<<
>>

Наказ МВС України від 27.07.2016 № 724/110 "Про затвердження Інструкції про організацію інформаційної взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації". МВС України. 2016

Документ актуальний на 23.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2016  № 724/110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2016 р.
за № 1175/29305

Про затвердження Інструкції про організацію інформаційної взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації

Відповідно до пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року «Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2013 року № 265, пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію інформаційної взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О. та Голову Державної інспекції ядерного регулювання України Божка С.Г.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Голова
Державної інспекції ядерного
регулювання УкраїниС.Г. БожкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх
справ України,
Державної інспекції ядерного
регулювання України
27.07.2016  № 724/110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2016 р.
за № 1175/29305

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію інформаційної взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між ДСНС і Держатомрегулювання у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації.

2. Обмін інформацією між ДСНС і Держатомрегулювання щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації (далі - обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між державним центром управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС і оперативними черговими Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання (далі - оперативні чергові ІКЦ Держатомрегулювання);

на регіональному рівні - між центрами управління в надзвичайних ситуаціях (оперативно-координаційними центрами) територіальних органів ДСНС та регіональними державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання - територіальними органами Держатомрегулювання.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації узгодженого реагування на надзвичайні ситуації та події, що:

підпадають під дію Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації, включаючи ядерні та радіологічні аварії в інших країнах із загрозою транскордонного або транснаціонального перенесення радіоактивних речовин на територію України;

визначаються згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року № 457, та Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затвердженими наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/22572, та Планом реагування на радіаційні аварії, затвердженим наказом Держатомрегулювання та МНС України від 17 травня 2004 року № 87/211, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за № 720/9319.

4. Інформаційна взаємодія відбувається:

повсякденно шляхом щодобового надання інформації про оперативну обстановку у сфері відповідальності Держатомрегулювання;

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації шляхом оперативного взаємооповіщення та подальшого періодичного оперативного інформування про розвиток подій та хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

ІІ. Повсякденна інформаційна взаємодія

1. Оперативний черговий ІКЦ Держатомрегулювання щодоби (до 08:00) надсилає електронною поштою до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС наявну оперативну інформацію про стан об’єктів атомної енергетики України.

2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС оперативний черговий ІКЦ Держатомрегулювання надає по телефону роз’яснення щодо технічних аспектів переданої інформації.

3. При проведенні МАГАТЕ періодичних перевірок зв’язку з компетентними національними пунктами оповіщення в рамках Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації оперативний черговий ІКЦ Держатомрегулювання проводить по телефону перевірку зв’язку з оперативно-черговою службою центру управління в надзвичайних ситуаціях.

ІІІ. Оперативне оповіщення

1. За фактом отримання Держатомрегулювання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації оперативний черговий ІКЦ Держатомрегулювання протягом 10 хвилин усно інформує телефоном оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС, при цьому вказується клас аварії, якщо така інформація вже надійшла до Держатомрегулювання.

2. Усне інформування протягом 30 хвилин підтверджується письмово на адресу електронної пошти оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС або факсом стандартним повідомленням за формою НС (додаток 1). Наступні повідомлення у разі потреби можуть доповнюватися уточненою інформацією (додаток 2).

3. Якщо подія, інформація про яку надходить до Держатомрегулювання, не є надзвичайною ситуацією, але Держатомрегулювання приймає рішення про часткову або повну активізацію свого ІКЦ, оперативний черговий ІКЦ Держатомрегулювання негайно інформує про це рішення оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС, вказуючи причину активізації.

4. У разі отримання аварійного оповіщення оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС приймає рішення щодо реагування та у разі потреби залучення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до ліквідації аварії, про що негайно інформує телефоном (або факсом чи на адресу електронної пошти) оперативного чергового ІКЦ Держатомрегулювання.

5. У разі отримання Держатомрегулювання від іншої країни або МАГАТЕ письмового прохання або пропозиції про надання допомоги згідно з Конвенцією про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації оперативний черговий ІКЦ Держатомрегулювання негайно передає факсом або на адресу електронної пошти відповідну копію до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

6. Під час направлення ДСНС від імені України до МАГАТЕ запиту або пропозиції про надання допомоги згідно з Конвенцією про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС надсилає відповідну копію оперативному черговому ІКЦ Держатомрегулювання.

7. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

ІV. Періодичне інформування

1. Інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється двічі на добу - до 20:00 станом на 18:00 та до 08:00 станом на 06:00. Інформація передається електронною поштою або факсом.

2. У разі розгортання у державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС міжвідомчого оперативного штабу ІКЦ Держатомрегулювання підтримує зв’язок із представником Держатомрегулювання у міжвідомчому оперативному штабі.

3. Копії факсових повідомлень МАГАТЕ, компетентних органів інших країн з інформацією про ядерні та радіологічні аварії із загрозою транскордонного/транснаціонального перенесення радіоактивних речовин на територію України негайно передаються Держатомрегулювання до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС факсом чи на адресу електронної пошти.

4. За запитом ДСНС Держатомрегулювання надає телефоном роз’яснення стосовно форматів подання інформації та технічних питань, пов’язаних з аварійним об’єктом.

5. У разі потреби Держатомрегулювання направляє факсом або електронною поштою до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформаційний запит (додаток 3) щодо даних радіаційного моніторингу та інформації про здійснення заходів радіаційного захисту населення України (укриття, евакуація, заборона/обмеження руху транспорту тощо). Відповідь направляється оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС до Держатомрегулювання факсом або електронною поштою. Ця інформація використовується Держатомрегулювання для інформування МАГАТЕ та інших країн у рамках міжнародної Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію.

6. З метою скоординованого інформування ЗМІ, інших організацій та населення про виникнення радіаційної аварії Держатомрегулювання і ДСНС направляють одна одній факсом та електронною поштою копії своїх прес-релізів.

V. Передача оперативної інформації

1. Передача оперативної інформації здійснюється за такими номерами:

оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС: телефони (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10), факс (044) 247-32-11, електронна пошта oper@mns.gov.ua;

оперативний черговий ІКЦ Держатомрегулювання: телефони (044) 254-43-34, 75-64 (АТС-10), факс (044) 254-43-84, електронна пошта do@hq.snrc.gov.ua.

2. Про зміни контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти ДСНС та Держатомрегулювання негайно інформують одна одну з подальшим внесенням змін до відповідних довідників.

3. Порядок обміну інформацією між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС та регіональними державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання - територіальними органами Держатомрегулювання на регіональному рівні визначається спільними організаційно-розпорядчими актами.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Директор
Департаменту з питань
безпеки ядерних установок -
заступник Головного
державного інспектора
з ядерної та радіаційної
безпеки УкраїниБ.В. Столярчук


Додаток 1
до Інструкції про організацію
інформаційної взаємодії
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
і Державної інспекції ядерного
регулювання України у сфері
запобігання виникненню
та реагування на надзвичайні ситуації
(пункт 2 розділу ІІІ)


Форма НС

ПОВІДОМЛЕННЯ № __
про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків
станом на 00:00 « ___ » ___________ 20__ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітка

1

Код надзвичайної ситуації (згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації (згідно з наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400)2

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3

Початок надзвичайної ситуації4

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис події, причини виникнення; площа, охоплена дією події; кількість людей, які знаходяться у зоні події; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби завданої довкіллю шкоди тощо)5

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо6

Сили, що залучаються (залучалися) до ліквідації надзвичайної ситуації (осіб - з них працівників Держатомрегулювання, одиниць техніки - з них тієї, що належить Держатомрегулювання), інші сили (ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань7

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)8

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновлювальних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та терміни виконання)9

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (вказати первинну оцінку за можливості)10

Посада, прізвище, ініціали начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, телефон, факсОперативний черговий ІКЦ
Держатомрегулювання


____________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

«__» _________ 20 ___ рокуДодаток 2
до Інструкції про організацію
інформаційної взаємодії
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
і Державної інспекції ядерного
регулювання України у сфері
запобігання виникненню
та реагування на надзвичайні ситуації
(пункт 2 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 3
до Інструкції про організацію
інформаційної взаємодії
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
і Державної інспекції ядерного
регулювання України у сфері
запобігання виникненню
та реагування на надзвичайні ситуації
(пункт 5 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
до ДСНС


Документи та файли

Сигнальний документ — f460693n66.doc
Сигнальний документ — f460693n67.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.09.2016 — 2016 р., № 75, стор. 159, стаття 2532, код акта 83204/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -