<<
>>

Наказ МВС України від 29.05.2014  № 523 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності". МВС України. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2014  № 523

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 червня 2014 р.

за № 624/25401

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 835 від 16.10.2018}

Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Відповідно до статті 91 Кодексу цивільного захисту України, пункту 5 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819, та з метою підвищення ефективності функціонування навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МНС України від 23 квітня 2002 року № 107 “Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 липня 2002 року за № 610/6898, наказ МНС України від 31 серпня 2005 року № 174 “Про внесення змін і доповнень до наказу МНС України від 23.04.2002 № 107”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2005 року за № 1226/11506, наказ МНС України від 27 серпня 2012 року № 1143 “Про внесення змін до Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 року за № 1647/21959.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

освіти і науки України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

І.Р. Совсун

С. Бочковський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

29.05.2014  № 523

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 червня 2014 р.

за № 624/25401

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

І. Загальні положення

1.1. Територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Територіальні курси), навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Центри) - це бюджетні установи системи освіти у сфері цивільного захисту, які проводять функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - функціональне навчання), забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

1.2. Засновниками Територіальних курсів, Центрів є Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (далі - засновники).

1.3. Територіальні курси проводять методичний супровід практичної підготовки керівників та осіб, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту (далі - практична підготовка) та функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - керівний склад та фахівці) для потреб суб’єктів господарювання.

1.4. Центри проводять функціональне навчання для потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід підприємств, установ, організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

1.5. Організаційне та науково-методичне керівництво Територіальними курсами, Центрами здійснює Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут), який виконує функції головного навчально-методичного центру.

1.6. Територіальні курси, Центри є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та діють на підставі статутів, що затверджуються їхніми засновниками.

ІІ. Завдання та повноваження Територіальних курсів, Центрів

2.1. Головними завданнями Територіальних курсів, Центрів є:

проведення функціонального навчання;

здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;

координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;

здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;

здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;

надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

розвиток професійної майстерності педагогічного складу та впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

проведення атестації педагогічних працівників Територіальних курсів, Центрів з повноваженнями атестаційної комісії І рівня;

участь у заходах у рамках міжнародного співробітництва;

надання інших освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.

2.2. Центри додатково до головних завдань, зазначених у пункті 2.1 цього розділу, забезпечують:

здійснення відповідно до отриманих ліцензій первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для потреб органів і підрозділів цивільного захисту;

організація дослідно-експериментальної роботи з методології, змісту, теорії і практики післядипломної освіти та професійного навчання кадрів на виробництві;

проведення на контрактній основі навчання посадових осіб та працівників, робота яких пов’язана з підвищеною пожежною небезпекою, а також перевірки їхніх знань з питань пожежної безпеки.

2.3. Територіальні Курси, Центри у процесі виконання головних завдань взаємодіють з:

1) Головними управліннями (Управліннями) Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ГУ (У) ДСНС України) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за напрямами:

ведення обліку категорій керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які зобов’язані проходити функціональне навчання;

виконання планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

організація практичної підготовки з проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників та курсів цільового призначення осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

проведення виробничого навчання і виробничої практики слухачів Центрів на базі органів і підрозділів цивільного захисту;

здійснення навчання посадових осіб, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично зобов’язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

залучення до проведення занять висококваліфікованих фахівців, у тому числі спеціалізованих аварійно-рятувальних служб;

здійснення просвітницьких і практично-навчальних заходів з підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

перевірка організації та стану навчання працюючого населення у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

2) підрозділами з питань цивільного захисту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій за напрямами:

підготовки проектів регіональних і місцевих програм щодо здійснення заходів з підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та забезпечення їх повного і своєчасного виконання;

вивчення щорічної потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у функціональному навчанні та ведення кількісного обліку осіб, які пройшли навчання на Територіальних курсах, у Центрах;

визначення регіональної складової програми функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

розроблення та затвердження плану-графіка практичної підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях;

розроблення щорічних організаційно-методичних документів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

2.4. Гарантії, права та обов’язки педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників Територіальних курсів, Центрів, а також осіб, які навчаються в них, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

ІІІ. Структура та управління Територіальними курсами, Центрами

3.1. Структура, штат та штатний розпис Територіальних курсів, Центрів затверджуються відповідно до чинного законодавства.

3.2. Територіальні курси можуть мати у своєму складі цикли, кабінети, лабораторії, навчально-консультаційні пункти, підрозділи, що забезпечують навчальний процес, положення про які затверджуються директором (начальником) Територіальних курсів.

3.3. Центри можуть мати у своєму складі курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів регіону, курси першої, другої, третьої категорій, навчальний пункт, методичний кабінет, навчально-консультаційні пункти з питань цивільного захисту, інші навчальні, адміністративно-господарські підрозділи, які діють на підставі відповідних положень, що затверджуються директором (начальником) Центру.

3.4. Курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів регіону є базовим структурним підрозділом Центру, що проводить діяльність з функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Курси першої, другої категорій забезпечують потреби у навчанні в містах, віднесених відповідно до першої, другої груп з цивільного захисту.

Курси третьої категорії забезпечують потреби у навчанні в містах, віднесених до третьої групи з цивільного захисту, та містах, що розміщуються у зонах можливого сильного радіоактивного забруднення атомних електростанцій.

Навчальний пункт - структурний підрозділ Центру, який здійснює професійну підготовку працівників для потреб органів і підрозділів цивільного захисту відповідно до отриманих Центром ліцензій щодо надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

Методичний кабінет є структурним підрозділом Територіальних курсів, Центру, який здійснює науково-методичне забезпечення територіальної підсистеми та її ланок з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи, проживання та навчання у закладах загальної середньої і дошкільної освіти. Методичний кабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), обласним навчальним закладом післядипломної педагогічної освіти, базовими за галуззю знань кафедрами з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах, територіальними базовими (опорними) загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами, іншими методичними службами, причетними до питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. При методичному кабінеті створюється бібліотека (медіатека) з читальною залою.

3.5. Безпосереднє управління діяльністю Територіальних курсів, Центрів здійснює директор (начальник), який діє на засадах єдиноначальності.

Кандидат на заміщення посади директора (начальника) повинен мати повну вищу освіту у сфері цивільного захисту, досвід роботи за фахом на керівних посадах у сфері цивільного захисту та педагогічний стаж роботи.

Директор (начальник) призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС України за клопотанням начальника відповідного ГУ (У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і попереднім погодженням з начальником Інституту, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

3.6. Директор (начальник) має двох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДСНС України за поданням директора (начальника) Територіальних курсів, Центру та попереднім погодженням з начальником Інституту.

У разі відсутності директора (начальника) чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов’язки виконує один із заступників.

3.7. Директор (начальник) є відповідальним за провадження освітньої та іншої діяльності Територіальними курсами, Центром, за стан і збереження будівель та іншого майна.

Директор (начальник) Територіальних курсів, Центру у межах наданих йому повноважень:

організовує роботу, контролює навчальний процес і відповідає за результати їх діяльності;

розробляє, підписує та подає на затвердження засновникам проект Статуту Територіальних курсів, Центрів, розробляє за погодженням з начальником Інституту структуру, штат та штатний розпис;

приймає на роботу та звільняє з роботи (крім заступників) працівників Територіальних курсів, Центрів;

організовує проходження служби особами начальницького складу згідно з вимогами чинного законодавства;

затверджує положення про структурні підрозділи Територіальних курсів, Центрів, функціональні обов’язки працівників, осіб начальницького складу, правила внутрішнього трудового розпорядку, забезпечує дотримання умов охорони праці;

керує роботою педагогічної ради;

забезпечує організацію та проведення контролю за виконанням навчальних планів і програм;

здійснює контроль якості роботи педагогічних та інших працівників;

застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення та стягнення за порушення трудової дисципліни у межах компетенції;

погоджує з розпорядниками коштів вищого рівня проекти кошторисів та зміни до них;

розпоряджається майном і коштами відповідно до вимог чинного законодавства, укладає договори;

представляє Територіальні курси, Центри на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

забезпечує захист інформації з обмеженим доступом;

забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Територіальних курсів, Центрів у встановленому чинним законодавством України порядку;

виконує інші повноваження згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.8. Директор (начальник) Територіальних курсів, Центру є головою педагогічної ради Територіальних курсів, Центрів.

Педагогічна рада як колегіальний орган утворюється строком на три роки і координує питання навчальної, навчально-методичної діяльності відповідно до Статуту Територіальних курсів, Центрів, визначає основні напрями і завдання, форми роботи педагогічного колективу.

До складу педагогічної ради входять за посадами директор (начальник), заступники директора (начальника), завідувачі курсів, кабінетів, пунктів, інші педагогічні працівники, головний бухгалтер. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора (начальника) Територіальних курсів, Центрів.

Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. Педагогічна рада приймає рішення за наявності не менше двох третин її членів. Рішення приймаються більшістю голосів.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора (начальника) Територіальних курсів, Центру. Секретар педагогічної ради обирається із членів ради строком на навчальний рік.

3.9. Органом громадського самоврядування Територіальних курсів, Центрів є загальні збори колективу, які розглядають у межах своїх повноважень питання навчально-методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності.

ІV. Організація навчального процесу

4.1. Організація навчального процесу з функціонального навчання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Обсяги державного замовлення формуються ДСНС України на підставі щорічної потреби, визначеної Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у планах комплектування навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - план комплектування).

Формування навчальних груп слухачів для навчання на контрактній основі здійснюється Територіальними курсами, Центрами на підставі окремих заявок від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій.

4.2. Методичний супровід практичної підготовки організовується і проводиться Територіальними курсами, Центрами безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях.

4.3. Організація первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для потреб органів і підрозділів цивільного захисту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Обсяги державного замовлення на підготовку (первинна професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації) працівників для потреб органів і підрозділів цивільного захисту формуються ДСНС України на підставі поданих заявок ГУ (У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Комплектування груп слухачів на підготовку за контрактами проводиться в межах ліцензійного обсягу.

4.4. Спеціальна підготовка осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, здійснюється Територіальними курсами, Центрами на контрактній основі з підприємствами, установами, організаціями шляхом проведення короткострокових навчальних курсів у групах чисельністю від 5 до 30 осіб.

Тривалість та зміст спеціальної підготовки визначаються відповідними навчальними програмами і встановлюються в обсязі від 16 до 24 навчальних годин.

Комплектування груп із спеціальної підготовки здійснюється відповідно до тематичної направленості навчальних програм.

Навчальні програми розробляються Територіальними курсами, Центрами з дотриманням вимог щодо виділення мінімальної кількості годин на вивчення змісту тем, передбачених у програмах підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, та методики їх викладання в умовах виробництва.

V. Учасники навчального процесу

5.1. Учасниками навчального процесу є слухачі, педагогічні працівники Територіальних курсів, Центрів та інші фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що залучаються до участі у навчальному процесі.

5.2. Слухачі Територіальних курсів, Центрів мають право:

безкоштовно користуватися нормативною, навчально-методичною документацією і бібліотечною літературою Територіальних курсів, Центрів;

брати участь у роботі конференцій, семінарів і науково-методичній діяльності;

вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу;

на належний рівень освіти.

5.3. Слухачі Територіальних курсів, Центрів зобов’язані:

виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами;

дотримуватися вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку Територіальних курсів, Центрів.

5.4. Працівники, особи начальницького складу Територіальних курсів, Центрів, які перебувають на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників, користуються всіма передбаченими законодавством правами та гарантіями.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

5.5. Педагогічні працівники Територіальних курсів, Центрів підлягають атестації відповідно до чинного законодавства.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічне звання.

VІ. Науково-методична діяльність Територіальних курсів, Центрів

6.1. Науково-методична діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності Територіальних курсів, Центрів, орієнтована на інноваційну, розробницьку, пошуково-дослідницьку й експериментальну роботу, та здійснюється за такими основними напрямами:

науково-методичне забезпечення функціонування і розвитку мережі Територіальних курсів, Центрів, навчально-консультаційних пунктів;

розроблення, своєчасне удосконалення та погодження із замовниками навчання програм за всіма їх складовими, навчально-методичних матеріалів для різних видів занять, засобів оцінювання успішності слухачів, дидактичної літератури, наочних посібників, технічних засобів навчання, лабораторного обладнання;

методичний супровід підприємств, установ та організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи, навчання та проживання;

дослідницько-експериментальна робота педагогічних працівників та впровадження її результатів у практику діяльності Територіальних курсів, Центрів;

стимулювання фахового вдосконалення педагогічних працівників, формування їх готовності до інновацій;

формування та теоретичне обґрунтування системи індивідуальної роботи педагогічних працівників і підготовка їх до атестації.

6.2. Методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях забезпечується Територіальними курсами, Центрами та передбачає:

консультативно-діагностичну, методичну, інформаційну підтримку діяльності підприємств, установ та організацій, спрямовану на підготовку працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, розроблення та впровадження заходів щодо їх забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами (рекомендації, програми, посібники, куточки тощо);

координацію діяльності базових (опорних) навчальних закладів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

створення науково-методичних об’єднань, творчих груп, шкіл педагогічного досвіду, забезпечення поінформованості з питань цивільного захисту викладачів кафедр та циклових комісій вищих навчальних закладів;

методичне забезпечення та моніторинг діяльності навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту.

6.3. Координацію науково-методичної діяльності структурних підрозділів Територіальних курсів, Центрів забезпечує обласний (центральний) методичний кабінет, на базі якого також організовується робота з педагогічними працівниками з підвищення їх кваліфікації на основі пошукових і експериментальних досліджень.

6.4. На Територіальних курсах, у Центрах здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Колективними формами роботи є засідання методичних комісій, Дні викладача і майстра виробничого навчання (далі - День професійної майстерності), інструктивно-методичні, показові, відкриті та пробні заняття.

6.5. Методичні комісії Територіальних курсів, Центрів створюються з метою обговорення і обрання варіантів змісту навчання з короткострокового підвищення кваліфікації, курсового, практичного, професійно-технічного навчання (навчальних планів, програм, посібників, рекомендацій тощо), форм і методів навчального процесу та способів їх реалізації.

Персональний склад методичних комісій затверджується наказом директора (начальника) Територіальних курсів, Центрів. Основний стислий зміст питань, що розглядаються на засіданнях методичних комісій, відображається у відповідному протоколі. До роботи методичних комісій з обговорення методичних розробок, робочих технологічних карт тощо можуть залучатися фахівці органів і підрозділів цивільного захисту, структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій та інші особи в межах їх компетенції. Засідання методичних комісій проводяться щомісяця.

6.6. День професійної майстерності планується і проводиться двічі на рік під керівництвом директора (начальника) Територіальних курсів, Центрів з метою удосконалення педагогічної майстерності, вироблення єдиних поглядів на методику проведення занять, навчань, тренувань, ефективного використання навчально-матеріальної бази. У ці дні на навчально-матеріальній базі Територіальних курсів, Центрів та закріплених за ними базових (опорних) підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, пожежно-рятувальних частинах, аварійно-рятувальних загонах проводяться показові заняття, навчання, тренування, майстер-класи, тренінги. Організовуються педагогічні читання та лекції з педагогіки і психології, вивчаються фахові матеріали, опубліковані в пресі, доводяться до відома нормативно-правові акти та документи, здійснюється обмін досвідом роботи.

6.7. Інструктивно-методичні заняття проводяться найбільш досвідченими педагогічними працівниками з важливих та складних тем занять, питань методики планування і здійснення науково-методичної роботи, впровадження її результатів у навчальний процес, надання консультаційно-методичної допомоги керівництву і фахівцям суб’єктів господарювання щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

6.8. Показові заняття (лекції, семінари, практичні заняття тощо) проводяться найбільш кваліфікованими педагогічними працівниками з метою показу зразкової організації та передових методик проведення занять, ефективнішого використання технічних засобів навчання, ознайомлення зі зразками техніки, засобами малої механізації та рятувального обладнання, прийомами та способами ведення аварійно-рятувальних робіт.

Відкриті заняття проводяться не рідше одного разу на місяць відповідно до розкладу навчальних занять. Метою їх проведення є здійснення педагогічного контролю, виявлення рівня професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, обмін досвідом та надання допомоги педагогічним працівникам в організації та проведенні занять.

Обговорення результатів проведення відкритих занять здійснюється на засіданнях відповідних методичних комісій.

Пробні заняття проводяться за рішенням директора (начальника) Територіальних курсів, Центрів новоприйнятими викладачами та майстрами виробничого навчання з метою визначення їх готовності до самостійного проведення занять зі слухачами.

6.9. Індивідуальними формами роботи є методичні консультації, наставництво, стажування, самоосвіта.

Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій та науково-методичній роботі, підготовку доповідей.

6.10. Складовими науково-методичної діяльності є діагностика ефективності діяльності навчальних підрозділів Територіальних курсів, Центрів, відстеження результатів навчання з основ цивільного захисту і безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх навчальних закладах та стану навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях, що включає: спостереження, контроль, перевірку, облік, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки освітніх змін, уточнення освітніх програм, коригування навчання, прогнозування подальшого розвитку.

Вивчення стану та результатів викладання, організації навчально-виховного процесу, методичної роботи з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах проводиться під час перевірок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та за планами органів управління освітою під час підготовки і проведення у закладах освіти Днів цивільного захисту і Тижнів безпеки дитини.

Вивчення стану та методики навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях проводиться під час перевірок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, а також під час підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

6.11. Інформаційну і консультаційну допомогу Територіальним курсам, Центрам, а також проведення науково-дослідної діяльності у визначенні структури і змісту навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи і проживання та його науково-методичного забезпечення здійснює Інститут.

VІІ. Майно Територіальних курсів, Центрів

7.1. Майно Територіальних курсів, Центрів становлять закріплені за ними матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому законодавством порядку.

7.2. Навчальна матеріально-технічна база Територіальних курсів, Центрів повинна повністю забезпечувати проведення занять, передбачених навчальним планом і програмами як у стаціонарних умовах, так і за виїзною формою навчання, та включати:

навчальні аудиторії, спеціалізовані, методичні, навчально-консультаційно-методичні кабінети (пункти), лабораторії, натурні (навчально-тренувальні) дільниці, читальну залу, оснащені відповідно до рекомендацій Інституту;

спеціальну техніку, обладнання, прилади, інструмент, майно цивільного захисту;

адміністративні, допоміжні та культурно-побутові приміщення, що обладнуються і експлуатуються відповідно до безпечних умов праці і навчання;

пересувний навчальний комплекс на базі автомобіля;

навчальні об’єкти.

7.3. Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування закріплюють на праві оперативного управління або передають у власність приміщення, споруди та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності у сфері навчання керівного складу та фахівців, надання інших освітніх послуг.

7.4. Забезпечення Територіальних курсів, Центрів пожежно-рятувальною технікою, транспортними засобами спеціального призначення, запасними частинами і матеріалами для проведення ремонту, спеціальним обладнанням та інструментом, навчально-тренувальними засобами, спеціальною літературою, приладами, спорядженням, засобами захисту, засобами для надання домедичної допомоги, форменим одягом відповідно до штатів (штатних розписів), табелів та норм постачання здійснюється ДСНС України.

7.5. ДСНС України (її територіальні органи управління) надають Територіальним курсам, Центрам у встановленому законодавством порядку спеціалізовані приміщення і об’єкти для проведення занять відповідно до навчальних програм, приміщення службового та культурно-побутового (гуртожиток, кімната для прийому їжі, світлиця тощо) призначення, навчальну башту, теплодимокамеру, смугу психологічної підготовки пожежних-рятувальників, спортивний комплекс, а також для проходження слухачами виробничого навчання та практики - пожежно-рятувальні частини.

VІІІ. Порядок звітності, контроль за діяльністю Територіальних курсів, Центрів

8.1. Робота Територіальних курсів, Центрів організовується за річним планом, що затверджується директором (начальником) Територіальних курсів, Центрів.

8.2. Контроль за організацією навчального процесу здійснюється Інститутом у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Діяльність Територіальних курсів, Центрів за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту перевіряється ДСНС України під час перевірок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок.

8.3. Моніторингові дослідження якості освітньої діяльності Територіальних курсів, Центрів здійснюються Інститутом.

8.4. Директор (начальник) та головний бухгалтер Територіальних курсів, Центрів є відповідальними за достовірність бухгалтерської та фінансової звітності.

ІХ. Ліквідація і реорганізація Територіальних курсів, Центрів

9.1. Припинення діяльності Територіальних курсів, Центрів здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. У разі ліквідації чи реорганізації Територіальних курсів, Центрів особовому складу з числа осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам, які вивільняються, гарантуються їх права згідно з чинним законодавством України.

Директор

Департаменту персоналу

генерал-майор служби

цивільного захисту

О.П. Євсюков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.07.2014 — 2014 р., № 51, стор. 88, стаття 1360, код акта 72972/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -