<<
>>

Протокол між Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Молдова, Департаментом прикордонних військ Республіки Молдова про приймання і передачу осіб через українсько-молдовський державний кордон. МВС України. 2003

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

між Міністерством внутрішніх справ України,

Державним комітетом у справах охорони державного

кордону України і Міністерством внутрішніх справ

Республіки Молдова, Департаментом прикордонних

військ Республіки Молдова про приймання і передачу

осіб через українсько-молдовський державний кордон

Дата підписання: 07.10.2003 Дата набрання чинності: 07.10.2003

Міністерство внутрішніх справ України, Державний комітет у

справах охорони державного кордону України, Міністерство

внутрішніх справ Республіки Молдова, Департамент прикордонних

військ Республіки Молдова (надалі іменовані "Сторони"); - керуючись статтею 14 Угоди між Урядом України та Урядом

Республіки Молдова про приймання і передачу осіб через

українсько-молдовський державний кордон від 11 березня 1997 року

( 498_032 ) (надалі "Угода"); - з метою припинення нелегальної міграції через

українсько-молдовський державний кордон; домовилися про наступне:

Стаття 1

В цілях цього Протоколу поняття "нелегальний перехід" означає

незаконний перетин особою українсько-молдовського державного

кордону будь-яким способом, поза пунктами пропуску чи у пунктах

пропуску, але з порушенням правил його перетинання.

Стаття 2

У відповідності зі статтею 2 Угоди ( 498_032 ) громадянство

вважається доведеним на підставі: 1. Документів, що підтверджують громадянство України:

- паспорт громадянина України;

- свідоцтво про належність до громадянства України;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

- проїзний документ дитини;

- дипломатичний паспорт;

- службовий паспорт;

- посвідчення члена екіпажу;

- посвідчення особи моряка;

- свідоцтво на повернення в Україну. 2. Документів, що підтверджують громадянство Республіки

Молдова:

- посвідчення особи громадянина Республіки Молдова;

- паспорт громадянина Республіки Молдова;

- дипломатичний паспорт;

- службовий паспорт;

- паспорт для внутрішнього користування (колишнього СРСР)

з відміткою про наявність громадянства Республіки Молдова;

- свідоцтво про народження для осіб до 16 років;

- свідоцтво на повернення в Республіку Молдова;

- документ, що засвідчує особу військовослужбовця або

співробітника правоохоронних, судових органів;

- посвідчення члена екіпажу;

- посвідчення особи моряка.

Стаття 3

Сумніви про належність до громадянства України та Республіки

Молдова можуть з'явитися на підставі: відсутності дійсних документів, перелічених у статті 2 цього

Протоколу; закінчення терміну дії документів, перерахованих у статті 2

цього Протоколу. При наявності вищевказаних підстав Сторона, що передає у

відповідності зі статтею 3 Угоди ( 498_032 ), звертається із

запитом до приймаючої Сторони з проханням про підтвердження

громадянства. Запит повинен містити наступну інформацію: - прізвище, ім'я, по батькові (для жінок також і дівоче

прізвище); - число, місяць, рік і місце народження; - прізвища, імена батьків; - останнє місце проживання в країні, громадянином якої він

передбачається; - копії документів, зазначених у пунктах 1 і 2 статті 2 цього

Протоколу; - фотографія; - опис обставин, що стали підставою для направлення запиту; - пропозиції по транспортуванню, часу, місцю передачі. Громадянство підтверджується на підставі офіційної відповіді

Сторін і включає інформацію: - прізвище, ім'я, по батькові (для жінок і дівоче прізвище); - число, місяць, рік і місце народження; - точну адресу місця проживання в державі приймаючої Сторони; - копії документів, що підтверджують громадянство й особу; - фотографію.

Стаття 4

У відповідності зі статтею 4 Угоди ( 498_032 ), у випадку,

коли Сторона має намір передати громадянина, який потребує

спеціального догляду у зв'язку з літнім віком, зі станом здоров'я

або іншою поважною причиною, Сторона направляє повідомлення, яке

повинне містити наступне: - прізвище, ім'я, по батькові (для жінок і дівоче прізвище); - число, місяць, рік і місце народження; - точну адреса перебування хворого в державі приймаючої

Сторони; - вид, серію, номер, дату видачі і термін дії документа, що

засвідчує особу; - опис стану здоров'я і, при необхідності, лікування, яке

рекомендується; - пропозиції по транспортуванню, часу, місцю передачі. Відповідь про місце і час приймання згаданої особи повинна

бути направлена у найкоротший термін, але не пізніше семи днів

після отримання повідомлення.

Стаття 5

1. У відповідності зі статтею 5 Угоди ( 498_032 ), передача

громадян третіх країн і осіб без громадянства, які постійно

проживають на території держав Сторін, здійснюється після

письмового повідомлення приймаючої Сторони. Повідомлення повинне містити наступну інформацію: - повне прізвище та ім'я; - число, місяць, рік і місце народження; - громадянство; - мови, якими володіє; - адреса постійного проживання у державі приймаючої Сторони; - вид, серію, номер документа, що засвідчує особу та

підтверджує постійне проживання, найменування органу, що його

видав, дату, місце видачі і термін дії (копії); - копії інших документів, що підтверджують постійне

проживання і засвідчують особу; - опис стану здоров'я (при необхідності). 2. Постійне проживання на території Республіки Молдова

підтверджують наступні документи: - паспорт для осіб без громадянства, які постійно проживають

у Республіці Молдова, які досягли 16-літнього віку, для виїзду з

Республіки Молдова і в'їзду в Республіку Молдова; - посвідчення особи для осіб без громадянства, які постійно

проживають у Республіці Молдова, для використання на території

Республіки; - посвідка на проживання, видана іноземним громадянам, які

постійно проживають у Республіці Молдова, для використання на

території Республіки. 3. Постійне проживання на території України підтверджують

наступні документи: - посвідка на проживання, видана органами внутрішніх справ

України; - посвідчення особи для осіб без громадянства для виїзду за

кордон.

Стаття 6

1. У відповідності зі статтями 2-6, 8 Угоди ( 498_032 ) заява

про намір передати іноземного громадянина або особу без

громадянства, яка нелегально перетнула українсько-молдовський

кордон з території України або Республіки Молдова повинна містити: - повні прізвище, ім'я, по батькові; - число, місяць, рік і місце народження; - громадянство; - мови, якими володіє; - виявлені документи, що засвідчують особу: вид, серію,

номер, найменування органу, що видав його, дата, місце видачі і

термін дії (копії); - стан здоров'я; - копії інших документів, що побічно підтверджують особу; - фотографію; - обставини порушення українсько-молдовського державного

кордону (дата, місце, спосіб) і докази, що підтверджують такий

перехід. 2. Достовірними даними, що підтверджують факт нелегального

перетину українсько-молдовського державного кордону, Сторони

визнають: речові докази нелегального перетину спільного державного

кордону на контролюючих засобах або місцевості, що прилягає до

державного кордону; національний паспорт і/чи інші документи затриманої особи з

офіційно прийнятими відмітками (штампами), що підтверджують факт

перебування особи на території держави, з боку якої порушений

українсько-молдовський державний кордон, безпосередньо перед її

перетинанням; транспортний засіб, у якому було здійснено нелегальне

перевезення затриманої особи через українсько-молдовський

державний кордон, у випадку підтвердження факту перетину цією

особою державного кордону і можливості укриття в ньому затриманої

особи від прикордонного та іншого виду контролю. З метою з'ясування обставин порушення українсько-молдовського

державного кордону і підтвердження доказів нелегального перетину

державного кордону Сторони представляють одна одній результати

однобічного розслідування. З ініціативи однієї зі Сторін

проводиться спільне розслідування.

Стаття 7

1. У відповідності зі статтею 12 Угоди ( 498_032 )

відповідними органами, які направляють або приймають запит про

конвоювання, є:

а. В Україні:

Міністерство внутрішніх справ України:

поштова адреса: 01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 10

тел.: (044) 291-34-56

факс: (044)291-17-33;

б. У Республіці Молдова:

Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова:

поштова адреса: MD-2012, Кишинів,

бул. Штефана Чел Маре, 75

Тел.: (3732)233200

факс: (3732) 222723.

2. У запиті на конвоювання особи, яку необхідно перевезти,

по можливості, вказується наступне: - прізвище, ім'я, по батькові (для жінок і дівоче прізвище); - число, місяць, рік і місце народження; - громадянство; - точна адреса місця проживання особи у державі призначення; - документи, що засвідчують особу: вид, серію, номер, термін

дії, найменування органу, що видав його, дату і місце видачі

(копії); - підтвердження відсутності причин для відмовлення у

конвоюванні, викладених в абзаці другому статті 9 Угоди

( 498_032 ), або причин, що перешкоджають транспортному

перевезенню; - підтвердження того, що прийом до країни призначення

(транзиту) буде забезпечений; - пропозиції про місце і час передачі; - застереження про необхідність особливих заходів безпеки,

медичного контролю по відношенню до особи, яку конвоюють. 3. Приймання і передача осіб для конвоювання здійснюються

представниками органів внутрішніх справ разом з представниками

прикордонних органів України та Республіки Молдова й оформляються

протоколом відповідно до зразка, передбаченого у Додатку до цього

Протоколу.

Стаття 8

1. Конвоювання здійснюється найбільш раціональним і дешевим

способом, який забезпечує при цьому необхідну і достатню безпеку. 2. У відповідності зі статтею 11 Угоди ( 498_032 ) кошти на

перевезення, охорону і можливе повернення особи, яку конвоюють,

Сторона, що направляє запит на конвоювання, переводить на

банківський рахунок іншої Сторони в американських доларах протягом

30 днів після отримання рахунків. 3. Керівники фінансових служб Міністерств внутрішніх справ

України та Республіки Молдова щорічно домовляються про норми

розрахунків зі складанням відповідних протоколів, що

затверджуються, про що вищевказані Сторони повідомляють одна одну

письмово у місячний термін.

Стаття 9

1. У відповідності зі статтями 2 - 6, 8 Угоди ( 498_032 )

відправлення та одержання запитів про приймання і передачу осіб

здійснюють:

В Україні: а. Міністерство внутрішніх справ, Головні управління

(управління) Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці

Крим, областях, містах Києві і Севастополі. б. Представники компетентних прикордонних органів:

- Чернівецької ділянки

- Могилів-Подільської ділянки

- Котовської ділянки

- Березинської ділянки

- Ізмаїльської ділянки. Міністерство внутрішніх справ України, протягом 30 днів з дня

набуття чинності цього Протоколу, проінформує Міністерство

внутрішніх справ Республіки Молдова про поштові адреси, номери

телефонів і факсів Головних управлінь (управлінь) Міністерства

внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, містах

Києві і Севастополі.

У Республіці Молдова: а. Міністерство внутрішніх справ б. Представники компетентних прикордонних органів:

- Единецької ділянки

- Штефан-Водської ділянки

- Кахульської ділянки.

2. Приймання і передача осіб на українсько-молдовському

державному кордоні здійснюються представниками Сторін у пунктах

пропуску: а. Іноземних громадян та осіб без громадянства:

Крива - Мамалига

Ларга - Кельменці

Бричень - Россошани

Окниця - Сокиряни

Отачь - Могилів-Подільський

Христова - Болган

Гоянул Ноу - Платоново

Первомайськ-Кучурган

Паланка - Маяке-Зручне

Тудора - Старокозаче

Мирне - Табаки

Вулкенешть - Виноградівка

Джурджулешть - Рені. б. Громадян Республіки Молдова чи України:

Липкань - Подвір'ївка

Медвеже - Подвір'ївка

Наславча - Волошково

Хрушка - Велика Косниця

Броштень - Тимково

Веренкеу - Станіславка

Колосово - Йосипівка

Мелеешть - Великоплоске

Ближній Хутір - Слав'яносербка

Сеиць - Лісне

Незавертайлівка - Градинці

Басарабяска - Серпневє-1

Чадир-Лувга - Малоярославець-1

Чадир-Лунга - Нові Трояни

Чишмикиой - Долинське. 3. Громадяни України та Республіки Молдова можуть бути також

прийняті (передані) і в пунктах пропуску зазначених у підпункті

"а" пункту 2 цієї статті. 4. Приймання і передача у всіх випадках здійснюються в

пунктах пропуску на території держави Сторони, що була ініціатором

передачі.

Стаття 10

1. Приймання і передача осіб здійснюються представниками

компетентних прикордонних органів України та Республіки Молдова й

оформляються протоколом, відповідно до зразка, передбаченого у

Додатку до цього Протоколу. 2. На кожну передану (прийняту) особу складається окремий

протокол про приймання (передачу).

Стаття 11

1. Виконання Угоди ( 498_032 ) і цього Протоколу

розглядається представниками компетентних прикордонних органів на

спільних засіданнях і зустрічах, які скликаються по необхідності. 2. З ініціативи однієї із Сторін здійснюються термінові, не

пізніше ніж протягом 24 годин, консультації і визначаються

погоджені заходи для вирішення виниклих питань.

Стаття 12

1. Запити і повідомлення, а також відповіді на них письмово

направляються в терміни, які встановлені Угодою ( 498_032 ). 2. Компетентні органи Сторін при виконанні Угоди ( 498_032 )

і цього Протоколу користуються державними мовами своїх країн з

відповідним перекладом, при необхідності, на мову, прийнятну для

обох Сторін.

Стаття 13

Кожна Сторона покриває витрати, пов'язані з виконанням її

обов'язків, що випливають з Угоди ( 498_032 ) і цього Протоколу,

за рахунок своїх бюджетних коштів.

Стаття 14

1. Відповідальність за практичне виконання прийнятих в Угоді

( 498_032 ) і цьому Протоколі зобов'язань покладається:

а. З боку України:

- на Міністерство внутрішніх справ України

(01024, м. Київ-24, вул. Богомольця, 10);

- на Державний комітет у справах охорони державного

кордону України

(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

б. З боку Республіки Молдова:

- на Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова

(MD-2012, Кишинів, бул. Штефана Чел Маре, 75);

- на Департамент прикордонних військ Республіки Молдова

(MD-2012, Кишинів, вул. Петрикань, 19).

2. Про зміну даних, зазначених у пункті 1 цієї статті, пункті

1 статті 7 і пункті 1 статті 9 цього Протоколу, Сторони сповіщають

одна одну у десятиденний термін.

Стаття 15

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися

зміни і доповнення, що не виходять за рамки Угоди ( 498_032 ),

оформлені окремим Протоколом, що набуває чинності з дати його

підписання і є складовою частиною даного Протоколу.

Стаття 16

Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання і

припиняє дію одночасно з Угодою між Урядом України та Урядом

Республіки Молдова про приймання і передачу осіб через

українсько-молдовський державний кордон від 11 березня 1997 року

( 498_032 ).

Здійснено в м. Києві 7 жовтня 2003 у двох оригінальних

примірниках, кожний українською, молдовською і російською мовами,

причому всі тексти мають однакову силу. У випадку виникнення

розбіжностей із приводу тлумачення і застосування положень цього

Протоколу за основу береться текст, викладений російською мовою.

За Міністерство внутрішніх За Міністерство внутрішніх

справ України справ Республіки Молдова

За Державний комітет у справах За Департамент прикордонних

охорони державного кордону військ Республіки Молдова

України

Додаток

Зразок

ПРОТОКОЛ

про приймання (передачу) осіб

на українсько-молдовському державному кордоні

__ (число) _____ (місяць) 200_ р. ____________________

(пункт пропуску)

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки

Молдова про приймання і передачу осіб через українсько-молдовський

державний кордон від 11 березня 1997 року,

з боку Прикордонних військ Республіки Молдова (України),

(у випадку конвоювання також з боку Міністерства внутрішніх

справ Республіки Молдова (України) передає:

__________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ім'я)

з боку Прикордонних військ України (Республіки Молдова)

(у випадку конвоювання також з боку Міністерства внутрішніх

справ України (Республіки Молдова) приймає:

__________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ім'я) Прізвище _________________________________________________________

ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Прізвища та імена батьків ________________________________________ __________________________________________________________________

Дата, місяць, рік і місце народження _____________________________

Громадянство _____________________________________________________

Адреса місця проживання __________________________________________

Мови, якими володіє ______________________________________________

Стан здоров'я ____________________________________________________

який(а) __________________________________________________________

(опис факту порушення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

З вищевказаною особою передаються її речі: __________________________________________________________________

(документи, коштовні речі, гроші з точним їхнім описом

і переліком) __________________________________________________________________

З приводу приймання-передачі __________________ заявив(ла) скарги:

(прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________

Протокол складений у двох екземплярах українською,

молдовською і російською мовами.

Примітка: зайве викреслюється.

Підпис представника Підпис представника

Прикордонних військ Прикордонних військ

України Республіки Молдова

У випадку конвоювання

Підпис представника Підпис представника

Міністерства внутрішніх Міністерства внутрішніх

справ України справ Республіки Молдова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.02.2004 — 2004 р., № 5, стор. 283, стаття 286, код акта 27624/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -