<<
>>

Наказ МВС України від 31.12.2004 N 1664 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху"". МВС України. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

31.12.2004 N 1664

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2005 р.

за N 354/10634

Про внесення змін та доповнень до наказу

МВС України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання

Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення

змін до Кодексу України про адміністративні

правопорушення щодо відповідальності за порушення

правил дорожнього руху"

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1217 ( z0974-03 ) від

22.10.2003, до якого вносились зміни }

З метою автоматизації процесу обліку та діловодства в справах

про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та підвищення

ефективності діяльності органів внутрішніх справ, Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217

( z0974-03 ) "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні

правопорушення щодо відповідальності за порушення правил

дорожнього руху" (із змінами та доповненнями) (далі - наказ) та

затвердженої цим наказом Інструкції, зареєстрованих у Міністерстві

юстиції України 24.10.2003 за N 974/8295, такі зміни та

доповнення:

1.1. Наказ доповнити пунктами 5 та 6 такого змісту: "5. Державному науково-дослідному центру безпеки дорожнього

руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції

(Каракай С.В.) МВС України забезпечити на договірних засадах з

Управліннями (відділами) Державної автомобільної інспекції ГУМВС,

УМВС України встановлення та супроводження програмного

забезпечення автоматизованого робочого місця "Інспектор з

адміністративної практики", а також своєчасну модернізацію

програмного забезпечення.

6. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті

Севастополі забезпечити функціонування програмного забезпечення

автоматизованого робочого місця "Інспектор з адміністративної

практики".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 7.

1.2. Додатки 1 та 2 до Інструкції з організації провадження

та діловодства у справах про адміністративні порушення правил,

норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього

руху, затвердженої наказом МВС України від 22.10.2003 N 1217

( z0974-03 ) (у редакції наказу МВС України від 29.03.2004 N 334

( z0434-04 ) (далі - Інструкція), викласти в новій редакції

(додатки 1 та 2).

1.3. Доповнити Інструкцію ( z0974-03 ) новим додатком 3

"Інструкція з використання автоматизованого робочого місця

"Інспектор з адміністративної практики" (додається). У зв'язку з цим додатки до Інструкції 3-11 ( z0974-03 )

вважати відповідно додатками 4-12.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Присяжнюка А.Й.

3. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів

внутрішніх справ.

Т.в.о. Міністра

генерал-лейтенант міліції В.О.Жук

Додаток 1

до наказу МВС України

31.12.2004 N 1664

ПРОТОКОЛ Серія______N_____

про адміністративне правопорушення

Час складання ------ ------ | || | | || | ------ ------ Година Хвилина

Дата складання ------ ------ ------------ --------------------- | || | | || | | || || || | | || || || || || || | ------ ------ ------------ --------------------- День Місяць Рік Особистий номер

співробітника

_________________________________________________________________

(місце складання протоколу: населений пункт, км. автодороги) _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)

Дата народження порушника ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------ День Місяць Рік

Відомості про особу порушника:

Прізвище ------------------------------------------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------------------------------

Ім'я ------------------------------------------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------------------------------

По батькові ------------------------------------------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------------------------------

Місце народження порушника ______________________________________

Громадянство ____________________________________________________

Документ, який засвідчує особу __________________________________ _________________________________________________________________

(назва документа, коли і ким виданий, серія, номер)

Місце проживання _____________________________ Телефон __________

Місце роботи, посада _________________________ Телефон __________

Транспортний засіб, _____________________________________________

марка Номерний знак ------------------------ | || || || || || || || | ------------------------ Власник транспортного засобу ____________________________________

Місце обліку транспортного засобу ____________ район ____________

Який ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(місце, час учинення і суть порушення та технічний засіб _________________________________________________________________

щодо його виявлення /фіксації/)

------ ------ --- чим порушив пункт | || |. | || | додаток | | ПДР (інші норми ------ ------ --- та стандарти, що належать до забезпечення безпеки дорожнього

руху), за що передбачена відповідальність згідно --- --------- --- з частиною | | статті | || || | - | | КУпАП --- --------- --- Місце розгляду справи згідно із статтями 221, 222 КУпАП: _________________________________________________________________

Протокол склав _______________________ ______________________

(підпис інспектора) (підпис порушника)

З правами та обов'язками відповідно до статті 63 Конституції

України, статті 268 КУпАП та статті 130 частина 2 КУпАП

ознайомлений ______________________

(підпис порушника)

По суті порушення пояснюю: ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Копію протоколу отримав ______________________

(підпис порушника)

Свідки, потерпілі:

1. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)

2. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)

3. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон)

До протоколу додаються:__________________________________________ _________________________________________________________________

Продовження додатка 1

ПРОТОКОЛ

проведення огляду на стан сп'яніння

Причина проведення огляду на стан сп'яніння ________________________________________________________

(ознаки стану сп'яніння в порушника: нестійка хода,

запах алкоголю і таке інше)

Результати огляду із застосуванням трубки

"Контроль тверезості"

--- --- | | | | --- --- Проба позитивна Проба негативна

(потрібне закреслити)

З результатами огляду

--- --- | | | | --- --- _______________________________ Згоден Не згоден (підпис особи, яка оглядається)

(потрібне закреслити)

Свідки (поняті):

1. _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон) (підпис)

2. _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон) (підпис)

Результати перевірки транспортного засобу за допомогою

АІПС Державтоінспекції ------ ------ ------------ ------ ------ Запит проведено | || | | || | | || || || | | || | | || | ------ ------ ------------ ------ ------ День Місяць Рік Година Хвилина

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ --- --- | | | | --- ---

Відомостям Відомостям

АІПС Державтоінспекції АІПС Державтоінспекції

відповідає не відповідає

(потрібне закреслити)

Перевірку провів ___________________

(підпис інспектора)

Т.в.о. начальника

Державного науково-дослідного

центру безпеки дорожнього руху

та діяльності дорожньо-патрульної

служби місцевої міліції

МВС України

полковник міліції І.О.Матусевич

Додаток 2

до наказу МВС України

31.12.2004 N 1664

ПОСТАНОВА

за справою про адміністративне правопорушення

День Місяць Рік ------ ------ ------------ ------ ------------------ Дата розгляду справи | || | | || | | || || || | до протоколу серії | || | N | || || || || || | ------ ------ ------------ ------ ------------------ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові порушника та обставини, _________________________________________________________________

установлені при розгляді справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ --- --------- --- Відповідно до частини | | статті | || || | - | | --- --------- --- КУпАП накласти адміністративне стягнення у вигляді _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали службової особи) (підпис)

Порядок виконання накладеного стягнення, а також порядок і

строк оскарження постанови мені роз'яснені.

Стаття 289 КУпАП: Скаргу на постанову за справою про

адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти

днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазначеного

строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої

винесено постанову, може бути поновлено органом (службовою

особою), правочинним розглядати скаргу.

Копію постанови отримав __________

(підпис)

------ ------ ------------ Копія постанови надіслана | || | | || | | || || || | __________ ------ ------ ------------ (підпис) День Місяць Рік

Копію постанови отримав __________

(підпис)

------ ------ ------------ Копія постанови надіслана потерпілому | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------ День Місяць Рік

Продовження додатка 2

Копія

ПОСТАНОВА

за справою про адміністративне правопорушення

День Місяць Рік ------ ------ ------------ ------ ------------------ Дата розгляду справи | || | | || | | || || || | до протоколу серії | || | N | || || || || || | ------ ------ ------------ ------ ------------------ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові порушника та обставини, _________________________________________________________________

установлені при розгляді справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ --- --------- --- Відповідно до частини | | статті | || || | - | | --- --------- --- КУпАП накласти адміністративне стягнення у вигляді _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали службової особи) (підпис)

Порядок виконання накладеного стягнення, а також порядок і

строк оскарження постанови мені роз'яснені.

Стаття 289 КУпАП: Скаргу на постанову за справою про

адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти

днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазначеного

строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої

винесено постанову, може бути поновлено органом (службовою

особою), правочинним розглядати скаргу.

Копію постанови отримав __________

(підпис)

------ ------ ------------ Копія постанови надіслана | || | | || | | || || || | __________ ------ ------ ------------ (підпис) День Місяць Рік

Копію постанови отримав __________

(підпис)

------ ------ ------------ Копія постанови надіслана потерпілому | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------ День Місяць Рік

Т.в.о. начальника

Державного науково-дослідного

центру безпеки дорожнього руху

та діяльності дорожньо-патрульної

служби місцевої міліції

МВС України

полковник міліції І.О.Матусевич

Додаток 3

до наказу МВС України

31.12.2004 N 1664

ІНСТРУКЦІЯ

з використання автоматизованого робочого місця

"Інспектор з адміністративної практики"

Для автоматизації діловодства в справах з адміністративних

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху розроблено

автоматизоване робоче місце (АРМ) "Інспектор з адміністративної

практики".

Сканування протоколу

Запуск та робота з програмним забезпеченням АРМ "Інспектор з

адміністративної практики": 1. Активувати програму ABBYY FormReader 6.0. 2. Відкрити пакет 1. 3. Укласти протоколи про адміністративні правопорушення в

лоток сканера. 4. Активізувати на панелі інструментів опцію "Сканувати

декілька сторінок". Після сканування протокол буде завантажено до системи. 5. Активізувати на панелі інструментів опцію "Розпізнати всі

сторінки". 6. Виправити неправильно ідентифіковані символи, які було

зіскановано з протоколів про адміністративні правопорушення. 7. Активізувати на панелі інструментів опцію "Експортувати до

бази даних" та зберегти інформацію у файлі base.dbf. 8. Запустити програму підвантаження інформації до бази даних

АІС "Адмінпрактика".

Протокол про адміністративне правопорушення

Бланк протоколу про адміністративне правопорушення

розроблений з використанням шаблонів для машинного розпізнавання,

тому поля з інформацією, яку потім ідентифікує система, повинні

бути заповнені розбірливо чорними літерами або цифрами, при цьому

кожний символ повинен розміщуватися в окремій клітинці та не

зливатися з іншими символами.

Ідентифікується інформація в таких полях: 1. Дата складання протоколу (день - 2 цифри, місяць -

2 цифри, рік - 4 цифри). 2. Час складання протоколу (година - 2 цифри,

хвилина - 2 цифри). 3. Особистий номер співробітника (7 символів). 4. Дата народження порушника (день - 2 цифри, місяць -

2 цифри, рік - 4 цифри). 5. Прізвище порушника (22 літери). 6. Ім'я порушника (22 літери). 7. По батькові порушника (22 літери). 8. Номерний знак транспортного засобу порушника (8 символів). 9. Пункт ПДР (пункт - 2 цифри, підпункт - 2 цифри, додаток -

1 цифра). 10. Частина та стаття КУпАП (частина - 1 цифра, стаття -

3 цифри).

Т.в.о. начальника

Державного науково-дослідного

центру безпеки дорожнього руху

та діяльності дорожньо-патрульної

служби місцевої міліції

МВС України

полковник міліції І.О.Матусевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.04.2005 — 2005 р., № 14, стор. 122, стаття 737, код акта 32002/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -