<<
>>

Наказ МВС України від 28.07.2004 N 842 " Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України". МВС України. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.07.2004 N 842

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2004 р.

за N 1365/9964

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 88 ( z0348-19 ) від 06.02.2019 }

Про подальший розвиток служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013

N 920 ( z1472-17 ) від 13.11.2017 }

Відповідно до Указу Президента України від 17 жовтня

2000 року N 1138 ( 1138/2000 ) "Про Положення про Міністерство

внутрішніх справ України", постанови Кабінету Міністрів

Української РСР від 29 липня 1991 року N 114 ( 114-91-п ) "Про

затвердження Положення про проходження служби рядовим і

начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР" та

на виконання рішення колегії МВС України від 29.11.2003 N 8КМ/1, а

також з метою подальшої оптимізації організаційно-штатної

структури служби психологічного забезпечення, підвищення її

результативності в роботі з персоналом, дієвого супроводження

оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх

справ України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

{ Пункт 1.1 виключено на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.1. Положення про службу психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України

(додається).

1.2. Положення про відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті ( z1366-04 ). { Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 652

( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.3.

Положення про психолого-педагогічне супроводження

навчально-виховного процесу у навчальних закладах МВС України

( z1367-04 ) (додається).

1.4. Положення про групу посиленої психологічної уваги

в органах внутрішніх справ України та навчальних закладах МВС

України ( z1368-04 ) (додається).

1.5. Положення про психотренінговий комплекс в органах

внутрішніх справ України ( z1369-04 ) (додається).

1.6. Зразок карти психологічного супроводження працівника

органів внутрішніх справ України (додається).

1.7. Кваліфікаційні вимоги до працівників служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України ( z1370-04 ) (додається).

1.8. Етичний кодекс психолога служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України (додаток).

1.9. Табель матеріально-технічної належності відділів

(відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь

(відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на транспорті. { Пункт 1.9 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 652

( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.10. Інструкцію про порядок поглибленого психологічного

обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ

України ( z1371-04 ) (додається).

1.11. Інструкцію з порядку організації та здійснення

психологічної експрес-діагностики працівників органів внутрішніх

справ України ( z1372-04 ) (додається).

{ Підпункт 1.12 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 920 ( z1472-17 ) від 13.11.2017 }

1.13. Інструкцію з порядку обліку і звітності служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України ( z1374-04 ) (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів МВС України,

начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на

транспорті, науково-дослідних установ, ректорам вищих навчальних

закладів системи МВС України:

2.1. З метою навчання особового складу методам профілактики

та подолання негативних психічних станів, прийомам саморегуляції,

розвитку навичок розв'язання проблемних життєвих ситуацій,

формування психологічної упевненості у складних ситуаціях

професійної діяльності використовувати потенціал існуючих в

органах та підрозділах внутрішніх справ, частинах внутрішніх

військ, вищих навчальних закладах МВС психотренінгових комплексів,

кабінетів психоемоційної регуляції та психологічних смуг перешкод.

2.2. Забезпечити проведення з працівниками, які вперше

призначаються на керівні (командні) посади,

інструктивно-методичних занять щодо цілей, форм і методів

здійснення психопрофілактичної роботи в системі МВС, організації

та планування зазначеного напрямку діяльності у підпорядкованих

колективах.

2.3. Організувати проведення занять з особовим складом

органів внутрішніх справ з питань прихильності до здорового

способу життя, попередження травматизму, проявів девіантної

поведінки, соціально-психологічної дезадаптації, суїцидальних

проявів, інших надзвичайних подій серед працівників та

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. До проведення занять залучати

підготовлених працівників кадрових апаратів, фахівців служби

психологічного забезпечення, медичних працівників закладів охорони

здоров'я, представників неурядових та громадських організацій. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 652

( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

3. Уважати такими, що втратили чинність наказ МВС України

від 05.04.2002 N 336 "Про заходи щодо реорганізації служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів та підрозділів внутрішніх справ України" та наказ МВС

України від 24.11.2003 N 1460 "Про організацію служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів і підрозділів внутрішніх справ України

та навчально-виховного процесу у відомчих навчальних закладах".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції

Любара М.Г.

5. Наказ та додатки надіслати за належністю.

Міністр

генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ПОГОДЖЕНО:

Віце-президент Національної

академії наук України

академік НАН України І.Ф.Курас

Заступник Міністра

освіти і науки України Т.М.Десятов

Заступник Міністра

охорони здоров'я України В.Я.Білий

{ Примірну структуру Центру практичної психології при ГУМВС, УМВС

виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 652

( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2004 р.

за N 1365/9964

ПОЛОЖЕННЯ

про службу психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів

внутрішніх справ України

{ У Положенні слова "Центр практичної психології при МВС України"

у всіх відмінках замінено словами "відділ психологічного

забезпечення Управління соціально-гуманітарної та психологічної

роботи Департаменту кадрового забезпечення МВС України" у

відповідних відмінках;

слова "ЦПП при МВС України" замінено словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України";

слова "Центри практичної психології при головних управліннях

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та

Київській області, управліннях МВС України в областях, місті

Севастополі та на транспорті" замінено словами "відділи

(відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь

(відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на транспорті";

слова "центри практичної психології при ГУМВС, УМВС" у всіх

відмінках замінено словами "відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних

відмінках;

слова "Центру практичної психології при ГУМВС (УМВС)"

замінено словами "відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС";

слова "Центр практичної психології" замінити словами "відділ

(відділення, сектор) психологічного забезпечення";

слова "Департаменту роботи з персоналом" замінено словами

"Департаменту кадрового забезпечення";

слова "органи, підрозділи по роботі з персоналом" у всіх

відмінках замінено словами "підрозділи кадрового забезпечення"

у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх

справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1. Загальні положення

1.1. Положення про службу психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України

(далі - Положення) визначає психологічне забезпечення як систему

організаційних та психологічних заходів, спрямованих

на вдосконалення роботи з персоналом та підвищення ефективності

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України.

1.2. Положення регулює питання організації служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України (далі - служба психологічного

забезпечення), завдання, функції та основні методи здійснення

зазначеного виду діяльності, повноваження психологів та порядок

виконання покладених на них функцій.

1.3. Психологічне забезпечення здійснюють працівники служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України (далі - працівники служби

психологічного забезпечення).

1.4. До структурних підрозділів служби психологічного

забезпечення належать: 1.4.1. Відділ психологічного забезпечення Управління

соціально-гуманітарної та психологічної роботи Департаменту

кадрового забезпечення МВС України (далі - ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС

України), на який покладено функції управління та координації

діяльності всіх підрозділів служби психологічного забезпечення. 1.4.2. Відділи (відділення, сектори) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних

управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті. 1.4.3.Окремі посади практичних психологів у міських,

районних, лінійних органах, стройових та спеціальних підрозділах

внутрішніх справ. 1.4.4. Підрозділи психологічного забезпечення та окремі

посади психологів Державної служби охорони при МВС України. 1.4.5. Підрозділи психологічного забезпечення внутрішніх

військ МВС України. 1.4.6. Підрозділи психологічного забезпечення відомчих

навчальних закладів МВС України.

1.5. Структура і штати служби психологічного забезпечення

затверджуються Міністром внутрішніх справ України. 1.5.1. Структурні підрозділи служби психологічного

забезпечення МВС України при штатній чисельності від двох

до чотирьох посад психологів формуються у відділення

психологічного забезпечення, а при штатній чисельності від п'яти

і більше посад психологів відділення за погодженням з ВПЗ УСГПР

ДКЗ МВС України мають бути перетворені в відділ (відділення,

сектор) психологічного забезпечення.

1.6. Чисельність фахівців структурних підрозділів

психологічного забезпечення пропорційно залежить від загальної

чисельності особового складу органів внутрішніх справ України

та встановлюється нормативними актами МВС України відповідно

до рекомендованих норм навантаження.

1.7. Служба психологічного забезпечення у своїй діяльності

керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,

постановами Верховної Ради України, актами Президента України

та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС

України, Етичним кодексом психолога служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України та цим Положенням.

1.8. Підрозділи психологічного забезпечення внутрішніх військ

МВС України, Державної служби охорони при МВС України

та навчальних закладів МВС України у своїй діяльності додатково

керуються відповідними галузевими положеннями, затвердженими МВС

України.

1.9. Очолює службу психологічного забезпечення начальник

відділу психологічного забезпечення Управління

соціально-гуманітарної та психологічної роботи Департаменту

кадрового забезпечення МВС України, який здійснює загальне

керівництво і координацію діяльності підрозділів служби

психологічного забезпечення, призначається на посаду і

звільняється з посади наказом заступника Міністра внутрішніх справ

України за поданням начальника Департаменту кадрового забезпечення

МВС України, якому безпосередньо підпорядковується.

1.10. Інші працівники ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України призначаються

на посади та звільняються з посад у встановленому порядку.

1.11. На посади працівників служби психологічного

забезпечення призначаються фахівці, які мають вищу психологічну

освіту відповідно до затверджених МВС України кваліфікаційних

вимог.

1.12. Практичні психологи міських, районних, лінійних

органів, стройових, спеціальних підрозділів внутрішніх справ

безпосередньо підпорядковуються заступникам начальників

підрозділів кадрового забезпечення, а в питаннях організації

професійної діяльності перебувають у прямому підпорядкуванні

начальників відділів (відділень, секторів) психологічного

забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС і керуються нормативно-правовими

актами МВС України, що стосуються організації діяльності служби

психологічного забезпечення.

1.13. Психологи підрозділів Державної служби охорони при МВС

України безпосередньо підпорядковуються керівникам відділів

(відділень, секторів) психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС,

УМВС), а в питаннях організації професійної діяльності перебувають

у прямому підпорядкуванні керівника структурного підрозділу служби

психологічного забезпечення Департаменту Державної служби охорони

при МВС України.

1.14. Психологи підрозділів внутрішніх військ МВС України

безпосередньо підпорядковуються керівництву частин, з'єднань

та територіальних командувань внутрішніх військ МВС України,

а в питаннях організації професійної діяльності перебувають

у прямому підпорядкуванні керівника структурного підрозділу служби

психологічного забезпечення Головного управління внутрішніх військ

МВС України.

1.15. Призначення працівників служби психологічного

забезпечення на окремі посади психологів міських, районних,

лінійних органів, стройових та спеціальних підрозділів внутрішніх

справ та Державної служби охорони при МВС України здійснюється

з обов'язковим погодженням кандидатури з начальником Відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС,

УМВС.

1.16. Координацію науково-дослідницької і науково-методичної

роботи з питань психологічного забезпечення роботи з персоналом,

психологічного супроводження оперативно-службової діяльності

в органах внутрішніх справ України і психолого-педагогічного

супроводження навчально-виховного процесу в навчальних закладах

МВС України здійснює ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України.

1.17. Свою роботу служба психологічного забезпечення

організовує на підставі перспективних і поточних планів

з урахуванням науково-методичних рекомендацій, передового досвіду

та відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.

1.18. Перелік психодіагностичних методик, що використовуються

фахівцями служби психологічного забезпечення, установлюється ВПЗ

УСГПР ДКЗ МВС України після затвердження керівництвом Міністерства

внутрішніх справ України.

1.19. Відомості про результати психологічних обстежень

працівників органів внутрішніх справ України, що перебувають

у розпорядженні працівників служби психологічного забезпечення,

відносяться до конфіденційної інформації, що підлягає розголошенню

лише у випадках, установлених чинним законодавством.

1.20. Для здійснення професійної діяльності працівникам

служби психологічного забезпечення виділяються робочі кабінети,

персональна електронно-обчислювальна техніка, аудіо-

та відеотехніка, програмні продукти, навчальні та методичні

посібники, психологічні тести та методики, діагностичне

та психокорекційне обладнання відповідно до затвердженого Табеля

належності матеріального забезпечення, засобів зв'язку,

обчислювальної та організаційної техніки, допоміжних технічних

засобів відділів (відділень, секторів) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних

управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті та служби

психологічного забезпечення Державної служби охорони при МВС

України, Головного Управління внутрішніх військ МВС України. У

разі, якщо в органах і підрозділах внутрішніх справ передбачена

окрема штатна посада психолога, останньому додатково надається

окремий кабінет психологічної корекції та регуляції.

1.21. Працівникам служби психологічного забезпечення

для досягнення максимальної ефективності й результативності

заходів психологічного супроводження дозволяється носіння

цивільної форми одягу під час виконання ними службових обов'язків.

1.22. Залучення працівників служби психологічного

забезпечення до інших видів діяльності, що виключають

або ускладнюють виконання їхніх професійних завдань,

забороняється.

2. Основні завдання служби психологічного

забезпечення

2.1. Надання допомоги керівникам усіх рівнів з питань

зміцнення дисципліни й законності в органах внутрішніх справ

України, створення ефективної системи забезпечення психологічної

та психофізіологічної надійності персоналу.

2.2. Здійснення професійної орієнтації

і професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в органи

внутрішніх справ України та навчання в навчальних закладах МВС

України з метою визначення їх психологічної готовності

до правоохоронної діяльності в органах внутрішніх справ України.

Здійснення психологічного вивчення працівників, які переміщуються

на іншу посаду в системі МВС України, з метою визначення їх

психологічних характеристик та прогнозування психологічної

готовності до виконання ними певних оперативно-службових завдань.

2.3. Психологічна підготовка працівників органів внутрішніх

справ України до виконання своїх функціональних обов'язків

як у повсякденних, так і в екстремальних умовах.

2.4. Проведення психопрофілактичної роботи в органах

внутрішніх справ України з персоналом органів та підрозділів

внутрішніх справ. Здійснення заходів щодо оптимізації

соціально-психологічного клімату в колективах. Психологічне

консультування керівників органів внутрішніх справ України,

а також працівників органів внутрішніх справ України та членів їх

сімей.

2.5. Психологічне супроводження оперативно-службової

діяльності органів внутрішніх справ України. 2.5.1. Упровадження досягнень сучасної психології в процес

розкриття та розслідування злочинів. 2.5.2. Надання психологічної допомоги працівникам органів

внутрішніх справ України під час охорони громадського порядку

та при забезпеченні переговорної діяльності. 2.5.3.Розроблення та впровадження новітніх психологічних

технологій в оперативно-службову діяльність, у тому числі

із застосуванням комп'ютерної поліграфної техніки.

2.6. Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного

процесу в навчальних закладах МВС України, здійснення

психологічної підготовки працівників органів внутрішніх справ

України, надання психологічної допомоги особам, прийнятим

на службу, в адаптації до умов оперативно-службової діяльності.

2.7. Упровадження тренінгових технологій формування

в працівників органів внутрішніх справ України відповідних

професійно важливих психологічних якостей, психологічної

стійкості, навичок безпечної поведінки, уміння розв'язувати свої

психологічні проблеми та управляти конфліктними ситуаціями

з урахуванням особливостей несення служби та категорій працівників

органів і підрозділів внутрішніх справ.

2.8. Виявлення за допомогою психологічних та соціологічних

методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічних

проблем в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ

України.

3. Функції служби психологічного забезпечення

3.1. За напрямком організації та проведення професійної

орієнтації і професійно-психологічного відбору: 3.1.1. Здійснення психологічного діагностування, вивчення

особистісних, інтелектуальних якостей кандидатів на службу

в органах внутрішніх справ України (у тому числі до складу

спеціальних миротворчих підрозділів), навчання в навчальних

закладах МВС України, працівників органів внутрішніх справ

України, що висуваються на керівні посади або переміщуються

на інші посади в системі МВС України. 3.1.2. Підготовка висновків щодо наявності необхідних

професійно важливих якостей, ступеня інтелектуально-мотиваційної,

психологічної готовності та придатності кандидатів до служби

в органах внутрішніх справ України (у тому числі до складу

спеціальних миротворчих підрозділів), навчання в навчальних

закладах МВС України, працівників органів внутрішніх справ

України, що висуваються на керівні посади або переміщуються

на інші посади в системі МВС України, а також щодо здатності

виконання ними оперативно-службових завдань у різних умовах

службової діяльності. 3.1.3. Розроблення професіограм на ґрунті вивчення

особливостей професійної діяльності працівників органів внутрішніх

справ України з метою вдосконалення методів і критеріїв

професійно-психологічного відбору кандидатів, прогнозування їх

здатності до навчання та виконання оперативно-службових завдань.

3.2. За напрямком здійснення психопрофілактичної роботи

та психологічного супроводження служби: 3.2.1. Проведення психодіагностики з метою виявлення

в працівників органів внутрішніх справ України станів

емоційно-психологічної напруженості, перевтоми, інших негативних

психологічних станів. 3.2.2. Організація та проведення психопрофілактичної роботи

з працівниками органів внутрішніх справ України. Здійснення

корекції психологічної напруженості, перевтоми та інших негативних

психологічних станів, організація та забезпечення роботи кабінетів

психологічної корекції та регуляції. 3.2.3. Здійснення індивідуально-психологічного консультування

керівників органів і підрозділів внутрішніх справ, працівників

органів внутрішніх справ України та членів їх сімей під час

розв'язання їх психологічних та сімейних проблем, а також надання

психологічної допомоги молодим працівникам органів внутрішніх

справ України в процесі їх адаптації до умов службової діяльності. 3.2.4. Участь у службових розслідуваннях надзвичайних подій,

пов'язаних із загибеллю та самоушкодженнями працівників органів

внутрішніх справ України, у тому числі із самогубствами. 3.2.5. Надання психологічної допомоги працівникам органів

внутрішніх справ України після їх перебування в екстремальних

ситуаціях, пов'язаних із виконанням оперативно-службових завдань,

застосуванням вогнепальної зброї і спецзасобів, отриманням значних

психогенних навантажень, зниженням працездатності тощо. 3.2.6. У разі застосування працівниками органів внутрішніх

справ України вогнепальної зброї на поразку, а також після їх

перебування в екстремальних ситуаціях, пов'язаних із загибеллю

людей, або в разі виявлення в працівника негативного

психоемоційного чи психофізіологічного стану за результатами

психологічної експрес-діагностики працівники служби психологічного

забезпечення мають право тимчасово (терміном до 3 діб) усувати

працівників органів внутрішніх справ України від виконання

службових обов'язків зі збереженням заробітної плати для надання

невідкладної психологічної допомоги та здійснення заходів

первинної психопрофілактики з подальшим вирішенням питання про їх

допуск до самостійного несення служби. 3.2.7. Обґрунтоване рішення про усунення працівників органів

внутрішніх справ України від виконання ними службових обов'язків

оформляється психологом у письмовому вигляді та надається

керівництву органу, підрозділу внутрішніх справ з обов'язковим

ознайомленням даних працівників органів внутрішніх справ України

під особистий підпис. 3.2.8. Аналіз причин і умов психологічного травматизму,

тілесних ушкоджень чи загибелі працівників органів внутрішніх

справ України під час виконання ними службових обов'язків та поза

службою, підготовка методичних рекомендацій щодо їх попередження. 3.2.9. Вивчення соціально-психологічного клімату

в колективах, надання рекомендацій щодо його поліпшення, а також

профілактика та вирішення конфліктних ситуацій. 3.2.10. Надання рекомендацій з питань раціонального розподілу

кадрів у колективах з урахуванням індивідуально-психологічних

характеристик працівників органів внутрішніх справ України, їх

психологічної сумісності з метою ефективного виконання ними

оперативно-службових завдань, зміцнення дисципліни і законності. 3.2.11. Участь у роботі атестаційних комісій органів

внутрішніх справ України, формуванні резерву кадрів на висунення,

проведенні психологічного вивчення працівників органів внутрішніх

справ України під час їх переміщення на керівні посади. 3.2.12. Вивчення психологічної сумісності працівників органів

внутрішніх справ України та їх готовності до спільної професійної

діяльності в складі спеціальних загонів, груп, нарядів, екіпажів

тощо. Надання рекомендацій щодо комплектування цих загонів, груп,

нарядів, екіпажів. 3.2.13. Розроблення рекомендацій з питань використання

в роботі з працівниками органів внутрішніх справ України методів

соціально-психологічного, індивідуально-психологічного

та реабілітаційного характеру для керівників органів і підрозділів

внутрішніх справ та апаратів роботи з персоналом. 3.2.14. Сприяння оптимізації соціально-психологічного клімату

в органах і підрозділах внутрішніх справ, надання психологічної

допомоги керівництву в процесі розроблення та виконання

управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності

діяльності та зміцнення дисципліни. 3.2.15. Участь у службових розслідуваннях надзвичайних подій,

порушень працівниками органів внутрішніх справ України дисципліни

і законності. 3.2.16.Надання консультативної та практичної допомоги

працівникам органів внутрішніх справ України в питаннях взаємодії

з різними верствами населення, а також представниками засобів

масової інформації.

3.3. За напрямком психологічного супроводження

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: 3.3.1. Консультування працівників органів внутрішніх справ

України з психологічних аспектів оперативно-службової діяльності. 3.3.2. Психологічне забезпечення переговорів зі злочинцями

шляхом надання консультативної допомоги працівникам оперативних

служб або прийняття безпосередньої участі в їх проведенні. 3.3.3. Складання психологічних портретів осіб, які

підозрюються в скоєнні злочинів. 3.3.4. Проведення психологічних експертиз та поліграфних

досліджень. 3.3.5. Вивчення потреб органів внутрішніх справ України

в психологічних технологіях для різних видів оперативно-службової

діяльності, формування замовлень на їх розроблення відповідним

навчальним закладам і науковим установам та подальше їх

упровадження в практику.

3.4. За напрямком психолого-педагогічного супроводження

навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС України,

здійснення психологічної підготовки та впровадження новітніх

психологічних технологій: 3.4.1. Проведення занять у системі службової підготовки

працівників органів внутрішніх справ України з психологічної

тематики, спрямованих на розвиток професійно значущих

психологічних якостей, підвищення психологічної стійкості під час

виконання оперативно-службових завдань, особистої

дисциплінованості, культури спілкування та чуйного ставлення

до громадян. 3.4.2. Консультування керівників органів внутрішніх справ

України з питань використання психологічних технологій у роботі

з кадрами, прогнозування психологічного стану працівників органів

внутрішніх справ України та організації діяльності колективів

в екстремальних умовах. 3.4.3. Організація заходів щодо формування в працівників

органів внутрішніх справ України психологічної готовності

до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях,

відповідального ставлення до дотримання правил безпеки в службовій

діяльності, передбачливості. 3.4.4. Участь у підборі наставників та надання їм

рекомендацій щодо оптимальної адаптації молодих працівників

органів та підрозділів внутрішніх справ до умов службової

діяльності відповідно до їх індивідуальних особливостей,

психологічне супроводження цього процесу, у разі необхідності,

надання індивідуальної психокорекційної допомоги, аналіз

та узагальнення результатів адаптації до умов служби, розроблення

пропозицій та рекомендацій. 3.4.5. Запровадження тренінгових психологічних технологій

підготовки працівників органів внутрішніх справ України до умов

службової діяльності.

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Начальники головних управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС

України в областях, місті Севастополі та на транспорті, Головного

управління внутрішніх військ МВС України, Державної служби охорони

при МВС України, ректори навчальних закладів МВС України створюють

відповідні умови для матеріально-технічного та фінансового

забезпечення підпорядкованих підрозділів психологічного

забезпечення.

5. Обов'язки та права начальника відділу

психологічного забезпечення Управління

соціально-гуманітарної та психологічної роботи

Департаменту кадрового забезпечення МВС України

5.1. Обов'язки начальника ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України: 5.1.1. Організовує роботу ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України,

забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на нього

завдань, несе за це персональну відповідальність. Розробляє та

узгоджує функціональні обов'язки працівників ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС

України. 5.1.2. Спільно з керівниками головних управлінь МВС України

в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,

управлінь МВС України в областях, місті Севастополі

та на транспорті, навчальних закладів МВС України, начальниками

територіальних командувань та з'єднань внутрішніх військ МВС

України організовує роботу служби психологічного забезпечення,

надає методичну та практичну допомогу, а також контролює її

діяльність. 5.1.3. Бере участь в організації добору, розстановки,

навчання й професійної підготовки працівників служби

психологічного забезпечення, контролює дотримання підлеглими

дисципліни і законності, забезпечує участь представників ВПЗ УСГПР

ДКЗ МВС України в проведенні службових розслідувань щодо

працівників служби психологічного забезпечення в разі порушення

ними дисципліни, законності або Етичного кодексу психолога служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України. 5.1.4. Організовує стажування на базі ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС

України кандидатів на посади начальників структурних підрозділів

служби психологічного забезпечення. 5.1.5. Організовує підготовку проектів нормативних актів

та інших документів, спрямованих на створення і вдосконалення

відомчої нормативної бази з питань психологічного забезпечення. 5.1.6. Здійснює координацію роботи відомчих наукових установ

і вищих навчальних закладів МВС України з питань психологічного

забезпечення службової діяльності працівників органів внутрішніх

справ України. Вносить пропозиції керівництву Міністерства

внутрішніх справ України щодо вдосконалення та поліпшення

функціонування служби психологічного забезпечення. 5.1.7. Організовує взаємодію служби психологічного

забезпечення з питань, віднесених до її компетенції, з органами

державної влади, правоохоронними органами, структурними

підрозділами МВС України, військовими формуваннями, навчальними

закладами, науковими установами, громадськими, релігійними

організаціями, засобами масової інформації, юридичними

та фізичними особами. 5.1.8. Розглядає кореспонденцію, скарги, заяви, листи,

а також забезпечує прийом працівників органів внутрішніх справ

України та громадян, які звертаються до МВС України з питань,

що входять до компетенції служби психологічного забезпечення,

організовує їх своєчасне та об'єктивне розв'язання. 5.1.9. Координує організацію психопрофілактичної роботи

в органах внутрішніх справ України. 5.1.10. Організовує координацію діяльності з питань вирішення

організаційного, науково-методичного, кадрового,

матеріально-технічного забезпечення роботи щодо впровадження

комп'ютерних поліграфних технологій та створення системи

забезпечення психологічної надійності персоналу МВС України.

5.2. Начальник ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України має право: 5.2.1. Готувати та вносити на розгляд керівництва проекти

наказів МВС України та інших управлінських рішень

щодо психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності,

підписувати та затверджувати документи ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України. 5.2.2. Отримувати в установленому порядку від структурних

підрозділів МВС України, органів і підрозділів внутрішніх справ,

навчальних закладів МВС України необхідні дані щодо заходів

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності. 5.2.3. За дорученням керівництва МВС України представляти

інтереси Міністерства внутрішніх справ України в центральних

органах виконавчої влади та урядових органах державного управління

України, на підприємствах, в організаціях, громадських

формуваннях. 5.2.4. Установлювати зв'язки з підрозділами психологічного

забезпечення інших правоохоронних органів і військових формувань

України та зарубіжних країн з питань, що належать до компетенції

служби. 5.2.5. Уносити в установленому порядку керівництву

Департаменту кадрового забезпечення МВС України пропозиції щодо

призначення, переміщення та звільнення з посади працівників ВПЗ

УСГПР ДКЗ МВС України, а також їх атестування, присвоєння

спеціальних звань, заохочення чи накладення дисциплінарного

стягнення. 5.2.6. Уносити пропозиції щодо встановлення та зміни

працівникам ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України посадових окладів,

передбачених у мінімальних і максимальних розмірах премій та

надбавок у межах фонду заробітної плати. 5.2.7. Контролювати дотримання законності й етичних

стандартів психолога при здійсненні заходів психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності та роботи з особовим

складом. 5.2.8. За узгодженням з керівництвом Міністерства внутрішніх

справ України проводити наради, семінари, збори особового складу

структурних підрозділів служби психологічного забезпечення,

відомчих науково-дослідних установ психологічного спрямування,

а також кафедр психологічного профілю вищих навчальних закладів

МВС України. 5.2.9. Здійснювати перевірку організації та результатів

роботи служби психологічного забезпечення. 5.2.10. Призначення на посаду та звільнення з посади

керівників структурних підрозділів служби психологічного

забезпечення в обов'язковому порядку погоджуються з начальником

ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

ЗРАЗОК ------------- | Місце для | | фотографії| | | Конфіденційно -------------

КАРТА

психологічного супроводження

працівника органів внутрішніх справ України ______________________________________

(назва органу, підрозділу)

1. Прізвище, ім'я та по батькові ________________________________

2. Дата народження ______________________________________________

3. Місце народження _____________________________________________

4. Освіта _______________________________________________________

(указати рік отримання освіти та спеціалізацію)

5. Посада _______________________________________________________

(указати посаду та дату призначення)

6. Військова служба _____________________________________________

(указати період служби, рід військ, _________________________________________________________________

місце проходження, звання та посаду)

7. Домашня адреса (телефон) _____________________________________

8. Склад сім'ї: _________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________

рік та місце народження, домашня адреса, _________________________________________________________________

рід діяльності близьких родичів)

9. Висновки психологічного супроводження ________________________

(заповнюється психологом _________________________________________________________________

після проведення психодіагностичних обстежень _________________________________________________________________

та інших форм психологічного супроводження)

10. Підпис психолога, що здійснював вивчення ____________________

11. Підпис особи відносно якої здійснюється вивчення ____________

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

Додаток

до наказу МВС України

28.07.2004 N 842

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

психолога служби психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів

внутрішніх справ України

1. Професійна діяльність психолога служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України (далі - психолог) визначається особливою

відповідальністю перед людьми, з якими він працює.

2. У разі, якщо особисті інтереси працівника органів

внутрішніх справ України вступають у протиріччя з інтересами

керівництва органів внутрішніх справ, працівників, інших осіб,

психолог повинен виконувати свої функції з максимальною

неупередженістю.

3. У своїй професійній діяльності психолог повинен

дотримуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів

України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про психіатричну допомогу"

( 1489-14 ), нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх

справ України, що регламентують діяльність служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України.

4. Робота психолога базується на принципі професійної

незалежності. Рішення психолога з питань професійно-психологічного

змісту є остаточним і не може бути скасоване керівництвом органу

внутрішніх справ України, якому психолог підпорядковується

по службі.

5. Професійне втручання в роботу психолога можливе лише

з боку вищої за ієрархією посадової особи служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України, наділеної відповідними повноваженнями.

6. Відмінити рішення психолога може тільки спеціальна

комісія, що складається з висококваліфікованих психологів та має

включати фахівців, вищих за рангом по службі психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України.

7. У роботі з людьми психолог керується принципами

неупередженості, науковості, чесності та відвертості, добровільної

згоди працівників органів і підрозділів внутрішніх справ та інших

осіб на проведення з ними психодіагностичних та психокорекційних

заходів, застосування інших психологічних технологій.

8. Психолог несе персональну відповідальність

за достовірність отриманих даних та підготовлених ним висновків

і рекомендацій.

9. Робота психолога в системі МВС України спрямована виключно

на досягнення гуманних цілей, які передбачають сприяння розвитку

особистості працівників органів і підрозділів внутрішніх справ

та інших людей, збереження їхнього фізичного та психологічного

здоров'я, підвищення ефективності їхньої професійної діяльності.

10. Психолог будує свою роботу на підставі безумовної поваги

до гідності і недоторканності особистості кожної людини, з якою

працює, дотримується основоположних людських прав і свобод згідно

з Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

11. Психолог має бути обережним і обачним у виборі

та використанні психодіагностичних та психокорекційних методів,

інших психологічних технологій, а також, особливо, у своїх

висновках і рекомендаціях.

12. У разі вимушеного застосування психодіагностичних

чи психокорекційних методик, інших психотехнологій, які не пройшли

достатньої апробації та наукової експертизи, психолог має бути

особливо обачним у своїх висновках та рекомендаціях.

13. Психолог не повинен брати участі в діях, які обмежують

розвиток особистості людини, порушують її людську свободу, фізичну

та психологічну недоторканність.

14. Психолог зобов'язаний інформувати тих посадових осіб,

яким він підпорядкований, а також безпосередніх керівників

по лінії служби психологічного забезпечення про виявлені ним

порушення прав людини, злочини, правопорушення як учинені, так

і ті, що готуються.

15. Психолог має протидіяти будь-яким політичним,

ідеологічним, соціальним, економічним, релігійним, кримінальним,

психологічним та іншим впливам, які здатні призвести до порушення

прав працівників органів внутрішніх справ України, завдати шкоду

їхньому фізичному чи психологічному здоров'ю.

16. Психолог повинен здійснювати тільки ті заходи, які

відповідають його освіті та кваліфікації.

17. Психолог не має права передавати некомпетентним особам

для використання ними психодіагностичні та психокорекційні

методики.

18. Психолог повинен перешкоджати використанню методів

психодіагностики та психологічного впливу професійно

некомпетентними особами, попереджати про це тих, хто користується

послугами таких осіб.

19. Працівники органів внутрішніх справ України мають право

на індивідуальну консультацію психолога.

20. Дані індивідуального психологічного обстеження

працівників органів внутрішніх справ України психолог має право

передавати іншим особам лише в порядку, установленому відповідними

нормативними актами МВС України.

21. Не допускається передача психологом іншим особам такої

інформації щодо людини, яка може бути використана для завдання

шкоди цій людині.

22. Психолог несе персональну відповідальність за зберігання

інформації щодо людей, з якими він проводить заходи психологічного

супроводження.

23. Психолог не повинен брати участі у виконанні неетичних

вимог інших осіб.

24. Порушення працівниками підрозділів психологічного

забезпечення норм професійної етики несумісне з виконанням ними

посадових функціональних обов'язків.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

ТАБЕЛЬ НАЛЕЖНОСТІ

матеріального забезпечення, засобів зв'язку,

обчислювальної та організаційної техніки,

допоміжних технічних засобів відділів (відділень,

секторів) психологічного забезпечення управлінь

(відділів) кадрового забезпечення головних управлінь,

управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

та служби психологічного забезпечення Державної

служби охорони при МВС України, Головного Управління

внутрішніх військ МВС України

------------------------------------------------------------------ |N | Найменування | Кількість | |--+------------------------------+------------------------------| |1 |Кімната психологічного |одна | | |розвантаження | | |--+------------------------------+------------------------------| |2 |Робочий кабінет психолога |з розрахунку один на 2-х | | | |працівників | |--+------------------------------+------------------------------| |3 |Комп'ютерний клас професійно- |один | | |психологічного відбору | | | |(мінімально на 10 робочих | | | |місць) | | |--+------------------------------+------------------------------| |4 |Психотренінговий комплекс |один | |--+------------------------------+------------------------------| |5 |Персональний комп'ютер |не менш 1 комплекту на 2-х | | | |працівників | |--+------------------------------+------------------------------| |6 |Сканер |1 комплект | |--+------------------------------+------------------------------| |7 |Факс-модем |1 одиниця | |--+------------------------------+------------------------------| |8 |Мережний фільтр |за наявною кількістю | | | |комп'ютерів | |--+------------------------------+------------------------------| |9 |Копіювальний апарат |1 одиниця | |--+------------------------------+------------------------------| |10| Телевізор | 1 одиниця | |--+------------------------------+------------------------------| |11| Відеомагнітофон | 1 одиниця | |--+------------------------------+------------------------------| |12| Комп'ютерний поліграф | мінімально 1 комплект | |--+------------------------------+------------------------------| |13| Сейф (сховище) | мінімально 1 на 2-х | | | |працівників | |--+------------------------------+------------------------------| |14| Службовий автомобіль | один | ------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2004 — 2004 р., № 44, стор. 187, стаття 2922, код акта 30542/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -