<<
>>

Наказ МВС України від 26.11.2018 № 958 "Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії»". МВС України. 2018

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2018  № 958

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 грудня 2018 р.

за № 1436/32888

Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії»

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про Національну поліцію», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92, з метою організації діяльності та визначення функцій підрозділів поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про підрозділи поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії», що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

генерал поліції другого рангу

Міністр оборони України

генерал армії України

Перший заступник Голови

Служби безпеки України

С.М.

Князєв

С. Полторак

П. Демчина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

26 листопада 2018 року № 958

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 грудня 2018 р.

за № 1436/32888

ПОЛОЖЕННЯ

про підрозділи поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, функції, повноваження підрозділів поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (далі - підрозділи «КОРД») головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП).

2. У своїй діяльності підрозділи «КОРД» керуються Конституцією України, Законами України «Про Національну поліцію», «Про боротьбу з тероризмом», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Підрозділи «КОРД» складаються з організаційно поєднаних структурних підрозділів (відділів, відділень, секторів).

Залежно від специфіки функцій, посадових (функціональних) обов’язків, покладених на поліцейських, структурні підрозділи поділяються на два типи:

тип «А» (штурмові підрозділи) - відділи (відділення, сектори), які призначені для безпосереднього проведення спеціальних поліцейських операцій та інших заходів у сфері протидії злочинності, пов’язаних із підвищеною загрозою для життя і здоров’я поліцейських, імовірністю збройного опору, та служба в яких передбачає, що поліцейські повинні мати високий рівень фізичної підготовленості, професійної майстерності, зокрема володіння спеціальними тактичними навичками, а також вміння впевнено діяти в екстремальних умовах;

тип «Б» (підрозділи забезпечення) - відділи (відділення, сектори), призначені для забезпечення діяльності структурних підрозділів типу «А».

4. Діловодство в підрозділах «КОРД» здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

5. Режим секретності в підрозділах «КОРД» забезпечується відповідно до вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці.

II. Основні завдання та функції

1. Підрозділи «КОРД» мають такі основні завдання та функції:

1) здійснення заходів у сфері протидії злочинності, які пов’язані з підвищеною загрозою для життя і здоров’я поліцейських, високою ймовірністю збройного опору та передбачають, що поліцейські повинні мати високий рівень фізичної підготовленості, професійної майстерності та вміння впевнено діяти в екстремальних умовах;

2) планування, підготовка та проведення спеціальних поліцейських операцій, спрямованих на:

затримання осіб, які чинять збройний опір, озброєних осіб, які погрожують застосуванням зброї та/або інших предметів чи застосовують її (їх), та інших осіб, протиправні дії яких загрожують життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;

звільнення заручників;

3) затримання членів злочинних організацій та озброєних банд;

4) забезпечення в межах компетенції проведення уповноваженими органами (підрозділами) оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, які здійснюються щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що проведенню цих заходів (дій) буде чинитися збройний опір;

5) участь в антитерористичних операціях, що проводяться відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом»;

6) участь відповідно до законодавства та в межах компетенції у здійсненні завдань і заходів із підготовки та ведення територіальної оборони України та/або підтримання правового режиму воєнного стану в Україні чи в окремих її регіонах.

2. Підрозділи «КОРД» відповідно до компетенції виконують також інші функції з метою забезпечення виконання повноважень поліції, передбачених законодавством України.

3. Покладання на підрозділи «КОРД» завдань і функцій, що не належать або виходять за межі їх компетенції, не допускається.

III. Основні права

1. Під час здійснення службової діяльності підрозділи «КОРД» мають право:

1) користуватися базами (банками) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, а також базами даних Національної поліції України;

2) надавати керівнику ГУНП та/або Департаменту «КОРД» Національної поліції України (далі - Департамент «КОРД») пропозиції щодо вдосконалення службової діяльності.

2. Підрозділи «КОРД» мають також інші права, передбачені законодавством України.

IV. Організація діяльності

1. Підрозділи «КОРД» безпосередньо підпорядковуються керівникам ГУНП.

Методичне забезпечення службової діяльності підрозділів «КОРД» здійснює Департамент «КОРД».

Заходи з питань планування, організації і забезпечення професійного навчання поліцейських підрозділів «КОРД» розробляються та здійснюються відповідно до законодавства за участю Департаменту «КОРД».

2. Підрозділи «КОРД» очолюють начальники. У разі відсутності начальників їх повноваження виконують заступники відповідно до розподілу обов’язків.

3. Підрозділи «КОРД» розміщуються в окремих спеціально відведених та обладнаних будівлях або приміщеннях.

Кімнати для зберігання зброї знаходяться в місці постійної дислокації підрозділів «КОРД».

4. Підрозділи «КОРД» під час виконання завдань та функцій у межах компетенції взаємодіють зі структурними підрозділами ГУНП, іншими органами (підрозділами) поліції та правоохоронними органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

5. У підрозділах «КОРД» забезпечується позмінне та цілодобове несення служби з метою охорони кімнат для зберігання зброї, обміну оперативною інформацією та невідкладного реагування і вжиття заходів відповідно до компетенції цих підрозділів.

6. З метою забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на підрозділи «КОРД», поліцейські застосовують поліцейські превентивні заходи, заходи примусу в порядку та у випадках, визначених Законом України «Про Національну поліцію».

7. До проведення спеціальних поліцейських операцій підрозділи «КОРД» залучаються в порядку, визначеному Інструкцією про організацію та порядок проведення поліцейських операцій з розшуку і затримання озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 жовтня 2017 року № 841/ДСК, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2017 року за № 1399/31267, з подальшим негайним інформуванням Департаменту «КОРД».

До виконання інших завдань та функцій, покладених на підрозділи «КОРД», поліцейські залучаються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. Підрозділи «КОРД» здійснюють аналіз проведення спеціальних поліцейських операцій, інших заходів, виконання яких покладається на підрозділи «КОРД», з метою розроблення та вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків.

9. За наказом Національної поліції України, підписаним Головою Національної поліції України або особою, яка виконує його обов’язки, чи заступником Голови Національної поліції України, який відповідно до функціональних обов’язків здійснює координацію і контроль діяльності Департаменту «КОРД», із метою виконання покладених на підрозділи «КОРД» завдань та функцій поліцейські цих підрозділів можуть відряджатися до інших регіонів держави та об’єднуватися у зведені загони.

10. Поліцейські підрозділів «КОРД» мають однострій установленого зразка. Забезпечення одностроєм здійснюється відповідно до норм належності, затверджених Міністром внутрішніх справ України.

Для забезпечення виконання службових обов’язків залежно від характеру завдань вид (комплект) однострою та екіпірування поліцейських визначають начальники підрозділів «КОРД» або особи, які виконують їх обов’язки.

Під час проведення спеціальних поліцейських операцій, інших заходів, пов’язаних із протидією злочинності, поліцейські підрозділів «КОРД» можуть використовувати засоби індивідуального захисту.

11. Перевірки службової діяльності підрозділів «КОРД» здійснюються в установленому законодавством порядку.

Перевірки щодо організації та проведення спеціальних поліцейських операцій, а також інших заходів у сфері протидії злочинності, виконання яких належить до компетенції підрозділів «КОРД», проводяться за участю представників Департаменту «КОРД».

12. Підсумки службової діяльності підрозділів «КОРД» підбиваються на оперативних нарадах, що проводяться в цих підрозділах, ГУНП та Департаменті «КОРД».

13. У підрозділах «КОРД» забезпечується психологічне супроводження службової діяльності поліцейських.

14. Підрозділи «КОРД» забезпечують ведення та зберігання особових справ поліцейських та інших працівників цих підрозділів.

Ознайомлення з матеріалами особових справ особами, які не відповідають за їх ведення та зберігання, здійснюється з дозволу Голови Національної поліції України або його заступника, який відповідно до функціональних обов’язків здійснює координацію і контроль діяльності Департаменту «КОРД», начальника ГУНП або осіб, які виконують їх обов’язки, у випадках, передбачених законодавством України.

15. Комплектування підрозділів «КОРД» поліцейськими здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію», з урахуванням їх рівня фізичної підготовленості, здатності за своїми діловими, професійними, моральними якостями, освітнім і кваліфікаційним рівнем, станом здоров’я забезпечувати виконання завдань та функцій, покладених на ці підрозділи.

Комплектування підрозділів «КОРД» іншими працівниками здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

16. У межах повноважень, передбачених законодавством України, підрозділи «КОРД»:

1) здійснюють добір поліцейських з метою вкомплектування вакантних посад у цих підрозділах;

2) здійснюють заходи, спрямовані на вдосконалення рівня професійної підготовленості поліцейських, які проходять службу в підрозділах «КОРД».

V. Основні повноваження начальників підрозділів «КОРД»

1. Начальники підрозділів «КОРД»:

1) організовують діяльність підрозділів «КОРД», забезпечують виконання визначених завдань та функцій;

2) забезпечують і контролюють належне дотримання службової дисципліни поліцейськими, державними службовцями та трудової дисципліни працівниками, уживають заходів щодо усунення виявлених недоліків;

3) розподіляють обов’язки між своїми заступниками, іншими поліцейськими, державними службовцями та працівниками підрозділів «КОРД»;

4) забезпечують постійну готовність сил і засобів підрозділів «КОРД» до виконання покладених на ці підрозділи завдань та функцій;

5) організовують і особисто беруть участь у проведенні інструктажів поліцейських підрозділів «КОРД», які залучаються до проведення спеціальних поліцейських операцій та інших заходів;

6) здійснюють контроль за дотриманням підлеглими заходів безпеки під час виконання службових обов’язків, зокрема під час поводження з вогнепальною зброєю;

7) беруть участь в організації та проведенні спеціальних поліцейських операцій;

8) організовують взаємодію підрозділів «КОРД» зі структурними підрозділами ГУНП, іншими органами (підрозділами) поліції та правоохоронними органами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції підрозділів «КОРД»;

9) відповідно до законодавства України беруть участь у доборі кандидатів на заміщення вакантних посад у підрозділах «КОРД»;

10) уживають заходів щодо підвищення рівня професійної майстерності підлеглих; беруть участь в організації їх професійного навчання, у тому числі в забезпеченні належних умов для службової підготовки;

11) порушують клопотання перед керівником ГУНП щодо:

переміщення кадрів;

надання підлеглим відпусток, матеріальної допомоги, визначеної законодавством України, у межах асигнувань, передбачених кошторисом;

заохочення поліцейських та інших працівників підрозділів «КОРД», нагородження державними нагородами, присвоєння поліцейським спеціальних звань і рангів державним службовцям та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

забезпечення підрозділів «КОРД» озброєнням, спеціальними засобами, технікою та іншим майном відповідно до встановлених норм належності;

12) у встановленому законодавством порядку ініціюють проведення службових розслідувань;

13) у встановленому законодавством порядку забезпечують розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів та інших документів з питань, що належать до компетенції підрозділів «КОРД»;

14) організовують розроблення перспективних і поточних планів роботи підрозділів «КОРД», підбиття підсумків за результатами службової діяльності;

15) звітують перед керівниками ГУНП та Департаменту «КОРД» про стан виконання покладених на підрозділи «КОРД» завдань та функцій, організовують підготовку відповідних аналітичних матеріалів;

16) забезпечують збереження, цільове використання матеріальних та нематеріальних активів, переданих у користування або на відповідальне зберігання підлеглим;

17) уживають заходів із соціального захисту підлеглих відповідно до законодавства України;

18) забезпечують виконання вимог цього Положення.

2. Начальники підрозділів «КОРД» виконують також інші повноваження відповідно до законодавства України.

Начальник

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

О.О. Соколовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.01.2019 — 2019 р., № 3, стор. 60, стаття 83, код акта 92846/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -