<<
>>

про відомчі заохочувальні відзнаки Національної поліції України. МВС України. 2019

Документ актуальний на 14.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2019 р.

за № 536/33507

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає підстави відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України, порядок представлення до відзначення, розгляду матеріалів та прийняття рішення про відзначення, порядок вручення, носіння, зберігання відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України поліцейських, державних службовців, працівників центрального органу управління поліції, територіального (міжрегіонального) органу (підрозділу) поліції, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - орган (підрозділ) поліції).

2. У Національній поліції України встановлено такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відзнаки):

Подяка Національної поліції України (далі - Подяка);

Грамота Національної поліції України (далі - Грамота);

Почесна грамота Національної поліції України (далі - Почесна грамота);

нагрудний знак «Знак Пошани»;

медаль «10 років сумлінної служби»;

медаль «15 років сумлінної служби»;

медаль «20 років сумлінної служби»;

медаль «Ветеран служби».

Вищою відзнакою Національної поліції України є нагрудний знак «Знак Пошани».

3. Нагородження відзнаками здійснюється відповідно до їх значущості в такому порядку:

Подяка;

Грамота;

Почесна грамота;

нагрудний знак «Знак Пошани».

II. Підстави для нагородження відзнаками

1. Подякою, Грамотою, Почесною грамотою нагороджуються поліцейські, державні службовці, працівники органів (підрозділів) поліції, які успішно й сумлінно виконують службовий (трудовий) обов’язок, за вагомий особистий внесок у справу забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку, за бездоганну та ефективну державну службу, високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності та професійні здобутки.

2.

Нагородження Грамотою здійснюється не раніше ніж через рік після оголошення Подяки.

3. Нагородження Почесною грамотою здійснюється не раніше ніж через рік після нагородження Грамотою.

4. Поліцейські, державні службовці, інші працівники органів (підрозділів) поліції, які зразково виконують покладені на них обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до виконання службових доручень, неухильно дотримуються службової дисципліни, принципів державної служби та правил етичної поведінки, правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, правил з охорони праці та досягли високих показників у професійній, службовій (трудовій) діяльності, можуть бути повторно відзначені Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, але не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження.

5. Керівник Національної поліції України має право прийняти рішення щодо нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою поліцейських, державних службовців, працівників органів (підрозділів) поліції за особисту мужність і відвагу в протидії злочинності, відданість Присязі, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість у розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів незалежно від дати попереднього нагородження та виду відзнаки.

6. Подякою, Грамотою, Почесною грамотою можуть відзначатися поліцейські, державні службовці, працівники органів (підрозділів) поліції після виходу на пенсію за вагомий особистий внесок щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, надання допомоги у виявленні, запобіганні вчиненню правопорушень та проведенні досудового розслідування, за сприяння в роботі поліції із захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, активну участь у діяльності ветеранської організації.

7. Нагрудним знаком «Знак Пошани» відзначаються поліцейські, державні службовці, інші працівники органів (підрозділів) поліції, які мають не менше 10 років стажу служби (роботи) в поліції в календарному обчисленні, нагороджені Подякою, Грамотою і Почесною грамотою, за особисту мужність, сміливі і самовіддані дії, проявлені під час виконання службового (трудового) обов’язку, досягнення високих показників у службовій (трудовій) професійній діяльності, забезпечення ефективного виконання завдань і функцій поліції, сумлінне і професійне виконання посадових обов’язків.

8. Рішенням керівника Національної поліції України нагрудним знаком «Знак Пошани» можуть бути відзначені:

1) поліцейські, державні службовці, працівники органів (підрозділів) поліції (незалежно від попереднього нагородження відзнаками Національної поліції України та стажу служби (роботи) в поліції) - за особисту мужність, героїзм і відвагу в протидії злочинності, відданість Присязі або виняткові заслуги у сфері забезпечення національної безпеки, за розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів або затримання особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за проявлені честь, доблесть та самопожертву у рятуванні життя громадян під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період, самовіддані дії з ризиком для життя або в разі отримання поранення під час забезпечення публічної (громадської) безпеки чи затримання особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

2) особи, після виходу на пенсію, якщо вони не були раніше нагороджені певною відзнакою,- за бездоганну службу (роботу) в поліції, особистий внесок щодо забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, надання допомоги у виявленні, запобіганні вчиненню правопорушень та проведенні досудового розслідування, за сприяння в роботі поліції із захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, активну участь у діяльності ветеранської організації.

9. Відзначення нагрудним знаком «Знак Пошани» може бути проведено посмертно.

10. Медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби» та «Ветеран служби» відзначаються поліцейські, які досягли високих показників у службовій діяльності, є взірцем вірності Присязі поліцейського та зразково виконують службові обов’язки.

11. Нагородження медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби», «Ветеран служби» здійснюється послідовно з нагоди відзначення Дня Національної поліції України.

Медаллю «10 років сумлінної служби» відзначаються поліцейські Національної поліції України, які мають стаж служби в поліції не менше 10 календарних років.

Медаллю «15 років сумлінної служби» відзначаються поліцейські Національної поліції України, які мають стаж служби в поліції не менше 15 календарних років.

Медаллю «20 років сумлінної служби» відзначаються поліцейські Національної поліції України, які мають стаж служби в поліції не менше 20 календарних років.

Медаллю «Ветеран служби» відзначаються поліцейські, які мають стаж служби в поліції не менше 25 календарних років (ураховується тільки служба в поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими, та в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу).

12. Обчислення стажу служби в поліції для нагородження медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби» та «Ветеран служби» здійснюється на дату відзначення Дня Національної поліції України.

13. Не подаються до нагородження медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби» особи, які були нагороджені аналогічними відзнаками Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів.

14. Повторне нагородження нагрудним знаком «Знак Пошани», крім випадків, передбачених пунктами 8, 9 цього розділу, медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби», «Ветеран служби» не проводиться.

15. Нагородження відзнаками здійснюється за рішенням керівника Національної поліції України або особи, яка виконує його обов’язки, що оформлюється наказом Національної поліції України.

III. Порядок та підстави для представлення до нагородження відзнаками, розгляду матеріалів та прийняття відповідного рішення

1. Висунення кандидатур для нагородження відзнаками здійснюється в порядку, визначеному Положенням про заохочення в Національній поліції України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 квітня 2019 року № 317 (далі - Положення про заохочення).

2. Клопотання про нагородження відзнакою із заповненими бланками нагородного листа (додаток 1) та біографічної довідки (додаток 2) вноситься на ім’я керівника Національної поліції України.

3. Нагородні матеріали виконуються в друкованому вигляді, виправлення в них не допускаються.

4. Кандидатури, які висуваються для нагородження відзнаками, повинні характеризуватися позитивно та не мати дисциплінарних стягнень.

5. Клопотання про нагородження відзнакою, що подається з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат, подається на ім’я керівника Національної поліції України не пізніш як за півтора місяця до відповідної дати.

6. З органів (підрозділів) поліції щороку до 15 травня до підрозділу кадрового забезпечення центрального органу управління поліції надсилаються списки поліцейських (додаток 3), які можуть бути відзначені медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби» та «Ветеран служби» у відповідному році.

7. Нагородні матеріали стосовно поліцейських органів (підрозділів) поліції, які пропонуються для відзначення медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби» та «Ветеран служби», до підрозділу кадрового забезпечення центрального органу управління поліції не надсилаються, а долучаються до особової справи поліцейського.

8. У разі внесення клопотання про нагородження відзнакою особи, яка брала безпосередню участь у розкритті тяжких або особливо тяжких злочинів, проявила особисту мужність, героїзм і відвагу в протидії злочинності, самовіддано діяла з ризиком для життя або отримала поранення (загинула) під час забезпечення публічної (громадської) безпеки чи затримання особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, до нагородних матеріалів додається додаткова інформація за підписом керівника відповідного органу (підрозділу) поліції щодо розкриття тяжкого або особливо тяжкого злочину, обставин проявлених мужності, героїзму, відваги, отримання поранення (загибелі) тощо.

9. У разі внесення нагородних матеріалів з порушенням вимог, передбачених цим Положенням та Положенням про заохочення, вони повертаються до органу (підрозділу) поліції, який уносив клопотання.

10. Розгляд нагородних матеріалів здійснюється в порядку, визначеному Положенням про заохочення.

11. Нагородні матеріали після їх розгляду та прийняття рішення щодо відзначення з відповідними відмітками про нагородження в нагородному листі повертаються до органу (підрозділу) поліції, керівник якого порушував клопотання про нагородження, та долучаються до особової справи нагородженого.

В особовій справі та в трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис із зазначенням найменування відзнаки, дати і номера наказу Національної поліції України про нагородження.

IV. Порядок вручення, носіння, зберігання відзнак

1. Вручення відзнак проводиться в порядку, визначеному Положенням про заохочення.

2. За дорученням керівника Національної поліції України відзнаку можуть вручати його заступники або інші керівники органів (підрозділів) поліції.

3. Про вручення відзнаки складається протокол вручення відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України (додаток 4), який підписується особою, яка її вручила, та скріплюється гербовою печаткою.

4. Нагородженому відзнакою у вигляді медалі, нагрудного знака разом з відзнакою видається посвідчення встановленої форми.

5. У разі смерті нагородженого, якому за життя відзнаку не було вручено, або нагородження особи посмертно відзнаку та документ, що засвідчує нагородження нею, передають членам сім’ї такого нагородженого.

Передача відзнаки та документа, що засвідчує нагородження нею, оформлюється протоколом передачі відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України членам сім’ї нагородженого (додаток 5).

6. Відзнаки носяться і розміщуються відповідно до Правил носіння однострою поліцейських, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 серпня 2017 року № 718, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2017 року за № 1122/30990.

7. Відзнаки зберігаються у нагородженого, а після його смерті (загибелі) залишаються у членів сім’ї померлого (загиблого).

8. Рішення про скасування заохочення відзнакою приймає керівник Національної поліції України відповідно до Положення про заохочення. Вилучені при цьому відзнака та посвідчення до неї підлягають поверненню до підрозділу кадрового забезпечення центрального органу управління поліції.

Т.в.о. начальника Управління

взаємодії з Національною

поліцією України

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

Додаток 1

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Національної поліції України

(пункт 2 розділу III)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою

Додаток 2

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Національної поліції України

(пункт 2 розділу III)

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА


Додаток 3

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Національної поліції України

(пункт 6 розділу III)

СПИСОК ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

________________________________________________________,

(найменування органу (підрозділу) поліції)

які можуть бути відзначені відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України - медалями:

"10 років сумлінної служби"

№ з/п

Спеціальне звання поліції

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Спеціальний жетон з індивідуальним номером

"15 років сумлінної служби"

№ з/п

Спеціальне звання поліції

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Спеціальний жетон з індивідуальним номером

"20 років сумлінної служби"

№ з/п

Спеціальне звання поліції

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Спеціальний жетон з індивідуальним номером

"Ветеран служби"

№ з/п

Спеціальне звання поліції

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Спеціальний жетон з індивідуальним номером

Керівник органу (підрозділу) поліції

_______________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ року

М. П.

Додаток 4

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Національної поліції України

(пункт 3 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

вручення відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України

Додаток 5

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Національної поліції України

(пункт 5 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

передачі відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України членам сім’ї нагородженого


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Подяки Національної поліції України

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Подяки Національної поліції України

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - Подяка Національної поліції України (далі - Подяка) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 х 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Подяки є площиною з перетіканням від білого до світло-синього кольору, обрамленою рамкою з геометричним орнаментом темно-синього і золотого кольору та паралельними лініями золотого кольору.

У верхній частині Подяки зображено емблему Національної поліції України, з обох боків якої фігурні стрічки з двох рівновеликих смуг (верхня синього, нижня жовтого кольору). Нижче розміщено написи «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» літерами темно-синього кольору, «ПОДЯКА» літерами золотого кольору та «ОГОЛОШУЄТЬСЯ» літерами темно-синього кольору.

У нижній частині Подяки написи «Голова» та «Наказ від «____» _____________ 20___ року №_______» літерами та цифрами темно-синього кольору.

Зворотний бік Подяки білого кольору без зображень та написів.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Грамоти Національної поліції України

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Грамоти Національної поліції України

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - Грамота Національної поліції України (далі - Грамота) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 х 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Грамоти є площиною з перетіканням від білого до темно-синього кольору, обрамленою рамкою золотого кольору на світло-сірому тлі з рослинним орнаментом та паралельними лініями.

У верхній частині Грамоти зображено емблему Національної поліції України, з обох боків якої фігурні стрічки з двох рівновеликих смуг (верхня синього, нижня жовтого кольору). Нижче розміщено написи «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» літерами темно-синього кольору, «ГРАМОТА» літерами золотого кольору та «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» літерами темно-синього кольору.

У нижній частині Грамоти написи «Голова» та «Наказ від «____» _____________ 20___ року №_______» літерами та цифрами темно-синього кольору.

Зворотний бік Грамоти білого кольору без зображень та написів.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Почесної грамоти Національної поліції України

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - Почесної грамоти Національної поліції України

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - Почесна грамота Національної поліції України (далі - Почесна грамота) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 х 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Почесної грамоти є площиною з перетіканням від білого до темно-синього кольору, обрамленою рамкою із паралельних ліній золотого, темно-синього та білого кольору та орнаменту у вигляді листя аканту різних відтінків золотого кольору, що переплітає лінії білого кольору.

У верхній частині Почесної грамоти зображено емблему Національної поліції України, з обох боків якої фігурні стрічки з двох рівновеликих смуг (верхня синього, нижня жовтого кольору). Нижче розміщено написи «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» літерами темно-синього кольору, «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» літерами золотого кольору та «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» літерами темно-синього кольору.

У нижній частині Почесної грамоти написи «Голова» та «Наказ від «____» _____________ 20___ року №_______» літерами та цифрами темно-синього кольору.

Зворотний бік Почесної грамоти білого кольору без зображень та написів.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - нагрудного знака «Знак Пошани»

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - нагрудного знака «Знак Пошани»

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - нагрудний знак «Знак Пошани» виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має вигляд рівностороннього хреста із розбіжними сторонами жовтого металу, покритого напівпрозорою емаллю синього кольору і розташованого на тлі ще одного хреста, сторони якого коротші та ширші. На емалевій поверхні хреста біля країв розташовано по два розбіжні промені із жовтого металу.

Посередині хреста - емблема Національної поліції України, під нею два перехрещені мечі вістрям догори, що накладаються на замкнену фігурну стрічку із жовтого металу. На стрічці напис «СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ» (з боків та зверху) і зображення двох лаврових гілок (знизу). Щит малого Державного Герба України на емблемі вкрито емаллю синього кольору.

Пружки хреста - з жовтого металу.

Усі зображення і напис рельєфні.

Розмір нагрудного знака - 45 x 45 мм.

Зворотний бік нагрудного знака плоский з викарбуваним номером та нарізним штифтом з гайкою для прикріплення до одягу.

Планка нагрудного знака має форму прямокутної пластини, обтягнутої шовковою муаровою стрічкою з поздовжніми смужками (зліва направо): білого кольору завширшки 2 мм, синього - 7 мм, бордового - 2 мм, жовтого - 6 мм, бордового - 2 мм, синього - 7 мм, білого - 2 мм.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «10 років сумлінної служби»

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «10 років сумлінної служби»

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - медаль «10 років сумлінної служби» виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має вигляд кола бронзового кольору діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено емблему Національної поліції України.

На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у два рядки «10 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ», під ним - зображення лаврової гілки.

Усі зображення і напис рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

Медаль за допомогою вушка та кільця з’єднується з прямокутною колодкою з металу бронзового кольору, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для прикріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками (зліва направо): білого кольору завширшки 2 мм, синього - 7 мм, жовтого - 2 мм, синього - 2 мм, жовтого - 2 мм, синього - 2 мм, жовтого - 2 мм, синього - 7 мм, білого - 2 мм.

Планка медалі має форму прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою кольорів стрічки медалі.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «15 років сумлінної служби»

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «15 років сумлінної служби»

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - медаль «15 років сумлінної служби» виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має вигляд кола білого металу діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено емблему Національної поліції України.

На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у два рядки «15 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ», під ним - зображення лаврової гілки.

Усі зображення і напис рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

Медаль за допомогою вушка та кільця з’єднується з прямокутною колодкою білого металу, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для прикріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками (зліва направо): білого кольору завширшки 2 мм, синього - 9 мм, жовтого - 2 мм, синього - 2 мм, жовтого - 2 мм, синього - 9 мм, білого - 2 мм.

Планка медалі має форму прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою кольорів стрічки медалі.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «20 років сумлінної служби»

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «20 років сумлінної служби»

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - медаль «20 років сумлінної служби» виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має вигляд кола жовтого металу діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено емблему Національної поліції України.

На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у два рядки «20 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ», під ним - зображення лаврової гілки.

Усі зображення і напис рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

Медаль за допомогою вушка та кільця з’єднується з прямокутною колодкою жовтого металу, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для прикріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками (зліва направо): білого кольору завширшки 2 мм, синього - 11 мм, жовтого - 2 мм, синього - 11 мм, білого - 2 мм.

Планка медалі має форму прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою кольорів стрічки медалі.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «Ветеран служби»

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Національної поліції України - медалі «Ветеран служби»

Відомча заохочувальна відзнака Національної поліції України - медаль «Ветеран служби» виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має вигляд кола жовтого металу діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено емблему Національної поліції України.

На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у два рядки «ВЕТЕРАН СЛУЖБИ», під ним - зображення лаврової гілки. Напівколом зверху розміщено напис «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ».

Усі зображення і написи рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

Медаль за допомогою вушка та кільця з’єднується з прямокутною колодкою жовтого металу, обтягнутою стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 x 42 мм, фігурної дужки та заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 x 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для прикріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками (зліва направо): білого кольору завширшки 2 мм, синього - 9 мм, жовтого - 6 мм, синього - 9 мм, білого - 2 мм.

Планка медалі має форму прямокутної пластини, обтягнутої стрічкою кольорів стрічки медалі.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ЕСКІЗ

посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України (у формі нагрудного знака та медалей)

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

25 квітня 2019 року № 317

ОПИС

посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України (у формі нагрудного знака та медалей)

Посвідчення до відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України (далі - Посвідчення) є бланком розміром 160 х 110 мм у розгорнутому вигляді та 78 х 110 мм - у складеному.

На лицьовому боці Посвідчення, виконаного в темно-синьому кольорі, розміщено:

у верхній частині - зображення малого Державного Герба України;

у центрі - напис великими літерами «ПОСВІДЧЕННЯ», під яким через два інтервали напис меншими літерами «ДО ВІДЗНАКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ», виконаний трьома рядками, розташованими один під одним. Усі написи - золотого кольору.

Внутрішній бік Посвідчення є площиною з перетіканням від білого до світло-синього кольору.

На лівому внутрішньому боці Посвідчення міститься:

у верхній частині - напис «СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ»;

у центрі - зображення емблеми Національної поліції України;

у нижній частині - напис «№ ______________», виконаний у темно-синьому кольорі, для запису номера відзнаки.

З правого внутрішнього боку Посвідчення розміщено написи і лінії, виконані в темно-синьому кольорі:

у верхній частині - напис «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ»;

під написом і посередині - лінії і текст такого змісту:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

відомчою заохочувальною відзнакою

Національної поліції України -

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Наказ НПУ від ____ __________________ _________ року № _______

Голова

М. П.

На лініях здійснюється запис:

у верхній частині - спеціальне звання поліції, прізвище, ім’я, по батькові нагородженого в називному відмінку;

у нижній частині - повне найменування відзнаки, дата і номер наказу Національної поліції України, підпис Голови Національної поліції України, що скріплюється печаткою Національної поліції України.

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Національною поліцією

Міністерства внутрішніх

справ України

К.Я. Кудрик


Документи та файли

Сигнальний документ — f484838n234.doc
Сигнальний документ — f484838n233.doc
Сигнальний документ — f484838n232.doc
Сигнальний документ — f484838n231.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.06.2019 — 2019 р., № 44, стор. 112, стаття 1543, код акта 94657/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -