<<
>>

Наказ МВС України від 27.04.2009 N 183 " Про затвердження Інструкції про порядок придбання, видачі та зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань з охорони громадського порядку". МВС України. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.04.2009 N 183

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2009 р.

за N 644/16660

Про затвердження Інструкції про порядок

придбання, видачі та зберігання спеціальних

засобів членів громадських формувань

з охорони громадського порядку

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

На виконання вимог Закону України "Про участь громадян в

охороні громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ),

Указу Президента України від 19 липня 2005 року N 1119

( 1119/2005 ) "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки

громадян та протидії злочинності" та з метою сприяння органам

місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній

прикордонній службі України, органам виконавчої влади в

запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і

злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів

суспільства і держави від злочинних посягань, а також рятуванні

людей та майна під час стихійного лиха й інших надзвичайних

обставин Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок придбання, видачі та

зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань з

охорони громадського порядку (далі - Інструкція) (додається).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на залізницях:

2.1. У місячний термін організувати вивчення цієї Інструкції

особовим складом органів внутрішніх справ та прийняти заліки.

2.2. У випадку звернення керівників громадських формувань з

охорони громадського порядку з питань обліку, прийому-видачі та

зберігання спеціальних засобів забезпечити виконання вимог

Інструкції, а також привести функціональні обов'язки посадових

осіб у відповідність до її вимог.

3. Головному штабу (Гришко В.В.) у п'ятиденний строк після

підписання наказу забезпечити його подання на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Вербенського М.Г.

5. Наказ надіслати за належністю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

27.04.2009 N 183

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2009 р.

за N 644/16660

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок придбання, видачі та зберігання

спеціальних засобів членів громадських

формувань з охорони громадського порядку

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок придбання, видачі та

зберігання органами і підрозділами внутрішніх справ (далі - ОВС)

спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони,

заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (далі -

спеціальні засоби), членів громадських формувань з охорони

громадського порядку (далі - ОГП).

Порядок придбання спеціальних засобів членами громадських

формувань з ОГП установлено постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1993 року N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок продажу,

придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної

дії".

1.2. Члени громадських формувань з ОГП, які мають дозвіл ОВС

на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів, мають

право під час спільного з працівниками ОВС виконання покладених на

них завдань з охорони громадського порядку застосовувати заходи

фізичного впливу та власні або видані ОВС спеціальні засоби в

межах, передбачених законодавством. { Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

1.3. Придбання спеціальних засобів може провадитися за

рахунок коштів громадського формування в порядку, визначеному його

Положенням (Статутом), а також відповідно до вимог чинного

законодавства.

{ Пункт 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

II. Порядок видачі спеціальних засобів

2.1. Члени громадських формувань з ОГП можуть брати участь у

забезпеченні охорони громадського порядку після одержання в органі

місцевого самоврядування посвідчення члена громадського

формування, нарукавної пов'язки, описи зразків яких затверджено

постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року

N 1872 ( 1872-2000-п ) "Про затвердження Типового статуту

громадського формування з охорони громадського порядку і

державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної

пов'язки члена такого формування" (із змінами).

2.2. Видача спеціальних засобів членам громадських формувань

з ОГП, які залучаються працівниками ОВС до ОГП, проводиться за

наявності в особи посвідчення члена громадського формування з ОГП

на підставі відомості, затвердженої керівником формування або

особою, яка виконує його обов’язки, що містить печатку формування,

та погодженої із заступником начальника ОВС - начальником міліції

громадської безпеки або особою, яка виконує його обов’язки.

Видача спеціальних засобів проводиться лише після проходження

членом громадського формування з ОГП відповідної правової та

спеціальної підготовки в ОВС та проведення інструктажу.

Про отримання спеціальних засобів членами громадських

формувань з ОГП робиться відповідний запис у книзі нарядів ОВС. { Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

2.3. Після виконання завдань з охорони громадського порядку

спеціальні засоби здаються оперативному черговому відповідного

ОВС. При прийманні спеціальних засобів оперативний черговий звіряє

їх номери й кількість, перевіряє стан і справність, робить

відповідні відмітки в книзі нарядів ОВС. { Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

{ Пункт 2.4 розділу II виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

{ Пункт 2.5 розділу II виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

III. Організація зберігання спеціальних засобів

3.1. Зберігання спеціальних засобів членів громадських

формувань з ОГП здійснюється відповідно до вимог чинного

законодавства.

3.2. Для зберігання спеціальних засобів, які видаються членам

громадських формувань з ОГП, у кімнаті зберігання зброї чергової

частини ОВС виділяється окремий сейф (шафа, ящик). { Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

3.3. Описи майна, відомості про закріплення спеціальних

засобів і ярлики на них готуються матеріально відповідальною

особою ОВС, у якому це майно зберігається.

3.4. Громадське формування з ОГП надає ОВС інформацію про

його реєстрацію у відповідному виконавчому органі сільської,

селищної, міської, районної в місті ради за місцем його

діяльності, склад керівного органу, список членів формування та

копію Положення (Статуту) зазначеного формування, підтриманого

керівництвом відповідного територіального ОВС.

3.5. Про зміни, унесені до статутних документів, громадське

формування інформує ОВС, з яким співпрацює, не пізніше ніж у

3-денний термін після їх внесення, а у випадку припинення

діяльності такого громадського формування, зміни керівного складу,

прийняття нових членів або вибуття діючих - протягом доби після

припинення діяльності або внесення змін у складі формування.

IV. Контроль за наявністю й дотриманням

порядку зберігання спеціальних засобів

4.1. Контроль за наявністю й дотриманням порядку зберігання

та обліку спеціальних засобів членами громадських формувань з ОГП

проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

{ Пункт 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

4.2. У разі втрати або пошкодження членами громадських

формувань з ОГП спеціальних засобів за цим фактом проводиться

службове розслідування. { Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 521 ( z1030-13 ) від 29.05.2013 }

Заступник начальника

Головного штабу МВС

полковник міліції М.В.Андруньків


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.07.2009 — 2009 р., № 55, стор. 252, стаття 1947

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -