<<
>>

Наказ МВС України від Н А К А З " 19.02.2009 N 70/411/101/65/19/32". МВС України. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Н А К А З

19.02.2009 N 70/411/101/65/19/32

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 травня 2009 р.

за N 419/16435

Про затвердження Порядку взаємодії

суб'єктів, що надають соціальні

послуги бездомним особам

{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5

( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

Відповідно до Законів України "Про основи соціального захисту

бездомних громадян і безпритульних дітей" ( 2623-15 ), "Про

соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про свободу пересування та вільний

вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ), розпорядження

Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 1402-р ( 1402-2008-р )

"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції

соціального захисту бездомних громадян до 2012 року" та з метою

врегулювання питань взаємодії органів виконавчої влади та інших

суб'єктів, що здійснюють надання соціальних послуг бездомним

особам, і покращення якості таких послуг Н А К А З У Є М О: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 }

1. Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів, що надають

соціальні послуги бездомним особам (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 }

2.

Міністерству праці та соціальної політики України,

Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту,

Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству внутрішніх

справ України, Державному комітету України у справах

національностей та релігій, Державному департаменту України з

питань виконання покарань та їх територіальним підрозділам

забезпечити організацію виконання положень Порядку взаємодії

суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам.

3. Управлінню у справах бездомних громадян та інших груп

ризику Міністерства праці та соціальної політики України

(О.Суліма) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на

заступників Міністрів праці та соціальної політики, у справах

сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, внутрішніх справ,

заступника Голови Державного комітету України у справах

національностей та релігій, заступника Голови Державного

департаменту України з питань виконання покарань згідно з

функціональним розподілом.

Міністр праці та соціальної

політики України Л.Денісова

Міністр України у справах

сім'ї, молоді та спорту Ю.Павленко

Міністр охорони здоров'я України В.Князевич

Міністр внутрішніх справ України Ю.Луценко

Голова Державного комітету

України у справах

національностей та релігій О.Саган

Голова Державного

департаменту України

з питань виконання покарань В.Кощинець

ПОГОДЖЕНО:

Голова Профспілки

працівників соціальної сфери В.Тьоткін

Перший заступник

Міністра юстиції України Є.Корнійчук

В.о. президента Спілки підприємців

малих, середніх і приватизованих

підприємств України В.Биковець

Президент Спілки орендарів

і підприємців України Віктор Хмільовський

В.о. президента Всеукраїнської

асоціації роботодавців В.Биковець

Перший заступник керівника

Спільного представницького

органу профспілок Г.В.Осовий

Генеральний директор Федерації

роботодавців України В.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України,

Міністерства України

у справах сім'ї, молоді

та спорту,

Міністерства охорони

здоров'я України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Державного комітету України

у справах національностей

та релігій,

Державного департаменту

України з питань виконання

покарань

19.02.2009

N 70/411/101/65/19/32

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 травня 2009 р.

за N 419/16435

ПОРЯДОК

взаємодії суб'єктів, що надають

соціальні послуги бездомним особам

{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 }

{ У тексті Порядку та додатках до нього: слова "бездомний

громадянин" в усіх відмінках і числах замінено словами

"бездомна особа" у відповідних відмінках і числах;

слово "бездомний" в усіх відмінках замінено словами

"бездомна особа" у відповідних відмінках;

слова "орган праці та соціального захисту населення" в

усіх відмінках і числах замінено словами "орган

соціального захисту населення" у відповідних відмінках

і числах;

слова "реєстрація переважного місцезнаходження" в усіх

відмінках замінено словами "реєстрація місця

проживання/місця перебування" у відповідних відмінках;

слова "підрозділи державної служби зайнятості",

"місцеві центри зайнятості" в усіх відмінках замінено

словами "управління Державної служби зайнятості" у

відповідних відмінках;

слова "виїзна бригада служби швидкої медичної

допомоги" в усіх відмінках замінено словами "бригада

екстреної (швидкої) медичної допомоги" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної

політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 }

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного

механізму взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги

бездомним особам, чіткого визначення дій центральних та

місцевих органів виконавчої влади, організацій, установ, закладів,

служб, причетних до надання послуг бездомним особам,

покращення якості надання послуг та профілактики поширення

бездомності та інфекційних захворювань, створення умов для

подальшого самостійного розв'язання життєвих проблем таких

громадян.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на: Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим,

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,

районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,

виконавчих органів міських, районних у містах рад (у разі їх

створення) (далі - органи соціального захисту населення); головні управління Державної служби зайнятості в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління

Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, а

також у містах та районах (далі - управління Державної служби

зайнятості), навчальні заклади Державної служби зайнятості; центри обліку бездомних осіб (далі - центри обліку); заклади соціального захисту для бездомних осіб (далі -

заклади для бездомних осіб); центри соціальної адаптації звільнених осіб; республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,

Київський та Севастопольський міські, районні, міські, районні у

містах центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -

центри СССДМ); орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері

сім'ї та дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та

Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та

Севастополі державних адміністрацій (далі - служби у справах

дітей); Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

(далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров'я); заклади охорони здоров'я; Кримську республіканську, обласні, центральні міські у містах

Києві та Севастополі, міські, міжрайонні, районні медико-соціальні

експертні комісії (далі - МСЕК); органи, підрозділи Міністерства внутрішніх справ (далі -

територіальні органи внутрішніх справ); територіальні органи та територіальні підрозділи Державної

міграційної служби України в областях, місті Києві (далі -

територіальні органи/ підрозділи ДМС); кримінально-виконавчу інспекцію. { Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної

політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

II. Механізм взаємодії

2.1. Виявлення бездомних осіб, організація соціального

патрулювання 2.1.1. Виявлення бездомних осіб та безпритульних дітей

здійснюється з метою їх обліку, профілактики туберкульозу та інших

інфекційних захворювань, надання їм соціальних послуг центрами

обліку, іншими органами, організаціями, установами і закладами. 2.1.2. Виявлення бездомних осіб здійснюється, зокрема,

шляхом проведення соціального патрулювання на вулицях фахівцями

центрів обліку та інших закладів для бездомних осіб (будинків

нічного перебування, центрів реінтеграції), працівниками органів

соціального захисту населення, внутрішніх справ, охорони здоров'я,

служб у справах дітей, центрів СССДМ, підрозділів

кримінально-виконавчої інспекції, представниками громадських

об'єднань, підприємствами, установами, організаціями, благодійними

організаціями та фізичними особами за згодою або за угодою, а

також у порядку особистого звернення особи. У разі особистого звернення бездомної особи до

органів, організацій, установ і закладів він направляється ними до

центру обліку або до будинку нічного перебування за територіальним

розташуванням для надання йому соціальних послуг. { Пункт 2.1.2 підрозділу 2.1 розділу II із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 } 2.1.3. До складу групи фахівців, що здійснюють соціальне

патрулювання, крім соціальних працівників, можуть входити медичний

працівник, працівник органів внутрішніх справ, волонтери,

представники благодійних організацій та громадських об'єднань,

підприємств, установ, організацій за згодою. { Пункт 2.1.3 підрозділу 2.1 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 } 2.1.4. Під час здійснення соціального патрулювання фахівцями

проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення та

виявлених бездомних осіб. Бездомні особи направляються до

закладів відповідного спрямування, отримують соціальні послуги

(гаряча їжа, одяг, взуття, первинна медична допомога, консультації

тощо). 2.1.5. У разі виявлення бездомної особи територіальними

органами внутрішніх справ працівники цих органів інформують

фахівців, що здійснюють соціальне патрулювання, про таких громадян

та, на бажання бездомної особи, направляють його до центру обліку

або закладу для бездомних осіб для подальшого вирішення проблемних

питань. { Пункт 2.1.5 підрозділу 2.1 розділу II із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 } 2.1.6. У разі виявлення на вулиці або в іншому місці

бездомної особи, яка не в змозі самостійно пересуватися з

будь-якої причини (інвалід, хворий, поранений, у стані

алкогольного або наркотичного сп'яніння), і у разі коли такий стан

загрожує його життю або безпеці оточуючих, фахівець, що здійснює

соціальне патрулювання, викликає бригаду екстреної (швидкої)

медичної допомоги. Медичний персонал бригади екстреної (швидкої)

медичної допомоги зобов'язаний надати медичну допомогу та, за

необхідності, доставити бездомну особу в стаціонарне відділення. У разі виявлення безпритульної дитини фахівець, що здійснює

соціальне патрулювання, негайно повідомляє про це служби у справах

дітей та центри СССДМ. 2.1.7. Після надання необхідної медичної допомоги (лікування)

заклад охорони здоров'я, на бажання бездомної особи,

направляє її до закладу для бездомних осіб з відповідними

медичними висновками обстеження на інфекційні захворювання

(туберкульоз, шкірні, венеричні захворювання тощо). { Пункт 2.1.7 підрозділу 2.1 розділу II із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

2.2. Облік бездомних осіб, відновлення документів та

реєстрація місця проживання/місця перебування 2.2.1. Облік бездомних осіб здійснює заклад соціального

захисту, утворений для виявлення та ведення обліку осіб, які

перебувають у соціальному становищі бездомності, - центр обліку

бездомних осіб. { Пункт 2.2.1 підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 } 2.2.2. Діяльність центрів обліку здійснюється відповідно до

Типового положення про центр обліку бездомних осіб, затвердженого

наказом Міністерства соціальної політики України від 19 квітня

2011 року N 135 ( z0750-11 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 22 червня 2011 року за N 750/19488. { Пункт 2.2.2 підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 } 2.2.3. У центрі обліку визначається уповноважена особа, яка

має персональний доступ до автоматизованої системи обліку

бездомних осіб та здійснює облік бездомних осіб. У разі необхідності уповноважена особа надає допомогу

бездомній особі (далі - клієнт) у підготовці передбачених

законодавством документів для поновлення документів, що

посвідчують особу, та реєстрації місця проживання/місця

перебування за адресою центру обліку або іншого закладу для

бездомних осіб. { Абзац другий пункту 2.2.3 підрозділу 2.2 розділу II із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 } 2.2.4. Облік клієнта проводиться шляхом занесення даних про

нього до журналу обліку бездомних осіб (додаток 1) та до

автоматизованої системи обліку бездомних осіб. Інформація про бездомну особу є конфіденційною. Збирання,

зберігання та використання цієї інформації здійснюються з

додержанням вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону

України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ). { Абзац

другий пункту 2.2.4 підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 } Оформлюються облікова картка клієнта (додаток 2) та

посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою наказом

Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2011 року

N 574 ( z0084-12 ) "Про деякі питання діяльності центру обліку

бездомних осіб", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

20 січня 2012 року за N 84/20397, із зазначенням місцезнаходження

центру обліку, іншого закладу для бездомних осіб, центру

соціальної адаптації звільнених осіб. { Абзац третій пункту 2.2.4

підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства

соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 } Відомості про проведення соціальної роботи та надані

соціальні послуги заносяться до облікових карток клієнтів, з яких

формується картотека клієнтів закладу для бездомних осіб. Облікова картка клієнта, копія посвідчення про взяття на

облік, анкета первинного тестування (за наявності), дані медичного

огляду та усі документи, що приймаються від клієнта, та ті, що

оформлюються уповноваженою особою, зберігаються в особовій справі

клієнта. Після отримання документа, що посвідчує особу, з відміткою

про реєстрацію оригінал посвідчення про взяття на облік здається

уповноваженій особі та підшивається до справи. 2.2.5. Посвідчення про взяття на облік дійсне протягом

строку перебування на обліку. Зняття з обліку бездомної особи відбувається у разі: відсутності протягом 6 місяців інформації про неї (не

з'являється до центру обліку, і тому відсутні відомості щодо

бездомної особи) автоматично, про що бездомна особа попереджається

при взятті на облік під розписку; надання нею недостовірної інформації щодо наявності у неї

житла та іншої інформації, спрямованої на розв'язання її життєвих

проблем; подання особою або її законним представником заяви про зняття

з обліку; припинення підстав для проживання або перебування у закладі

для бездомних осіб, центрі соціальної адаптації звільнених осіб; припинення підстав для перебування на території України

іноземців та осіб без громадянства у зв'язку із закінченням строку

дії посвідки на тимчасове проживання або отриманням копії рішення

про скасування територіальним підрозділом/органом ДМС посвідки на

тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні,

про що центр обліку інформує територіальний орган/підрозділ ДМС,

на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання

особи. { Пункт 2.2.5 підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 } 2.2.6. Документи від клієнта приймаються під розписку, що

оформлюється у двох примірниках: один видається клієнту, другий

зберігається в його особовій справі. 2.2.7. Видача та обмін паспорта громадянина України

бездомним особам здійснюються відповідно до вимог наказу

Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року

N 320 ( z1089-12 ) "Про затвердження Порядку оформлення і видачі

паспорта громадянина України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 02 липня 2012 року за N 1089/21401. { Пункт 2.2.7 підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 } 2.2.8. Безпосередньо реєстрацію місця проживання/місця

перебування бездомних осіб здійснюють територіальні підрозділи

ДМС. Реєстрація місця проживання/місця перебування бездомної особи

здійснюється відповідно до вимог Порядку реєстрації місця

проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків

необхідних для цього документів, затвердженого наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 22 листопада 2012 року

N 1077 ( z2109-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 18 грудня 2012 року за N 2109/22421 (зі змінами). { Пункт 2.2.8 підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 } 2.2.9. У разі здійснення реєстрації місця проживання після

закінчення строку реєстрації місця перебування ведення раніше

заведеної особової справи, облікової картки продовжується, що

сприятиме уникненню дублювання у загальній картотеці обліку

бездомних осіб. { Пункт 2.2.9 підрозділу 2.2 розділу II в редакції Наказу

Міністерства соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 )

від 19.02.2015 }

{ Пункт 2.2.10 підрозділу 2.2 розділу II виключено на

підставі Наказу Міністерства соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

2.2.10. У разі необхідності продовження терміну реєстрації

місця проживання/місця перебування бездомної особи проводиться

її повторне взяття на облік та видається відповідне посвідчення.

Разом з тим продовжується ведення раніше заповненої облікової

картки, що сприятиме уникненню повторів у загальній картотеці

клієнтів закладу для бездомних осіб.

2.3. Медична допомога, обслуговування, обстеження бездомних

осіб 2.3.1. Заклад для бездомних осіб надає бездомній особі

направлення на медичне обстеження, у тому числі на рентгенівське

обстеження органів грудної порожнини, до закладу охорони здоров'я

за місцем територіального розташування. { Пункт 2.3.1 підрозділу 2.3 розділу II із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 } 2.3.2. У закладі для бездомних осіб (за винятком центру

обліку) здійснюються: первинний огляд клієнта; санітарна обробка клієнта; дезінфекція усіх речей клієнта (за наявності дезкамери); надання першої медичної допомоги (за необхідності); виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (у разі

різкого погіршення стану здоров'я бездомної особи або виникнення

гострого стану в клієнта); інформування територіальної установи/закладу державної

санітарно-епідеміологічної служби про випадки педикульозу та

інфекційних хвороб; надання послуг щодо добровільного консультування і тестування

на ВІЛ з дотриманням принципів конфіденційності. 2.3.3. Органи та заклади охорони здоров'я: виявляють бездомних осіб та безпритульних дітей, які

потрапляють до закладів охорони здоров'я, у тому числі за викликом

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, і надають їм

необхідну медичну допомогу та повідомляють про них заклад для

бездомних осіб та/або службу у справах дітей за територіальним

розташуванням; надають за укладеною угодою між закладом охорони здоров'я та

закладом для бездомних осіб у використання дезкамеру закладу

охорони здоров'я (за відсутності її у закладі для бездомних осіб); здійснюють щорічно рентгенівське обстеження органів грудної

порожнини бездомних осіб та надають інформацію закладу для

бездомних осіб про чисельність бездомних осіб, які пройшли таке

обстеження за направленням закладу для бездомних осіб або

самостійно; забезпечують проведення за направленням закладу для бездомних

осіб медичного обстеження бездомної особи, зокрема з метою

виявлення соціально небезпечних та інфекційних хвороб, та, у разі

потреби, направляють його для проведення огляду МСЕК щодо

встановлення інвалідності або до закладу охорони здоров'я для

проведення лікування; забезпечують необхідними лікарськими засобами клієнтів

закладів для бездомних осіб, які мають право на безоплатне або

пільгове забезпечення лікарськими засобами відповідно до чинного

законодавства; надають медичну та медично-консультативну допомогу та

забезпечують за направленням закладу для бездомних осіб

консультацією медпрацівниками в закладах охорони здоров'я клієнта

закладу для бездомних осіб; сприяють у закладах для бездомних осіб в організації

проведення санітарно-просвітницької роботи (соціальна реклама,

випуск санітарних бюлетенів та ін.) з питань здорового способу

життя, профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, алкоголізму,

наркоманії тощо та інформаційно-роз'яснювальної роботи (лекції,

бесіди тощо) з питань особистої гігієни та інше; проводять у закладах для бездомних осіб профілактичні заходи

з метою нерозповсюдження соціально небезпечних та інфекційних

хвороб (дезінфекція, дезінсекція, дератизація). 2.3.4. Заклад охорони здоров'я за результатами обстеження

видає клієнту довідку про стан здоров'я з обов'язковими

результатами рентгенівського обстеження органів грудної порожнини

та, у разі згоди клієнта, результатом тесту на ВІЛ-інфекцію, дані

лабораторних досліджень, консультаційні записи лікарів. У разі проведення лікування клієнта заклад охорони здоров'я

надає йому виписку з медичної карти амбулаторного хворого чи з

медичної карти стаціонарного хворого, процедурні листи тощо. Вищезазначені довідки зберігаються в особовій справі клієнта,

що заводиться на кожного клієнта у закладі для бездомних осіб. 2.3.5. У разі виявлення у бездомної особи захворювань заклад

для бездомних осіб сприяє (за необхідності в супроводі соціального

працівника цього закладу) направленню його на лікування, у тому

числі примусове; проведенню (продовженню) лікування клієнта у

закладі охорони здоров'я. 2.3.6. На час профілактичних оглядів або лікування бездомної

особи, яка має дитину, дитина, у разі необхідності,

направляється до закладу, притулку для дітей чи центру

соціально-психологічної реабілітації дітей за територіальним

розташуванням.

2.4. Встановлення групи інвалідності (поновлення відповідних

документів) 2.4.1. Лікувально-профілактичні заклади за територіальним

розташуванням направляють до МСЕК клієнтів закладів для бездомних

осіб (після проведення медичного обстеження за направленням даного

закладу) та бездомних осіб, які перебувають на лікуванні у

закладах охорони здоров'я і потребують встановлення інвалідності. 2.4.2. МСЕК за направленням відповідного

лікувально-профілактичного закладу за територіальним розташуванням

проводить огляд клієнтів закладів для бездомних осіб. 2.4.3. Якщо хворий клієнт закладу для бездомних осіб або

бездомна особа, яка перебуває на лікуванні у стаціонарі, за станом

здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії

лікувально-профілактичного закладу не може з'явитися до МСЕК,

огляд проводиться за місцем його перебування (у закладі для

бездомних осіб або у стаціонарі). 2.4.4. МСЕК видає особам, які визнані інвалідами чи стосовно

яких встановлено факт втрати працездатності, довідки й

індивідуальні програми реабілітації та надсилає виписку із акта

огляду МСЕК органу, де інвалід перебуватиме (перебуває) на обліку

як отримувач пенсії, державної соціальної допомоги чи грошового

утримання. 2.4.5. Копія індивідуальної програми реабілітації також

надсилається лікувально-профілактичному закладу і органу

соціального захисту населення за переважним місцезнаходженням

інваліда. Територіальний орган соціального захисту населення, на

бажання інваліда та за наявності підстав згідно із законодавством,

вживає заходів щодо влаштування його в установленому порядку до

інтернатної установи, стаціонарного відділення територіального

центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких

непрацездатних, іншого закладу/установи соціального

обслуговування. 2.4.6. Заклад охорони здоров'я, де на стаціонарному лікуванні

перебуває бездомна особа (яка не є клієнтом закладу для

бездомних осіб), що потребує встановлення інвалідності, вживає

заходів щодо проведення огляду МСЕК, надання необхідної довідки й

індивідуальної програми реабілітації. 2.4.7. Під час перебування бездомного інваліда у стаціонарі

адміністрація закладу повідомляє про нього територіальний заклад

соціального захисту для бездомних осіб. Соціальний працівник

цього закладу сприяє в отриманні інвалідом необхідних документів,

що засвідчують особу. 2.4.8. Після встановлення інвалідності соціальний працівник

закладу для бездомних осіб, на бажання клієнта та у разі наявності

висновку МСЕК щодо потреби у постійному сторонньому догляді,

звертається до територіального органу соціального захисту

населення щодо влаштування інвалідів I та II груп до

будинку-інтернату відповідного профілю або щодо подальшої

реінтеграції інваліда III групи та надає необхідну допомогу в

оформленні відповідних документів.

2.5. Працевлаштування бездомних осіб 2.5.1. Бездомна особа або клієнт закладу для бездомних осіб,

який є інвалідом, направляється до центру професійної реабілітації

на загальних підставах відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 31.01.2007 N 80 ( 80-2007-п ) "Про затвердження

Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних

послуг". 2.5.2. Заклад для бездомних осіб: направляє клієнта до управліннях Державної служби зайнятості

для здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з

метою вибору виду професійної діяльності; здійснює протягом двох тижнів соціальний супровід клієнта (за

потреби) на підприємстві, в установі, організації, за місцем

роботи з метою адаптації клієнта до нових умов; надає (щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним)

інформацію управлінням Державної служби зайнятості про непрацюючих

клієнтів з метою вирішення питання щодо їх працевлаштування,

залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру. { Абзац четвертий пункту 2.5.2 підрозділу 2.5 розділу II в

редакції Наказу Міністерства соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

2.5.3. Управління Державної служби зайнятості: надають бездомним особам, які звернулись за сприянням у

працевлаштуванні, у тому числі за направленням закладу для

бездомних осіб, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та

консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, послуги з

професійної орієнтації; інформують (щокварталу до 20 числа місяця, наступного за

звітним) заклад для бездомних осіб за територіальним розташуванням

про клієнтів, працевлаштованих за сприяння управлінь Державної

служби зайнятості.

2.6. Організація роботи із сім'ями з дітьми, які опинилися у

складних життєвих обставинах (бездомні особи або безпритульні) 2.6.1. У разі звернення до центру обліку або закладу для

бездомних осіб сім'ї (неповної сім'ї) з дітьми (дитиною) або

безпритульної дитини адміністрація цього закладу негайно

повідомляє про це центр СССДМ та службу у справах дітей за

територіальним розташуванням. Безпритульну дитину соціальний працівник закладу для

бездомних осіб супроводжує до притулку для дітей служби у справах

дітей. 2.6.2. Служба у справах дітей за територіальним розташуванням

після повідомлення закладу для бездомних осіб про перебування у

ньому сім'ї з дітьми впродовж трьох днів відвідує дану сім'ю у

цьому закладі і, у разі необхідності, вживає заходів щодо

тимчасового влаштування дитини до притулку для дітей. 2.6.3. Центри СССДМ: відвідують сім'ю з дітьми у закладі для бездомних осіб

впродовж трьох днів після повідомлення про її перебування у цьому

закладі та вживають необхідних заходів з метою реінтеграції такої

сім'ї; здійснюють соціальний супровід сімей з дітьми, які опинились

у складних життєвих обставинах; забезпечують тимчасове проживання сімей з дітьми, які

опинились у складних життєвих обставинах, у центрах

соціально-психологічної допомоги та соціальних центрах матері та

дитини відповідно до затверджених положень; надають комплекс адресних соціальних послуг, передбачених для

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

2.7. Організація роботи з іноземцями, особами без

громадянства, біженцями, особами, які потребують додаткового

захисту, та особами, які звернулися із заявою про визнання

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту до

територіальних органів/підрозділів ДМС 2.7.1. У разі звернення до центрів обліку або будинків

нічного перебування іноземців, осіб без громадянства, які не мають

документів, біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та

осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою,

яка потребує додаткового захисту, до територіальних

органів/підрозділів ДМС, адміністрація закладу для бездомних осіб

повідомляє про таких осіб територіальні органи/підрозділи ДМС та

направляє цих осіб до них. 2.7.2. Іноземці, особи без громадянства та особи, які

звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка

потребує додаткового захисту, до територіальних

органів/підрозділів ДМС, можуть перебувати у будинку нічного

перебування строком до 15 робочих днів. Після закінчення цього

строку територіальний орган/підрозділ ДМС вирішує питання щодо їх

подальшого перебування на території України та визначає місце

тимчасового проживання. За погодженням із адміністрацією закладу для бездомних осіб

іноземці, особи без громадянства та особи, які потребують

додаткового захисту, після відповідної перевірки та оформлення

довідки про звернення за захистом в Україні можуть перебувати у

ньому на законних підставах протягом строку, визначеного угодою з

цим закладом, за погодженням з територіальним підрозділом/органом

ДМС. 2.7.3. Біженці та особи, які потребують додаткового захисту,

можуть за рішенням адміністрації закладу для бездомних осіб

перебувати у ньому протягом строку, визначеного угодою з цим

закладом, за погодженням з територіальним органом/підрозділом ДМС. 2.7.4. У разі самостійного звернення дитини, розлученої із

сім'єю, до центрів обліку або будинків нічного перебування або

якщо про таку дитину повідомили інші особи, які не є її законними

представниками, адміністрація цих закладів невідкладно повідомляє

про цю дитину територіальний орган/підрозділ ДМС, службу у справах

дітей та центр СССДМ за територіальним розташуванням для вжиття

заходів щодо тимчасового влаштування такої дитини у відповідний

дитячий заклад або сім'ю. { Підрозділ 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства

соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 }

2.8. Організація роботи з особами, звільненими з місць

обмеження волі або позбавлення волі, особами, які перебувають на

обліку кримінально-виконавчої інспекції 2.8.1. У разі звернення до центру обліку або до іншого

закладу для бездомних осіб особи, звільненої з місць обмеження

волі або позбавлення волі, яка має відповідну довідку про

звільнення, інформація про неї надається територіальним органам

внутрішніх справ, а сама вона направляється до центру соціальної

адаптації за територіальним розташуванням. Якщо особа є громадянином похилого віку або інвалідом I чи

II групи і потребує постійного стороннього догляду, адміністрація

закладу для бездомних осіб, на бажання клієнта, вживає заходів

щодо влаштування його до спеціального будинку-інтернату для

громадян похилого віку та інвалідів. 2.8.2. У разі відсутності центру соціальної адаптації в цьому

регіоні заклад для бездомних осіб або сама особа звертається до

місцевих органів влади з питання надання місця у спеціальному

гуртожитку відповідно до чинного законодавства. 2.8.3. Якщо у регіоні немає спеціального гуртожитку та центру

соціальної адаптації або якщо особа не виявила бажання в них

проживати, адміністрація закладу для бездомних осіб приймає

рішення про перебування особи у ньому як бездомної особи і надає

йому відповідні соціальні послуги: відновлення паспорта, інших

документів, сприяє у реєстрації місця проживання/місця

перебування, працевлаштуванні тощо або порушує питання перед

територіальними органами соціального захисту населення про

направлення до центру соціальної адаптації іншого регіону. 2.8.4. Територіальні органи внутрішніх справ: забезпечують безпеку клієнтам та адміністрації закладу для

бездомних осіб; здійснюють контроль за клієнтами, які звільнилися з місць

обмеження волі або позбавлення волі та перебувають під

адміністративним наглядом;

{ Абзац четвертий пункту 2.8.4 підрозділу 2.8 розділу II

викллючено на підставі Наказ Міністерство соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

{ Абзац п'ятий пункту 2.8.4 підрозділу 2.8 розділу II

викллючено на підставі Наказ Міністерство соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

{ Абзац шостий пункту 2.8.4 підрозділу 2.8 розділу II

викллючено на підставі Наказ Міністерство соціальної політики

N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від 19.02.2015 }

за зверненням адміністрації закладу для бездомних осіб

вживають термінових заходів щодо припинення правопорушень,

ліквідації кримінальної ситуації у цьому закладі; включають заклади для бездомних осіб до списку об'єктів

підвищеного ризику з обов'язковим постійним контролем патруля

міліції та дільничного інспектора. 2.8.5. У разі звернення до центру обліку або до закладу для

бездомних осіб засуджених до покарань у виді позбавлення права

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, засуджених

до покарань у виді громадських і виправних робіт, а також осіб,

звільнених від відбування покарання з випробуванням або

умовно-достроково, а також звільнених від відбування покарання

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, які

не мають постійного місця проживання і реєстрації, цей заклад

повідомляє про них територіальний підрозділ кримінально-виконавчої

інспекції та органи внутрішніх справ. 2.8.6. Кримінально-виконавча інспекція разом із органами

внутрішніх справ і соціальними працівниками закладу для бездомних

осіб приймає рішення про надання послуг такій особі у цьому

закладі щодо забезпечення її тимчасовим притулком, відновлення

документів, реєстрації та інших соціальних послуг. 2.8.7. У разі прийняття рішення про обслуговування особи, яка

перебуває на обліку кримінально-виконавчої інспекції,

кримінально-виконавча інспекція разом з органами внутрішніх справ

здійснює контроль за її поведінкою у закладі для бездомних осіб,

сприяє у вирішенні її проблем, вживає заходів щодо негайного

реагування на будь-які правопорушення з боку клієнта.

Начальник Управління у справах

бездомних громадян

та інших груп ризику О.Суліма

Додаток 1

до Порядку взаємодії

суб'єктів, що надають

соціальні послуги бездомним

особам

ЖУРНАЛ

обліку бездомних осіб

_______________________

(назва закладу)

----------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Дата |Прізвище,|Дата, рік | Остання | Дата |Примітка**| |з/п|звернення| взяття на |ім'я, по | та місце | адреса |зняття| | | | та N | облік та |батькові*|народження|реєстрації| з | | | | справи | N | | | місця |обліку| | | | |посвідчення| | |проживання| | | |---+---------+-----------+---------+----------+----------+------+----------| | | | | | | | | | |---+---------+-----------+---------+----------+----------+------+----------| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

--------------- * Можливе уточнення даних щодо прізвища, імені, по батькові

та дати і року народження після встановлення особи клієнта. ** У графі "Примітка" вказується інша необхідна для роботи

закладу інформація (ким виявлено та направлено клієнта, повторне

звернення тощо).

Додаток 2

до Порядку взаємодії

суб'єктів, що надають

соціальні послуги бездомним

особам

------------- | Місце для | ___________________________________________ |фотокартки | (назва закладу) -------------

ОБЛІКОВА КАРТКА КЛІЄНТА N __________

I. Загальні відомості

1. Прізвище ________________

ім'я _______________________

по батькові (за наявності) ____________________________

2. Рік народження __________

місяць ____________

число _____________

3. Місце народження ____________________________

4. Сімейний стан ____________________________

5. Діти ____________________ ____________________________ ____________________________

6. Соціальні зв'язки ____________________________ ____________________________

(перелічити батьків, братів,

сестер, родичів, друзів,

знайомих тощо)

7. Причина звернення ____________________________

II. Наявність документів, що засвідчують особу

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Вид документа | Серія |Номер |Ким і коли виданий| |------+--------------------+---------+-------+------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

III. Кримінальна відповідальність

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Стаття КК |Строк позбавлення волі| Дата | | | | (за наявності) |звільнення| |-----+------------------------+----------------------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

IV. Освіта, трудова діяльність

а) освіта _______________________

(вища, н/вища, сер. спец.,

сер., н/сер., поч.)

диплом (свідоцтво) ________ N ___________

від "___"_______________ ___ року

б) спеціальність за дипломом

(свідоцтвом) ___________________________

в) кваліфікація ________________________

г) останнє місце роботи ________________

ґ) з якого часу не працює ______________

д) загальний стаж роботи _______________

е) місце роботи (теперішня зайнятість) ________________________________________

V. Житлова ситуація

а) наявність реєстрації

місця проживання ____________________________

б) остання адреса реєстрації

місця проживання ____________________________ ____________________________

в) дата зняття з реєстрації

місця проживання ____________________________

г) причини втрати житла ____________________________

ґ) останнє місце фактичного

проживання _________________

VI. Психологічний стан ____________________________ ____________________________ ____________________________

VII. Стан здоров'я

(у т.ч. дані

рентгенологічного обстеження) ____________________________ ____________________________ ____________________________

VIII. Відомості про військовий облік

а) взято на військовий облік ____________________________

б) знято з військового обліку ____________________________

IX. Додаткові відомості

а) видано посвідчення

про взяття на облік

N ________

від "___"__________ ___ року

б) внесено

до автоматизованої системи

обліку бездомних осіб ____________________________

Прізвище та підпис

соціального працівника ________________________

Дата заповнення

"___"_____________ ____ року

X. Відомості про надані послуги

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Дата | Зміст | Результат | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | |---------------+--------------+--------------+------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства

соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 }

{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства

соціальної політики N 188/77/178/222/5 ( z0273-15 ) від

19.02.2015 }


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2009 — 2009 р., № 36, стор. 122, стаття 1236

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -