<<
>>

ДОГОВІР про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Італійської Республіки в боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами та з організованою злочинністю Дата набрання чинності для України: 28.05.1993. МВС України. 1993

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОГОВІР

про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Італійської Республіки в боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами та з організованою злочинністю

Дата підписання:

28.05.1993

Дата набрання чинності для України:

09.10.1997

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство внутрішніх справ Італійської Республіки (пойменовані надалі - "Договірні Сторони")

- з огляду на єдину Конвенцію по наркотичним засобам (Нью-Йорк, 30 березня 1961 р.) з поправкою у Додатковому протоколі від 1972 р. (Женева, 25 березня), на Конвенцію про психотропні речовини (Відень, 21 лютого 1971 р.), Конвенцію проти незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами (Відень, 20 грудня 1988 р.) та План комплексних заходів (Нью-Йорк, 23 лютого 1990 р.), складених під егідою ООН;

- впевнені в тому, що міжнародне співробітництво є необхідним для ефективного упередження та припинення незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами та в боротьбі з організованою злочинністю;

- усвідомлюючи, що незаконна торгівля наркотичними засобами та психотропними речовинами, а також зростання їх виробництва і розповсюдження становлять серйозну загрозу для нормального соціально-економічного розвитку держав та для фізичного і психічного здоров'я громадян;

- усвідомлюючи також, що в зазначеній вище незаконній торгівлі все частіше беруть участь міжнародні злочинні організації;

- приймаючи до уваги необхідність та спільну волю у зміцненні двостороннього співробітництва у боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними та психотропними речовинами та з організованою злочинністю;

домовились про таке:

Стаття 1

1. З метою виконання цього Договору Сторони засновують Змішаний Комітет по співробітництву в боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами та з організованою злочинністю.

2. Змішаний Комітет очолюється двома Міністрами та включає експертів обох Міністерств внутрішніх справ.

До роботи в Змішаному Комітеті можуть залучатися експерти та представники інших відомств та організацій.

3. Засідання Комітету відбуватимуться один раз на рік, в кожній із двох країн по черзі. За необхідності, на особливе прохання однієї із Договірних Сторін, відбуваються позачергові зустрічі, в тому числі між окремими представниками Договірних Сторін для розгляду термінових питань.

Стаття 2

Відповідно до цього Договору Договірні Сторони за власною ініціативою чи на прохання другої Сторони, в межах дії національного законодавства держав Договірних Сторін:

а) будуть взаємно співпрацювати в галузі контролю за особами, залученими до організованої злочинності, а також осіб та транспортних засобів, які використовуються у незаконній торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами чи осіб, які підозрюються в цьому;

б) будуть обмінюватися усією корисною інформацією відносно осіб та транспортних засобів, залучених до незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами, чи які підозрюються у здійсненні такої торгівлі, а також відносно осіб, які належать чи підозрюються у належності до організованої злочинності;

в) будуть узгоджувати найбільш доцільні способи зв'язку для швидкого обміну інформацією стосовно незаконної торгівлі наркотичними засобами і психотропними речовинами та організованої злочинності.

Стаття 3

1. Відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін та не обмежуючи обов'язків, які походять з інших багатосторонніх договорів:

а) на запит центральних компетентних органів однієї із Договірних Сторін інша Договірна Сторона запроваджує необхідні заходи у випадку діяльності, пов'язаної з незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами або з організованою злочинністю;

б) Договірна Сторона, до якої звернено запит, докладає усіх зусиль для його виконання у найбільш короткий строк. Результати своєчасно повідомляються іншій Договірній Стороні;

в) працівники компетентних органів Договірної Сторони, яка надсилає запит, можуть залучатися до проведення заходів, що провадяться на цей запит із затвердженням центральними компетентними органами іншої Договірної Сторони. В такому випадку працівники керуються законодавством приймаючої Сторони та будуть користуватися юридичним захистом, діючим в цій країні;

г) зазначені вище заходи не здійснюватимуться у випадках, коли Договірна Сторона, до якої звернено запит, вважає, що вони порушують її суверенітет, загрожують її безпеці чи іншим інтересам. В такому випадку аргументоване повідомлення про відмову від виконання запиту своєчасно передається Договірній Стороні, що надіслала запит.

Стаття 4

1. Обидві Договірні Сторони через власні центральні компетентні органи надають у взаємне розпорядження, на запит чи з власної ініціативи, інформацію, яка допоможе протидіяти незаконній торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами. Зокрема здійснюється обмін інформацією про:

а) методи боротьби із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами;

б) використання нових технічних засобів у цій галузі, включаючи методи навчання та застосування підрозділів, які використовують собак для виявлення наркотиків;

в) наукові, професіональні та учбові публікації стосовно боротьби із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами;

г) нові типи наркотичних засобів та психотропних речовин, місця їх виробництва, канали, які використовуються у торгівлі наркотичними засобами, та методи приховування, зміни цін на наркотичні засоби та психотропні речовини;

д) методи та способи здійснення прикордонного контролю;

е) нові маршрути та засоби, які використовуються у незаконній торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами, способами приховування самих речовин.

2. Кожна Договірна Сторона з власної ініціативи чи по запиту надає у розпорядження іншої Договірної Сторони відповідно до національного законодавства, дані та документи, які містять інформацію стосовно випадків незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами.

3. Договірні Сторони здійснюють обмін інформацією щодо систем обігу та переміщення злочинних прибутків від незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами.

4. Договірні Сторони організують за взаємною згодою зустрічі, збори, робочі семінари та курси удосконалення для працівників міліції/поліції, що борються із злочинністю в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Стаття 5

1. Договірні Сторони через власні центральні компетентні органи будуть надавати у розпорядження, на запит чи з власної ініціативи інформацію, яка допоможе протидіяти організованій злочинності. Зокрема, буде відбуватися обмін інформацією про:

а) різні форми організованої злочинності та методи боротьби з нею;

б) можливі контакти між об'єднаннями чи групами організованих злочинців в обох державах;

в) дослідження з питань розвитку контактів, зазначених в пункті "б";

г) технічні заходи для забезпечення безпеки в аеропортах та морських портах, а також захист осіб та об'єктів від злочинних посягань;

д) незаконні фінансові операції, підробку грошей та цінних паперів, крадіжки творів мистецтва та антикваріату, а також інші злочини, пов'язані з організованою злочинністю, у розкритті та припиненні яких зацікавлені обидві держави.

2. Договірні Сторони здійснюють обмін спеціалістами для взаємних консультацій з конкретних проблем та обмінюються досвідом з питань боротьби з організованою злочинністю, а також офіційними текстами діючих юридичних норм в галузі протидії зазначеній вище формі злочинності.

3. Договірні Сторони здійснюють обмін новинками та зразками технічних засобів індивідуального захисту, які використовуються при операціях, спрямованих на припинення організованої злочинності, а також взаємним досвідом про діяльність запобіжних служб та професійну підготовку керівних кадрів міліції/поліції; з такою метою передбачаються обміни співробітниками для навчання на курсах удосконалення.

4. Договірні Сторони організують зустрічі, збори та спільні робочі семінари для обговорення найбільш важливих напрямків та проблем боротьби з організованою злочинністю.

Стаття 6

Форми сприяння та співробітництва відповідно до цього Договору забезпечуються безпосередньо центральними компетентними органами Договірних Сторін. Зазначені органи зустрінуться якомога швидше для визначення відповідних оперативних форм.

Стаття 7

Цей Договір набуває чинності з моменту, коли Договірні Сторони обміняються повідомленнями про завершення відповідних внутрішніх спеціально передбачених процедур.

Цей Договір буде мати чинність протягом п'яти років. По закінченню цього терміну він буде діяти на невизначений час за умови, якщо одна із Договірних Сторін не денонсує цей Договір, звернувшись з письмовим повідомленням не менш як за шість місяців.

Здійснено у м. Римі 28 травня 1993 р. у двох примірниках українською та італійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Міністерство внутрішніх справ

України

За Міністерство внутрішніх справ

Італійської Республіки

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2012 — 2012 р., № 97, стор. 404, стаття 3956, код акта 64963/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -