<<
>>

Наказ МВС України від 29.05.2018 № 449 "Про затвердження Змін до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 18.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2018  № 449


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2018 р.
за № 652/32104

Про затвердження Змін до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

Відповідно до статей 50, 74 Закону України «Про Національну поліцію», пункту 57 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою вдосконалення процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти МВС із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 лютого 2016 року № 90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за № 306/28436 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Доскевич Г.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря МВС Тахтая О.В.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Міністр молоді та спорту УкраїниС.М. Князєв

П. Ковтонюк

І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29.05.2018  № 449


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2018 р.
за № 652/32104

ЗМІНИ
до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

1. У розділі І:

1) пункт 1 після слова «України» доповнити словами «та на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Основною метою тестування кандидатів є визначення їх придатності до служби в Національній поліції України (далі - поліція) та придатності до опанування навчальної програми за відповідним рівнем вищої освіти в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - ЗВО МВС), їх здатності переносити фізичні навантаження без зниження працездатності при виконанні службових завдань, що стоять перед органами (підрозділами) поліції.»;

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС оцінюється відповідно до вправ та нормативів, визначених у таблиці нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО МВС (далі - Таблиця нормативів для навчання у ЗВО МВС) (додаток 1).».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 1 після слова «рівнів» доповнити словом та абревіатурами «та ЗВО МВС»;

2) пункти 2-5 викласти в такій редакції:

«2. Тестування рівня фізичної підготовленості кандидатів на службу в поліцію проводиться комісією, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом заступника Голови Національної поліції України відповідно до розподілу обов’язків, керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи поліції), закладів, установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - заклади, установи).

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС здійснюється приймальною комісією, склад та порядок діяльності якої визначаються наказом керівника ЗВО МВС.

До складу комісії обов’язково залучаються працівники органів поліції, закладів, установ, працівники ЗВО МВС, за необхідності - фахівці з фізичної підготовки інших органів виконавчої влади, закладів, установ, організацій (за згодою).

3. Ознайомлення кандидатів на службу в поліцію із вправами та нормативами з фізичної підготовки, наведеними в таблиці нормативів з фізичної підготовки кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України (додаток 2), умовами та вимогами щодо їх виконання здійснюють працівники підрозділу кадрового забезпечення в день їх звернення із заявою про прийняття на службу до органу поліції, закладу, установи.

Працівники підрозділу кадрового забезпечення повідомляють кандидата про дату, час та місце проведення тестування.

Кандидатів на навчання у ЗВО МВС ознайомлюють із вправами та нормативами з фізичної підготовки, визначеними в Таблиці нормативів для навчання у ЗВО МВС, умовами та вимогами щодо їх виконання під час подання до приймальної комісії документів, необхідних для вступу до ЗВО МВС.

4. До тестування комісія допускає осіб, які пройшли медичну (військово-лікарську) комісію.

5. З метою об’єктивного вивчення рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється їх розподіл на вікові групи.»;

3) доповнити розділ після пункту 9 новим пунктом 10 такого змісту:

«10. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС визначається за результатами виконання трьох контрольних вправ (тестів):

1) комплексна силова вправа;

2) біг на 100 метрів;

3) біг на 1000 метрів.».

У зв’язку з цим пункти 10-18 вважати відповідно пунктами 11-19;

4) абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції:

«Після одужання кандидат зобов’язаний звернутися до підрозділу кадрового забезпечення органу поліції, закладу, установи, приймальної комісії ЗВО МВС для визначення дати повторного тестування чи можливості його проведення з урахуванням строків вступної кампанії.»;

5) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Тестування з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня (крім кандидатів на навчання до ЗВО МВС). Кандидату для виконання контрольної вправи надається одна спроба. Виконання вправи повторно з метою поліпшення результату не допускається. В окремих випадках, коли вправу не було виконано через обставини, що не залежать від кандидата, голова комісії може дозволити виконання вправи повторно.

У разі неможливості кандидата виконати всі контрольні вправи протягом одного дня комісія визначає йому дату повторної перевірки, під час якої він заново проходить тестування за всіма вправами.»;

6) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Результати тестування оформлюються протоколом (додаток 4) та оголошуються кандидатам не пізніше наступного після проведення перевірки дня. Протокол з результатами тестування зберігається в підрозділі кадрового забезпечення органу поліції, закладу, установи, ЗВО МВС один рік.».

3. Доповнити Положення новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1-3 вважати відповідно додатками 2-4.

У тексті Положення посилання на додатки 1-3 замінити відповідно посиланнями на додатки 2-4.

4. Назву додатка 2 викласти в такій редакції:

«Таблиця нормативів з фізичної підготовки кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України».

Директор Департаменту
персоналу, організації освітньої
та наукової діяльності МВСГ.О. ДоскевичДодаток 1
до Положення з організації перевірки
рівня фізичної підготовленості
кандидатів до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 4 розділу I)

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО МВС

№ з/п

Контрольна вправа
(тест)

Нормативи, бали

5

4

3

вікові групи

17-25

26-30

31-35

36+

17-25

26-30

31-35

36+

17-25

26-30

31-35

36+

1

Комплексна силова вправа
(разів за 1 хв)

55

50

45

40

50

45

40

35

45

40

35

30

2

Біг 100 м (с)

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

16.5

15.5

16.0

16.5

17.0

3

Біг 1000 м (хв, с)

3.50

4.00

4.10

4.20

4.10

4.20

4.30

4.40

4.25

4.35

4.45

4.55

4

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

29.0

30.0

31.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

31.0

32.0

33.0

34.0Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.06.2018 — 2018 р., № 45, стор. 113, стаття 1588, код акта 90492/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -