<<
>>

Наказ МВС України від 27.06.2006 N 613 " Про внесення змін та доповнень до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів". МВС України. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.06.2006 N 613

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2006 р.

за N 858/12732

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 656 ( z1041-18 ) від 04.08.2018 }

Про внесення змін та доповнень до

Правил дорожнього перевезення

небезпечних вантажів

На виконання вимог Закону України "Про приєднання України до

Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних

вантажів (ДОПНВ)" ( 1511-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Правил дорожнього

перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 N 822

( z1040-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

20 серпня 2004 року за N 1040/9639 (далі - Правила) (додаються).

2. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці

Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити вивчення

та реалізацію вимог даного наказу в підпорядкованих підрозділах.

3. ДДАІ (Коломієць С.Г.) до 01.08.2006 забезпечити видання

нової редакції Правил і через засоби масової інформації довести їх

вимоги до відома суб'єктів перевезень небезпечних вантажів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-майора міліції Рудіка В.М.

5. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва А.В.Дашкевич

Міністр транспорту

та зв'язку України В.Бондар

Заступник Голови

Служби безпеки України І.А.Герасимович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

27.06.2006 N 613

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2006 р.

за N 858/12732

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Правил дорожнього перевезення небезпечних

вантажів, затверджених наказом МВС України

від 26.07.2004 N 822

( z1040-04 )

1.

Доповнити пункт 1.6 Правил термінами такого змісту: "навантажувач - будь-яке підприємство, що здійснює

навантаження небезпечних вантажів у транспортний засіб чи великий

контейнер; пакувальник - будь-яке підприємство, що заповнює небезпечними

вантажами тару, уключаючи великогабаритну тару і контейнери

середньої вантажопідйомності для масових вантажів, і, у разі

потреби, готує упаковку для перевезення; узгодження маршруту - дозвіл Державтоінспекції Міністерства

внутрішніх справ України на рух транспортних засобів конкретними

вулицями та дорогами, який обумовлює недопущення проїзду через

комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони,

промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, що

становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху; вимоги

щодо руху та стоянки під час несприятливих погодних умов,

землетрусів, аварій, страйків, громадських безпорядків або

військових дій; обмеження на рух транспортних засобів у певні дні

тижня або року".

2. В абзаці 56 пункту 1.6 Правил слова і цифри "N ООН 1215"

замінити словами і цифрами "N ООН 2015".

3. В абзаці шостому пункту 1.8 Правил слова і цифри "розділ 9

"Перевізні документи", підпункти "а", "ґ" та "є" пункту 9.1"

замінити словами і цифрами "розділ 9 "Перевізні документи",

підпункти "а", "ґ" та "е" пункту 9.1".

4. Пункт 2.8 Правил викласти в такій редакції: "2.8. Різні небезпечні вантажі або небезпечні вантажі разом з

іншими вантажами можуть упаковуватися сумісно в комбіновану тару,

якщо сумісне упаковування дозволяється відповідно до положень

ДОПНВ ( 994_217 ) та за умови виконання пункту 4.1.10 додатка А до

ДОПНВ або підпункту 1.1.4.2.1 b) додатка А до ДОПНВ, якщо дорожнє

перевезення здійснюється до морського або повітряного чи після

них".

5. Третє речення пункту 2.13 Правил викласти в такій

редакції: "При цьому вона повинна мати належне маркування відповідно до

підпунктів 6.1.3.3 - 6.1.3.4 додатка А до ДОПНВ ( 994_217 )".

6. З пункту 4.3.3 Правил виключити підпункт "ґ" "інші

небезпечні речовини та вироби (клас небезпеки 9)".

7. У пунктах 4.5.14 та 16.1 Правил слова "Міністерство

транспорту України" замінити словами "Міністерство транспорту та

зв'язку України".

8. Друге речення пункту 4.6.2 Правил виключити.

9. У підпункті "в" пункту 5.2 Правил слово "менше" замінити

словами "не більше".

10. Підпункт "д" пункту 9.1 Правил викласти в такій редакції: "узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного

вантажу, видане Державтоінспекцією МВС України (зразок узгодження

умов та режиму дорожнього перевезення небезпечного вантажу

наведений у додатку 11 до цих Правил)".

11. Пункт 9.4 Правил викласти в такій редакції: "9.4. У разі перевезення порожньої неочищеної тари, що

містить залишки небезпечних вантажів будь-якого класу, крім

класу 7, уключаючи порожні неочищені посудини для газів місткістю

не більше 1000 л, залежно від конкретного випадку записи в

транспортному документі мають включати такі слова, як "ПОРОЖНЯ

ТАРА", "ПОРОЖНЯ ПОСУДИНА", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР СЕРЕДНЬОЇ

ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ДЛЯ МАСОВИХ ВАНТАЖІВ", "ПОРОЖНЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНА

ТАРА", за якими повинна вказуватися інформація, передбачена

підпунктом "в" пункту 9.2 цих Правил. Наприклад: "ПОРОЖНЯ ТАРА, 3

(6.1)". У разі перевезення порожніх неочищених засобів утримання

вантажу, крім тари, що містить залишки небезпечних вантажів

будь-якого класу, крім класу 7, а також у разі перевезення

порожніх неочищених посудин для газів місткістю понад 1000 л,

залежно від конкретного випадку, записи в транспортному документі

мають включати такі слова, як "ПОРОЖНЯ АВТОЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯ

ЗНІМНА ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯ ПЕРЕНОСНА ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНІЙ

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНІЙ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИЙ ГАЗОВИЙ

КОНТЕЙНЕР", "ПОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ-БАТАРЕЯ", "ПОРОЖНІЙ

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ", "ПОРОЖНІЙ КОНТЕЙНЕР", "ПОРОЖНЯ ПОСУДИНА", за

якими повинні бути слова "останній вантаж". Цей запис повинен

доповнюватися інформацією, передбаченою підпунктами "а" - "г"

пункту 9.2 цих Правил. Наприклад: "ПОРОЖНЯ АВТОЦИСТЕРНА, ОСТАННІЙ

ВАНТАЖ: UN 1017 ХЛОР 2.3 (8)".

12. У пункті 9.5 Правил слова і цифри "пункті 1.1.3.6"

замінити словами і цифрами "підпункті 1.1.3.6 ДОПНВ ( 994_217 )".

13. Назву розділу 10 викласти в такій редакції: "10. Порядок узгодження маршруту дорожнього перевезення

небезпечного вантажу".

14. Розділ 10 викласти в такій редакції: "10.1. Для узгодження маршруту дорожнього перевезення

небезпечного вантажу перевізник подає до відповідного підрозділу

Державтоінспекції МВС України такі документи: а) заявку на узгодження маршруту перевезення небезпечних

вантажів, у якій вказується маршрут руху, адреси і телефони

відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, його

кількість, термін перевезення та прізвище уповноваженого

(відповідальної за перевезення особи); б) ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних

засобів, що перевозять небезпечні вантажі; в) свідоцтво про допущення транспортних засобів до

перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво

передбачено вимогами пункту 9.1 цих Правил; г) письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної

ситуації; ґ) чинний договір обов'язкового страхування відповідальності

суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання

негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів; д) у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на

перевезення яких необхідне додаткове погодження або дозвіл інших

компетентних органів, відповідні копії цього погодження або

дозволу.

10.2. Підрозділу Державтоінспекції МВС України забороняється

вимагати від перевізників інші документи, не вказані в цих

Правилах, крім документів, передбачених підпунктом "д" пункту 10.1

Правил.

10.3. У разі відповідності документів, наданих перевізником

для отримання узгодження маршруту дорожнього перевезення

небезпечних вантажів, вимогам цих Правил та внесення перевізником

плати за оформлення узгодження підрозділ Державтоінспекції МВС

України видає узгодження (обґрунтовану відмову) у строк не пізніше

ніж п'ять робочих днів з дати надходження від перевізника заяви та

документів, що додаються до заяви.

10.4. Узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних

вантажів видається на три місяці. Термін дії узгодження маршруту

дорожнього перевезення небезпечних вантажів обмежується, якщо

терміни дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до

перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору

обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення

небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під

час перевезення небезпечних вантажів чи ДОПНВ-свідоцтва про

підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні

вантажі, закінчується раніше ніж за три місяці з моменту видачі

узгодження. У цьому разі термін дії узгодження не повинен

перевищувати терміни дії свідоцтва про допущення транспортних

засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного

договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів

перевезення небезпечних вантажів у разі настання негативних

наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та

ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що

перевозять небезпечні вантажі.

10.5. Якщо на маршруті перевезення небезпечних вантажів

виникає підвищена небезпека для учасників дорожнього руху

(несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні

пригоди, техногенні аварії, страйки, громадські заворушення або

інші надзвичайні події), працівниками Державтоінспекції МВС

України на місцях можуть уноситися зміни до маршруту руху з

обов'язковим зазначенням дати внесення змін, ділянки, виключеної з

маршруту, ділянки, якою рух дозволено, терміну дії змін, посади та

прізвища уповноваженого працівника Державтоінспекції МВС України,

який вніс зміни, та його особистого підпису, скріпленого печаткою.

Державтоінспекція МВС України при внесенні змін до маршруту руху

інформує перевізника про причини цих рішень.

10.6. Підрозділи Державтоінспекції МВС України ведуть

електронний облік (базу) виданих узгоджень маршрутів дорожнього

перевезення небезпечних вантажів, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку

водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі,

свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення

визначених небезпечних вантажів та базових, укомплектованих та

доукомплектованих транспортних засобів (EX/II, EX/III, FL, OX,

AT).

10.7. Порядок оформлення узгодження маршруту дорожнього

перевезення небезпечного вантажу такий: 10.7.1. Узгодження маршруту дорожнього перевезення

небезпечного вантажу складається за інформацією, наданою в

установленому порядку перевізником небезпечного вантажу. 10.7.2. У графі "Чинність" літерами зазначається кінцевий

термін дії узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних

вантажів. 10.7.3. У графі 1 указується маршрут перевезення небезпечних

вантажів. Маршрут перевезення складається так, щоб по можливості

виключати проїзд транспортних засобів з небезпечними вантажами

через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони,

промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, які

становлять істотну фізичну небезпеку. 10.7.4. У графі 2 вказується відповідне відвантажувальне

найменування небезпечного вантажу, на перевезення якого видається

узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу,

визначене відповідно до пункту 3.1.2 додатка А до ДОПНВ

( 994_217 ) і, у разі необхідності, доповнене технічною, хімічною

або біологічною назвою. 10.7.5. У графі 3 зазначаються марка та номерний знак

транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі. 10.7.6. У графі 4 вказується клас небезпечного вантажу, що

перевозиться. У разі небезпечних вантажів 1-го класу зазначаються

номер підкласу та група сумісності. 10.7.7. У графі 5 зазначається ідентифікаційний номер

небезпеки, указаний для небезпечних вантажів, що перевозяться, у

переліку небезпечних вантажів наведеного в таблиці А глави 3.2

додатка А ДОПНВ ( 994_217 ) (ECE/TRANS/175 (Vol. I). Графа

залишається незаповненою, якщо для небезпечного вантажу

ідентифікаційний номер небезпеки в переліку небезпечних вантажів

наведеного у таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ (ECE/TRANS/175

(Vol. I) не вказано. 10.7.8. У графі 6 указується номер ООН небезпечного вантажу. 10.7.9. У графі 7 указується загальна кількість небезпечних

вантажів, що перевозяться (об'єм, маса брутто чи маса нетто

залежно від конкретного випадку). 10.7.10. У графі 8 указуються особливі умови перевезення

небезпечного вантажу: обмеження максимальної швидкості під час

перевезення, заборони щодо руху вночі, а також інші умови, що

можуть підвищити рівень безпеки перевезень. Додаткові умови

визначаються для конкретного перевезення та залежать від ступеня

небезпеки вантажів, що перевозяться, їх кількості, технічного

стану транспортних засобів, маршруту перевезення тощо. 10.7.11. У графах 9, 10 та 11 відповідно вказуються

найменування перевізника, вантажовідправника та вантажоодержувача,

а також їх місцезнаходження та номери контактних телефонів. 10.7.12. Якщо рух за вказаним у графі 1 (узгодження маршруту

дорожнього перевезення небезпечного вантажу) маршрутом неможливий,

у графі 12 вказуються зміни маршруту руху. 10.7.13. Узгодження маршруту дорожнього перевезення

небезпечного вантажу в обов'язковому порядку підписується

посадовою особою перевізника, відповідальною за перевезення

небезпечних вантажів, та водіями, що здійснюють перевезення".

15. Підпункт "а" пункту 11.2 Правил викласти в такій

редакції: "документи водія та на транспортний засіб не відповідають

вимогам цих Правил. У встановлених випадках відсутні такі

документи: свідоцтво про допущення транспортних засобів до

перевезення визначених небезпечних вантажів; ДОПНВ-свідоцтво про

підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні

вантажі; узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного

вантажу, видане Державтоінспекцією МВС України".

16. Пункт 12.1 Правил доповнити реченням такого змісту: "Інформаційні таблиці небезпечного вантажу повинні

відповідати вимогам ДСТУ 3689-98 "Дорожній транспорт. Знаки

розпізнавальні транспортних засобів. Загальні технічні умови".

17. Пункт 15.2.3 Правил викласти в такій редакції: "15.2.3. Якщо під час перевезення виявлені порушення вимог

цих Правил, які ставлять під загрозу безпеку перевезення,

транспортування вантажу припиняється. Перевезення може бути

продовжено тільки після усунення порушень та приведення вантажу у

відповідність до встановлених вимог".

18. Пункт 16.1 Правил викласти в такій редакції: "16.1. Контроль за дотриманням вимог, що стосуються

дорожнього перевезення небезпечних вантажів, покладається на

підрозділи Державтоінспекції МВС України, а в пунктах пропуску

через державний кордон - на державне підприємство "Служба

міжнародних автомобільних перевезень" Міністерства транспорту та

зв'язку України (далі - СМАП)".

19. Пункт 16.7 Правил викласти в такій редакції: "16.7. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій

та підвищення безпеки учасників дорожнього руху під час дорожнього

перевезення небезпечних вантажів транспортний засіб, на якому були

виявлені порушення, зберігається за межами проїзної частини. У

разі неможливості його евакуювати вживаються заходи щодо

огородження місця стоянки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Подальший рух дозволяється тільки після усунення виявлених

недоліків та отримання узгодження маршруту дорожнього перевезення

небезпечного вантажу Державтоінспекції МВС України".

20. Пункти 16.8 та 16.11 Правил виключити.

21. Пункти 16.9, 16.10, 16.12 Правил вважати відповідно

пунктами 16.8, 16.9, 16.10.

22. Пункти 16.9 та 16.10 Правил викласти в такій редакції: "16.9. У разі виявлення порушень, що можуть призвести до

руйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них,

транспортних засобів або створити небезпеку для життя і здоров'я

людей чи настання інших тяжких наслідків та повторних порушень, що

були допущені суб'єктом перевезення небезпечних вантажів,

адміністрація якого розташована на території іншої держави -

учасниці ДОПНВ ( 994_217 ), Державтоінспекція МВС України повинна

повідомити про ці порушення компетентні органи держави, на

території якої розташована адміністрація цього суб'єкта перевезень

небезпечних вантажів, з метою вжиття відповідних заходів стосовно

порушника (порушників).

16.10. У пунктах пропуску через державний кордон України на

державне підприємство СМАП покладається інформування перевізників

з питань організації перевезень небезпечних вантажів в Україні,

ведення обліку виявлених порушень чинного законодавства України,

надання інформації про виявлені порушення Державтоінспекції МВС

України та іншим компетентним органам".

23. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

24. У додатку 11 слова "умов та режиму перевезення

небезпечного вантажу дозвіл N" замінити словами "маршрут

дорожнього перевезення небезпечного вантажу N".

25. Додаток 15 до пунктів 1.7, 2.2, 3.7, 9.2, 10.6.7, 12.2,

12.3, 12.4, 12.12, 15.1.1 Правил дорожнього перевезення

небезпечних вантажів виключити.

26. У підпункті "б" пункту 1.7 слова і цифри "додатку 15 до

цих Правил" замінити словами і цифрами "переліку небезпечних

вантажів наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ

( 994_217 )(ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

27. У пункті 2.2 слова і цифри "додатком 15 до цих Правил"

замінити словами і цифрами "переліку небезпечних вантажів

наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ ( 994_217 )

(ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

28. У пункті 3.7 слова і цифри "додатку 15 до цих Правил"

замінити словами і цифрами "переліку небезпечних вантажів

наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ ( 994_217 )

(ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

29. У підпункті "в" пункту 9.2 слова і цифри "додатку 15 до

цих Правил" замінити словами і цифрами "переліку небезпечних

вантажів наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ

( 994_217 ) (ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

30. У пункті 12.2 слова і цифри "додатку 15 до цих Правил"

замінити словами і цифрами "переліку небезпечних вантажів

наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ ( 994_217 )

(ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

31. У пункті 12.3 слова і цифри "додатку 15 до цих Правил"

замінити словами і цифрами "переліку небезпечних вантажів

наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ ( 994_217 )

(ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

32. У пункті 12.4 слова і цифри "додатку 15 до цих Правил"

замінити словами і цифрами "переліку небезпечних вантажів

наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ ( 994_217 )

(ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

33. У пункті 12.12 слова і цифри "додатку 15 до цих Правил"

замінити словами і цифрами "переліку небезпечних вантажів

наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ ( 994_217 )

(ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

34. У підпункті "в" пункту 15.1.1 слова і цифри "додатку 15

до цих Правил" замінити словами і цифрами "переліку небезпечних

вантажів наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ

( 994_217 ) (ECE/TRANS/175 (Vol. I)".

Начальник Департаменту

Державтоінспекції МВС України

генерал-майор міліції С.Г.Коломієць

Додаток 3

до пункту 3.18 Правил

дорожнього перевезення

небезпечних вантажів

( z1040-04 )

(у редакції наказу

МВС України

від 22.06.2006 N 613)

МАКСИМАЛЬНІ КІЛЬКОСТІ УМІСТУ

на внутрішню тару та на упаковку для

небезпечних вантажів, упакованих

в обмежених кількостях

------------------------------------------------------------------ | Код | Комбінована тара (1) | Внутрішня тара на лотках, | | | Максимальна кількість |обгорнута в термоусадковий | | | умісту | матеріал або в плівку | | | (маса нетто) | Максимальна кількість | | | | умісту | | | | (маса нетто) | | |---------------------------+---------------------------| | | внутрішня |упаковка (2) | внутрішня |упаковка (2) | | | тара | | тара | | |--------+-------------------------------------------------------| |LQ0 |Звільнення від вимог Правил не застосовується | |--------+-------------------------------------------------------| |LQ1 |120 мл | |120 мл | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ2 |1 л | |1 л | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ3 (1) |500 мл |1 л |Не |Не | | | | |дозволяється |дозволяється | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ4 |3 л | |1 л | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ5 |5 л |Без обмежень |1 л | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ6 (3) |5 л | |1 л | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ7 (3) |5 л | |5 л | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ8 |3 кг | |500 г | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ9 |6 кг | |3 кг | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ10 |500 мл | |500 мл | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ11 (2)|500 мл | |500 г | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ12 |1 кг | |1 кг | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ13 |1 л | |1 л | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ14 |25 мл | |25 мл | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ15 |100 г | |100 г | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ16 |125 мл | |125 мл | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ17 |500 мл |2 л |100 мл |2 л | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ18 |1 кг |4 кг |500 г |4 кг | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ19 |3 л | |1 л | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ20 |Зарезервовано|Зарезервовано|Зарезервовано|Зарезервовано| |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ21 |Зарезервовано|Зарезервовано|Зарезервовано|Зарезервовано| |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ22 |1 л | |500 мл | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ23 |3 кг | |1 кг | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ24 |6 кг | |2 кг | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ25 (4)|1 кг | |1 кг | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ26 (4)|500 мл |2 л |500 мл |2 л | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ27 |6 кг | |6 кг | | |--------+-------------+-------------+-------------+-------------| |LQ28 |3 л | |3 л | | ------------------------------------------------------------------

(1) Максимальна маса брутто комбінованої тари не повинна

перевищувати 30 кг, а для лотків, обгорнутих термоусадковим

матеріалом або плівкою, вона не повинна перевищувати 20 кг. (2) При дотриманні вказаних у таблиці максимальних кількостей

умісту небезпечні вантажі можуть упаковуватися сумісно з іншими

виробами та речовинами за умови, що в разі витоку вони не

вступлять з ними в небезпечну реакцію. (3) У разі перевезення однорідних сумішей 3-го класу

небезпеки, що містять воду, указані кількості стосуються тільки

речовин 3-го класу небезпеки, що в них містяться. (4) Коли речовини з N ООН 2315, 3151, 3152 і 3432

перевозяться в приладах, кількість небезпечного вантажу, що

міститься в одному приладі, не повинна перевищувати кількості,

передбаченої для внутрішньої тари. Для упаковки приладів не

дозволяється використовувати лотки, обгорнуті термоусадковим

матеріалом або плівкою.

Начальник Департаменту

Державтоінспекції МВС України

генерал-майор міліції С.Г.Коломієць


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2006 — 2006 р., № 30, стор. 206, стаття 2165

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -