<<
>>

Наказ МВС України від 30.11.2015  № 1521 "Про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2015  № 1521


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2015 р.
за № 1569/28014

Про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»

Відповідно до статей 43, 44 Закону України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», підпункту 18 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя».

2. Затвердити Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя», що додається.

3. Державній установі «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» (Пономаренко В.В.) забезпечувати придбання відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» на підставі заявки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС на наступний рік, яка подається до Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» не пізніше 15 грудня поточного року, а також їх збереження та видачу згідно з наказами МВС про нагородження.

4. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (Громико М.І.) у п’ятиденний строк після підписання цього наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 07 травня 2010 року № 165 «Про відомчі заохочувальні відзнаки МВС «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 травня 2010 року за № 326/17621.

6.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Тахтая О.В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

Голова об'єднаного комітету
профспілки МВС України
О.І. Козленко


Л.А. КирилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
30.11.2015  № 1521


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2015 р.
за № 1569/28014

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»

I. Загальні положення

1. Відомча заохочувальна відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» - це зброя вітчизняного або іноземного виробництва, у тому числі зброя невійськового призначення.

2. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» (далі - відзнака).

3. Нагородження відзнакою здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Відзнакою нагороджується дієздатна особа, яка має право на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї відповідно до вимог нормативно-правових актів, за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового, службового та громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5. Передача відзнаки іншим особам або її відчуження забороняються.

II. Порядок представлення до нагородження відзнакою

1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою здійснюється гласно у структурному підрозділі апарату МВС, закладі, установі і підприємстві, що належать до сфери управління МВС, та іншому центральному органі виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ України, за результатами розгляду готується клопотання про нагородження.

2. У клопотанні про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання.

3. Клопотання про нагородження відзнакою в апараті МВС подає Міністру внутрішніх справ України або особі, яка виконує його обов’язки, відповідний керівник структурного підрозділу.

Клопотання про нагородження відзнакою перед МВС порушується відповідними керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ України або особою, яка виконує його обов'язки.

Клопотання про нагородження відзнакою працівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, порушують безпосередні керівники кандидатів на нагородження.

Клопотання про нагородження військовослужбовців Національної гвардії України перед МВС порушує командувач Національної гвардії України або особа, яка виконує його обов’язки.

Клопотання про нагородження відзнакою інших осіб порушують безпосередні керівники кандидатів на нагородження.

Матеріали щодо нагородження разом із нагородним листом (додаток 1), біографічною довідкою, копією паспорта, довідкою з місця роботи надсилаються до МВС.

Після розгляду зазначених нагородних матеріалів ініціатор заохочення подає їх для доповіді Міністрові внутрішніх справ України або особі, яка виконує його обов'язки, для прийняття рішення по суті.

4. Після прийняття Міністром внутрішніх справ України або особою, яка виконує його обов’язки, позитивного рішення матеріали про нагородження разом з нагородним листом надсилаються до Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС для підготовки проекту наказу про нагородження.

5. Про нагородження відзнакою видається наказ Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов’язки.

III. Порядок вручення та вилучення відзнак

1. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Міністром внутрішніх справ України, особою, яка виконує його обов'язки, або за дорученням Міністра членами колегії МВС, керівниками структурних підрозділів апарату МВС, командувачем Національної гвардії України, керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ. Нагородженому вручається відзнака та завірена копія наказу.

2. При врученні відзнаки складається протокол вручення відзнаки Міністерства внутрішніх справ України (додаток 2), що підписується особою, яка її вручила, та особою, яка отримала відзнаку. Зазначений протокол надсилається до державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», копія - до Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС.

3. В особовій справі робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу МВС про нагородження відзнакою та вид зброї.

4. Повторне нагородження однією й тією самою відзнакою не здійснюється, втрачені відзнаки повторно не видаються.

5. Позбавлення нагородженого відзнаки та її вилучення здійснюються за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, а також за вчинки, що дискредитують нагородженого.

6. Після смерті нагородженого відзнака здається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор Департаменту
персоналу, організації освітньої
та наукової діяльності МВС
генерал поліції третього рангу
В.Р. Слівінський


Додаток 1
до Положення про відомчу
заохочувальну відзнаку
Міністерства внутрішніх справ України
«Вогнепальна зброя»
(пункт 3 розділу II)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ


Додаток 2
до Положення про відомчу
заохочувальну відзнаку
Міністерства внутрішніх справ України
«Вогнепальна зброя»
(пункт 2 розділу III)

ПРОТОКОЛ
вручення відзнаки Міністерства внутрішніх справ України


Документи та файли

Сигнальний документ — f451127n50.doc
Сигнальний документ — f451127n51.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.12.2015 — 2015 р., № 98, стор. 237, стаття 3381, код акта 79905/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -