Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 28.08.2020 № 633 "Про затвердження Порядку обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, що зберігаються на спеціальних майданчиках і стоянках". МВС України. 2020

Документ актуальний на 04.12.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2020  № 633

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 листопада 2020 р.

за № 1148/35431

Про затвердження Порядку обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, що зберігаються на спеціальних майданчиках і стоянках

Відповідно до статті 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 36 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 14 Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102, пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою встановлення порядку обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, що зберігаються на спеціальних майданчиках і стоянках, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, що зберігаються на спеціальних майданчиках і стоянках, що додається.

2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

А. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

28 серпня 2020 року № 633

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 листопада 2020 р.

за № 1148/35431

ПОРЯДОК

обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, що зберігаються на спеціальних майданчиках і стоянках

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення обліку прийняття і видачі працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції (далі - працівники поліції) тимчасово затриманих транспортних засобів (далі - ТЗ), що зберігаються на спеціальних майданчиках і стоянках, функціонування яких забезпечується Національною поліцією.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 36 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 14 Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102, пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878.

II. Порядок обліку прийняття тимчасово затриманих ТЗ для зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці

1. Працівник поліції приймає тимчасово затриманий ТЗ для зберігання від особи, яка виконує роботи з доставлення тимчасово затриманих ТЗ, на підставі акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу (далі - Акт тимчасового затримання), складеного відповідно до Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102, або його копії.

2. Облік прийняття тимчасово затриманого ТЗ працівником поліції для зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці починається з його огляду в присутності особи, яка виконує роботи з доставлення тимчасово затриманих ТЗ, та звірки фактичного стану доставленого ТЗ з відомостями, зазначеними в Акті тимчасового затримання (далі - огляд та звірка).

3. Під час проведення огляду та звірки звертається увага на:

зовнішній вигляд ТЗ щодо наявності/відсутності механічних ушкоджень деталей кузова, лакофарбового покриття, бамперів, стекол, зовнішніх дзеркал та зовнішніх освітлювальних приладів (фари, ліхтарі тощо);

стан колісних шин, у тому числі запасної шини (за можливості її оглянути), а саме порізи, знос, а також маркування та назва виробника;

наявність вантажу, інших речей та їх стан.

4. Під час огляду та звірки працівник поліції робить не менше чотирьох фотознімків (спереду, ззаду, з правого та лівого боків) доставленого тимчасово затриманого ТЗ, про що робиться відповідна відмітка в Журналі обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, що зберігаються на спеціальному майданчику чи стоянці (далі - Журнал обліку), форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку. Зроблені фотознімки зберігаються в електронному вигляді в уповноважених підрозділах поліції за місцем зберігання тимчасово затриманих ТЗ протягом усього строку перебування таких ТЗ на спеціальному майданчику чи стоянці, а за наявності претензій з боку відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особи, яка ввезла ТЗ на територію України, або особи, яка керувала ТЗ на момент вчинення правопорушення, - до їх вирішення.

5. За результатами огляду та звірки працівник поліції складає у двох примірниках акт прийняття-передачі тимчасово затриманого транспортного засобу для зберігання (далі - Акт прийняття - передачі), форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку, у якому зазначаються: адреса спеціального майданчика чи стоянки, дані працівника поліції (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада), який приймає на зберігання тимчасово затриманий транспортний засіб, а також особи, яка виконує роботи з доставлення тимчасово затриманого ТЗ (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), найменування підприємства, установи або організації, яка доставляє на спеціальний майданчик чи стоянку тимчасово затриманий ТЗ, номерний знак спеціального автомобіля - евакуатора), марка, модель тимчасово затриманого ТЗ, номерний знак, дата та час його доставлення, додаткові результати огляду.

У разі виявлення працівником поліції під час огляду та звірки доставленого тимчасово затриманого ТЗ не зазначених в Акті тимчасового затримання візуальних недоліків або пошкоджень цього ТЗ, стану наявного вантажу та інших речей він зазначає ці відомості в Акті прийняття-передачі. Якщо таких недоліків або пошкоджень не виявлено, працівник поліції вносить до Акта прийняття-передачі запис про відповідність стану доставленого ТЗ відомостям, зазначеним в Акті тимчасового затримання.

В Акті прийняття-передачі вказується порядковий обліковий номер запису про прийняття тимчасово затриманого ТЗ в Журналі обліку.

Примірники Акта прийняття-передачі підписуються працівником поліції та особою, яка виконує роботи з доставлення тимчасово затриманого ТЗ.

Один примірник підписаного Акта прийняття-передачі разом з копією Акта тимчасового затримання залишається в уповноваженому підрозділі поліції за місцем зберігання тимчасово затриманого ТЗ, а інший видається особі, яка виконує роботи з доставлення тимчасово затриманого ТЗ.

Акти прийняття-передачі зберігаються в уповноважених підрозділах поліції за місцезнаходженням тимчасово затриманих ТЗ протягом трьох років з дня повернення (вилучення) таких ТЗ із спеціальних майданчиків чи стоянок.

6. Працівник поліції розміщує тимчасово затриманий ТЗ на території спеціального майданчика чи стоянки та опечатує (опломбовує) його двері, капот, багажник, лючок паливного баку та люк на даху автомобіля (за наявності).

7. У разі наявності ключів від тимчасово затриманого ТЗ та/або його реєстраційного документа та за відсутності під час прийняття для зберігання такого ТЗ відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особи, яка ввезла ТЗ на територію України, або особи, яка керувала ТЗ на момент вчинення правопорушення, вони зберігаються в уповноваженому підрозділі поліції за місцем зберігання тимчасово затриманого ТЗ, про що робиться запис в Акті прийняття-передачі.

8. Інформація про розміщення тимчасово затриманого ТЗ щодо дати та часу доставлення згідно з Актом прийняття-передачі, номера печатки (пломби), наявності або відсутності ключів від ТЗ і його реєстраційного документа, вноситься до Журналу обліку.

III. Порядок обліку видачі тимчасово затриманих ТЗ боржників під час їх передачі державним виконавцям або приватним виконавцям на підставі їх письмових вимог щодо вилучення таких ТЗ із спеціальних майданчиків чи стоянок

1. Видача тимчасово затриманого ТЗ боржника із спеціального майданчика чи стоянки здійснюється державному виконавцю або приватному виконавцю на підставі його письмової вимоги щодо вилучення цього ТЗ.

2. Для вилучення тимчасово затриманого ТЗ боржника із спеціального майданчика чи стоянки державний виконавець або приватний виконавець звертається до уповноваженого підрозділу поліції за місцем зберігання тимчасово затриманого ТЗ з письмовою вимогою за своїм підписом.

3. Під час вилучення державним виконавцем або приватним виконавцем тимчасово затриманого ТЗ боржника працівник поліції складає акт передачі тимчасово затриманого транспортного засобу боржника державному виконавцю або приватному виконавцю (далі - Акт передачі), форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку. Акт передачі складається у двох примірниках, кожний з яких підписується працівником поліції та державним виконавцем або приватним виконавцем, який вилучає зазначений ТЗ.

В Акті передачі вказується порядковий обліковий номер запису про прийняття тимчасово затриманого ТЗ в Журналі обліку.

Один примірник підписаного Акта передачі зберігається разом з письмовою вимогою та Актом прийняття-передачі в уповноваженому підрозділі поліції за місцем зберігання тимчасово затриманого ТЗ протягом трьох років з дня вилучення такого ТЗ із спеціального майданчика чи стоянки, а інший видається державному або приватному виконавцю, який вилучає тимчасово затриманий ТЗ боржника.

4. Після вилучення державним виконавцем або приватним виконавцем тимчасово затриманого ТЗ боржника працівник поліції вносить інформацію щодо дати та часу вилучення згідно з Актом передачі, дати надходження та реєстраційного індексу письмової вимоги, відомості про особу, що вилучає тимчасово затриманий ТЗ, до Журналу обліку.

IV. Порядок обліку видачі тимчасово затриманих ТЗ під час їх повернення відповідальній особі, особі, яка ввезла ТЗ на територію України, або особі, яка керувала ТЗ на момент вчинення правопорушення, із спеціальних майданчиків чи стоянок

1. ТЗ (крім ТЗ боржника) може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більш як на три дні з дати такого затримання.

Строк зберігання ТЗ обчислюється з моменту доставлення ТЗ на спеціальний майданчик чи стоянку, який зазначено в Акті прийняття-передачі.

2. Повернення тимчасово затриманого ТЗ (крім ТЗ боржника), що зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за зверненням відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особи, яка ввезла ТЗ на територію України, або особи, яка керувала ТЗ на момент вчинення правопорушення.

3. Умовами повернення тимчасово затриманого ТЗ є оплата вартості послуги з транспортування та зберігання ТЗ, а в разі винесення постанови про накладення стягнення у вигляді штрафу - його сплата.

4. Після закінчення триденного строку тимчасового затримання ТЗ (крім ТЗ боржника) відповідальна особа, особа, яка ввезла ТЗ на територію України, або особа, яка керувала ТЗ на момент вчинення правопорушення, має право звернутися для його отримання до уповноваженого підрозділу поліції за місцем зберігання тимчасово затриманого ТЗ з письмовою заявою (далі - Заява). Таке звернення особи обов’язкове для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.

До Заяви додається копія квитанції (квитанцій) про сплату вартості послуги з транспортування та зберігання ТЗ, а в разі винесення постанови про накладення стягнення у вигляді штрафу - копія квитанції про його сплату в установленому законодавством порядку.

5. Під час розгляду Заяви та доданих до неї матеріалів установлюється особа, яка її подала, відповідно до документів, що посвідчують цю особу, визначається, чи є вона відповідальною особою, або особою, яка ввезла ТЗ на територію України, або особою, яка керувала ТЗ на момент вчинення правопорушення, перевіряється повнота та правильність сплати коштів за транспортування та зберігання ТЗ, а за наявності на момент подання Заяви винесеної постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу - повноту та своєчасність його сплати.

Перевірка здійснюється з використанням відповідних баз (банків) даних функціональних підсистем, що входять до Єдиної інформаційної системи МВС, а в разі тимчасового затримання ТЗ у зв’язку з вчиненням правопорушень, розгляд справ щодо яких віднесено до компетенції відповідних судів, за наявності технічної можливості - з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи Державної судової адміністрації України.

6. У разі встановлення особи, яка подала Заяву, та підтвердження, що вона є відповідальною особою, або особою, яка ввезла ТЗ на територію України, або особою, яка керувала ТЗ на момент вчинення правопорушення, а також сплати нею коштів за транспортування та зберігання ТЗ на спеціальному майданчику чи стоянці, а за наявності винесеної постанови про накладення стягнення у вигляді штрафу - його сплати в установленому порядку такій особі надається можливість оглянути спільно з працівником поліції тимчасово затриманий ТЗ, що знаходиться на спеціальному майданчику чи стоянці. З урахуванням результатів огляду працівником поліції складається у двох примірниках акт прийняття-передачі тимчасово затриманого транспортного засобу для видачі (повернення) (далі - Акт видачі), форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку. Акт видачі заповнюється у двох примірниках, кожний з яких підписується працівником поліції та особою, якій видається (повертається) тимчасово затриманий ТЗ.

В Акті видачі вказується порядковий обліковий номер запису про прийняття тимчасово затриманого ТЗ в Журналі обліку.

Один примірник підписаного Акта видачі зберігається разом з Актом прийняття-передачі в уповноваженому підрозділі поліції за місцем зберігання тимчасово затриманого ТЗ протягом трьох років з дня видачі (повернення) такого ТЗ із спеціального майданчика чи стоянки, а інший вручається особі, якій видається (повертається) тимчасово затриманий ТЗ.

7. Після складання Акта видачі до Журналу обліку працівником поліції вноситься інформація щодо:

дати та часу видачі (повернення) тимчасово затриманого ТЗ, зазначеної в Акті видачі;

дати надходження та реєстраційного індексу письмової Заяви;

дати, номерів платіжних документів та сплачених сум за послуги з транспортування та зберігання ТЗ, а в разі винесення постанови про накладення стягнення у вигляді штрафу - платіжний документ про його сплату;

особи, яка прийняла тимчасово затриманий ТЗ, а також про результати перевірки цього ТЗ (крім ТЗ боржника) та цієї особи за базами (банками) даних, реєстрами, що входять до Єдиної інформаційної системи МВС, щодо перебування їх у розшуку (розшукується/не розшукується).

V. Деякі аспекти діловодства

1. Записи в Журналі обліку, Акті прийняття-передачі, Акті передачі та Акті видачі повинні здійснюватися державною мовою з подальшою автоматизацією процесу їх ведення та складання шляхом використання відповідних функціональних підсистем Єдиної інформаційної системи МВС.

Створені ручним способом записи повинні здійснюватися чітко чорним світлостійким чорнилом або пастою, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання зазначеного журналу й актів. Не допускаються підчистки і необумовлені виправлення. Помилки в них виправляються коректурним способом, відповідно до якого неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки у відповідному акті повинно бути обумовлено надписом «виправлено» та підтверджено підписами осіб, що його підписали, із зазначенням дати виправлення, а в Журналі обліку - підписом працівника поліції, який уніс відповідний запис до нього, із зазначенням дати виправлення.

2. Строк зберігання Журналу обліку становить три роки з дати останнього зберігання всіх ТЗ, інформація про які внесена до нього. За наявності обставин, зокрема триваючих судових процесів щодо ТЗ, інформація про які внесена до Журналу обліку, строк зберігання може бути продовжений до вирішення таких справ.

Директор Директорату

публічної безпеки,

протидії злочинності

та забезпечення правопорядку

Міністерства внутрішніх справ

України

Б. Лизогуб


Додаток 1

до Порядку обліку прийняття

і видачі тимчасово затриманих

транспортних засобів, що зберігаються

на спеціальних майданчиках і стоянках

(пункт 4 розділу II)

ЖУРНАЛ

обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, що зберігаються на спеціальному майданчику чи стоянці

Додаток 2

до Порядку обліку прийняття

і видачі тимчасово затриманих

транспортних засобів, що зберігаються

на спеціальних майданчиках і стоянках

(пункт 5 розділу II)

АКТ

прийняття-передачі тимчасово затриманого транспортного засобу для зберігання

Додаток 3

до Порядку обліку прийняття

і видачі тимчасово затриманих

транспортних засобів, що зберігаються

на спеціальних майданчиках і стоянках

(пункт 3 розділу III)

АКТ

передачі тимчасово затриманого транспортного засобу боржника державному виконавцю або приватному виконавцю

Додаток 4

до Порядку обліку прийняття

і видачі тимчасово затриманих

транспортних засобів, що зберігаються

на спеціальних майданчиках і стоянках

(пункт 6 розділу IV)

АКТ

прийняття-передачі тимчасово затриманого транспортного засобу для видачі (повернення)


Документи та файли

Сигнальний документ — f500644n74.doc
Сигнальний документ — f500644n75.doc
Сигнальний документ — f500644n76.doc
Сигнальний документ — f500644n77.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.12.2020 — 2020 р., № 94, стор. 91, стаття 3054, код акта 101832/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -