<<
>>

Наказ МВС України від 27.04.2016  № 325 "Про внесення змін до наказу МВС від 07 грудня 2009 року № 515". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2016  № 325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2016 р.
за № 750/28880

Про внесення змін до наказу МВС від 07 грудня 2009 року № 515

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. У підпункті 1.1 пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 72/17367, слова «підрозділів Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України».

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, що додаються.

3. Головному сервісному центру МВС (Криклій В.А.) забезпечити виготовлення бланків свідоцтв про закінчення закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

4. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Т.в.о. Міністра

С.А. ЯровийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
27.04.2016  № 325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2016 р.
за № 750/28880

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України

1. В Інструкції про порядок організації роботи підрозділів Державтоінспекції щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 72/17367:

1) у заголовку слова «підрозділів Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України»;

2) у розділі І:

у пункті 1.1 слова «підрозділів Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг»;

у пункті 1.2:

у першому реченні слова «департаменті Державтоінспекції» замінити словами «Головному сервісному центрі»;

друге речення викласти в такій редакції:

«Атестація спеціалістів проводиться атестаційною комісією, що утворюється керівниками регіональних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України в областях, в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві (далі – РСЦ МВС), за участю представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.»;

у пункті 1.3 слова та цифри «МВС, Мінінфраструктури, МОН та Мінпраці від 07.09.2009 № 385/934/828/337, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.10.2009 за № 947/16963» замінити словами та цифрами «Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 672/28802»;

3) у розділі ІІ:

у заголовку розділу слова «Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України»;

у пункті 2.1:

у першому реченні слова «департаментом Державтоінспекції» замінити словами «Головним сервісним центром»;

у другому реченні слова «Мінтрансзв’язку, МОН та Мінпраці» замінити словами «Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України»;

у пункті 2.2:

в абзаці першому слова «департаменту Державтоінспекції» замінити словами «Головного сервісного центру»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – восьмим;

в абзаці п’ятому слова «управлінням (відділом) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«учбові маршрути з практичного керування транспортним засобом;»;

в абзаці сьомому слова «начальником реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції (далі – РЕП ДАІ)» замінити словами «начальником РСЦ МВС»;

у пункті 2.4:

в абзаці першому цифри та слова «5.8 Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МВС від 29.07.2009 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 770/16786 (далі – Положення про акредитаційну комісію)» замінити цифрами та словами «8 розділу V Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 лютого 2016 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 322/28452»;

в абзаці другому слова «департаменту Державтоінспекції» замінити словами «Головного сервісного центру»;

у пункті 2.5 слова «департамент Державтоінспекції» у всіх відмінках замінити словами «Головний сервісний центр» у відповідних відмінках;

у пункті 2.6 слова «місяця реєструється в РЕП ДАІ» замінити цифрами та словами «10 робочих днів реєструється в РСЦ МВС»;

4) у розділі ІІІ:

у заголовку розділу слово «Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України»;

у пункті 3.1 слова «керівником управління (відділу) Державтоінспекції головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, за участю представників Мінтрансзв'язку та МОЗ» замінити словами «керівниками РСЦ МВС, за участю представників Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України»;

в абзаці першому пункту 3.2 слова «управління (відділу) Державтоінспекції головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

в абзаці першому пункту 3.4 слово «Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг МВС»;

у пункті 3.5 цифри та слова «пункту 5.7 Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МВС від 29.07.2009 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 771/16787 (далі – Положення про атестаційну комісію)» замінити цифрами та словами «пунктів 5–7 розділу V Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 лютого 2016 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 323/28453»;

в абзаці першому пункту 3.6 слова «управління (відділу) Державтоінспекції головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

5) у розділі ІV:

у пункті 4.1 слова «департаментом Державтоінспекції» замінити словами «Головним сервісним центром»;

у пункті 4.2 слова «У департаменті Державтоінспекції МВС матеріали» замінити словом «Матеріали»;

у пункті 4.3:

в абзаці першому абревіатуру «РЕП ДАІ» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

в абзаці п’ятому слова «управлінням (відділом) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«копій учбових маршрутів з практичного керування транспортним засобом;»;

в абзаці сьомому слова «начальником РЕП ДАІ» замінити словами «керівником РСЦ МВС»;

у пункті 4.4:

абревіатуру «РЕП ДАІ» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

слова «департамент Державтоінспекції» замінити словами «Головний сервісний центр»;

у пункті 4.5 слово «Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг МВС»;

у пункті 4.6:

в абзаці першому абревіатуру «РЕП ДАІ» замінити словами «територіальному сервісному центрі» у відповідних відмінках;

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі прийняття такого рішення РСЦ МВС повідомляє про це Головний сервісний центр МВС.»;

в абзаці третьому слова «департаментом Державтоінспекції» замінити словами «Головним сервісним центром»;

6) у додатках до Інструкції:

у додатку 1:

слова «Начальникові департаменту Державтоінспекції МВС __________» замінити словами

«


Директорові Головного сервісного
центру МВС __________________
                                   (П.І.Б)

»;

слова «та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

у додатку 3:

у пункті 8 слова та цифри «вимогам наказу МВС, Мінтрансзв'язку, МОН, Мінпраці від 07.09.2009 № 385/934/828/337 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.2009 за № 947/16963» замінити словами та цифрами «згідно з Вимогами до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційними вимогами до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 672/28802»;

у тексті додатка слово «,звання» виключити, абревіатуру «РЕП ДАІ» замінити словами «територіального органу з надання сервісних послуг МВС»;

у відмітках до додатків слова «підрозділів Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України».

2. В Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 73/17368:

1) у пункті 1 слово «Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України»;

2) у пункті 2 слово «Мінтрансзв’язку» замінити словами «Міністерством інфраструктури України»;

3) у пункті 3 слова «реєстру Державтоінспекції» замінити словами «Єдиного державного реєстру МВС»;

4) у пункті 4 слова «управлінням (відділом) Державтоінспекції» замінити словами «регіональними сервісними центрами МВС (далі – РСЦ МВС)";

5) у пункті 5 слова та цифри «МВС, Мінтрансзв’язку, МОН, Мінпраці від 07.09.2009 № 385/934/828/337, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.10.2009 за № 947/16963» замінити словами та цифрами «Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за № 672/28802»;

6) у пункті 10:

в абзаці п’ятому слова «чотири кольорові фотокартки» замінити словами «одну кольорову фотокартку»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус, пред'являється особисто.»;

7) у пункті 11 слова та цифри «від 10 до 30» замінити словами та цифрами «не більш як 30»;

8) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

«12. Заклад або його філія зобов’язані зареєструвати до початку занять списки груп у територіальному сервісному центрі МВС (далі – ТСЦ МВС) за своїм місцезнаходженням.»;

в абзаці третьому слова «РЕП ДАІ до департаменту Державтоінспекції» замінити словами «РСЦ МВС до Головного сервісного центру»;

9) в абзаці третьому пункту 13 слова «дорожніх листах учбових транспортних засобів,» виключити;

10) пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. Після завершення іспитів заклад подає до ТСЦ МВС журнали обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок керування транспортними засобами, книжки обліку підготовки з керування, які сформовані з індивідуальних карток обліку навчання на тренажерах і водіння транспортних засобів, а також в електронному вигляді відомості про видані слухачам цієї групи свідоцтва про закінчення закладу.

Після перевірки ТСЦ МВС зазначених документів відомості про видані свідоцтва про закінчення закладу вносяться до реєстру закладів.»;

11) пункт 21 викласти в такій редакції:

«21. Для складання іспитів у ТСЦ МВС заклад подає заяву.»;

12) пункт 26 викласти в такій редакції:

«26. Територіальний орган з надання сервісних послуг МВС забезпечує облік одержаних бланків свідоцтв про закінчення закладів, їх зберігання та використання.

Головний сервісний центр МВС забезпечує облік одержання бланків свідоцтв про закінчення закладів, їх зберігання та використання. ТСЦ МВС забезпечують та здійснюють контроль за оформленням та витрачанням бланків свідоцтв про закінчення закладу.»;

13) у пунктах 27, 28 слова «департаменту Державтоінспекції» у всіх відмінках замінити словами «територіального органу з надання сервісних послуг» у відповідних відмінках;

14) в абзаці п’ятому пункту 29 слова «департаменту Державтоінспекції» замінити словами «Головного сервісного центру»;

15) у пунктах 31, 32 слова «департаменті Державтоінспекції» у всіх відмінках замінити словами «територіальному органі з надання сервісних послуг» у відповідних відмінках;

16) у пункті 33:

у другому реченні абзацу першого абревіатуру «РЕП МВС» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

в абзаці другому слова «РЕП ДАІ до департаменту Державтоінспекції» замінити словами «РСЦ МВС до Головного сервісного центру»;

17) у пункті 34 слова «територіальний орган внутрішніх справ і РЕП ДАІ» замінити словами «територіальний орган Національної поліції та РСЦ МВС»;

18) у пункті 35:

в абзаці першому слова «РЕП ДАІ, звідки надсилаються до департаменту Державтоінспекції МВС» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

в абзаці другому абревіатуру «РЕП ДАІ» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

19) в абзаці другому пункту 36 абревіатуру «РЕП ДАІ» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

20) у другому реченні абзацу десятого пункту 37 слова «РЕП ДАІ до департаменту Державтоінспекції» замінити словами «РСЦ МВС до Головного сервісного центру»;

21) у тексті Інструкції абревіатуру «РЕП ДАІ» замінити абревіатурою «ТСЦ МВС»;

22) у додатках до Інструкції:

у додатку 1 слова


«РЕП ДАІ
_________________________________________
                (назва підрозділу, прізвище, ініціали)»

замінити словами

«


територіального сервісного
центру МВС № _____________________
                                    (прізвище, ініціали)

»;

додаток 5 виключити.

У зв'язку з цим додатки 6–11 вважати відповідно додатками 5–10. У тексті Інструкції посилання на додатки 6–11 замінити посиланнями відповідно на додатки 5–10;

у додатку 7 слова «Начальникові департаменту Державтоінспекції МВС» замінити словами

«


Директорові_________________________
                        (назва територіального органу
                      з надання сервісних послуг МВС)
_______________________________________
(П.І.Б.)

»;

додатки 1, 2, 5, 7 після літер «М.П.» доповнити словами «(у разі наявності)»;

у додатку 8 слова «департаментом Державтоінспекції» замінити словами «територіальним органом з надання сервісних послуг»;

у додатку 10 слово «, звання» виключити.

3. В Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 74/17369:

1) у розділі І:

у пункті 1.1 слова «підрозділами Державтоінспекції МВС» замінити словами «територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України»;

у пункті 1.3:

слово «Державтоінспекцією» замінити словами «Головним сервісним центром»;

слова «Центрах надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів (далі – Центр)» замінити словами «територіальних сервісних центрах МВС (далі – ТСЦ МВС)»;

у пункті 1.5 абзац другий виключити;

у пункті 1.7 слова «реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції» замінити абревіатурою «ТСЦ МВС»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.1:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);»;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – сімнадцятим;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – шістнадцятим;

в абзаці дев’ятому слово «Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг МВС»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);»;

в абзаці п’ятнадцятому слово «Державтоінспекції» замінити словами «територіальних органів з надання сервісних послуг МВС»;

у пункті 2.8 слова «відповідними автоматизованими базами даних» замінити словами «Єдиним державним реєстром МВС щодо»;

у пункті 2.10 слово «термін» замінити словом «строк»;

у пункті 2.11 слова «особи доставляються до територіальних органів внутрішніх справ» замінити словами «про виявлений факт негайно повідомляється територіальний орган Національної поліції»;

у пункті 2.13:

в абзаці першому слова «Центрі за місцезнаходженням закладу» замінити абревіатурою «ТСЦ МВС»;

в абзаці третьому слова «департаментом Державтоінспекції» замінити словами «Головним сервісним центром»;

в абзаці першому пункту 2.17 слово «Державтоінспекцією» замінити словами «Головним сервісним центром»;

у пункті 2.20:

в абзаці третьому слова «начальника Центру» замінити словами «керівника ТСЦ МВС»;

в абзаці четвертому слова «Центрі у наглядовій справі закладу» замінити словами «ТСЦ МВС у наглядовій справі»;

у пункті 2.21 слова «екзаменаційних листів та карток водія, завіряється печаткою Центру та підписами посадових осіб» замінити словами «Єдиного державного реєстру МВС та екзаменаційних листів, завіряється печаткою ТСЦ МВС та підписами посадових осіб»;

в абзаці першому пункту 2.22 слова «картками водія та» виключити;

в абзаці першому пункту 2.23 цифри «50» замінити цифрами «30»;

абзац другий пункту 2.25 виключити;

пункт 2.28 викласти в такій редакції:

«2.28. Про втрату посвідчення водія особа повідомляє ТСЦ МВС, а в разі його викрадення – територіальний орган Національної поліції.

У разі втрати або викрадення посвідчення водія ТСЦ МВС після перевірки факту видачі такого посвідчення особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає нове посвідчення водія без складання іспитів.»;

пункт 2.29 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.30–2.34 вважати відповідно пунктами 2.29–2.33;

пункт 2.29 викласти в такій редакції:

«2.29. У разі неможливості перевірити факт попередньої видачі посвідчень водія або свідоцтв про закінчення закладу за Єдиним державним реєстром МВС до ТСЦ МВС за місцем їх видачі в триденний строк направляються запити.»;

пункт 2.30 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.31–2.34 вважати відповідно пунктами 2.30–2.33;

у пункті 2.30 слова «з відміткою «Дублікат» виключити;

абзац другий пункту 2.31 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

абзац перший пункту 2.32 викласти в такій редакції:

«2.32. Облік та видача посвідчень водія осіб, позбавлених права керування транспортними засобами, разом із копіями рішень суду, які надішли до ТСЦ МВС на зберігання, ведеться в книзі обліку та видачі посвідчень водія осіб, які тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами (додаток 10).»;

3) у першому реченні пункту 3.4 розділу ІІІ слова «органами внутрішніх справ України» замінити словами «територіальним органом або підрозділом ДМС»;

4) у розділі ІV:

у першому реченні пункту 4.3 слова «відповідними інтегрованими інформаційно-пошуковими системами» замінити словами «Єдиним державним реєстром МВС»;

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Якщо при проведенні перевірки поданих особами документів буде встановлено, що особи позбавлені права керування транспортними засобами, національне посвідчення водія посадовими особами не повертається, а надсилається до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення, про що інформується відповідний територіальний орган Національної поліції.»;

у пункті 4.6 слово «вилучається» замінити словами «не повертається»;

в абзаці першому пункту 4.9 слова «повторно видається з відміткою «Дублікат» замінити словами «видається нове»;

5) у розділі V:

пункти 5.1–5.4 викласти в такій редакції:

«5.1. Облік надходження і витрачання в ТСЦ МВС бланків посвідчень водія ведеться у книзі обліку надходження і витрачання бланків (додаток 11).

5.2. Облік списків навчальних груп ведеться у журналі обліку списків навчальних груп з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв (додаток 12).

5.3. Бланки посвідчень водія зберігаються відповідно до законодавства України.

5.4. Зіпсовані бланки посвідчень водія, посвідчення водія й тимчасові талони, що вилучені в осіб, яким заборонено керувати транспортними засобами за висновком медичної комісії, посвідчення водія, замість яких видані нові, а також посвідчення водія, для повернення яких власники протягом трьох років після закінчення строку позбавлення їх права керування транспортними засобами не звернулися до ТСЦ МВС, знищуються під час проведення чергової ревізії ТСЦ МВС способом, що виключає їх повторне використання. При цьому серії та номери бланків вирізаються та вклеюються в акти про знищення списаних бланків (додаток 13), які формуються на підставі щомісячних актів списання зіпсованих бланків (додаток 14).»;

у пункті 5.5:

в абзаці першому слова «тимчасові талони,» виключити;

в абзаці другому слово «термін» замінити словом «строк», слова «книг видачі тимчасових талонів,» виключити;

пункт 5.6 викласти в такій редакції:

«5.6. Книги обліку і видачі посвідчень водія, а також справи з матеріалами, які стали підставою для видачі й обміну посвідчень водія та інших документів, що пов'язані з екзаменаційною діяльністю, нумеруються, зшиваються і скріплюються печаткою ТСЦ МВС із зазначенням порядкового номера з номенклатури справ канцелярії РСЦ МВС.»;

6) у тексті Інструкції слово «Центр» у всіх відмінках замінити абревіатурою «ТСЦ МВС»;

7) у додатках до Інструкції:

додатки 1–3 викласти в новій редакції, що додаються;

у заголовку додатка 5 слово «Центр» замінити абревіатурою «ТСЦ МВС»;

у додатку 6:

слова

«

екзаменаційної комісії _____________________
                                                     (Центр)

»

замінити словами

«

екзаменаційної комісії ТСЦ МВС № __________

»;

слова «реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції» замінити словами «територіальний сервісний центр МВС»;

слова «Начальник РЕП Державтоінспекції» замінити словами «Начальник ТСЦ МВС»;

у додатку 7:

слово «Центрі» замінити абревіатурою «ТСЦ МВС», слово «, звання» виключити;

у примітці до додатка слово «Центрі» замінити абревіатурою «ТСЦ МВС»;

додатки 10, 11 виключити.

У зв’язку з цим додатки 12–19 вважати відповідно додатками 10–17. У тексті Інструкції посилання на додатки 12–19 замінити посиланнями відповідно на додатки 10–17;

у заголовку першої графи таблиці додатка 11 слово «вступу» замінити словом «надходження»;

у додатку 13:

у грифі затвердження слово «, звання» виключити;

у заголовку та тексті додатка слово «Державтоінспекції» виключити;

у додатку 14:

у грифі затвердження слово «, звання» виключити;

у заголовку додатка слово «Державтоінспекції» виключити;

додаток 15 викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
юридичного забезпечення


Д.В. ГорбасьДодаток 1
до Інструкції про порядок приймання
іспитів для отримання права керування
транспортними засобами та видачі
посвідчень водія

ЗВІТ
про екзаменаційну діяльність та видані посвідчення водія
ТСЦ МВС №_____________ за ____________ 20__ року

(заповнюється щомісяця, за півріччя, за рік)

Підпорядкованість закладів

Підготовлено осіб

Представлено в ТСЦ МВС для здавання іспиту (осіб)

Склали іспити з першого разу (осіб)

%

Кількість закладів

Кількість приписів

Отримано відповідей

Товариство сприяння обороні України
Всеукраїнська спілка автомобілістів України
МОН
Мінінфраструктури
Інші міністерства
Приватні заклади, що є юридичними особами
Фізична особа - підприємець
Усього
Назва показника

Видано посвідчень водія

Усього видано

Прийнято іспитів

А1

A*

В1

В*

С1*

С*

ВС*

D1 *

D*

Е

Т

Вперше


Обмін


Відкриття вищих категорій


Відкриття нижчих категорій


Усього


Начальник ТСЦ МВС

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата)

__________
* При одночасному відкритті з вищими нижчих категорій посвідчення водія зараховується в графу вищих категорій. При одночасному відкритті з основною категорією категорії E посвідчення водія зараховується в графу основної категорії.Додаток 2
до Інструкції про порядок приймання
іспитів для отримання права керування
транспортними засобами та видачі
посвідчень водія

ЗАЯВА


Додаток 3
до Інструкції про порядок приймання
іспитів для отримання права керування
транспортними засобами та видачі
посвідчень водія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Додаток 15
до Інструкції про порядок приймання
іспитів для отримання права керування
транспортними засобами та видачі
посвідчень водія

ЗАЯВА


Документи та файли

Сигнальний документ — f457162n271.doc
Сигнальний документ — f457162n267.doc
Сигнальний документ — f457162n270.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.06.2016 — 2016 р., № 41, стор. 272, стаття 1558, код акта 82007/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 9. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 14. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -