<<
>>

Наказ МВС України від 29.04.2013 N 417 " Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.04.2013 N 417

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2013 р.

за N 748/23280

Про затвердження Змін

до Інструкції про порядок здійснення

підрозділами Державтоінспекції МВС

державної реєстрації, перереєстрації

та обліку транспортних засобів,

оформлення і видачі реєстраційних

документів, номерних знаків на них

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України

( 4651-17 ), Митного кодексу України ( 4495-17 ), Закону України

"Про адміністративні послуги" ( 5203-17 ), Національного плану дій

на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на

2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна

економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента

України від 12 березня 2013 року N 128 ( 128/2013 ), постанови

Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388

( 1388-98-п ) "Про затвердження Порядку державної реєстрації

(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів

усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,

інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (із

змінами), з метою приведення нормативно-правових актів МВС України

у відповідність до вимог законодавства Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення

підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації,

перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі

реєстраційних документів, номерних знаків на них, затвердженої

наказом МВС України від 11 серпня 2010 року N 379 ( z0123-11 ),

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2011 року

за N 123/18861 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту Державтоінспекції МВС України

(Астапкович В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений

законодавством термін.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

Міністр оборони України П.В.Лебедєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

29.04.2013 N 417

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2013 р.

за N 748/23280

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок

здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС

державної реєстрації, перереєстрації та обліку

транспортних засобів, оформлення і видачі

реєстраційних документів,

номерних знаків на них

( z0123-11 )

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слова "реєстраційно-екзаменаційними

підрозділами Державтоінспекції (далі - РЕП ДАІ) МВС" замінити

словами "центрами надання послуг, пов'язаних з використанням

автотранспортних засобів (далі - Центри),".

1.2. Пункт 1.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.9, 1.10 вважати відповідно пунктами

1.8, 1.9.

2. У главі 4:

2.1. В абзаці третьому пункту 4.1 слова ", або постанова

(довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні

кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака),

або довідка про порушення кримінальної справи" виключити.

2.2. В абзаці третьому пункту 4.4 слова ", або постанова

(довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні

кримінальної справи за фактом викрадення свідоцтва про реєстрацію

ТЗ (технічного паспорта), або довідка про порушення кримінальної

справи" виключити.

2.3. В абзаці першому підпункту 4.5.2 пункту 4.5 слово

"Мінтрансзв'язку" замінити словами "Мінінфраструктури України".

3. У главі 5:

3.1. В абзаці п'ятому пункту 5.5 слова ", або постанова

(довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні

кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака),

свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова

про порушення кримінальної справи" виключити.

3.2. У першому реченні пункту 5.7 слова "органів внутрішніх

справ" замінити словами "органу досудового розслідування".

4. В абзаці другому пункту 6.5 глави 6 слова "орган

внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "орган

досудового розслідування" у відповідних відмінках, слова "про

відмову в порушенні кримінальної справи" замінити словами "про

закриття кримінального провадження".

5. У главі 9:

5.1. Абзац третій пункту 9.4 після слова "засоби" доповнити

словами "та на зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції

транспортні засоби", слово ", двигуна" виключити.

5.2. Доповнити главу пунктом 9.11 такого змісту: "9.11. Реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку ТЗ

можуть проводитися на підставі договору купівлі-продажу

транспортного засобу, оформленого в Центрі. Договір купівлі-продажу транспортного засобу завіряється

підписом уповноваженої посадової особи та відбитком печатки

Центру. Договір купівлі-продажу транспортного засобу обліковується

у книзі обліку договорів купівлі-продажу транспортних засобів

(додаток 17).".

6. У тексті цієї Інструкції ( z0123-11 ) абревіатуру "РЕП

ДАІ" замінити словом "Центр" у відповідних відмінках.

7. Доповнити цю Інструкцію ( z0123-11 ) додатком 17, що

додається. У зв'язку з цим додатки 17-20 вважати відповідно додатками

18-21 з відповідною зміною посилання на них в тексті цієї

Інструкції.

Начальник ДДАІ МВС України

полковник міліції В.І.Астапкович

Додаток 17

до Інструкції про порядок

здійснення підрозділами

Державтоінспекції МВС

державної реєстрації,

перереєстрації та обліку

транспортних засобів,

оформлення і видачі

реєстраційних документів,

номерних знаків на них

( z0123-11 )

КНИГА

обліку договорів купівлі-продажу

транспортних засобів

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер та | Продавець | Серія, | Прізвище, | Покупець | Серія, | Прізвище, | Марка, | знак |Серія, номер |Номер | Підпис | Підпис |Примітки| |з/п| дата |(прізвище, ім'я, | номер | ім'я, по |(прізвище, ім'я, | номер | ім'я, по | модель, тип | |свідоцтва про|кузова| продавця | покупця | | | |оформлення| по батькові, |документа, | батькові | по батькові, |документа, | батькові |транспортного| | реєстрацію |(шасі,| про | про | | | | договору | реєстраційний | за яким |уповноваженої| реєстраційний | за яким |уповноваженої|засобу, об'єм| |транспортного|рами) |оформлення|оформлення| | | | | номер облікової |встановлено|особи, серія,| номер облікової |встановлено|особи, серія,| двигуна | | засобу | | договору | договору | | | | | картки платника |особу, дата| номер | картки платника |особу, дата| номер | | | (свідоцтва | | | | | | | | податків або |видачі, ким|документа, за| податків або |видачі, ким|документа, за| | | про | | | | | | | | серія та номер | видано | яким | серія та номер | видано | яким | | | спадщину), | | | | | | | | паспорта (для | | встановлено | паспорта (для | | встановлено | | |дата видачі, | | | | | | | | фізичних осіб, | | особу, дата | фізичних осіб, | | особу, дата | | | ким видане | | | | | | | | які через свої | | видачі, ким | які через свої | | видачі, ким | | | | | | | | | | | релігійні | | видано, | релігійні | | видано, | | | | | | | | | | | переконання | |серія, номер | переконання | |серія, номер | | | | | | | | | | |відмовляються від| |довіреності, |відмовляються від| |довіреності, | | | | | | | | | | | прийняття | |дата видачі, | прийняття | |дата видачі, | | | | | | | | | | | реєстраційного | | ким видана | реєстраційного | | ким видана | | | | | | | | | | |номера облікової | | |номера облікової | | | | | | | | | | | | | картки платника | | | картки платника | | | | | | | | | | | | | податків та | | | податків та | | | | | | | | | | | | |повідомили про це| | |повідомили про це| | | | | | | | | | | | |відповідний орган| | |відповідний орган| | | | | | | | | | | | | державної | | | державної | | | | | | | | | | | | |податкової служби| | |податкової служби| | | | | | | | | | | | |і мають відмітку | | |і мають відмітку | | | | | | | | | | | | | у паспорті), | | | у паспорті), | | | | | | | | | | | | |місце реєстрації | | |місце реєстрації | | | | | | | | | | | | | проживання чи | | | проживання чи | | | | | | | | | | | | | перебування | | | перебування | | | | | | | | | | | | | фізичної особи, | | | фізичної особи, | | | | | | | | | | | | | повне | | | повне | | | | | | | | | | | | | найменування, | | | найменування, | | | | | | | | | | | | |місцезнаходження,| | |місцезнаходження,| | | | | | | | | | | | | код за ЄДРПОУ | | | код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | |юридичної особи) | | |юридичної особи) | | | | | | | | | | |---+----------+-----------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-------------+-------------+--------+-------------+------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+----------+-----------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-------------+-------------+--------+-------------+------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2013 — 2013 р., № 39, стор. 99, стаття 1389, код акта 67164/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -