<<
>>

Наказ МВС України N 64 від 8.02.94 " Про затвердження Положення про порядок збирання та утилізації спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (в тому числі газових балончиків), непридатних для подальшого користування". МВС України. 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 66 від 8.02.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 квітня 1994 р.
за N 76/285
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 907 ( z1440-17 ) від 07.11.2017 }

Про затвердження Положення про порядок
збирання та утилізації спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої
та дратівної дії (в тому числі газових
балончиків), непридатних для подальшого
користування
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7
вересня 1993 року N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок продажу,
придбання, зберігання, реєстрації, обліку і застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії" Н А К А З У Ю :
1. Затвердити погоджене з Міністерством економіки,
Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством охорони
навколишнього природного середовища, Міністерством промисловості,
Державним комітетом по житлово-комунальному господарству та
Державним комітетом по сприянню малим підприємствам і
підприємництву України Положення про порядок збирання та
утилізації спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії (в тому числі газових балончиків),
непридатних для подальшого користування (додається). 2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.
Києві та Київській області, УМВС України в областях, м.
Севастополі, Управлінню транспортної та спеціальної міліції МВС
України: ( Пункт 2 в редакції Наказу МВС N 533 ( z0628-01 ) від
06.07.2001 ) 2.1. Разом з іншими зацікавленими відомствами,
підприємствами, установами і організаціями забезпечити неухильне
виконання вимог цього Положення. 2.2. Провести роботу серед населення та суб'єктів
підприємницької діяльності по роз'ясненню Положення про порядок
збирання та утилізації спеціальних засобів самооборони, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії (в тому числі газових
балончиків), не придатних для подальшого використання.
З цією
метою використати можливості преси, радіо, телебачення. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на ГУАСМ
(Жука В.О.) МВС України. ( Пункт 3 в редакції Наказу МВС N 533
( z0628-01 ) від 06.07.2001 ) Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ.

Заступник міністра
генерал-полковник міліції В.М.Недригайло

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
внутрішніх справ України
від 8 лютого 1994 р. N 66
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок збирання та утилізації спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії (в тому числі газових балончиків),
непридатних для подальшого користування
1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 1993 року N 706 ( 706-93-п )"Про
порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії" з метою організації повного
збирання, знешкодження та утилізації зазначених спеціальних
засобів, що містять кольорові метали. 2. Спеціальними засобами самооборони, що підлягають збиранню
та утилізації, є: використані, пошкоджені та із закінченим строком зберігання
упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (газові
балончики); використані, пошкоджені та із закінченим строком зберігання
патрони калібрів 6, 8, 9 міліметрів, заряджені речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, до газових пістолетів і
револьверів. 3. Дія цього Положення поширюється на установи, організації
та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, які з метою захисту життя, здоров'я, честі та гідності
своїх працівників придбали у встановленому порядку газові
пістолети і револьвери, а також на громадян, які придбали
спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої
та дратівної дії. 4. Використані, пошкоджені та із закінченим строком
зберігання газові балончики, патрони до газових пістолетів і
револьверів підлягають обов'язковому здаванню до спеціалізованих
магазинів чи окремих секцій магазинів по реалізації спеціальних
засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, що створені та утримуються у порядку, встановленому
Інструкцією "Про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на виробництво, ремонт і реалізацію
спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї,
а також холодної зброї, виготовлення і реалізацію спеціальних
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання
спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів, створення та
утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів і
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів"
та Умов і правил здійснення підприємницької діяльності по
виробництву, ремонту і реалізації спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї,
виготовленню і реалізації спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних
операцій і оперативно-розшукових заходів, створенню та утриманню
стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів і
штемпельно-граверних майстерень, виготовленню печаток і штампів, а
також Інструкцією про порядок видачі дозволів на оформлення
замовлень на виготовлення печаток і штампів, затвердженими наказом
МВС України N 643 ( z0161-93 ) від 18 жовтня 1993 р. 5. При здаванні на утилізацію балончиків і патронів
установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності, а
також громадянам адміністрацією магазину видається квитанція
(додаток N 1), корінець якої залишається в магазині. Облік
прийнятих на утилізацію газових балончиків та патронів до газових
пістолетів і револьверів здійснюється у Книзі обліку прийнятих на
утилізацію спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії (в тому числі газових балончиків),
не придатних для подальшого використання (додаток N 2). 6. Оплата прийнятих на утилізацію балончиків і патронів
здійснюється за залоговими цінами на відходи кольорових металів,
погодженими виготовлювачами з регіональними підприємствами
"Вторкольормету". Вартість зданих балончиків і патронів
зараховується при купівлі нових балончиків чи патронів до газових
пістолетів і револьверів або виплачується готівкою власникам за їх
бажанням. 7. Зібрані балончики і патрони зберігаються в закритій тарі
з-під газових балончиків чи патронів до газових пістолетів і
револьверів, що надходять до спеціалізованих магазинів. Доступ до
них громадян, крім осіб, з якими укладання трудових договорів на
виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням,
зберіганням, реалізацією матеріалів, на які поширюється дозвільна
система, проводилось за погодженням з органами міліції,
заборонений. 8. В міру накопичення зібрані балончики і патрони
відправляються транспортом на підприємства, які отримали ліцензії
на виготовлення і реалізацію спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії. 9. Перевезення зібраних балончиків і патронів на
підприємства-виготовлювачі для знешкодження здійснюється на
підставі дозволу (додаток N 3), що видається органами внутрішніх
справ, та у відповідності з Правилами перевезення небезпечних
вантажів автомобільним транспортом, затвердженими наказом МВС
колишнього СРСР від 23.09.85 року N 181. 10. На підприємствах-виготовлювачах здійснюється повне
знешкодження балончиків і патронів, що надійшли. 11. Знешкоджені балончики і патрони з приймально-здавальним
актом та довідкою підприємства-виготовлювача про їх
вибухонебезпечність (додаток N 4) здаються місцевим підприємствам
"Вторколірмету" як металобрухт, що містить алюміній (для
балончиків), чи металобрухт, що містить латунь (для патронів), або
відправляються, згідно з їх нарядами, безпосередньо на
металургійні заводи для переплавки. 12. Підприємства-виготовлювачі у правилах користування, що
додаються до кожного спеціального засобу самооборони, повинні
робити відмітку про необхідність здавання металобрухту балончиків
і патронів для знешкодження та утилізації. 13. Контроль за виконанням цього Положення здійснюють у межах
своєї компетенції Міністерство внутрішніх справ, Міністерство
охорони навколишнього природного середовища, Міністерство охорони
здоров'я, Державний комітет по житлово-комунальному господарству
України, Міністерство машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії та Міністерство промисловості.
Додаток N 1
до Положення про порядок збирання
Штамп та утилізації спеціальних засобів магазину самооборони заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії (в
тому числі газових балончиків)
непридатних для подальшого
користування
КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ N
"___"_______ 199_ р.
Область, район
місто _______________________________________________________
(розташування магазину)
Прийнято від ____________________________________________________
(прізвище, ініціали громадянина, представника
організації)
Газові балончики ________________________________________________
(кількість, вид, система)
Патрони до газових пістолетів, револьверів ______________________
(кількість, калібр)
Зареєстровано в Книзі обліку прийнятих на утилізації
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії (в тому числі газових балончиків),
непридатних для подальшого користування
Газові балончики, здав ______________________
патрони прийняв ______________________

КВИТАНЦІЯ N
"___"______ 199_ р.
Прийнято від ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина,
представника організації)
Газові балончики ________________________________________________
(кількість прописом, вид, система)
Патрони до газових пістолетів, револьверів ______________________
(кількість прописом,
калібр)
Газові балончики, патрони здав __________________________________
(підпис громадянина, представника
організації)
Газові балончики, патрони прийняв _______________________________
(прізвище, ініціали посадової
особи магазину)
Додаток N 2
до Положення про порядок збирання
та утилізації спеціальних засобів
самооборони заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії (в
тому числі газових балончиків)
непридатних для подальшого
користування
КНИГА
обліку прийнятих на утилізацію спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії (в тому числі газових балончиків),
непридатних для подальшого користування ___________
(назва магазину)
Почата ____________________ Закінчена _________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Дата прийняття| Від кого |Адреса |Кількість | Прізвище, п/п| на утилізацію | прийняті |місця |прийнятих | ініціали | газових балон-| балончики,|прожи- |балончиків,| посадової | чиків, патро- | патрони |вання |патронів | особи, яка | нів до газових| (прізвище,|грома- |(прописом) | прийняла | пістолетів, | ініціали |дянина |N видатної | балончики | револьверів | громадяни-|або |квитанції | патрони | | на або |розта- |на прий- | | | представ- |шування |няті ба- | | | ника орга-|органі- |лончики, | | | нізації) |зації |патрони | ———+———————————————+———————————+————————+———————————+———————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ——————————————————————————————— Дата направлення | балончиків, патро- | нів на утилізацію | Примітки до підприємств-ви- | готовлювачів, N , | найменування супро- | відного документа: | ————————————————————+—————————— 7 | 8 ———————————————————————————————
Додаток N 3
до Положення про порядок збирання
та утилізації спеціальних засобів
самооборони заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії (в
тому числі газових балончиків)
непридатних для подальшого
користування
МВС УКРАЇНИ _________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)
"___"_____________________ 19__ р.
КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N _____
Виданого ____________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
що знаходиться __________________________________________________
(адреса)
на перевезення __________________________________________________
(вид транспорту)
від ____________________________ до _____________________________
(пункт відправлення) (пункт призначення)
за маршрутом ____________________________________________________
такого вантажу __________________________________________________
(назва вантажу, кількість, вага зазначається _________________________________________________________________
прописом і цифрами)
Відповідальним за перевезення є _________________________________
(прізвище, ініціали _________________________________________________________________
відповідальної за перевезення особи)
Дійсний до "___"_____________ 19__ р.
Начальник органу ——————————————————————————————————
МВС УКРАЇНИ _________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)
"____"______________________ 19__ р.
ДОЗВІЛ N ____
Виданий _________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
що знаходиться __________________________________________________
(адреса)
на перевезення __________________________________________________
(вид транспорту)
від ____________________________ до _____________________________
(пункт відправлення) (пункт призначення)
за маршрутом ———————————————————————————————————————————————————— такого вантажу —————————————————————————————————————————————————— (назва вантажу, кількість, вага зазначається _________________________________________________________________
прописом і цифрами)
Відповідальним за перевезення є _________________________________
(прізвище, ініціали _________________________________________________________________
відповідальної за перевезення особи, серія, номер паспорта)
Дійсний до "___"_____________ 19__ р.
М.П. Начальник органу внутрішніх справ ________________________________
(підпис)
Додаток N 4
до Положення про порядок збирання
та утилізації спеціальних засобів
самооборони заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії (в
тому числі газових балончиків)
непридатних для подальшого
користування
Спеціалізована N 19
категорія металобрухту
здавальника ________________
лоточник заготівки _________
N ______
від "___"_________ 199_ р.
Код підприємства за ОКПО
ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИЙ АКТ
Отримувач металобрухту __________________________________________
Металобрухт здавальник __________________________________________
Відділення банку ________________________________________________
Розрахунковий рахунок здавальника _______________________________
Транспорт (серія, N) ____________________________________________
N Шляхового листа _______________________________________________
Чий транспорт ___________________________________________________
Чиє вантаження __________________________________________________
Відстань км. ____________________________________________________
Довідка про вибухобезпечність ___________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— Діль-|Наймену-| Код за |Вага |Вага| Процент|Вага |Ціна |Сума | ниця,|вання | ОКП ме-|брутто|тари| засмі- |нетто| | | бри- |метало- | тало- | | | чення | | | | га- |брухту | брухту,| | | | | | | да |за Держ-| підклас| | | | | | | |стандар-| 078 | | | | | | | |том | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Вага нетто (прописом) ___________________________________________
Здав і акт одержав ____________________ прийняв _________________
Інспектор-здавальник ____________________________________________

ДОВІДКА N
Вказаний металобрухт підготовлений відповідно до вимог
п.1.3. ГОСТ 13221-67, перевірений піротехніком,
визначений як вибухонебезпечний і може бути направлений
на переробку та переплавку
Підписи
1. ———————————————————————————— (відповідальний представник
адміністрації підприємства-
М.П. здавальника)
"___"_____ 199_ р. 2. ————————————————————————————
(піротехнік, який проводив
перевірку металобрухту)

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -