<<
>>

Наказ МВС України від 30.06.2015  № 776 "Про затвердження Порядку проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2015  № 776

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2015 р.

за № 850/27295

Про затвердження Порядку проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб

Відповідно до частини другої статті 48 Кодексу цивільного захисту України, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, пункту 10 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828, з метою визначення порядку проведення сертифікації спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Заступник Голови

Державної служби гірничого нагляду

та промислової безпеки України

Голова

Державної регуляторної служби України

Міністр енергетики

та вугільної промисловості України

Міністр охорони здоров'я України

В.

о. Міністра інфраструктури України

М. Чечоткін

С.В. Дунас

Ксенія Ляпіна

В.В. Демчишин

О. Квіташвілі

В. Шульмейстер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

30.06.2015 № 776

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2015 р.

за № 850/27295

ПОРЯДОК

проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт.

2. Цей Порядок поширюється на спеціалізовані державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підприємств, установ та організацій, які мають у своєму складі водолазні підрозділи,  укомплектовані кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт (далі - водолазні підрозділи).

3. Метою сертифікації є визначення переліку видів водолазних робіт, які здатні виконувати водолазні підрозділи з урахуванням класної кваліфікації, присвоєної особам, допущеним до виконання таких робіт, та наявного оснащення.

4. Функції з проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, та підготовки відповідних висновків покладаються на ДСНС України.

II. Сертифікація водолазних підрозділів

1. Сертифікація водолазних підрозділів здійснюється за умови, якщо вони мають у складі окремої водолазної станції (відділення) не менше одного працівника, допущеного до медичного забезпечення водолазних спусків, та не менше трьох водолазів, зокрема одного із кваліфікацією 1-го або 2-го класу I, II груп спеціалізації та двох із кваліфікацією 3-го класу III групи спеціалізації.

2. Водолазний підрозділ повинен бути забезпечений технікою, спорядженням та майном відповідно до табеля оснащення спеціалізованої аварійно-рятувальної служби з урахуванням переліку оснащення водолазної станції (додаток 1).

Водолазні підрозділи, які виконують водолазні роботи на глибинах більше 12 метрів, повинні мати у своєму складі водолазну барокамеру.

3. Для проведення сертифікації водолазного підрозділу спеціалізована аварійно-рятувальна служба надає до Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - МАК) матеріали, передбачені пунктом 12 Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828 (далі - документи з атестації).

4. МАК, попередньо розглянувши документи з атестації, з метою проведення сертифікації водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби направляє до ДСНС України документи з атестації для проведення відповідальним структурним підрозділом заходів сертифікації.

5. Проведення заходів сертифікації структурним підрозділом ДСНС України здійснюється шляхом попереднього розгляду документів з атестації та перевірки фактичного стану готовності кваліфікованих осіб, допущених до виконання водолазних робіт, і наявного оснащення водолазного підрозділу.

6. ДСНС України за результатами проведення заходів сертифікації водолазного підрозділу не пізніше ніж за п’ять днів до початку засідання МАК повертає документи з атестації та подає висновок про результати сертифікації водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби до МАК.

У висновку, наведеному у додатку 2 до цього Порядку про результати  сертифікації водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби визначається здатність водолазного підрозділу виконувати водолазні роботи в обсязі ІІІ групи спеціалізації робіт: рятувальні водолазні роботи, обстеження та очистка дна водних об’єктів для масового відпочинку згідно з вимогами чинного законодавства.

7. Негативний висновок, наданий за результатами проведення заходів сертифікації водолазного підрозділу, виданий структурним підрозділом ДСНС України, є підставою для прийняття рішення МАК про непроходження атестації спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на проведення водолазних робіт.

8. Спеціалізована аварійно-рятувальна служба має право на повторне звернення до МАК після усунення усіх недоліків, визначених у її рекомендаціях.

9. Після перевірки документів з атестації та отримання позитивного висновку про результати сертифікації водолазного підрозділу, виданого структурним підрозділом ДСНС України, МАК приймає рішення про атестацію спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на проведення водолазних робіт.

Начальник Департаменту

юридичного забезпечення

МВС України

полковник міліції

Д.В. Горбась


Додаток 1

до Порядку проведення сертифікації

водолазних підрозділів спеціалізованих

аварійно-рятувальних служб

(пункт 2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК

оснащення водолазної станції

№ з/п

Назва

Одиниці виміру

Кількість, не менше

Примітка

1

2

3

4

5

Плавзасоби

1

Катер (човен) моторний або надувний човен на 4 - 6 осіб під двигун

шт.

1

На станцію

2

Підвісний човновий двигун

шт.

1

На станцію

Водолазне спорядження та засоби забезпечення

1

Комплект водолазного спорядження з відкритою схемою дихання

компл.

2

На станцію

2

Гідрокостюми “мокрого” типу

компл.

3

На станцію

3

Комплект плавця №1 (ласти різного призначення, напівмаска, трубка)

компл.

3

На станцію

4

Боти (носки) водолазні неопренові

компл.

3

На станцію

5

Рукавиці водолазні неопренові

компл.

3

На станцію

6

Легководолазні поясні вантажі

компл.

3

На станцію

7

Ніж водолазний

шт.

3

На станцію

8

Водолазний контрольний кінець (буй)

шт.

1

На станцію

9

Повітряний компресор високого тиску

компл.

1

На водолазний підрозділ

10

Водолазний телефонний зв’язок

компл.

1

На водолазний підрозділ

11

Підводні ліхтарі

шт.

2

На станцію

12

Канати

10÷12 мм

30÷35 мм

м

м

300

100

На станцію

На станцію

Засоби зв’язку, спостереження та рятувальний інвентар

1

Електромегафон

шт.

1

На станцію

2

Бінокль кратністю не менше 8×30

шт.

1

На станцію

3

Прапори різні (катерний, шлюпочний, водолазних робіт)

шт.

1

Кожного типу

4

Ехолот

шт.

1

На станцію

5

Система місцезнаходження GPS

шт.

1

На станцію

6

Бур для льоду

шт.

2

На станцію

7

Термометри водні (в оправі)

шт.

2

На станцію

8

Рятувальний круг

шт.

1

На плавзасіб

9

Кінець “Александрова”

шт.

1

На станцію

10

Трал з якорем

шт.

1

На станцію

11

Жилет рятувальний

шт.

Згідно з паспортом плавзасобу

12

Якір - “Кішка” пошуковий

шт.

1

На станцію

13

Рятувальні ноші

шт.

1

На станцію

14

Медична укладка лікаря при виконанні водолазних робіт

компл.

1

На станцію


Додаток 2

до Порядку проведення сертифікації

водолазних підрозділів спеціалізованих

аварійно-рятувальних служб

(пункт 6 розділу ІІ)

ВИСНОВОК


Документи та файли

Сигнальний документ — f446099n40.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.08.2015 — 2015 р., № 61, стор. 24, стаття 2002, код акта 77931/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -