<<
>>

Наказ МВС України від 30.04.2015  № 501 "Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.04.2015  № 501

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

18 травня 2015 р.

за № 554/26999

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 623 від 20.07.2018}

Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», з метою визначення порядку та умов виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 08 червня 2012 року № 885 «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту винагороди за водолазні роботи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1042/21354.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Виконуючий обов'язки Голови

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

С.М. Кондрюк

О. Мірошниченко

З. Шкіряк

П. Розенко

Р.П. Качур


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства внутрішніх

справ України

30.04.2015  № 501

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

18 травня 2015 р.

за № 554/26999

ІНСТРУКЦІЯ

про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи (далі - винагорода).

2. Винагорода виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі органів і підрозділів цивільного захисту на грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу.

3. Винагорода виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць відповідно до наказу начальника органу або підрозділу цивільного захисту.

Особам рядового і начальницького складу, які вибувають з органу або підрозділу цивільного захисту раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми винагороди виплачуються при вибутті.

II. Винагорода за виконання робіт під водою

1. За виконання робіт під водою (водолазні роботи) під час спусків методом короткочасних занурювань незалежно від того, мають ці роботи практичне значення чи виконуються з метою тренувань, особам рядового і начальницького складу, які займають штатні посади у водолазних підрозділах та допущені в установленому порядку до виконання водолазних робіт, виплачується винагорода залежно від глибини в таких розмірах:

Глибина занурення (м)

Розмір винагороди за 1 годину роботи на ґрунті чи об'єкті (у відсотках від мінімального посадового окладу начальника обслуги)

1

2

До 10

1,0

Понад 10 до 20

1,6

Понад 20 до 30

2,8

Понад 30 до 40

5,2

Понад 40 до 50

8,8

Понад 50 до 60

16,8

Понад 60 до 70

27,0

Понад 70 до 80

36,8

Понад 80 до 90

57,4

Понад 90 до 100

65,8

Понад 100 до 110

96,4

Понад 110 до 120

120,0

Понад 120 до 130

140,0

Понад 130 до 140

159,6

Понад 140 до 150

183,8

Понад 150 до 160

205,8

За кожні наступні 10 м занурення розмір винагороди (у відсотках) збільшується

Понад 160 до 250

на 0,8

Понад 250

на 1,6

Якщо тривалість водолазних робіт на ґрунті чи об'єкті становить менше або більше ніж одну годину, то розмір винагороди визначається пропорційно часу фактичного виконання робіт.

Сума погодинної винагороди і загальна сума винагороди, обчислені відповідно до цієї Інструкції, повинні бути округлені в бік збільшення до однієї гривні.

Час перебування під водою для надання допомоги потопаючому, незалежно від фактичного часу перебування під водою, враховується за 2 години. Час пошуку утопленого враховується за фактичний час пошуку і додатково 2 години - як час підйому утопленого на поверхню.

2. За виконання водолазних робіт в ускладнених умовах сума винагороди, обчислена в порядку, установленому пунктом 1 цього розділу, збільшується:

1) у разі роботи з колиски - на 15 відсотків;

2) у разі роботи на засміченому і в'язкому ґрунті - на 15 відсотків;

3) у разі роботи із сітями та в сітьових загородженнях - на 20 відсотків;

4) якщо швидкість течії від 0,5 до 1,5 метра на секунду - на 20 відсотків;

5) якщо видимість менше ніж 1 метр - на 20 відсотків;

6) у разі роботи під кригою - на 25 відсотків;

7) якщо температура води нижче ніж 4 градуси за Цельсієм і вище ніж 37 градусів за Цельсієм - на 25 відсотків;

8) у разі забруднення води шкідливими та токсичними домішками - на 25 відсотків;

9) якщо відсутня видимість - на 30 відсотків;

10) при штормі від 2 до 3 балів - на 40 відсотків;

11) у разі проведення водолазних робіт, пов’язаних з пошуком, підйомом, знешкодженням та знищенням вибухонебезпечних предметів, зварюванням та різанням металу під водою, - на 40 відсотків;

12) у разі наявності декількох факторів, що ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення винагороди підсумовуються. При цьому розмір збільшення винагороди не повинен перевищувати 50 відсотків.

3. Винагорода особам рядового і начальницького складу виплачується також:

1) за час перебування під водою за планом, затвердженим керівником установи, під час спусків у гідротанках, гідрокамерах під підвищеним тиском, що дорівнює тиску на відповідній глибині, - 75 відсотків від суми винагороди, обчисленої у порядку, встановленому пунктом 1 цього розділу;

2) за перебування під підвищеним тиском у барокамерах з метою тренування організму у випадках навчання інших осіб рядового і начальницького складу водолазній справі, у тому числі осіб медичного складу, які забезпечують водолазні спуски, а також за тренувальні водолазні спуски за затвердженим керівником установи планом підготовки без виконання робіт під водою (у тому числі в навчально-тренувальних басейнах) і водолазні спуски в період перепідготовки або підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи зборах - 50 відсотків від суми винагороди, обчисленої у порядку, установленому пунктом 1 цього розділу.

4. Тривалість водолазних робіт, за виконання яких виплачується винагорода, обчислюється з моменту досягнення водолазом ґрунту (об'єкта) чи досягнутої глибини до моменту початку підйому його на поверхню.

Тривалість перебування водолазів під підвищеним тиском у барокамерах, гідрокамерах, гідротанках та їм подібних пристроях обчислюється з моменту досягнення найбільшої величини тиску до моменту початку зниження тиску.

5. Винагорода не виплачується курсантам та особам рядового і начальницького складу, які навчаються водолазній справі, - за спуски під воду в період навчання (крім спусків, проведених у період перепідготовки і підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи зборах).

ІІІ. Винагорода за експериментальні водолазні спуски

1. За експериментальні водолазні спуски, здійснені з метою перевірки нових видів водолазного спорядження, нових методів водолазних робіт або освоєння нових глибин і режимів декомпресії, винагорода особам рядового і начальницького складу виплачується: за експеримент, виконаний у гідротанку, гідрокамері, а також у камері, що не заповнюється водою, - у розмірах, що обчислюються в порядку, установленому пунктом 1 розділу ІІ цієї Інструкції, а за експериментальні спуски в морських умовах - зі збільшенням на 40 відсотків суми винагороди, обчисленої в порядку, установленому пунктом 1 розділу ІІ цієї Інструкції.

2. Тривалість експериментального спуску обчислюється в порядку, встановленому пунктом 4 розділу ІІ цієї Інструкції, але не вище, ніж розрахунковий час, установлений програмою цього експерименту.

ІV. Винагорода за перебування під підвищеним тиском під час лікувальної декомпресії

1. За період перебування під підвищеним тиском у декомпресійних камерах та їм подібних пристроях під час лікувальної декомпресії (рекомпресії) особам рядового і начальницького складу, у тому числі медичному складу, виплачується винагорода залежно від найбільшого тиску застосованого лікувального режиму в таких розмірах:

Найбільший тиск, передбачений режимом лікувальної декомпресії (рекомпресії)

Розмір винагороди за 1 годину перебування під підвищеним тиском (у відсотках від мінімального посадового окладу начальника обслуги)

водолазам, які захворіли під час звичайних водолазних спусків

водолазам, які захворіли при експериментальних водолазних спусках

особам рядового і начальницького складу, у тому числі медичному складу, які забезпечують у камері лікувальну декомпресію (рекомпресію)

1

2

3

4

Менше 0,5 МПа

0,4

0,6

0,8

0,5 МПа

0,6

0,9

1,2

0,6 МПа

0,8

1,2

1,6

0,7 МПа

1,0

1,5

2,0

0,8 МПа

1,1

1,7

2,2

0,9 МПа

1,3

2,0

2,6

1,0 МПа

1,5

2,3

3,0

2. У разі застосування декількох режимів лікувальної декомпресії (рекомпресії) винагорода виплачується за найбільшим із застосованих режимів.

V. Винагорода за тривале перебування на водолазних роботах

Особам рядового і начальницького складу за тривале перебування на водолазних роботах з початку водолазної практики, включаючи водолазні роботи, виконані до зарахування на службу цивільного захисту, що комплектуються особами рядового і начальницького складу, одноразово виплачується винагорода в таких розмірах:

за 500 годин перебування під водою - у розмірі 50 відсотків від мінімального посадового окладу начальника обслуги;

за 1000 годин перебування під водою - у розмірі мінімального посадового окладу начальника обслуги;

за кожні наступні 1000 годин перебування під водою розмір одноразової винагороди збільшується на один посадовий оклад начальника обслуги. При цьому максимальна сума одноразової винагороди, що виплачується за кожні наступні 1000 годин, не може перевищувати 5 мінімальних посадових окладів начальника обслуги.

Зарахуванню підлягають години перебування під водою (включаючи час на експериментальні і тренувальні спуски), що записані в особисту книжку водолаза.

У разі виплати одноразової винагороди, визначеної цим пунктом, у строки перебування особами рядового і начальницького складу на водолазних роботах не зараховуються години:

перебування під водою в період первинного навчання осіб рядового і начальницького складу водолазній справі;

лікувальної декомпресії.

Начальник Департаменту

юридичного забезпечення

Міністерства внутрішніх

справ України

полковник міліції

Д.В. Горбась


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.06.2015 — 2015 р., № 42, стор. 221, стаття 1336, код акта 77047/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -