<<
>>

Наказ МВС України від 29.03.2016  № 223 "Про затвердження Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2016

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2016  № 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2016 р.

за № 622/28752

Про затвердження Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 21 від 15.01.2020}

Відповідно до статті 62 Закону України «Про Національну поліцію», постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України», від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» та з метою визначення умов та порядку придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови

Національної поліції України -

керівник патрульної поліції

О.Ю. Фацевич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

29.03.2016  № 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2016 р.

за № 622/28752

ІНСТРУКЦІЯ

про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції відповідно до пунктів 1-4, 7, 8 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію", або колишніми працівниками міліції, звільненими зі служби в органах внутрішніх справ через хворобу, обмежений стан здоров'я, за віком, у зв'язку із скороченням штатів, за власним бажанням, у зв'язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств, відомств, організацій (далі - поліцейські, а також особи, звільнені зі служби).

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 21 від 15.01.2020}

2. Правовою основою для використання та застосування пристроїв поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, є Закон України «Про Національну поліцію» (далі - Закон).

3. Поліцейські, а також особи, звільнені зі служби, для забезпечення власної безпеки мають право придбавати у власність пристрої.

4. Виключні підстави використання пристроїв поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, визначено Законом.

ІІ. Умови та порядок придбання пристроїв поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, отримання дозволів на їх зберігання і носіння

1. Видача дозволів на придбання, зберігання та носіння пристроїв здійснюється відповідними підрозділами головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях і м. Києві (далі - територіальні підрозділи).

2. Для одержання дозволу на придбання пристроїв до територіальних підрозділів за місцем проживання (реєстрації), який видається строком до 3 місяців, необхідно подати:

1) поліцейському:

рапорт на ім'я начальника підрозділу про видачу дозволу;

заповнену картку-заяву, форму якої наведено у додатку 1 до цієї Інструкції;

довідку з місця служби;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги (далі - квитанція про оплату послуг);

2) особі, звільненій зі служби:

заяву на ім'я начальника територіального підрозділу за місцем проживання (реєстрації) про видачу дозволу на придбання пристроїв;

заповнену картку-заяву;

довідку або інший документ, передбачений законодавством, який підтверджує, що особа була звільнена зі служби в поліції відповідно до пунктів 1-4, 7, 8 частини першої статті 77 Закону або звільнена зі служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або вислугою років;

медичну довідку для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи за формою 127/о, визначеною додатком 1 до пункту 1 Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 1999 року № 252, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1999 року за № 768/4061 (далі - медична довідка);

довідку про проходження навчання та складання заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки;

квитанцію про оплату послуг.

3. Придбані пристрої протягом 5 робочих днів з дня придбання мають бути зареєстровані за місцем отримання дозволу на придбання.

4. Для одержання дозволу на зберігання і носіння пристрою до територіальних підрозділів за місцем проживання (реєстрації) поліцейські, а також особи, звільнені зі служби, подають:

рапорт (заяву) на ім'я начальника підрозділу щодо реєстрації придбаного пристрою;

2 фотокартки розміром 3 x 4 см;

дублікат дозволу на придбання пристрою з відміткою магазину про реалізацію пристрою або інший документ, що засвідчує джерело надходження та належність пристрою;

квитанцію про оплату послуг.

5. Дозвіл на зберігання й носіння пристрою видається строком на 3 роки.

6. Для перереєстрації пристроїв (продовження терміну дії дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до законодавства, до територіальних підрозділів за місцем проживання (реєстрації) необхідно подати:

1) поліцейському:

рапорт на ім'я начальника підрозділу про продовження терміну дії дозволу;

довідку з місця служби;

квитанцію про оплату послуг;

2) особі, звільненій зі служби:

заяву про продовження терміну дії дозволу на зберігання і носіння пристрою;

медичну довідку;

квитанцію про оплату послуг.

7. Поліцейські, а також особи, звільнені зі служби, зобов'язані забезпечити належне зберігання пристрою. Пристрій має зберігатися у металевих ящиках, сейфах за місцем постійного проживання або тимчасового перебування власників (у дачних будинках тощо) у період проживання.

8. Порядок застосування спеціальних засобів поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, визначається пунктом 10 частини третьої статті 45 Закону.

ІІІ. Облік пристроїв та їх власників

1. Облік пристроїв та їх власників здійснюється відповідними підрозділами головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві.

2. Для ведення обліку використовується відповідна книга обліку (додаток 2).

3. Відомості про пристрої та їх власників заносяться також до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

Директор Департаменту

формування політики

щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Додаток 1

до Інструкції про умови та порядок

придбання, зберігання, обліку,

використання та застосування пристроїв

для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними

за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії,

та зазначених патронів поліцейськими,

особами, звільненими зі служби в поліції,

а також колишніми працівниками міліції

(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

КАРТКА-ЗАЯВА


Додаток 2

до Інструкції про умови та порядок

придбання, зберігання, обліку,

використання та застосування пристроїв

для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними

за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії,

та зазначених патронів поліцейськими,

особами, звільненими зі служби в поліції,

а також колишніми працівниками міліції

(пункт 2 розділу ІІI)

КНИГА ОБЛІКУ

пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

__________________________________________________________

(найменування підрозділу Національної поліції)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса місця проживання

Марка, калібр, заводський номер пристрою (кожної одиниці)

№, дата видачі (продовження) дозволу на зберігання й носіння пристрою

Термін дії дозволу на зберігання й носіння пристрою

Дата перевірки стану зберігання пристрою за місцем проживання власника

Відмітка про зняття з обліку або вилучення пристрою (дата зняття з обліку, адреса, вибуття власника, дата і підстави вилучення)

1

2

3

4

5

6

7

8


Документи та файли

Сигнальний документ — f456658n67.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.05.2016 — 2016 р., № 36, стор. 271, стаття 1411, код акта 81833/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -