<<
>>

Наказ МВС України від 29.03.2004 N 334 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295". МВС України. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.03.2004 N 334

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 квітня 2004 р.

за N 434/9033

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС

України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону

України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо

відповідальності за порушення правил дорожнього руху",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

24 жовтня 2003 року за N 974/8295

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1217 ( z0974-03 ) від

22.10.2003, до якого вносились зміни }

У зв'язку зі змінами в законодавстві та необхідністю

приведення нормативної бази МВС України у відповідність до

сучасних вимог, а також з метою вдосконалення системи контролю за

дотриманням законності при здійсненні проваджень у справах про

адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються

забезпечення безпеки дорожнього руху, Н А К А З У Ю:

1. Внести до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217

( z0974-03 ) "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні

правопорушення щодо відповідальності за порушення правил

дорожнього руху" (далі - наказ) та затвердженої цим наказом

Інструкції, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

24.10.2003 за N 974/8295, такі зміни та доповнення:

1.1. Підпункт 3.2 наказу викласти у такій редакції: "3.2. Організувати виготовлення, передбачених Інструкцією,

затвердженою цим наказом, журналів та забезпечити їх

одержання підрозділами Державтоінспекції, а також одержання

протоколів про адміністративне правопорушення, постанов по справі

про адміністративне правопорушення та їх копій, виготовлення яких

здійснюється централізовано".

1.2. Пункт 3.4 наказу виключити.

1.3. Наказ доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. ДРЗ (Грицак В.М.) МВС України забезпечити виготовлення

необхідної кількості бланків протоколів про адміністративне

правопорушення, постанов по справі про адміністративне

правопорушення та їх копій відповідно до замовлень ДДАІ

(Георгієнко Г.В.) МВС України". У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5, в якому слова

"ДДАІ (Каракай С.В.)" замінити словами "ДДАІ (Георгієнко Г.В.)".

1.4. Абзац перший пункту 2.1. розділу 2 Інструкції викласти в

такій редакції: "2.1. При вчиненні правопорушень, передбачених КУпАП,

працівник міліції згідно із ст. 255 КУпАП ( 80732-10 ) складає

протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог

ст. 254 КУпАП (додаток 1 до цієї Інструкції), роз'яснює

порушникові його права й обов'язки відповідно до ст. 268 КУпАП,

про що робиться відмітка в протоколі, і вручає йому копію

протоколу".

1.5. Розділ 4 Інструкції доповнити підпунктом 4.6 такого

змісту: "4.6. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,

посадова особа Державтоінспекції відповідно до ст. 283 КУпАП

( 80732-10 ) виносить постанову по справі про адміністративне

правопорушення, копію якої вручає особі, щодо якої розглядалась

справа (додаток 2 до цієї Інструкції)".

1.6. Доповнити Інструкцію новими додатками 1, 2 (додаються). У зв'язку з цим додатки до Інструкції 1-9 вважати відповідно

додатками 3-11.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й. та ДДАІ

(Георгієнко Г.В.) МВС України.

3. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів

внутрішніх справ.

Міністр

генерал-лейтенант міліції М.Білоконь

Додаток 1

до Інструкції з організації

провадження та діловодства у

справах про адміністративні

порушення правил, норм і

стандартів, що стосуються

забезпечення безпеки

дорожнього руху,

затвердженої наказом МВС

України

22.10.2003 N 1217

( z0974-03 )

(у редакції наказу МВС

України

від 29.03.2004 N 334)

ПРОТОКОЛ Серія АА N 000000 про адміністративне правопорушення

_______200_ року Місце ________________________ Час ___ год.___хв. складання протоколу. (нас. пункт, км. автодороги) ________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол) _______________________________________________________________________

Відомості про особу порушника: --------------------------- --------------------- --------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------- --------------------- --------------------------------- (прізвище) (ім'я) (по батькові)

----- ----- --------- | | | | | | | | | | | -----. -----. --------- (число, місяць, рік народження)

Місце народження порушника _________________________________________________________ Громадянство _______________________________________________________________________ Документ, який засвідчує особу ____________________________________________________________________________________ (назва документа, коли і ким виданий, серія, номер)

Місце проживання _____________________________________ Телефон ___________________ Місце роботи, посада _________________________________ Телефон ___________________ ----------------- Транспортний засіб, марка _______________________, номерний знак | | | | | | | | | ----------------- Належність __________________________________________________________________________ Місце обліку _________________________________________________________________(район) Який ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (місце, час вчинення і суть порушення та технічні засоби щодо _____________________________________________________________________________________ його виявлення (фіксації))

чим порушив пункт ___ ПДР, (інші норми та стандарти, що належать до забезпечення безпеки дорожнього руху), за що передбачена відповідальність згідної з ч. ___ ст. ___ КУпАП

Місце розгляду справи згідно із ст.ст. 221, 222 КУпАП: -------------------------- Протокол склав ______________________ | | (підпис інспектора) -------------------------- (підпис порушника)

З правами та обов'язками відповідно до ст. 63 Конституції України, ст. 268 КУпАП та ст. 130 ч. 2 КУпАП ознайомлений -------------------------- | | -------------------------- (підпис порушника)

По суті порушення пояснюю: ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Копію протоколу отримав -------------------------- | | -------------------------- (підпис порушника)

Свідки, потерпілі:

1. ___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)

2. ___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)

3. ___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)

До протоколу додаються: ______________________________________________________________

ПРОТОКОЛ

проведення огляду на стан сп'яніння

Причина проведення огляду на стан сп'яніння:

__________________________________________________________________

(ознаки стану сп'яніння у порушника: нестійка хода, __________________________________________________________________

запах алкоголю і таке інше)

Результати огляду із застосуванням трубки "Контроль тверезості" ____________________________

(проба позитивна/ негативна) -------------------- З результатами огляду ___________________ | | (згоден/ не згоден) -------------------- (підпис особи, яка

оглядається)

Свідки (поняті):

1._______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса) (підпис)

2._______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса) (підпис)

------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТИ перевірки транспортного засобу за допомогою АІПС Державтоінспекції

Запит проведено __________________ 200_ року о __ год. __ хв.

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ----------------------------------------------------------------- | Відомостям АІПС | Відомостям АІПС | | Державтоінспекції | Державтоінспекції | | | | | відповідає | не відповідає | ----------------------------------------------------------------- (непотрібне закреслити)

Перевірку провів ___________________

(підпис інспектора)

Начальник ДДАІ МВС України

полковник міліції Г.В.Георгієнко

Додаток 2

до Інструкції з організації

провадження та діловодства у

справах про адміністративні

порушення правил, норм і

стандартів, що стосуються

забезпечення безпеки

дорожнього руху,

затвердженої наказом МВС

України

22.10.2003 N 1217

( z0974-03 )

(у редакції наказу МВС

України

від 29.03.2004 N 334)

ПОСТАНОВА

по справі про адміністративне правопорушення

до протоколу серії АА N ------------- | | | | | -------------

______________________ 200_ року

(дата розгляду справи)

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові порушника та обставини, _________________________________________________________________

установлені при розгляді справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Відповідно до ч. ____ ст. ____ КУпАП накласти адміністративне

стягнення у вигляді _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали службової особи) (підпис)

Порядок виконання накладеного стягнення, а також порядок і

строк оскарження постанови мені роз'яснені. Ст. 289 КУпАП: Скаргу на постанову по справі про

адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти

днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку

з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено

постанову, може бути поновлено органом (службовою особою),

правомочним розглядати скаргу. -------------------- Копію постанови отримав | | -------------------- (підпис)

Копія постанови вислана __________ 200_ року ________________

(підпис)

-------------------- Копію постанови отримав | | -------------------- (підпис)

Копія постанови вислана потерпілому __________200_ року.

Начальник ДДАІ МВС України

полковник міліції Г.В.Георгієнко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.04.2004 — 2004 р., № 14, стор. 492, стаття 1012, код акта 28453/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -