<<
>>

Наказ МВС України від 5 скликання (2006-2007) "Архів скликань попередніх років". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2013  № 947/525

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 жовтня 2013 р.

за № 1826/24358

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 849/828 від 18.10.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 1139/789 від 17.09.2015}

Відповідно до статті 558 Митного кодексу України, підпункту 19-1.1.23 пункту 19-1.1 статті 19-1 розділу І Податкового кодексу України, пункту 20 статті 19, пункту 33 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" та з метою врегулювання порядку взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону під час здійснення оперативно-службової діяльності з органами доходів і зборів НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Інструкцію про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України і Адміністрації Державної прикордонної служби України від 01 червня 2005 року № 461/439 "Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушень справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2005 року за № 683/10963.

3. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління (Черкасський Р.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр внутрішніх

справ України

В.Ю. Захарченко

Міністр доходів

і зборів України

О.В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби України

генерал армії України

М.М. Литвин


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства доходів

і зборів України

03.10.2013  № 947/525

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 жовтня 2013 р.

за № 1826/24358

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів

І. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Конституції України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про Державну прикордонну службу України", з метою організації взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України з митницями у разі виявлення ознак порушень митних правил, а також з державними податковими інспекціями (далі - податкова інспекція) у разі виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий.

ункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1139/789 від 17.09.2015}

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

адміністративно-оперативна група - прикордонний наряд, призначений для оперативного реагування на виявлені службовими особами органів (підрозділів) охорони державного кордону адміністративні правопорушення;

відділ прикордонної служби - підрозділ органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, який виконує завдання з охорони державного кордону України;

предмети правопорушення - товари та транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України особою або групою осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил.

ІІ. Дії службових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції митниці

2.1. Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону в разі виявлення під час здійснення оперативно-службової діяльності з охорони державного кордону поза пунктом пропуску через державний кордон України осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил:

вживає заходів щодо припинення правопорушення;

негайно (за першої можливості) інформує центр управління службою відділу прикордонної служби про затримання осіб і предметів правопорушення із зазначенням дати, часу та обставин правопорушення;

складає акт про виявлення (додаток 1);

забезпечує збереження предметів правопорушення, їх тари й упаковки, наявних слідів на них та вживає заходів щодо унеможливлення доступу до предметів правопорушення сторонніх осіб, непорушення їх розташування, уникає залишення відбитків пальців рук на виявлених товарах та інших предметах, що мають відношення до цього правопорушення;

передає предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу та акт про виявлення (з відміткою про передавання) адміністративно-оперативній групі;

у разі виявлення в діях осіб правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, складає стосовно таких осіб протоколи про адміністративне затримання відповідно до статей 260-263 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

передає документи, а також затриманих осіб адміністративно-оперативній групі.

2.2. Адміністративно-оперативна група після негайного прибуття на місце виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три години з моменту виявлення:

приймає від службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, які виявили правопорушення, предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, акт про виявлення (з відміткою про приймання), а також затриманих осіб та протоколи про їх адміністративне затримання;

перевіряє отримані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам та проводить додаткові заходи щодо опитування правопорушників та можливих свідків правопорушення (за необхідності);

за участі службової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону, яка виявила правопорушення, складає схему місця виявлення правопорушення (із відображенням місця виявлення; відстані від місця виявлення до державного кордону України та найближчих населених пунктів або доріг; розташування особового складу прикордонного наряду; попереджувальних знаків (щитів), а у разі незаконного перетинання (спроби) державного кордону України - місця перетинання);

у разі виявлення в діях осіб правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, здійснює оформлення справ про адміністративні правопорушення відповідно до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року № 898, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1729/24261;

у разі затримання правопорушника на строк до трьох діб здійснює його доставляння до місця тимчасового тримання органу (підрозділу) охорони державного кордону;

передає предмети правопорушення та наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, що вилучаються посадовою особою митниці;

направляє акт про виявлення та отриману від посадової особи митниці копію процесуального документа про вилучення предметів правопорушення до інформаційно-аналітичного підрозділу органу охорони державного кордону для формування звітності, зберігання та взаємозвірок.

2.3. У разі неможливості прибуття на місце виявлення правопорушення адміністративно-оперативної групи виконання дій, визначених абзацами четвертим - восьмим пункту 2.2 цього розділу, покладається на службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, визначених в абзаці першому пункту 2.1 цього розділу.

2.4. Центр управління службою відділу прикордонної служби:

негайно доповідає начальнику відділу прикордонної служби та інформує, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту виявлення, про час та обставини виявлення ознак порушень митних правил найближчу митницю, у зоні діяльності якої виявлено правопорушення, а також центр управління службою органу охорони державного кордону;

направляє на місце виявлення предметів правопорушення адміністративно-оперативну групу та здійснює реєстрацію отриманої інформації;

уточнює інформацію щодо дати та часу можливого прибуття представника митниці на місце виявлення предметів правопорушення;

здійснює взаємообмін інформацією про хід виконання завдань та зміни в обстановці зі старшим адміністративно-оперативної групи та центром управління служби органу охорони державного кордону.

2.5. Начальник відділу прикордонної служби організовує та забезпечує:

прибуття до місця виявлення правопорушення адміністративно-оперативної групи;

доставлення затриманих осіб до місць тимчасового тримання органу (підрозділу) охорони державного кордону;

передавання (надсилання), не пізніше доби після виявлення предметів правопорушення, копії матеріалів, що стосуються правопорушення (протоколів про адміністративне правопорушення, про адміністративне затримання, актів про виявлення, рапортів, схем місця виявлення правопорушення), у митницю, у зоні діяльності якої виявлено правопорушення.

2.6. У разі виявлення службовою особою органу (підрозділу) охорони державного кордону осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил, у пункті пропуску через державний кордон України така службова особа здійснює заходи, викладені в абзацах другому - п’ятому пункту 2.1 цього розділу.

Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону продовжує подальше несення служби в пункті пропуску через державний кордон України після прибуття на місце виявлення правопорушення старшого зміни прикордонних нарядів.

ІІІ. Дії посадових осіб митниці щодо процесуального оформлення порушення митних правил, виявленого органами (підрозділами) охорони державного кордону

Посадова особа митниці, уповноважена на проведення процесуальних дій та визначена керівництвом митниці, після отримання інформації про виявлення службовими особами органу (підрозділу) охорони державного кордону ознак порушення митних правил:

прибуває на місце виявлення правопорушення не пізніше ніж через три години з моменту отримання інформації про виявлення правопорушення, якщо воно виявлено поза межами пункту пропуску через державний кордон України, а в межах пункту пропуску - негайно;

вилучає предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, про що складає відповідний процесуальний документ, копію якого передає службовій особі адміністративно-оперативної групи, а також проводить інші необхідні процесуальні дії;

одержує письмові пояснення від службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, які виявили ознаки порушення митних правил, інших учасників або свідків правопорушення.

ІV. Дії службових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий

4.1. Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону в разі виявлення під час оперативно-службової діяльності на державному кордоні майна, яке не має власника або власник якого невідомий (далі - майно):

вживає заходів щодо збереження майна;

негайно інформує центр управління службою відділу прикордонної служби із зазначенням часу та обставин виявлення майна;

складає акт про виявлення, з детальним описом майна, який чітко його ідентифікує та забезпечує подальше його збереження до прибуття адміністративно-оперативної групи;

передає майно та акт про виявлення (з відміткою про передавання) адміністративно-оперативній групі.

4.2. Центр управління службою відділу прикордонної служби негайно, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту отримання повідомлення про виявлення майна, про час та обставини його виявлення доповідає начальнику відділу прикордонної служби та інформує найближчу податкову інспекцію, у зоні діяльності якої його виявлено, а також центр управління службою органу охорони державного кордону.

4.3. Начальник відділу прикордонної служби організовує та забезпечує:

прибуття до місця виявлення майна адміністративно-оперативної групи;

транспортування та зберігання майна.

4.4. Адміністративно-оперативна група після прибуття до місця виявлення майна:

приймає від службової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону майно та акт про виявлення (з відміткою про приймання);

здійснює доставлення майна до відділу прикордонної служби, на ділянці якого воно було виявлено;

передає майно представнику податкової інспекції після його прибуття до відділу прикордонної служби, про що складає акт приймання-передавання (додаток 2);

направляє другий примірник акта приймання-передавання та акт про виявлення до інформаційно-аналітичного підрозділу органу охорони державного кордону для формування звітності, зберігання та проведення взаємозвірок.

V. Дії посадових осіб податкової інспекції в разі отримання від органів охорони державного кордону інформації про виявлене майно

5.1. Керівник (заступник) податкової інспекції не пізніше наступного дня після отримання від центру управління службою відділу прикордонної служби повідомлення про виявлення майна забезпечує:

постановку майна на облік та з урахуванням специфіки майна приймає рішення щодо його передачі на зберігання;

організацію подальшої роботи щодо поводження з майном відповідно до чинного законодавства.

5.2. Посадова особа податкової інспекції, яка отримала доручення про постановку майна на облік:

у день отримання доручення, але не пізніше наступного робочого дня після отримання від центру управління службою відділу прикордонної служби повідомлення про виявлення майна, прибуває до відповідного відділу прикордонної служби;

приймає виявлене майно, про що складається акт приймання-передавання.

VІ. Організація обліку та взаємозвірки результатів взаємодії

6.1. Начальники органів охорони державного кордону, митниць та податкових інспекцій організовують:

участь представника органу (підрозділу) охорони державного кордону в складанні акта опису і попередньої оцінки податковою інспекцією майна;

занесення інформації щодо виявлення та передавання предметів порушення митних правил та майна до відповідних баз даних;

здійснення щомісячних взаємозвірок щодо приймання-передавання виявлених предметів правопорушення або майна із оформленням відповідних актів.

6.2. Взаємозвірки здійснюються щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. Результати взаємозвірок оформляються відповідними актами.

Акти взаємозвірок зберігаються в органах охорони державного кордону, митницях та податкових інспекціях упродовж одного року після їх підписання.

Начальник

Управління взаємодії

з центральними органами

виконавчої влади та органами

військового управління

МВС України

Р.А. Черкасський

Перший заступник Міністра

доходів і зборів України

С.Д. Дериволков


Додаток 1

до Інструкції про порядок дій органів

(підрозділів) охорони державного кордону

під час виявлення ознак порушень митних

правил, а також виявлення майна,

яке не має власника або власник

якого невідомий, та порядок подальшої

взаємодії органів (підрозділів) охорони

державного кордону з органами доходів

і зборів

(пункт 2.1)

АКТ

про виявлення

Додаток 2

до Інструкції про порядок дій органів

(підрозділів) охорони державного кордону

під час виявлення ознак порушень митних

правил, а також виявлення майна,

яке не має власника або власник

якого невідомий, та порядок подальшої

взаємодії органів (підрозділів) охорони

державного кордону з органами доходів

і зборів

(пункт 4.4)

АКТ

приймання-передавання


Документи та файли

Сигнальний документ — f410834n97.doc
Сигнальний документ — f410834n96.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2013 — 2013 р., № 87, стор. 128, стаття 3226, код акта 69791/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -