<<
>>

Наказ МВС України від 29.03.2019 № 230 "Про затвердження Змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 16.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2019  № 230


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2019 р.
за № 391/33362

Про затвердження Змін до Положення  про організацію та несення служби  з охорони дипломатичних представництв,  консульських установ іноземних держав,  представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами  Національної гвардії України

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 2 Закону України «Про Національну гвардію України», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 лютого 2016 року № 74, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за № 320/28450, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С.А.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Міністр закордонних справ УкраїниС.М. Князєв

П.А. КлімкінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29 березня 2019 року № 230


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2019 р.
за № 391/33362

ЗМІНИ
до Положення про організацію та несення служби з охорони  дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

1. У розділі I:

1) пункт 2 глави 2 після слів «командира військової частини» доповнити словами «та здійснюється доповідь старшому начальнику за підпорядкованістю»;

2) у главі 3:

в абзаці другому пункту 3 слова «система охорони,», «та джерела фінансування» виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. План охорони дипломатичного представництва (установи) складається з характеристики об’єкта, що охороняється, табеля постів, бойового розрахунку.

У характеристиці об’єкта, що охороняється, зазначаються:

опис дипломатичного представництва (установи) (територіальне розміщення будівель та прилеглої території, обладнання інженерно-технічними засобами охорони);

маршрути піших патрулів та патрулів на транспортних засобах;

місця розташування найближчих сусідніх постів охорони порядку, територіальних органів поліції (далі - ТОП) та правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія (за наявності), на карті (схемі) населеного пункту; система охорони об’єкта на плані-схемі;

порядок взаємодії і зв’язку.

У табелі постів визначаються:

склад, озброєння та екіпіровка особового складу військового наряду за звичайним та посиленим варіантом несення служби;

обов’язки посадових осіб військового наряду з урахуванням особливостей кожного поста та умов виконання завдань на ньому;

порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, порядок виконання службових завдань за посиленим варіантом несення служби.

У бойовому розрахунку зазначаються:

можливі надзвичайні ситуації на кожному посту;

порядок дій у разі ускладнення оперативної обстановки.»;

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Для кожного поста охорони порядку штаб військової частини розробляє службову документацію:

довідкові відомості про дипломатичне представництво (установу), главу представництва (установи), персонал представництва (установи), службові автомобілі;

інструкції для осіб військового наряду;

погодинні графіки виконання службових завдань військовослужбовцями;

номери телефонів правоохоронних органів з якими здійснюється взаємодія;

зразки допусків на право перевірки;

зразок рапорту на передачу затриманого до ТОП;

інструкція щодо дотримання заходів безпеки під час виконання службових завдань тощо.».

2. Пункт 8 глави 5 розділу II викласти в такій редакції:

«8. Підготовка військових нарядів включає:

інструктаж особового складу військових нарядів;

інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів (за рішенням командира військової частини);

матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів.

Під час проведення інструктажу:

оголошується склад військових нарядів;

визначаються завдання, порядок їх виконання, використання засобів зв’язку і транспортних засобів;

здійснюється оперативне інформування особового складу;

визначається порядок взаємодії i зв’язку із сусідніми військовими нарядами та нарядами ТОП;

нагадуються вимоги щодо дотримання законності, військової дисципліни, порядку поводження з табельною вогнепальною зброєю, спеціальними засобами та щодо заходів безпеки під час виконання службових завдань;

перевіряється зовнiшнiй вигляд особового складу військових нарядів, знання особовим складом своїх обов’язків, уміння діяти в разі ускладнення оперативної обстановки.

Інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів проводяться за рішенням командира військової частини відповідно до плану підготовки особового складу батальйону (роти) до виконання службових завдань на навчальних містечках, у класах, приміщеннях, на транспортних засобах з урахуванням особливостей завдання, яке виконуватиметься, з використанням службових документів, а також схем, макетів та навчальних посібників.

Під час інструктивних занять відпрацьовуються:

практичні дії військовослужбовців під час виконання службових завдань у разі ускладнення оперативної обстановки та під час надзвичайних ситуацій (подій);

нормативи з тактичної підготовки;

прийоми рукопашного бою і самозахисту.

Матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів включає:

отримання табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів (за рішенням командира військової частини), службової документації (патрульно-постова відомість сектору охорони (додаток 5), патрульно-постова відомість патруля (додаток 6), патрульно-постова відомість поста охорони порядку (додаток 7));

проходження медичного огляду та перевірки психологічної готовності до виконання службових завдань, про що робиться запис у патрульно-постовій відомості військового наряду. Особи, які визнаються медичним працівником чи психологом непридатними до виконання службових завдань, замінюються.».

3. Пункт 11 глави 10 розділу III викласти в такій редакції:

«11. Рух автомобілів з особовим складом з військової частини до місця служби i назад проводиться тільки за затвердженим командиром військової частини маршрутом. При перевезенні військових нарядів на спеціально обладнаних для перевезення особового складу транспортних засобах старшими призначаються офіцери.».

4. У главі 1 розділу IV:

1) у пункті 4:

слова «схеми поста охорони порядку (додаток 9)» виключити;

слова «витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці» замінити словами «номерів телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія»;

2) у пункті 5 слова «витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці» замінити словами «списку телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія»;

3) у пункті 6 слова «витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці» виключити.

5. У додатках до Положення:

1) додаток 5 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Оцінка психологічної готовності.».

У зв’язку із цим пункти 4-9 вважати відповідно пунктами 5-10;

2) додаток 6 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Оцінка психологічної готовності.».

У зв’язку із цим пункти 4-11 вважати відповідно пунктами 5-12;

3) додаток 7 після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Оцінка психологічної готовності.».

У зв’язку із цим пункти 3-8 вважати відповідно пунктами 4-9;

4) додаток 9 виключити.

У зв’язку з цим додатки 10-15 вважати відповідно додатками 9-14.

У тексті Положення посилання на додатки 10-15 замінити відповідно посиланнями на додатки 9-14;

5) примітки додатка 10 викласти в такій редакції:

«1. На схемі маршрутної картки пішого патруля відображаються маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).

2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.

3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.»;

6) примітки додатка 11 викласти в такій редакції:

«1. На схемі маршрутної картки патруля на транспортному засобі відображаються маршрут руху патруля, об’єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).

2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов’язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.

3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.».

Т.в.о. начальника
Управління взаємодії
з Національною гвардією
України
В.В. Михайловський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.05.2019 — 2019 р., № 33, стор. 31, стаття 1186, код акта 94238/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -