<<
>>

Наказ МВС України від 27.10.2010 N 507 "Про затвердження Порядку організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин". МВС України. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.10.2010 N 507

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 березня 2011 р.

за N 267/19005

Про затвердження Порядку організації охорони об'єктів

і приміщень, у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається

та знищується отримана з них готова продукція

чи відходи таких рослин

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

( 60/95-ВР ), абзацу другого пункту 4 Умов запобігання розкраданню

рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 26.11.2008 N 1026 ( 1026-2008-п ), пункту 5.4

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з

культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого

Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва,

виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації

(відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території

України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку,

затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від

02.02.2010 N 66 ( z0213-10 ), зареєстрованих у Міністерстві

юстиції України 12.03.2010 за N 213/17508, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок організації охорони об'єктів і

приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та

знищуються нарковмісні рослини, а також використовується,

зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи

відходи таких рослин, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ України - начальника міліції громадської

безпеки генерал-майора міліції Ратушняка В.І.

3. Наказ надіслати за належністю.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва М.Ю.Бродський

Голова Державної служби

спеціального зв'язку

та захисту інформації України Л.І.Нетудихата

Голова

Служби безпеки України В.Хорошковський

Міністр оборони України М.Б.Єжель

Перший заступник Міністра

транспорту та зв'язку України В.В.Корнієнко

Перший заступник Голови Державної

прикордонної служби України П.А.Шишолін

Заступник Голови Державної митної

служби України Г.В.Георгієнко

Голова Державного комітету

України з питань контролю

за наркотиками В.Тимошенко

В.о.

Голови

Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

27.10.2010 N 507

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 березня 2011 р.

за N 267/19005

ПОРЯДОК

організації охорони об'єктів і приміщень,

у яких культивуються, використовуються, зберігаються

та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається

та знищується отримана з них готова продукція

чи відходи таких рослин

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини четвертої

статті 15 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні

речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ), абзацу другого пункту 4 Умов

запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1026

( 1026-2008-п ), пункту 5.4 Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з культивування рослин, включених до

таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і

прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України,

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,

придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України,

вивезення з території України, використання, знищення наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до

зазначеного Переліку, затверджених наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 02.02.2010 N 66 ( z0213-10 ), зареєстрованих

у Міністерстві юстиції України 12.03.2010 за N 213/17508.

1.2. Цим Порядком визначається організація охорони об'єктів і

приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та

знищуються нарковмісні рослини, а також використовується,

зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи

відходи таких рослин, включених до списку N 3 таблиці I

(далі - рослини) переліку наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 06.05.2000 N 770 ( 770-2000-п ) (далі - Перелік).

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку: БНОН - підрозділ боротьби з незаконним обігом наркотиків

органів внутрішніх справ; вахта - час несення служби (виконання робіт) і міжзмінного

відпочинку; вахтовий метод - це особлива форма організації служби

(роботи) працівників міліції охорони та воєнізованої охорони в

разі їх неможливого щоденного повернення до місця постійного

проживання; воєнізована охорона - військові формування, що на умовах,

визначених Законом України "Про господарську діяльність у Збройних

Силах України" ( 1076-14 ), уповноважені надавати послуги з

охорони власності, суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію

на право здійснення господарської діяльності з надання послуг,

пов'язаних з охороною власності та громадян, які надають охоронні

послуги не менше п'яти років, мають транспорт реагування, центр

спостереження за системою охоронної сигналізації та персонал

охорони не нижче четвертого кваліфікаційного розряду для охорони

об'єктів, визначених цим Порядком; власник - юридична особа - власник ліцензії на здійснення

господарської діяльності з культивування рослин, що включені до

таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і

прекурсорів ( 770-2000-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів

України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання,

перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на

територію України, вивезення з території України, використання,

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

включених до зазначеного Переліку; земельна ділянка - поле, де культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також

використовується, зберігається та знищується отримана з них готова

продукція чи відходи таких рослин; міліція охорони - підрозділ органу внутрішніх справ,

уповноважений відповідно до Закону України "Про міліцію"

( 565-12 ) надавати послуги з охорони власності; об'єкт - територія і приміщення, у яких культивуються,

використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається та знищується отримана з

них готова продукція чи відходи таких рослин; перевезення - охорона перевезень нарковмісних рослин, а також

отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин із

земельної ділянки до току і в зворотному напрямку у межах та поза

межами адміністративно-територіальної одиниці; підрозділ охорони - міліція охорони та воєнізована охорона; пост - місце несення служби працівником підрозділу охорони,

що розташовується у найбільш уразливому місці; спостережна вежа - пост, розташований на інженерній споруді,

що знаходиться безпосередньо на об'єкті; територіальні ОВС - міські, районні органи внутрішніх справ; тік - приміщення (території), у яких (на яких)

використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається та знищується отримана з

них готова продукція чи відходи таких рослин.

1.4. Охорона об'єктів, у яких культивуються,

використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається та знищується отримана з

них готова продукція чи відходи таких рослин, забезпечується

підрозділом охорони.

II. Підстави та порядок укладання договору на охорону

2.1. Договір на цілодобову охорону укладається власником з

підрозділом охорони.

2.2. Власник повинен мати документи, що засвідчують його

повноваження на володіння (користування) об'єктом на правах

власності, оренди або суборенди, які пред'являються підрозділу

охорони для огляду в оригіналі, а їх копії, завірені печаткою

власника, залишаються в справі підрозділу охорони.

2.3. При зверненні власника до підрозділу охорони із

пропозицією про укладення договору на охорону об'єкта наказом

начальника ГУМВС, УМВС України створюється постійна комісія

(далі - Комісія) в складі кваліфікованих працівників БНОН,

підрозділу охорони та територіальних ОВС.

2.4. Комісія проводить обстеження об'єкта з метою узгодження

виду охорони та залежно від рельєфу місцевості, площі, технічного

укріплення місць, де зберігаються рослини та отримана з них готова

продукція чи відходи таких рослин, кількості відокремлених

приміщень, способу несення служби, визначення необхідної кількості

постів, чисельності персоналу охорони, потреби обладнання

технічними засобами охорони й пожежогасіння. Вимоги щодо інженерно-технічного обладнання об'єктів і

приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та

знищуються нарковмісні рослини, а також використовується,

зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи

відходи таких рослин, визначені в додатку 1 до Порядку.

2.5. За результатами обстеження об'єктів складаються: акт обстеження інженерно-технічного обладнання токів, на яких

культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та

знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких

рослин, за формою, встановленою додатком 2 до Порядку; акт обстеження інженерно-технічного обладнання земельних

ділянок, на яких культивуються, використовуються, зберігаються та

знищуються нарковмісні рослини, а також використовується,

зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи

відходи таких рослин, за формою, встановленою додатком 3 до

Порядку (далі - Акти обстеження).

2.6. Акт обстеження складається у трьох примірниках. У ньому

зазначаються пропозиції власникові щодо усунення виявлених

недоліків і рекомендації стосовно технічного укріплення об'єкта. Перший примірник Акта обстеження для виконання пропозицій за

результатами обстеження вручається власникові, який ставить свій

підпис у журналі реєстрації результатів обстеження об'єктів і

приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та

знищуються нарковмісні рослини, а також використовується,

зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи

відходи таких рослин, за формою, встановленою додатком 4 до

Порядку. Другий примірник Акта обстеження зберігається в БНОН. Третій - у підрозділі охорони.

2.7. Після завершення обстеження та складання відповідних

актів обстеження укладається договір на охорону об'єкта.

2.8. Одночасно з укладенням договору складаються дислокація

об'єкта (далі - Дислокація), розрахунок вартості охорони об'єкта

(далі - Розрахунок) та протокол узгодження договірної ціни за

здійснення заходів охорони об'єкта (далі - Протокол), у яких

визначаються: план-схема земельної ділянки (ділянок), на якій (яких)

планується здійснити посів рослин, її (їх) площа та кількість, а

також приміщень (територій), в яких (на яких) планується

використовувати, зберігати та знищувати рослини, а також

використовувати, зберігати та знищувати отриману з них готову

продукцію чи відходи таких рослин, із зазначенням номера земельної

ділянки, типу приміщення та їх фактичного місцезнаходження; час і вид охорони; розрахунки вартості за видом охорони і поста; забезпечення харчуванням персоналу охорони (у разі несення

служби вахтовим методом), утримання службового автотранспорту,

службових собак, мобільного зв'язку. Дислокація та Протокол містять посилання на номер і дату

укладення договору, на підставі якого вони складені.

2.9. Договір береться на облік підрозділом охорони.

2.10. На всі об'єкти власника, з яким укладені договірні

відносини, підрозділом охорони ведуться справи з питань

організації охорони об'єктів державної та інших форм власності.

III. Організація охорони об'єкта

3.1. Охорона об'єкта здійснюється цілодобово та

організовується за вахтовим чи звичайним методом.

3.2. Тривалість вахти встановлюється строком до 30 діб. У

виняткових випадках за погодженням з профспілковими комітетами

підрозділів охорони тривалість вахти може бути збільшена до двох

місяців. Направлення працівника на вахту не є службовим відрядженням. Режим роботи, відпочинку та облік робочого часу персоналу

охорони визначаються відповідно до чинного законодавства.

3.3. Протяжність постів (маршрутів) визначається виходячи з

конкретних особливостей об'єктів, специфіки та виду надання

охоронних послуг і оперативної обстановки, що склалася, але не

повинна перевищувати 3 км при здійсненні заходів охорони на

автомобілі, 1,5 км - на мотоциклі (мопеді, велосипеді) та

0,5 км - при пішому несенні служби. У денний час пости охорони розміщуються таким чином, щоб

проглядалися всі підступи до земельної ділянки, тобто за кожним

працівником закріплюється окремий сектор, а також для своєчасного

вжиття відповідних заходів реагування на ситуації, що виникають,

був найкоротший шлях для прибуття кожного працівника наряду

охорони до місця події (не перевищував протяжність, визначену

абзацом першим цього пункту).

3.4. Організація охорони земельних ділянок визначається з

урахуванням конкретних особливостей об'єкта виходячи із специфіки

та виду надання охоронних послуг і оперативної обстановки, що

склалася. 3.4.1. Охорона земельної ділянки загальною площею до 50 га

здійснюється не менше ніж двома цілодобовими постами воєнізованої

охорони та одним цілодобовим постом міліції охорони, для посилення

яких використовується службовий собака. У нічний час один працівник воєнізованої охорони,

використовуючи прилад нічного бачення або прожектор чи потужний

ліхтар, залишається нести службу на спостережній вежі, а інший

спільно з працівником міліції та зі службовим собакою здійснюють

обхід (об'їзд) території земельної ділянки. 3.4.2. Охорона земельної ділянки загальною площею від 50 га

здійснюється не менше ніж двома цілодобовими постами воєнізованої

охорони та цілодобовим нарядом мобільної групи у складі двох

працівників міліції із службовим собакою. Необхідна кількість

спостережних веж і місця їх розміщення визначаються з урахуванням

їх ефективного використання. У нічний час один працівник воєнізованої охорони залишається

нести службу на спостережній вежі, а інший спільно з працівником

міліції із службовим собакою здійснюють обхід (об'їзд) території

земельної ділянки. 3.4.3. Охорона земельної ділянки загальною площею від 100 га

здійснюється не менше ніж трьома цілодобовими постами воєнізованої

охорони та цілодобовим нарядом мобільної групи у складі двох

працівників міліції із службовим собакою. У нічний час два працівники воєнізованої охорони залишаються

нести службу на спостережній вежі, інший у складі наряду мобільної

групи спільно з працівником міліції здійснюють об'їзд, а працівник

міліції із службовим собакою здійснює обхід (об'їзд) території

земельної ділянки. 3.4.4. Охорона земельної ділянки загальною площею від 150 га

здійснюється не менше ніж чотирма цілодобовими постами

воєнізованої охорони та цілодобовим нарядом мобільної групи у

складі двох працівників міліції із службовим собакою. У нічний час два працівники воєнізованої охорони залишаються

нести службу на спостережній вежі, один працівник воєнізованої

охорони у складі наряду мобільної групи спільно з працівником

міліції здійснюють об'їзд, а інший - спільно з працівником міліції

із службовим собакою здійснюють обхід (об'їзд) території земельної

ділянки. 3.4.5. Охорона земельної ділянки загальною площею від 200 га

здійснюється не менше ніж п'ятьма цілодобовими постами

воєнізованої охорони та цілодобовим нарядом мобільної групи у

складі двох працівників міліції із службовим собакою. У нічний час два працівники воєнізованої охорони залишаються

нести службу на спостережних вежах, один працівник воєнізованої

охорони у складі наряду мобільної групи спільно з працівником

міліції здійснюють об'їзд, а двоє інших - спільно з працівником

міліції із службовим собакою здійснюють обхід (об'їзд) території

земельної ділянки. 3.4.6. Охорона земельної ділянки загальною площею від 250 га

здійснюється не менше ніж шістьма цілодобовими постами

воєнізованої охорони та цілодобовим нарядом мобільної групи у

складі двох працівників міліції із службовим собакою. У нічний час три працівники воєнізованої охорони залишаються

нести службу на спостережних вежах, один працівник воєнізованої

охорони у складі наряду мобільної групи спільно з працівником

міліції здійснюють об'їзд, а двоє інших - спільно з працівником

міліції із службовим собакою здійснюють обхід (об'їзд) території

земельної ділянки. 3.4.7. Охорона земельної ділянки загальною площею від 300 га

здійснюється не менше ніж шістьма цілодобовими постами

воєнізованої охорони та двома цілодобовими нарядами мобільної

групи у складі двох працівників міліції із службовим собакою в

кожній групі. У нічний час два працівники воєнізованої охорони залишаються

нести службу на спостережних вежах, по одному працівнику

воєнізованої охорони у складі наряду мобільних груп спільно з

працівниками міліції здійснюють об'їзд, а двоє інших - спільно з

працівниками міліції із службовими собаками попарно здійснюють

обхід (об'їзд) території земельної ділянки. 3.4.8. Охорона земельної ділянки загальною площею від 400 га

здійснюється не менше ніж сімома цілодобовими постами воєнізованої

охорони та двома цілодобовими нарядами мобільної групи у складі

двох працівників міліції із службовим собакою в кожній групі. У нічний час три працівники воєнізованої охорони залишаються

нести службу на спостережних вежах, по одному працівнику

воєнізованої охорони у складі наряду мобільних груп спільно з

працівниками міліції здійснюють об'їзд, а двоє інших - спільно з

працівниками міліції із службовими собаками попарно здійснюють

обхід (об'їзд) території земельної ділянки. 3.4.9. Охорона земельної ділянки загальною площею від 500 га

здійснюється не менше ніж вісьмома цілодобовими постами

воєнізованої охорони та двома цілодобовими нарядами мобільної

групи у складі двох працівників міліції із службовим собакою в

кожній групі. У нічний час чотири працівники воєнізованої охорони

залишаються нести службу на спостережних вежах, по одному

працівнику воєнізованої охорони у складі наряду мобільних груп

спільно з працівниками міліції здійснюють об'їзд, а двоє інших -

спільно з працівниками міліції із службовими собаками попарно

здійснюють обхід (об'їзд) території земельної ділянки. 3.4.10. Охорона земельної ділянки загальною площею від 600 га

здійснюється не менше ніж дев'ятьма цілодобовими постами

воєнізованої охорони та двома цілодобовими нарядами мобільної

групи у складі двох працівників міліції із службовим собакою в

кожній групі. У нічний час п'ять працівників воєнізованої охорони

залишаються нести службу на спостережних вежах, по одному

працівнику воєнізованої охорони у складі наряду мобільних груп

спільно з працівниками міліції здійснюють об'їзд, а двоє інших -

спільно з працівниками міліції із службовими собаками попарно

здійснюють обхід (об'їзд) території земельної ділянки. 3.4.11. У разі виявлення працівником воєнізованої охорони,

який несе службу на спостережній вежі, правопорушення він за

допомогою радіостанції або телефону передає інформацію нарядові

охорони, що здійснює обхід (об'їзд) території земельної ділянки, з

повідомленням місця (сектору) проникнення на земельну ділянку та

координує їх подальші дії. 3.4.12. За умови посіву власниками рослин на земельних

ділянках з нерівною конфігурацією або розділених між собою

лісосмугами, ярами, пагорбами, дорогами, що не дає можливість

забезпечити всебічний візуальний контроль між працівниками

охорони, необхідна кількість постів і нарядів мобільних груп

збільшується та визначається виходячи з принципу надійності їх

охорони, що визначається в Дислокації під час укладення договору

на охорону. Для посилення охорони на земельній ділянці допускається

блокування її периметра (найбільш уразливих окремих ділянок)

технічними засобами охоронного призначення, що в свою чергу

допускає можливість зменшення кількості постів фізичної охорони.

3.5. Організація охорони току визначається з урахуванням

конкретних особливостей об'єкта виходячи із специфіки та виду

надання охоронних послуг і оперативної обстановки, що склалася. 3.5.1. Охорона току закритого типу (ангар, складське

приміщення), на якому дотримано вимоги щодо його

інженерно-технічного обладнання від спроби протиправного

проникнення сторонніх осіб, а також від інших злочинних посягань,

розташованого поблизу земельної ділянки, що охороняється, або

місцеперебування відпочиваючої зміни наряду охорони (у разі

несення служби вахтовим методом), здійснюється одним цілодобовим

постом міліції охорони. 3.5.2. Охорона току закритого типу, який не відповідає

вимогам щодо його інженерно-технічного обладнання, а також току

відкритого типу (місця досушування, доочищення рослин обладнані

накриттям) здійснюється не менше ніж одним цілодобовим постом

міліції охорони та одним цілодобовим постом воєнізованої охорони,

при цьому пост міліції виставляється у найбільш уразливому місці

або безпосередньо біля місця, де зберігаються рослини, отримана з

них готова продукція чи відходи таких рослин. За умови неналежного технічного укріплення, кількості

приміщень, площі території, де зберігаються рослини, отримана з

них готова продукція чи відходи таких рослин, допускається

блокування току (найбільш уразливих ділянок) технічними засобами

охоронного призначення або його охорона посилюється за рахунок

виставлення додаткового поста (постів) воєнізованої охорони, що

обумовлюється під час укладення договору на охорону. Пости охорони розташовуються в місцях, які забезпечують

максимальний візуальний контроль за приміщеннями (територією) току

і дозволяють своєчасно вживати відповідних заходів реагування на

ситуації, що виникають. У разі збору врожаю та знищення відповідно до вимог чинного

законодавства нарковмісних рослин чи відходів таких рослин на

значній площі земельної ділянки (зменшення території, що підлягала

охороні) у разі дотримання умов організації охорони земельної

ділянки, визначених пунктом 3.4 розділу III цього Порядку,

закриття постової мережі на току допускається здійснювати за

рахунок чисельності наряду охорони, вивільненого на земельних

ділянках власника, з укладанням окремого договору або з унесенням

відповідних змін і доповнень до Дислокації та Розрахунку діючого

договору на охорону об'єкта.

3.6. Організація охорони перевезень визначається з

урахуванням конкретних особливостей об'єкта виходячи із специфіки

та виду надання охоронних послуг і оперативної обстановки, що

склалася. 3.6.1. Під час збирання власником врожаю рослин

маково-коноплезбиральними машинами наряд охорони в обов'язковому

порядку здійснює контроль за недопущенням виїзду цієї

сільськогосподарської техніки із земельної ділянки, у разі

збирання врожаю рослин вручну - за недопущенням сторонніх осіб до

технологічного місця (окремо виділеної території) зважування

коробочок маку. Виїзд завантаженого врожаєм рослин транспортного засобу за

межі земельної ділянки, а також відходами таких рослин - за межі

току без супроводу працівника міліції категорично заборонений. Охорону одного транспортного засобу під час перевезення із

земельної ділянки до току і в зворотному напрямку у межах району

здійснює один працівник міліції. На незначні відстані (до 5 км) допускається здійснювати

перевезення із працівником міліції, який несе службу по охороні

земельної ділянки у складі наряду мобільної групи, при цьому інший

працівник міліції зі службовим собакою посилює контроль за

земельною ділянкою. 3.6.2. Перевезення за межі району із земельної ділянки або

току до місця зберігання чи перероблення (очищення) рослин на

підприємства, що мають ліцензію на культивування, використання,

зберігання, перевезення та знищення рослин, здійснюється на

підставі укладання окремого договору з урахуванням таких вимог: охорона одного або двох транспортних засобів здійснюється

парним нарядом у складі двох працівників міліції або озброєного

наряду (міліція, воєнізована охорона); охорона більше трьох транспортних засобів здійснюється

нарядом мобільної групи у складі трьох працівників міліції або

озброєного наряду (міліція, воєнізована охорона); охорона від трьох транспортних засобів здійснюється двома

нарядами мобільної групи у складі двох працівників міліції кожний

або озброєного наряду (міліція, воєнізована охорона). Старший наряду повинен бути озброєний автоматичною зброєю та

знати оперативну ситуацію в місцях постійного чи тимчасового

перебування, маршрутів руху, підтримувати зв'язок з працівниками

територіальних органів внутрішніх справ та знати номери телефонів

їх чергових частин. У разі охорони перевезень більше трьох транспортних засобів

старший наряду призначається з числа осіб середнього або старшого

начальницького складу підрозділу охорони. 3.6.3. Участь представників власника, які не мають допуску до

технологічного процесу вирощування, збору, у тому числі вручну,

переробки та транспортування таких рослин, в охороні перевезень

категорично заборонена.

3.7. З метою запобігання розкраданню рослин, а також

отриманої з них готової продукції чи відходів таких рослин,

збереження матеріальних цінностей, недопущення безконтрольного

проходу (проїзду) на об'єкт власником встановлюються пропускний і

внутрішньооб'єктовий режими, порядок здійснення яких оформляється

відповідною інструкцією. Інструкція про пропускний і

внутрішньооб'єктовий режими погоджується з підрозділами охорони,

БНОН та затверджується керівником територіального ОВС. 3.7.1. Пропускний і внутрішньооб'єктовий режими

встановлюються у цілому на об'єкті або окремих його ділянках та в

приміщеннях. 3.7.2. Усі об'єкти, на яких установлений пропускний режим або

планується його встановлення, обладнуються контрольно-пропускними

пунктами (далі - КПП) для пропуску людей і транспорту. КПП повинні бути зручними для проходження людей, проїзду

транспорту і здійснення охороною пропускного режиму. 3.7.3. Кількість КПП повинна бути мінімальною і забезпечувати

необхідну пропускну здатність людей і транспорту. 3.7.4. КПП для транспортних засобів обладнуються оглядовими

майданчиками (естакадами) або приставними драбинами з гачками для

огляду автотранспорту. 3.7.5. Виконання встановлених вимог пропускного і

внутрішньооб'єктового режимів обов'язкове для всіх осіб, що

тимчасово чи постійно перебувають на об'єкті. 3.7.6. Контроль за дотриманням пропускного і

внутрішньооб'єктового режимів здійснюється власником,

представниками підрозділу охорони, БНОН та територіального ОВС. 3.7.7. У разі відсутності шляхів проїзду транспортних засобів

інших суб'єктів господарювання до їх об'єктів (земельних ділянок з

посівами інших сільськогосподарських культур тощо) допускається

можливість їх проїзду шляхами, що межують або пересікають

територію земельних ділянок, що охороняються. При цьому проїзд транспортного засобу здійснюється в

супроводі наряду мобільної групи або під наглядом персоналу

охорони, який несе службу на спостережних вежах (за умови

всебічного візуального контролю за пересуванням транспортного

засобу територією об'єкта), з обов'язковим повідомленням про

проїзд цього транспортного засобу закріпленою ділянкою (сектором)

старшого наряду та працівника охорони сусіднього поста. Час в'їзду та виїзду транспортного засобу інших суб'єктів

господарювання, а також перебування на об'єкті транспортних

засобів і персоналу власника, які мають на це повноваження, в

обов'язковому порядку фіксується в журналі обліку осіб і

транспортних засобів, допущених на об'єкти і приміщення, у яких

культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та

знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких

рослин, за формою, встановленою додатком 5 до Порядку.

3.8. Забезпечення охорони об'єкта персоналом підрозділу

охорони здійснюється шляхом: контролю за цілісністю об'єкта; узгодженого з власником порядку несення служби, недопущення

несанкціонованого проникнення громадян на об'єкт, у тому числі

персоналу власника, який не має повноважень для перебування на

об'єкті у визначений час; здійснення працівником міліції в установленому законом

порядку з метою запобігання розкраданню майна, у тому числі

рослин, особистого огляду осіб, які перебувають у приміщенні, або

на території об'єкта, що охороняється, або поблизу нього, за

наявності законних підстав для затримання осіб, які скоїли

правопорушення безпосередньо на території об'єкта охорони, а також

огляду речей, що є при них, та тимчасового вилучення документів і

предметів, які можуть бути речовими доказами вчинення

правопорушень або використані на шкоду здоров'ю інших осіб; здійснення заходів оперативного реагування на безпосередні

правопорушення щодо об'єкта; використання технічних засобів контролю периметра та площі

об'єкта.

3.9. Для належного виконання охоронних функцій персонал

охорони забезпечується: транспортом, обладнанням, інвентарем, спецзасобами, засобами

зв'язку, пожежогасіння, приладами освітлення, драбинами з гачками

на кінцях їх верхньої частини, перелік яких обумовлюється під час

укладення договору; місцями відпочинку у вільний від служби час, обладнаними

засобами для приготування та прийому їжі, обігріву та захисту від

негоди (з оснащенням місць обігріву опалювальними приладами тільки

промислового виробництва); триразовим харчуванням та питною водою на добу (у разі

несення служби вахтовим методом); обладнаними приміщеннями для службових собак, які зараховані

на баланс підрозділів охорони, та дворазовим харчуванням для них

на добу (у разі несення служби вахтовим методом з використанням

службових собак). Зазначене забезпечення здійснюється за кошти власника, що

обумовлюється під час укладення договору на охорону.

3.10. У разі виявлення осіб, дії яких пов'язані зі злочинними

посяганнями на об'єкт, що охороняється, іншими правопорушеннями,

працівники підрозділів охорони вживають заходів щодо їх

затримання, збереження слідів, залишених на місці події,

доповідають по телефону або радіостанції про подію черговому

територіального ОВС та підрозділу охорони і до прибуття

оперативної групи територіального ОВС діють згідно з їх

рекомендаціями.

3.11. Під час виконання охоронних функцій персонал охорони

повинен дотримуватись встановлених правил пожежної безпеки на

об'єкті. У разі виявлення пожежі повинен негайно повідомити про це

пожежну частину та власника і з дотриманням правил особистої

безпеки, вживати всіх можливих заходів щодо ліквідації пожежі.

3.12. Підготовка нарядів до несення служби, порядок

проведення інструктажів з персоналом охорони перед заступанням на

службу, організація контролю за несенням служби, права і обов'язки

працівників охорони, порядок забезпечення умов їх особистої

безпеки здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

3.13. До здійснення контролю за несенням служби нарядами по

охороні об'єкта в обов'язковому порядку не рідше одного разу на 10

днів залучаються начальники територіальних ОВС, підрозділів

охорони або особи, які виконують їх обов'язки. Начальницький (керівний) склад територіальних ОВС та

підрозділів охорони має право на перевірку несення служби без

приписів згідно зі списками, затвердженими керівником підрозділу

охорони і погодженими з начальником територіального ОВС. Копія

такого списку має бути на посту (в службовому приміщенні).

3.14. Категорично забороняється перевіряти організацію та

несення на об'єкті служби шляхом спроб відібрати зброю, імітації

правопорушень та способами, що можуть призвести до виникнення

непередбачених ситуацій та нещасних випадків.

3.15. Для організації охорони об'єкта формується така

документація: функціональні обов'язки персоналу охорони; схема охорони та безпечного руху наряду охорони; табелі постів; атестат безпеки; інструкція про пропускний і внутрішньооб'єктовий режими

(у разі відсутності шляхів проїзду транспортних засобів інших

суб'єктів господарювання до їх об'єктів у обов'язковому порядку

цією інструкцією передбачається їх перелік (марка транспортного

засобу, номерний знак) і порядок проїзду по території, що

охороняється); інструкція з правил техніки безпеки та охорони праці; інструкція про заходи пожежної безпеки; інструкція з правил користування технічними засобами охорони

(у разі їх наявності); журнал приймання-здачі поста - маршруту й перевірок несення

служби; журнал обліку осіб і транспортних засобів, допущених на

об'єкт; книга обліку оглядів і правопорушень, зафіксованих

працівником міліції; копія дозволу Департаменту боротьби з незаконним обігом

наркотиків МВС (далі - ДБНОН МВС) на використання об'єктів і

приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; копія наказу власника про допуск до роботи з технологічного

процесу вирощування, збору, у тому числі вручну, та переробки

таких рослин зі списком допущених осіб (прізвища, імена, по

батькові, роки народження, місця проживання, посади) та

транспортних засобів (марки транспортних засобів, номерні знаки),

а також призначення за цей напрям діяльності матеріально

відповідальної особи чи осіб; списки телефонів чергових частин територіального ОВС,

підрозділів охорони та матеріально відповідальних осіб власника

об'єкта; графік виходу на зв'язок з підрозділом охорони.

IV. Заходи безпеки під час несення служби на об'єкті

4.1. Основними небезпечними та шкідливими факторами під час

виконання охоронних заходів на постах (маршрутах) об'єкта є: незадовільні погодні умови; відсутність освітлення території об'єкта; ослаблення самоконтролю, переоцінка своїх сил та можливостей,

невиправданий ризик; можливість злочинних дій правопорушника щодо працівника

охорони; застосування власниками на території об'єкта різних видів

гербіцидів.

4.2. Перед заступанням на службу персонал охорони

зобов'язаний переконатися в справності засобів зв'язку, ліхтарів

(у темну пору доби) та прямувати на пост (маршрут) за маршрутом

безпечного руху, затвердженим керівництвом підрозділу охорони і

погодженим з власником об'єкта. Маршрут безпечного руху має проходити ділянками території

об'єкта, вільними від ям, траншей та канав.

4.3. Під час обходу території об'єкта персонал охорони

повинен дотримуватись заходів особистої безпеки. Зі схемою

маршруту безпечного руху працівники охорони ознайомлюються під

підпис. Відхилення від маршруту безпечного руху допускається у разі

виявлення сторонніх слідів на контрольно-слідовій смузі, вирваних,

витоптаних посівів, надання допомоги іншим працівникам охорони

об'єкта, про що працівники охорони повинні негайно повідомити

старшого наряду та діяти згідно із його вказівками.

4.4. У разі негоди персоналу охорони дозволяється через

визначені проміжки часу користуватися місцями обігріву й укриття.

4.5. За умови перебування на вахті більше 10 працівників

старшим наряду призначається особа середнього або старшого

начальницького складу, в окремих випадках - найбільш підготовлений

працівник із числа молодшого начальницького складу.

4.6. Персонал охорони повинен знати правила користування

протипожежним інвентарем, засобами для приготування їжі,

підзарядки акумуляторних батарей радіостанцій і ліхтарів та

встановленими на об'єкті технічними засобами охорони.

4.7. Огляд вантажного транспорту дозволяється проводити лише

після його повної зупинки та за допомогою драбин з гачками на

кінцях верхньої частини драбини.

4.8. Персоналу охорони об'єкта під час несення служби

забороняється: виконувати роботи, не передбачені умовами договору на

охорону; допускати на об'єкт сторонніх осіб; користуватися засобами для приготування їжі саморобного

виготовлення, самостійно ремонтувати електрогазоприлади, залишати

їх включеними без нагляду; самовільно залишати місце служби (пост, маршрут) до її

закінчення (за винятком випадків надання допомоги іншим

працівникам охорони об'єкта, запобігання правопорушенням і

затримання правопорушників), змінювати порядок її несення,

відволікатись від виконання обов'язків та послаблювати пильність

(спати, читати, приймати їжу у невстановлений час), приймати від

сторонніх осіб будь-які предмети; палити у невстановлених місцях, допускати розведення багать,

спалювання сміття поблизу об'єкта; порушувати правила радіообміну та виключати радіостанцію; використовувати надані засоби мобільного зв'язку для

приватних розмов, що не стосуються виконання службових обов'язків; використовувати для огляду транспорту підсобні предмети,

оглядати його з підніжок або коліс.

4.9. У випадку пожежі на об'єкті персонал охорони повинен: негайно проінформувати про подію пожежну охорону, чергову

частину підрозділу охорони, територіального ОВС та за можливості

власника, дотримуючись заходів особистої безпеки, приступити до її

гасіння підручними засобами пожежегасіння; зустріти прибулі пожежні підрозділи, інформуючи їх про місце

пожежі та наявність там людей; не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб; якщо є потерпілі, надати першу медичну допомогу, а за

необхідності викликати "швидку медичну допомогу".

V. Порядок приймання (здавання) об'єкта під охорону

5.1. Безпосередньо перед прийманням об'єкта під охорону

порядок організації охорони та розміщення постів визначаються під

час повторного обстеження об'єкта, яке здійснюється для

конкретизації площі посіву (переорювання недружніх сходів рослин)

і виконання власником пропозицій Комісії, визначених попередніми

Актами обстежень, щодо потреби інженерно-технічного обладнання

об'єкта. Приймання (здавання) об'єкта під цілодобову охорону

здійснюється керівником підрозділу охорони та власником або їх

уповноваженими особами (далі - відповідальні особи) не пізніше

початку періоду цвітіння рослин (коли цвітіння рослин перевищує

50% загальної площі посіву) та до завезення цих рослин на обмолот,

досушування чи доочищення продукції.

5.2. Об'єкт приймається (передається) під цілодобову охорону

після надання власником підрозділу охорони копії ліцензії на

культивування, використання, зберігання, перевезення та знищення

рослин, а також виконання пропозицій Комісії, визначених Актами

обстеження, з дотриманням вимог, передбачених пунктом 5.1

розділу V цього Порядку. У разі невиконання зазначених в Акті обстеження пропозицій

об'єкт під охорону не приймається, про що негайно інформується

територіальний ОВС для вжиття заходів щодо дотримання власником

умов запобігання розкраданню рослин.

5.3. Безпосередньо перед прийманням (здаванням) об'єкта під

цілодобову охорону відповідальні особи проводять ретельний огляд

шляхів об'їзду (обходу) території об'єкта, спостережних веж,

службових приміщень, обладнання, інвентарю тощо та спільно

організовують проведення інструктажу з персоналом охорони, який

задіяний на охорону об'єкта. Надалі щоденний інструктаж перед заступанням на службу

проводить старший наряду по охороні об'єкта.

5.4. Об'єкт вважається прийнятим під цілодобову охорону з

часу виставлення постів і визначення маршрутів охорони. Приймання

об'єкта під охорону оформляється актом виставлення охорони на

об'єкті і в приміщенні, у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також

використовується, зберігається та знищується отримана з них готова

продукція чи відходи таких рослин, за формою, встановленою

додатком 6 до Порядку, який підписується відповідальними особами

власника, підрозділів охорони, уповноваженою особою БНОН та

затверджується керівником територіального ОВС, про що підрозділом

охорони видається наказ.

6. Порядок зняття об'єкта з-під охорони

6.1. Зняття об'єкта з-під охорони здійснюється лише після

знищення нарковмісних рослин та їх відходів, доочищення врожаю до

базисних норм і стандартів, при цьому відходи таких рослин не

повинні перевищувати 1%. Знищення нарковмісних рослин та їх відходів здійснюється в

порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від

03.06.2009 N 589 ( 589-2009-п ) "Про затвердження Порядку

провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом", та

оформляється актом за формою, встановленою цією постановою.

6.2. Порядок знищення рослин та їх відходів обов'язково

повинен фіксуватися співробітниками територіальних ОВС на

відеоплівку, яка разом з актом про знищення рослин зберігається в

архівах територіальних ОВС не менше п'яти років.

6.3. Зняття охорони з об'єкта і приміщень, у яких

культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та

знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких

рослин, оформляється актом за формою, встановленою додатком 7 до

Порядку. Цей акт підписується відповідальними особами власника,

підрозділу охорони, уповноваженою особою БНОН та затверджується

керівником територіального ОВС, про що підрозділом охорони

видається наказ. Копія наказу передається до бухгалтерії

підрозділу охорони для проведення відповідних розрахунків.

6.4. Копії актів про виставлення охорони на об'єкті і в

приміщенні, в яких культивуються, використовуються, зберігаються

та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується,

зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи

відходи таких рослин, і зняття охорони з об'єкта і приміщень, у

яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та

знищується отримана з них готова продукція чи відходи

таких рослин, підрозділи охорони у триденний термін

надсилають ДБНОН МВС. З метою забезпечення контролю та оперативного реагування за

дотриманням власником передбачених законодавством умов щодо

запобігання розкраданню нарковмісних рослин у разі дострокового

припинення договірних відносин підрозділи охорони негайно

інформують ДБНОН МВС.

Заступник Міністра

внутрішніх справ України

генерал-майор міліції В.І.Ратушняк

Додаток 1

до Порядку організації

охорони об'єктів

і приміщень, у яких

культивуються,

використовуються,

зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також

використовується,

зберігається та знищується

отримана з них готова

продукція чи відходи

таких рослин

ВИМОГИ

щодо інженерно-технічного обладнання об'єктів

і приміщень, у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається та знищується

отримана з них готова продукція

чи відходи таких рослин

I. Вимоги до земельних ділянок

1.1. Власник повинен забезпечити висів рослин на земельних

ділянках, розташованих на відстані не менше 1 км від міжнародних і

національних автомобільних доріг, залізничних шляхів та не менше

3 км - від міст, що мають спеціальний статус республіканського й

обласного підпорядкування, а також державного кордону. Допускається здійснювати висів рослин на земельних ділянках,

розташованих поблизу населених пунктів, присадибних ділянок та

залізничних шляхів із малим інтенсивним пасажирським рухом. При

цьому периметр земельної ділянки, що межує із залізничними

шляхами, населеними пунктами та присадибними ділянками, блокується

за рахунок виставлення додаткового поста (постів) наряду охорони

підрозділу охорони або технічними засобами охоронного призначення.

1.2. Для посилення охорони земельної ділянки та належного

виконання охоронних функцій власник повинен: периметр (територію) земельної ділянки обладнати

спостережними вишками. З урахуванням рельєфу місцевості

спостережні вишки установлюються у місцях і висотою, що

забезпечують всебічний візуальний контроль як між персоналом

охорони, так і за територією земельної ділянки, що охороняється; обладнати об'єкт місцем відпочинку у вільний від служби час

(місцем відпочинку, як правило, служить пересувна споруда типу

"вагончик"). Вона обладнується засобами для приготування й прийому

їжі, захисту від негоди, місцями для відпочинку, заряджання та

розряджання зброї, приймання душу, вмивання, куріння, збору сміття

та туалетом, у разі наявності джерела електроживлення - засобами

для підзарядки акумуляторних батарей до радіостанцій та ліхтарів). Зазначена споруда одночасно використовується як центральний

пост, а також, у разі дообладнання, як спостережна вишка. У разі несення служби вахтовим методом, коли одночасно для

здійснення охоронних заходів прибуває значна чисельність персоналу

охорони, місцем відпочинку у вільний від служби час можуть

використовуватись надані власником розташовані у населених пунктах

неподалік об'єктів обладнані та придатні для житла приміщення

(школи, гуртожитки, приватні будинки тощо); очистити периметр земельної ділянки від кущів і чагарників, а

також за необхідності (для оперативного реагування персоналу

охорони на ситуації, що виникають, найкоротшим шляхом) поділити

площу земельної ділянки на окремі сектори; периметр (територію) земельної ділянки (окремого сектору) за

необхідності та на вимогу підрозділу охорони обладнати

контрольно-слідовою смугою. Для зручності забезпечення надійної

охорони, прийому-здачі поста (маршруту), контролю за проникненням

на територію земельної ділянки сторонніх осіб периметр території

земельної ділянки оборюється та боронується, ширина боронованої

смуги повинна складати не менше одного метра; обмежити проїзд сторонніх транспортних засобів територією, за

яку заборонено проїжджати стороннім транспортним засобам, в'їзд

має бути обладнано шлагбаумом або іншими засобами, що

перешкоджають безперешкодному проїзду до земельної ділянки; обладнати периметр земельної ділянки покажчиками з написом

(на підходах до території земельної ділянки, що охороняється,

встановлюються добре видні покажчики з написом, наприклад: "Прохід

(проїзд) заборонено (закрито)", "Об'єкт охороняється", "Об'єкт

охороняється службовими собаками").

II. Вимоги до токів

2.1. Тік закритого типу (ангар, складське приміщення),

побудований із металоконструкцій або виготовлений з інших

матеріалів (повнотілої цегляної або кам'яної кладки, залізобетону

або еквівалентними за міцністю матеріалами): повинен мати металевий дах. У разі покриття даху іншими

матеріалами - обов'язкова наявність дерев'яного, металевого,

залізобетонного або еквівалентного за міцністю іншого матеріалу,

перекриття; вхідні двері виготовляються з металоконструкцій або з

повнотілого дерева товщиною не менше 40 мм, у разі меншої

товщини - полотно дерев'яних дверей оббивається зсередини

цільнолистовим залізом товщиною не менше 0,6 мм із загинанням

країв листа на торець полотна; двостулкові двері обладнуються двома внутрішніми стопорними

шпінгалетами або засувами, що встановлюються у верхній та нижній

частинах дверного полотна; віконні отвори та віконні прорізи обладнуються металевими

ґратами або захисними щитами та віконницями. Захисні щити та

віконниці за конструкцією повинні бути аналогічні вхідним дверям

та мати запірні пристрої з внутрішнього боку.

2.2. Тік відкритого типу (територія місця досушування,

доочищення рослин): відокремлюється від загальної території власника очищеною від

кущів і чагарників окремою огорожею; огорожа по периметру території не повинна мати зовнішніх

виступів, заглиблень та зайвих загинів і поворотів, які обмежують

спостереження та ускладнюють застосування технічних засобів

охоронного призначення; висота зовнішньої огорожі території повинна становити не

менше ніж 2 метри; не допускається складування майна, будівельних матеріалів та

різної техніки біля об'єкта, при цьому відстань від огорожі

повинна бути не менше ніж 3 метри з боку місця досушування,

доочищення рослин і зовні; зовнішня огорожа не повинна мати лазів, проломів, інших

пошкоджень, а також дверей, воріт, хвірток тощо, які не

замикаються. Стовпи ліній електропередач та освітлення повинні

знаходитися на відстані не менше ніж 2 метри від огорожі.

2.3. На токах закритого та відкритого типів одночасне

зберігання врожаю рослин та іншої сільськогосподарської продукції

забороняється.

2.4. Придбання та установка інженерно-технічного обладнання

здійснюються за рахунок коштів власника.

Додаток 2

до Порядку організації

охорони об'єктів

і приміщень, у яких

культивуються,

використовуються,

зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також

використовується,

зберігається та знищується

отримана з них готова

продукція чи відходи

таких рослин

АКТ

обстеження інженерно-технічного обладнання токів,

на яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається

та знищується отримана з них готова продукція

чи відходи таких рослин

"__" __________ 20__ року місто _____________

Нами, _______________________________________________________ __________________________________________________________________

(посади, звання, прізвища, імена та по батькові представників

підрозділів охорони,

__________________________________________________________________

боротьби з незаконним обігом наркотиків та територіального

органу внутрішніх справ)

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________,

складено цей акт про те, що ______________________________________

(дата)

у зв'язку зі зверненням __________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

проведено комісійне обстеження току (приміщення (території) для

зберігання врожаю нарковмісних рослин чи відходів таких рослин)

(далі - об'єкт), що розташований за місцезнаходженням : __________

на предмет наявності відповідних умов зберігання _________________

(назва рослин)

Обстеження проводилось у присутності ________________________ __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи

суб'єкта господарювання)

Під час обстеження встановлено, що __________________________

(тип об'єкта

__________________________________________________________________

(відокремлений (огороджений) ангар, складське приміщення тощо),

__________________________________________________________________

наявні умови забезпечення його надійного захисту

(капітальні стіни та перекриття, захищеність

__________________________________________________________________

віконних отворів та вхідних дверей, наявність технічних засобів

охоронного призначення,

__________________________________________________________________

технічна укріпленість периметра), інша інформація

з питань дислокації об'єкта

__________________________________________________________________

(наявність у зоні об'єкта інших об'єктів,

сільськогосподарської техніки)

Висновок про стан об'єкта ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(відповідає чи не відповідає (зазначити всі виявлені недоліки)

умовам його надійного захисту)

Пропозиції комісії щодо забезпечення власником умов надійного

захисту об'єкта та усунення виявлених недоліків:

1. ______________________________________________________________

(визначення кількості постів, їх видів

та чисельності працівників охорони)

2. ______________________________________________________________

(запровадження пропускного режиму)

3. ______________________________________________________________

(створення належних умов несення служби:

забезпечення наряду приладами освітлення, інвентарем,

__________________________________________________________________

засобами зв'язку, пожежогасіння, місцями обігріву та захисту

__________________________________________________________________

від непогоди (з оснащенням місць обігріву опалювальними приладами

__________________________________________________________________

тільки промислового виробництва) тощо. Терміни здійснення заходів)

4. ______________________________________________________________

(приведення об'єкта у відповідність до умов його надійного

__________________________________________________________________

захисту: освітлення, технічна укріпленість об'єкта та його

периметра, обладнання (дообладнання) технічними

__________________________________________________________________

за засобами охоронного призначення, придбання та установка

яких здійснюються за рахунок коштів власника.

__________________________________________________________________

Терміни здійснення заходів, усунення недоліків)

Участь у комісійному обстеженні об'єкта брали:

____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Представник _________________________________________________ __________________________________________________________________

(найменування підрозділу охорони)

__________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

_________________________________________________________________

(найменування особи суб'єкта господарювання)

__________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 3

до Порядку організації

охорони об'єктів

і приміщень, у яких

культивуються,

використовуються,

зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також

використовується,

зберігається та знищується

отримана з них готова

продукція чи відходи

таких рослин

АКТ

обстеження інженерно-технічного обладнання

земельних ділянок, на яких культивуються,

використовуються, зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також використовується,

зберігається та знищується отримана

з них готова продукція чи відходи таких рослин

"__" __________ 20__ року місто _______________

Нами, _______________________________________________________ __________________________________________________________________

(посади, звання, прізвища, імена та по батькові представників

підрозділів охорони,

__________________________________________________________________

боротьби з незаконним обігом наркотиків та територіального

органу внутрішніх справ)

_________________________________________________________________,

складено цей акт про те, що ______________________________________

(дата)

у зв'язку зі зверненням __________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

проведено комісійне обстеження земельної ділянки, на якій

плануються культивування та знищення нарковмісних рослин чи

відходів таких рослин (далі - об'єкт) площею __ га, що розташована

за адресою: _____________________________________________________,

на предмет відповідності умов забезпечення охорони посівів _______ __________________________________________________________________

(назва рослини)

Обстеження проводилось у присутності ________________________ __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові

уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Під час обстеження встановлено, що земельна ділянка, яка

знаходиться на відстані ____________________ км від міжнародних і

(зазначити відстань)

національних автомобільних доріг, залізничних шляхів та _______________________ км - від міст, що мають спеціальний статус

(зазначити відстань)

республіканського й обласного підпорядкування, а також державного

кордону)

Висновок про стан об'єкта ___________________________________

(відповідає чи не відповідає

__________________________________________________________________

(зазначити всі виявлені недоліки) встановленим вимогам (земельні ділянки розташовані поблизу населених пунктів,

__________________________________________________________________

присадибних ділянок та залізничних шляхів

із малим інтенсивним пасажирським рухом))

Пропозиції комісії щодо забезпечення власником умов надійного

захисту об'єкта та усунення виявлених недоліків:

1. ______________________________________________________________

(визначення кількості постів (маршрутів),

їх видів та чисельності працівників охорони)

2. ______________________________________________________________

(запровадження пропускного режиму)

3. ______________________________________________________________

(створення належних умов несення служби:

транспорт, обладнання, інвентар, засоби зв'язку,

__________________________________________________________________

пожежогасіння, прилади освітлення, місця обігріву та захисту

__________________________________________________________________

від негоди з оснащенням місць обігріву опалювальними приладами

тільки промислового виробництва),

__________________________________________________________________

місця відпочинку у вільний від служби час, харчування тощо)

4. ______________________________________________________________

(приведення об'єкта у відповідність до встановлених вимог

його надійного захисту:

__________________________________________________________________

спостережні вишки (місця їх установлення та необхідні висота

і кількість), обмежувальні пристрої для проїзду

__________________________________________________________________

сторонніх транспортних засобів (місця їх установлення та необхідна

__________________________________________________________________

кількість), необхідність обладнання периметра території земельної

ділянки контрольно-слідовою смугою,

__________________________________________________________________

очищення від кущів та чагарників, обладнання покажчиками

__________________________________________________________________

з написом "___", необхідність посилення охорони об'єкта технічними

засобами охоронного призначення тощо, придбання

__________________________________________________________________

та установка яких здійснюються за рахунок коштів власника.

__________________________________________________________________

Терміни здійснення заходів, усунення недоліків)

Участь у комісійному обстеженні об'єкта брали:

____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Представник _________________________________________________ __________________________________________________________________

(найменування підрозділу охорони)

__________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

_________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

__________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 4

до Порядку організації

охорони об'єктів

і приміщень, у яких

культивуються,

використовуються,

зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також

використовується,

зберігається та знищується

отримана з них готова

продукція чи відходи

таких рослин

ЖУРНАЛ

реєстрації результатів обстеження об'єктів

і приміщень, у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається

та знищується отримана з них

готова продукція чи відходи таких рослин

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Найменування |Місцезнаходження| Фактичне |Заявлена|Підрозділ| Прізвище, |Номер та дата |Примітки| |з/п|надходження| суб'єкта | суб'єкта |місцезнаходження| площа |охорони, | ім'я, по | підписання | | | | заяви |господарювання| господарювання | провадження |посіву, | з яким | батькові | акта | | | | | | | діяльності | назва |укладено |представника| обстеження, | | | | | | | |культури| договір | підрозділу | прізвище, | | | | | | | | | на | охорони | ім'я, по | | | | | | | | |охорону, | | батькові | | | | | | | | | його | | керівника | | | | | | | | |номер та | | суб'єкта | | | | | | | | | дата | |господарювання| | | | | | | | |укладення| | | | |---+-----------+--------------+----------------+----------------+--------+---------+------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Порядку організації

охорони об'єктів

і приміщень, у яких

культивуються,

використовуються,

зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також

використовується,

зберігається та знищується

отримана з них готова

продукція чи відходи

таких рослин

ЖУРНАЛ

обліку осіб і транспортних засобів,

допущених на об'єкти і в приміщення,

у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається

та знищується отримана з них

готова продукція чи відходи таких рослин

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата і час |Прізвище,|Транспортний|Прізвище,|Документи, |Прізвище, | Дата і час | Прізвище, |Примітки| |з/п| входу особи |ім'я, по | засіб |ім'я, по | що | ім'я, по |виходу особи | ім'я, по | | | | та в'їзду |батькові | (марка, |батькові |засвідчують| батькові | та виїзду | батькові | | | |транспортного|та посада| державний |та місце |особу (вид,|працівника|транспортного| працівника | | | | засобу |допущеної| номер) | роботи |номер, дата| охорони, | засобу |охорони, який | | | | |на об'єкт| | водія | видачі та | який | |проконтролював| | | | | особи | | |ким видано)| допустив | |вихід (виїзд) | | | | | | | | |на об'єкт,| | з об'єкта, | | | | | | | | | його | | його підпис | | | | | | | | | підпис | | | | |---+-------------+---------+------------+---------+-----------+----------+-------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Порядку організації

охорони об'єктів

і приміщень, у яких

культивуються,

використовуються,

зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також

використовується,

зберігається та знищується

отримана з них готова

продукція чи відходи

таких рослин

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(посада)

____________________________

(підпис,

ініціали та прізвище)

___.___.20__

АКТ

виставлення охорони на об'єкти і в приміщення,

у яких культивуються, використовуються, зберігаються

та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається

та знищується отримана з них

готова продукція чи відходи таких рослин

"__" __________ 20__ року N _____________

Начальник ___________________________________________________

(назва підрозділу)

України в _________ області ___________________________________ та

(прізвище, ім'я та по батькові)

уповноважена особа суб'єкта господарювання _______________________ __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

склали цей акт про те, що відповідно до умов укладеного Договору

на охорону об'єкта від "__" _______ 20__ року N ____ о __ годині

__ хвилин "__" _______ 20__ року на об'єкт _______________________

_________________________________________________________________,

(об'єкти і приміщення, у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин)

розташований за місцезнаходженням: ______________________________,

виставлено __________________________ пост (маршрут) _____________

(вид поста та кількість)

_________________________________________________________________.

(повна назва підрозділу)

ПІДПИСАЛИ

ВІД ПІДРОЗДІЛУ ОХОРОНИ ВІД СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

"___" ________ 20__ року "__" ________ 20__ року

ВІД ПІДРОЗДІЛУ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ

__________________________ __________________________

"___" ________ 20__ року

Додаток 7

до Порядку організації

охорони об'єктів

і приміщень, у яких

культивуються,

використовуються,

зберігаються та знищуються

нарковмісні рослини, а також

використовується,

зберігається та знищується

отримана з них готова

продукція чи відходи

таких рослин

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(посада)

____________________________

(підпис,

ініціали та прізвище)

___.___.20__

АКТ

зняття охорони з об'єктів і приміщень,

у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається

та знищується отримана з них готова

продукція чи відходи таких рослин

"__" ________ 20__ року N _____________

Начальник ___________________________________________________

(назва підрозділу)

України в __________ області __________________________________ та

(прізвище, ім'я та по батькові)

уповноважена особа суб'єкта господарювання _______________________ __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

склали цей акт про те, що відповідно до умов укладеного Договору

на охорону об'єкта від "__" _______ 20__ року N ___ та на підставі

акта про знищення рослин та їх відходів від "__" _______ 20__ року

о ____ годині __ хвилин "__" ________ 20_ року з об'єкта _________ _________________________________________________________________,

(об'єкти і приміщення, у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин)

розташованого за місцезнаходженням: _____________________________,

знято ________________________ пост (маршрут) ____________________ (вид поста та кількість) __________________________________________________________________

(повна назва підрозділу охорони)

ПІДПИСАЛИ

ВІД ПІДРОЗДІЛУ ОХОРОНИ ВІД СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

"___" ________ 20__ року "__" ________ 20__ року

ВІД ПІДРОЗДІЛУ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ

__________________________ __________________________

"___" ________ 20__ року


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.03.2011 — 2011 р., № 19, стор. 52, стаття 811, код акта 55222/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -