<<
>>

Наказ МВС України від 28.12.2005 N 1242 " Про затвердження картки обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкції щодо її заповнення". МВС України. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2005 N 1242

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 березня 2006 р.

за N 267/12141

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 533 ( z0726-20 ) від 15.07.2020 }

Про затвердження картки обліку

дорожньо-транспортних пригод

та Інструкції щодо її заповнення

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 206 ( z0850-07 ) від 25.06.2007

N 1019 ( z1092-15 ) від 25.08.2015 }

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від

30 червня 2005 року N 538 ( 538-2005-п ) "Про затвердження Порядку

обліку дорожньо-транспортних пригод", забезпечення повного та

об'єктивного обліку дорожньо-транспортних пригод, а також у

зв'язку з подальшим удосконаленням та впровадженням у постійну

експлуатацію підрозділами Державтоінспекції МВС України

автоматизованої системи обліку та аналізу дорожньо-транспортних

пригод "Дорожньо-транспортна пригода" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року:

1.1. Картку обліку дорожньо-транспортної пригоди ( za267-06 )

(додається). { Нову редакцію картки обліку дорожньо-транспортної

пригоди див. в Документі Міністерства внутрішніх справ N 206

( za850-07 ) від 25.06.2007 }

1.2. Інструкцію із заповнення картки обліку

дорожньо-транспортної пригоди (додається).

1.3. Порядок збирання та передачі інформації для

автоматизованої системи обліку та аналізу дорожньо-транспортних

пригод ( z0268-06 ) (додається).

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті

Севастополі:

2.1. Зобов'язати начальників підрозділів органів внутрішніх

справ, на які покладаються обов'язки щодо обліку

дорожньо-транспортних пригод, узяти під особистий контроль

зазначений напрямок роботи.

2.2. Організувати вивчення запроваджуваних у дію нормативних

документів працівниками органів внутрішніх справ, які відповідають

за облік і передачу відомостей про дорожньо-транспортні пригоди,

та їх роботу згідно зі встановленими вимогами.

2.3. Забезпечити виготовлення і постачання підрозділам

органів внутрішніх справ необхідної кількості бланків карток

обліку дорожньо-транспортних пригод.

3. ДДАІ (Коломієць С.Г.) МВС України до 1 січня 2006 року

розробити та впровадити в ГУМВС України в Автономній Республіці

Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та

місті Севастополі програмне забезпечення для обробки на

персональних комп'ютерах відомостей про дорожньо-транспортні

пригоди й експлуатацію автоматизованої інформаційно-пошукової

системи "ДТП".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-майора міліції Рудіка В.М.

5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів

внутрішніх справ України в частині, що його стосується.

Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.12.2005 N 1242

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 березня 2006 р.

за N 267/12141

КАРТКА ОБЛІКУ

дорожньо-транспортної пригоди

( za267-06 )

{ Нову редакцію Картки обліку дорожньо-транспортної пригоди

додатково див. в Наказі Міністерства внутрішніх справ N 206

( za850-07 ) від 25.06.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.12.2005 N 1242

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 березня 2006 р.

за N 267/12141

ІНСТРУКЦІЯ

із заповнення картки обліку

дорожньо-транспортної пригоди

Загальні положення

1. Картка обліку дорожньо-транспортної пригоди ( za267-06 )

(далі - картка) є формою первинної облікової документації, що

містить основні дані про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), які

підлягають обліку, узагальненню та подальшому аналізу. Терміни, що вживаються у Інструкції: травмовані - люди, які внаслідок дорожньо-транспортної

пригоди одержали тілесні ушкодження будь-якого ступеня тяжкості й

протягом трьох діб звернулися за медичною допомогою до

лікувально-профілактичного закладу; загиблі - люди, які померли внаслідок дорожньо-транспортної

пригоди на місці її скоєння чи від одержаних травм протягом 30

діб. 2. Картки ( za267-06 ) поділяються на первинні, скориговані

та вилучені. На кожну ДТП під час оформлення відповідних матеріалів про цю

пригоду працівником Державтоінспекції МВС України чи міського

районного органу внутрішніх справ (міськрайоргану), на якого

функціональними обов'язками покладено цю роботу, заповнюється

первинна картка обліку ( za267-06 ). У випадку, передбаченому

пунктом 2.11 Правил дорожнього руху, затверджених постановою

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306

( 1306-2001-п ), та Порядком обліку дорожньо-транспортних пригод,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня

2005 року N 538 ( 538-2005-п ), первинна картка обліку може бути

заповнена представником страхової організації (аварійним

комісаром), зареєстрована в підрозділі Державної автомобільної

інспекції (далі - Державтоінспекції) та підписана представником

страхової організації і вповноваженою посадовою особою підрозділу

Державтоінспекції. У разі надходження до підрозділу органу внутрішніх справ,

яким проведено первинний облік ДТП, додаткової інформації щодо її

обставин і наслідків, на основі первинної картки ( za267-06 )

складається скоригована картка обліку ДТП. До вилучених належать картки ( za267-06 ), складені на ДТП,

які за висновком подальшої перевірки матеріалів пригоди,

затвердженим керівником міськрайоргану внутрішніх справ,

підпадають під дію пункту 9 Порядку обліку дорожньо-транспортних

пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

30 червня 2005 року N 538 ( 538-2005-п ), і до облікових пригод не

належать.

3. У випадку, якщо кількість транспортних засобів та (або)

потерпілих осіб перевищує кількість відповідних позицій у картці

( za267-06 ), складається додаткова картка із заповненням тільки

цих розділів, яка долучається до основної.

4. Картка ( za267-06 ) заповнюється в паперовій та

електронній формах текстовою та кодовою інформацією. Довідник

кодів для заповнення картки обліку ДТП з відповідними значеннями

смислової інформації додається. Скориговані картки обліку ДТП з

повністю заповненого електронного варіанту роздруковуються на

паперовому носії і додаються до матеріалів, що стосуються пригоди.

5. Картки ( za267-06 ) в паперовій формі й схеми ДТП до них

складаються у двох примірниках. Один примірник зберігається в

міськрайорганах внутрішніх справ чи підрозділах ДАІ МВС України,

на території обслуговування яких трапилася ДТП, а другий - в

управлінні (відділі) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці

Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та

місті Севастополі, а електронні версії карток - в усіх зазначених

органах і підрозділах органів внутрішніх справ.

6. Для забезпечення повноти обліку ДТП щомісяця керівник

міськрайоргану внутрішніх справ чи підрозділу ДАІ МВС України, на

території обслуговування якого трапилася ДТП, організовує

проведення звірок з медичними закладами для виявлення потерпілих

унаслідок ДТП.

7. Термін зберігання паперових карток ( za267-06 ) та схем до

них - 3 роки, а карток в електронному виконанні - не менше

5 років.

Порядок заповнення

інформаційної частини картки

1. Інформаційна частина всіх карток ( za267-06 ) повинна бути

закодована в повному обсязі згідно з цією Інструкцією.

2. Відомості, що вносяться до картки ( za267-06 ), мають

відповідати наступним вимогам:

2.1. У розділі 1 "Загальні відомості":

2.1.1. Поле "Номер картки" заповнюється управлінням

(відділом) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті

Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті

Севастополі і залишається незмінним при коригуванні або вилученні

картки ( za267-06 ). При цьому код регіону зазначається згідно з

довідником кодів для заповнення картки обліку ДТП (далі - довідник

кодів). Додаткове поле в графі "Номер картки" заповнюється в разі

скоєння ДТП лише з матеріальними збитками, при цьому в

графоклітинці вказується літера "М". 2.1.2. Поле "Тип картки" кодується цифрами: 1 - первинна

картка, 2 - скоригована картка, 3 - вилучена картка. 2.1.3. Поля "Дата заповнення" та "Дата скоєння" складаються

з: - числа, яке зазначається двома цифрами: перше - 01,

дев'ятнадцяте - 19 і т.ін.; - місяця, який зазначається двома цифрами: січень - 01,

лютий - 02, Е, грудень - 12; - року, який зазначається чотирма цифрами: 2005, 2006, 2007 і

т. ін. 2.1.4. Поле "День тижня" позначається цифрами: 1 - понеділок,

2 - вівторок, ..., 7 - неділя. 2.1.5. Поле "Час скоєння" позначається цифрами нумерації

годин від 00 до 23 та хвилин від 01 до 59. 2.1.6. Поле "Вид пригоди" позначається цифрами згідно з

довідником кодів.

2.2. У розділі 2 "Місце скоєння ДТП": 2.2.1. У частині "У населеному пункті": 2.2.1.1. Поле "Статус" населеного пункту позначається цифрою

згідно з довідником кодів. 2.2.1.2. Поля "Назва", "Район", "Вулиця", "Прив'язка" місця

ДТП заповнюються текстовою інформацією відповідно до офіційних

назв. Для регіональних підрозділів ДАІ передбачається додаткове

кодування зазначених полів з метою автоматизації подальшого

аналізу наведених у них даних. 2.2.2. У частині "На автодорозі", у тому числі і для тієї, що

проходить через населені пункти і не є комунальною власністю, поле

"Індекс та N дороги" позначається цифрами згідно з довідником

кодів. У разі, якщо дорога не зазначена в довіднику, у додаткове

поле (одна графоклітина) уписується літера відповідно до

класифікації інших доріг (територіальна - Т, сільська - С), а

індекс та номер дороги не заповнюються. Індекс та номер дороги дублюються її повною назвою в полі для

додаткової текстової інформації. У разі відсутності в довіднику кодів необхідної інформації

допускається заповнення відповідних позицій додатковою текстовою

інформацією. 2.2.3. Для доріг державного значення місце пригоди вказується

з точністю до кілометра і метра. Наприклад, якщо пригода скоєна на

дорозі 835 км + 75 м, необхідно зазначати 0835 + 075. Для інших доріг у разі неможливості точно вказати кілометри і

метри допускається заповнення поля "Прив'язка" додатковою

текстовою інформацією.

2.3. У розділі 3 "Дорожні умови": 2.3.1. Поля "Тип покриття", "Стан покриття", "Освітленість",

"Штучні споруди", "Елементи ділянки" дороги (вулиці),

"Інженерно-транспортне облаштування", "Технічні засоби організації

дорожнього руху", "Погодні умови" заповнюються цифровими кодами

згідно з довідником кодів. 2.3.2. Наявні недоліки в утриманні дороги (вулиці), які стали

супутньою або безпосередньою причиною скоєння ДТП, заповнюються

цифровими кодами згідно з довідником кодів. 2.3.3. Якщо місце ДТП характеризується кількома показниками

одночасно, указуються цифрові індекси всіх показників. У разі, коли місце пригоди не характеризується жодним з

наведених у довіднику кодів показників, дана позиція чи поле

картки ( za267-06 ) не заповнюється. 2.3.4. У полі "Місце концентрації ДТП" зазначається цифра 1 у

разі, якщо перехрестя вулиць чи доріг, зупинки пасажирського

транспорту загального користування, пішохідні переходи, залізничні

переїзди, штучні споруди та інші елементи вулично-шляхової мережі,

ділянки доріг є місцем концентрації ДТП і цифра 0 - якщо ні.

2.4. У розділі 4 "Відомості про учасників ДТП": 2.4.1. Позиції розділу заповнюються на одного або декількох

учасників дорожнього руху, які згідно з обставинами ДТП вважаються

або дійсно є винними в порушенні Правил дорожнього руху (далі -

ПДР) і дії (бездіяльність) яких призвели до скоєння цієї пригоди. 2.4.2. У полях "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" указується

відповідна текстова інформація про учасника ДТП. 2.4.3. Поле "Кваліфікація" позначається цифрами згідно з

відповідним довідником кодів. У разі, якщо учасник ДТП з місця пригоди зник або пригода

виникла тільки внаслідок незадовільних умов вулично-дорожньої

мережі чи з вини заводу-виробника транспортного засобу, то всі

наступні поля розділу не заповнюються. 2.4.4. У полі "Вік" цифрами зазначається число повних років

учасника ДТП: 4 роки - 004, ..., 33 роки - 033, ..., 101 рік - 101

і т.ін. 2.4.5. Поле "Стать" кодується цифрами: 1 - чоловік, 2 -

жінка. 2.4.6. Поле "Громадянство" заповнюється на кожного учасника

дорожнього руху цифровими кодами згідно з довідником кодів. 2.4.7. У полі "Водійський стаж" цифрами зазначається число

років керування транспортним засобом - учасника ДТП: до 1 року -

01, до 2 років - 02, ..., до 10 років - 10 і т. ін. 2.4.8. У полі "Час за кермом до ДТП" зазначається для водія -

учасника ДТП цифрами нумерація годин: 01, 02, ..., 12 і т.ін. 2.4.9. Поле "Порушення ПДР" заповнюється на кожного учасника

дорожнього руху, який допустив порушення ПДР, цифровими кодами

згідно з довідником кодів. Якщо виникнення ДТП характеризується кількома показниками

порушень ПДР одночасно, зазначаються цифрові коди всіх показників.

2.5. У розділі 5 "Відомості про транспортні засоби та їх

належність": 2.5.1. Інформація зазначається на всі транспортні засоби

учасників ДТП, у тому числі механічні транспортні засоби, гужові

вози, велосипеди тощо незалежно від вини водіїв, за винятком

випадків, коли водій з місця ДТП зник і транспортний засіб не

знайдено. 2.5.2. Поля "Номерний знак", "N кузова (рами, шасі)", "Марка,

модель", "N свідоцтва про реєстрацію" заповнюються текстовою

інформацією. 2.5.3. Поле "Тип" заповнюється цифровим кодом згідно з

довідником кодів. 2.5.4. Поле "Наявність причепа, напівпричепа" зазначається

цифрами: 1 - для автопоїздів, транспортних засобів з причепами і

напівпричепами, мотоциклів з колясками та всіх випадків

буксирування транспортних засобів, 0 - у разі відсутності причепа,

напівпричепа. 2.5.5. Поле "Код страховика" заповнюється цифровим кодом

згідно з довідником кодів. У полі "Серія, N поліса (іноземної зеленої картки), термін

дії до якої дати" зазначаються відомості про серію та номер поліса

(іноземної "зеленої картки") без символу "N", а також дата, до

якої вони діють. 2.5.6. Поля "Прізвище водія", "Серія, N посвідчення водія"

заповнюються текстовою інформацією з відповідних документів. Якщо водій не має посвідчення або зник з місця пригоди і не

встановлений, про це робиться відповідний запис. 2.5.7. Поле "Власник транспортного засобу" заповнюється

текстовою інформацією із зазначенням власника транспортного

засобу. Для транспортних засобів юридичних осіб поле "Код ЄДРПОУ"

додатково заповнюється кодом, який зазначається в дорожньому листі

чи базі даних про зареєстровані транспортні засоби. Додаткове поле з трьох графоклітин у графі "Код ЄДРПОУ"

заповнюється в разі дорожньо-транспортної пригоди за участю

працівника органів внутрішніх справ України цифровим кодом згідно

з довідником кодів. 2.5.8. У полі "Технічні несправності транспортного засобу"

згідно з довідником кодів зазначаються наявні технічні

несправності транспортних засобів - учасників ДТП, що стали

безпосередньою або супутньою причиною скоєння ДТП. 2.5.9. Поле "Відомості щодо ліцензування діяльності"

позначається цифрами: 01 - надання послуг з перевезення пасажирів

і вантажів автомобільним транспортом згідно з ліцензією або 02 -

надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним

транспортом без ліцензії, але надання таких послуг підлягає

ліцензуванню, або 03 - перевезення, що не підлягає ліцензуванню.

{ Розділ "Порядок заповнення інформаційної частини картки"

доповнено пунктом 2.5.9 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх

справ N 206 ( z0850-07 ) від 25.06.2007 }

2.6. У розділі 6 "Відомості про потерпілих": 2.6.1. У полях "Потерпілих усього", "Загинуло всього" та

"Травмовано всього" зазначається загальна кількість людей, які

потерпіли внаслідок ДТП, у т. ч. загинули та травмовані. 2.6.2. Поле "Загинув, травмований" кодується для кожного

постраждалого у ДТП: 01 - загинув, у тому числі 1.1 - помер на

місці ДТП, 1.2 - помер по дорозі в лікарню, 1.3 - помер у лікарні

протягом 30 діб, 02 - травмований. 2.6.3. Категорія учасника дорожнього руху вказується цифровим

кодом з довідника кодів. 2.6.4. Поле "Стать" кодується цифрами: 1 - чоловік, 0 -

жінка. 2.6.5. У полі "Вік" зазначається число повних років

потерпілого: 4 роки - 004, ..., 33 роки - 033, ..., 100 років -

100 і т.ін. 2.6.6. У полі "Порядковий номер транспортного засобу"

указується порядковий номер транспортного засобу, у якому

перебував потерпілий, відповідно до нумерації цих засобів у

розділі "Відомості про транспортні засоби та їх належність". 2.6.7. Поле "Ремінь безпеки, шолом" зазначається цифрами: 1 -

якщо ремінь був застебнутий, шолом надягнений, 0 - якщо ні. 2.6.8. Поле "Результати медобстеження" зазначається цифрами:

1 - стаціонарне лікування, 2 - амбулаторне лікування, 3 - надано

першу медичну допомогу. 2.6.9. Поля "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" заповнюються

текстовою інформацією на кожного постраждалого. 2.6.10. Поле "Громадянство" заповнюється на кожного учасника

дорожнього руху цифровим кодом згідно з довідником кодів. 2.6.11. Поле "Код пошкоджень транспортного засобу"

заповнюється на кожний пошкоджений транспортний засіб цифровим

кодом згідно з довідником кодів. 2.6.12. При оформленні ДТП, у якій відсутні травмовані або

загиблі люди, у полі, зазначеному в пункті 2.6.1, виставляються

нулі, а поля, зазначені в пунктах 2.6.2 - 2.6.10, не заповнюються.

3. Опис і схема ДТП. Схема пригоди складається на окремому аркуші формату А-4. На

цьому самому аркуші складається опис, у якому стисло описуються

обставини ДТП із зазначенням маневрів транспортних засобів і дій

учасників дорожнього руху, які призвели до виникнення ДТП, а також

надається інформація про те, куди направлені постраждалі, та

характер їх травм.

4. У картці ( za267-06 ) й схемі ДТП зазначається прізвище та

номер робочого телефону посадової особи, яка склала картку, а в

журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або

готуються, міськрайорганів ОВС - також дата реєстрації і

реєстраційний номер. У разі відсутності такої реєстрації робиться

відповідний текстовий запис. Крім того, паперова форма картки й

схема ДТП підписуються особою, яка їх склала.

Начальник Департаменту

ДАІ МВС України

генерал-майор міліції С.Г.Коломієць

Додаток

до пункту 4 Інструкції

із заповнення картки обліку

дорожньо-транспортної

пригоди, затвердженої

наказом МВС України

28.12.2005 N 1242

ДОВІДНИК КОДІВ

для заповнення картки обліку ДТП

Коди регіонів

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування регіону | Код | Найменування регіону | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 01 |Автономна Республіка Крим | 15 |Миколаївська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 02 |Вінницька область | 16 |Одеська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 03 |Волинська область | 17 |Полтавська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 04 |Дніпропетровська область | 18 |Рівненська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 05 |Донецька область | 19 |Сумська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 06 |Житомирська область | 20 |Тернопільська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 07 |Закарпатська область | 21 |Харківська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 08 |Запорізька область | 22 |Херсонська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 09 |Івано-Франківська область | 23 |Хмельницька область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 10 |Київська область | 24 |Черкаська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 11 |місто Київ | 25 |Чернігівська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 12 |Кіровоградська область | 26 |Чернівецька область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 13 |Луганська область | 27 |Місто Севастополь | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 14 |Львівська область | | | ------------------------------------------------------------------

Коди видів пригоди

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Визначення | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 01 |Зіткнення |Пригода, під час якої транспортні | | | |засоби, що рухалися, зіткнулися поміж | | | |собою чи з рухомим складом залізниці. До| | | |цього виду належать також зіткнення з | | | |транспортним засобом, що раптово | | | |зупинився (перед світлофором, через | | | |затор у русі чи технічну несправність), | | | |і зіткнення рухомого складу залізниці з | | | |транспортним засобом, що зупинився або | | | |був залишений на колії. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 02 |Перекидання |Пригода, під час якої транспортний | | | |засіб, що рухався, перекинувся. До цього| | | |виду пригод не належать перекидання | | | |внаслідок інших видів пригод. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 03 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний | | |транспортний |засіб, що рухався, наїхав на | | |засіб, що стоїть |транспортний засіб, що стояв. Наїзд на | | | |транспортний засіб, який раптово | | | |зупинився, належить до зіткнення. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 04 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний засіб| | |перешкоду |наїхав чи наштовхнувся на нерухомий | | | |предмет (опора шляхопроводу чи естакади,| | | |стовп, огорожа, дерево, щогла, паркан, | | | |будівельні матеріали тощо). | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 05 |Наїзд на пішохода|Пригода, під час якої транспортний засіб| | | |наїхав на людину або вона сама | | | |наштовхнулася на транспортний засіб, що | | | |рухався. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 06 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний засіб| | |велосипедиста |наїхав на велосипедиста або він сам | | | |наштовхнувся на транспортний засіб, що | | | |рухався. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 07 |Наїзд на гужовий |Пригода, під час якої транспортний засіб| | |транспорт |наїхав на запряжених тварин або на | | | |візок, що вони транспортували, або | | | |запряжені тварини чи візок, який вони | | | |транспортували, наштовхнулися на | | | |транспортний засіб, що рухався. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 08 |Наїзд на тварин |Пригода, під час якої транспортний засіб| | | |наїхав на птахів, диких чи домашніх | | | |тварин (уключаючи в'ючних та верхових) | | | |або ці тварини чи птахи наштовхнулися на| | | |транспортний засіб, що рухався, і | | | |внаслідок чого постраждали люди чи | | | |завдано матеріальних збитків. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 09 |Падіння пасажира |Пригода, під час якої людина випала з | | | |транспортного засобу, що рухався, або | | | |впала в салоні транспортного засобу. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 10 |Падіння вантажів |Пригода, під час якої люди постраждали | | | |від падіння вантажу, що перевозився. | ------------------------------------------------------------------

Коди статусу населених пунктів

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |-----------+----------------------------------------------------| | 1 |Столиця | |-----------+----------------------------------------------------| | 2 |Республіканський, обласний центр | |-----------+----------------------------------------------------| | 3 |Районний центр | |-----------+----------------------------------------------------| | 4 |Інші міста | |-----------+----------------------------------------------------| | 5 |Інші населені пункти | ------------------------------------------------------------------

ІНДЕКСИ ТА НОМЕРИ

автомобільних доріг

------------------------------------------------------------------ |Індекс та N дороги| Найменування автомобільних доріг | |------------------+---------------------------------------------| | | Магістральні дороги | |------------------+---------------------------------------------| | М-01 |Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Чернігів | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Бровари | |------------------+---------------------------------------------| | М-02 |Кіпті - Глухів - Бачівськ (на Брянськ) | |------------------+---------------------------------------------| | М-03 |Київ - Харків - Довжанський | | |(на Ростов-на-Дону) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до міжнародного аеропорту "Бориспіль"| |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до міжнародного аеропорту "Харків" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Харків | |------------------+---------------------------------------------| | М-04 |Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на Волгоград| | |через Дніпропетровськ, Донецьк) | |------------------+---------------------------------------------| | М-05 |Київ - Одеса | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Одеса | |------------------+---------------------------------------------| | М-06 |Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, | | |Мукачеве, Ужгород) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Житомир | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Новоград-Волинський | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Львів | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Рівне | |------------------+---------------------------------------------| | М-07 |Київ - Ковель - Ягодин (на Люблін) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до автотерміналу на контрольно- | | |пропускному пункті "Яготин" | |------------------+---------------------------------------------| | М-08 |Обхід м. Ужгород - контрольно-пропускний | | |пункт "Ужгород" | |------------------+---------------------------------------------| | М-09 |Львів - Рава-Руська (на Люблін) | |------------------+---------------------------------------------| | М-10 |Львів - Краковець (на Краків) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Західний обхід м. Львів | |------------------+---------------------------------------------| | М-11 |Львів - Шегині (на Краків) | |------------------+---------------------------------------------| | М-12 |Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка | | |(через Вінницю) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Вінниця | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Хмельницький | |------------------+---------------------------------------------| | М-13 |Кіровоград - Платонове (на Кишинів через | | |Любашівку) | |------------------+---------------------------------------------| | М-14 |Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на | | |Таганрог) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Херсон | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Миколаїв | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Мелітополь | |------------------+---------------------------------------------| | М-15 |Одеса - Рені (на Бухарест) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Ізмаїл | |------------------+---------------------------------------------| | М-16 |Одеса - Кучурган (на Кишинів) | |------------------+---------------------------------------------| | М-17 |Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч | |------------------+---------------------------------------------| | М-18 |Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до Міжнародного аеропорту "Харків" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Сімферополь | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Новомосковськ | |------------------+---------------------------------------------| | М-19 |Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - | | |Тереблече (на Бухарест) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Луцьк | |------------------+---------------------------------------------| | М-20 |Харків - Щербаківка (на Бєлгород) | |------------------+---------------------------------------------| | М-21 |Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю)| |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до мосту "Дружба" через р. Дністер | |------------------+---------------------------------------------| | М-22 |Полтава - Олександрія | |------------------+---------------------------------------------| | М-23 |Берегове - Виноградів - Велика Копаня | |------------------+---------------------------------------------| | | Національні автомобільні дороги | |------------------+---------------------------------------------| | Н-01 |Київ - Знам'янка | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Обухів | |------------------+---------------------------------------------| | Н-02 |Львів - Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Н-03 |Житомир - Чернівці | |------------------+---------------------------------------------| | Н-04 |Одеса - Іллічівськ | |------------------+---------------------------------------------| | Н-05 |Красноперекопськ - Сімферополь | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до Міжнародного аеропорту | | |"Сімферополь" | |------------------+---------------------------------------------| | Н-06 |Сімферополь - Бахчисарай - Севастополь | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до аеропорту "Бельбек" | | |(м. Севастополь) | |------------------+---------------------------------------------| | Н-07 |Київ - Суми - Юнаківка (на Курськ) | |------------------+---------------------------------------------| | Н-08 |Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя | | |(через Кременчук) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до аеропорту "Дніпропетровськ" | |------------------+---------------------------------------------| | Н-09 |Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів| | |(через Рахів) | |------------------+---------------------------------------------| | Н-10 |Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - | | |Мамалига (на Кишинів) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Івано-Франківськ | |------------------+---------------------------------------------| | Н-11 |Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг)| |------------------+---------------------------------------------| | Н-12 |Суми - Полтава | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Суми | |------------------+---------------------------------------------| | Н-13 |Львів - Самбір - Ужгород | |------------------+---------------------------------------------| | Н-14 |Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Південний обхід м. Кіровоград | |------------------+---------------------------------------------| | Н-15 |Запоріжжя - Донецьк | |------------------+---------------------------------------------| | Н-16 |Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань | |------------------+---------------------------------------------| | Н-17 |Львів - Радехів - Луцьк | |------------------+---------------------------------------------| | Н-18 |Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Н-19 |Ялта - Севастополь | |------------------+---------------------------------------------| | Н-20 |Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь | |------------------+---------------------------------------------| | Н-21 |Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - | | |Макіївка - Донецьк | |------------------+---------------------------------------------| | Н-22 |Устилуг - Луцьк - Рівне | |------------------+---------------------------------------------| | Н-23 |Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя | |------------------+---------------------------------------------| | | Регіональні дороги | |------------------+---------------------------------------------| | Р-01 |Київ - Обухів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-02 |Київ - Іванків - Овруч | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до ЧАЕС (КПП "Дитятки") | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до меморіального комплексу в с. Нові | | |Петрівці | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до спецоб'єкта N 1 | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до спецоб'єкта N 2 | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до спецоб'єкта N 3 | |------------------+---------------------------------------------| | Р-03 |Північно-східний обхід м. Києва з під'їздом | | |до автодороги М-03 | |------------------+---------------------------------------------| | Р-04 |Київ - Фастів - Біла Церква - Звенигородка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-05 |Городище - Рівне - Старокостянтинів (через | | |Сарни) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Рівне | |------------------+---------------------------------------------| | Р-06 |Ульянова - Миколаїв (через Вознесенськ) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до Міжнародного аеропорту "Миколаїв"| |------------------+---------------------------------------------| | Р-07 |Чугуїв - Мілове (через Старобільськ) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-08 |Немирів - Ямпіль | |------------------+---------------------------------------------| | Р-09 |Миронівка - Канів - Софіївка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-10 |Канів - Чигирин - Кременчук (з під'їздом до | | |с. Суботів) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-11 |Полтава - Красноград | |------------------+---------------------------------------------| | Р-12 |Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Новгород-Сіверський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-13 |Чернігів - Городня - Сеньківка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-14 |Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - | | |Дольськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-15 |Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград -| | |Жовква | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Володимир-Волинський | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Об'їзд м. Володимир-Волинський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-16 |Під'їзди до спецоб'єктів в Автономній | | |Республіці Крим | |------------------+---------------------------------------------| | Р-17 |Біла Церква - Тетіїв - Липовець - Гуменне - | | |до автодороги М-12-00 | |------------------+---------------------------------------------| | Р-18 |Житомир - Попільня - Сквира - Володарка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-19 |Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів - Канів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-20 |Снятин - Тязів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-21 |Долина - Хуст | |------------------+---------------------------------------------| | Р-22 |КПП "Красна Талівка" - Луганськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-23 |Сімферополь - Феодосія | |------------------+---------------------------------------------| | Р-24 |Татарів - Косів - Коломия - Борщів - | | |Кам'янець-Подільський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-25 |Сімферополь - Євпаторія | |------------------+---------------------------------------------| | Р-26 |Острог - Кременець - Почаїв - Радивилів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-27 |Севастополь - Інкерман | |------------------+---------------------------------------------| | Р-28 |Виступовичі (на Мозир) - Житомир (через | | |Овруч) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-29 |Алушта - Судак - Феодосія | |------------------+---------------------------------------------| | Р-30 |Під'їзд до м. Ірпінь | |------------------+---------------------------------------------| | Р-31 |Бердичів - Хмільник - Літин (до а/д М-12) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-32 |Кременець - Біла Церква - Ржищів (з під'їздом| | |до м. Біла Церква) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-33 |Рені - Орлівка - Ізмаїл | |------------------+---------------------------------------------| | Р-34 |Ялта - Алушта | |------------------+---------------------------------------------| | Р-35 |Грушівка - Судак | |------------------+---------------------------------------------| | Р-36 |Немирів - Могилів-Подільський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-37 |Енергодар - Василівка - Бердянськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-38 |Богородчани - Гута | |------------------+---------------------------------------------| | Р-39 |Броди - Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Р-40 |Рава-Руська - Яворів - Судова Вишня | |------------------+---------------------------------------------| | Р-41 |Обхід м. Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Р-42 |Лубни - Миргород | |------------------+---------------------------------------------| | Р-43 |Тернопіль (від автомобільної дороги М-12) - | | |Ланівці (до а/д Р-32) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-44 |Суми - Путивль - Глухів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-45 |Суми - Краснопілля - Богодухів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-46 |Харків - Охтирка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-47 |Херсон - Нова Каховка - Генічеськ | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до заповідника "Асканія-Нова" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Каховка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-48 |Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - | | |Білогір'я | |------------------+---------------------------------------------| | Р-49 |Васьковичі - Шепетівка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-50 |Ярмолинці - Сатанів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-51 |Харків - Красноград - Перещепине | |------------------+---------------------------------------------| | Р-52 |Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - | | |Решетилівка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-53 |КПП "Малий Березний" - Малий Березний | |------------------+---------------------------------------------| | Р-54 |Мукачеве - Берегове - КПП "Лужанка" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-55 |КПП "Вилок" - Вилок - Неветленфолу - | | |КПП "Дякове" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-56 |Чернігів - Пакуль - КПП "Славутич" - | | |Чорнобиль (з під'їздом до м. Славутич) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-57 |Цюрупинськ - Гола Пристань - Скадовськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-58 |Севастополь - порт "Камишова бухта" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-59 |Під'їзд до спецоб'єктів м. Севастополь | |------------------+---------------------------------------------| | Р-60 |Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин | |------------------+---------------------------------------------| | Р-61 |Батурин - Конотоп - Суми | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до заповідника "Гетьманська Столиця" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-62 |Від а/д Р-24 (Криворівня) - Вижниця - | | |Сторожинець - Чернівці | |------------------+---------------------------------------------| | Р-63 |Від а/д Н-03 (Данківці) - Вартиківці - | | |КПП "Сокиряни" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до КПП "Росошани" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до КПП "Ларга" | ------------------------------------------------------------------

Коди типів дорожнього покриття

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Цементобетонне | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Асфальтобетонне, чорнощебеневе | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Бруковане | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Щебеневе, гравійне | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Дорога без покриття | ------------------------------------------------------------------

Коди стану покриття

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |---------------+------------------------------------------------| | 1 |Сухе | |---------------+------------------------------------------------| | 2 |Мокре | |---------------+------------------------------------------------| | 3 |Оброблене протиожеледними матеріалами | ------------------------------------------------------------------

Коди освітленості

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |-----------------+----------------------------------------------| | 1 |Світлий час доби | |-----------------+----------------------------------------------| | 2 |Ніч, штучне освітлення увімкнуте | ------------------------------------------------------------------

Коди штучних споруд

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Міст, шляхопровід, естакада | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Залізничний переїзд | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Тунель | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Розв'язка дороги в різних рівнях | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Підпірна стінка чи галерея | ------------------------------------------------------------------

Коди елементів ділянки дороги (вулиці)

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 01 |Пряма | |--------+-------------------------------------------------------| | 02 |Поворот | |--------+-------------------------------------------------------| | 03 |Крутий спуск | |--------+-------------------------------------------------------| | 04 |Крутий підйом | |--------+-------------------------------------------------------| | 05 |Перехрестя в одному рівні | |--------+-------------------------------------------------------| | 06 |Виїзд з прилеглої території | |--------+-------------------------------------------------------| | 07 |Кільцева розв'язка | |--------+-------------------------------------------------------| | 08 |Перехідно-швидкісна смуга | |--------+-------------------------------------------------------| | 09 |Додаткова смуга на підйомі | |--------+-------------------------------------------------------| | 10 |Пішохідний перехід (за винятком надземного чи | | |підземного) | |--------+-------------------------------------------------------| | 11 |Велосипедна доріжка | |--------+-------------------------------------------------------| | 12 |Насип висотою понад 2 м | |--------+-------------------------------------------------------| | 13 |Місце проведення дорожньо-будівельних робіт | ------------------------------------------------------------------

Коди інженерно-транспортного облаштування

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Зупинки маршрутних транспортних засобів | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Майданчики для стоянки автомобілів | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Майданчики відпочинку або видові майданчики | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Об'єкти дорожнього сервісу | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Місця вимірювання габаритних та вагових параметрів | | |транспортних засобів | ------------------------------------------------------------------

Коди технічних засобів організації дорожнього руху

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 01 |Дорожні знаки | |--------+-------------------------------------------------------| | 02 |Дорожня розмітка | |--------+-------------------------------------------------------| | 03 |Напрямні пристрої | |--------+-------------------------------------------------------| | 04 |Сигнальні стовпчики | |--------+-------------------------------------------------------| | 05 |Транспортні огорожі | |--------+-------------------------------------------------------| | 06 |Пішохідні огорожі | |--------+-------------------------------------------------------| | 07 |Світлофорне обладнання | |--------+-------------------------------------------------------| | 08 |Засоби примусового зниження швидкості | |--------+-------------------------------------------------------| | 09 |Шлагбауми | |--------+-------------------------------------------------------| | 10 |Протизасліплювальні екрани | ------------------------------------------------------------------

Коди погодних умов

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Ясно | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Хмарно | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Дощ | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Снігопад | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Туман | |--------+-------------------------------------------------------| | 6 |Інші | ------------------------------------------------------------------

Коди наявних недоліків в утриманні дороги (вулиці)

------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування незадовільних дорожніх умов | |---+------------------------------------------------------------| |01 |Слизьке покриття | |---+------------------------------------------------------------| |02 |Нерівне покриття | |---+------------------------------------------------------------| |03 |Наявність на покритті ямок та руйнувань | |---+------------------------------------------------------------| |04 |Незадовільний стан узбіччя | |---+------------------------------------------------------------| |05 |Наявність перешкод на проїзній частині | |---+------------------------------------------------------------| |06 |Невідповідність обладнання залізничного переїзду нормативним| | |вимогам | |---+------------------------------------------------------------| |07 |Наявність дерев, опор освітлення, рекламоносіїв, розміщених | | |з порушенням чинних норм | |---+------------------------------------------------------------| |08 |Відсутність тротуарів (пішохідних доріжок) у населених | | |пунктах | |---+------------------------------------------------------------| |09 |Невідповідність транспортного та/або пішохідного огородження| | |нормативам | |---+------------------------------------------------------------| |10 |Невідповідність огородження місць проведення дорожньо- | | |будівельних робіт нормативам | |---+------------------------------------------------------------| |11 |Відсутність дорожніх знаків, передбачених дислокацією, або | | |їх неправильне застосування | |---+------------------------------------------------------------| |12 |Відсутність світлофорів, передбачених дислокацією, або їх | | |несправність | |---+------------------------------------------------------------| |13 |Відсутність дорожньої розмітки або її неправильне | | |застосування | |---+------------------------------------------------------------| |14 |Обмеження видимості на перехресті, повороті, залізничному | | |переїзді, пішохідному переході | |---+------------------------------------------------------------| |15 |Незабезпеченість відведення води з проїзної частини | |---+------------------------------------------------------------| |16 |Винос бруду | |---+------------------------------------------------------------| |17 |Сніг | |---+------------------------------------------------------------| |18 |Сніговий накат | |---+------------------------------------------------------------| |19 |Ожеледиця | |---+------------------------------------------------------------| |20 |Ніч, штучне освітлення неувімкнуте | |---+------------------------------------------------------------| |21 |Ніч, штучне освітлення відсутнє | |---+------------------------------------------------------------| |22 |Ніч, штучне освітлення не відповідає нормативним вимогам | ------------------------------------------------------------------

Коди кваліфікації

------------------------------------------------------------------ | Код | Кваліфікація | |-----+----------------------------------------------------------| | 00 |Власник ділянки вулично-дорожньої мережі | |-----+----------------------------------------------------------| | 01 |Індивідуальний власник, який має право керування | | |транспортним засобом | |-----+----------------------------------------------------------| | 02 |Індивідуальний власник, який не має права керування | | |транспортним засобом або не має відповідної категорії | |-----+----------------------------------------------------------| | 03 |Водій юридичної особи, який має право керування | | |транспортним засобом | |-----+----------------------------------------------------------| | 04 |Водій юридичної особи, який не має права керування | | |транспортним засобом або не має відповідної категорії | |-----+----------------------------------------------------------| | 05 |Пасажир | |-----+----------------------------------------------------------| | 06 |Пішохід | |-----+----------------------------------------------------------| | 07 |Зник з місця ДТП | |-----+----------------------------------------------------------| | 08 |Велосипедист | |-----+----------------------------------------------------------| | 09 |Візник | |-----+----------------------------------------------------------| | 10 |Завод-виготовник | ------------------------------------------------------------------

Довідник кодів порушень ПДР

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |-----+----------------------------------------------------------| | |Водії | |-----+----------------------------------------------------------| |01 |Керування транспортним засобом у нетверезому стані | |-----+----------------------------------------------------------| |02 |Перевищення встановленої швидкості | |-----+----------------------------------------------------------| |03 |Перевищення безпечної швидкості | |-----+----------------------------------------------------------| |04 |Невиконання вимог сигналів регулювання | |-----+----------------------------------------------------------| |05 |Порушення правил перевезення пасажирів | |-----+----------------------------------------------------------| |06 |Порушення правил маневрування | |-----+----------------------------------------------------------| |07 |Порушення правил проїзду пішохідних переходів | |-----+----------------------------------------------------------| |08 |Порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту | |-----+----------------------------------------------------------| |09 |Порушення правил користування освітлювальними приладами | |-----+----------------------------------------------------------| |10 |Порушення правил надання безперешкодного проїзду | |-----+----------------------------------------------------------| |11 |Порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу | |-----+----------------------------------------------------------| |12 |Порушення правил проїзду залізничних переїздів | |-----+----------------------------------------------------------| |13 |Порушення правил перевезення вантажів | |-----+----------------------------------------------------------| |14 |Порушення правил буксирування | |-----+----------------------------------------------------------| |15 |Порушення правил обгону | |-----+----------------------------------------------------------| |16 |Виїзд на смугу зустрічного руху | |-----+----------------------------------------------------------| |17 |Порушення правил проїзду перехресть | |-----+----------------------------------------------------------| |18 |Управління несправним транспортним засобом | |-----+----------------------------------------------------------| |19 |Недодержання дистанції | |-----+----------------------------------------------------------| |20 |Перевтома, сон за кермом | |-----+----------------------------------------------------------| |21 |Порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових| | |транспортних засобів | |-----+----------------------------------------------------------| | |Пішоходи | |-----+----------------------------------------------------------| |22 |Перехід у невстановленому місці | |-----+----------------------------------------------------------| |23 |Невиконання вимог сигналів регулювання | |-----+----------------------------------------------------------| |24 |Неочікуваний вихід на проїзну частину | |-----+----------------------------------------------------------| |25 |Пішохід у нетверезому стані | ------------------------------------------------------------------

Коди несправностей транспортних засобів

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |------+---------------------------------------------------------| | 1 |Гальмової системи | |------+---------------------------------------------------------| | 2 |Рульового керування | |------+---------------------------------------------------------| | 3 |Заклинювання, відрив коліс | |------+---------------------------------------------------------| | 4 |Розрив, знос протектора шин | |------+---------------------------------------------------------| | 5 |Склоочисників і склообмивачів | |------+---------------------------------------------------------| | 6 |Зовнішніх світлових приладів | |------+---------------------------------------------------------| | 7 |Зчіпного пристрою | |------+---------------------------------------------------------| | 8 |На склі встановлено додаткові предмети або нанесено | | |покриття, які обмежують оглядовість і погіршують | | |прозорість | |------+---------------------------------------------------------| | 9 |Інших елементів конструкції | ------------------------------------------------------------------

Коди типів транспортних засобів

------------------------------------------------------------------ | Код | Тип | |------+---------------------------------------------------------| | 010 |Легковий, у т. ч.: | |------+---------------------------------------------------------| | 011 |для перевезення вантажів | |------+---------------------------------------------------------| | 012 |призначений для перевезення пасажирів та їх багажу в | | |індивідуальному порядку (таксі) | |------+---------------------------------------------------------| | 020 |Вантажний, у т. ч.: | |------+---------------------------------------------------------| | 021 |вантажний бортовий | |------+---------------------------------------------------------| | 022 |вантажний фургон | |------+---------------------------------------------------------| | 023 |вантажна цистерна | |------+---------------------------------------------------------| | 024 |вантажний зі спецкузовом | |------+---------------------------------------------------------| | 025 |сідельний тягач | |------+---------------------------------------------------------| | 026 |самоскид | |------+---------------------------------------------------------| | 030 |Трактор, у т. ч.: | |------+---------------------------------------------------------| | 031 |колісний трактор | |------+---------------------------------------------------------| | 032 |гусеничний трактор | |------+---------------------------------------------------------| | 040 |Самохідні механізми | |------+---------------------------------------------------------| | 050 |Автонавантажувачі | |------+---------------------------------------------------------| | 060 |Причіп | |------+---------------------------------------------------------| | 061 |Напівпричіп | |------+---------------------------------------------------------| | 070 |Автобуси, у т. ч.: | |------+---------------------------------------------------------| | 071 |до 3 років | |------+---------------------------------------------------------| | 072 |від 3 до 5 років | |------+---------------------------------------------------------| | 073 |від 5 до 10 років | |------+---------------------------------------------------------| | 074 |понад 10 років | |------+---------------------------------------------------------| | 075 |Автобуси з кількістю місць для сидіння не більше 17 з | | |місцем водія включно, у т. ч.: | |------+---------------------------------------------------------| | 076 |до 3 років | |------+---------------------------------------------------------| | 077 |від 3 до 5 років | |------+---------------------------------------------------------| | 078 |від 5 до 10 років | |------+---------------------------------------------------------| | 079 |понад 10 років | |------+---------------------------------------------------------| | 080 |Трамвай | |------+---------------------------------------------------------| | 090 |Тролейбус | |------+---------------------------------------------------------| | 100 |Електромобіль | |------+---------------------------------------------------------| | 120 |Мотоцикл | |------+---------------------------------------------------------| | 121 |Мопед | |------+---------------------------------------------------------| | 122 |Моторолер | |------+---------------------------------------------------------| | 123 |Мотоколяска | |------+---------------------------------------------------------| | 130 |Велосипед | |------+---------------------------------------------------------| | 131 |Велосипед з підвісним двигуном | |------+---------------------------------------------------------| | 140 |Гужовий віз | |------+---------------------------------------------------------| | 150 |Рухомий склад залізниці | ------------------------------------------------------------------

Довідник кодів страховиків-членів МТСБУ

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |------+---------------------------------------------------------| | 1 |ВАТ "СК "Універсальна" (м. Львів) | |------+---------------------------------------------------------| | 2 |ВАТ УСК "Гарант-Авто" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 3 |НАСК "Оранта" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 4 |УАСК "АСКА2" (м. Донецьк) | |------+---------------------------------------------------------| | 8 |ЗАТ СК "ІНПРО" (м. Львів) | |------+---------------------------------------------------------| | 9 |ЗАТ СК "Галицька" (м. Івано-Франківськ) | |------+---------------------------------------------------------| | 11 |АСК "ІНГО-Україна" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 15 |ЗАТ УСК "Княжа" (м. Рівне) | |------+---------------------------------------------------------| | 16 |АСТ "Остра-Суми" (м. Суми) | |------+---------------------------------------------------------| | 22 |СТ "Глобус" (м. Ужгород) | |------+---------------------------------------------------------| | 23 |ВАСТ "Гарантія" (м. Чернігів) | |------+---------------------------------------------------------| | 24 |ВАТ СК "Алькона" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 27 |ВАТ "Укргазпромполіс" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 28 |АТ СК "АСКО-Донбас-Північний" (м. Дружківка) | |------+---------------------------------------------------------| | 29 |АСК "Авіоніка" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 32 |ЗАТ СК "ТАСТ-Гарантія" (м. Одеса) | |------+---------------------------------------------------------| | 35 |ЗАТ УІСК "Інвестсервіс" (м. Львів) | |------+---------------------------------------------------------| | 36 |ВАТ АСК "СКАРБНИЦЯ" (м. Львів) | |------+---------------------------------------------------------| | 37 |АТ "УПСК" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 41 |САТ "Остра" (м. Одеса) | |------+---------------------------------------------------------| | 43 |АТ СК "Інспол" (м. Миколаїв) | |------+---------------------------------------------------------| | 44 |ВАТ СК "Оранта-Січ" (м. Запоріжжя) | |------+---------------------------------------------------------| | 45 |АТ "УТСК" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 46 |ВАТ СК "Орадон" (м. Донецьк) | |------+---------------------------------------------------------| | 48 |ВАТ СК "ПЗУ "Україна" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 49 |ВАТ "Кримська СК" (м. Севастополь) | |------+---------------------------------------------------------| | 50 |АТЗТ СК "Діско" (м. Дніпропетровськ) | |------+---------------------------------------------------------| | 58 |ТзДВ "Укоопгарант" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 59 |ЗАТ СК "Енергорезерв" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 62 |САТ "Металург" (м. Запоріжжя) | |------+---------------------------------------------------------| | 63 |ЗАТ СК "Укргаз" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 69 |СК "Велта" (м. Харків) | |------+---------------------------------------------------------| | 74 |ЗАТ "ПРОСТО-страхування" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 78 |ЗАТ "СГ "ТАС" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 80 |ЗАТ "СК "КРЕДО-КЛАСИК" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 81 |АТЗТ СК "ЛЕММА" (м. Харків) | |------+---------------------------------------------------------| | 83 |ЗАТ СК "Укрнафтатранс" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 84 |ЗАТ "Страхова компанія "ВЕСКО" (м. Запоріжжя) | |------+---------------------------------------------------------| | 85 |АСТ "Вексель" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 86 |ЗАТ "СК "Бонус" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 87 |ВАТ "Харківська муніципальна СК" (м. Харків) | |------+---------------------------------------------------------| | 89 |ЗАТ "Європейський страховий альянс" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 90 |ЗАТ "Міська страхова компанія" (м. Одеса) | |------+---------------------------------------------------------| | 94 |ВАТ "Страхова компанія "НОВА" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 98 |ЗАТ "СК "Київ-Енерго-Поліс" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 100 |ТзДВ "Міжнародна СК" (м. Харків) | |------+---------------------------------------------------------| | 101 |АТЗТ "АСК "АСКО-Медсервіс" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 102 |ЗАТ "СК "Українська страхова група" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 103 |ТДВ "СК "Мотор-гарант" (м. Запоріжжя) | |------+---------------------------------------------------------| | 106 |ЗАТ "Страхова компанія "Еталон" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 107 |САТ ЗТ "Саламандра-Лтава" (м. Полтава) | |------+---------------------------------------------------------| | 108 |ЗАТ "СК "ІНКОМСТРАХ" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 111 |ЗАТ СК "Мега-Гарант" (м. Харків) | |------+---------------------------------------------------------| | 116 |ТДВ "СК "Провіта" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 118 |ЗАТ "СК "Статус" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 119 |ВАТ "Страхове товариство "Іллічівське" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 120 |ТДВ СК "Кредо" (м. Запоріжжя) | |------+---------------------------------------------------------| | 121 |ТДВ СК "Альфа-Гарант-Плюс" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 122 |ВАТ СК "Країна" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 123 |ЗАТ ФГ "Страхові традиції" (м. Донецьк) | |------+---------------------------------------------------------| | 125 |ЗАТ СК "Східно-українське СТ" (м. Донецьк) | |------+---------------------------------------------------------| | 126 |ЗАТ СК "Лідер" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 127 |ЗАТ НФСК "Добробут" (м. Київ) | |------+---------------------------------------------------------| | 128 |САТ "Укрінтерполіс" (м. Дніпропетровськ) | ------------------------------------------------------------------

Довідник кодів підрозділів ОВС

Довідник кодів підрозділів МВС (центральний апарат)

------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування | |---+------------------------------------------------------------| |001|Департамент документального забезпечення та режиму | |---+------------------------------------------------------------| |002|Головний штаб | |---+------------------------------------------------------------| |003|Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю | |---+------------------------------------------------------------| |004|Служба внутрішньої безпеки | |---+------------------------------------------------------------| |005|Департамент карного розшуку | |---+------------------------------------------------------------| |006|Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків | |---+------------------------------------------------------------| |007|Департамент Державної служби боротьби з економічною | | |злочинністю | |---+------------------------------------------------------------| |008|Департамент кримінальної міліції у справах неповнолітніх | |---+------------------------------------------------------------| |009|Кінологічна служба | |---+------------------------------------------------------------| |010|Департамент оперативно-технічних заходів | |---+------------------------------------------------------------| |011|Департамент оперативної служби | |---+------------------------------------------------------------| |012|Департамент громадської безпеки | |---+------------------------------------------------------------| |013|Департамент Державної автомобільної інспекції | |---+------------------------------------------------------------| |014|Управління МВС України на транспорті | |---+------------------------------------------------------------| |015|Головне слідче управління | |---+------------------------------------------------------------| |016|Відділ організації дізнання | |---+------------------------------------------------------------| |017|Робочий апарат НЦБ Інтерполу | |---+------------------------------------------------------------| |018|Управління міжнародних зв'язків | |---+------------------------------------------------------------| |019|Департамент роботи з персоналом | |---+------------------------------------------------------------| |020|Департамент зв'язків з громадськістю | |---+------------------------------------------------------------| |021|Департамент фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку | |---+------------------------------------------------------------| |022|Департамент ресурсного забезпечення | |---+------------------------------------------------------------| |023|Господарський департамент | |---+------------------------------------------------------------| |024|Департамент медичного забезпечення та реабілітації | |---+------------------------------------------------------------| |025|Національна гвардія України | |---+------------------------------------------------------------| |026|Державний департамент громадянства, імміграції та реєстрації| | |фізичних осіб | |---+------------------------------------------------------------| |027|Департамент інформаційних технологій | |---+------------------------------------------------------------| |028|Департамент державної служби охорони | |---+------------------------------------------------------------| |029|Управління зв'язку | |---+------------------------------------------------------------| |030|Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних | | |ветеринарних заходів | |---+------------------------------------------------------------| |031|Автогосподарство | |---+------------------------------------------------------------| |032|Служба пожежної безпеки | |---+------------------------------------------------------------| |033|Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр| |---+------------------------------------------------------------| |034|Державний науково-дослідний інститут | |---+------------------------------------------------------------| |035|Навчальні заклади МВС України | |---+------------------------------------------------------------| |036|Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею | | |людьми | |---+------------------------------------------------------------| |037|Контрольно-ревізійне управління | |---+------------------------------------------------------------| |038|Департамент управління майном, підприємствами, фондами та | | |інвестицій | |---+------------------------------------------------------------| |039|Державне підприємство "Спецсервіс" МВС України | |---+------------------------------------------------------------| |040|Чергова частина | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| |050|Інші підрозділи | ------------------------------------------------------------------

Довідник кодів підрозділів ГУМВС, УМВС України

(обласний апарат) та У(В)МВС України

на транспорті (обласні)

------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування | |---+------------------------------------------------------------| |101|Відділ документального забезпечення та режиму | |---+------------------------------------------------------------| |102|Штаб | |---+------------------------------------------------------------| |103|Управління по боротьбі з організованою злочинністю | |---+------------------------------------------------------------| |104|Управління внутрішньої безпеки | |---+------------------------------------------------------------| |105|Управління карного розшуку | |---+------------------------------------------------------------| |106|Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків | |---+------------------------------------------------------------| |107|Управління Державної служби боротьби з економічною | | |злочинністю | |---+------------------------------------------------------------| |108|Відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх | |---+------------------------------------------------------------| |109|Кінологічний центр | |---+------------------------------------------------------------| |110|Управління (відділи) оперативно-технічних заходів | |---+------------------------------------------------------------| |111|Управління оперативної служби | |---+------------------------------------------------------------| |112|Управління громадської безпеки | |---+------------------------------------------------------------| |113|Управління Державної автомобільної інспекції | |---+------------------------------------------------------------| |114|У(В)МВС України на транспорті | |---+------------------------------------------------------------| |115|Слідче управління | |---+------------------------------------------------------------| |116|Відділ дізнання | |---+------------------------------------------------------------| |117|Група бюро Інтерполу | |---+------------------------------------------------------------| |119|Управління роботи з персоналом | |---+------------------------------------------------------------| |120|Центр громадських зв'язків | |---+------------------------------------------------------------| |121|Відділ фінансових ресурсів та економіки | |---+------------------------------------------------------------| |122|Відділ ресурсного забезпечення | |---+------------------------------------------------------------| |124|Відділ охорони здоров'я | |---+------------------------------------------------------------| |126|Відділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації | | |фізичних осіб | |---+------------------------------------------------------------| |127|Управління інформаційних технологій | |---+------------------------------------------------------------| |128|Управління державної служби охорони при ГУМВС, УМВС | |---+------------------------------------------------------------| |129|Центр зв'язку | |---+------------------------------------------------------------| |130|Відділення ветеринарної міліції з проведення карантинних | | |ветеринарних заходів | |---+------------------------------------------------------------| |131|Автогосподарство | |---+------------------------------------------------------------| |132|Служба пожежної безпеки | |---+------------------------------------------------------------| |133|Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр | |---+------------------------------------------------------------| |135|Навчальні заклади ГУМВС, УМВС | |---+------------------------------------------------------------| |136|Відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми| |---+------------------------------------------------------------| |137|Контрольно-ревізійний відділ | |---+------------------------------------------------------------| |139|Ремонтно-будівельне управління | |---+------------------------------------------------------------| |140|Чергова частина | |---+------------------------------------------------------------| |141|Керівний склад ГУМВС, УМВС | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| |150|Інші підрозділи | ------------------------------------------------------------------

Довідник кодів підрозділів міськрайвідділів (МРВ)

та лінійних відділів на транспорті

------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування | |---+------------------------------------------------------------| |202|Штаб | |---+------------------------------------------------------------| |205|Відділ (відділення) карного розшуку | |---+------------------------------------------------------------| |206|Відділ (відділення) боротьби з незаконним обігом наркотиків | |---+------------------------------------------------------------| |207|Відділ (відділення) Державної служби боротьби з економічною | | |злочинністю | |---+------------------------------------------------------------| |208|Відділ (відділення) кримінальної міліції у справах | | |неповнолітніх | |---+------------------------------------------------------------| |212|Міліція громадської безпеки | |---+------------------------------------------------------------| |213|Відділ (відділення) Державної автомобільної інспекції | |---+------------------------------------------------------------| |214|Лінійний відділ на транспорті | |---+------------------------------------------------------------| |215|Слідчий відділ (відділення) | |---+------------------------------------------------------------| |216|Відділ (відділення) дізнання | |---+------------------------------------------------------------| |219|Відділ (відділення) роботи з персоналом | |---+------------------------------------------------------------| |226|Відділення у справах громадянства, імміграції та реєстрації | | |фізичних осіб | |---+------------------------------------------------------------| |236|Відділ (відділення) боротьби зі злочинами, пов'язаними з | | |торгівлею людьми | |---+------------------------------------------------------------| |240|Чергова частина | |---+------------------------------------------------------------| |241|Керівний склад МРВ | |---+------------------------------------------------------------| |242|Служба забезпечення МРВ | |---+------------------------------------------------------------| |243|Ізолятори тимчасового утримання | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| |250|Інші підрозділи | ------------------------------------------------------------------

Коди іноземних держав

------------------------------------------------------------------ | Цифровий | Код | Назва держави (коротка та офіційна) | | код | | | |----------+-------+---------------------------------------------| | 011 | AUS |Австралія | |----------+-------+---------------------------------------------| | 024 | AUT |Австрія (Республіка Австрія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 041 | AZE |Азербайджан (Азербайджанська Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 091 | ALB |Албанія (Республіка Албанія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 037 | DZA |Алжир (Алжирська Народна Демократична | | | |Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 120 | АІА |Анґлія | |----------+-------+---------------------------------------------| | 026 | ARG |Аргентина (Аргентинська Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 088 | AFG |Афґаністан (Ісламська Держава Афганістан) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 097 | BGD |Банґладеш (Народна Республіка Бангладеш) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 054 | BEL |Бельгія (Королівство Бельгія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 013 | BLR |Білорусь (Республіка Білорусь) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 009 | BGR |Болгарія (Республіка Болгарія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 121 | ВІН |Боснія і Герцоговина (Республіка Боснія і | | | |Герцеговина) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 010 | ARM |Вірменія (Республіка Вірменія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 023 | VNM |В'єтнам (Соціалістична Республіка В'єтнам) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 019 | GRC |Греція (Грецька Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 066 | GEO |Грузія (Республіка Грузія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 044 | DNK |Данія (Королівство Данія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 015 | EST |Естонія (Республіка Естонія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 012 | ISR |Ізраїль (Держава Ізраїль) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 020 | IND |Індія (Республіка Індія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 069 | IRQ |Ірак (Республіка Ірак) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 021 | IRN |Іран (Ісламська Республіка Іран) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 032 | ESP |Іспанія (Королівство Іспанія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 031 | ITA |Італія (Італійська Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 067 | KAZ |Казахстан (Республіка Казахстан) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 028 | CAN |Канада | |----------+-------+---------------------------------------------| | 070 | KGZ |Кирґизстан (Киргизька Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 003 | CHN |Китай (Китайська Народна Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 082 | KWT |Кувейт (Держава Кувейт) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 045 | LVA |Латвія (Республіка Латвія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 008 | LTU |Литва (Республіка Литва) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 060 | LBY |Лівійська Арабська Джамахірія (Соціалістична | | | |Народна Лівійська Арабська Джамахірія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 092 | MKD |Македонія (Республіка Македонія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 018 | МЕХ |Мексика (Мексиканські Сполучені Штати) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 055 | MDA |Молдова (Республіка Молдова) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 022 | MNG |Монголія | |----------+-------+---------------------------------------------| | 006 | DEU |Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 036 | NOR |Норвегія (Королівство Норвегія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 014 | POL |Польща (Республіка Польща) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 029 | PRT |Португалія (Портуґальська Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 001 | RUS |Росія (Російська Федерація) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 034 | ROM |Румунія | |----------+-------+---------------------------------------------| | 033 | SVK |Словаччина (Словацька Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 053 | SVN |Словенія (Республіка Словенія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 002 | USA |США (Сполучені Штати Америки) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 004 | GBR |Сполучене Королівство Великобританії та | | | |Північної Ірландії | |----------+-------+---------------------------------------------| | 071 | TJK |Таджикистан (Республіка Таджикистан) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 035 | TUR |Туреччина (Республіка Туреччина) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 073 | TUM |Туркменістан | |----------+-------+---------------------------------------------| | 007 | HUN |Угорщина (Республіка Угорщина) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 072 | UZB |Узбекистан (Республіка Узбекистан) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 000 | UKR |Україна | |----------+-------+---------------------------------------------| | 049 | FIN |Фінляндія (Республіка Фінляндія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 005 | FRA |Франція (Французька Республіка) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 046 | HRV |Хорватія (Республіка Хорватія) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 048 | CZE |Чеська Республіка | |----------+-------+---------------------------------------------| | 038 | СНЕ |Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 017 | SWE |Швеція (Королівство Швеція) | |----------+-------+---------------------------------------------| | 027 | JPN |Японія | |----------+-------+---------------------------------------------| | 130 | |Інші держави | ------------------------------------------------------------------

Коди категорій постраждалих учасників дорожнього руху

------------------------------------------------------------------ | Код | Категорія | |------+---------------------------------------------------------| | 01 |Водій | |------+---------------------------------------------------------| | 02 |Пасажир | |------+---------------------------------------------------------| | 03 |Пішохід | |------+---------------------------------------------------------| | 04 |Велосипедист | |------+---------------------------------------------------------| | 05 |Візник | |----------------------------------------------------------------| | Для працівників ОВС | |----------------------------------------------------------------| | 11 |Водій | |------+---------------------------------------------------------| | 12 |Пасажир | |------+---------------------------------------------------------| | 13 |Пішохід | |------+---------------------------------------------------------| | 14 |Велосипедист | |------+---------------------------------------------------------| | 15 |Візник | ------------------------------------------------------------------

Коди зовнішніх пошкоджень транспортних засобів

------------------------------------------------------------------ | Код | Назва зони пошкоджень | |------+---------------------------------------------------------| | 01 |Передня центральна частина | |------+---------------------------------------------------------| | 02 |Передня права частина | |------+---------------------------------------------------------| | 03 |Бокова права частина | |------+---------------------------------------------------------| | 04 |Задня права частина | |------+---------------------------------------------------------| | 05 |Задня центральна частина | |------+---------------------------------------------------------| | 06 |Задня ліва частина | |------+---------------------------------------------------------| | 07 |Бокова ліва частина | |------+---------------------------------------------------------| | 08 |Передня ліва частина | |------+---------------------------------------------------------| | 09 |Верхня частина (панель даху, кузов) | ------------------------------------------------------------------

У разі пошкоджень складових нижньої частини транспортного

засобу замість цифри 0 проставляється літера "Н".

У разі пошкоджень складових верхньої частини транспортного

засобу замість цифри 0 проставляється літера "В".

У разі пошкодження більше чотирьох зон транспортного засобу

(максимальна кількість граф у картці обліку ДТП), уносяться лише

ті чотири зони, що мають найбільші пошкодження.

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ N 206 ( z0850-07 ) від 25.06.2007, N 1019

( z1092-15 ) від 25.08.2015 }

Начальник Департаменту

ДАІ МВС України

генерал-майор міліції С.Г.Коломієць


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.03.2006 — 2006 р., № 11, стор. 497, стаття 787, код акта 35576/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -