<<
>>

Наказ МВС України від 29.09.2007 N 364 " Про затвердження Змін до наказу МВС України від 10.11.2005 N 987". МВС України. 2007

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2007 N 364
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1194/14461

Про затвердження Змін
до наказу МВС України від 10.11.2005 N 987
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності наказу Міністерства внутрішніх справ N 987
( z1424-05 ) від 10.11.2005, до якого вносились
зміни }

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою
вдосконалення проведення огляду транспортних засобів та їх
реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і
зняття з обліку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу МВС України від 10.11.2005
N 987 ( z1424-05 ) "Про затвердження Інструкції про проведення
огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час
реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24 листопада 2005 року за
N 1424/11704 (додаються).
2. Керівникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - ГУМВС, УМВС) організувати вивчення та виконання вимог
зазначеного наказу працівниками науково-дослідних
експертно-криміналістичних центрів при ГУМВС, УМВС та
зацікавленими підрозділами органів внутрішніх справ.
3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному
центру (Красюк І.П.) забезпечити подання в установленому порядку
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра полковника міліції Боднаря В.Є.
5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
Т.в.о. Міністра М.В.Корнієнко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голвои Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоус
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
29.09.2007 N 364
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.

за N 1194/14461

ЗМІНИ
до наказу МВС України від 10 листопада 2005 року
N 987 "Про затвердження Інструкції про проведення
огляду транспортних засобів та їх реєстраційних
документів під час реєстрації, перереєстрації
і зняття з обліку", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2005 року за N 1424/11704
( z1424-05 )

1. Преамбулу наказу викласти в такій редакції: "Відповідно до Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня
1998 року N 1388 ( 1388-98-п ) "Про затвердження Правил державної
реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" (зі
змінами), від 20 червня 2000 року N 988 ( 988-2000-п ) "Про
утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ" (зі
змінами), від 4 червня 2007 року N 795 ( 795-2007-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" та з метою
впорядкування діяльності експертних підрозділів щодо огляду
транспортних засобів та їх реєстраційних документів
Н А К А З У Ю".
2. У пункті 2 наказу слова "головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управлінь МВС України в областях та місті Севастополі" замінити
словами "головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".
3. До тексту Інструкції про проведення огляду транспортних
засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації,
перереєстрації і зняття з обліку, затвердженої наказом (далі -
Інструкція), унести такі зміни:
3.1. Главу 1 Інструкції доповнити пунктом 1.6 такого змісту: "1.6. У цій Інструкції та при підготовці відповідного
висновку експерта (спеціаліста) вживаються такі терміни: відбиток - відображення зовнішньої будови контактної поверхні
слідоутворюючого об'єкта на сприймаючій поверхні; власник ТЗ - фізична або юридична особа, яка володіє
майновими правами на ТЗ і має на це відповідні документи; виробник ТЗ - фізична або юридична особа, діяльність якої
пов'язана з виготовленням ТЗ та супутніх комплектувальних виробів,
складових та запасних частин до них, а також з переобладнанням ТЗ.
Виробник відповідальний за унікальність ідентифікаційного номера
транспортного засобу (далі - ІНТЗ); виробничий номер - цифрова комбінація, яка використовується
виробниками для обліку виготовлених ТЗ; виробничий рік випуску (виготовлення) автомобіля -
спеціальний термін, що використовується виробниками ТЗ і означає
певний період виробничого процесу, який може не збігатися з
календарним роком; дослідження - процес пізнання, що завершується формуванням
висновку, дослідження тих або інших матеріалів, що проводиться
обізнаною особою з метою встановлення фактів, які цікавлять особу
(орган), що дали завдання експерту; елемент захисту - ознака бланка (свідоцтва про реєстрацію
ТЗ), що містить певну інформацію для підтвердження або
спростування його відповідності встановленим вимогам; ідентифікація - ототожнення об'єкта за його відображеннями
(слідами); ідентифікація ТЗ - установлення відповідності характеристик,
ознак певного ТЗ (тип, модель, рік виготовлення, об'єм двигуна,
повна маса тощо) даним виробника; ідентифікаційний номер (позначення) ТЗ (vehicle
identification number - VIN) - структурне поєднання
буквено-цифрових символів. Присвоюється виробником ТЗ з метою
ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі
(рами) згідно зі стандартами; кодова табличка - плоска пластина (металева або полімерна)
будь-якого конструктивного виконання, з переднього боку якої
будь-яким технологічним способом нанесені знаки, що описують
найбільш суттєві елементи комплектації автомобіля; міжнародний ідентифікаційний код виробника (world
manufacturer identifier - WMI) - перша частина ідентифікаційного
номера транспортного засобу, яка визначає виробника. Код
закріплюється за виробником ТЗ з метою ідентифікації виробника і
при використанні інших частин ідентифікаційного номера гарантує
унікальність міжнародного ідентифікаційного коду відносно всіх
автомобілів за тридцятирічний період; модельний рік випуску - рік, у якому випускається певна
модель або модифікації автомобіля. Здебільшого збігається з
виробничим роком випуску. У деяких випадках виробники починають
виробництво певної моделі з випередженням відносно наступного
виробничого року; номерна наклейка - наклейка, виготовлена зі спеціального
матеріалу на клейовій основі, з переднього боку якої будь-яким
технологічним способом нанесені знаки, що повідомляють інформацію
про автомобіль; номерна панель - єдина неділима деталь кузова, на якій
розташована номерна площадка; номерна площадка(майданчик) - ділянка номерної панелі ТЗ, на
якій у відповідному, передбаченому виробником, місці наноситься
ІНТЗ; номерна табличка - плоска пластина (металева або полімерна),
що встановлена на визначеному місці кузова автомобіля, містить
ІНТЗ, а також інші відомості щодо ТЗ (найменування чи логотип
виробника, тип ТЗ, вагові характеристики та інші технічні
відомості); носій даних ТЗ - будь-який предмет, що містить інформацію
ідентифікаційного характеру; огляд - це стадія експертного дослідження, зміст якої полягає
в огляді представлених об'єктів з метою отримання уявлень про
характер та стан об'єкта; прихований носій даних ТЗ - предмет (об'єкт), який містить
інформацію, необхідну для ідентифікації ТЗ; райдужний друк - спосіб друку з однієї друкарської форми
двома або кількома фарбами, які на відбитку поступово переходять
одна в другу і створюють ефект "райдуги"; реєстраційні дані - відомості про ТЗ та його власника; реєстраційні документи - свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу (технічний паспорт), тимчасовий реєстраційний
талон транспортного засобу, облікова картка транспортного засобу; рік виготовлення - календарний рік, у якому виготовлений
автомобіль; сервісна наклейка - виконаний на паперовій основі носій, що
встановлюється на певному місці кузова автомобіля і містить певну
інформацію (у більшості випадків про комплектацію і лакофарбове
покриття автомобіля, а також про повний ІНТЗ або його частину). На
деяких сервісних наклейках інформація може міститися у вигляді
штрих-коду; символ-розділювач - символ, знак або відповідне маркування
для поділу частин ІНТЗ або зазначення його меж (початку та/або
закінчення). Символи-розподілювачі до структури ІНТЗ не входять".
3.2. Доповнити пункт 3.1 Інструкції новим реченням: "Указані об'єкти огляду підлягають обов'язковому
фотографуванню".
3.3. Пункт 3.3 Інструкції викласти в новій редакції: "3.3. У разі виявлення ознак зміни або підроблення об'єктів,
указаних у підрозділі 3.1 цієї Інструкції, слід керуватися
Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а
також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та
мотоколясок, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 року N 1388 ( 1388-98-п ) (далі - Правила
державної реєстрації та обліку автомобілів). Результати
проведеного дослідження в установленому порядку передаються
працівникові РЕП ДАІ. Крім того, експерти підрозділів МВС України
про результати проведеного дослідження письмово доповідають
керівнику відповідного експертного підрозділу".
3.4. Пункт 3.5 Інструкції викласти в новій редакції: "3.5. Якщо огляд неможливий без застосування методів, які
змінюють зовнішній вигляд об'єктів, процес проведення огляду
описується і фіксується".
3.5. Пункт 4.3 Інструкції викласти в новій редакції: "4.3. За наявності ознак підробки РД слід керуватися
Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів
( 1388-98-п ). Результати проведеного дослідження в установленому
порядку передаються працівникові РЕП ДАІ. Крім того, експерти
підрозділів МВС України про результати проведеного дослідження
письмово доповідають керівнику відповідного експертного
підрозділу".
3.6. Пункт 5.1 викласти в новій редакції: "5.1. Результати огляду оформлюються відповідно до Правил
державної реєстрації та обліку автомобілів ( 1388-98-п )".
3.7. У пункті 6.1 Інструкції четверте речення викласти в
новій редакції: "Журнал обліку оглядів ТЗ та РД у паперовому вигляді
зберігається три роки, в електронному - постійно, а оформлені за
результатами огляду ТЗ та РД документи - три роки".
3.8. Пункт 6.3 Інструкції викласти в новій редакції: "6.3. Фінансові звіти про виконану роботу, що надходять від
експертів до НДЕКЦ, щомісяця звіряються працівником фінансової
частини з фактичною кількістю отриманих коштів, які надійшли на
поточний рахунок, про що письмово доповідається працівником
фінансової частини керівникові експертного підрозділу. Контроль за
цією діяльністю здійснюється керівником відповідного експертного
підрозділу".
3.9. Додаток до пункту 5.2 Інструкції викласти в новій
редакції:
"Додаток
до пункту 5.2 Інструкції
про проведення огляду
транспортних засобів
та реєстраційних документів
під час реєстрації,
перереєстрації і зняття
з обліку

ЖУРНАЛ
обліку оглядів транспортних засобів
та реєстраційних документів

--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, |Марка,|Серія| Номерний | Номери |У зв'язку |Результати | Сума | |з/п|ім'я та по |модель| та | знак |агрегатів| з чим |огляду: | плати, | | | батькові | ТЗ |номер|(державний |(кузова, |проводився|(+) - ознак | номер | | | заявника | | РД | чи | шасі, | огляд |змін не |квитанції| | | або назва | | |транзитний)| двигуна | |встановлено; | | | |організації| | | ТЗ | тощо) | |(-) - | | | | | | | | | |установлено | | | | | | | | | |ознаки змін | | | | | | | | | |-------------| | | | | | | | | | РД | ТЗ | | |---+-----------+------+-----+-----------+---------+----------+------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Державного
науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру МВС України
генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк".
Начальник Державного
науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру МВС України
генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.11.2007 — 2007 р., № 80, стор. 83, стаття 2992, код акта 41299/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -