<<
>>

ПОРЯДОК особистого прийому громадян у приймальні Міністерства внутрішніх справ України. МВС України. 2005

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

24.06.2005 № 500

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 серпня 2005 р.

за № 852/11132

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян у приймальні Міністерства внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

№ 763 від 08.08.2016}

{У тексті Порядку слово «центрального» виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

1. Загальні положення

1.1. Особистий прийом громадян у приймальні МВС України (далі - Приймальня) здійснюється щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 09.00 до 17.00 (напередодні вихідних і святкових днів - з 09.00 до 16.00) із перервою на обід з 13.00 до 14.00 за адресою: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ.

1.2. Особистий прийом громадян керівництвом Міністерства здійснюється згідно з графіком, який затверджується Міністром внутрішніх справ України (далі - Міністром), та проводиться в приміщеннях Приймальні.

1.3. Громадяни, які прибули на особистий прийом, попередньо реєструються відповідальними працівниками відділу організації роботи зі зверненнями громадян управління документування службової діяльності Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС (далі - ДПРСД МВС).

Для цього такі громадяни:

{Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

1.3.1. Пред'являють документи, які посвідчують їх особу, а також у разі необхідності, документи, які підтверджують їх повноваження щодо представництва інших осіб. Відсутність таких документів є підставою для відмови в особистому прийомі.

1.3.2.

Подають письмові звернення, викладені з дотриманням вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", або в усній формі стисло висловлюють питання, яке вони мають намір порушити на прийомі.

1.3.3. Інформують відповідального працівника про наявність раніше поданих звернень до Міністерства внутрішніх справ з питання, яке вони порушують. Якщо такі мали місце, надають повідомлення про наслідки їх розгляду.

{Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

1.4. Особистий прийом громадян ведеться в порядку черговості. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються Міністром особисто.

1.5. Особистий прийом іноземних громадян і осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах.

У разі необхідності для забезпечення їх прийому запрошуються перекладачі з Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.

{Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

1.6. На прийом не допускаються особи, які прибули з тваринами, та такі, які мають при собі громіздкі речі, валізи, зброю тощо.

{Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

1.7. Під час особистого прийому громадян Міністром внутрішніх справ України, його першим заступником і заступниками в приміщенні Приймальні та на території, що до неї прилягає, можуть уживатися додаткові заходи безпеки.

2. Особистий прийом громадян працівниками Приймальні та керівниками структурних підрозділів апарату

2.1. Особистий прийом громадян працівниками Приймальні здійснюється у робочі дні тижня, а керівниками структурних підрозділів апарату МВС України - згідно з графіком, затвердженим керівництвом Міністерства внутрішніх справ України.

2.2. Особистий прийом громадян ведеться, як правило, не менше ніж двома працівниками.

2.3. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та викласти суть порушеного питання.

2.4. Питання, з якими звертаються громадяни, за можливості розв'язуються під час прийому.

Посадова особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

2.4.1. Задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення.

2.4.2. Відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення.

2.4.3. Прийняти письмове звернення, пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання порушеного питання під час особистого прийому, а також надати роз'яснення щодо порядку й строку розгляду його звернення.

2.4.4. За відсутності підстав для прийому громадян керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства або керівництвом МВС України (стаття 16 Закону України "Про звернення громадян" посадові особи дають їм усні роз'яснення, а прийняті письмові звернення направляють для розгляду за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

2.5. У разі необхідності для участі в попередньому розгляді порушеного питання, яке належить до компетенції МВС України, посадові особи можуть запрошувати керівників відповідних структурних підрозділів апарату Міністерства.

2.6. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом з одного й того ж питання, яке в перший раз вирішене за суттю і щодо нього прийняте рішення про припинення його подальшого розгляду, посадова особа, яка здійснює прийом, пояснює громадянинові суть прийнятого рішення та надає роз'яснення щодо порядку його оскарження.

Письмові звернення з таких питань передаються для долучення до матеріалів розгляду попередніх звернень.

3. Особистий прийом громадян керівництвом

3.1. Запис громадян на особистий прийом до Міністра здійснюється посадовими особами Приймальні в день його прийому з 09.00 до 12.00.

Для участі в записі запрошуються працівники Департаменту організаційно-апаратної роботи МВС.

{Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

3.2. Списки громадян, які записалися на особистий прийом до Міністра, складають працівники відділу організації роботи зі зверненнями громадян управління документування службової діяльності ДПРСД МВС.

{Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

На підставі зазначених списків та інформації, отриманої під час запису, працівники відділу організації роботи зі зверненнями громадян витребовують від структурних підрозділів апарату Міністерства відомості про розгляд попередніх звернень громадян, які записалися на особистий прийом.

{Абзац другий пункту 3.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

3.3. Списки громадян, які записалися на особистий прийом до Міністра, разом з інформаційно-довідковими матеріалами та пропозиціями доповідаються Міністрові начальником Департаменту документального забезпечення та режиму МВС України та помічником Міністра, відповідальним за організацію його прийому.

3.4. Послідовність прийому громадян під час особистого прийому визначається Міністром внутрішніх справ України.

Перевага в прийомі Міністром може надаватися тим громадянам, чиї звернення вже розглядалися на особистому прийомі його першим заступником або заступниками і в задоволенні порушених питань їм відмовлено (заявника не задовольняють результати розгляду звернення).

3.5. Міністр може доручити здійснити прийом першому заступникові Міністра та заступникам Міністра.

3.6. У випадках, коли Міністр, його перший заступник або заступники в день особистого прийому громадян з поважних причин не можуть здійснити прийом, відвідувачам надаються вичерпні пояснення і пропонується зустріч з іншим керівником Міністерства чи структурного підрозділу апарату, до компетенції якого входить вирішення порушеного питання.

У разі відмови від такої зустрічі відвідувачеві пропонується залишити письмове звернення, яке доповідається керівництву Міністерства.

3.7. Громадяни, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до першого заступника Міністра, заступників Міністра, реєструються в Приймальні в день здійснення прийому з 09.00 до 11.00.

Для попереднього розгляду звернень громадян залучаються помічники першого заступника Міністра та заступників Міністра, які готують і доповідають їм інформаційно-довідкові матеріали про попередні звернення цих громадян.

3.8. Контроль за виконанням доручень до звернень громадян, які надійшли на особистому прийомі, та узагальнення інформації про наслідки їх розгляду здійснюються в такому порядку:

3.8.1. За зверненнями, що надійшли до Міністра, - начальником відділу організації роботи зі зверненнями громадян або особою, яка виконує його обов'язки.

{Підпункт 3.8.1 пункту 3.8 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

3.8.2. За зверненнями, що надійшли до першого заступника Міністра та заступників Міністра, - їх помічниками.

3.8.3. За зверненнями, що надійшли до керівників структурних підрозділів, та такими, що направлені з Приймальні за належністю для розгляду структурними підрозділами апарату Міністерства, територіальних органів, закладів, установ, і підприємств, що належать до сфери управління МВС, - їх керівниками.

{Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 763 від 08.08.2016}

3.9. Запис громадян на повторний прийом з питань, які вже розглядалися керівництвом Міністерства внутрішніх справ, можливо здійснити лише в тому випадку, коли перше звернення не було вирішено за суттю (стаття 8 Закону України "Про звернення громадян".

4. Порядок оскарження рішень, прийнятих на особистому прийомі громадян

Рішення посадових осіб МВС України, прийняті за зверненнями громадян, поданими на особистому прийомі, можуть бути оскаржені до суду в термін, установлений законодавством України (стаття 16 Закону України "Про звернення громадян").

Перший заступник

начальника Департаменту

документального забезпечення

та режиму МВС України

полковник міліції

М.В. Ковадло


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.08.2005 — 2005 р., № 31, том 2, стор. 547, стаття 1903, код акта 33284/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -