожному | |контрольно-ревізійного відділу | | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+------------+----------| |12. Прес-секретар відділу моніторингу | 1* | | |Штабу | | | |----------------------------------------+------------+----------| |13. Оперативний автомобіль чергової | 1 |на кожний | |частини | | | |----------------------------------------+------------+----------| |14. Технологічний **** | 4 | | |----------------------------------------+------------+----------| |15. Виїзний ** | 3 | | |----------------------------------------------------------------| |УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і | |Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях | |і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в | |Дніпропетровській області | |----------------------------------------------------------------| |16. Начальник | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |17. Заступник начальника | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |18. Начальник служби | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |19. Працівники служби маркетингу | 1* |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |20. Командир СПМО "Титан" | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| 1 |кожному **| |----------------------------------------+------------+----------| |22. Технологічний **** | 2 | | |----------------------------------------+------------+----------| |23. Оперативний автомобіль чергової | 1 | | |частини | | | |----------------------------------------------------------------| |Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО | |----------------------------------------------------------------| |24. Начальник ВДСО | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |25. Командир СПМО "Титан" | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |26. Начальник загону "Варта" | 1* | | |----------------------------------------+------------+----------| |27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |28. Старший групи Служби інкасації *** | 1 |кожному | |----------------------------------------+------------+----------| |29. Віддалені пости (за відсутності | 1 | | |радіозв'язку) | | | |----------------------------------------------------------------| | Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |30. Начальник училища | 1 | | |----------------------------------------+------------+----------| |31. Заступник начальника училища | 1* |кожному | ------------------------------------------------------------------ _______________

* Установлюється виходячи з необхідності та за наявності

грошових коштів, окремим дозволом начальника ДДСО при МВС України. ** Видаються з дозволу начальника ДДСО при МВС України для

виїзду у відрядження. *** Установлюється при виїзді за межі дислокації підрозділу. **** Для підключення до цифрової відомчої АТС з дозволу ДДСО

при МВС України та проведення в Дослідно-впроваджувальному центрі

при ДДСО при МВС України лабораторних випробувань систем

централізованого спостереження.

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

полковник міліції О.П.Угровецький

Додаток 8

до наказу МВС України

25.11.2003 N 1428

( z0511-04 )

МІСЯЧНИЙ ЛІМІТ

на розмови абонентів мобільного зв'язку мережі

загального користування підрозділів ДСО

при МВС України

------------------------------------------------------------------ | Посада (або призначення телефону) |Установлений |Примітка| | |ліміт без | | | |урахування | | | |абонентської | | | |плати (грн.) | | |----------------------------------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | ДДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |1. Начальник Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |2. Перший заступник начальника | 300 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |3. Заступник начальника Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |4. Начальник Штабу Департаменту | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |5. Начальник управління в складі | 300 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |6. Начальнику центру при Департаменті | 300 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |7. Заступник начальника управління в | 200 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |8. Начальник відділу в складі управління| 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |9. Начальник сектору СПМО "Титан" | 200 | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |10. Начальник самостійного відділу в | 200 | | |складі Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |11. Головний ревізор | 100 | | |контрольно-ревізійного відділу | | | |Департаменту | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |12. Прес-секретар відділу моніторингу | 100 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |13. Оперативний автомобіль чергової | 200 | | |частини | | | |----------------------------------------+--------------+--------| |14. Технологічний |без обмежень *| | |----------------------------------------+--------------+--------| |15. Виїзний |без обмежень *| | |----------------------------------------------------------------| |УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і | |Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях | |і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в | |Дніпропетровській області | |----------------------------------------------------------------| |16. Начальник | 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |17. Заступник начальника | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |18. Начальник служби | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |19. Працівник служби маркетингу | 100 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |20. Командир СПМО "Титан" | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |22. Технологічний |без обмежень *| | |----------------------------------------+--------------+--------| |23. Оперативний автомобіль чергової | ** | | |частини | | | |----------------------------------------------------------------| |Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО | |----------------------------------------------------------------| |24. Начальник ВДСО | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |25. Командир СПМО "Титан" | 150 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |26. Начальник загону "Варта" | ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"| ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |28. Старший групи Служби інкасації | ** | | |----------------------------------------+--------------+--------| |29. На віддаленому посту | ** | | |----------------------------------------------------------------| | Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України | |----------------------------------------------------------------| |30. Начальник училища | 200 | | |----------------------------------------+--------------+--------| |31. Заступник начальника училища | 150 | | ------------------------------------------------------------------ _______________

* Граничні витрати на утримання встановлюються відповідною

постановою Кабінету Міністрів України. ** З дозволу начальника ДДСО при МВС України за погодженням з

Фінансово-економічним управлінням ДДСО при МВС України

визначаються форма оплати та ліміт.

Начальник Департаменту

ДСО при МВС України

полковник міліції О.П.Угровецький


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.11.2004 — 2004 р., № 45, стор. 302, стаття 3000, код акта 30646/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -